కోడల్లుడు గిల్లుడు 3

రెప్పపాటు సమయం లో వాళ్ళిద్దరూ హారి భడవా లు ఐపోయారు. వేసంకాలం లో ఉక్కపోస్తోందని బట్టలు విప్పేస్తే బామ్మ నన్ను “హారి భడవా” అంటుందిలే. ఐతే మరి ఇక్కడ చల్లగ ఉంది కద మరి ఎందుకు విప్పారా హారి భడవల్లారా అని అడిగి కడిగెయ్యాలనిపించింది.
ఆ సోఫా లో ఒకరి మీద ఒకరు పడిపోయి అందిన చోటల్లా ముద్దులు పెట్టేస్తున్నారు ఒకరికి ఒకరు. నేను నా గాల్ఫెండ్ బుగ్గ మీద చిన్న ముద్దు పెడితే గగ్గోలు పెడతారు ఈ చితకవాళ్ళు. అదే వాళ్ళు మాత్రం హారి భడవలు అవడమే కాక ఎక్కడపడితే అక్కడ ముద్దులు పెట్టేసుకుంటారు.
నేను కూడా గగ్గోల పెడదామనుకున్నాను కాని ఎందుకులే అని ఊరుకున్నాను. గగ్గోల అంటే భోళ్ళు గోలలే. సూర్యా గాడికి వళ్ళంతా నల్లటి బొచ్చు మరి హేమకి ఎక్కడా బొచ్చు లేదు పైగా నున్నగా మెరుస్తోంది. “వొరేయ్ దీన్ని కాస్త గొరగరా” అని మా రాధ అంటే మా బాబాయి సంబరంగా “మా బుజ్జి వదిన” అనుకుంటూ తన razor తో చేస్తాడు మరి హేమకి ఎవరు చేస్తారు చెప్మా. చెప్మా అంటే చప్పగా ఉన్న ఉప్మా లే, అంటే నాకు నిఝంగా తెలీదనుకో.
AC చల్లదనానికి నాకు చలేస్తూ ఉంటే హారి భడవల్లాగా బట్టలు విప్పేసిన వీళ్ళకేమో ఒకటే చమటలు పడుతున్నాయి. హేమ వళ్ళంతా తడిసిపోయి మెరుస్తోంది. చమటకి కొంత, సూర్య గాడు ఎక్కడా వదలకుండా దాని వళ్ళంత కుక్కలా నాకడం వలన కొంత.
కాసేపయ్యాక వాడు తన చెరుకు గడ ని దాని కాళ్ళ మధ్యలోకి తొయ్యడానికి ప్రయత్నించాడు. బాబాయి కూడా ఇలాగే చేసినప్పుడు మా రాధ వాడిది పట్టుకుని “ఊళ్ళో దార్లన్నీ తెలిసిన మగధీరుడు కూడా ఇక్కడ మాత్రం దారితెలియక తికమక పడతాడెంకో” అంటూ నవ్వి లోపలికి దోపుకుంటుంది. ఐతే హేమ మాత్రం “అప్పుడే కాదు తమ్ముడు గారు” అంటూ సూర్య ని సోఫా మిద వెల్లకిలా పడేసి వాడి మీద తలకిందులుగా బోర్లా పడుకుని వాడి చెరుకు గడ తన నోట్లో పెట్టుకుంది. అప్పుడు సూర్య గాడు “తడవలేదనా అక్క గారు?” అంటు హేమ తొడలు గాట్టిగా పట్టి విడదీసి తన తల మధ్యలోకి దూర్చి అక్కడ నాకడం మొదలెట్టాడు.
వానా కాలం లో కుక్కలు కూడా ఇలాగే చేస్తూ ఉంటాయి వాటిని చూసి నేర్చుకున్నాడేమో వీడు.
బానే చేస్తున్నాటున్నాడు, హేమ “ఇంకా కావాలి తమ్ముడు గారు” అంటూ వీడి తలని తన తొడలతో గాట్టిగా పట్టేసుకుండి. సూర్య గాడు ఊపిరాడక చేస్తాడని నాకనిపించిందనుకో కాని వాడే కదా అక్కడ దూరాడు నేనేమి చెయ్యలేననుకో. హేమ కి దూరాల్సిన పని లేదనుకో, వాడి చెరుకు గడ ని పుల్ల icecream లాగా తింటోంది.
ఇలా కాసేపయ్యాక హేమ కేకలు పెట్టడం మొదలెట్టింది ఏమయ్యిందా అని చూస్తే అది నడుము వద్ద వణుకుతోంది కూడా. ఐనా సూర్య గాడు దాని తొడలని గాట్టిగా పట్టేసుకుని వదలకుండా మూలుగుతున్నాడు. అంతలో అది వాడి మొహం మీద కొద్దిగా పోయ్యడం మొదలెట్టింది, ఉచ్చేమో నాకు తెలియదు వాడు మాత్రం మొత్తం నాకేసి తాగేసాడు. ఇందాక కుక్క అనిపించాడా ఇప్పుడు పందిలా కూడా అనిపిస్తున్నాడు ఈ సూర్య గాడు. అప్పుడప్పుడు “హూ ..అక్క గారు….” అని మూలగడం వెంటనే అది వాడి కాళ్ళ మధ్యలో గోళ్ళతో గిచ్చడం జరుగుతున్నాయి. ఎవరైనా గిచ్చితే కద అరుస్తారు వీడేంటో అంతా తికమకగా ఉన్నాడు.
వీడు ఎందుకు గాట్టిగా మూలుగుతున్నాడో తెలియదు కాని అది గిచ్చగానే ఊరుకుంటున్నాడు. నేను పేచి పెట్టి ఏడునొక్క రాగాలెట్టి యేడుస్తున్నప్పుడు నాకు తొడ పాశం పెట్టి నా యేడుపు ఆపిస్తారు. వీడికి కూడా అలాగే జరుగుతోందేమో. అదీ నిజమే కద, హేమ దాని తొడల మధ్యలో వీడి తలను పెట్టేసి నొక్కేసి వాడి నోట్లో ఉచ్చ పోస్తుంటే మరి సూర్య గాడు ఏడవక ఛస్తాడా. ఆ బుద్ది దూరకముందు ఉండాలి. మా వీధి చివర ఉన్న ఖాళీ స్థలం లో తుప్పలు ఉన్నాయి కద, cricket ball అక్కడ పడితే తీయడానికి నేను అందులోకి దూరితే ముళ్ళు గుచ్చుకుని పురుగులు కుట్టి ఏడుపు వస్తే “ఆ బుద్ధి దూరకముందు ఉండాలి” అని బామ్మ నాకు మందు రాస్తూ తిడుతుందనుకో.
ఏడిపించింది చాలనుకుందో ఏమొ సూర్య గాడి తలని వదిలేసింది హేమ తన తొడల పట్టు లోంచి. వాడి మొహం ఎర్రగా కంది తడిసిపోయుంది. దానికి కూడా కాళ్ళ మధ్యలో ఎర్రగా ఐపోయి బాగా తడిసిపోయుందనుకో. సూర్య సోఫా లో కూర్చుని “అమృతం లా ఉంది అక్కగారు” అంటు హేమని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. వీడి మొహం మీద ఉచ్చ పోసి కింద గిచ్చింది కద హేమ, మరి వీడేంటి దాని పని జాటర్ డమాల్ చెయ్యకుండా ఇలా అంటున్నాడు. ఈ సూర్య గాడి వాలకం చూస్తుంటే పిచ్చి కూన వెధవ లా అనిపిస్తున్నాడు.
అందుకే హేమ వీడితో ఆడుకుంటోంది. వాడు ముద్దులు పెడుతుండగానే అది వాడి చెరుకు గడ ని మాయం చేసింది. కూర్చున్న సూర్య గాడి తొడలకి అటు ఇటు
మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని, హేమ వాడి చెరుకు గడ ని చేత్తో పట్టుకుని తన కాళ్ళ మధ్యలో పెట్టుకుని మెల్లిగా కూలబడింది వాడి మీద. సూర్య గాడు “ఆ…. అక్కగారూ… ఆహా..” అంటు మూలుగుతున్నాడు.
అదే నా మీద ఎవరైన కూలబడితే వెంఠనే కిందకి తోసేసి వాళ్ళ గుండు పగలగొడతాను.హేమ ఏమో “ఆ….నిండా పెట్టారు తమ్ముడుగారు మగధీరుడే,మా సుధ అదృష్టవంతురాలే అమ్మా…… అని ఏదో గొణిగిందిలే. కాసేపలా
కూలబడ్డాక కొద్దిగా లేచింది హేమ. మాయమయ్యిందనుకున్న వీడి చెరుకు గడ నిఝంగా మాయమవలేదు హేమ దాని కాళ్ళ మధ్యలో ఏదో బొక్క లోపల దోపేసుకుంది. ఇంక లేస్తుందిలే అనుకుంటే అది పిర్రలు ఎగరేస్తు దోపుకున్న వాడి చెరుకు గడని పిప్పి చెయ్యడం మొదలెట్టింది. సూర్య గాడు కాస్త తెలివి తెచ్చుకుని హేమని పిసకడం మొదలెట్టాడు, చెల్లుకి చెల్లు లాగా. ఇద్దరూ “ఆహ్.. ఓహ్.” అని మూలుగుతున్నారు కాని విడిపడి పోవట్లేదు. ఇద్దరికీ ఒకటే చమటలు పట్టేసిన వదలట్లేదు, హేమ జుట్టు ఛాలా పొడుగనుకుంటాను, ఇద్దరిని దుప్పటిలాగా కప్పేసింది. అంతగ చమటలు పడుతున్నా అలా జుట్టు దుప్పటి కప్పుకుని ఒకరినొకరు పిసుకుతూ యుద్ధం ఎందుకు చేసుకుంటున్నారో నాకు తెలియలేదు.
The post కోడల్లుడు గిల్లుడు 3 appeared first on Telugu Sex Stories.