ఘరానా మొగుడు – 5

ఒళ్లో వద్దుకాని ఇంట్లో వాలిపో చాలు.
అదేంటక్కా భర్త పోస్టు ఇచ్చావు కనీసం
ఆ మాత్రం చనువుగా వుండనీకపోతే ఎలా?
ఒళ్లో వాలి ఊరకుంటారా మీరు చిలిపి పనులు చేయకుండా. ఏం ఆమాత్రం హక్కులెదా అక్క మీద నాకు.
ఏంట్రోయ్ హక్కులదాకా వచ్చింది వ్యవహారం,
హక్కులు జీవితాంతం కట్టుకున్నవాడికుంటాయి,
నటించేవాల్లకుండవురా.
అయినా అంత ఈజీగా హక్కులిచ్చేస్తే ఈ నాటకమయ్యాక నా పరిస్తితి ఏంటి?
నాటకమైనా నిజమైనా నేను ఎప్పుడూ నీ కందుబాటులొనే వుంటాగా అక్కా.
రేపు నీ పెళ్లయ్యాక కూడా వుంటావా?
అక్కా చందనచక్కా నేను నీ
కోసం పెళ్లికూడా మానుకుంటా తెలుసా.
అన్నీ కబుర్లే మగాళ్ల బుద్ది నేనెరగనా తమ్ముడూ. అక్కదెలా వుందో చూద్దామన్న ఆత్రం తప్ప నాకు నీ మాటల్లో నిజాయితీ కనిపించట్లేదురా.
ఎందుకలా భయపడుతున్నావు. అంత మోసగాడిలా కనిపిస్తున్నానా?
నువు మోసగాడివని కాదురా అని ఇంకా ఏదో అనబోతుండగా పవన్ మద్యలో కలగజేసుకొని
అక్కా నీకు అంత నమ్మకం లేకుంటే చెప్పు నీ మెడలో అలంకరంగా వున్న మంగళసూత్రం బదలుగా నేను అసలైన మంగళసూత్రం కట్టి నిన్ను
నా దాన్ని చేసుకుంటా శాశ్వతంగా ఆవేశంగా చెప్పాడు.
ఒరేయ్ ఏంట్రా నేనేదో మాట మాట పెరిగి అలా అన్నాను నువు అంత ఆవేశ పడతావెందుకు.
ఆవేశం కాదు కుసుమా నిజం చెప్తున్నా నువు
సరే అను నిన్ను నా బార్యను చేసుకుంటా.
బార్యను పలిచినట్టుగా పేరు పెట్టి పిలిచేసరికి కుసుమ మనసు ఉప్పొంగిపోయింది. పవన్ దేనికయినా సమయం రావాలి , కాస్త ఓపికపట్టు , నేను చెప్పేవరకు ఇలా వచ్చి పోతూవుండు . నాకు ఓపిక లేదక్కా నీ అందం చూస్తూ గడపటం నా వల్ల కాదు.
అంత నచ్చటానికి నాలో ఏముందిరా?
ఏముందా రోజూ నిన్ను ఊహించుకుంటూ నేను పొందే ఆనందాన్ని అడిగితే తెలుస్తుంది అక్కలో ఏముందొ.
అంతెందుకు నీ భర్తగా నటించాలని నువు చెప్పినపుడు నేనెంత ఆనందించానో , ఎన్ని కలలు కన్నానో ఆ అనుభూతుల్ని అడిగితే తెలుస్తుంది
అక్కలో ఏముందో అన్నాడు పవన్.
అది ఒక మాటలో ఒకపూటలో చెప్పేది కాదక్కా …
అంత ప్రేమేంటిరా నామీద అంత నచ్చిందా ఈ అక్క?
అవునక్కా నువ్వంటే నాకు పిచ్చి , ప్రాణం అన్నాడు పవన్.
సరే ఒక్క విషయం నన్ను ఏదైనా చెయ్యాలంటే
అమ్మకు చెప్పి చెయ్యగలవా?
మద్యలో అమ్మెందుకు?
నువు అమ్మను ఒప్పించు అప్పుడు నమ్ముతా అంది కుసుమ.
సరే నీ
కోసం అమ్మకు చెప్పి అమ్మ పర్మిషన్ తీసుకొని మరీ నీ పక్కలో చేరుతా..అంతవరకు
నా కోసం ఎదురు చూడు…ఇక నేను వెలతా
జాగ్రత్త.
అని పవన్ వెల్లిపోయాడు.
లలితా లలితా ఎక్కడున్నావ్? ఇక్కడున్నానండీ కిచెన్లో,
అక్కడేం చేస్తున్నావు ఇలా బయటికి రా?
అబ్బబ్బా ఏమిటండీ మీ గోల అంటూ హాల్లోకొచ్చి
కొడుకుని చూసి ఓరి వెధవా నువ్వట్రా ఇంకా మీ నాన్ననుకున్నా.
నాన్నంటే భయమా అమ్మా?
భయమా నాకెందుకురా ఉంటే నీకే వుండాలి.
నాకేమీ భయం లేదమ్మా నాన్నంటే,
అవునా సరే లే ఇంతకీ కుసుమ ఎలా ఉంది అక్కడ?
అక్కడ అక్క బానే వుందిగాని , ఇంతకీ ఎక్కడ బయలుదేరావు పొద్దున్నే తలస్నానం చేశావు.
నేనెక్కడికెళతా రా అయినా నన్నెవరు తీసుకెలతారు ? నీ కొడుకున్నాడు కదమ్మా నీ కెక్కడికైనా వెళ్లాలంటే
చెప్పు నెను తీసుకెలతా .
ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నన్ను సరిగా చూసుకుంటే చాలురా నన్నెక్కడికి తీసుకుపోకున్నా.
సరిగా అంటే అన్నాడు పవన్.
వివరాలు చెప్పాలంటే నా వల్ల కాదుబాబు అన్నది మెల్లగా లలిత. కొడుకు దగ్గర సిగ్గుపడతావేంటి అమ్మా ఫ్రీ గా వుండు. ఫ్రీగా అంటే ఎలారా? ఫ్రీగా అంటే ఏ అడ్డూ లేకుండా అన్నమాట. ఇపుడు నీల ఇంట్లో లేదనుకో మనం ఫ్రీగా వుండొచ్చు…
నీల ఏప్పుడో కాలేజి కెల్లిందిగా …
అలా
అలాగా ఇప్పుడు మనం ఫ్రీగా మాట్లాడుకోవచ్చు. అమ్మా నాన్న ఎన్ని రోజులయ్యింది నీ దగ్గర ఫ్రీగా మాట్లాడి..
నీల పుట్టాక ఇంతవరకు నాతో
ఫ్రీగా వున్నది లేదురా.
నీల కి పదహారేల్లు…అంటే పదహారేళ్లుగా ….
ఎలా భరిస్తున్నావమ్మా?
అలవాటైపోయిందిరా…
ఏంటమ్మా అలా అంటావు నేనున్నాగా నాతో ఫ్రీగా వుండు.
ఇపుడిపుడే అనుకుంటున్నానురా అలా.
సరే అలా బెడ్ రూంలో కెల్లి ఫ్రీగా మాట్లాడుకుందామా.
నువు పద పక్కింటి ఆంటీ వస్తానంది కాస్త పంపించి వస్తా.
అమ్మా నువు ఇవాల చాలా అందంగా వున్నావే… ఎందుకంటావు. నేనా అందంగానా పోరా ……అయినా అందముండి ఏంలాభంరా నీలా గుర్తుచేసేవాల్లు లేక వాడిపోతోంది. నాన్న పరిస్థితి ఏంటమ్మ?
నాన్న నాన్నే అయినా ఇపుడు నాన్న టాపిక్ ఎందుకు?
నాన్న ఫీలవుతాడేమో…
అడిగితే మంచిదని అనుకుంటున్నా.
అడిగినా కాదనడు సరే అంటాడు ఆ విషయం నాకు తెలుసురా .
ఎలా తెలుసమ్మా?
ఎలాగో తెలుసురా నాకు ఇపుడవసరమా అది.
అవునమ్మా నాన్న పర్మిషన్ తీసుకుంటావా?
అపుడు మనం మరింత ఫ్రీగా వుండొచ్చు.
లలిత ఆలోచించి సరే రేపు మీ నాన్న వచ్చాక అడుగుతా కాదంటే జన్మలో నీ పక్కకు రాను అంది లలిత.
అంతలోనే పవన్ వాళ్ళ నాన్న నారాయణ రావు వచ్చాడు .
రేయ్ పవన్ మీ నాన్న వచ్చాడుకాని చికెన్ తీసుకురా.
ఏంటమ్మా నాన్నమీద ప్రేమా?
ప్రేమా పాడా , మా అబ్బాయికిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి కదా, వెల్లరా అని బుగ్గ గిల్లింది
నవ్వుతూ.
ఏమండీ ……
హూ…..
ఫుల్లు గా చికెన్ తిని అలా పడుకుంటారే.
ఏంచేయాలే గుడ్లు పెట్టనా?
ఈ మద్య మరీ ఎక్కువైందండీ….
చెప్పానుగా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఏదైనా ఏర్పాటు చేసుకోమని.నాతో అయితే కాదు.
అలాగే చేశానండి , ఎదురింటి అనసూయమ్మ గారి అబ్బాయిని జాగ్రత్తగా వలలో వేసుకున్నా…తీరా అనసూయమ్మకు అననుమానం వచ్చి సూటి పోటి మాట లంటుందండి.
అయినా అదేం తక్కువ తినలేదు కొడుకు బాగా
ఏపుగా పెరిగాడని మీదకెక్కించుకుంటోందట.
ఏంటి కొడుకుతోనే కానిచ్చేస్తోందా?
అవునండీ ఆ తరువాత రెండు సార్లు చీరెత్తి పిలిచినా పలకలేదంటే వాడెంతగా వాల్ల అమ్మను మరిగాడో.
సరేలెండి పడుకోండి.పొద్దున్నే వెల్లలేమో మీరు.
అయినా నా కర్మ అంటూ పడుకుంది.
లలిత ఒక పని చెయ్యవే …. ఏమిటండీ…
పవన్ గాడు నీలను గోకుతున్నట్టు అనుమానం వస్తుందే….
మీ అనుమానమే నిజమండీ..వాడు ఎప్పుడు చూడు దాని గదిలోనే….
అలాగా ….వాడినాపలేక పోయావా?
నేనెలా ఆపనండి? ఎదురింటి అనసూయలా
నీకు కావాల్సింది ఏమైనా వుంటే నీ కొడుకు దగ్గర తీసుకో మరి.
చా చా బాగోదండి..
ఏం పరవాలేదు లే వాడూ తహతహ లాడుతున్నాడుగా ,
అదైతే నిజమే ననుకోండి…అయినా కూడా బాగోదండి. నేనుగా నా కొడుకును ఎలా అడగను,
వాడంతట వాడు తెలుసుకుంటే పరవాలేదు.
మరి నన్నేం చెయ్యమంటావే దగ్గరుండి ఇద్దర్నీ గదిలోకి పంపనా? అలా ఏమీ వద్దుగానీ నేను చెప్పినట్టు పవన్తో చెప్పండి చాలు…
ఏం చెప్పమంటావు…
ఒరే పవన్ రేపటి నుంచి నువు మీ అమ్మగదిలో పడుకో మని చెప్పండి చాలు మిగతాది నేను చూసుకుంటా.
సరేలే రేపు చెప్తాలే పడుకో…..
*****
దొరగారు నిద్ర లేచారా ,
కాఫీ తీసుకోండి.
ఏంటమ్మా అలా చూస్తున్నావు.
ఏంటా నీది ఎంత పొడవుంటుందా అని చూస్తున్నారా,
నాన్నతో ఒప్పించు మరి ఇప్పుడే చూపిస్తా….. అలాగే బాగా విను నిన్ను నా రూములో పడుకో మని చెప్పిస్తా మీ నాన్నతో..
చూద్దాం చెప్పించు.
ఏమండీ ఏమండీ ….
ఏంటే అంటూ హాల్లోకొచ్చాడు నారాయణరావు. నా మాట వినడం లేదు పవన్ మీరే చెప్పాలంటున్నాడు చెప్పండి. అమ్మ చెప్పినట్టు వినరా నేను
ఊర్లో ఉండనుగా రోజూ మీ అమ్మ రూంలో పడుకోరా అనగానే..
పవన్ మనసులో మెచ్చుకోకుండా ఉండలేక పోయాడు అమ్మను.
**********
నీలా నీలా ఆగవే ఏంటా తొందర…అమ్మ చూస్తుంది ….
ఏం కాదురా ఒకసారి పెట్రా….ఎలాగో వుందిరా …
ఆగు అరవకు అమ్మ ఇంకా టి.వి చూస్తూంది.
ఇంతలో అన్న మొడ్డను రెండుచేతుల్లోకి తీసుకొని కసా పిసా పిసుకుతోంది నీల.
పవన్ వెర్రెక్కి పోయాడు …నీల చేతులు కిందకు, పవన్ చేతులు పైకి వెల్లి చెల్లి బత్తాయిల్ని అందుకున్నాడు.
ఇద్దరూ వీర కసిమీద రొప్పుతున్నారు.
నీల కుడికాలుని నిలువునా లేపి పవన్ భుజం మీద ఆన్చింది.యోగా చేస్తుందేమో మరి అలవోకగా కాలు నిటారుగా పెట్టింది నీల.పవన్ తన మొడ్డను చెల్లిపూకు లో కసక్కున దించాడు.
పవన్ తలను ఊతంగా పట్టుకొని నీల., నీల కాలును పట్టుకొని పవన్ అణువుగా గుద్దుకుంటున్నారు. బలవంతంగా కదులుతోంది బిగుతైన చెల్లిపూకులో పవన్ మొడ్డ. పద్ధతి మార్చి నీలను పడుకోబెట్టి మీద ఎక్కి కుమ్ముకోసాగాడు పవన్. లేత అందాల నీల లొట్టలేసుకుంటూ వాయించుకుంటూంది.
ఇంకా వేగంగా దభీ దభీ మని గుద్దుతూ పవన్ రసాన్ని నీల పూకునిండుగా వదిలాడు.
అన్నయ్యను వేగంగా చుట్టుకుంది నీల . ,
ఇంతలో పవన్ అని అమ్మ పిలుపు విని కూడా నెమ్మదిగా విడిపోయారు.
హాలులో కెల్లి అమ్మ పక్కన కూర్చొని ఏంటమ్మా పిలిచావు అన్నాడు.
నా గదిలోకొస్తావా తోడుకు అంది లలిత. అమ్మ పిలిస్తే రానా పద అంటూ అమ్మను చేయి పట్టి లేపాడు.
అగరా ….ముందు నే వెలతాను పదినిమిషాలు టి.వి చూసి రా అంటూ గుసగుసలాడి గదిలోకెల్లింది లలిత.
అమ్మ తగదివదలోకెళ్లి కొడుకు కోసం చూస్తుంది.
అమ్మ గదిలోకెల్లి అద్దం ముందు నిలబడి తన అందాలను చూసుకుంటోంది.ఏవో కూనిరాగాలుకూడా తీస్తుంది.కొడుకు కోసం రడీ అవుతూ గుమ్మం వైపు అద్దం వైపు చూస్తుంది. నా రాక ను గమనించి రాగంలో వేగం తగ్గించింది. ఏంటమ్మా చాలా హుషారుగా వున్నావు , రాగాలు తీస్తున్నావు అన్నాను. ఆ…ఏం రాగాలు లేరా ఈ వీణ మూగబోయి దశాబ్ద కాలమయ్యింది.
నిజం చెప్పనా అమ్మా సరిగా మీటాలే కానీ నీలో చాలా రాగాలు పలికించవచ్చు తెలుసా?
అందుకె కదా ఈ వీణను నా కొడుకు చేతికి అప్పగిస్తున్నా..నాకే తెలియని నాలోని రాగాలు
నా కొడుకు పలికిస్తాడని ఆశగా నిన్ను వలచాను.అమ్మ నీ నమ్మకం వమ్ము కాదు నీలో ప్రతీ తీగను సవరించి మరీ మీటుతా.
నీ మొగుడిని మరిపిస్తా.
రా పవన్ నీ
కోసం ఈ అమ్మ ఎంతలా కలలు కన్నదో ఒక్కసారి నా నడుము పై చేయివేసి తెలుసుకో.
ఇన్నాల్లు నిన్నే తలచుకుంటు నిద్రలేని రాత్రులు గడిపాను. ఏనాటికైనా నీ చేతిలో నలగాలని ఎంతపరితపించానో నా గుండెలపై చెయ్యి వేసి తెలుసుకో.
అమ్మా నిజంగా నాకోసం ఇంత మొహం వాచిపోయి వున్నావా?
అయ్యో కర్మ అమ్మ కదా అని ఆగిపోయా నీ మనసు తెలుసుకోలేక పోయా .
రోజూ నీ అందాలు చూస్తున్నా ,అందుకోవాలని ఆశ ఉన్నా ఏమనుకుంటావో అని ఆగాను.
ఇప్పటికైనా మించి పోయింది లేదు పవన్ రా వచ్చి నన్ను నీదాన్ని చేసుకో.
ఇకపై నేను నీ దాన్ని.నీఇష్టం నన్ను ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకో.అమ్మా నీ మాటలు వింటుంటే నాకు ఏదేదో అనిపిస్తుంది.
ఏమనిపిస్తుంది రా?
ఇక జీవితంలో పెళ్లి చేసుకోకూడదని పిస్తుందమ్మా. నీ తోనే హాయిగా గడపాలనుందమ్మా.అబ్బా నేనంటే నీకు ఎంత ప్రేమరా, నాకోసం పెళ్లి కూడా వద్దంటున్నావు నాకు చాలా ఆనందంగా వుందిరా అంటూ కొడుకును వాటేసుకొని ఆనందంతో ఏడ్చేసింది.
అమ్మ అలా వాటేసుకోగానే పవన్ గుండె వేగం పెరిగింది.
అమ్మ మరింత గట్టిగా వాటేసుకుంటోంది.
పవన్ తన చేతిని అమ్మ నడుము పై వేశాడు.
పవన్ ఛాతీపై అమ్మ మొహం తో రుద్దుతూ చిన్నగా ముద్దాడింది.
అంతే పవన్ ఒంట్లో రక్తం వేల కి.మీ వేగంతో పరిగెత్తిననట్టయ్యింది. అమ్మా అంటూ మత్తుగా అంటూ నడుము గట్టిగా పిసికాడు. లలిత చిన్నగా మూల్గుతూ బిగించింది.
The post ఘరానా మొగుడు – 5 appeared first on Telugu Sex Stories.