చాలా ఎగ్జైట్ మెంట్ అయ్యాను 3

నేను మీ మధు ని రాజమండ్రి నుండి. ఈ కథ చదివే ముందు దీని మొదటి, రెండో భాగాలు చదివితే మీకు బాగా ఆర్డమౌతాధి.
చాలా ఎగ్జైట్ మెంట్ అయ్యాను 2 →
నా ఏజ్ 27, నా హైట్ 5’8”, మా వాడి సైజ్ 8 ఇంచెస్ తో మంచి దృడంగా కొవ్వుపట్టి వుంటాడు. ఎవరైనా వాడి కొవ్వు కరిగించేవాళ్లు వుంటే మెసేజ్ చేయండి. సరే ఇంకా స్టోరీ లోకి వెళ్ధాము.
తను నిద్ర లేపి అలా అనేసరికి లేచి నగ్నంగా తన వెళ్లబోతుంటే, ముందూ ఏమైనా కట్టుకోర. అలా చూసి తట్టుకోలేక చస్తున్నాను అంది.
ఒసే నా రంకు లంజా నువ్వు అప్పుడే బట్టలు ఎందుకు కాటుకొనవే అని ఒక్క లాగులగా, నైటి చిరిగిపోయింది. ఒరే బొకు నాకోడక ఏమిటీర ఇధి ఇలా చింపేశావు అని జెబ్భ మీధ కొట్టింధి.
నన్ను కొడతావెంటే కొవ్వు పట్టిన గుడిసెటి పూకులాంజ అని. జుట్టు పట్టుకొని నోట్లో నోరు పెట్టేసి కసిగా నాకేస్తూ పెదాన్ని కొరిక, అబ్బా అని ఒక అరుపు అరిసింధి.
ఒరే దొంగ సచ్చినోడ ఆ కసి ఏమిటీర, అని నన్ను వెన్నక్కి తోసి. నేను ఎక్కడికి పోను, ముంధు బోజనం తర్వాతే దెంగులాట. పదరా ఢెంగటానికి ఓపిక వుండాలి కధ అని.
నా మోడ్డ పట్టుకొని లకేల్లుతుంటే, వాడలవే నా ముండా వస్తాను. వాడలవే అన్న వినలేదు. ఎవరైనా బోజనానికి చెయ్యి పట్టుకొని తీసుకెళ్తారు.
నువ్వేంటే మోడ్డ పట్టుకొని లకోచ్చావు అంటే, అది మొగుళ్ళకి, ఇది తాళి కట్టని రంకు మొగుళ్ళకి అని, అన్నం వడిస్తుంటే. నాకు వద్ధు నేను తినను, తినాలి అంటే నువ్వు కూడా మొత్తం ఆ బట్టలు అన్నీ విప్పేసి.
నా వాళ్ళో కుర్చ్చో, అప్పుడు తింటా అన్న. అలాగే నండి నా గులా మొగుడ అని వాచీ నా వాళ్ళో కూర్చోంది. తాను ముద్ధ నాకు నోట్లో పెడితే నమిలి మింగకుండా తన నోట్లో పెట్టేవాన్ని. అలఒకరి ఎంగిలి ఒకలం జుర్రుకుంటు, బోజనం చేశాము.
సరే మీరువెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి. నేను ఇవ్వి సుబ్రమ్ చేసి వస్తాను అని. అవి కడగటానికి తీసుకువెళుతుంటే, నేను కూడా కొన్ని తనవెనుక తూసుకువెళ్లను.
అది చూసి చెయ్యి పట్టుకొని మీరు వేలండి నేను చేసి వస్తాను అంటే. అలకాధు ఇద్దరం షేర్ చేసుకుంధాము. నువ్వు తోము. నేను కడిగేస్తాను అని బలవంతంగా ఓపించి కడుగుతూ.
మాద్యమద్యలో నీళ్ళు తన సల్లా మీదాకి వేసేవాన్ని. తాను మాత్రం ఏమి అనేది కాదు నవ్వుకుంటూ. మీకు అసలు సిగ్గులేదు ఆడవాళ్ళు చేసే పనులుచేస్తారా అంది.
దేనికే సిగ్గు నీ రంకు మొగుడు ముందు నగ్నంగా ఇలా పని చేయడానికి నీకు సిగ్గువుండలే నా మోడ్డ గుడిసిన లంజా. నాకెంధూకే సిగ్గు.
నా రంకు లంజకే గా చేస్తున్నాను. అంటే ఒరే దొమ్మరోడ నువ్వు బలే తిడతావురా. నువ్వు అలా అంటుంటే నాకు పుకు లో కసి పెరిగి పోతుందిర అంది.
నా మొగుడు కూడా ఎపుడు ఇలా సాయం చేయలేదురా. అలా బూతులు మాట్లాడుకుంటూ మా పని ముగించేసి బెడ్ రూమ్ లోకి దూరేశాము.
(ఈ స్టోరీ చదివే ప్రతి మగవాళ్ళు మీ పెళ్ళాలకి కిచెన్ లో కొద్ధి సాహయం చేయండి. వాళ్ళు మీమాలని ఎంత ప్రేమిస్తారో మీరే వూహించలేరు.
ఇది నిజంగా సాహయం చేసేవాళ్ళకి తెలుస్తుంధి. ఎవరినైనా నా ఈ మటలవల్ల బాధపెట్టివుంటే శమించండీ. )
ఒకసారి వుండర బాత్-రూం వెళ్ళి వస్తాను అంటే దేనికి అని అడిగా. దేనిక దీనికి అని పిల్లెలు చూపించింది. సరే పద నేను వస్తాను అన్నాను.
దొంగ సచ్చినోడ సిగ్గులేకపోతే సరి అని వెళుతుంటే లేచి తన వెనకే వెళ్ళాను. నువ్వువెల్లర నేను పోసుకొని వస్తాను అంటే నేను కుదరధు. .
నేను నీ పుకు ముందు కూర్చోంటను నువ్వు వుచ్చ పొయ్యవే లంజా నాటకాలు దెంగుతుంవెంటే. అని. తన పుకు ముందు కూర్చొని 2 తొడలు పట్టుకొని ఎడం చేసి.
పుకు పెదాలు లాగి పట్టుకొని పొయ్యవే లంజా నీ యమ్మ దెంగ. దొమ్మరిపుకు లంజా అంటే. నా తల మీద చెయ్యివేసి. వుచ్చ పోయడం మొదలు పెటింది.
ఆ పుకు బొక్కలోంచి సన్నని దార వుచ్చ వస్తుంటే. వెంటనే నోరు తెరిచి నాలుక బయటకి చాపి. నాలుకని తన వుచ్చ వచ్చే పూకుబొక్కలో పెట్టాను.
తన వుచ్చ నా నోట్లోంచి కిందకి వెళుతుంటే నాలుక్తో పుకు నకుతున్న వుచ్చ వచ్చే బొక్క దగర. మామూలుగా అయితే చి అనిపిస్టడీ కానీ. దెంగులాటలో కసిగా వున్నపుడు.
వుచ కూడా ఆమృతంల వుంటాడి. అది ఇస్తాం తో చేసేవారికే తెలుస్తాది. వుచ్చ వచ్చినత సేపు పుకు నాకుతూ వుచ్చ తాగుతూనే వున్నాను. అయ్యిపోయాకకూడ వదలకుండా నాకుతూనే వున్నాను.
నా నాకుడికి తన కాళ్లలో వణుకు పుట్టుకొచ్చి. నిలబడలేక తూలిపోయింది నా మీధకి. జాగ్రత పట్టుకోంకి బాత్-రూం నెల మీద పద్కోబెట్టి 69 పొజిషన్ లో నేను తన పుకు నాకుతుంటే.
తాను నమోడ్డని లోపలకంట తీసుకొని చీకుతుంది. ఆ చీకుడికి నోట్లో నుంచి యాక్. యాక్. మని సౌండ్స్ వస్తునాయి. నేను పుకుని పిచ్చ పీచగా నాకుతూ.
పూ పెదాలు పళ్లతో లాగి కోరుకుతూ వెళ్ళుతో అడిస్తుంటే. దేనెమ్మ జీవితం. ఒక్కసారిగా నా మొడ్డని తన నోట్లో గట్టిగా కరాచీ పట్టేసుకుని. బల్లున పుకు-జ్యూస్ కర్చేసింది.
అంతా నకుతుంటే అది పట్టిన పట్టుకి నాకు కారిపోయింది ధాని నోట్లో. కనిసేపు కదలకుండా లనే వుంది పోయాము.
నేను తేరుకొని ఒసే ప్రభా లంజా మోడ్డ వాడలవే ఆణి తొడమీద ఒకటి కొట్ట. అపుడు వదిలింది నా మోడ్డ జ్యూస్ అంతా మింగేసి.
ఔడు లేచి ఒకరినిఒకరం చూసుకొని నవ్వుకొని ఇద్ధరం స్నానం చేసి యయాతకు వచ్చాము. అప్పుడు టైమ్ చూస్తే 2:30పి‌ఎం అయ్యింధి.
ఒరే గులా లంజాకొడక వుచ్చకీ వెళ్తే ఒక గంట సేపూ బలే చేశావురా. ఇది నా జీవితం లో మర్చిపోలేని అనుభవం.
ఇలాంటి అనుభవం ఒకటి వుంటుంధని ఇప్పటివరకు తెలియదుర. ప్రతి అడధాని జీవితంలో మొగుడు నీల పుకు నాకీ. దెంగితే ఏ అడధి తప్పు చేయదుర.
అంతా బాగా నాకేవూర దెంగుతున్నావు. నీకీ ఏమి ఇవ్వగలనుర. ఆని నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకొని లిప్-లక్ చేసింధి.
ఒకరి నాలుకలు ఒకరం నాకుంటూ. ఇద్ధరీ నోట్లో ఉమ్మి అయ్యేవరకు నకుంటూనే వున్నాము. నాకుతూనే ఒక చేతితో తన బాయ పిసుకుతూ. ఇంకో చేతిని వెనకనుంచి గుద్ధలమీద వేసి.
వెనకనుంచి పిర్రలమీద చారుస్తూ. గుడ్డ బొక్కలో వేలు పెడుతూ. బొక్కని కెలుకుంటు ఒక అరగంట అలాగే వుండిపోయము. తనని అలానే నుంచో బెట్టి ఒక చేత్తో గోడని పట్టుకోమని.
ఇంకో కాలుని పైకి లేపి నా లేచిన మొడ్డని తాన్ పూకులో పెటీ. నెమ్మదిగా ధెంగడం మొదలు పెట్టాను. తన కాలుని ఇంకా పైకి లేపి స్పీడ్ గా దెంగ్త్తుతుంటే ప్రభా మాత్రం అమ్మ. అబ్బా. అంటూ ములుగుతుంది.
అదే సమయంలో వెనకంట లాగి ఒక్కసారిగాతోయ్దమ్ మొదలు పెట్టాను అలా తోస్తుంటే. అమ. అయ్యి బాబోయ్. చచానుర దేవుడా ఆణి కేకలు పెడుతూ.
అలాగే నన్నుఇలాగే చంపేయరా నా రంకు మొగుడ. లంజాకొడక. రంకునకోడక. ఒరే నీ యమ్మ రంకు ముండకొదక. సచ్చినోడ.
అలాగే ధెంగు ఈ దూల లంజీ ఈరోజు చచ్చిపోవాలిర నీ చేతుల్లో. గుడిసెటినకోడక. ధెంగర ధెంగు ఈ కొజ్జ లంజీ పుకు పచ్చడై పోవాలి. మొగుడు చేత దెంగించుకోవడానికి కూడా పూకు వుందా కూడధుర.
డెంగు అంటూ బూతులు తిడుతూ. కేకలు పెడుతూ ఒక్కసారిగా ఆగిపోయి బలున కర్చేసి. కర్చేటప్పుడు పుకు కండరాల సంకోచం బిగుతూ అయ్యి నాకు కారిపోయింది.
ఇద్ధరం ప్రక్కన్ మంచం మీద వాలిపోయము. ఒకరి కళ్లలోకి ఒకరం చూసుకుంటూ. చేతులతో ప్రేమ గా నిమురుకుంటూ కొంత సమయం సెక్స్ మాటలు మాట్లాడుకున్నాము.
ఒరే నా కన్నా ముందే పుట్టి నన్ను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదురా. నువ్వు నన్ను చేసుకొని వుంటే నాకు రంకు మొగుడి భాధ వుండేధి కాధు. రోజు స్వర్గని చూసేధాన్ని కదరా దొంగ సచ్చినోడ.
ఇపుడైతే ఏముంధిలేవే నీకు కావలనపుడల్లా వచ్చి నీ పుకు నాకుతను. దెంగుతాను. సల్లు చీకుతను నీ గుద్ధ కూడా నకుతాను.
ఎన్ని రకాలుగా కావలంటే అన్నీ రకాలుగా దెంగుతానాని నీకు మాట ఇస్తున్నాను. నాకు పెళ్ళయిన సరే వస్తాను అని ప్రామిస్ చేసాను.
మా దెంగులాట మాటలకి నాకు మోడ్డ లేచింది. అది చూసి తాను కుర్ర లంజాకొడుకు నిద్ర లేచాడు చూడు. ఇంకెందుకు పెట్టేయి అంధి.
నేను ఎంత లేచిన డైరెక్ట్ పెట్టాను. ముందు పోర్-ప్లే చేసాకే పెడతాను అని చెప్పి. తన యద మీద పడుకొని. ఒక చేతి వెలుని పూకులో పెట్టి అదిస్తూ.
పైన మెడ నాకుతూ. చెవిని నకుతూ. చెవి తమ్మిని నా ముని పంటితో కొరికి లాగుతూ. చీకుతువుంటే తాను ములుగులు మొదలుపెట్టింది.
తన ములుగులకి నాకు ఇంకా కాసి పెరిగి. పైకి కిందకి నాకుతూ మెడ మీద కొర్రుకుతూ వుంటే. తాను మెలికలు తిరిగుతు సివరింగ్ అవుతూ ఒక్కసారిగా కర్చేసింది.
తన పూకులో వున్న నా వేలుని పుకు కండ్రాలు గట్టిగా పట్టేశాయి. నేను పైకి లేచి తన పుకు దగరకి చెరీ. ఆకలిమిద వున్న పిల్లడిలా.
తన పుకు రసం నాకేయడం మొదలు పెట్టి. వ్శచీనత శుబ్రంగా నాకేసి. తన వైపు చూస్తే తాను నన్ను చూసి నవ్వుతుంటే. ఏమైండే లంజా అలా నవ్వుతునవు అన్న.
ఏమి లేదురా గుడిసెటోడ నాధి నిముకం అంతా అయ్యిపోయిందిర రంకోడ అంది. ఏమైండే చేపవే లంజా ని యమ్మ దెంగ గుడిస్తిపూకులంజ అని అంటే.
నేను చెప్పను నువ్వు అలాగే తిట్టార బొకు ముండకొడక. చెప్పవే దొమ్మరి పుకు ముండా నీ పుకు లో నా సుళ్ళ చెప్పవే అని పీచగా తిడుతుంటే.
బతిమాలిచ్చుకొని తర్వాత చెప్పింది నీ మూకం ఆంత నా పుకు రసం రా నా రంకు మొగుడా. అని.
నీ పని చెపుతనని. నేను వెంటనే లేచి తాన్ పుకు రసం తో వున్న నా నోటిని తన నోట్లో పెట్టి లిప్-లక్ చేసేశాను. తాను గించుకున్న వదలలేధు. తన పుకు రసాన్ని తనకే రుచి చూపించను.
నేను వదిలాక ఒరే రంకుమొగుడ నా పూకులో నీ సుళ్ళ నాకోడక అలా చేశావు ఏమిటీర. ముందుధెంగర అంది.
ఈసారి తన వీపుకింద తలగడ పెట్టి. 2 తొడలు పట్టుకొని పైకి లేపి కాళ్ళు 2 తన మూకం వైపు కి నొక్కి పట్టుకొని. తన గుద్ధకి 2 వైపూల కాళ్ళు వేసి నుంచుని తన పూకులో మోడ్డ పెట్టి డెంగడం మొదలు పెట్టాను.
మోడ్డ తో లాగి లాగి కొడుతుంటే ఇస్. అమ్మ. హ. అని ములుగుతూ కేకలు పెడుతుంది. ఈ యాంగిల్ ఎలా వుంటాడి అంటే యోగాలో హలాసనం ల వుంటాది లేడీస్ బాడి.
గూగులో సెర్చ్ చేసి చూడండి. తన తొడలు నొక్కుతూ దెంగుతుంటే. ఇస్. ఆ. ఇస్. అమ్మ. అబ్బా. హ. . ఎక్కువసేపు వుంటే తనకి నొప్పి పట్టుదని లేపి యాంగిల్ మార్చి.
డాగి స్టైల్ లో డెంగడం మొదలుపెట్టాను. వెనకనుంచి తన పుకులో మోడ్డ పెట్టి పెద్ద పెద్దగా గుద్ధుతు పిర్రలమీద చారుస్తూ దెంగుతుంటే. ఇంకా గట్టిగా ధెంగు.
ఆలాగే ధెంగు ఈ బజారు లంజ పుకుని చింపేయి. లంజని చంపేయి. లంజాకొడక అని అరుస్తుంది. తన అరుపులకి నాకే బయమేసింది. అలా దెంగించుకొని ఇద్ద్రమ్ ఒకేసారి కర్చేసుకున్నాము.
నేను తన పూకులోంచి కారుతున్న మా ఇద్దరి రసాలని వేళ్ళతో తీసి తన సల్లకి పామి. మరలా తీసి తన నోట్లో పెట్టాను తాను నాకేసక లిప్-లక్ మొదలు పెట్టాను. మా ఇద్దరి రసాలు.
మా ఇద్దరి ఉమ్మితో కలిసి ఎంతో అద్బుతం గా వుంది. ఆ సమయంలో ట్రై చేసినవాళ్లకే తెలుస్తాది ఆ మదురానుభూతి. కొంత సమయం రెస్ట్ తీసుకొని రాత్రికి డిన్నర్ చేయడానికి వెల్లింది.
నేను ఒక్ అరగంట పడుకొని లేచి వెళ్ళి ఎక్కడుందో చూస్తుంటే. కిచెన్ లో వుంది.
(To be continued.)
The post చాలా ఎగ్జైట్ మెంట్ అయ్యాను 3 appeared first on Telugu Sex Stories.