చెలరేగుతూన్న ఫామిలీ మెంబెర్స్ పార్ట్ – 3

చెలరేగిన ఫామిలీ నంబర్స్ పార్ట్ – 2 తరవాత ఇది చదవండి ఫ్రెండ్స్ ……… పెద్దమ్మ చెంపపై కొట్టి సుల్లి చీకవే లంజ ఇంకా అని వట్టలు చీకుతున్న పెద్దమ్మ ను నా సుల్లి చేతో పట్టుకొని పెద్దమ్మ మోకం పై గట్టిగా కొట్టడం స్టార్ట్ చేశ వట్టలు చీకుతున్న పెద్దమ్మ తన నొటి నుండి బయటకు తీసి సల్లి నోట్లో పెట్టమని నోరు తెరిచి కన్న కొట్టింది ఓకే అని సులి ఒక సారిగా నోట్లో పెట్టా పెద్దమ్మ సప్ప . సప్ప.సప్పా .సప్ప .సప్ప ఉప్పా .ఉప్ప .ఉప్ప మని చీకుతుంది నేను సుకని తట్టుకోలేక హు.
హు హు. హు .హు హ. హా. హా హా. హా హు. హు .హు .హు ఏమ చీకుతున్నావే లాంజ లంజ బజారు లంజ ని అమ్మ్ ని దెంగ్గా అంటూ ఒకసారి సులీ బయట కి తీసి లంజ మి ఇంట్లో ఆడవాళ్లు ఎవరు ఎవరు ఉంటారు అన్న , పెద్దమ్మ ఎందుకు అంది ,నువ్వు నా సులి చీకుతున్నపుడు నేను సుకం లో ఉన్నప్పుడు వాలాను తిట్టడానికి అనూష లంజ అన్న , పెద్దమ్మ మా అమ్మ వరలక్ష్మి మా తమ్ముడు కూతురు శిరీష అంది ,మరి మీ తమ్ముడు పెళ్ళాం పేరు అన్న , అప్పుడు పెద్దమ్మ మా మర్దాలును తిట్టడానికి అది భూమి మీద లేదు ఒకవేల నువ్వు తిట్టినా ఎదో ఒకరోజు అది నీకు లంగా లేపడం కష్టం సో అందువల్లనా దానిని వదిలి వేసి మా అమ్మమ్మ వరలక్ష్మి నా కోడలు శిరీష ను తిట్టుకో వాళ్ళు ఐతే ఎదో ఒక రోజు నీకు లంగా లేపాచు అంది ,అవును లంజ ,అవును లంజ కొడకా పెట్టారా ని సులి ని నోట్లో ని సులి ని చూస్తే నోరు ఊరుతున్నది ,ఓకే లంజ అని నోట్లో పెట్ట ,లంజ సప్ప .
సప్ప సప్పసప్ .మని సౌండ్ వస్తుంది లంజ చీకుడు కి ,నేను సుకం లో వరలక్ష్మి వార వార ని కూతురు స్వర్గాన్ని చూపిస్తుంది నువ్వు ఎంత మంది తో దెంగించు కున్నవే లంజ ని కూతురు లాంటి సుఖాని నువ్వు ఎప్పుడు ఇస్తావే లంజ నాకు వచ్చాయి నా ఇంటికి తొందరగా హు.హు.హ .హ హ హోం ఉస్సు ఉస్సు .హు అట్టున్న అనూష లంజ నేను దెంగుతా రెడీ గా ఉండే అని జుట్టు పట్టుకొని సులి తో రెండు నిమిషాల ఆగ కుండా దేంగా , పెద్దమ్మ కి ఉప్పరి ఆడకపోవడం వాళ్ళ బయటకి లాంగింది, పెద్దమ్మ ఒక నిమిషం పటు రెస్ట్ తీసుకోని పెట్టు అని నోరు తెరిచింది ,నేను పెద్దమ్మ పేస్ చెమటతో ఉండడం వలనా , పెద్దమ్మ ని పేస్ చమటా గా ఉంది ని పేస్ పై ఉచ్చ పోస్తా కడుకొ అన్న , ఓకే పోయి అంది ,ఇంకా నేను ఉచ్చ పోస్తుంటే పెద్దమ్మ పేస్ కడకుంటుది , పెద్దమ్మ ఇంకచాలు రా పేస్ పై దాహంగా ఉంది మిగిలినవి నోట్లో పోయి అంది ,ఓకే అని మిగిలినవి నోట్లో పోశ , తరవాత మా పెద్దమ్మ ను సాలు పట్టుకొని పైకి లేపి నా నోట్లో ఉమ్ము పెద్దమ్మ నోట్లో పోశ , పెద్దమ్మ మిగుతూ చాల టెస్ట్య్ గా ఉంది రా అంది ,మరి నా దెంగుడు అన్న , పెద్దమ్మ అదుర్స్ అంది , పెద్దమ్మ నేను ఎంతో మంది కి లంగా లేపా గని నిల దెంగే వాడని చూడాలే అంటూ మల్లి పెద్దమ్మనా మొడ్డ ను తన చేతో పీసుకుతూ దీని లాంటి పొడవు లావు కూడా చూడాలే ఎంత వరకు అంది , నేను ని కెరీర్ లో హైయెస్ట్ ఎంత అన్న , పెద్దమ్మ సిక్స్ అంది ,మరి నీకు సలేదా అన్న , పెద్దమ్మ ఎక్కడ సగం పోస్తే అంది ,మరి ఇప్పుడు పెద్దమ్మ ఇప్పుడు కడుపు పగిలి పోతుంది అంది ,అవునా , పెద్దమ్మ అవును .
పెద్దమ్మ దీని సైజు ఎంత అంది ,చెపుకో చదం అని పెద్దమ్మ పిర్రలు కింద చేయి వేసి పైకి లేపా , పెద్దమ్మ 8 ఇంచ్ ఆ ? కాదు అంటూ పెద్దమ్మ నైటీ లోపలా ఉన్న సళ్లు కొరుకుతూ , పెద్దమ్మమరి ఎంత అంది , నేను 10 ఇంచ్ అన్న, పెద్దమ్మ వామో అని నోరు తెరిచి మూతి మీద చేయి వేసుకుంది , పెద్దమ్మ ఎవరి కోసం రా ఎంతలా పెంచావు అంది ,నేను ని కోసమే అన్న, పెద్దమ్మ నిజగానా అని కన్ను కొట్టియింది ,నేను నిజంగానే అంటూ పెద్దమ్మ ను బెడ్ దెగరకి తీసుసుకు వచ్చా ఎత్తుకొని ,మరి చూచుకుంటావా జాగర్తగా నా మడ్డ ను అన్న, పెద్దమ్మా పూవులో పెటికోని చేసుకుంటా అంది ,నేను ఏ పూవో లో అన్న , పెద్దమ్మ నువ్వు మంచి రసికుడువేరా అంటున్నగా పెద్దమ్మ ని బెడ్ పై విసిరా పెద్దమ్మ దొర్లుతూ పడి వెళ్ళళకళ తిరిగింది , పెద్దమ్మ విప్పల నైటీ అంది ,నేను ఏమి అవసరం లేదు లే ఈరోజు ఓన్లీ నోరుని దెంగ్గుతా బొక్కలు కి మంచి ముహూర్తం చూసి స్టార్ట్ చేస్తా అంటూ బెడ్ ఎక్కి పెద్దమ్మ కు ఆటో కాలు ఇటో కావు వేసి తలా దేగ్గరా చూకు అన్న , పెద్దమ్మ నువ్వు వస్తులు కూడా చూస్తావా దెంగడానికి అంటూ సులి ని నోట్లో పెట్టుకుంది ,నేను పెద్దమ్మ నోరు ని స్పీడ్ గా దెంగుతున్నా రెండు నిమిషాల తరవాత పెద్దమ్మ నో నో నో నో అంటూ బయటకి తీయి ఉప్పరి ఆడడం లేదు అంటూ అరుస్తుంది నేను అవి ఏమి పాటించు కోకుండా ఫైవ్ మినిట్స్ దెంగి బయటకి తీసా , పెద్దమ్మ నన్ను బయటకి తిసినాక చెంప కేసి కోటి లంజ కొడకా నిను చంపేస్తవ రా అంటూ తన ఉమ్ము నా మొకం పై ఉసింది నేను తుడుచుకొని పెద్దమ్మ నోట్లో నా ఉమ్ము వేసి నా పెదాలు తో పెద్దమ్మ పెద్దలు తో కిస్ చేశా ఫైవ్ మినిట్స్ , తరవాత నేను పెట్టనా సులి అన్న ,పెట్టు అంది నోట్లో మడ్డ పెటపెట్ట పెద్దమ్మ స్పీడ్ గా చుకుతు స్వర్గం ని చూపిస్తావుంది నేను తట్టుకో లేక హు .హ .హు .హ .హు లంజ చీకవే చీకవే …హు హ ఉస్సు .ఉస.హు.హ.
శిరీష లంజ మీ అత్తా చూడవే ఎలా చీకుతుంధో నా మడ్డను లంజ ని అత్తా లంజ హు.హ హు. హ .అంటూ నాకు కారుతున్నది అనగానే బయటకి తీసి పెద్దమ్మ మొకం పై పోసి పెద్దమ్మ ని అత్తుకొని పడుకున్నా , పెద్దమ్మ మొకం పై నేను కార్చినా రసమును తన వేలతో తీసుకోని నోట్లోచీకుతూ బావ ని రసం చాల బాగుంది అంటుంది , పెద్దమ్మ కళ్ళలోకి చూసి రెండు నిమిషాల కిస్ చేసి మిదనుండి దిగి పెద్దమ్మ కాలు పై నా కాలు వేసి సళ్ళు పై చేయి వేసి పెద్దమ్మ మే డా పై ముద్దులు పెడుతూ ఆ త్తుకున్న , తరవాత నేను పెద్దమ్మ కళ్ళలోకి చూసి ఎలా ఉంది నా దెంగుడు అన్న, పెద్దమ్మ మొకం పై చేతులు పెట్టుకొని సిగ్గుపడుతూ నా చెవి దెగ్గరికి వచ్చి బావ గారి దెంగుడు సూపర్ అంది ,నేను మల్లి పెద్దమ్మ చెవి దెగ్గరికి వెళ్లి దెంగించు కుంటావా రోజు నాతో అన్న, పెద్దమ్మ దెంగించు కుంట రోజు అని చెపింది చెవిలో , నేను ఇలా రోజు నిను దెగుతుంటే నువ్వు నాకు ఏమి అవుతావు నువ్వు రోజు ఇలా నాతో దెంగించుకుంటే నీకు నేను ఏమి అవుతాను అన్న , పెద్దమ్మ నువ్వు నాకు ర్యాంకు మొగ్గుడు నేను నీకు ranku పెళ్ళాం ని అంది ,నేను నీకు ర్యాంకు మొగ్గుడు ఉండను అన్న ,
పెద్దమ్మ చేతులు తీసి మొకం పై నేను నీకు నచ్చ లేదా అంది ఏడుస్తూ ,నేను నా పళ్లతో పెద్దమ్మ పెదాలు కొరికి తీసి నువ్వు నాకు మతు ఏకంచే రంకానివే లంజ అనూష I love you అన్న , నేను నీకు ఒక విషయం చెప్తా విను ఒక ఆడదాని రోజు దెంగేవాడిని ఏమంటారు , అప్పుడు అప్పుడు దెంగేవాడిని ఏమంటారు చెపుఅన్న, పెద్దమ్మ రోజుదెంగేవాడిని మొగుడు , అప్పుడు అప్పుడు దెంగేవాడిని రాంక్ మొగుడు అంటారు అంది,నేను మరి నాకు ని గుర్రాన్ని 24 హౌర్స్ స్వారీ చేయాలి అని ఉంది మరి నీకు 24 హౌర్స్ ఎక్కిన్చుకోవాలి అని ఉంది , సో ఇప్పుడు మనం చెప్పు మనం ఎలా మర్థం మొగుడూపెళ్ళాలాగా అంది ,మరి సమాజం నవ్వుతుంది గా అంది అందుకే ఎవరికీ తెలియకుండు పెళ్లి చేసుకో కొని రాయంబావాలు దెంగించు కుదం ఓకే నా ఓకే అంది ,ఏమండి తాళి యిప్పుడు కడుతారు నాకు,అంది , ఒసేయ్ లంజ రేపు కడతా ఓకే , ఒకే బావ , ఒసేయ్ అనూష లంజ రేపు మి అమ్మను ని మేనకోడలును ఇక్కడ కి రామన్ను , పెద్దమ్మా ఎందుకు బావ ? నేను నువ్వు నాకు ఏమైతవు , పెద్దమ్మ నేను ని పెళ్ళని . నేను వాలు నీకు సంబందించినవాలు కాబట్టి వాలు నవలే కాబట్టి వాలాను ఎక్కడ కి వచ్చి ఉండమను ,సరే బావ అంది పెద్దమ్మ ,నేను పెద్దమ్మ పిర్ర మీద ఒకటి సర్చ్చి బాయ్ చెప్పి నా రూమ్ కి వచ్చా . నేను రూము లాక్ చేసి సిగరెట్ వెలిగించి చైర్ లో కూర్చొనితాగుతూ హ్యాపీ గా ఫీల్ అవుతున్న ఎందుకంటే పెద్దమ్మ అనూష ను రేపు పెళ్లి చేసుకుంటందుకు ,మల్లి రెండు కొత్త పిట్టలు ఇంటికి వస్తునందుకు ,
ఇలా ఆలోచిస్తునపుడు ఏవో మూలుగడు సౌండ్స్ వస్తున్నాయి ఎక్కడ అని చూస్తే నాన్నమ్మ రంభ రూమ్ నుండి నేను లేటు చేయకుండా నా రూమ్ వెనుక కిటికీ దెగ్గరికి వేళ్ళ కిటికీ కొంచం ఎత్తి చూశా నేను ఒక్కసారిగా షాక్ అక్కడ నాన్నమ్మ సగం పిర్రలు వరకు కవర్ చేసే రెగ్ గౌన్ వేసుకుని ఒక కాలు టేబుల్ పై పెట్టి పూకు లో వంకాయ పెట్టుకుంటుంది నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నాన్నమ్మ శృంగార తారా లాగా ఉంది నాకు నాన్నమ్మ ను చుసినా వెంటనే నా మడ్డ ఎగిరి ఎగిరి పడుతుంది ,నేను నాన్నమ్మ కు ఎదో అబ్భదం చేపి ఈ రోజు నాన్నమ్మ రూమ్ లో పడుకుని బొక్కలు అని లూసు చేసి నా పెళ్ళాన్ని చేసుకోవాలి అని నేరుగా వెళ్లి నాన్నమ్మ డోర్ కొట్టినా నా మడ్డ నా షార్ట్ లో 90 degree లో నుంచుంది అదీకాకుండా నాకు లోపలా డ్రాయేర్ కూడా లేదు చేతో ఎంత కీదికి అంటున్న నా సులి లేచే ఉంది ,ఇంతలో నాన్నమ్మ డోర్ తీసి ఏంటి రా అంది ,
నాన్నమ్మ నాకు నా రూమ్ లో భయం వేస్తుంది నేను ని రూమ్ లో పడుకుంటా అన్న , నాన్నమ్మ సరే రా రా అంది నా లెగిసినా మడ్డను చూస్తూ ,సరే అని డోర్ లాక్ చేసి నాన్నమ్మ వెనుక పిర్రల మధ్యలో ఇరుకు కొని ఉన్న గ్రీన్ కలర్ డ్రయర్ చూస్తూ నాడొస్తునపుడు ఎదో సౌండ్ రావడం వలనా నేను వెనకకు చూస్తూ వెళుతున్న నాన్నమ్మ బెడ్ దెగారికి వచ్చి వంగోని బెడ్ షీట్ సర్దు తుంది నేను చూసు కోకుండా వంగోని ఉన్న నాన్నమ్మ ను గుద్దా , నాన్నమ్మ అబ్బా అంది ఎందుకు అంటే నా నిగిడిన మడ్డ నాన్నమ్మ పిర్రల మధ్యలో గుచ్చుకోవడం వలనా అప్పుడు నేను ముందుకు తిరిగి సారీ నాన్నమ్మ చూసుకోలేదు అన్న , నాన్నమ్మ పరవాలేదు లేరా అని పడుకో బెడ్ పై నేను హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొనివస్తా అని వెళ్ళింది ,నేను బెడ్ పై బోర్లా పడుకున్న , నాన్నమ్మ వాష్ చేస్తున్న సౌండ్ వస్తుండడం వలన ,నేను నాన్నమ్మ ఎక్కడ వాష్ చేస్తుందా అని చూస్తే ,నాన్నమ్మ బెడ్ ఎదురుగ ఉన్న ట్యాప్ దెగ్గర వాష్ చేస్తుంది నేను వెంటనే వెళ్ళళకళ పడుకొని నాన్నమ్మపిర్రలు చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నాన్నమ్మ గుద్ద
The post చెలరేగుతూన్న ఫామిలీ మెంబెర్స్ పార్ట్ – 3 appeared first on Telugu Sex Stories.