డైరెక్టర్ స్పెషల్ – భాగం 2

నాకు మాత్రం సరిగా నిద్ర పట్టడం లేదు,అప్పుడు నేను ఆరోజు జర్కిన తాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను సత్య తో మలి శ్వేత మేడం తో బైక్ మీద వెళుతూ ఉంది అల రాత్రి నిద్ర పోయాను,పోతూనే లేచి స్కూల్ రెఢీ అయ్యను అప్పుడు నాకు ఎవరితో వెలి అని ఒక్కటే కన్ఫ్యూజన్
ఎందుకు అంటే సత్య శ్వేత మేడం ఇద్దరూ నన్ను తిసుపోత అని అన్నారు.
సరే అని నేను శ్వేత మేడం ఫోన్ చేశా నంబర్ ఆఫ్లో ఉంది సత్య తో వెళ్ళతం అని చెప్పి నేను రూమ్ నుంచి వచ్చాను,అప్పుడు మా నాన్న తమ్ముడు ఇద్దరూ టిఫిన్ తింటూ ఉన్నారు,నేను వెళ్లి గుర్చుని తిన అప్పుడు నా తమ్ముడు టీవీ చానెల్ మారుస్తున్నాడు
నాన్న:రెయ్ నాకు కొంచం పని వల్ల నీ గురించి మరిచ్చిపోయా స్కూలికి ఏల వెళ్లవు
అమ్మ:సత్య గారు తీసుకువెళ్ళారు
నాన్న:అవున్న సరి ఇంగ నేను తీసుకు పోత అని చెప్పాడు
నాకు మాత్రం బాధ అనిపించింది సత్య లేదా శ్వేత మేడం తో వెళతాం అన్నికున్న నాన్న ఏల అన్నురు అని అప్పుడే కరెక్ట్ టైమ్ తమ్ముడు ఈటీవీ పెట్టాడు,అందులో జబర్దస్త్ ప్రోమో వచ్చింది అందులో ఆది పంచ్ చూసి నాన్న నువ్వు తున్నడు.నాకు మోతరం ఆది నాను చేపినటు ఉంది .
నేను నాన్న తమ్ముడు ముగురు స్కూల్ వెళ్ళాం ముందు తమ్ముడిని వదిలి నాన్న నేను నా స్కూల్ వెళ్ళాం.
నేను:నాన్న అవును మన హోటల్ ఎప్పుడు రెడ్డి అవుతుంది
నాన్న:ఇంగా పతి రోజు హ్మ్మ్ అలాగే సాయంత్రం స్కూల్ నుంచి మైన్ రోడ్డు వస్థే మన హోటల్ అక్కడే ఉంది నడిచి వచ్చే నేను ఇంటికి పోయి వతుల్లుతా అని చెప్పాడు
నేను మలి బాధ కలిగింది కని
నేను:అలాగే నాన్న అని చెప్పగా స్కూల్ వచ్చింది .
నేను వెళ్ళిపోయా ఆ రోజు వరుణ్ అశ్విన్ ఇద్దరూ చాలా బాగా పరిచయం అయ్యారు
కని నాకు వరుణ్ చాలా క్లోజ్ అయ్యాము, అల ఒక వరం పోయింది.
నేను వరుణ్ మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయ్యం వాడే నాను ఇంటికి వచ్చి స్కూల్ తెలుసు పోయేవాడు.
అలా నేను వరుణ్ సంజన తో కొంజం క్లోజ్ అయ్యాము.
అతి శ్రీను గాడికి నచ్చలేదు, కని నాకు వరుణ్ ఇద్దరికీ సంజన మేధ ఎలాంటి ఫీలింగ్ లేదు తను ఒకా మంచి ఫ్రెండ్ గా చిసం.వరుణ్,నేను సత్య తో కూడా కొంచం తకిరైయము,సంజన వల్ల నాన్న మా ఇద్దరినీ చూస్తూ చాలా ఆనందపడడు,సంజన ఒక మంచి ఫ్రెండ్స్ గా ఉనందుక్కు
నాకు సత్య నీ ఏల అయిన దెంగాలి అనుకున్నా, వరుణ్ శ్వేత మేడం మేధ కన్ను ఉంది సత్య మేధ వడిక్కి ఏం లేదు,సంజన వల్ అమ్మ అని కొంచం మరియధగ ఉన్నాడు.
నెల రోజుల ఐంది నేను శ్వేత మేడం తో కూడా కొంచం తెగరయ, ఆ రోజు శుక్రవారం సాయంత్రం నేను వరుణ్ సంజన సినిమా వెళతాం అని అనుకున్నాం అప్పుడు సత్య కూడా నేను వస్తాను అని చెప్పి వచ్చింది,వరుణ్ నేను ఒక బైక్ లో సత్య సంజన ఇదరు ఒక బైక్ లో వెళ్ళాం.
వరుణ్ సంజన సత్య నేను ఏల గుర్చున్నం.
కాసేపటి తర్వాత సినిమా మొదలు ఐయ్యింది. అతి దెయ్యం సినిమా కపటి సత్య భయపడుతూ తను సంజన పక్క చేయి పట్టుకొని మలి ఇటు వైపు నా చేయి పట్టుకొని ఉంది నేను సినిమా చూస్తూ ఉన్న అప్పుడు ధ్యేయం వచ్చింది సత్య బయపడి నా వైపు తిరుకింది నేను తిరిగాను, అప్పుడు ఇద్దరూ ముద్దులు పెట్టు కున్నం .తరువ సినిమా చూసి ఇంటికి వెళ్ళాం.
నాకు చాలా సంతోషం వేసింది అల రాత్రి నిద్ర పోయాను.పక్క రోజు స్కూల్ లేవు కాబట్టి నేను వరుణ్ క్రికెట్ మ్యాచ్ కోసం వెళ్లి అని ఇంటి నుంచి వచ్చి అప్పుడే సత్య సంజన ,వల్ల నాన్న ముగురు ఎక్కడికో వెళుతూ రెడీగా క్యాబ్ కోసం నిలబడి ఉన్నారు.
వరుణ్ నేను వెలి
నేను:ఎంటి సంజన ఎక్కడికి వెల్లుతున్నరు
సంజన:అమ్మ వల్ల నాన్న సీరియస్ అని ఫోన్ వచ్చింది అందుకే ఊరికి వెళుతున్నాం .
అప్పుడే క్యాబ్ వచ్చింది వాళ్ళు వెలి పోయారు,నేను వరుణ్ వెలి క్రికెట్ అది సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చా నేను ఫ్రెష్ గా రెఢీ అయిన్న ఇంకా త్రీ days ఉంది అమ్మ పుట్టిన రోజుకి ఆంతుకె నా Saving money తీసి అమ్మకు ఒక మంచి చీర తీయాలి అని అనుకున్న కని నాకు త్తని గురించి ఏం తెలీదు,సత్య గుర్తువచ్చింది కని తను లేదుగా వెంటనే నేను శ్వేత మేడం ఫోన్ చేశా మేడం ఫోన్ ఇది
శ్వేత మేడం:ఎంటి రాఖీ
నేను:ఏం లేదు మేడం అమ్మకు మంచి చీర తీయాలి మీరు వచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇస్తారా
శ్వేత మేడం: సరే ,నా బండిలో పెట్రోల్ లేదు
నేను:మేడం నేను బంది తీసుకు వస్తాను వేళ్ళతం
శ్వేత మేడం:10 మింట్ నేని రెడ్డి అయిపోతాను
నేను ఫోన్ కట్ చేసి మా నాన్న బండి ఇంట్లోనే ఉంది అతి చూసే అల చెప్పా ,నేను శ్వేత మేడం ఇద్దరూ షాప్ వెలి చీర చూస్తున్నాం ,కని ఎతి నచ లేదు అప్పుడు మేడం ఒక చీర చూపించి
శ్వేత మేడం: ఏల ఉంది
నేను:బాగుంది
శ్వేత మేడం:ఇది తీసుకో అని చెప్పగా నేను మోనీ చూసా 1500 నాకు మొని కొంచం ఎక్కువ ఉంది సరే అని
నేను: శ్వేత మేడం మీకు కూడా చీర తీయండి అని చెప్పి
మేడం:ఎంటి అని ఎందుకు
నేను:నా కోసం వచ్చి హెల్ప్ చేశారు కదా అందుకే తీసుకోండి అని చెప్పగా
మేడం మలి చూసి నచ్చిన చీర తీసుకొని వెలి బిల్ సెటిల్ చూసి అక్కడ చూసా లైట్ అని అపరు అప్పుడే నేను టైమ్ చూసా 11.00
నేను శ్వేత మేడం ఇద్దరూ లిఫ్ట్ లోపల వచ్చి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ Press చేసా మతి 8 త్ ఫ్లోర్
లిఫ్ట్ వెళుతూ అగికి పోయింది నేను మేడం ఇద్దరూ చాలా బయపటం,ఇద్దరి తగర ఫోన్ లేదు
నేను:హెల్ప్ హెల్ప్ అని అరిచ
మేడం కూడా బయపడి అల నిలబడి ఉన్నారు.నేను అరుస్తున్న డోర్ గట్టిగా పట్టుకుని తెరవడానికి పిరయత్నిచ కొంచం ఓపెన్ ఇయ్యి మలి వేగంగా క్లాజ్ ఇటింది నేను నా చేయి తీసి వెనక వెళ్ళ అప్పుడు లిఫ్ట్ కొంచం కిందకి వెలి ఆగింది నేను భయపడి కింద గర్చున్న అప్పుడే శ్వేత మేడం నా మీద పటి పోయారు, నేను అల చూస్తూ ఉన్న అప్పుడు మేడం
నాతో
శ్వేత మేడం:నాకు భయంగా ఉంది రాఖీ
నేను అల చూస్తూ ఉన్న అప్పుడు మలి కొంచం గట్టిగా లిఫ్ట్ కింద వెలి ఆగింది.మేడం భయం తో నాను కటిగా పటుకొని నా మేధ ఉన్నారు, నాకు ఏమో ఒండిలో జర్కింది.
నేను మేడం వైపు చూసా మేడం కళ్ళు మూసుకునే నా షార్ట్ పట్టుకొని ఉన్నారు.
నా మోడ్డ గట్టిపడిపోయింది కొంచ సేపు తరువాత మేడం మేధ చేయి వేసి కళ్ళు మూసుకుని ఉన్న
నాకు భయం పోయింది,కని కమం లేచ్చింది.మేడం తల వైపు చూసి నేను కంట్రోల్ చేయలేక్క నా పెదాలని తన పెదాలతో ముద్దు పెట్టాను.అతి చూసి మేడం కొంచం గట్టిగా నాను వెనకి తోసరు
శ్వేత మేడం: ఎంటి నువ్వు చేసేది
నేను భయపడుతూ ఉన్న అప్పుడు నేను మేడం వైపు చేస్తున్న అప్పుడే సత్య గుర్తువచ్చింది ఇది ఏది ఇయితే అతి అనుకోని మేడం వైపు జరిగాను అప్పుడు ఏదో సాప్తం వినపడింది ,మేడం నా వైపు వచ్చి నాను గట్టిగా పట్టుకుని నా కళ్ళు చూసింది,నేను అల చూస్తూ మలి ముద్దులు పెడుతూ ఉంటే తను కూడా నాకు బాగా ముద్దులు పెడుతూ ఉంది.నేను శ్వేత మేడం మగం అని ముద్దులు పెడుతూ ఉన్న తన్ను కూడా నాకు ముద్దులు పెట్టడం స్టార్ట్ చేసి నాను గట్టిగా పట్టుకుని ఉంది , నేను తన చీర కొంగు విప్పి తను నా షార్ట్ తీసింది,నేను నా చేతిని సళ్ళు మేధ వేసి మొత్తం పిసుకుతున్న తను నాకు అల ముద్దులు పెడుతూ ఉంది నేను తన బొట్టు కడుపు మేధ ముద్దులు పెడుతూ ఉన్న.తరువాత ఇద్దరి dress మొత్తం విపేసి ముద్దులు పెడుతూ ఉన్నం,నేను శ్వేత మేడం చేసా వెంటనే తన సళ్ళు మేధ ముద్దులు పెట్టాను అల కొంచా చెప్పు సపారిస్తున్న,శ్వేత మేడం నా మోడ్డ చూసి చేతిలో పట్టుకుని ఉంది.నేను ముద్దులు పెడుతూ తన పుకులో వేలు పెట్టకొని కెలుకుతున్నాడు.తరువాత మోడ్డ తీసి మెలిగా మేడం పుకులో పెడుతున్న, కొంచం గట్టిగా పట్టుకుని లోపల భయిట తీసి తీసి దెంగుడు ముధల్లు పెట్ట మేడం నాను కౌగలించుకొని ముద్దాడారు,నేను అల చూస్తూ వేగం పెంచ
శ్వేత మేడం: aaa aaa Ssss sss Sss Ani చెప్పా
నేను:శాప్ శాప్ శాప్ శాప్
అని దెంగుతున్న, నేను శ్వేత మేడం పుకూ దెంగుతూ వేగం వేగం గ చేసా కసెప్పు తరువాత నాకు వచ్చేలా ఉంది అని నా మోడ్డ నీ బయిటకి తీసి తన ఒంటి మీద కర్చేసా నేను మలి వేగంగా ముద్దులు పెడుతూ పెదాలని గట్టిగా పట్టుకుని సళ్ళు పిసుకుతూ తరువాత మేడం గట్టిగా పట్టుకుని అల రాత్రి నిద్ర పోయాను.
నేను నిద్ర లేచి శ్వేత మేడం వైపు చూసా అప్పుడు మేడం నాను చూసి నాతో మాట్లాడుతూ
శ్వేత మేడం:మనకి జారింది ఒక పిడ కలాని మరచిపో,ఇంతుల్లో నా తప్పు కూడా ఉంది,అని చెప్పగా
నాకు అప్పుడు కొంచం అర్ధం అయ్యింది,నేను ఎంత పెద్ద తప్పు చేసిన అనుకున్న అప్పుడు నా భటల్లు వేసుకొని మేడం పక్కన కూర్చుని ఉన్న అప్పుడు మేడం వైపు చూసా ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు,తరువాత షాప్ ఓపెన్ చేసారు,లిఫ్ట్ డోర్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి,నేను మేడం ఇద్దరూ కలిసి అక్కడ నుంచి బైక్ లో మేడం వల్ల ఇంటికి వెళ్లి వెళ్తిలేసి, నేను మేడం తో
నేను:మేడం సారి పొరపుట్టన జరిగింది,చీర తీసుకొని మీతోనే పెట్టుకోండి,నేను తరువాత వచ్చి అమ్మ సెలెక్ట్ చేసిన చేరని తీసుకోపోతను, అని చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్లి మా ఇంటికి వచ్చాను అప్పుడు అమ్మ నాన్న ఇద్దరు కలిసి నాను కోపం తో
ఇద్దరూ:
అమ్మానాన్న ఏకడికి వెళ్లవు రాత్రి అంత అని అడుగుతూ ఉన్నారు,
నేను వాళ్ళకి అభాధం చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయి నా రూమ్ లో పోయి తల్లుపు వేసుకొని బాత్రూమ్ లోకి వెళ్లి అలాగే నిలబడి టాప్ ఓపెన్ చేసి నీళ్ళు పడుతుంది,
నేను ఎదో తప్పు చేసిన అని భతా పతున్న ,తరువాత వెలి నా బెడ్ మీద పడిపోయాను అల నిద్ర పోయాను, ఆ రోజు మొత్తం నిద్ర పోయాను,
నేను నిద్ర లేచి నా స్కూల్ వెళ్ళాలి అని రెఢీ అవుతూ ఉన్న అప్పుడు,నాన్న వచ్చి నాతో
నాన్న: రెఢీ అవు తొందరగా నాకు చాలా పనులు ఉంది, నిను వదిలేసి మళ్ళీ నేను వెళ్ళాలి అని చెప్పాడు,
అతరువ నాన్న నేను తమ్ముడు కలిసి స్కూల్ వెళ్ళాం,నాన్న నాను వదిలేసి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారు,
ఆ రోజు నేను కొంచం భయం తో అలాగే భద్తో ఉండి ,పటం వింటు ఉన్న కని నేను మేడం వైపు ఒకసారి కూడా చూడలేదు,నాకు భధ్తో సిగగేస్తుంది, వరుణ్ నాతో
వరుణ్: రాఖీ ఎంటి అతోల ఉన్నావ్
నేను:అతి ఏం లేదు నేను బాగానే ఉన్నాను అని చెప్పగా వరుణ్
: కాదు నువు అభాడం చెపుతునవ్వు,
నేను:లేదు లేదు అని చెప్పి మలి పటం వింటూ ఉన్న
అప్పుడే స్కూల్ క్రికెట్ ఇంటర్ స్కూల్ టోర్నమెంట్ కూరించి మాకు అన్నొస్ చేసారు,అంతులో అశ్విన్ వరుణ్, రాఖీ , జాయిన్ ఆయ్యం
తోర్ణమెంట్ Guest Director Krish Jargarlamudi
వస్తున్నారు,
వరుణ్: రెండు సరి టోర్నమెంట్ జారింది ,మెత్తటి సమాచారం సుదేర్బాబు,ఓంకార్ ఐదారు వచ్చారు,రెండో సారి సుడిగాలి సుధీర్ ,రష్మి ఇద్దరూ వచ్చారు అని చెప్పాడు,
ఇప్పుడు కృష్ మాత్రమే వస్తున్నారు అనుకున్నాడు,
ఆ రోజు నేను సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లి పోయి ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి టిఫిన్ తింటూ సినిమా చూస్తున్న అప్పుడే టీవీ లో కృష్ తీసిన సినిమా వేదం వస్తుంది,సినిమా మొత్తం చూసి నాకు చాలా నచ్చింది, కాసేపు తరువాత మా ఇంటికి సంజన వచ్చి అమ్మ తో
సంజన: నాన్న రాలేదు నాకు స్కూల్ ఉంది అని అమ్మ నేను వచ్చేశాం రెండు రోజు తరువాత వస్తాడు, రాఖీ మా ఇంట్లో నాకు అమ్మ తోడుగా ఉండడానికి పిలుస్తమని వచ్చాను అని చెప్పింది
అమ్మ: అయ్యో పర్లేదు పంపిస్తాను అని చెప్పగా
సంజన సరే అని చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయింది, నేను తరువాత సినిమా మొత్తం చూసి తిని సత్య వల్ల ఇంటికి వెళ్ళిపోయను,
నాకు అప్పుడు సత్య గురించి అనుకుంది తప్పు అని అనిపించింది,నేను లోపల వచ్చి సంజన వైపు చూసా
సత్య : నువు అక్కడ ఉన్న రూమ్ లో పడుకో అని చెప్పి
సంజన తో సత్య పక్కన ఉన్న రూమ్ వెళ్ళింది,నేను రూమ్ మొత్తం చూసి పడుకుని ఉన్న,కని నాకు నిద్ర పట్టడం లేదు,అల రూమ్ మొత్తం అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్న,
The post డైరెక్టర్ స్పెషల్ – భాగం 2 appeared first on Telugu Sex Stories.