డైరెక్టర్ స్పెషల్ – భాగం 7

కృష్ గారు చాలా బిజగా షూటింగ్ మొదలు పెట్టారు, ఎక్కడ గాప్ లేకుంట వరం రోజు షూటింగ్ మొదలు పెట్టారు
నేను చాలా భగ నాడించను అని అందరు చెపుతున్నారు , నాతో పాటు అనుష్క లయ ఇద్దరూ కలిసి కొంచం నాకు చాలా దెగ్గరయారు ,అప్పుడు నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది
వరం రోజు షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న తరువాత రెండు రోజు సెలవు ఇచ్చారు షూటింగ్
అప్పుడు నేను అత్త ఇంటిలో ఉన్న
పవిత్ర లోకేష్ నాతో మాట్లాడుతూ భగ కొంచం చూసుకుంటుంది , ఆరోజు రాత్రి నేను నిద్ర పట్టడం లేదని రూమ్ లో అట్టు ఇట్లు తిరుగుతున్న అప్పుడు నాకు చాల ఆలోచన వచ్చింది
నేను అనుష్క లయ ఇద్దరూ గురించి చాలా భగ ఆలోచిస్తున్న సమయంలో నాకే తెలియకుండానే నా మోడ్డ గట్టిపడిపోయింది,నేను అలా ఇద్దరి గురించి ఆలోచించే అప్పుడు నాకు మోడ్డ ఇంకా గట్టిగా 2ఇంచ్ పెరుకింది
ఇంకా నేను ఆగలేక బాత్రూమ్ లో దూరాను కని తలుపు తీసి పెట్టాను , కాసేపు తరువాత నేను అనుష్క లయ ఇద్దరూ కలిసి ఉన్న ఫోటో ఫోన్ చేసి మోడ్డ పెట్టుకొని బాగా కొట్టుకోవటం మొదళ్ళు పెట్టాను
కాసేపు తరువాత పవిత్ర లోకేష్ నిద్ర నుంచి లేచి kitchen లోకి వెళ్లి పోయి Water తీసి తాగేసింది,అప్పుడు నా రూమ్ లో ఎదో ఒక అలికిడి విన్నీ పవిత్ర అక్కడ నుంచి నా రూంలో వచ్చి చూసింది అక్కడ బెడ్ మీద నేను లేను అని బాత్రూమ్ లో చూసి అట్టు వైపు వచ్చి తలుపు తీసి లోపల వచ్చి చూసింది
నేను నా మోడ్డ మీద కసిగా కళ్ళు మూసుకుని కొట్టుకొని ఉన్న నాకు పవిత్ర వచ్చింది కూడా తెలియ కుండానే మోడ్డ పెట్టుకొని కసిగా కొట్టుకొని ఉన్న
నా మోడ్డను మొత్తం చూసి పవిత్ర నోరు తెరిచింది చూసి నవ్వుతూ
మనసులో
వీడు మోడ్డ ఎంటి ఇంద లావుగా గుండ్రముగా చాలా భగ ఉంది చూస్తేనే అర్ధమవుతుంది,
నేను ఒక పది నిమిషాలు కొట్టుకొని ఉన్న అప్పుడు పవిత్ర నా వైపు చూసి
మలి మనసులోకి
వీడు ఎంటి నేను వచ్చింది కూడా తెలియ కుండానే కొట్టుకొని ఉన్నాడు నేను వచ్చి పది నిమిషాలు అయ్యింది వీడు అందకు ముందు నుంచే కొట్టుకున్నాడ
నోరు తెరిచి లోపల గట్టిగా గుటగలు మింగింది
ఇంకా వేడిని లైన్లో పెట్టాలా అని చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయింది
నేను కసి కసిగా కొట్టుకొని రసాలను కార్చేసాను తరువాత నేను బాత్రూమ్ లోకి క్లీన్ చేసి వచ్చి బెడ్ మీద పడిపోయాను నేను అలిసిపోయి మంచం మీద పాంట్ లేకుండ అలాగే పడుకొని
ఉన్న
ఆరోజు రాత్రి పవిత్ర లోకేష్ ఎదో ఆలోచనలోనే పడి సరిగా నిద్ర పోలేదు
Morning Lechi నా రూమ్ లో వచ్చి నా వైపు చూసి మలి నోరు తెరిచింది నేను పాంట్ లేకుండ
అలాగే పడుకొని ఉన్న
మలి నా మోడ్డ వైపు చూస్తుంది , చాలా భగ క్లియర్ గా కనబడుతున్నాయి, పవిత్ర
నోరు గొంతు లో తడి ఆరిపొతోంది కని పక్కన ఉన్న Bedsheet తీసి నా మేధ వేసి
నన్ను లేపి అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయింది నేను కాసేపు అలాగే నిద్ర పోయి లేచి చూసా నా రూమ్ లో నుంచి బాత్రూమ్ వెలి సన్నం చేసి
వచ్చి సోఫా లో కూర్చున్నా అప్పుడు నావైపు చూసి నవ్వుతూ వచ్చి కాఫీ ఇచ్చింది
అప్పుడు తన చాలా సెక్సీగా అందాలు ఆరబోసింది
నేను ఆరోజు కొంచం రెస్ట్ తీసుకొని టీవీ చూస్తూ కాసేపు అలాగే వచ్చి నేను కూడా స్టొరీ రాస్తాం అని రాయటం మొదలు పెట్టాను
ఆరోజు రాత్రి వరకు నేను ఒక స్టొరీ రాసి అలిసిపోయి మంచం మీద పడుకొని నిద్ర పోయాను
Morning నేను ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి అక్కడ నుండి వెలి షూటింగ్ స్పాట్ పోయి చూసాను
అక్కడ అనదరు కొంచం సేపు కెమెరా తీసి పక్కన petti Pani చూస్తున్నారు
మికథ అందరు కలిసి ఒక ఒక పని చేస్తున్నారు
నేను అక్కడ నుంచి అటు ఇటు చూస్తూ వెలని భగ కవనిస్తున ,నా వైపు చూసి అనుష్క వచ్చి నాతో
అనుష్క:హేయ్ రాఖీ
నేను:హేయ్ అనుష్క గారు
అనుష్క:గారు అని వొద్దు మనలో మనకి
నేను:సరే
అనుష్క:నేను నిన్ను ఒక ప్రేశన అడగనా
నేను:ఒకటి కపోతే రెండు అడగంటి
అనుష్క:భగ మాట్లాడుతూ ఉనవు
నేను:హ్ ఎంటి అడకండి
అనుష్క :నీకు Girlfriend ఉన్నారా
నేను:నాకు ఎవరు లేరు
అనుష్క:నీకు ఎంటి భాగానే ఉన్నావ్
నేను: మీరు అలానే అంటారు
అప్పుడు Asst. ఒక్కడు వచ్చి ఇద్దరినీ చూసి రెఢీ అవు అని చెప్పి వెలి పోయాడు ,ఆరోజు రాత్రి వరకు షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న తరువాత నేను అనుష్క వైపు చూసి
నేను:అనుష్క గారు నేను ఒక ముద్దు పెట్టుకోవచ్చా
అనుష్క :సరే అని చెప్పి
నేను అనుష్క చేతులు పట్టుకొని చేతి మీద ముద్దులు పెట్టాను,నా వైపు చూసి మూసి మూసి
నవ్వుతూ అట్టు ఇట్లు చూస్తూ నా వైపు చూసి గాటిగా పట్టుకొని ముద్దులు పెట్టింది ,అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయింది, నేను అక్కడ నుంచి
ఇంటికి వచ్చి చూసా అప్పుడు ఇంటిలో ఎవరు లేరు కని పవిత్ర మాత్రం ఒకటే ఉంది
నేను:ఎంటి అత్త ఇంట్లో ఎవరు లేరు ఎంటి
పవిత్ర:అందరు కలిసి గుడికి వెళ్లారు,నువు ఒక్కడే ఉంటావు అని చెప్పి నేను ఉన్న
అప్పుడు నేను రూమ్ లో పోయి ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి వచ్చి సోఫా మీద కూర్చున్న టీవీ చూస్తున
పవిత్ర నాకు పల్లు తీసుకో వచ్చి ఇచ్చి నా వైపు చూసి చీర కొంగు సరిచేసుకుంది అది చూసి నాకు పల్లు తాగుతూ టీవీ చూస్తున్న
వరుణ్ నాకు WhatsApp message పెట్టాడు అది ఎదో fun కామెడీ వీడియో ,నేను చూసి నవ్వుతూ ఉన్న,పవిత్ర నా వైపు చూసి నాతో
పవిత్ర:ఎంటి రాఖీ Girlfriend Phone చేసి నవ్వుతూ ఉన్నావు
నేను:అల లేదు
నాకు Girlfriend లేరు
పవిత్ర:నీకు Girlfriend ఎవరు లేరా
నువు చేస్తూ భాగానే ఉన్నావ్ మారి ఎందుకు
నేను: ఎంటో అత్త నన్ను ఎవరికి నచ్చలేదు
పవిత్ర :ఎవరు చెప్పారు నువు అందరికీ నచ్చుతవ్,నేకే నువు నచ్చవు
నేను అది విన్న నాకు మాత్రం అర్థం కాలేదు,
నేను:ఎంటి అత్త మీరు అయిన చెప్పారు కథ అది చాలు
పవిత్ర:సరే నేను ఎలా ఉన్నాను చెప్పు
నేను: మీకు ఏం అత్త ఇప్పుడు కూడా పెళ్ళిచూపులు పెడితే అబ్బాయిలు పొట్టి పడతారు మీకోసం
పవిత్ర:అభ అబ్బ నువు మారి నన్ను పోగుతున్వు
నేను:నేను చేపది నిజం
పవిత్ర:సరే కని నీకు ఎలాంటి అమ్మాయి పెలిచేసుకో వెలి అని ఉంది
నేను:అత్త ఇప్పుడు అవి ఎందుకు ప్లీజ్
పవిత్ర:పర్లేదు ఎవరు లేరు నువు చెప్పు
నేను: నాకు ఇంకా time ఉంది
పవిత్ర:నువు చేపలసిందే
నేను:సరే అత్త నాకు చాలా అందంగా బొద్దుగా ముద్దుగా ఉండే అమ్మాయి హ్ మీకు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే సింపుల్ గా మీ లాంటి Figure Unna అమ్మాయి అయితే
పవిత్ర అది విన్న తరువాత నా వైపు చూసి ఆచార్య పోయి చూసి నాతో
పవిత్ర: సరే నాలాంటి Figure ఉన్న అమ్మాయి పేలి చేసుకొని ఎంచేస్తవ్
నేను:అత్త ఎంటి అవని ఆడుతున్నారు
అని చెప్పి అక్కడ నుంచి లేచాను
అప్పుడు ఇంటో ఎవరు లేరు నాకు నిద్ర పట్టడం లేదు అని నీతో మాట్లాడిన
పవిత్ర:చెప్పు ప్లీజ్
నేను: మీరు మారి అత్త సరే మీలాంటి ఫిగర్ ఉన్న అమ్మాయి అయితే మంచం విరిగిపోయి వరకు వదలను
పవిత్ర అది విన్న తరువాత నా వైపు చూసి చీర జారిపోయి కొంచం సేపు తరువాత చీర కొంగు సరిచేసుకుంది
పవిత్ర: అంద సాత్త నీకు ఉందా,లాంటి Figure ఎందుకు నేను ఉన్నా
అది విన్న నాకు మాత్రం చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది నాకు మాత్రం అర్థం అయింది అప్పుడే నేను అత్త గురించి చెప్పిన విషయాలు నేను అత్త వైపు చూసా
పవిత్ర: ఇంట్లో ఎవరూ లేరు ఈరోజు ఇద్దరూ కలిసి మంచం విరగ కొట్టాధామ
నేను :అత్త ఏం చెపుతున్నారు
The post డైరెక్టర్ స్పెషల్ – భాగం 7 appeared first on Telugu Sex Stories.