డైరెక్టర్ స్పెషల్ – భాగం 9

ఇద్దరూ కలిసి ముద్దులు పెడుతూ నాలికతో నాకుతూ భగ గట్టిగా కౌగలించుకొని ముద్దులలో మునిగిపోయి ఉన్నాము,అప్పుడు రవీనా నా కింద పెదవి కొరుకుతోంది భగ కసిగా నోటిలోకి తీసుకుని ఉంది,
ఇంకా నేను నా షార్ట్ విప్పి పక్కనే పడేసి నా వైపు రవీనా పట్టుకొని గట్టిగా కౌగలించుకొని ముద్దులలో ముంచేసి ఇంకా మంచం మీదకి పడేసి నేను కూడా వడి గట్టిగా ముద్దులు పెడుతూ ఉన్న,
కాసేపు తరువాత నేను కూడా అలాగే రవీనా కింద పెదవి కొరుకుతూ నాలుకతో రాస్తూ ఆనందిస్తున్నాను
ఇంకా నేను రవీనా ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే కౌగలించుకొని వేగంగా ఇద్దరి బట్టలు విప్పేసి ఒకేసారి నగ్నంగా అయ్యి మంచం మీద పడిపోయా ఇద్దరూ కలిసి ముద్దులు పెడుతూ నేను రవీనా ఒళ్ళు మొత్తం ముద్దులు పెడుతూ అలా కిందికి వచ్చి రెండు సళ్ళు మధ్యలో చిన్న ముద్దులు పెడుతూ కింక గట్టిగా సళ్ళు మీద ముద్దులు పెడుతూ భగ నిప్పుల్ కొరుకుతున్నా
Nenu అల కిందకి వెళ్లి పోయి నడుము మీద చేతులువేసుకుని గట్టిగా బొట్టు లో భగ నాలుకను దూరుస్తూ ఉన్న, ఇంకా రవీనా అది తట్టుకోలేక గట్టి గట్టిగా పెదవి కొరుకుతోంది
ఇంకా నేను కూడా అలాగే వేగంగా ఆడిస్తూ కిందకి వెళ్లి పోయి పుకూ చూసాను, నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,
రవీనా పుకూ చాలా అందంగా,shave చేసి మరీ ఉంది,నేను ఇంకా గట్టిగా నా ముగాం పుకూ లోపల పెట్టీ కెలుకుతూ ఉన్న
రవీనా నా తల్లిని పట్టుకొని గట్టిగా అట్టు ఇట్లు తిరుగుతు ఉంది,
ఇంకా నేను భగ కసిగా నాలుకని లోపలికి పెట్టీ కెలుకుతూ ఉన్న, రవీనా అట్టు ఇట్లు కదిలి పోతుంది,
రవీనా: హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హమ్మ్ హమ్మ్మమ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అబ్బ అబ్బ అబ్బ
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ అరుస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది
నేను బాగ్ పుకూ లోపల గట్టిగా నాకుతూ ఉన్నా, సరిగా రవీనా తన రసం మొత్తం నా ముగనికి కార్చింది,
ఇంకా నన్ను గట్టిగా పైకి లేపి పట్టుకొని గట్టిగా హత్తుకొని ముద్దులు పెడుతూ నా పైకి వెళ్లి పోయి ముద్దులు పెడుతూ అలా కిందికి వచ్చి నా మోడ్డ చేతిలో పట్టుకుని పిసుకుతూ కసిగా నా వైపు చూసి కన్నుకొట్టి
రెండు చేతులు పట్టుకొని మోడ్డ మీద కసిగా నోటిలో వేసుకొని ఉంది
నోటిలో వేసుకొని భగ కసిగా నాకుతూ చీకటం మొదలు పెటింది, అల చీకుతుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది , ఎక్కడో కలిలో తేలిపోతున్నటటుగా ఉంది,
రవీనా: ఆమ్మ్మ్ అమ్మ్మ్ ఆమ్మ్మ్మ్ అమ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఆఆ ఆఆ హ్మ్మ్ ఉస్స్ అస్ అస్ అస్ అస్ అస్ అస్ అస్ అస్ అస్ అస్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ అబ్మ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్
అని చీకుతూ ఉంది,
నేను అల పడుకొని ఉన్న,కాసేపు అలాగే వేగంగా చీకుతుంది, ఒక పది నిమిషాలు తరువాత,నాకు వచేపగ ఉంది అని చెప్పి రవీనా కిందకి వెళ్లి పోయి మొగలు మేధ నిలబడింది,నేను పైకి లేచి నిలబడి నా మోడ్డ రసాలు కారిపోతున్నాయి అది చూసి రవీనా సళ్ళు మీద కొంచం నోటిలో కొంచం కార్చేసాను,
ఇంకా నేను రవీనా వైపు చూసి పైకి లాగి వాటేసుకుంది ముద్దులు పెడుతూ మంచం మీద పడిపోయాను కాసేపటి తర్వాత నేను నా మోడ్డను గట్టిగా రవీనా పుకూ లోపల పేటి అట్టు ఇట్లు కదిలిస్తు ఇంకా కొంచం గట్టిగా వేగంగా లోపలకి దూర్చి దెంగుడు మొదళ్ళు పెట్టాను
నేను: టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ అని దెంగుతుంటే
రవీనా గట్టిగా మంచం రెండు వైపు పట్టుకొని ఉంది
రవీనా: హా హా హా హా హా హా ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అభ అమ్మ్ ఆఆ ఆఆప్ ఆఅబ్ ఆఆ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఆఆ ఆఆ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఆఆ ఆఆ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఆఆ స్ అస్ అస్ అస్ అస్ అస్ అస్ అస్ అభా అహ్హ అహ్హ అహ్హ హా హా హా హా హా హా అమ్మ్మ్ము అమ్మ్మ్మ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్
అంటూ మూలుగుతుంది
నేను అల ఇంకా కొంచం వేగంగా దెంగుతూ ఉన్న
నేను: టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్
అని దెంగుతున్న , రవీనా సళ్ళు అట్టు ఇట్లు పైకి కిందకీ అడుదుంది
అలా కాసేపు దెంగుతూ నాకు వచ్చేలా ఉంది అని చెప్పి పుకూ లోపల నుంచి తీసి రవీనా నోటిలో పెట్టాను నా రసం మొత్తం నోటిలో కార్చేసాను,అది మొత్తం సళ్ళు మీద అంత అయ్యింది,
కాసేపు తరువాత నేను రవీనా అట్టు వైపు వచ్చి పుకూ లోపల మోడ్డ పెట్టుకొని దెంగుడు మొదళ్ళు పెట్టాను
నేను: టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్
రవీనా: మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అభ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ మ్మ్మ్మ ఆఆ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అభ అబ్బ అబ్బ రాఖీ అని ములుగుతుంది
అలా ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు దెంగుతూ ఉన్న
ఇద్దరూ కలిసి భగ మూలుగుతూ ఉన్నాము,ఇంకా కాసేపు అలాగే వేగంగా దెంగుతూ ఉన్న,
తరువాత రవీనా నా పైకి వచ్చి నా మోడ్డ పుకులో పెట్టుకొని ఎగరాట్టం మొదళ్ళు పెట్టింది
రవీనా: అస్ అస్ అస్ అస్ అమ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అని భగ వేంగంగా ఎగురుతుంది
ఇంకా ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కేసరిగా రసాలను కార్చేసాను,తన్ను కూడా కార్చింది,ఇంకా ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే కౌగలించుకొని పడుకొని ఉన్న
అప్పుడు నాతో
రవీనా:రాఖీ నాకు నా మొగుడు తప్ప వేరే మొగాడు నేను చూడను కూడా చూడను, కని అలాంటి నన్ను నువ్వు పడేసవు నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం రాఖీ
అందుకు నీతో ఇలా ,ఇంకా నువ్వు నాకు రంగు మొగుడు అని చెప్పింది
నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది
నేను:మి అయ్యన ఎక్కడ ఉన్నారు
రవీనా:అయ్యన Millitary సమాచారానికి నాల్లుగు సార్లు వస్తాడు అంతే
నేను:, అంటే నేను మీకు అంత నచ్చిన అని చెప్పగా
రవీనా నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకొని ముద్దులలో ముంచేసింది , ఇంకా ఇద్దరూ కలిసి ముద్దులు పెడుతూ గట్టిగా కౌగలించుకొని పడుకొని నిద్ర పోతున్నాము…
నేను ఆరోజు రాత్రి 4 రవీనా తో పాటు నిద్ర పోయాను, పోతూనే లేచి నా ఇంటికి వచ్చి కాసేపు తరువాత నేను ,వరుణ్ , సంజన అశ్విన్ తో కలిసి చదువుకుంటూ ఉన్న, కోని రోజు తరువాత ఇంటర్ Exam కూడా వచ్చింది, అందరు కలిసి చాలా భాగానే రాసి వచ్చాం, ఇంకా ఒక నెల తరువాత, రేసుల్ట్స్ కూడా వచ్చింది,
నేను స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చాను,ఇంకా అందరు కూడా మంచి మార్క్ వచ్చింది, అందరితో కలిసి చాలా సంతోషంగా పార్టీ చేసుకుంటున్న, ఇంకా నేను, అందరు కలిసి వైజాగ్ మంచి College చూసి జాయిన్ అవ్వడానికి చూస్తున్న
అప్పుడు నా అత్త పవిత్ర లోకేష్ నాతో
పవిత్ర అత్త:రెయ్ నువ్వు బెంగళూర్ వచ్చే ఇక్కడ మంచి College చూసి జాయిన్ అయ్యి పో అంది
నేను: అత్త నేను ఇక్కడే వుంటాను అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేసి వాళ్ళతో పాటు మాట్లాడి
అప్పుడు
వరుణ్ అన్ అశ్విన్ : ఇద్దరూ కలిసి B.tech చేయాలి అని అనుకుంటున్న అని చెప్పగా, నేను, సంజన వైపు చూసా ఉన్న
సంజన నాతో నా వైపు చూసి
తన్ను m.s psychiatrist చదవాలి అని చెప్పగా నేను, అందరు కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే ఉన్న,
ఒక వారం తరువాత అందరికీ College ఒక్కటే కని వేరే వేరే బ్యాచ్ వరుణ్ అశ్విన్ ఇద్దరూ ఒక్కటే బ్యాచ్
ఓ నా గురించి చెప్పలేదు, కాదు,
నేను:Mass media Vis.com తీసుకొని ఈ రాజమౌళి , లేదా శంకర్ అవాలి కథ అందుకే
ఇంకా మా College ఒక్కటే కని department వేరు ప్లస్ వేరు, ఇంకా మేము క్యాంటీన్ లో కాలుడుకుంటం,
అలా ఒక పది రోజుల పాటు College లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంది, అప్పుడు ఒక రోజు నాకు సురేఖ వాణి ఫోన్ చేసి వల్ల ఇంటికి వచ్చింది,నేను కూడా అక్కడ వెళ్ళాను,
సురేఖ వాణి:వరుణ్ చూసావా నువ్వు
నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది, టీమ్ 9.30 అయ్యింది,వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని ఆలోచించి, వడి ఫోన్ ఫోన్ చేశాను,కని అది స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది, ఇంకా నేను సురేఖ వాణి కాసేపు అలాగే కౌగలించుకొని మాట్లాడుతూ ఉన్న,అక్కడ నుంచి వెళ్లి అశ్విన్ తో పాటు మాట్లాడి నేను వడి కలిసి వడి కోసం వేతుతున్నం,ఇంకా వద్దు ఎక్కడ కనపాలేదు,సరే అని అశ్విన్ ఇంటిలో వదిలి నేను కూడా ఇంటికి వచ్చి, మొరింగ్ నా ఫోన్ వచ్చింది, సురేఖ వాణి call చేసి వరుణ్ వచ్చాడు అని చెప్పగా నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది, ఇంకా నేను రెఢీ అవుతూ అక్కడ ఇంటిలో నుంచి వరుణ్ వల్ల ఇంటికి వచ్చాను,
వరుణ్ నా వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు,నాకు చాలా కోపం వచ్చింది, వాడితో
నేను: రెయ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్పి వెళ్లి అని కూడా తెలీదా నీకు అని వాడితో పాటు కాసేపు మాట్లాడుతున్న
వరుణ్: ఎప్పుడు ఎం అయ్యింది, అదే వచ్చనుగా
నేను: పొర నీ అయ్. …
రాత్రి పూట ఎంత అవస్థ తలుచుకుంటే నీకు ఏమి , సరే ఎక్కడికి వెళ్లవు రా
వరుణ్: నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇంటికి
నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,
నేను: రెయ్ నువ్వు అని చెప్పి
వాడు నాకు girl friend photo చూపించాడు,అది చూసి నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది
వడి girl friend
రకుల్ ప్రీత్
తన గురించి వాడు చెపుతూ ఉంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,
అది ఇంకా వడి చెపుతాడు
వరుణ్:రెయ్ నేను రకుల్ మొదటి సరిగా బెంగళూర్ నుంచి night Train లో వస్తుంటే ,అప్పుడు నా ఏసీ బోగీ లో తను వచ్చి తకుంది
వరుణ్: ఎంటి ఎవరు మీరు ఎలా లోపలకి వచ్చి ఎంటి అని అడిగాను,అప్పుడు నా వైపు చూసి ప్లీజ్ అవరవొదు,వళ్లు ఎవరైనా వస్తె నేను లేను అని చెప్పండి
ప్లీస్ అంది,నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,తన్న వైపు చూసి
(వరుణ్):అది ఎంటి నేను అవని చెప్పాను , ముందు మీరు ఎవరు వాళ్ళు ఎందుకు వెంట పడుతున్నారు,
రకుల్ కాసేపు అలాగే ఉంటుంది, నేను అది చూసి
వరుణ్: చెప్పండి
అప్పుడు రకుల్ వరుణ్ వైపు చూసి ప్లీజ్
అని చెప్పి
రకుల్: నేను call Girl , ఈరోజు రాత్రి ట్రైన్ లో అని నాకు ఒక్కడు ఫోన్ చేసాడు,నేను వస్తె ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు, ఒకేసారి వాళ్ళు ముగ్గురితో అని చెప్పగా, నేను అక్కడ నుంచి తపించుకొని వచ్చా
ప్లీజ్ నేను లేదు అని చెప్పి
వరుణ్ :అప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు,
వరుణ్:సరే నేను వాళ్ళతో నువ్వు లేవు అని చెప్పితే నాకు మాత్రం ఎం జరిగింది,
రకుల్ కాస్త ఆలోచించి వాడితో
రకుల్:ఈరోజు రాత్రి వాళ్ళు ముగ్గురితో కన్న నీ ఒక్కడితో తీభ తీసుకుంటా అని చెప్పగా
వరుణ్ : సూపర్
అదే సమయంలో వాళ్ళు వచ్చి వడి డోర్ లాక్ కొట్టారు, వడి తీసి ఎవరు అని చెప్పి వల్ల వైపు చూసా ఉన్న,
వాళ్ళు ఎవరైనా అమ్మాయి వచ్చిందా అని అడిగారు,
వరుణ్: లేదు అని చెప్పి
వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయారు,ఇంకా రకుల్ కింద నుంచి లేచి వచ్చి నించుంది,వరుణ్ తలుపు వేసి వచ్చి రకుల్ వైపు చూసి కన్నుకొట్టి గట్టిగా కౌగలించుకొని ముద్దుల్లో ముంచేసి ఇద్దరూ కలిసి ముద్దులు పెడుతూ ఉన్నారు,
ఇద్దరూ కలిసి ముద్దులు పెడుతూ అలా గట్టిగా కౌగలించుకొని పడుకొని ఉన్నాడు, ఇంకా వరుణ్ రకుల్ బట్టలు విప్పేసి నగ్నంగా చేసి వాడు కూడా అలాగే నగ్నం అయ్యి రకుల్ మేధ వచ్చి ఒళ్లంతా ముద్దులు పెడుతూ గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్నాడు, వడి పన్నులకి రకుల్ కూడా భగ కసి ఎక్కుతుంది,వాడి గట్టిగా కౌగలించుకొని పడుకొని ఉంది,వాడు కాస్త ఆమెని గట్టిగా హత్తుకొని ముద్దులు పెడుతూ అలా కిందికి వచ్చి సళ్ళు పిసుకుతూ కసిగా నాలుకని చప్పరిస్తున్నాడు, కింద్ పుకూ లోపల గట్టిగా వేళ్ళు పెట్టీ కెలుకుతూ ఉన్నాడు, రకుల్ కూడా భగ కసి రేగిపోయి వరుణ్ పట్టుకొని గట్టిగా వాటేసుకుంది,
రకుల్ కాస్త అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే, కసి రేగిపోయి తన రసాలను కార్చింది, ఇంకా వాడు మీదకి అట్టు వైపు వచ్చి వరుణ్ మోడ్డ పెట్టుకొని కసిగా చీకుతూ వడి కళ్ళు అలసిపోకుండా చూస్తుంది,
ఇంకా రకుల్ వడి మోడ్డ నోటిలోకి తీసుకొని భగ కసిగా చికుంది,
రకుల్: ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్
అని చీకుతూ ఉంది,వరుణ్ కూడా అలాగే రకుల్ తలని గట్టిగా పట్టుకుని నోటిలోకి దెంగుతూ ఉన్నాడు,
వరుణ్: స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ అని చెప్పి భగ నోటిలో దెంగుడు ఉన్నాడు
ఒక పది నిమిషాలు తరువాత రకుల్ నోటిలోకి రసాలను కార్చాడు,ఇంకా ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ ఉంటే,వరుణ్ రకుల్ ఇంతకీ తోసి రకుల్ మీదకి పడిపోతూ గట్టిగా పుకూ లోపల మోడ్డ పేటి దెంగుడు మొదళ్ళు పెట్టాడు,
వరుణ్: టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్
అని దెంగుతున్న, వడి మోడ్డ రకుల్ పుకూ లోపల గట్టిగా వెళ్ళింది, ఇంకా వరుణ్ భగ దెంగుతూ వేగం పెంచి దెంగుతూ
రకుల్: మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అభ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ రెయ్ ఆఆప్ అని చెప్పి మూలుగుతుంటే, కసి రేగిపోయి వరుణ్ వేగంగానే దెంగుతూ ఉన్నాడు
వరుణ్: ఎంటే లంజ నువు అరుతునవే, ఈరోజు పుకూ మొత్తం పగల దెంగుతున్నాను అని చెప్పి మలి దెంగుతుంటే వడి ఒక్క ఒక పొట్టు రకుల్ పుకూ లోపల గట్టిగా పడుతుంది,
ఒక ఇరవై నిమిషాల తరువాత రకుల్ నోటిలోకి పెట్టీ రసాలు కార్చేసుకున్నాడు,
ఇంకా రకుల్ లేపి నినోచో పెట్టీ అలాగే వేగంగా పుకూ లోపల మోడ్డ పెట్టుకొని దెంగుడు మొదళ్ళు పెట్టాడు
వరుణ్: టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ అని దెంగుతుంటే రకుల్ సళ్ళు అట్టు ఇట్లు కదిలిస్తుంది
రకుల్: దేంగు రా దేంగు అంటూ అరుస్తుంటే వడి మోడ్డ పుకూ లోపల గట్టిగా వేగంగా దెంగుతూ ఉన్నాడు
ఒక పది నిమిషాలు అలాగే నిలుచు కోని దెంగుతూ ఉన్నాడు,రకుల్ కూడా రసాలు కారిపోతున్నాయి, ఇంకా వరుణ్ రసాలు కారిపోతున్నాయి
రసం మొత్తం పుకూ నుంచి కారిపోతున్నాయి, ఇంకా ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే కౌగలించుకొని పడుకొని ఉన్నాడు,
ఆరోజు రాత్రి పూట ట్రైన్ లో రకుల్ నీ భగ దెంగుతు ,3 రౌండ్ దెంగులాటలు ఆడుకొని ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ ఉంటే
అప్పుడు రకుల్ వరుణ్ తో
రకుల్: నీ యబ్బ నీతో పట్టు దెంగిచ్చుకునే కంటే , ఆ ముగురోతో దెంగిచ్చకునే తాని, రా బాబు ఎం దెంగుతున్నావు రా
ఇంకా నేను, నీతో పాటు ఉంట,నేను Call girl పని మానేసి , వేరే పని చూస్కుంటే , నా ఫ్రెండ్ వల్ల తో పాటు ఉంటన్ను,
ఇంకా నేను పిలిచినప్పుడు వచ్చి నీ కసి మొత్తం దెంగు రా నన్ను అనిచెప్పింది,
వరుణ్ కూడా అలాగే రకుల్ వైపు చూసా ఉన్నాడు,
రకుల్ వాడు వైపు చూసి కన్నుకొట్టి గట్టిగా కౌగలించుకొని ముద్దులలో ముంచేసింది,మలి ఇద్దరూ కలిసి ఇంకో రౌండ్ దెంగులాటలు మొదళ్ళు పెట్టారు,
వరుణ్ నాతో మొత్తం చెప్పి ,
వరుణ్:నాకు కూడా చాలా ఇష్టం రకుల్ అంటే, అందుకే తాను ఫోన్ చేసిన పిరతి సరి నేను వెళ్లి పోయి దెంగుతూ ఉంటాన్ను అని చెప్పగా నాకు మాత్రం చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,
ఇంకా నేను కూడా వాడితో మాట్లాడుకొని ఇంకా ఆరోజు క్లాస్ రూమ్ లో పోయి కూర్చున్న,
క్లాస్ రూమ్ లో మేడం క్లాస్ చెపుతున్నారు, తన పేరు అంజలి
క్లాస్ ఉన్న అబ్బాయిలు అందరు కూడా అంజలి వైపు చూసా ఉన్నారు, చాలా అందంగా ఉంటుంది,అది చూసి మా క్లాస్ అమ్మాయిలు కూడా చాలా కోపంగా ఉన్నారు, వాళ్ళని చుటకుండ అంజలి వైపు చుస్తునదుక్కు,
నేను College లో అందరితో కలిసి చాలా అందంగా కడిపెస్తున్న, ఇంకా నాకు అంజలి మేడం కూడా clos అయ్యాము
నేను, ఫ్రెండ్ అని చాలా ఆనందంగా కడిపేయిస్తున్న,ఇంకా నా next షార్ట్ ఫిల్మ్ గురించి కూడా అలాగే స్టొరీ రాస్తున్న,అప్పుడు అప్పుడు సంజన ,వరుణ్ ,అశ్విన్ తో కలిసి చాలా సరదాగా వుంటాను,
శ్రీను గాడు తో పాటు కూడా అలాగే ఉంట్టాను , వల్ల ఇంటికి కూడా వెళ్లే వదిన్ని, భగ హ్యాపీగా లైఫ్ మొత్తం మీద సమ్మె వెళుతుంది,
వర్షిణి వల్ల Channel లోకి కావాల్సిన Concepts కూడా అలాగే రాస్తున్న, ఇంకా నాకు చాలా Contacts కూడా వచ్చింది,
నాకు చాలా మంచి ఆఫర్ వచ్చింది, రెండు సినిమా కి నాకు కథ కూడా భగ నచ్చింది,కని character కొంచం చిన్నది అని అన్నారు, ఇంకా నేను వచ్చిన ఆఫర్ ఎందుకు వదిలేయాలి అని చెప్పి ఒక్ అని చెప్పగా
వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు,
కొంత హీరో హీరోయిన్ నడుస్తున్నారు,నాకు ఒక చిన్న రోల్ చేస్తున్న , ఒక రెండు నెల రోజుల పాటు షూటింగ్ అన్నోన్స్ చేస్తాం అప్పుడు వస్తె చల్లు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు
నేను ఇంటికి వచ్చిన తరువాత కాసేపు కూర్చొని టీవీ చూస్తూ ఉన్న అప్పుడు నాకు ఫోన్ వచ్చింది,
సత్య కృష్ణ ఫోన్ చేసి నాతో
సత్య కృష్ణ:రెయ్ రాఖీ నువ్వు వరుణ్ వల్ల ఇంటికి రా
నేను:అవును వాళ్ళు వరుణ్ సురేఖ వాణి Bangalore వెళ్లారు కదా
సత్య కృష్ణ: రెయ్ అవన్నీ ఎందుకు రా, నీతో చాలా రోజు అయింది కదా అందుకే వల్ల ఇంటికి ప్లాన్ చేసా
నేను: ఒక్ ఒక్ వస్త
అని చెప్పి , అమ్మ నాన్న ఇద్దరు వరుణ్ వల్ల ఇంటికి వెళతాను night రాను అని చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్లి వరుణ్ వల్ల ఇంటికి వచ్చి డోర్ ఓపెన్ చేసి లోపల వెళ్లి పోయి చూసా సత్య కృష్ణ అక్కడ నించుంది,నేను వెనుగా నుంచి గట్టిగా కౌగలించుకొని విప్పి మేధ ముద్దులు పెడుతూ ఉంటే నడుము మీద చేతులువేసుకుని గట్టిగా కౌగలించుకొని ఉన్న , సత్య కృష్ణ కూడా అలాగే అట్టు వైపు నిలబడి ఉంది,
ఇంకా నేను కూడా అలాగే అట్టు వైపు చూసి మలి సత్య కృష్ణ గట్టిగా కౌగలించుకొని నా చేతి వేళ్ళు పెట్టీ నడుము పట్టుకుని పిసుకుతూ ఉన్న
అలా కిందికి వచ్చి నడుము పట్టుకుని పిసుకుతూ తొందరగా నడుము కిల్లుతున
సత్య కృష్ణ నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకొని నవ్వుతుంది
నేను సత్య కృష్ణ గట్టిగా కౌగలించుకొని నా చేతి లో నడుము పట్టుకుని పిసుకుతూ తొందరగా నడుము చుట్టూ వేసి హత్తుకుంటూ ఉన్న, సత్య కృష్ణ కూడా అలాగే సిగుపడుతు ఉంటే, నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది, ఇంకా ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే కౌగలించుకొని ముద్దులు పెడుతూ గట్టిగా నాలుకతో నాకుతున్నాను ఉన్న
ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే నిలబడి నగ్నంగా అయ్యి మంచం మీద పడుకొని ఉన్న, సత్య కృష్ణ ఒంటి మీద ముద్దులు పెడుతూ అలా కిందికి వచ్చి సళ్ళు పిసుకుతూ కసిగా నోటిలో వేసుకొని ఉన్న,
అప్పుడు సత్య కృష్ణ నాతో
సత్య: అవని వొద్దు ముందు లోపల మోడ్డ పెట్టు నా దూల తీర్చి
నేను: సరే సరే అని
నా మోడ్డ పెట్టుకొని కసిగా సత్య కృష్ణ కాళ్ళు కింది పెట్టీ నా మోడ్డ గట్టిగా పుకూ లోపల తోసాను,
నాకు చాలా రోజు అయింది కదా అని ముందు మెల్లగా దెంగుడు మొదళ్ళు పెట్టాను, కని నాకే తెలియకుండానే వేగంగా దెంగుతూ ఉన్న
నేను: టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్
అని వేగంగా దెంగుతూ ఉన్న, ఇంకా నా దెంగుడు వేగం తట్టుకోలేక సత్య కృష్ణ అట్టు ఇట్లు కదులుతూ కాస్త ఏడుస్తూ
సత్య కృష్ణ: హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అభ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ ఆఆ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఆఆ అని మూలుగుతూ ఉంది
నేను : ఇంకా వేగం పెంచి మంచం మీదకి ఎగిరి ఎగిరి గట్టిగా దెంగుతున్న
నేను: టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్
సత్య కృష్ణ: అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ అమ్మ్ హ్మ్మ్ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్
అని ఇద్దరూ కలిసి మూలుగుతూ దెంగుతున్న
కాసేపు తరువాత నాకు ఇంకా రావటం లేదు అందుకే పొజిషన్ మార్చి కొంచం సత్య కృష్ణ అట్టు వైపు పడుకో పెట్టీ నేను ముగాల్లు మేధ వచ్చి సత్య మెడ మీద పట్టుకొని గట్టిగా పుకూ లోపల మోడ్డ పెట్టుకొని దెంగుడు మొదళ్ళు పెట్టాను
నేను: ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్
సత్య కృష్ణ: ఏం చేస్తున్నావు రా రాఖీ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ
అంటూ మూలుగుతుంది
నేను: దెంగుతూ ఉన్న
టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్
కాసేపు తరువాత అలాగే వేగంగా దెంగుతూ ఉంటే నాకు వచ్చే లాగ ఉంది అని చెప్పి మోడ్డ తీసుకుంటే సత్య కృష్ణ నోటిలో కి పెట్ట రసం మొత్తం కార్చెసా
సత్య కృష్ణ కూడా అలాగే తగేసింది.
ఇంకా నా మేధ వచ్చి ఒళ్లంతా ముద్దులు పెడుతూ ఉంది, కాసేపు తరువాత సత్య కృష్ణ ఎత్తుకొని నడుము పట్టుకుని పిసుకుతూ తొందరగా పుకూ లోపల మోడ్డ పెట్టుకొని కసిగా దెంగుతు మొదళ్ళు పెట్టాను
నేను: టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్
సత్య కృష్ణ,: ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ భగ భగ దేంగు అంటూ మూలిగి అరుస్తుంది
నేను:వేగం పెంచి దెంగుతూ
టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్
దెంగుతూ ఉన్న
ఆరోజు రాత్రి పూట ఇద్దరూ కలిసి చాలా సంతోషంగా దెంగులాట చూస్తూ ,3 రౌండ్ దెంగులాటలు ఆడుకొని ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ గట్టిగా కౌగలించుకొని నిద్ర పోతున్నాము…
నేను , సత్య కృష్ణ ఇద్దరూ రాత్రి రాసలీలలు , ఇంకా ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ గట్టిగా కౌగలించుకొని నిద్ర పోతు
ఆరోజు నేను సత్య కృష్ణ ఇద్దరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నా .
నేను ఆరోజు సత్య కృష్ణ తో పాటు ఉండి,Morning లేచి ఇద్దరూ కలిసి ఇంటికి వచ్చిన తరువాత నేను సంజన, కలిసి College వెళ్ళాం, అంజలి మేడం కూడా చాలా అందంగా ఉంది,
Class వింటు ఉన్న, ఆరోజు నేను కాలేజ్ నుండి ఇంటికి వచ్చాక స్నానం చేసి ఫ్రెష్ అయి వచ్చి నా షార్ట్ ఫిల్మ్ గురించి స్టొరీ రాస్తున్న, వరుణ్ బెంగళూర్ వెళ్ళాడు,నేను శ్రీను గాడు ఫోన్ చేసి
స్టొరీ లైన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్న
శ్రీను: రెయ్ రాఖీ నేను ఫ్యామిలీ తో పాటు గుడికి వచ్చాను ,తిరుమల కొండ నేను మలి ఫోన్ చేస్తాను
అని చెప్పి క్యూట్ చేసాడు,నేను సరే అని స్టొరీ రాస్తున్న, నేను Terrace వెళ్ళి ఫోన్ చేసి , కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ తో పాటు చాట్ చెయ్యటం మొదలు పెట్టాను, అప్పుడు నాకు వరుణ్ వల్ల అత్త సన ఇంటి నుంచి అశ్విన్ వస్తున్నాడు,అది చూసి నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ,
నేను వడి వైపు చూసా కని వాడు నాన్ను చూడలేదు,బైక్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయాడు,నేను వాడికి ఫోన్ చేసా
నేను: రెయ్ అశ్విన్ ఎక్కడ ఉన్నావు
అశ్విన్: నేను ఇంటికి వెళుతుననాను, మా ఇంటి లో ఎవరు లేరు, నువ్వు కావాలంటే రా, ఈరోజు అని చెప్పగా
నేను: ఎందుకు రా
అశ్విన్: నీతో పాటు కొంచం మాట్లాడాలి, నేను ఫోన్ చేయాల్సింది,నువ్వు ఫోన్ చేసావు,
నేను:నాకు నీ ఇంటికి తరి తెలీదు
అని చెప్పి
అశ్విన్: నేను నీకు లొకేషన్ శారే చేస్తా వచ్చేయి
నేను: సరే రా
అని చెప్పి ఫొన్ క్యూట్ చేసి అక్కడ నుండి నేను వడి లొకేషన్ చూసి చూసి అక్కడ వెళ్లి పోయి
ఇంటో వచ్చి Bell కొట్టి వెయిట్ చేస్తున్న
అశ్విన్ వచ్చి తలుపు తీసి లోపలకి పిలిచాడు, అప్పుడు మొదటి సారి అశ్విన్ ఇంటికి వచ్చాను, ఇల్లు చాలా ఆనందంగా ఉంది,నాకు చాలా నచ్చింది, వలు సొంత ఇల్లు నేను కూర్చుని ఉన్న
అప్పుడు అశ్విన్ జ్యూస్ తోసుకో వచ్చి ఇచ్చాడు,నేను తీసుకొని తాగాను
అశ్విన్ నా వైపు చూసి
అశ్విన్: రెయ్ రాఖీ అది నువు శ్రీను గాడు మంచి ఫ్రెండ్స్ కదా అంటూ అడిగాడు
నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,
నేను:నీకు ఎలా తెలుసు అని చెప్పగా
అశ్విన్: తెలుసు ,నువు నాకు ఒక చిన్న హెల్ప్ చేయాలి,అది నాకు శ్రీను వల్ల అక్క కృతి అంటే చాలా ఇష్టం
నేను:రెయ్ వాడు అసలే మొండోడు,నువు నా హెల్ప్ అదిగవ్వు అని తెలిసింది అంతే
అశ్విన్: ప్లీజ్ రా,
నేను: సరే కోని రోజు అగు ఎదో ఒకటి చేస్తా, సరే ఈరోజు నువు సన వల్ల ఇంటికి ఎందుకు వచ్చావు
అశ్విన్ అది విన్నీ చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది
నాతో
అశ్విన్:అది అది అందుకే
నేను: అంటే
అశ్విన్: అది నేను సన తో దెంగడానిక
నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది, వడి వైపు చూసి ముందుగా
నేను: ఎంటి నువ్వు చెప్పేది
అశ్విన్: సన ఎం ఉంది తెలుసా , అబ్బ ఏం సుఖపెతుంది రా బాబు
నేను: నువు సూపర్
అశ్విన్: తానే నాన్ను ముందు పడింది,
నేను: అయ్యో
ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే మాట్లాడుతున్న,నేను వాడితో పాటు
నేను: సన తో నీకు ఎలా చెప్పవా అని అడిగాను
అశ్విన్:రెయ్ రాఖీ ఎంటి
నేను: ప్లీజ్ చెప్పు
అని చెప్పగా వాడు నా వైపు చూసి కన్నుకొట్టి ఇంకా. సన తో పాటు జరింది గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు
Aswin సన తో పాటు కదా ఇంకా వాడే చెపుతాడు విన్నీ అందించండి….
To be continued soon…..
The post డైరెక్టర్ స్పెషల్ – భాగం 9 appeared first on Telugu Sex Stories.