తప్పనిసరై – II – Part 5

తరువాయి భాగము ————
ఆనంద్ వేలితో ఆమె ముఖాన్ని తన వైపు తిప్పుకుని ఆమె కళ్ళలోకి చూసాడు. ఆనంద్ కళ్ళు ఆమె కాళ్ళని తదేకంగా చుస్తున్నాయి ఆ కళ్ళు ఆమెని ” ఆలా ఉంది ఈ అనుభవమ్ ” అని అడుగుతున్నటున్నాయి . ఇంత సుఖాన్ని ఇంతకుముందెన్నడూ ఎవ్వరు ఆమెకివ్వలేదు. వివేక్ ఆమెను ప్రేమగా చూసేవాడు , తోడుగా ఉండేవాడు కానీ ఇలాంటి సుఖాన్ని ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు కానీ ఈ మగాడు వేరే, అతడు ఆమెను శాసించాడు, పాలించాడు , హస్తగతం చేసుకున్నాడు , కొత్త కొత్త పనులని చేయమని బలవంతం చేసాడు కానీ తనకి తెలిసిన ప్రపంచములో ఒక కొత్త సుఖాన్ని అందించాడు.
ఆనంద్ తన పెదాలను ఆమె బుగ్గలపై ఉంచి మృదువుగా ఆమె బుగ్గలను, మొహాన్ని ముద్దాడాడు . భావప్రాప్తి తరువాత ఆమెకు సేదతీరుస్తున్నాడు. అతని చర్యలకు ఆమె పరవశించిపోయింది. ఆ భావప్రాప్తి కి ఆమె పూర్తిగా కరిగి కారిపోయింది ఆనంద్ ముద్దులు ఆమెలోని చివరి రసాల్ని కార్పించేసాయి. ఆమె తన చేతులతో అతనిని చుట్టేసి అతనిని ముద్దులతో ముంచెత్తింది. ఒక నిముషంలో 100 ముద్దులు పెట్టింది , అది అతడు తనకందించిన సుఖానికి ఆమె తెలుపుతున్న కృతాజ్ఞత .
ఆనంద్ ఆమె ముద్దులుని ఆనందిస్తూ తదేకంగా ఆమెనే చూస్తున్నాడు.
సంజన సిగ్గుతో ఆనంద్ ని చూస్తూ ” సర్ నన్ను మీ దానిగా చేసుకోండి” అంది.
” మ్మ్ ” అన్నాడు ఆనంద్.
” సర్ నన్ను మీ దానిగా చేసుకోండి”అంది అతను తన మాటలు విన్నాడో లేదని.
” మ్మ్ ‘ అన్నాడు ఆనంద్.
ఆనంద్ తనతో ఆడుకుంటున్నాడని తెలిసి ” స్ ప్లీజ్ నన్ను మీలో కలుపుకోండి ” అంది సంజన.
నిన్ను నేను ఎప్పుడో నాలో కలుపుకున్నాను, కాదా ” అన్నాడు ఆనంద్.
” కాదు మ్మ్ ” అతనికి ఎలా చెప్పాలో అర్ధంకాలేదు సంజన కు.
ఆమె పూకులో జిల మొదలయింది , అతడు ఆమెను పూర్తిగా లొంగతీసుకున్నాడు , ఆమెకిప్పుడు అతని మొడ్డని అందులోని ఆనందాన్ని అనుభవించాలని ఉంది. ఆమెకిప్పుడు అతడు కావాలి, ఆమెలోని సిగ్గు బిడియం అన్ని తొలిగిపోయియి .
” నీకేం కావాలో చెప్పు , నీకేంకావాలో నాకు అచ్చ తెలుగులో చెప్పు ” అన్నాడు ఆనంద్ .
ఆటను ఎం మాట్లాడున్నదో ఆమెకి తెలుసు , ఆమె దానికి పూర్తగా తయారయింది .
ఆనంద్ తన ఉంపుడుగత్తెని ఆలా తయారుచేసాడు , ఆమె అతనికోసం సిద్ధంగా ఉంది.
” సర్ ” అంది సంజన
” మ్మ్ చెప్పు” అన్నాడు ఆనంద్.
” సర్ నన్ను నన్ను దెం…గండి ” అంది సంజన ఆ చివరి మాటలు అస్పష్టంగా
ఆనంద్ ఆమె మరింత దగ్గరగా వచ్చి ” ఎం కావాలి ” అన్నాడు
” సర్ నన్ను దెంగండి ” అంది సంజన
” నీకు నాది కావాలా ” అన్నాడు ఆనంద్
” ప్లీజ్ సర్ నన్ను దెంగండి నాటో ఆడుకోవద్దు ” అంది ఆమెలో సిగ్గు బిడియం పూర్తిగా మాయమైపోయాయి.
” నాకు మీరు కావాలి మీది కావాలి ” అని వేడుకోసాగింది.
” మ్మ్ నా ఉంపుడుగత్తె నన్ను తనని దెంగమంటోంది అవునా ” అన్నాడు ఆనంద్.
‘ అవును సర్ మీ ఉంపుడుగత్తె మీ కోసం రెడీగా ఉంది దాన్ని దెంగండి ”’ అంది సంజన పచ్చిగా .
” అది రెడీగా ఉందా ” అడిగాడు ఆనంద్.
”నా నా ష్ పూ ” ఆమె అంతకుమించి పల్కలేకపోయింది
” ప్లీజ్ నన్ను చిత్రవధ చేయకండి ”
ఆమెకు తెలుసు అతని ఆటలో ఆమె పాల్గొనాలని,
” నా కుత్త మీకోసం రెడీగా ఉంది ”
ఆనంద్ మోకాళ్లపై ఆమె పాదాల దగ్గర కూర్చున్నాడు ఆమెని తాకకుండా
” అలాగా అది రెడీగా ఉందా ” అన్నాడు ఆనంద్. సంజన కు తెలుసు అతనేం కావాలనుకుంటున్నాడో,
” ఎస్ ఎస్ అది రెడీ రెడీ ” అంటూ తన లంగాని పైకి జరిపి తన తెల్లని మృదువైన తొడల్ని ఆనంద్ కి చూపించసాగింది.
ఆమె తొడలు కళ్ళు అతృతతో కదులుతున్నాయి , ఆమె పట్టీలు సవ్వడి చేస్త్యున్నాయి.
ఆమె తన లంగాని మెల్లిగా తన మదన డ్యారం వరకు లాగింది , కానీ ఇంకా ఆమె మదన పుష్పం దర్శనమియ్యలేదు.
”పూ పూ ‘ అంటూ మూలిగింది.
”పూ రెడీయా ” మళ్ళి అడిగాడు ఆనంద్.
” ఎస్ ఆ ఆ ఆ మ్మ్ మ్మ్ ” అని మూలుగుతూ తన లంగాని ఒక్కసారిగా మొత్తం పూకు పైకి లాగి సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుంది. ఆనంద్ కి ఆమె మదనపుష్పం దర్శనమిచ్చింది.
ఆనంద్. ఆమెను కిందనించి చూడసాగాడు , ఆమె పాదాలు, పిక్కలు, మోకాళ్ళు , సన్నగా మొదలై మానుల్లా ఉన్న ఆమె తెల్లని తొడలు , శరీరం ఫై ఎక్కడ ఒక్క వెంట్రక లేకుండా మృదువుగా ఉన్నాయి. ఆమె తొడలు శరీరం కంపిస్తున్నాయి , అరటిబోదెల్లా ఉన్న ఆమె తొడలు పైకి వెళ్లి కలిసిపోయి ఆమె పూకుని దాచేస్తున్నాయి. అతను ఆమె పూకును తదేకంగా చూస్తున్నాడు.
సంజన కళ్ళు తెరిచి ఆనంద్ ఎం చూస్తున్నాడో గ్రహించి మెల్లగా తన తొడలను తెరిచింది.
”స్ స్స్ స్ స్ స్ స్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ” అని మూలిగి తన తొడలను మరింత తెరిచింది.
” ఇంకా ” అన్నాడు ఆనంద్.
సంజన కళ్ళుమూసుకొని తన తొడలని విశాలంగా తెరిచింది. ఒక నికార్సయిన ఇంటి ఇల్లాలు ఏనాడూ ఇతరులకి ఎప్పుడు చూపించని తన రహస్య ప్రదేశాలను తన పెళ్లి మంచం మీద పడుకొని విప్పి తన అందాలను తన వయసులో సగం పెద్దయిన తన ముసలి బాస్ ముందు పరిచింది అదికూడా తన భర్త పక్క రూంలో ఉండగా,.
చల్లని ఏసీ గాలి ఆమె రహస్య ప్రదేశాన్ని తాకగానే ” స్ మ్మ్ ” అని మూలిగింది సంజన తన ఉంపుడుగత్తె తనకోసం ఆలా తన తొడలు తెరిచి తన పూకుని ప్రదర్శించటం ఆనంద్ కి చాల ఆనందాన్నిచ్చింది ఆటను దానిని అలాగే చూస్తున్నాడు.
అది ఒక స్వచ్ఛమైన కమలం లా ఉంది, దానిపై ఒక్క వెంట్రక కూడా లేదు, ఆమె తొడలు రెండు కొండలుగా సాగి పైన ఒక లోతున సరస్సులాగా ముగిసాయి.
ఆమె పూకు పెదాలు అరవిచ్చిన గులాబీ రేకుల్లాఉన్నాయి ,ఆమెలోని ఉప్పొంగిన కామానికి ఆమె పూ రెమ్మలు ఎర్రగా పొంగి బూరెల్లా ఉన్నాయి.
ఆమె పూ పెదాల చివర పొంగిన మాంసపు తునక గులాబీ రంగులో నిటారుగా , అది ఆమె మదన కీల , ఉద్రేకంతో కదులుతోంది.
ఆమె పూకు మొత్తం రసాలతో చిత్తడిలా ఉంది, ఆ తడి దాన్ని మెరిపిస్తూ వేడిగా తడి తడిగా జారుడుబండలా ఉంది. ఆమె కుత్త కోరికతో మండుతోంది , సంజన ఆగి ఆగి మూలగసాగింది , ఆనంద్ తన రోడ్డుతో తన పువ్వుని చీల్చుకొని తనలో ప్రవేశిస్తాడని ఎదురుచూడసాగింది. కామంతో నిండిన ఆమె శరీరం నుంచి వస్తున్నా మదపు ఆడ వాసనతో ఆ రూమ్ నిండిపోయింది.
ఆనంద్ తన ముక్కుతో ఆ వాసనని పిలుస్తూ ఆమె వైపు చూసాడు , స్వచ్ఛమైన ఆ సౌందర్యం అతన్ని తన సొంతం చేసుకోమని ఆహ్యానిస్తుంది ఆనంద్ ముందుకు వంగి ఆమె లంగా ని నడుము పక్కీకి జరిపి ఆమె లంగా నాడాను పట్టుకుని లాగాడు . లంగా ముడి వీడిపోయింది ,
సంజన కళ్ళు తీర్చింది ఆనంద్ కేమికావాలో ఆమెకు తెలుసు ఆమె మెల్లగా తన పిర్రలు పైకెత్తింది , ఆనంద్ ఆమె లంగాని కిందకు లాగి తీసి ఉండాలి చుట్టి ఆ లంగా నుంచి వస్తున్నా మదపు వాసన పీల్చి లంగాని మూలకు ఉన్న చీర మీద గిరాటేసాడు.
సంజన నగ్నం గా బెడ్ మీద పడుకొని ఉంది , ఆనంద్ మంచం దిగి ఆమె అందాల్ని చూడసాగాడు. ఆ అందమైన ఇల్లాలు ఒంటిపై గజ్జెలు, బొడ్డుపై బంగారు మొలతాడు, రొమ్ములపై మంగళసూత్రం తప్ప మరేంలేవు ,సంజన సిగ్గుతో తల మరల్చింది . ఆనంద్ మొడ్డ గట్టిగ రాడ్ లా తయారయింది , అతనికి తెలుసు ఆటను ఇంకిపుఉడు ఎక్కువసేపు ఆగలేదు తన దానిని దూర్చి కార్చుకోవాల్సిందే ,
ఆనంద్ మంచం చివరకు జరిగి తన చేతులు తో ఆమె పాదాలను పుట్టుకున్నాడు, మెల్ల మెల్లగా తన చెట్లు ఆమె పదాలు మీదగా మోకాళ్ళను అధిరోహించి ఆమె తొడలను చేరుకొని ఆమె పూకు వైపు ప్రయాణించాయి ,
”స్ మ్మ్ ” అని మూలిగి సంజన తన తొడలను విశాలం చేసింది .
ఆనంద్ తన చేతులు ఆమె తొడల కిందగా దూర్చి ఆమె తొడలను పట్టుకొని ఆమెను ఒక్కటిగా తన వైపు లాగాడు , సంజన అతనికి మరింత దగ్గరగా జరిగింది . ఆనంద్ తన తొడల్ని విస్లమ్ చేసి ఆమె కు ఇరువైపులా ఉంచాడు.
అతను ఇప్పుడు ఆమె పూకుకి అతిదగ్గరగా ఉన్నాడు, అతని మొడ్డ పాములా ఆమె మదన పుష్పం పై ఉగుతోంది ,ఇదంతా ఒక్క క్షణంలో జరిగింది , అసలైన అట ఇప్పుడు మొదలవ్వబోతుందని సంజన విప్పారిన కళ్లతో రూమ్ పైకప్పుని చూస్తుంది .
ఆమె తల కింద ఏమి ఎత్తు లేనందున ఆమె తన తొడల మధ్యలో ఎం జరుగుతుందో చూడలేకపోతుంది , చూడలని కూడా అనుకొవటలేదు , అలాగే పైకి చూస్తూ ఆ అనుభవం కోసం ఎదురుచూడసాగింది.
ఆనంద్ ఇంకా మొదలుపెట్టలేదు, ఆనంద్ ఒక ఎత్తయిన దిండు తీసుకొని సంజన తల కింద పెట్టాడు , ఇప్పుడామె స్పష్టంగా తన కాళ్ళ మధ్య ఎం జరుగుతోందో చూడగలదు . సంజన తన కాళ్ళు ముడిచి తొడలు తెరచి మంచం ఫై పడుకుని ఉంది ఆమె రెండు కాళ్ళమధ్య ఆమె బాస్ ఉన్నాడు.
ఓక నిముషం ఆనంద్ నుంచి ఏ స్పందన లేకపోవటంతో సంజన కళ్ళు తెరిచి చూసింది , ఆనంద్ తన మడ్డని చేత్తో పట్టుకుని ఆమె పూకు వైపు చూస్తున్నాడు , అది సంజన కి పెద్దది గ అనిపించింది , దాని సైజు పొడుగు బలుపు ఆమెలో భయాన్ని రేపాయి , ఆమె కళ్ళు టప టపా కొట్టుకున్నాయి.
ఆనంద్ ఆమె వైపు చూసి తన మొడ్డని పైకి కిందకు ఊపుతూ ” నీకిది కావాలా ” అన్నాడు.
ఆమె గొంతులో తడిఆరిపోయింది , ఆమె మత్తుగా తల ఊపి దాని వైపు భయంతో చూసింది. ఆనంద్ తన మొగతనాన్ని ఇంకా కిందకు పైకి ఆడించసాగాడు , అది కిందకు దిగేటప్పుడు చిన్నగా ఆమె పూ రెమ్మలకు తాకింది.
సంజన గట్టిగ ఉపిరి పీల్చి అతని తదుపరి చర్య కోసం చూడసాగింది. ఆనంద్ తన మొడ్డ చేత్తో పట్టుకుని గుండుని ఆమె పూ పెదాలపై కిందనుంచి పైదాకా రాసాడు
” ష్ ష్ ష్ ష్ ష్ అం మ్మ్ ” అని కామంతో మూలిగింది సంజన
” నా వైపు చూడు ” అన్నాడు ఆనంద్ తన గుండుని ఆమె పూకు ఫై పడేదాలపై రుద్దుతూ
”ష్ ష్ ష్ ష్ ” అని మూలిగి సాగుతో కళ్ళుమూసుకుంది సంజన .
ఆమె శరీరం వశం తప్పుతోంది ఆమెలో రసాలు ఉరి కట్టలు కట్టసాగాయి ఆమెలో కామం కట్టలు తెంచుకుని మూలుగులు రూపంలో ఆమె పెదాలు దాటి శబ్దాలు చేస్తున్నాయి.
సంజన కళ్ళు మూసుకోవటం గమనినిచి ఆనంద్ చిరునవ్వుతో తన మొడ్డ గుండు ఆమె పు నిలువు పెదాలపై రుద్దుతూ అతను రాడ్ తో ఆమె పూకు ఫై కొట్టసాగాడు , అతను తన మొడ్డని గట్టి కట్టెపుల్ల లా ఆమె నిలువు పేదల పై తన గుండు తో మంట వెలిగించాడు.
”స్స్ స్స్ స్స్ స్స్ స్స్ స్స్ ఆఆఆఆఅ ఆ మ్ మ్ మ్మా ” అని తీయని బాధతో అరుస్తూ కళ్ళు తెరిచింది సంజన
ఆమె పు పెదాలపై మరింత మంట రాజేస్తూ ” నా వైపు చూడు ” అన్నాడు ఆనంద్ . సంజన అందంగా మూలుగుతూ ఆనంద్ మొడ్డని చూసింది.
ఆనంద్ విజయగర్వంతో ” ఇప్పుడు చూడు నేను నిన్ను ఎలా నాలో కలుపుకుంటానో నిన్ను ఎలా దెంగుతానో చూడు ” అన్నాడు .
”హాఁ ”ఉత్సహంగా అంది సంజన
తన గొట్టాం తో ఆమె పూకుని తట్టుతూ ” నేను నిన్ను ఎం చేయబోతున్నాను ” అన్నాడు ఆనంద్.
” నన్ను దెంగ , నన్ను దెంగ బోతున్నావు ” అంది సంజన
”అవును నేను నిన్ను దెంగబోతున్నాను , నేను నీ పెళ్లయిన పూకుని దెంగబోతున్నాను ” అన్నాడు ఆనంద్.
ఆమె పు పెదాలపై కొడుతూ మల్లి అడిగాడు ఆనంద్ ” నేను నిన్ను ఎం చేయబోతున్నాను ”
”నువ్వు నన్ను దెంగ హ నన్ను దెంగ , మ్మ్ నా పెళ్లయిన పూకుని దెంగబోతున్నావు” అంది సంజన ఆమె మరో భావ ప్రాప్తికి దగ్గరవుతుంది .
ఆమె వళ్ళంతా వేడిగా కాలిపోతుంది ఆమె హృదయం వేగం పెరిగింది , కామంతో నిండిపోయింది ఒక నిజమైన మగడు ఆమెలో కామాన్ని నింపేసాడు.
ఆనంద్ తన మొడ్డతో కుడిచేత్తో ఆమె పు పెదాలపై కదుపుతూ ఎడమ చేత్తో ఆమె తాళిని పట్టుకుని ” అరే నువ్వు పెళ్లయిన ఆడదానివి కదూ ” అన్నాడు. అతను మెల్లగా ఆమె పు పెదాలను రుద్దుతూ పైవరకు రుద్ది ఆమె మదన్ కీలని రుద్దాడు , సంజన రొప్పుతోంది తన పూకు పై జరుగుతున్నా దాడిని ఆమె తట్టుకోలేకపోతుంది.
”అవును ఐనా నన్ను నీలో తీసుకో ” కాదు నన్ను దెంగు ;; అన్నది సంజన
ఆనంద్ తన మొడ్డని ఆమె పు పై రుద్దుతూ ఆమెలో మరింత వేడి రాజేస్తూ ” నేను నిన్ను దెంగుతాను కానీ , కానీ పెళ్లియినా ఆడదాన్ని దెంగాలంటే ఆమె భర్త అనుమతి తీసుకోవాలి కదా అంటే నీ భర్త అనుమతి తీసుకోవాలి కదా ” అన్నాడు.
The post తప్పనిసరై – II – Part 5 appeared first on Telugu Sex Stories.