తప్పెవరిది – 20

నన్ను చూడగనే “సారీ అత్తయ్యా. నువ్వు రెండు రోజులు గా ఎంత బాధ పడుతున్నావో నాకు తెలుసు” అంటూ ఏదో చెప్పబోతున్న వాడి మాటలకు అడ్డు పడుతూ…
“ఏంట్రా ను వ్వీ రోజు కాలేజీ కు వెళ్ళలేదా?” అన్నాను. దానికి వాడు “ప్లీస్ నేను చెప్పేది పూర్తిగా విను అత్తయ్యా..” అంటూ నా ముఖం లో కి చూసాడు.
అంటూ
సరే చెప్పి ఏడు వు అన్నట్లు ముఖం పెట్టను.
” నువ్వు పడుతున్న బాధ నాకు తెలుసు అత్తయ్యా. అందుకే మధు గాడికి మా అమ్మ వస్తున్న విషయం చెప్పి, ఈ పరిస్తితుల్లో తనకు సమాధానం చెప్పేందుకు వీలు కాదనీ, మా అమ్మ వెళ్ళి పొయేవరకు టైం ఇవ్వమని అడిగాను. వాడు అందుకు వొప్పుకున్నాడు. అది చెబుదామనే వచ్చాను ” అన్నాడు. వాడు చెబుతున్న మాటలకు ఒక్క నిమిషం ఎంతో ఆనందం వేసింది. ఈ సమస్య పూర్తిగా పరిష్కారం కాక పోయినా ప్రస్తుతానికి వాయిదా పడిందన్న విషయం విని ఎంతో రిలీఫ్ ఫీల్ అయ్యాను. పాపం వాడు ఆ విషయం నాతో చెప్పేందుకు కాలేజ్ కూడ ఎగ ర కొట్టి వచ్చాడు.
ఇంతలో వాడు “ఇక వెళ్తాను అత్తయ్యా.. ఈ విషయం చెబుదా మనే వచ్చాను. నీకు ఈ పరిస్తితి తెచ్చినందుకు నిజంగానే సారీ అత్తయ్యా. ఏదో క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కదా అని నోరు జారాను. వాడు దానిని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకున్నాడు. అంతే తప్ప నేను కావాలని చెయ్యలేదు. నువ్వు అది అర్ధం చేసుకుంటే చాలు ” అంటూ దీనంగా ముఖం పెట్టి లేచి ఆ రూం లోనించి బయటకు నడవబొయాడు.
అలా వాడిని చూసిన నాకు ఒక్క నిమిషం జాలి వేసింది. వెంతనే “ఒక్క నిమిషం ఆగ రా” అన్నాను.
నా పిలుపుకి ఆగిన తను “ఏమిటి?” అన్నట్లు నా వైపు చూసాడు.
“ఇలా రా” నా దగ్గరకు రమ్మనట్లు పిలిచాను.
నా దగ్గరగా వచ్చి నిలబడ్డాడు.
“నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా?” అన్నాను.
“నిజం, అత్తయ్యా.. దేవుని మీద వొట్టు. ఈ రెండు రోజులు గా నీ బాధ చూస్తుంటే నాకు ఏడుపు వచ్చింది.. తెలుసా. అటు వంటిది నేను ఈ విషయంలో అబద్దం ఎందుకు చెబుతాను?” అన్నాడు.
అంతే తన మాటలకు నాలో వాడి మీద ప్రేమ పొంగుకు వచ్చింది. వెంటనే వాడిని నా దగ్గరకు లాక్కుని తన తల మీద నా చెయ్యి వేసి నిమురుతూ “పిచ్చీ!” అంటూ ముద్దుగా అన్నా.
రెండు రోజులుగా కోపంగా ఉన్న నేను ఒక్క సారి గా ప్రేమని చూపే సరికి అనంద పడి పొయిన వాడు “వదిలితే మళ్ళే దొరకనే మో” అన్నంత గట్టిగా నన్ను కౌగిలించుకుని అలాగే ఉండి పోయాడు.
” వీధి తలుపు గడియ వేసి వచ్చావా?” అన్నాను.
“వూ” అన్నాడు.
“ఒక్క నిమిషం లెయ్యి” అంటూ వాడి కౌగిలి విడిపించుకుని పక్కకు జరిగి నా వంటి మీద చుట్టుకుని వున్న చీరని తీసి నేల మీద కు విసిరి కొట్టి పడక మీద కూర్చుని “రా” అన్నట్లు రెండు చేతులూ జాపాను. లోపల ఇంకే మీ బట్టలు లేక పోవడంతో పూర్తి నగ్నంగా ఉన్న నేను అలా చేతులు జాపిన మరుక్షణ మే నా చెతుల్లో వాలి పోయాడు.
మళ్ళీ నా మనసు ఎక్కడ మారుతుందో ఏమో అనుకున్నట్లున్నాడేమో, అలా వాలిన మరుక్షణ మే నా కుడి రొమ్మును తన నోటిలోకి తీసుకున్నాడు. రెండు రోజులు గా ఇద్దరమూ దూరంగా ఉన్నందువల్ల వెంటనే రంగంలోకి దిగి పొయాము.. !
ఇక ఆ రోజు కు వాడు మళ్ళీ కాలేజ్ కి వెళ్ళలేదు. ఆ మధ్యాన్నం భోజనాలు అయ్యాక మరో షోవ్ వేసుకుని కానీ వదలలేదు వాడు నన్ను. మళ్ళి కస్తూరి వదిన వస్తే ఎలాగూ రెండు మూడు వారాలు కుదరదు కాబట్టి నేను కూడా కసి తీరా అడిగి అడిగి వేయించు కున్నాను.
మరుసటి రోజు ఉదయమే శ్రీ వారు బస్ స్టాండ్ కు వెళ్ళి వాళ్ళ అక్కను ఇంటికి తీసుకొచ్చారు. తను వచ్చే సరికి బాలు గాడు లేచి కాలేజ్ కు వెల్లడానికి రెడీ అవుతున్నాడు. అక్క వచ్చిందని శ్రీవారు ఆఫీస్ కు ఎగ నా మం పెట్టి ఇంట్లోనే వుండి పోయ రు ఆ రోజంతా.
`
ఆ మరుసటి రోజు ఆదివారం. కస్తూరి వదిన రాకతో ఈ రెండు రోజులు సరదాగా సంతోషంగా గడిచి పోయాయి. శాస్త్రి కూడా ఇంట్లోనే వుండటంతో అసలు మధు గురించి కానీ, తన వల్ల నేను, బాలు ఎదుర్కుంటున్న సమస్య గురించి కానీ అస్సలు ఆలోచించనే లేదు.
మరో రెండు, మూడు రోజులు గడిచాయి. పిల్లలందరికీ మరో పది రోజుల్లో స్కూల్స్ కి, కాలేజీల కి పది రోజుల పాటు శలవలు రాబోతున్నాయి. కస్తూరి వదిన ఒకే సారి కాలేజీ
మూ సినంత వరకు వుండి బాలుని కూడా తనతో తీసుకుని పోవాలని నిర్ణయించింది. ఆ పది రోజులూ బాలుతో పాటు మేము కూడా వెళ్తా మని సందీప్, అర్చన ఇద్దరూ ఒకతే అడగటం మొదలు పెట్టారు.
శాస్త్రి ఏమో “చూద్దాం లేండా” అంటూ సరిపెట్ట సాగారు. “ఇందులో చూసేదాని కి ఏముందిరా, ఎలాగూ పిల్లల కు శలవలే కదా, వచ్చి మాతో సరదాగా ఒక పది రోజులు గడిపి వస్తారు” అని వాళ్ళ అక్క అనడంతో తను ఫైనల్ గా సరే అన్నారు.
కస్తూరి రాకతో బాలుకి నాకు మద్య నూన్ షోలు పూర్తి గా ఆగి పోయాయి. దానితో విల విల లాడి పోయే వాడు పాపం. మధ్యాన్నం పూట భోజనం చేసేప్పుడు మెల్లి గా టేబుల్ కిందనించి తన కాలుని నా తొడల మధ్యకు పోనిచ్చే వాడు. భోజనాలు అవగానే నాకు సహాయం చేసేందుకు అన్నట్లు డైనింగ్ రూం లోనే వుండి వాడి అమ్మ అలా వెళ్ళగానే నా ఎద మీద చేతులు వేసి రవిక మీద నించి పిసికే వాడు.
ఒక రోజు అయితే పొర పాటు గా జారినట్లు తన చేతిలోని గరిటని కిందకి వేసి, దాని కోసం వెతుకుతున్న వాడిలా టేబుల్ కింద దూరి తన చేతుల్ని నా చీర కిందుగా పోనిచ్చి నేరుగా నా పప్ప మీద పెట్టాడు. తను చేస్తున్న పనికి ఒక పక్క భయపడుతున్నా మరో పక్క బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. “ఏం ఎంత సేపు గరిట వెతికేది” అన్న వాళ్ళ అమ్మ పిలుపుకు చేతిని చటుక్కున తీసి పైకి లేచాడు.
వాళ్ళ అమ్మ హాల్లో కూర్చుని వున్నప్పుడు నేను గనుక వంట గదిలో వుంటే నేరుగా వచ్చి వెనుక నుంచి వాటేసుకుని నా మీద మీద ముద్దులు కురిపిస్తూ చేతుల్ని నా స్థనాల మీద వేసి రెండిటినీ కసిగా వత్తే వాడు. వాడు చేస్తున్న చేష్టలు కస్తూరి వదిన ఎక్కడ చూస్తుందో అని హడలి చచ్చేదాన్ని. ఇంట్లో శాస్త్రి ఉన్నప్పుడు మటు కు తను బుద్ధి మంతుడిలా ఉండే వాడు.
మరో నాలుగు రోజులు గడిచాయి. కస్తూరి వదిన వచ్చి అప్పటికే ఇంచు మించు వారం దాటుతుంది. బాలు గాడితో నేను గడిపి అప్పటి కి 10 రోజులు అయ్యింది. దానితో శరీరం మెల్లి గా సుఖాల గురించి ఆలోచించటం మొదలు పెట్టింది. ఇంట్లో తన అక్కగారు
ఆ మరుసటి రోజు ఆదివారం. కస్తూరి వదిన రాకతో ఈ రెండు రోజులు సరదాగా సంతోషంగా గడిచి పోయాయి. శాస్త్రి కూడా ఇంట్లోనే వుండటంతో అసలు మధు గురించి కానీ, తన వల్ల నేను, బాలు ఎదుర్కుంటున్న సమస్య గురించి కానీ అస్సలు ఆలోచించనే లేదు.
మరో రెండు, మూడు రోజులు గడిచాయి. పిల్లలందరికీ మరో పది రోజుల్లో స్కూల్స్ కి, కాలేజీల కి పది రోజుల పాటు శలవలు రాబోతున్నాయి. కస్తూరి వదిన ఒకే సారి కాలేజీ
మూ సినంత వరకు వుండి బాలుని కూడా తనతో తీసుకుని పోవాలని నిర్ణయించింది. ఆ పది రోజులూ బాలుతో పాటు మేము కూడా వెళ్తా మని సందీప్, అర్చన ఇద్దరూ ఒకతే అడగటం మొదలు పెట్టారు.
శాస్త్రి ఏమో “చూద్దాం లేండా” అంటూ సరిపెట్ట సాగారు. “ఇందులో చూసేదాని కి ఏముందిరా, ఎలాగూ పిల్లల కు శలవలే కదా, వచ్చి మాతో సరదాగా ఒక పది రోజులు గడిపి వస్తారు” అని వాళ్ళ అక్క అనడంతో తను ఫైనల్ గా సరే అన్నారు.
కస్తూరి రాకతో బాలుకి నాకు మద్య నూన్ షోలు పూర్తి గా ఆగి పోయాయి. దానితో విల విల లాడి పోయే వాడు పాపం. మధ్యాన్నం పూట భోజనం చేసేప్పుడు మెల్లి గా టేబుల్ కిందనించి తన కాలుని నా తొడల మధ్యకు పోనిచ్చే వాడు. భోజనాలు అవగానే నాకు సహాయం చేసేందుకు అన్నట్లు డైనింగ్ రూం లోనే వుండి వాడి అమ్మ అలా వెళ్ళగానే నా ఎద మీద చేతులు వేసి రవిక మీద నించి పిసికే వాడు.
ఒక రోజు అయితే పొర పాటు గా జారినట్లు తన చేతిలోని గరిటని కిందకి వేసి, దాని కోసం వెతుకుతున్న వాడిలా టేబుల్ కింద దూరి తన చేతుల్ని నా చీర కిందుగా పోనిచ్చి నేరుగా నా పప్ప మీద పెట్టాడు. తను చేస్తున్న పనికి ఒక పక్క భయపడుతున్నా మరో పక్క బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. “ఏం ఎంత సేపు గరిట వెతికేది” అన్న వాళ్ళ అమ్మ పిలుపుకు చేతిని చటుక్కున తీసి పైకి లేచాడు.
వాళ్ళ అమ్మ హాల్లో కూర్చుని వున్నప్పుడు నేను గనుక వంట గదిలో వుంటే నేరుగా వచ్చి వెనుక నుంచి వాటేసుకుని నా మీద మీద ముద్దులు కురిపిస్తూ చేతుల్ని నా స్థనాల మీద వేసి రెండిటినీ కసిగా వత్తే వాడు. వాడు చేస్తున్న చేష్టలు కస్తూరి వదిన ఎక్కడ చూస్తుందో అని హడలి చచ్చేదాన్ని. ఇంట్లో శాస్త్రి ఉన్నప్పుడు మటు కు తను బుద్ధి మంతుడిలా ఉండే వాడు.
మరో నాలుగు రోజులు గడిచాయి. కస్తూరి వదిన వచ్చి అప్పటికే ఇంచు మించు వారం దాటుతుంది. బాలు గాడితో నేను గడిపి అప్పటి కి 10 రోజులు అయ్యింది. దానితో శరీరం మెల్లి గా సుఖాల గురించి ఆలోచించటం మొదలు పెట్టింది. ఇంట్లో తన అక్కగారు
వుండటంతో శ్రీవారు కూడా నా మీద చెయ్యి వెయ్యటం లేదు. నాకే ఇలా వుంటే ఇక బాలు గాడి కి ఎలా ఉందో?
ఆ రోజు కూడ ఎప్పటి లానే బాలు మధ్యాన్నం భోజనానికి వచ్చాడు. తను వచ్చే సరికి నేను, కస్తూరి వదినా కూర్చొని టివి లో ఏదో సీరియల్ చూస్తున్నాము. తను రాగానే డైనింగ్ టేబుల్ మీద ప్లేట్స్ అవీ పెదుదామని లేచి వంట గది వైపు నడిచాను.
అలా నడుస్తున్న నాతో “నేను ఈ మిగతా సీరియల్ చూసేసి వస్తాను, మీరిద్దరూ తినడం
మొదలు పెట్టండి” అని కస్తూరి వదిన అన్నారు. అది విన్న బాలు గాడు ఒక్క నిమిషం కూడా వుధా చెయ్యకుండా నాతో పాటు వంట గదిలోకి నడిచాడు. అలా వంట గదిలోకి వచ్చామో లేదో వెంటనే నన్ను కౌగిలించుకుని నా ముఖ మంతా ముద్దులు పెట్ట సాగాడు. వాడి ఆవేశం చూస్తుంటే నేను ఏ మాత్రం సరే నన్నా వంట గదిలొనే అసలు పని కానిచ్చేట్లున్నాడు. నేను కూడా వాడి నోటిలో నా నోటిని పెట్టి ఎంగిలి ముద్దులు పెడుతూ నా చేతిని వాడి తొడల మధ్య వేసి వాడి బుజ్జి గాడిని పాంట్ మీద నుంచే తడమ సాగాను.
“అత్తయ్యా… ” అన్నాడు.
“వూ” అన్నాను.
“ఆగ లేకుండా వున్నాను అత్తయ్యా..” చిన్నగా గొణి గాడు.
“ఏమి చేద్దాం చెప్పు” అన్నాను.
“ఎలాగైనా మా అమ్మని ఏ మార్చు అత్తయ్యా.. ప్లీస్” అన్నాడు వాడు.
” చూద్దాం లే” అన్నాను. అప్పటికే తన చేతులు చీర క్రింద నించి నా పొట్ట మీదు గా జరిపి నా రవిక హుక్కులు తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
“అమ్మో.. ఇప్పుడు కాదు.. మీ అమ్మ ఏ ని మిషమైనా వస్తుంది” అన్నాను.
“ఆగ లే కుండా వున్నాను అత్తయ్యా” మళ్ళీ అన్నాడు.
“తెలుసురా.. నాకు అలాగే ఉంది.. ఏదో ఒకటి చేస్తాను కదా.. నన్ను నమ్ము..” అన్నాను.
The post తప్పెవరిది – 20 appeared first on Telugu Sex Stories.