తప్పెవరిది – 27

“లేదులేండి.. మీరు కానివ్వండి.. నేను కొంచెం ఆలోచించుకోవాలి .. అంత గా అయితే రేపో, ఎల్లుండో చూద్దాం” అంటూ వీధి తలుపు ముందుకు లాక్కుని ఇంట్లోనించి బయట పడ్డాను.
వీధిలో కి రాగానే దగ్గరగా ఉన్న పబ్లిక్ టెలిఫోన్ బూత్ కెళ్ళి శ్రీవారి ఆఫీసుకు ఫోన్ చేసి రిసెప్షనిస్ట్ ని శాస్త్రి గారికి కనెక్ట్ చెయ్య మని అడిగాను.
ఒక నిమిషం తరువాత “హల్లో” అంటూ శ్రీవారి గొంతు విన పడింది.
“హల్లో, నేనండీ లలితని. మీకు ఈ రోజు లంచ్ అవర్ కొంచెం ఎర్లీ గా తీసుకునేందుకు వీలు అవుతుందా?” అన్నాను.
తను మామూలు గా ఒంటి గంట నుంచి రెండు వరకు లంచ్ బ్రేక్ తీసుకుంటున్నారు.
“ఏమైంది లలితా, అంతా ఓ కే నే కదా” అన్నారు.
“అంతా ఓ కే నె, మీకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి . లంచ్ బ్రేక్ ఇప్పుడే తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేందుకు వీలు అవుతుందా? ప్లీజ్ ఎందుకూ ఏమిటీ అని అడగ కండి. ఫోన్ లో చెప్పగలిగేది అయితే ఇప్పటికే చెప్పి ఉండేదాన్ని” అన్నాను.
తను ఏ కళ నున్నాడో వెంటనే “ఓ కే లలిత, మా సూపర్ వైజర్ తో చెప్పి మరో 5 నిమిషాల్లో బయలు దేరుతాను” అన్నారు.
“నేను వీధి తలుపు తీసే ఉంచుతాను. శబ్దం చెయ్య కుండా రండి. మీ అక్కయ్య నిద్ర పొతుంటారు” అన్నాను.
“అలాగే, బై” అన్నారు తను.
“బై ” అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టే సి టైం చూసుకున్నాను. 12:20 కావస్తుంది. శ్రీవారు స్కూటర్ మీద ఇల్లు చేరడానికి ఎంత లేదన్నా పది, పదిహేను నిమిషాలు పడుతుంది. తను చెప్పినట్లు గానే ఇంకో 5 నిమిషాల్లో బయలుదేరినా తను వచ్చే సరికి 12.40 , 12.45 అవుతుంది.
నా అంచనా ప్రకారం మధు ఇంకో 5 నిని షాల లోపలే రావాలి. వాడు వచ్చాక, ఇద్ద రూ రూంలొపలికి వెళ్ళి, బట్టలు విప్పుకుని అసలు పని ప్రారంభించే సరికి కనీసం మరో 15 నిమిషాల న్నా పడుతుంది. అంటే కరెక్ట్ గా శ్రీవారు వచ్చే సరికి ఇద్దరూ మంచి రసపట్టులో వుండాలి . “అదే కనుక జరిగితే నా ప్లాన్ పర్ఫెక్ట్ గా పని చేసినట్లే అనుకున్నాను.
కస్తూరి వదినకు మళ్ళీ అను మానం రాకుండా పక్కనే ఉన్న పచారీ కొట్టులో ఒక కిలో పెసర పప్పు కొనుక్కుని ఇంటి వైపు నడిచాను. అలా మా ఇంటి వైపు అడుగులే సుంటే సైకిల్ మీద వస్తూ కనపడ్డాడు మధు. నన్ను చూడగానే సైకిల్ దిగి
“హల్లో ఆంటీ” అని నా పక్కనే నడవ సాగాదు.
“బాగున్నావా” అంటూ పలకరించాను.
“కస్తూరి ఆంటీ రమ్మంటే…” అన్నాడు.
“తెలుసు, అయినా.. నీకన్నా వయసులో అంత పెద్ద ఆవిడ కోసం, మంచి వయసులో ఉన్న మి వదినని బాలు గాడికి వదిలి పెట్టి..” అంటూ గొణిగాను.
“నేను నిన్ననే చెప్పాను కద ఆంటీ. నెను మిమల్ని చూసేంత వరకు బాలు గాడి ప్రపోజల్ కు వొప్పుకోలేదని. నేను నిన్న వచ్చింది మీ
కోసం.. కస్తురి ఆంటీ ఫోర్స్ చేస్తే అక్కడ ఉండి పోయాను. తను చెప్పిన మాట విని తనను సుఖ పెడితే మిమ్మల్ని ఎలాగైనా వొప్పిస్తానని కస్తూరి ఆంటీ ప్రామిస్ చేసారు కాబట్టే నేను మళ్ళీ ఈరోజు వచ్చాను తెలుసా..?” అన్నాడు.
తన మాటలకు ఆశ్చర్య పోయాను. “ఈ అమ్మా, కొడుకులు ఒకరిని మించిన వారు మరొకరు గా ఉన్నారు” అనుకున్నాను.
“అయినా బాలు గాడు ఎదో ఫ్రెండ్ వని నీతో నా గురించి ఏదేదో చెప్పుకున్నాడనుకో, అవన్నీ తీసుకెళ్ళి ఆవిడ దగ్గర చెప్పుకోవాలా?” అన్నాను.
నేను అన్న మాటలు తనకు అర్ధం అయినట్లు లేదు. అందుకే “ఏ విషయం ఆంటీ?” అన్నాడు.
“అదే నేను బాత్రూంలో బట్టలు ఉతుకుతున్నప్పుడు..” అంటూ ఆపాను.
“ఒవో.. అదా? సారీ ఆంటీ మీకు, కస్తూరి ఆంటీ కి మధ్య సీక్రెట్స్ ఉంటాయని అను కోలేదు. బాలు గాడు మీరు తడిసిన బ్లేడ్ తో వాడిని రెచ్చగొట్టిన విధానం చెప్పినప్పటి నుంచే నాకు మీ మీద అడ్మైరేషన్ పెరిగి పోయింది ఆంటీ.. ఎలాగైనా ఆ రెండిటినీ ఒక్క సారి నా చేతుల్తో తాకితే గానీ…” అంటూ తన ధుష్టి నా ఎద మీద కు పోనిచ్చాడు.
వెంటనే సిగ్గుగా నా పైట సర్దుకుని, చీర కొంగుని నా గుండెల చుట్టూ కప్పుకున్నాను. అలా మాటల్లోనే నడుచుకుంటూ మా ఇంటి గుమ్మ వద్దకు వచ్చేసాము.
“తను లోపల నీ
కోసమే వెయిట్ చేస్తుంది.. పద” అంటూ తలుపు తీసాను.
ఏమీ మాట్లాడకుండా తను లోపలకి నడిచాడు. నేనూ తన వెంటే నడిచాను. మధుని చూడ గానే కస్తూరి వదిన ముఖం వెలిగి పోయింది. వెంటనే వాడి చేతిని పట్టుకుని తన రూంలోకి లాక్కెళ్లు “ఏ మేయ్ అ మ్మాయ్ మరో సారి అడుగుతున్నా.. ను వ్వూ రారాదూ?”
మధు నా సమాధానం కోసం ఆశ గా నా ముఖం వైపే చూస్తున్నాడు.
“లేదులే మీరు వెళ్ళండి వదిన” అంటూ చేతిలోని పాకెట్ తొ వంట గది వైపు నడిచాను. మరో నిమిషంలో ఆ రూం తలుపు మూత పడ్డాయి.
చేతిలోని పాకెట్ వంట గదిలో సర్దేసి తిరిగి వచ్చి టైం చూసే సరికి 12.40 కావస్తుంది. శ్రీ వారు ఇక ఏ క్షణమైనా రావచ్చు. ఆయన వచ్చిన ప్పుడు తన స్కూటర్ శబ్దం వాళ్ళిద్దరికీ ఎక్కడ వినపడుతుందో అని ట్ వి పెట్టి వాల్యూం బాగా పెంచే సి కూర్చుని చూడ సాగాను.
మరో నాలుగు నిమిషాల తరువాత లాక్ తీసి వున్న వీధి గుమ్మం డోర్ తోసుకుంటూ శ్రీ వారు ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టారు. తనని చూడ గానే ఏమీ మాట్లాడ వద్దన్నట్లు నా నోటి మీద వేలు వేసి సైగ చేసాను. నేను ఏమి చేస్తున్నానో అర్ధం కాని తను పిల్లిలా నడుచుకుంటూ నా దగ్గరకు వచ్చి చిన్నగా “ఏంటి విషయం?” అని నా చెవిలో గుస గుసగా అన్నారు.
“చెప్పడం కాదు చూపిస్తా రండి. నేను చూపించింది చూడగానే ఆవేశంగా కోపం తెచ్చుకోకుండా కొంచెం నిదానంగా ఆలోచిస్తానని నాకు ప్రామిస్ చెయ్యండి” అంటూ మెల్లి గా అన్నాను.
“అలాగే, ప్రామిస్. నన్ను సస్పెన్స్ లో చంపకు” అన్నారు.
“సరే రండి అయితే ” అంటూ మెల్లి గా డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర వున్న కుర్చీనీ లాగి కస్తూరి వదిన వున్న రూం వెంటి లేటర్ దగ్గర పెట్టి తనతో ” మెల్లి గా దీని మీద ఎక్కి ఆ వెంటి లేటర్ గుండా గదిలో ఏమి జరుగుతుందో చూడండి” అన్నాను.
తను ఏమీ మాట్లాడ కుండా కుర్చీ ఎక్కి ఆ గదిలోకి తొంగి చూసారు. నేను కిందనే నిలబడి తన ముఖం లో కదలాడే భావాల్ని చదవ సాగాను.
లోపలికి తొంగి చూడ గానే నమ్మలేని విషయాన్ని చూస్తున్నట్లు గా ఒక్క నిమిషం తను షాక్ తిన్నట్లు ముఖం పెట్టారు. వెంటనే తన ముఖాన్ని తిప్పి నా వైపు చూసారు. నేను చటుక్కున నా తలని కిందకి వంచుకున్నాను.
కొద్ది సేపటి తరువాత మెల్లి గా తల ఎత్తి చూస్తే తన చూపులు మళ్ళీ వెంటిలేటర్ గుండా గదిలో జరిగే దుశ్యాన్ని చూస్తున్నాయి. లోపల వాళ్ళిద్ద రు ఏ పరిస్తితుల్లో వున్నారో నాకు తెలియదు కానీ నేను అనుకున్న ప్లాన్ సక్సెస్ ఫుల్ గా నెరవేర్చానని మాత్రం అర్ధం అయింది.
కళ్ళు ఆర్పకుండా తదేకంగా రూంలోకి చూస్తున్న శ్రీవారి చెయ్యి మెల్లి గా తన తొడల మధ్యకు వెళ్ళి పాంట్ మీద నించే తన గురుడిని రుద్దుకోవడం గమనించి ఆశ్చర్యపోయాను. “లోపల తను ఎంతో గౌరవంగా చూసుకునే అక్క నగ్నంగా తన కంటే వయసులో సగం ఉన్న కుర్ర వాడితో పొర్లుతుంటే ఈయన కు కోరిక ఎట్టా పుట్టిందో..” అనుకున్నాను.
అలా పాంట్ మీదే తన జంభాన్ని తడుముకుంటున్న శ్రీ వారు అలా తన దుష్టి వెంటి లేటర్ నుంచి మళ్లించ కుండానే తన పాంట్ బెల్ట్ వూడా దీసి,
జిప్ లాగి దానిని కిందకి జార్చారు. తను ఏమి చెయ్య బోతున్నారో అర్ధం కాని నేను అలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ నిలబడ్డాను.
పాంట్ కిందకి జారి పోగానే తన చేతిని నడుము మీద కు జరిపి తన అండర్ వేయర్ కూడా
మోకాళ్ళ వరకూ కిందకి లాగే సారు. వెంటనే ఠంగున నీలు క్కుని బయట పడింది. శ్రీ వారి జంభం. దానిని గుప్పెటతో పట్టుకుని తన చేతిని కింద కూ పైకీ వూపుతూ గదిలో జరుగుతున్న ద్రుశ్యాన్ని చూడడం మొదలు పెట్టారు.
తను ఏ పరిస్తితుల్లో వున్నారో నాకు అర్ధం అయ్యింది. వెంటనే ఏ మాత్రం సంకోచించకుండా తను నిల్చున్న వైపు నడిచాను. తను కుర్చీ ఎక్కి వుండటంతో తన తొడలు కరెక్ట్ గా నా ముఖం దగ్గర వున్నాయి. వెంటనే జంభం మీద వేసి ఆడిస్తున్న తన చేతిని పట్టుకున్నాను. నా చెయ్యి తనకు త గల గానే నా వైపు తిరిగి “ఏ మిటి అన్నట్లు చూ సాడు.
అలా నా వైపు చూసిన తన కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసి నవ్వి మెల్లి గా తన జంభాన్ని నా చేతితో పట్టుకుని నా పెదవులకు ఆనించుకున్నాను. నేను ఏమి చెయ్య బొతున్నానో అర్ధం అయిన శ్రీ వారి ముఖం వెలిగి పోయింది. “తాంక్స్” అన్నట్లు గా తన చేతిని నా తల మీద వేసి మెల్లి గా నిమిరి తన ద్రుప్తి మళ్ళీ వెంటి లేటర్ వైపు సాగించారు.
తను నా తల మీద ప్రేమతో తట్టి ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో రెచ్చి పోయిన నేను తన జంభాన్ని నా ఎడమ చేత్తో నోటిలోకి లాక్కుని ఐస్-ఫ్రూట్ చీ కి నట్లు చీకడం మొదలు పెట్టాను. నా కుడి చెయ్యి ఆటోమాటిక్ గా నా చీర కుచ్చిళ్ళ కిందుగా నా తొడల మధ్యలోకి దూరింది.
అలా ఎంత సేపు గడిచిందో తెలియలేదు కానీ ఉన్నట్లుండి శ్రీ వారు చటుక్కున వంగి నా బుజాలు పట్టుకుని నన్ను దూరంగా లాగి తన చేతిని స్పీడ్ గా ఆయన జంభం మీద కు పోనిచ్చి కసిగా వూప సాగారు. అంటే లావా లా పొంగిన తన ద్రవం మా హాల్లోని గచ్చు మిదంతా పిచి కారీ చెయ్య సాగింది.
అది చూసిన నేను నవ్వు కుంటూ వంట గదిలోకి వెళ్ళి ఒక పాత బట్టని తడుపుకుని తీసుకు వచ్చాను. నేను తిరిగి వచ్చే సరికి కుర్చీ మీద నుంచి దిగి అండర్ వేయర్, పాంట్ వేసుకుని తన బెల్ట్ పెట్టు కుంటున్నారు శ్రీ వారు. నన్ను చూడగానే మెల్లి గా నవ్వారు.
నేనూ నవ్వుతూ కింద కూర్చుని నేల మీద తను వొలక పోసిన జిగురునంతా శుబంగా తడి బట్టతో తుడిచి ఆ బట్ట తీసుకుని తిరిగి వంట గది వైపు నడిచాను. తను కూడా అక్కడ వేసి వున్న కుర్చీనీ తీసి మెల్లి గా డైనింగ్ టేబుల్ వద్ద పెట్టి నా వెనుకనే వంట గదిలోకి వచ్చి “ఎప్పటి నుంచి జరు గుతుంది. ఈ వ్యవహారం” అన్నారు.
“ష్.. ఇప్పుడు కాదు. ఇక ఏ కణానైనా వాల్లిద్దరు గదిలోనించి వచ్చేస్తారు. మీరు సాయంత్రం ఆఫీస్ నుంచి రాగానే బజారు వరకు వెళ్ళొద్దాం రా అని నన్ను పిలుచుకుని వెళ్ళండి. అప్పుడు అన్నీ వివరంగా చెబుతాను” అన్నాను.
“అలాగె… మరి నేను వెళ్ళొస్తాను” ” అని గుస గుసగా అన్నారు
నేనూ సరే అన గానే అటు తిరిగి నాలుగు అడుగులేసి చటుక్కున వెనక్కు తిరిగి నా దగ్గర గా వచ్చి నన్ను కౌగలించుకుని నా పెదవుల మీద గట్టి గా ఒక ముద్దు పెట్టారు. నేను కూడా తన నోటి మీద నా నోటిని పెట్టి తన ముద్దు కు ఎదురు ముద్దిచ్చి తన కౌగిలి విడిపించుకుంటూ “ఇక ఆవిడ వచ్చే లోపలే పదండి” అన్నాను.
“అలాగే” అంటూ నా కుడి రొమ్ము మీద తన చెయ్యి వేసి రవిక మీద నుంచే గట్టిగా పిసికి “ఈ రోజు రాత్రి కి.. ఏది ఏమైనా.. అది ఉండాల్సిండే..” అని నా చెవిలో చెప్పి బయలు దేరి వెళ్ళారు. తను స్కూటర్ స్టార్ట్ చేసి దూరంగా వెళ్ళి పోయేంత వరకూ ఉండి తరువాత అంత వరకూ వాగుతున్న టి వి ని ఆపి వెళ్ళి మా రూంలో పడుకున్నాను.
నా మనసుకు ఇప్పుడు కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంది. నా ప్లాన్ లో మొదటి సగం సక్సెస్ ఫుల్ గా పూర్తి అయింది. ఇక రెండవ సగం ఈ రోజే సాయంత్రం బజారుకు వెళ్ళినప్పుడు అమలు
The post తప్పెవరిది – 27 appeared first on Telugu Sex Stories.