తప్పెవరిది – 3

తన మాటలకు నేను బదులు చెప్పకుండా వూరుకున్నాను. శాస్త్రి మాటలకు, తను నా చేత చేయిస్తున్న పనులకు నాకు తెలియకుండానే నాలో నెమ్మదిగా వేడి రాజుకోసాగింది. కోరికతో నా ఎద మరింత పొంగి రవిక కి ఉన్న మిగతా హుక్కులు పగిలి పోతాయేమో అని పించింది.
“ఇక పోదామా” అన్న శ్రీవారి మాటలకు ఈ లోకంలోకి వచ్చాను. మేము బయటకు రాగానే తను నన్ను స్కూటర్ పై ఎక్కించుకుని మా ఇంటి వద్ద నించి పది, పదిహేను కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉండే షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ వద్ద కు వచ్చి ఆపాడు. మా ఇంటి వద్ద వుండే షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ అయితే ఎవరన్నా చూస్తారే మోనని ముందు జాగ్రత్త పడ్డట్లున్నారు.
షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ముందు స్కూటర్ పార్క్ చేసి ఇద్దరం కలిసి కస్టమర్స్ ఎవరూ లేని ఒక చీరల షాపులోకి ప్రవేశించాము. కాష్ కౌంటర్ ముందు ఒక ముసలతను కూర్చుని లెక్కలు రాసుకుంటున్నాడు. పక్కనే ఒక స్టూల్ మీద కూర్చుని వున్న నడి వయస్కుడు మమ్మల్ని చూస్తూనే లేచి “రండి, రండ మ్మా.. మంచి చీరలు నిన్ననే కొత్త స్టాక్ వచ్చాయి… రండి సార్” అంటూ ఆహ్వానించాడు.
ఆ షాప్ లో కింద నేల మీద రెండు పెద్ద పెద్ద పరుపులు వేసి వున్నాయి. మేము వెళ్ళి పరుపుల మీద కూర్చోగానే తను మెల్లి గా షెల్ఫ్ లోంచి చీరలు తీసి మా ముందు వెయ్య సాగాడు. శ్రీవారు ఆ చీరలు చూస్తున్నట్లే నటిస్తూ మెల్లి గా పైట జార్చమని నాకు సైగ చేసారు. ఒక పక్క అదురుతున్న గుండెలతో చీరలు చూస్తున్నట్లు నటిస్తూ మెల్లి గా నా పైట కొంగును కిందకి జార్చేసాను.
ఒక నిమిషం తరువాత పై అరనించి చీరలు తీసి ఇటు తిరిగిన షాప్ వాడు నోరు తెరిసి అలానే నా ఎద వైపు చూడటం నేను గమనించక పోలేదు.
నా అనుమానం నిజమైతే తను నిలబడి వున్న పొజిషన్ లోనించి నా ఎద తనకు పూర్తిగా దర్శన మిచ్చి వుండాలి. రవిక పైన రెండు పూక్కులు లేక పోవటం, లోపల బ్రా వేసుకోక పోవటంతో తనకు నా ముచ్చికలతో సహా రొమ్ములు రెండూ దర్శన మిచ్చివుండాలి.
ఇంతలో శ్రీవారు నా చెవిలో “లల్లి, మెల్లిగా తల ఎత్తి పాపం ఆయన పంచె వైపు చూడు” అన్నారు.
శ్రీవారి మాట విన్న నేను మెల్లి గా తల పైకి లేపిన నాకు షాపతని తొడల మద్య పంచె గుడారంలా లేచి వుండటం కనిపించిది. లోపల చెడ్డి వెసుకోలేదేమో, పాపం గురుడు కి నా ఎద చూడ గానే ఠంగున లేచి నిలబడి నట్లుంది.
తన అవస్త గ మనించిన నేను అప్పుడే చూసినట్లు హడావిడి గా నా పైట సర్దుకున్నాను.
లేచిన గుడారాన్ని దాచుకునేందుకో ఎమో షాప్ అతను టక్కున కింద కూర్చుని, ఆలె డీ కింద వేసి వున్న చీరల్ని తన తొడలపై వేసుకుని మడత విప్పి చూపసాగాడు. అతని అవస్త గ మనించిన శ్రీ వారు “మిగతా షాపుల్లో కూడ చూసి మళ్ళీ వస్తా మోయ్” అంటూ లేచి నిలబడ్డారు. తనతో పాటు నేను కూడ లేచి బయట పడ్డాను.
మరో ముప్పావు గంటలో తను నన్ను మరో 3 షాపులకు తిప్పాడు. మొదటలో కొంచం బెరుకుగా అనిపించినా మెల్లి గా నేను కూడా నాకు తెలియ కుండానే శాస్త్రి ఆడుతున్న గేం ని ఆనందించ సాగాను. అందుకే బరితెగించిన దానిలా నా శరీరాన్ని ప్రదర్శించ సాగాను.
రాను రాను నా ప్రవర్తనతో వేడెక్కుతున్న మగ వాళ్ళను చూసి నాలో విపరీతమైన కోరికా, వేడి రాజుకో సాగాయి. నాకు తెలియకుండానే నా చేతులు తొడల మధ్య వేసి నొక్కుకున్నాను. అక్కడ తడిగా, చెమ్మగా తగిలింది.
చీర, లంగాల మీద నించే తడిగా తగులుతుందంటే, అక్కడ ఎంత వేడెక్కి వుందో అర్ధం అయ్యింది.
ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మెల్లి గా శాస్త్రి తన గేంలోకి నన్ను లాగ డంలో సక్సెస్ అయ్యినట్లే. శాస్త్రి కూడ నా పరిస్తితి అర్ధం చేసుకున్నట్లున్నారు. అందుకే తను “ఏదైనా వోటెల్ కి వెళ్ళి కూర్చుని టిఫిన్ చేసి కాసేపు రిలాక్స్ అవుదా మా” అన గానే “సరే” అన్నాను.
ఇద్ద రం దగ్గరలో ఉన్న ఒక రెస్టారెంట్లో దూరాము. శాస్త్రి తనకు లైట్ గా టిఫిన్ ఏదో ఆర్డర్ చేసుకున్నారు, నాకు మాత్రం ఒట్టి కూల్ డ్రింక్ ఆర్డర్ చేసాను. మా ఆర్డర్ తీసుకుని సర్వర్ అటు వెళ్ళగానే శ్రీ వారు నాతో “ఇంత వరకూ ఎలా వుంది, మొహమాటం లేకుండా నిజం చెప్పు” అన్నారు.
నాకు నిజం చెప్పాలో, అబద్దం చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు. అందుకే ఎటూ కాకుండా తల కిందకీ మీద కీ వూపాను.
“అలా తల వూపితే కాదు. ఏమన్న మాట్లాడు” అన్న శాస్త్రి మాటలకు మెల్లి గా “బాగానే ఉంది. ఇక ఇంటి కి వెళ్ళిపోదా మా అన్నాను.
“అప్పుడే ఇంటి కా, ఏం నీకు నా ప్లాన్ నచ్చటంలేదా?” అని శాస్త్రి నీరసంగా అడిగారు.
దానికి నేను “అయ్యో, అలా అని కాదండీ, ఇంటికి వెళ్తే చక్కగా మనిద్దరమూ కాసేపు…” అంటూ సిగ్గు గా ఆపాను.
నా మాటలను అర్ధం చేసుకున్న శాస్త్రి “ఓవో, అమ్మగారి కి బాగా హీటె క్కిందన్నమాట అన్నారు”. సిగ్గు గా నవ్వాను.
“అయినా గుర్తుందా, ఈ రోజంతా మనం ఎంజాయ్ చెయ్యాలి. మళ్ళీ 4 గంటలకు పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వస్తారు. ఈలోపల ఇంటి కి వెళ్ళి మళ్ళి రావాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. కానీ దానికి నేనో మార్గం ఆలోచించాను వుండు” అన్నారు.
ఇంతలో సర్వర్ శాస్తి ఆర్డర్ చేసిన టిఫిన్, ఇద్దరికీ కూల్డింక్స్ తెచ్చాడు. శాస్త్రి టిఫిన్ తినేలోపల నేను నా కూల్డింగ్ మొత్తం తాగాను. శాస్త్రి మాత్రం తన డ్రింక్ సగం తాగి అలాగే కూర్చుని వున్నారు.
నేను తాగడం పూర్తి కాగానే “చూడు లలితా, ఇప్పుడు నేను పొరపాటు గా దొల్లిచ్చినట్లు ఈ మిగతా సగం కూల్ డ్రింక్ నీ చీర మీద దొల్లిస్తాను, ఏమి అనుకోకే ” అంటూ నా సమాధానం కోసం కూడ చూడ కుండా మిగిలిన పెప్సిని నా చీర మీద ఒలకపోసాడు.
అలా పోసిన వెంటనే తను లేచి నిలబడి “అయ్యో, సారీ..” అంటూ హడావిడిగా బిల్ చెల్లించి నా చెయ్యి పట్టుకుని వడి వడిగా బయటకు నడిచాడు. నేను ఏమి మాట్లాడకుండా తనని ఫాలోఅయ్యాను.
రెస్టారెంట్ నుంచి బయట కు రాగానే ఎదురుగా ఉన్న బోర్డ్ మీద రాసింది చదవగానే శాస్త్రి ఉద్దేశ్యం నాకు కొంచెం కొంచెంగా బోధ పడ సాగింది. ఇంత కూ ఆ బోర్డ్ మీద ఏమని రాసివుందో తెలుసా “నవయు గా లాడ్జ్”.
లోపలకి అడుగు పెడుతూనే రిసెప్షన్ వైపు వెళ్ళిన శాస్త్రి అక్కడ వుండే రిసెప్షన్ క్లర్క్ తో “చూడండి మేడం, నేను మా ఆవిడా చాలా దూరం నుంచి వస్తున్నాము. ఇక్కడ షాపింగ్ పూర్తి చేసుకుని 4గంటల కల్లా ఇల్లు చేరాలి. ఈలోపల అనుకొకుండా తన చీర మీద పెప్సి ఒలికి పోయింది. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి చీర మార్చుకుని వచ్చే టైం లేదు. అందువల్ల మీరు ఒక గంట, గంటన్నర సేపు మాకు రూం ఇవ్వగలిగితే తన చీరని ఆ మరక పడినంత వరకు వుతుక్కుని ఆరబెట్టుకుని వెళ్ళి పోతాము. ప్లీస్…. కావలంటే ఒక రోజు రూం రెంట్ చార్జ్ చెయ్యండి” అన్నారు.
శాస్త్రి మాటలకు ఆ రిసెప్షనిస్ట్ ఒక నిమిషం పాటు ఏమీ అర్ధం కానట్లు చూసి తరువాత “ఒక్క నిమిషం” అంటూ పక్కనే వున్న రూంలోకి వెళ్ళి ఫోన్ లో ఎవరితోనో మాట్లాడి వచ్చి “ఇలా అడుగుతున్నందుకు సారీ సర్. కానీ మీరు భార్యా భర్తలు అనే దానికి రుజువు ఏమన్నా వుందా అని మా మేనేజర్ గారు అడుగుతున్నారు అంది”.
వెంటనే శాస్త్రి తన పర్స్ లో ఉన్న మా ఫామిలీ ఫోటో తీసి చూపించారు. దానితో ఆ పిల్ల త్రుప్తి పడినట్లు గా మొహం పెట్టి తిరిగి ఫోన్ వైపు నడిచింది. రెండు నిమిషాలు మళ్ళీ ఫోన్ లో మాట్లాడి వచ్చి మాతో ” మా మేనేజర్ తో మాట్లాడి విషయం చెప్పాను సర్. మా మూలు గా మేము ఇలా రిజర్వేషన్ లేకుండా రూంలు ఇవ్వము. అదీ కాక ఒక గంటా, రెండు గంటలకు అస్సలు ఇవ్వము. కానీ మీది ఫామిలీ ప్రొబ్లం కాబట్టి ఇస్తున్నాను. మా మేనేజర్ మీ దగ్గర 1/2 డే చార్జ్ మటుకే తీసుకోమన్నారు. మీరు ఎట్టి పరిస్తితుల్లోనూ 1:30 కల్ల రూం ఖాళీ చెయ్యాలి ఎందుకంటే 2 గంటల నుంచి ఈ రూం వేరే వారికి రిజర్వ్ చేసి వుంది” అంది.
రూం రెంట్ పే చేసి తాళం తీసుకుని రూంలోకి అడుగు పెట్ట గానే శ్రీ వారు “వెంటనే ఈ చీర మీద మరక కడిగి వెయ్యాలోయి” అంటూ నా వంటి మీద చీరని లాగే సారు. “అయ్యో మీకెందుకూ శ్రమ, నేను ఉతుక్కుని వస్తానుండండి” అంటూ నేను తన చేతిలోని చీరను లాక్కుని బాతూం వైపు అడుగు వేసాను. పెప్పి పడినంత మేర కు చీరను శుబ్రంగా ఉతికి, తీసుకొచ్చి ఫాన్ కింద కుర్చీ మీద ఆర వేసి బెడ్ వైపు తిరిగి వులిక్కి పడ్డాను.
శాస్త్రి అప్పటికే తన బట్టలన్నీ విప్పుకుని పూర్తి నగ్నంగా బెడ్ మీద వెల్లికలా పడుకుని వున్నారు. తన బుజ్జి గాడు ఠంగున లేచి నిలబడి గదిలోని సీలింగ్ వైపు చూస్తున్నాడు. నన్ను చూడగానే “ఎంత సేపు వుతికేది. ఇక్కడ జూనియర్ గాు నీ ముద్దు మురిపాల కోసం అల్లాడుతుంటే” అన్నారు.
అప్పటికే విపరీతంగా వేడిక్కిపోయి వున్న నేను వెంటనే పచ్చిగా “ఇది గో వచ్చేస్తున్నాగా” అంటూ బెడ్ వైపు నడవ సాగాను.
“ఒక్క నిమిషం. ముందు అక్కడే నిలబడి ఆ రవికా, లంగా విప్పేసి నగ్నంగా నడుచుకుంటూ రా” అన్నారు. శ్రీవారు.
“అమ్మా, ఆ పప్పులేవి వుడక వు” అన్న నా మాటలకు సమదానంగా “గుర్తుంది గా ఈ రోజు నేను ఏది చెబితే అది చెయ్యా లి” అని నేను చేసిన ప్రొ మిస్ గుర్తు చేసారు. ఇక చేసేది ఏముంది కనుక. వెంటనే నా రవిక కి వున్న మిగిలిన మూడు హుక్కులు కూడా తీసి రవిక లాగి కింద వేసాను. తరువాత లంగా బొందు లగే సరికి లంగా నా కాళ్ళ వద్ద కుప్పగా
పడింది. దానితో పూర్తి నగ్నంగా మారిన నేను వడి వడిగా నడుచుకుంటూ బెడ్ వైపు నడిచాను.
నగ్నంగా వున్న నా శరీరం వైపే చూస్తున్న శాస్త్రి చేత్తో తన అంగాన్ని పట్టుకుని చేతిని కిందకీ పైకి వూపసాగాడు. నేను బెడ్ మీద కి చేరగానే నన్ను తన కౌగిలిలోకి తీసుకుని తన నోటితో నా నోటిని ముద్దాడ సాగాడు.
కొద్దిసేపు మా ముద్దులూ, కౌగిలింతలు అయ్యాక మెల్లి గా తన బుజ్జి గాడిని చే థిలోకి తీసుకుని నా రెమ్మల మధ్య సర్దుకుని “వూ రండీ” అన్నాను.
శాస్త్రి వెంటనే “అమ్మో… అప్పుడే?.. చెప్పాను కదా ముందు ముద్దులూ, మురిపాలూ అని. మరి ఇంత వరకూ నువ్వు నన్ను ముద్దాడావే కాని పాపం బుజ్జి గాడు వాడిని ముద్దాడనే లేదు కదా” అన్నారు.
తన వుద్దేశ్యం ఏమిటో నాకు అర్ధం అయ్యింది. మా పెళ్ళి అయ్యిన ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాలలో ఏ పది పదిహేను సార్లో శాస్త్రి అంగాన్ని నా నోటిలోకి తీసుకుని వుంటాను. ఈరోజు నన్ను ఖచ్చితంగా వదలడని తెలుసు కాబట్టి మరో మాట మాట్లాడ కుండా వెంటనే లేచి నా తలని
అతని తొడల వైపు వంచి ఎగిరెగిరి పడుతున్న తన కోడె గాడిని నా చేతితో పట్టుకుని నోటిలోకి తీసుకున్నాను.
ముందు వెచ్చగా, ఉప్పగా, వగరుగా,
జిగురుగా తగిలింది నా నోటి కి . ఇంత లో శాస్త్రి చేతులు నా తొడల మీద పడ్డాయి. తన మధ్య వేలుని మెల్లి గా నా రెమ్మల మధ్యలోనించి లొపలకి పోనిచ్చి కిందకీ పైకీ వూపుతూ నా బుజ్జిదానిని ఇంకా రెచ్చ గొట్ట సాగాడు.
తన చెష్టలతో ఇం కా వేడిక్కి పోయిన నేను నా కుడి చేత్తో తన బుజ్జి గాడిని పట్టుకుని, దాని పై తోలును వెనక్కు లాగి ఎర్రని నాబ్ పై నా నాలుకతో కసిగా రాయ సాగాను. శాస్త్రి వెంటనే నా మొత్త లోనించి తన వేలుని లాగే సి, తన రెండు చేతులతో నా తల గట్టిగా పట్టుకుని తన తొడల కేసి అదుముకున్నాడు.
దానితో తనూ బాగా కసెక్కి పోయాడని అర్ధం చేసుకున్న నేను ఒక్క ఉదుటున లేచి తన తొడలపై అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి నా రెమ్మల మధ్యలో తన గూటాన్ని సర్దుకుని నా మొత్తని కసుక్కున కిందకి దించాను.
అప్పటికే నా బుజ్జిది బాగా హీటెక్కిపోయి రసాలు కార్చి ఉండటంతో తన గూటం నా రెమ్మల అంచుల్ని రాసుకుంటూ సర్రున నాలో దిగింది. (ఇంకా వుంది )
The post తప్పెవరిది – 3 appeared first on Telugu Sex Stories.