తప్పెవరిది – 50

తనని ఏమి చెయ్య మని ప్రోత్సహిస్తున్నానో నాకు తెలుసు. ఎటు వంటి మనిషిని ఎలా అయిపోయనో తలచు కుంటుంటేనే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. కొద్ది వారాల క్రితం ఏ రోజు అయితే శ్రీవారు వోటల్ గదిలో నన్ను నగ్నంగా చేసి నా ముందు రమణ గాడి బట్టలు విప్పించి, వాడి చేత నా పప్ప నాకించారో ఆ రోజే నాలోని పాత లలిత చచ్చిపోయింది.
ఆ తరువాత బాలు గాడితో రంకు నన్ను కొద్ది గా ది గ జార్చినా ఇంకా ఏ మూలనో నేను పుట్టినప్పటి నుంచి పెరిగిన వాతావరణం, అమ్మా నాన్నల దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న నీతి పాఠాలు, నియమ నిష్టలు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉండేవి.
తరువాత కస్తూరి వదిన రాకతో నేను మరింత గా మారినా నా అంత రాత్మ మటుకు “ఇలా విచ్చల విడిగా బరితెగించిన దానిలా ప్రవర్తించడాన్ని ప్రశ్నిస్తూనే ఉండేది.
ఇక ఏ క్షణ మైతే అగ్ని సాక్షిగా తాళి కట్టిన శ్రీవారు మా పడక గదిలోకి మరో మగాణ్ణి తీసుకొచ్చి తన కళ్ళ ముందే వాడి చేత నన్ను అనుభ వించేలా చేసారో ఆ క్షణ మే నేను పూర్తిగా మారి పోయాను. ఇప్పుడు నాలో కోరికలతో రగిలిపోతున్న కొత్త లలిత పుట్టింది.
ఇంతకు ముందు శ్రీవారి మెప్పు కోసం తను చెప్పినట్లు చెయ్యడం మొదలు పెట్టిన నేను ఇప్పుడు అదే పనులు నా తృప్తి కోసం చేస్తున్నాను. కానీ ఎక్కడో ఏ మూలో నేను చెడి పోయానే మో అన్న బాధ నన్ను ఇంకా పీడిస్తున్నట్లుంది.
అటు వంటి బాధ మనసులో నుంచి పోవాలంటే మనం చేస్తున్న పనినే మరో నలుగురి చేత చెయ్యించి ” మనం ఒక్కరి మే కాదు ఇంకా చాలా మంది మన బాటలో ప్రయాణిస్తున్నారు” అని మనసుకు సర్ది చెప్పుకోవడం మనిషికి మామూలే మో.
అందుకే అభం శుభం ఎరుగని ఆ
పిల్లని అనవసరంగా రెచ్చ గొట్టి ఇప్పుడు శాస్త్రి కింద నలి గేందుకు సిద్ధం చేసినా నాలో ఎటు వంటి గిల్టీ ఫీలింగ్స్ లేవు. తను ఏ నిమిషమైతే ” మీ ఇష్టం ఆంటీ” అందో ఆ నిమిషమే నా మనసు ఆనందంతో నిండి పోయింది.
ఇప్పుడు నేను ఒక్క దానినే కాదు.. కస్తూరి వదినా, మధు గాడి వదినా, సు మనా.. ఇలా అందరూ నా బాటలో ప్రయాణిస్తున్న వాళ్ళే. అంటే నేను చేస్తున్న దానిలో తప్పు లేదనే గా?
ఏది ఏమైనా నా పధకం పూర్తి గా విజయవంతం అయినట్లే. తను చెప్పిన సమాధానాన్ని బట్టి తన ఉద్దేశం అర్ధం అయినా, మరో సారి నిర్ధారణ చేసుకుందామని “ఏమన్నావ్?” అన్నాను.
” మీ ఇష్టం అన్నాను” ఈసారి మరింత గట్టి గా అంది.
“అంటే మీ అంకుల్ తో అదే మా వారితో ఆ అనుభ వం రుచి చూసేందుకు నీకు ఇష్ట మనే నా?” అన్నాను.
” మీరు ఎలా అంటే అలానే” అంది తను మళ్ళీ.
“అయితే ఇంకేం? చక్కగా నేను దగ్గరుండి నీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకుంటా గా. మీ అంకుల్ కొద్ది సేపట్లో వచ్చేస్తారు. ఈ లోపల మనం చెయ్యాల్సిన పనులు కొన్ని ఉన్నాయి” అన్నాను.
“ఏమిటి అవి?” అన్నట్లు నా వైపు చూసింది సు మన.
“నువ్వు లెయ్యి చెబుతాను” అంటూ నేను లేచి కూర్చుని నా సూట్ కేస్ తెరిచి అందులోనుంచి హెయిర్ రిమూవర్ క్రీం తీసి తన చేతికి ఇచ్చి…
” ముందు నువ్వు బాత్రూంలోకి నడిచి నీ బుజ్జి దాని చుట్టూ ఉన్న ఆ గుబురు తొలగించుకోవాలి. మీ అంకుల్ కు అక్కడ ఒక్క వెంటు క ఉన్నా మహా చెడ్డ చిరాకు” అన్నాను.
తను ఏమీ మాటలాడ కుండా కింద పడి ఉన్న తన బట్టలు తీసి చేతిలో పట్టుకుని బాత్రూం వైపు నడిచింది.
“ఒక్క నిమిషం” అన్నాను. ” మళ్ళీ ఏమిటి?” అన్నట్లు నా వైపు చూసింది.
“ఆ బట్టలు ఎందుకు, అవి ఇక్కడ పడేసి ఇది గో ఈ టవల్ తీసుకెళ్ళు. బాత్రూం గడియ పెట్టకు. నేనూ వస్తాను” అంటూ తనకు ఒక టవల్ ఇచ్చి మరో టవల్ తీసి నా వంటి కి చుట్టు కోసాగాను.
టీచర్ చెప్పిన మాట బుద్ది గా వినే స్టూడెంట్ లా తన చేతిలోని బట్టలని పక్కన పెట్టి నేను అందించిన టవల్ ఒక చేత్తో, హెయిర్ రిమూవర్ క్రీం మరో చేత్తో పట్టుకుని బాత్రూంలోకి నడిచింది.
“శ్రీ వారు రాగానే తనకు సుమన విషయం ఎలా చెప్పాలా? అసలు తను దీనికి ఒప్పుకుంటారా? అయినా జంపండు లాంటి కన్నెపిల్లకు కట్టుకున్న భార్య ముందే కన్నెరికం చెయ్య మంటే ఏ మగాడైనా ఏమంటాడు? ఎగిరి గంతెయ్యడు?” ఇలా ఆలోచిస్తూ బాత్రూం వైపు అడుగులేసాను.
నేను బాత్రూం లోకి వచ్చే సరికి టవల్ తన వంటికి చుట్టుకుని అది జారిపోకుండా ఒక చేత్తో పట్టుకుని నిలబడి ఉంది సు మన. తను నిల్చున్న చోటుకు పక్కనే కింద నేల మీద పెట్టి ఉంది నేను ఇచ్చిన హెయిర్ రిమూవర్ క్రీం.
సుకోలేదా?” అంటూ తనని ప్రశ్నించాను.
“లేదు ఆంటీ. నాకు ఎందుకో భయం గా ఉంది” అంది తను.
“భయమా? ఎందుకు? నేను ఎప్పుడూ వాడే క్రీం ఇది. నీకు నొప్పి తెలియకుండా ఆ వెంటు కల్ని క్లీన్ గా తీసేస్తుంది” అన్నాను.
“ఛీ.. … అది కాదు.. నేను, అంకుల్.. ఆ విషయం తల్చుకుంటేనే భయం గా ఉంది” అంది తను.
“భయ మెందుకే పిచ్చి పిల్లా. ఒక వేళ నీకు నొప్పిగానో లేదా ఇబ్బంది గానో ఉంటే నేను పక్కనే ఉంటాను కదా, నాకు చెప్పు.. ఆయన చేత నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆపించేస్తాను” అన్నాను.
“అది కాదూ.. ఒక వేళ కడు పూ గట్రా వచ్చిందనుకోండి.. మా ఇంట్లో వాళ్ళూ చంపేస్తారు” అంటూ తన సందేహం బయట పెట్టింది.
“అయ్యో.. ఇంత మాత్రం దానికి అంత భయపడాలా? నా చెల్లెలు లాంటి దాని వి. నీ గురించి అంత మాత్రం ఆలోచించనా ఏంటి? నీకు కడుపు రాకుండ మీ అంకుల్ చేత తొడుగులు వాడి స్తాను కదా!” అన్నాను.
“తొడు గులా?” అంటూ ప్రశ్నార్ధ కంగా ముఖం పెట్టింది తను.
“ఆహా.. తొడు గులే .. ఒక్క నిమిషం ఉండు” అంటూ తిరిగి రూములోకి వెళ్ళి అక్కడ నా బాగ్ లో పెట్టి ఉన్న కండోంస్ లోనుంచి ఒకటి తీసుకొచ్చి తనకు చూపించాను.
తను దాని వైపు వింత గా చూడడం గమనించి “ఇటు వంటివి ఎప్పుడు చూడలేదా?” అన్నాను.
“లేదు ఆంటీ. ఇది వాడితే కడుపు రాదా?” అంటు అమాయకంగా అడుగుతున్న తన ప్రశ్నకు నవ్వుతూ “అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను కదా. నీకు కడుపు వచ్చే ప్రసక్తే లేదు. దానికి నేను హామీ. సరే నా. ఇక నీ సందేహాలు పక్కన పెట్టి అసలు పని చూడు. మళ్ళీ మీ అంకుల్ వచ్చే టైం అయ్యింది” అంటు తన వంటి మీద టవల్ లాగి పడే సాను.
నేను అలా సడెన్ గా తన వంటి మీద నుంచి టవల్ ని లాగే స్తానని ఊహించినట్లు లేదు. వెంటనే సిగ్గుగా తన రెండు చేతులతో తొడలు కప్పుకుంటూ వంగి నట్లు నిలబడింది.
“అది గో అలా సిగ్గు పడుతూ పోతే అసలు సుఖాన్ని అనుభ వించలేవు” అంటూ తన చేతుల్ని బలవంతంగా తొడల మధ్య నుంచి తీసి ఆ బాతూం గచ్చు మీద కూర్చో బెట్టి నా చేతులతోనే క్రీం తీసి తన తొడల మధ్య రాయసాగాను.
“ఉహ్… హ.. హీ.. చక్కిలి గిలి గా ఉంది ఆంటీ” అంటూ తను మెలికలు తిరిగి పోతుంటే, ఎలాగో తంటాలు పడి మొత్తానికి అక్కడ క్రీం రాయడం పూర్తి చేసి లేచి నిల్చుని..
“ఏది ఆ చేతులు రెండు ఎత్తు.. ఇందాక సరిగా చూడలేదు” అంటూ తన చేతులు రెండూ ఎత్తి చూసాను. అక్కడ మాత్రం నున్నగా ఒక్క వెంట్రుక కూడా లేకుండా శుబ్రం చేసుకుని ఉంది. ఇక కాళ్ళు రెండూ కూడా తొడల వరకూ నున్నగా పట్టులా ఉన్నాయి.
“ఏమి పాపం బుజ్జిదాని మీద మాత్రం అడవి పెంచేసి మిగిలిన భాగాలన్నీ మటుకు నున్నగా మెయిన్ టైన్ చేస్తున్నావే” అంటు నవ్వుతూ అడిగిన నా ప్రశ్నకు.
“అదీ.. అక్కడా.. ఎవరూ చూడరు కదా ఆంటీ.. నిజం చెప్పనా.. నాకు వయసు వచ్చాక అక్కడ నన్ను చూసిన మొదటి వ్యక్తి మీరే తెలుసా?” అంటూ దీర్ఘాలు తీస్తూ సమాధానం ఇచ్చింది.
అలా మరో పది నిమిషాల పాటు ఇద్ద రం ఏదో ఒకటి మాటలాడుతూ కాలం వెళ్ళబుచ్చాము. నిన్నటి నుంచీ గ మనించలేదు కానీ ఆ
పిల్ల ఒట్టి వాగుడు కాయ లాగుంది. బాత్రూం గచ్చు మీద రెండు కాళ్ళూ విడదీసి తొడల మధ్య హెయిర్ రిమూవింగ్ క్రీం రాసుకుని నగ్నంగా కూర్చుని ఉన్నాను అని కూడా లేకుండా ఏదో ఒకటి వాగుతూనే ఉంది.
మరో అయిదు నిమిషాలు గడిచాక తనతో “ఇప్పటికే బాగా నాని పోయి ఉంటాయి ఏదీ చూడనీ” అంటు టవల్ కొద్దిగా తడిపి తన మొల మీద వేసి గట్టి గా రుద్దుతూ తుడిచాను. నేను ఊహించినట్లే అప్పటికే బాగా నాని ఉండటంతో మొదటి తుడుపుకే ఇంచు మించు తొంబై శాతం వెంట్రుకలు టవల్కు అతుక్కుని వూడి వచ్చాయి.
ఆ టవల్ ని పక్కనే ఉన్న నీళ్ళ బకెట్లో జాడించి మరో రెండు మూడు సార్లు తన మొల మీడ వేసి తుడిచే సరికి తన తొడల మధ్య ఒక్క వెంటుక కూడా లేకుండా మొత్తం ఊడి పోయాయి. తనని కప్పి న్న వెంటులకు అన్నీ వూడి పోవడంతో తళ తళా మెరుస్తూ బయట పడింది తన బుజ్జిది.
గులాబీ రంగు రేకులతో, లేత గా, మరీ అంత ఉబ్బుగా లేకుండ కోవా బిళ్ళలా ఎంతో ముద్దిస్తుందు తన బుజ్జి ముండ. వెంటనే తనతో “ఎంత ముద్దిస్తుందో.. నీ బుజ్జిది.. దీనిని పోయి అనవసరంగా గుబురులో దాచి పెట్టావు” అన్నాను.
నా మాటలకు తను నవ్వుతూ లేచి గొంతు కూర్చుని పక్కనే ఉన్న బకెట్ లోనుంచి మగ్ తో నీళ్ళు తీసుకుని తన తొడల మధ్య నీళ్ళు పోసి కడుక్కోసాగింది. “ఎలాగూ బాత్రూంలోనే ఉన్నము కదా.. ఫ్రెష్ గా స్నానం చేస్తే పోలా” అంటూ నా టవల్ కూడా విప్పి మరో మగ్ తీసుకుని వంగి బకెట్ లోని నీళ్ళు అందుకున్నాను.
అలా ఇద్దరం స్నానాలు ముగించి బయట పడే సరికి మరో పది నిమిషాలు పట్టింది. ఇద్దరం బాగా తుడుచుకుని అలానే టవల్స్ చుట్టుకుని బాత్రూం లోనుంచి బయట పడ్డాము. రూం లోకి రాగానే తన బట్టలు అందుకుని వేసుకో బోతున్న తనతో “ఇప్పుడు మళ్ళీ అవి వేసుకోవాలా. మీ అంకుల్ వచ్చే టైం అయ్యింది.. ఎలాగూ తను మళ్ళీ విప్పేవే కదా?” అన్నాను.
నా మాటలకు తను సిగ్గు పడుతూ “అమ్మో అంకుల్ వచ్చే సరికి ఇలా నగ్నంగా ఉండడం నా వల్ల కాదు ఆంటీ” అంది.
“అయితే ఒక పని చెయ్యి. నీ విషయం మీ అంకుల్ తో ఎలా చెప్పాలా అని ఇందాకటి నుంచీ ఆలోచించి ఒక పధకం వేసాను. మనిద్దరం ఇప్పుడు ఇలాగే టవల్ చుట్టుకునే తల దువ్వు కొని, పౌడార్ రాసుకుని, బొట్టు పెట్టుకుని రెడీ అయ్యి కూర్చుని మీ అంకుల్ కోసం ఎదురు చూద్దాము.
రూం తాళం చెవి నా దగ్గరే ఉంది గనుక మీ అంకుల్ వచ్చి ఎలాగూ తలుపు కొడతారు. అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి అది గో అక్కడ మేము మా సూట్ కేసులు పెట్టు ఉన్నామే అల్మారా అందులో కూర్చుని తలుపు వేసుకో. మీ అంకుల్ రాగానే నేను ఇలా ఒట్టి టవల్ తో ఉండడం చూసి రెచ్చి పోయి నా మీద పడతారు.
అలా మేమిద్దరం కిందా మీదా పడుతున్నప్పుడు మంచి అదను చూసుకుని సైగ చేస్తాను వెంటనే నువ్వూ రంగంలోకి దూకు” అని చెప్పాను.
The post తప్పెవరిది – 50 appeared first on Telugu Sex Stories.