తెలివైన మూర్ఖుడు – Part 5

మాంచి నిదురలో ఉండగా బరువుగా ఏదో తన మీద పడినట్టయ్యి గబుక్కున లేవబోయాడు.మీద రగ్గు కప్పి ఉంటంతో ఏమీ కనిపించలేదు పైగా లైటును తనే ఆఫ్ చేసి పడుకొన్నాడు.రగ్గును చేతులతో లాగేసుకొంటూ పైకి లేవబోయాడు. చేతుల మీద ఎవరో దుడ్డుకర్రతో కొట్టినట్టుగా ఫెడీ ఫెడీ మంటూ రెండు దెబ్బలు పడ్డాయి. . .అబ్బా అంటూ గట్టిగా అరుస్తూ లేవబోయాడు.
భుజాల మీదా తొడల మీదా దభీ దభీమని నాలుగు దెబ్బలుపడ్డాయి. . .సుచేత్ గావు కేకలు పెడుతూ లేచిపోయాడు.రగ్గును ఎంత లాగినా రగ్గు చివర్లు దొరకడం లేదు.గట్టిగా అరుస్తూ అటూ ఇటూ పరుగు తీయబోయి గోడకు గుద్దుకొని కిందపడ్డాడు.. . .ఇంతలో ఎవరో లైటు వేసి వచ్చి రగ్గును లాగేసారు.
ఎదురుగా ఆడాళ్లందరూ గజగజా వణికిపోతూ కనిపించారు. సమయం నాలుగు గంటలు కావొస్తోంది. . .సుచేత్ కు భయం భయం గా వారి వంక చూసి దొంగలేమైనా పడ్డారా అన్నాడు. . .చిట్లిపోయిన పెదాలను అదుముకొంటూ . . .
అందరూ కూడబలుకొన్నట్లుగ లేదే . . .అన్నారు అయోమయంగా. .
ఓఫియా ముందుకొచ్చి నీవేదో గావు కేకలుపెడుతూ ఉంటే అందరం లేచి వచ్చాము.. . .వచ్చేసరికి నీవు ఆ బెడ్ షీటును మీదేసుకొని ఉన్నావు. . .ఏం జరిగింది? ఎందుకలా అరిచావు. . .వీరిని చూడు ఎలా వణికిపోతున్నారో. . .
సుచేత్ కక్కాలేక మింగాలేక పిచ్చి చూపులు చూసాడు. . .తననెవరో పిచ్చి కొట్టుడు కొట్టారంటే . . .ఎందుకు కొట్టారని ఆరాలొస్తాయి. . .ఆ విధంగా తన్మయి కి దొరికిపోవడం ఖాయం . . .అలా కాదని అందరినీ తాను నిలబెట్టి అడగలేడు. . .ఇదెవరో కాని తనను ఫుట్ బాల్ ఆడుకొంటోంది. . .ఎప్పటికైన దొరక్కపోదు. . .అనుకొని అబ్బే ఏం లేదు వాష్ రూం కెళదామని లేచి చీకటిలో కనపడక గోడకు గుద్దుకొన్నా. . . .
అందుకే అలా అరిచాను అంతే అంతే . . . అందరు ఆడాళ్ళూ అనుమానంగా తన వంక చూస్తుంటే వాళ్ళను చూడలేక దెబ్బలు తిన్న తను తప్పుచేసినవాడిలా వెర్రి నవ్వొకటి నవ్వి మీరెళ్లండి అంటూ అందరినీ పంపేసాడు. . .తన్లో తాను ఉడుక్కొటూ. . .
వెళుతూ తన్మయి నవ్వును ఆపుకొంటూ మీరేదో ధైర్యవంతులను కొన్నా సార్. . .అంది టీజింగ్ గా. . .
బావురుమని ఏడవలేక దాని పిర్రమీద ఒక్కటిచ్చుకొన్నాడు . .
పిర్ర రుద్దుకొంటూ ఇదొక్కటి వచ్చు వెధవ కు అని ముద్దుగా తిట్టి వెళ్ళిపోయింది.. . .
తన మీద ఇంతలా కక్ష సాధిస్తున్నదెవరో తెలియక పడుకొంటే ఎక్కడి గొడవో. . . అనుకొని బితుకు బితుకు మంటూ కూచొన్నాడు.
ఉదయాన్నే కాంట్రాక్టర్ రమ్మంటే సహిత తన్మయి లిద్దరూ వెళ్ళిపోయారు క్యాంప్ వద్దకు . .
ఇంటిలో ంగిలింది నలుగురు ఆడాళ్ళూ సుచేత్ . . .చేతులు రెండూ వాచి పోయి ఉన్నాయి. . .కాళ్ళ మీద వాతలు దేరిఉన్నాయి అడుగు కిందపెట్టలేక నొప్పిని భరిస్తూ కుంటుతూ పనులు చేసుకొంటున్నాడు. . .దాన్ని చూసి నలుగురు ఆడవాళ్ళు అందరూ పంటి బిగువున నవ్వు ఆపుకొంటున్నారు.
సుమేర అయ్యో పాపం అంటూ వెన్నలాంటిదేమైనా కావాలా అంటూ దీర్ఘం తీసింది.. . .ఏం వద్దు ఫో అవతలకు అని కసురుకొన్నాడు. . .కిసుక్కున నవ్వుకొంటూ వెళ్ళిపోయింది సుమేర. .
ఓఫియా టిఫిన్ సర్వ్ చేస్తూ ఏం జరిగింది సుచేత్. . .ఇంతలా భాద పడుతున్నావు. . .నాతో చెప్పచ్చుగా అంది లాలనగా. . .
ఇంతలో ముబల వచ్చింది. . .వేడి నీళ్ళతో. . . రా అన్నయ్యా వేడి కాపడం పెడతాను. . .అంటూ లాలసను కేకేసింది.
ఇద్దరూ కాపడం పెడుతూ ఉంటే భాదకు మూలుగుతూ. . .అలా కళ్ళు మూసుకొన్నాడు.
రెండు మూడు రోజుల్లో కోలుకొన్నాడు సుచేత్. . .ఒంటరిగా పడుకోవాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది తనకు. . అదెవరో తనకు దొరకాలి . . . ఆప్పుడుంటుంది గబ్బు ముండకు . . . .అనుకొని ఆఫీసులో తన్మయి సహితలు తెచ్చిన రిపోర్టులను చూస్తూ కూచొన్నాడు.
తన్మయి పక్కన వచ్చి నిలబడి స్క్రీనింగ్ గూర్చి చెబుతూ సుచేత్ వీపు మీద చేయి వేసి మెల్లగా కిందకు జార్చి ముడ్డిని గిల్లింది. . .ఏయ్ అంటూ ఉలిక్కిపడ్డాడు. . .
ఎదురుగా ఏదో ఫైల్ చూస్తున్న సహిత ఉలిక్కిపడి లేచి కూచొంది. .. ఏమయ్యందంటూ. . .
ఎ ఎ ఏం లేదు సహిత గారూ ఏదొ పురుగు మీదపడినట్టైతేనూ. . . అంటూ సర్దుకు కూచొని తన్మయి వంక గుర్రుగా చూసాడు.
ఓకె . . .ఓకేయ్. . . అన్నట్టు తలతిప్పి. . . సార్ అదీ అంటూ. . .దగ్గరకొచ్చింది..
ఈ సారి మెల్ల గా ఫైల్ ను చదివి పెడుతున్నట్టుగా ముందుకు వంగి ప్యాంట్ మీద చేయిని వేసి మొడ్డను పిసికి వదిలింది. . .
ఓ అని గట్టిగా అని సహిత తలెత్తి చూస్తుంటే . . .ఓ అని చిన్నగా అంటూ ఇదేమిటీ . . . అంటూ ఫైలును అడ్డం పెట్టుకొన్నాడు. . .
సహిత చిత్రంగా చూసి సుచేత్ గారూ. . . నేను మళ్ళీ వస్తా క్యాంప్ దగ్గరికెళ్ళాలి. . .అంటూ లేచి వెళ్ళిపోయింది.. .
ఆమె అటు వెళ్ళగానే లేచి తన్మయి సళ్ళను రెంటినీ గట్టిగ పట్టుకొని వెనుకవైపునుండి పిరుదుల మీద మొలతో గుద్ది . . .ఏయ్ ఏంటా అల్లరి. . .మీ అమ్మ ఎదురుగా ఉంది. . .లేకపోతేనా. . .
ఆ . . .లేకపోతే ఏంటో. . .రాత్రిళ్ళు గుక్క తిప్పుకోకుండా అరచి నానా యాగీ చేసేవాడివా. . .అంటూ గుద్దతో వెనక్కి తోసింది. . .తన్మయి.
ఏయ్ ఏమనుకొన్నవే నన్ను . . .నీకు బాగా బలిసిపోయింది అంటూ. . . వేసుకొన్న మిడ్డీ పైనుండి పూకును పిసికాడు. . .
తన్మయి ఏయ్ . . .వదులూ . . .ఎవరైనా వస్తా రు అంటూ తలమాత్రం వెనక్కి తిప్పి పెదాలను ముందుకు పెట్టింది.
సుచేత్ అర్థం చేసుకొన్నట్టుగా ఆ ఎర్రటి పెదాలను ముద్దు పెట్టుకొంటూ కొద్దిగా అడ్వాన్స్ అవబోయాడు.
అంతలో అటువైపునుండి ఎవరో వస్తున్నట్టు అనిపించి దూరంగా జరిగారు ఇద్దరూ. .
ముబల లాలసలిద్దరూ వచ్చారు.
అన్నయా నేను పిన్నీ నేను ఇద్దరం జైసల్మేర్ వెళుతున్నాము. . . అక్కడ కన్సల్టెన్సీ లాంటిది ఏమీ లేదంటా. . .ఎలానూ వచ్చాం కదా అది కూడా చూస్తే ఇంకో బ్రాంచి ఓపన్ చేయవచ్చుకదా అంటూ . . .
అవునా సరే నీ ఇష్టమే. . .ఏం పిన్నీ ఊళ్ళు బాగా తిరుగుత్న్నవు కదా ఎలా వుందేమితి అంటూ కుశలపరిచాడు వాతావరణాన్ని.
తన్మయి ఉక్రోషం భరించలేనట్టుగా సార్ నేను క్యాంప్ వద్దకెళుతున్నా అంటూ కసిగా కాలి మీద తన్ని వెళ్ళిపోయింది.
ఇంటిలో మిగిలిపోయింది సుమేర ఓఫియా సుచేత్ ముగ్గురూ. . .
సుమేర బుంగ మూతి పెట్టుకొని ఉంటం చూసి దీనికేమయ్యిందంటూ. . ఓఫియాను అడిగాడు
ఏమో. . . నీవే అడుగు మరి. . . తనను ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదంట. . .ఊరెళ్ళిపోదాం అంటోంది.
ఏం సుమేరా. . .నీవే ఒక పేద్ద చాటర్ బాక్స్ వి . .నీకు బోరేంటీ. . . అన్నాడు సుచేత్ సుమేర ను ఉడికిస్తూ. .
సుమేర కు ఏడుపొచ్చేసింది. నేను చాటర్ బాక్స్ ఏం కాదు. . .ఊళ్ళో నైనా నాకు ఆఫీసు పనులు అవీ ఇవీ ఉండేవి. .ఇక్కడ ఎవరికి వారు బిజీ నేను ఎవరితో మాట్లాడనూ.. . .అంది బుంగమూతి పెట్టుకొంటూ. . .
సుచేత్ కు ఆమె గారబం చూసి ముద్దొచ్చింది. . .పోనీ నన్ను పెళ్ళి చేసుకొంటావా అన్నాడు.
చటుక్కున ఏడుపు ఆపేసి. . .నిజంగా అంది ఆశగా
ఓఫియా సుచేత్ లిద్దరూ పగలబడి నవ్వారు సుమేర రియాక్షను చూసి. . .
సుమేర నిజంగా ఏడ్చేస్తూ అవునులే మా లాంటి పేదవాళ్లను మీలాంటి వారు ఎందుకు పెళ్ళి చేసుకొంటారు. . .గట్టిగా మాట్లాడితే దూరం పెట్టి పారిపోతారు. .
సుచేత్ ఓఫియా లిద్దరూ హతాషులయి పోయారు.సుమేర మాటలకు. .
ఓఫియా దగ్గరకు తీసుకొంటూ అది కాదే మీ అన్నయ్య నీ కోసం మంచి సంబంధాలను చూస్తున్నాడు. . .ఈ సమయం లో ఇలా మాట్లాడవచ్చా. . .సుచేత్ గారు మన జీవితాలను నిలబెట్టాడు.ఆయనకు కృతఘ్నలుగా ఉండాలే కాని . . .ఏంటీ పిచ్చి పని అంటూ లాలనగా అంది.
సుమేర ఆమెను దూరం జరుపుతూ నా మానాన నన్ను బ్రతికే దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేసారు. . .అక్కడే ఉంటే ఏ సైకిల్ పంచర్ వేసేవాడో గుజరీ సామానుల వాడో దొరక్కపోయేవాడు కాదా. . .ఇక్కడ ఈయన నాలో లేని ఆశలు కల్పించి ఇప్పుడు లేని పెద్దరికం మీద వేసుకొంటే ఊరికే చూస్తూ వదిలేయమంటావా. . .అంది ముక్కుపుటాలు అదిరిపోతుండగా. . .
ఓఫియా సుచేత్ లిద్దరూ ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకొన్నారు. .నేను నీలో ఆశలు కల్పించడం ఏంటీ అన్నాడు ఆశ్చర్యంగా సుచేత్. .
సిటీలో ఉన్నప్పుడు నన్ను లొంగ దీసుకోలా. . .అప్పుడు లేని భాద ఇప్పుడొచ్చిందా. . .నన్ను గాని పెళ్ళి చేసుకోకపోయావో . . .ఊరికే వదిలేదు లేదు అంది. .
సుచేత్ ఓఫియాలిద్దరికీ చిక్కుముడి వీడిపోయింది. . .
అంటే మొన్న రాత్రి దుడ్డుకర్రతో కొట్టిందీ. . .అంతకు మునుపు నా గది దగ్గర ఉన్నదీ. . .నీవేనన్నమాట అన్నాడు
అన్నమాట కాదు. . ఉన్న మాటే. . నీ పోకిరి వేశాలు చూస్తూ ఊకోడానికాదు నేనొచ్చింది. తొక్కి నార తీస్తా. . అంది
సుచేత్ కు ఏం మటాడాలో అర్థం కాలేదు.
సుమేర మాటలకు ఓఫియా తలపట్టుకొని కూచొంది. . తన తప్పు వల్ల కన్న కూతురు బాధపడవలసి వస్తోంది. ఏం చేయాలిప్పుడు. . దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి? సుచేత్ మనసులో ఏముందో? ఇది తెలిస్తే ఖాసీం ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో?. . .తమిద్దరి మధ్యనున్న సంబంధం తెలిస్తే ఈ పిచ్చిది ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో. . అనుకొని తలంతా వేడెక్కిపోతుండగా. . .మౌనంగా లేచి వెళ్ళి కాఫీ కలుపుకొని వచ్చింది. . .ముగ్గురికీ. .
ఇటు సుచేత్ అస్సలు జీరింఛుకోలేక పోతున్నాడు. . . ఆ రోజు రాత్రి ఓఫియా అనుకొని దీన్నా తాను అనుభవించింది. . అమాయకంగా కనిపించే ఈమె, తన మీద ఇంత మనస్సు పెట్టుకొందని అది చెప్పే దారిలేక . . రహస్యంగా తనని ఫాలో చేస్తోంది. . అంటే తన్మయి తో తనకున్న కనెక్షను గురించి సుమేరకు తెలుసు అది తట్టుకోలేకే తనని నాలుగు పీకింది. . . వార్నీ ఎంత గడుగ్గాయి ఇది. .
ఏకంగా పెళ్ళికే ఎసరెట్టిందే. . ఏం చేయాలిప్పుడు. .అనుకొంటూ ఓఫియా ఇచ్చిన కాఫీని ఒక్క గుక్కలో తాగి సిగరెట్ ముట్టించుకొంటూ బయటకొచ్చాడు.
ల్యాన్సీ ని కాంటాక్ట్ చేసి ఆమె లైన్ లోనికి రాగానే జరిగింది మొత్తం చెప్పి ఏం చేయాలో సలహా అడిగాడు.
నీ వేదో ఘనుడనుకొంటే ఇలా ఇరుక్కు పోయావా అంటూ పడీ పడీ నవ్వి . . .
ఈ విశయంలో నేనేం చేయలేను సుచేత్ ఎందుకంటే . . .అమ్మాయిలు ఈ విశయంలో ఎంత పట్టుదలగా ఉంటారో ఆడదానిగా నాకు బాగా తెలుసు. .. .అవకాశం వచ్చేంత వరకూ నారీ నారీ నడుమ మురారి టైప్ లో లాగించేయ్. . . అప్పటికి ఏదో ఒక దారి దొరక్క పోదు. . .అప్పుడు ఇద్దరిలో ఎంచుకోవాలో నీ ఇష్టం. . ప్రస్తుతానికింతే అంటూ కాల్ కట్ చేసింది.
మళ్ళీ వెనక్కొచ్చాడు. . . సుమేర తెల్లటి కుర్తా పైజామా వేసుకొని వంట రెడీ చేస్తోంది. . .ఓఫియా కనిపించలేదు.. .బెరుకు బెరుకు గా కిచెన్ దగ్గరికెళ్ళి ఓఫియా లేదా అన్నాడు.
ఇక్కడుంది అంటూ కిచెన్ లోపలకి చూపింది. . తను బయటకొస్తూ
ఎక్కడా అంటూ లోపలకు తొంగి చూడబోయాడు.సుచేత్ చేయి పట్టుకొని లాగి గట్టిగా బుగ్గ కొరికి వదిలింది. .
సుచేత్ బిత్తర పోయి. .దూరంగా జరిగాడు నొప్పెడుతోన్న బుగ్గను రుద్దుకొంటూ. . సుమేర కళ్ళెగరేసి తన చెంపను చూపింది.
సుచేత్ కు ఏం చేయాలో తోచలేదు.
ఏం భయమా అంటూ అట్ల కర్రను తీసుకొంది.
సుచేత్ గబుక్కున దగ్గరి కొచ్చి ఆమెను గట్టిగా వాటేసుకొని గట్టిగా బుగ్గను కొరికి వ దిలాడు. ఆమెను వాటేసుకోగానే సుచేత్ కు తెల్సిపోయింది ఆ రాత్రి తను దెంగింది సుమేరానే అని. .
ఆమె వేసుకొన్న మెత్తటి కాటన్ దుస్తుల్లో నుండి గమ్మత్తైన సెంట్ వాసన వస్తోండగా బొడ్డు చుట్టూ చేతులు చుడుతూ ఉండగా బాత్ రూం ఓఫియా బయటికొచ్చి వీరిద్దరినీ చూసి నోరెళ్ళబెట్టింది. . .ఇప్పుడే కదా గండు పిల్లుల్లా పోట్లాడుకొన్నారు. . .ఇంతలో ఎలా కలుసుకొన్నరో ఆమెకు అర్థం కాలేదు.
చూసావా నేనెంత గడుసుదాన్నో అన్నట్టుగా పోజు పెట్టి పిర్రను ఓ పక్కకి వాల్చి నడుం ఎగరేసింది ఓఫియాను చూస్తూ. . .
ఓఫియా కు ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు. . .సుచేత్ వంక చూసింది. . సుచేత్ . .తల వంచుకొని వెళ్ళిపోయాడు.
సుచేత్ అలా బయటకు పంపడానికే ఓఫియా కాఫీ కలిపి ఇచ్చింది. . .కాఫీ తాగిన వెంటనే సిగరెట్ ముట్టించుకోవడానికి బయటకు వెళ్ళి ఏవో పనుల మీద పడిపోతుంటాడు. . .ఆ విశయం బాగా తెలుసు కనకే ఓఫియా కాఫీ కలిపి ఇచ్చింది. అనుకొన్నట్లుగానే బయటకెళ్ళి వెనక్కు రావడం తో ఓఫియా కాస్త తగ్గింది. . .ఈ సారి ఇద్దరూ దొరికి పోయి,సుచేత్ తలొంచుకొని వెళ్ళి పోవడం తో . . .మళ్ళీ రావడానికి కాస్త సమయం పడుతుందని ఊహించింది.
సుచేత్ బయటకు వెళ్ళిపోగానే కాసేపు ఆగి తలుపులేసి వచ్చింది. సుమేర ఎందుకే తలుపులేస్తున్నావు అంటూ అడుగుతూ ఉంటే . . .వచ్చీ రాంగానే చెంప చెళ్ళుమనిపించింది.
సుమేర కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి ఆ దెబ్బకు. .
అమ్మా అంటూ చెంపను పట్టుకొంది.
ఓఫియా మళ్ళీ ఓ రెండు పీకి వదిలింది గబ్బు లంజ ముండా. . .వాడితో కులికింది కాకుండా వాడిని పెళ్ళి చేసుకొంటానని వెంటబడతావా. .
మనకు వెనుకా ముందూ ఎవరూ లేరనే కదా అన్ని అవమానాలు భరించి ఇంకో పెళ్ళి చేసుకోకుండా మిమ్మల్ని పెంచి పెద్ద చేసింది. సిటీలో ఉంటే వయసు పిల్లవు లేని పోనివి ఊహించుకొంటావనే నా చెల్లెలు ఇంటిలో పెట్టింది. ఆయనేదో సహాయం చేస్తే నీకు ఓ మంచి ఇంటికిద్దామని నేనూ మీ అన్నయ్య ఆలోచిస్తూ ఉంటే. . నీవు నీ ఇష్టాను సారం బరితెగిస్తావా. . . పనికి మాలిన దానా అంటూ మళ్ళీ రెండు బాదింది.
నేనేమీ ఆయన వెంటబడలేదు. . .అసలు నాకు ఆ ఉద్ద్యేశ్యం లేనే లేదు అంది సుమేర రాగాలు తీస్తూ. .
మరి రోజూ నా పక్కనే పడుకొనే దానివి ఆ చివరకెలా వెళ్ళావే . . .నoగనాచి అబద్దాలు చెబుతావా. . .అంటూ మళ్ళీ కొట్టబోయింది ఓఫియా
లేదు అమ్మీ ఆ రోజు నీతోనే పడుకొన్నా. . . లాలస గారు టాబ్లెట్ ఎలా ఓపన్ చేయలో అని అడిగితే చూపిస్తూ పడుకొన్నా. . .నీ పక్కన పడుకొoది ముబల అక్క . . .నిదుర పోయిన తరువాత ఈయనొచ్చాడు. . .
నేనే గాబరా పడవద్దంటూ బట్టలెత్తేసాడు. . .ఆయనకు ముందే మన నలుగురిలో ఎవరితోనో సంబంధం ఉంది కాబట్టే అంత ధైర్యంగా వచ్చాడని అనుకొన్నా. . .అరుద్దామంటే ఈయనె క్కడ అడ్డం తిరుగుతాడో అని భయపడ్డా. . .అందుకే నోరెత్తలేదు. . .అంది సుమేర ఏడుస్తూ. . .
ఓఫియా కు నోరు పడిపోయింది. . . తనను వెదుక్కొంటూ వచ్చిన సుచేత్ కు లాలస పక్కలో పడుకొని ఉన్న సుచేత్ దొరికిపోయింది. . .ఛీ. . . అక్రమ సంబందాలు ఇలా జీవితాలను బలి చేస్తాయని తెలుసుంటే ఇతనికి లొంగేదాన్ని కాదు. . .అనుకొని చేతుల్లో మొహం దాచుకొని బావురుమంది.
అదేమీ తెలియని సుమేర బెదిరిపోయింది.నిజంగా అమ్మీ . . .నేనేమీ ఒళ్ళు బలిసి కొట్టుకోవడం లేదు. . .వేరే దారిలేకే సుచేత్ గారిని పెళ్ళి చేసుకోవాలని అనుకొన్నా. . నీ కిష్టం లేక పోతే చెప్పు. . .నేను ఊరెళ్ళి మీరు చెప్పిన వారినే పెళ్ళి చేసుకొంటా అంది తనూ ఏడుస్తూ..
ఓఫియా సుమేర దగ్గరికి తీసుకొని గట్టిగా ఏడ్చేసింది.
తేరుకొన్న తరువాత ఓఫియా చకా చకా ఆలోచించి ఏమైతే అది కానిమ్మని సుచేత్ ను అడిగి ఇద్దరికీ పెళ్ళి చేయాలని నిర్ణయించుకొంది.
అదే మాట సుమేర తో చెప్పి ఊరడించింది.
సాయంత్రం అందరూ ఉంటం తో సుచేత్ తో మాట్లాడటం కుదరలేదు.. . .భోజనాల దగ్గర కొద్దిగా అవకాశం దొరికింది. . .రాత్రి గదిలోని కి వస్తానని తలుపులు తీసుంచమని చెప్పింది.
సుచేత్ కు ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు. రాత్రికి తన్మయి వస్తానని చెప్పింది. . .ఉదయాన్నే సుమేర కూడా దగ్గరయ్యింది.ఇప్పుడు ఓఫియా వస్తానంటోంది. . .ముగ్గురినీ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో అర్థం కాలేదు.
కాస్త ఆలోచించి ముందుగ ఓఫియా తో కలిస్తే సుమేర విశయం తేలిపోతుంది. ఓఫియానే తనను ఆపగలదు. . .ఆపైన తన్మయి తో జాం జామ్మని ఆడుకోవచ్చు.. . . ..అనుకొని అవకాశం చూసుకొని, ఓఫియాను వచ్చే ముందు సుమేర ను పడుకోబెట్టి మేడపైకి రమ్మన్నాడు.
అందరూ టీవీలు కట్టేసే సమయానికి ఎవరి గదుల్లోకి వారు వెళుతున్నారు. తన్మయి కన్ను కొట్టి మేడ పైకి పోదామా అని సైగ చేసింది. . .
సుచేత్ రాత్రి రెండు గంటలకు పోదాం అన్నట్టుగా సైగ చేసి గదిలోనికి వెళ్ళాడు. తన్మయి అటు వెళ్ళగానే ఓ అరగంట ఆగి మేడపైనకు చేరుకొన్నాడు. ఎడారి ప్రాంతం కాబట్టి వేడి గాలి వీస్తోంది. సిగరెట్ ముట్టించుకొని ఓఫియా ఏం అడిగితే ఏం చెప్పాలో ఆలోచిస్తూ కూచొన్నాడు.
ఇంతలో ముసుగేసుకొని ఓఫియా వచ్చింది.
ఆమె వస్తోంటే సెంట్ వాసన గమ్మున ముక్కు పుటాలకు తాకింది.
ఈ రాత్రిలో ఈ సెంట్ అవసరమా. . .అనుకొని పక్కన కూచోబెట్టుకొన్నాడు.
ఓఫియా అతడి తొడపై చేయిని వేసి రాస్తూ ఏం సుచేత్ ఉదయం జరిగింది చూసావుగా. . .నీవు ఆ రోజు రాత్రి నేనకొని సుమేరతో పడుకొన్నావు ఆ పిచ్చిది నిన్నే పెళ్ళి చేసుకోవాలనుకొంటోంది. . .ఏం చేద్దాం అంటావు? నిజానికి అదెప్పుడూ నాతోటే పడుకొంటుంది. . .ఆ రోజు మీ పిన్ని కొత్త టాబ్లెట్ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో అడిగిందట. . .ఈ పిచ్చిది దాన్ని చూపుతూ అక్కడే పడుకునేసింది. . . .నా ప్రక్కన పడుకొని ఉన్నది ముబల అంట. . సుమేరానే చెప్పింది.
రాత్రిలో పదే పదే నన్ను గట్టిగా హత్తుకొనడంతో నాకు మెలుకువ వచ్చి చూస్తే అటు నీవు వాయించేస్తున్నావు. అది చూసి ఇది టెంప్ట్ అయ్యిందేమో అందుకే నన్ను హత్తుకొంటోందని ఊరికే ఉండిపోయాను.నేను మీ పిన్ని లాలస అనుకొని మిన్నకుండిపోయాను.
సుచేత్:- ఏం చేయాలో నాకు కూడా తోచడం లేదు ఓఫియా. . .అలా అని సుమేర అంటే వ్యతిరేకత ఏం లేదు. . .కాని తన్మయి కూడా నన్ను ఇష్టపడుతోంది. . .
ఓఫియ మ్రాన్ ప డిపోయింది.. .ఇది ఇంకో షాక్ తనకు.
కాసేపు ఏమీ మాటాడకుండా కూచొంది.
సుచేత్ కూడా ఆమె సమాధానానికి వేచి చూడ సాగాడు.
చూడు సుచేత్ తన్మయి నిన్ను ఇష్టపడుతోందని నీతో చెప్పిందా లేక నీవే తనని కెలికావా. . .
సుచేత్:- నేనే అడ్వాన్స్ అయ్యాను. . .ఏం
తను నిన్ను పెళ్ళి చేసుకొనే పక్షంలో మేము అడ్డురాము . . .ఒకవేళ తను పెళ్ళి చేసుకోను అనే పక్షంలో సుమేరనే పెళ్ళి చేసుకోగలవా. . .
సుచేత్ ఆలోచనలో పడ్డాడు.
అతడి మనస్సు ఊగిసలాడుతోందని గమనించి అది సరే. . ముబలకు ఎక్కడైనా ఏదైనా పెళ్ళి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారా. . .అని అడిగింది. .
సుచేత్:- లేదు ఏం అదేమన్న్నా నీతో ఏమన్నా చెప్పిందా. .
అహ అలాంటిదేం లేదు కాని ఆ రోజు రాత్రి నీవు సుమేర ను వాయిస్తున్నప్పుడు ముబల నన్ను రేప్ చేయడం ఒక్కటే తక్కువ. .వయసు పిల్లను ఇంటిలో పెట్టుకోవడం అంత మంచిది కాదని నా అభిప్రాయం. .అంది ఓఫియా
సుచేత్:- ఏం చేసిందేమిటి అన్నాడు ఆత్రంగా. . .
ఏం చేసిందని అడుగుతున్నావా. . .?ఏం చేయలేదని అని అడుగు చెబుతా. . .అంది చిన్నగ నవ్వుతూ
సుచేత్ కు ఆత్రం పెరిగిపోయింది షార్ట్ లో నుండి లింగడు టింగ్ మని లేచి కూచొన్నాడు. చెప్పవా అంటూ ఆమెను ఊపేసాడు.
చెబుతా ఏంటి అంత ఇంట్రెస్టు అది నీ చెల్లెలు. . .మరచిపోయావా. .అంటూ షార్ట్ పైనుండే మొడ్డను పట్టుకొంది. . .
అది తెలుసు గాని ఆడాళ్ళు ఆడాళ్ళు ఒకరినొకరు ఎలా ఇష్టపడతారో తెలియదు అందుకే ఇలా అడుగుతున్నా చెప్పు అదేం చేసిందో అంటూ ఉత్సాహ పడిపోయాడు.
ఆగు స్వామీ మీ అన్నా చెల్లెళ్ళిద్దరూ ఇద్దరే . . .సందు దొరికితే చాలు దూరిపోవాలని చూస్తారు. . .అసలు ఆరోజు రాత్రి నాకు మెలుకువ రావడానికి కారణం నీ చెల్లెలే. . .నా తొడనొక దానకి తన దాన్ని వేసి ఒత్తుకొంటూ నా నడుం పట్టుకొని లాక్కొంటోంది . . .సుమేర కూడా అలాంటి అలవాటు ఉంది కాని నిదురలో మాత్రమే , దూరంగా జరిపితే సర్దుకొని పడుకొంటుంది.. . .
కాని ఆ రోజు నేను దూరంగా జరిపే కొద్దీ మళ్ళీ మళ్ళీ దగ్గరకొస్తూ నా దాన్ని చేతులతో పట్టుకోవడం సళ్ళను పిసకడం చేస్తోంది. . .అప్పటికీ నాకు అనుమానం రాలేదు. బహుశా నీవు చేస్తోన్నది మొదటి నుండీ గమనించిందేమో అందుకే టెంప్ట్ అయినట్టుందనుకొని ఊరికే అయిపోయాను.
సుచేత్ ఆమె తొడను నలిపేస్తూ ఆ. . ఆ . . .తరువాత ? అన్నాడు. .
ఇది వదిలేట్టు లేదనుకొని నేను కూడా మిమ్మల్ని గమనిస్తున్నా ఇదేం చేస్తుందో చూద్దాం లే అనుకొంటూ. . ఉంటే ఇది ఇక్కడ తన సళ్ళను నా బుజానికి అదుముకొంటూ నా నైటీలోనుండి సళ్లను పట్టుకొంది. .
అవునా . . . .అంటూ చొంగ కార్చుకొంటూ . . . .ఊ ఇంకా . . . .అంటూ ఆమెకు దగ్గర గా వచ్చి ఆమెను ఒళ్ళోకి తీసుకొన్నాడు.
ఛీ నాకు సిగ్గు బాబూ. . .అంది మొహం దాచుకొంటూ. . .
సుచేత్ అబ్బ చెప్పవా . . .ఊరించకు ప్లీజ్ అంటూ ఆమె గడ్డం పట్టుకొని ఓఫియా సన్నునొకాదాన్ని గట్టిగా పట్టుకొన్నాడు.
ఓఫియా నవ్వుతూ అక్కడ నీవు సుమేర మీఎదకొచ్చినట్టున్నావు తలతిప్పి అటువైపు చూసిన వెంటనే ఇక్కడ ఇది కూడా నా మీదకొచ్చింది. . .బహుశా దాని కదలికలకనుకొంటా నీవు చప్పున దిగిపోయావు. .కాని ఇది నిట్ట నిలువున నా మీదకొచ్చి నా దానికి తన దాన్నేసి గట్టిగా ఒత్తుకొంటోంది. . .పక్కకి నెట్టేద్దామంటే వదిలేట్టు లేదు పైగా పక్కన మీరందరూ ఉన్నారు. సుమేర కు ఇదేం పిచ్చో అనుకొన్నానే గాని ముబలే ఇదంతా చేస్తోందని ఊహించలేకపోయాను. . .
ఓఫియా నైటీని తొడల మీదగా జరిపేస్తూ ఆమె గొల్లిని నలుపుతూ మరి సైజులు తెలవలేదా. . .సుమేర కాస్త బొద్దు కదా. . .అన్నాడు తన మొడ్డను ఆమె చేతికిస్తూ. . .
గట్టిగా రాయిలా ఉన్న అతడి మొడ్డను గట్టిగా పట్టుకొని ఈ మధ్య నీ చెల్లెలు కూదా బాగా బలిసింది. . . దానికి తోడు చీకటొకటి. . .నాక్కూడా ఏం చేస్తుందో అన్న ఆరాటం ఉండిందిలే. . .అంటూ అతడి దాన్ని నోటినిండా తీసుకొంది ఓఫియా
ఆ తరువాతేం జరిగిందో చెప్పు ప్లీజ్ అంటూ ఆమెను పైకి లేపి కూచోబెట్టుకొన్నాడు.ఓఫియా చొరవగా అతడి మొడ్డను కసిగా పిసుకుతూ నీవు ఈకి దిగుతూ ఉంటే ఇదేమో నన్ను మొగవాడిలా తొడలను జరిపి తన దానితో అదిమేసుకొంది. . .ఇంతలో నీవు లేచి వెళ్ళిపోయావు. ఇక్కడ నా నైటీని పూర్తిగా పైకి లేపి మొగవాడిలా గుద్ది గుద్దిపెట్టింది.
సుచేత్ ఆత్రం ఆపుకోలేక ఓఫియాలోకి పూకులోనికి తన దాన్ని తోసేసి . . .మరి ఇన్నాళ్ళూ నాకెందుకు చెప్పలేదు. . .అంటూ వేగంగా గుద్ద సాగాడు నిలబడే. . .
అది నీ చెల్లెలని తెలీదు కదా . . .సుమేర అనుకొని చెప్పలేదు. చెబితే ఇదిగో ఇలా పచ్చడి చేస్తావని చెప్పలేదు. . .ఇప్పుడు చెప్పక తప్పింది కాదు. . .అంటూ అతడి నడుం పట్టుకొని పంగ తెరచిపెట్టింది.
సుచేత్ మొడ్డ రాయిలా బిర్ర బిగిసి పోయి ఏదో తెలీని ఆవేశానికి లోనైట్లుగా కత్తిలా దూసుకుపోతూ మళ్ళీ ఎప్పుడూ చేసుకోలేదా. . .
ఓఫియా వగరుస్తూ ఊహూ . . .లేదు అసలెవరో తెలిస్తే కదా చేసుకోవడానికి. . .ఉదయం లేచేటప్పటికి పక్కన ఎవరూ లేరు. . .సుమేరే అలా చేసుంటుందని నేనూ నోరెత్తలేదు. . .అంటూ ఎదురొత్తులిస్తోంది పచక్ పచక్ మని శబ్దాలొస్తోంటే
ఇప్పుడు తెలిసి పోయింది కదా మళ్ళీ ఒకసారి ప్రయత్నించరాదూ ఎన్నాళ్లనుండో చూడాలని ఆశ. . .అంటూ తొడను ఎత్తిపట్టుకొని స్పీడును పెంచుతూ. . .
ఓఫియా ఏం మాటాడలేదు. . .కాళ్ళలో శక్తి తగ్గుతోందన్నట్టుగా తొడ జార్చేస్తోంది.. .
సుచేత్ ఆమెను కిందకు పండబెట్టి ఏం ఏం మాటాడవు ఒక్క ప్రయత్నం చేవయా అంటూ తన దాన్ని మళ్ళీ దూరుస్తూ. . .
స్స్ హ్హ్ హా అంటూ అతడి మొడ్డ సైజు పెరిగిపోతున్నట్టుగా అనిపించి. . .ఊ ఊ చూస్తాలే అంటూ తొడలు పూర్తిగా పైకెత్తుతూ. .
సుచేత్ బారుగా బయటకి లాగి అంతే బారుగా లోపలకి వెళుతునాడు. ఆమె ఆతులన్నీ బాగా తడిసి చల్లగా అనిపిస్తున్నాయి.తొడలు పిక్కలు చెమటతో తడిసిపోతూ ఉంటే ఆపకుండా స్పీడుగా దెబ్బలేసాడు.
ఓఫియా ఆ స్పీడుకు మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఆ ఆ అంటూ అదురుతున్న గొంతుతో కార్చుకొంటోంది.
ఎంత దెంగినా సుచేత్ కు అవడం లేదు. . .ఓఫియా మాత్రం తనకు అవుట్ అయినట్లుగా చాలు చాలంటూ వెనక్కి తోసేస్తోంది. . .
సుచేత్ కు కళ్ళ ముందు ఆడాలిద్దరూ చేసుకోవడమే కనిపిస్తోంది. . .అందుకే ఓఫియాను డాగీ స్తైల్లో వెనక్కి తిప్పి గుద్ద మీద మొడ్డనుంచి గుచ్చబోయాడు . . .
ఓఫీయాకు చుక్కలు కనిపిచాయి. అతడిని వెనక్కి తోసేస్తూ ఛీ నాకు ఇష్టం ఉండదు… నీకు అవుటయ్యేలా నేను చేస్తా రా అంటూ వెల్లకిలాపడుకొని నిలువుగా అతడిని మీదకు తీసుకొని సుచేత్ మొడ్డను లోపలపెట్టుకొని తొడలు రెంటినీ దగ్గరకు తీసుకొని పెనవేసుకొంది.
సుచేత్ గట్టిగా అదుముకొంటూ మునిగాళ్ళ మీద లేచి గట్టిగా అదమబోయే సరికి మేడ మీదకు ఎవరో వస్తున్నట్టుగా అనిపించి గబా గబా లేచిపోయారు.
అటూ ఇటూ చూస్తూ తన్మయి వస్తోంది.
సుచేత్ ఓఫీయాను సుమేర విశయం ఉదయాన్నే మాటాడుదామని చెప్పి నీళ్ళ ట్యాంక్ వద్ద ఆమెనుంచి తన్మయి ఇటువైపు రాంగానే అవకాశం చూసుకొని కిందకెళ్లమని అభ్యర్థించాడు.
ఓఫియా కు ఒళ్ళు మండి పోయింది. కాని తమాయించుకొని అటువైపెళ్ళి నిలబడింది .
హాఫ్ లంగా లాంటిది వేసుకొని చెంగు చెంగున దుముకుతూ వచ్చింది తన్మయి సుచేత్ చూడగానే. . .
ఒసేవ్ తిక్క దానా ఇదేమీ సినిమా కాదు. . .నీ అడుగుల శబ్దానికి కిందనున్న వాళ్ళు దడుచుకొని లేచి వచ్చేయగలరు. . .అంటూ కింద కూచోబెట్టాడు.
అరెరె అప్పుడే చాపకూడా వేసేవా. . .గుడ్ బాయ్ అలా ఉండాలి అంటూ ముద్దుపెట్టుకొంది. ఆమె వీపు భాగం ఓఫియా వైపు ఉంటం తో ఓఫియా అనుమానం రాకుండా కిందకు దిగి వెళ్ళిపోయింది. లోలపలే ఉడుక్కొంటూ…
The post తెలివైన మూర్ఖుడు – Part 5 appeared first on Telugu Sex Stories.