తెలివైన మూర్ఖుడు – Part 7

ఎంత సంతోషపడుతోందో లోపల అంత భయపడుతోంది ఓఫియా ఎందుకంటే తనకూ సుచేత్ కూ లింక్ ఉందని తెలిసినాటి నుండే వాడిలో ఈ రకమైన మార్పు కనిపిస్తోంది.
దానికి తోడు సుచేత్ కు కూడా అన్ని రకాల ఇబ్బందులూ ఇప్పుడే వచ్చిపడినట్టున్నాయి. ఇంటి పట్టున సరిగా ఉంటం లేదు.
అలా వెకిలి చేష్టలు చేస్తూ ఒక రోజు తల మీదకు తెచ్చిపెట్టే పని వొకటి చేసాడు.
ఇంట్లో ఎవరూ లేనప్పుడు ఆఫీసు నుండి ఇంటికొచ్చేసాడు. వస్తూనే అమ్మీ అమ్మీ అంటూ వచ్చి మీదపడినత పని చేసాడు.
వాడిని దులపరించుకొంటూ విశయం చెప్పరా అంది దూరంగా జరుగుతూ
ఈ రోజు మా ఆఫీసులో ఒక అమ్మాయిని చెడామడా తిట్టి పనిలోనుంది తీసేసానమ్మా అన్నాడు. .
అంత పెద్ద తప్పు ఏం చేసిందిరా . . .అంది ఓఫియా చాయ్ కలుపుతూ
ఖా;- నేను లేనప్పుడు ఆఫీసులోనే ఒకడిని తెచ్చి దుకాణం పెట్టింది . .
ఓ;_అదేంటి, మిగతా స్టాఫ్ ఎవరూ ఏమీ అనలేదా ఆమెను ?
ఖా;- అందరూ వెళ్ళిపోయిన తరువాత సాయంకాలల్లో, ఆదివారాల్లో ఇద్దరూ office లో కలిసే వారని తెలిసే రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకొన్నా
ఓ;_అంత దానికి పనిలో నుండి తీసేయడం ఎందుకురా . . .వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేయాల్సి ఉండేది.
ఖా;- ముందు అలానే అనుకొన్నా కాని . . .మీ ఇద్దరికీ ఎలా కుదిరిందో చెప్పమంటే ఓ పెద్ద ఇదై పోయింది. .. అందుకే పీకేసాను.
ఓ:- అలా అడిగితే ఏ ఆడదైనా అలానే సిగ్గుతో బెట్టు చేస్తుందిరా . . .
ఖా;- అవునా మరి నీవు నాతో అన్ని విసయాలు చెబుతావు కదా. .
ఓ:- నా విశయం వేరు. . .ఎవరో ముక్కు మొహం తెలియని వారిని పర్సనల్ విశయాలడిగితే ఎలారా? ఇంకా నయం ఆమె నీ చెంప పగలగొట్టలేదు. ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు, మళ్ళీ అటువంటి పనులు చేయవద్దని వార్నింగ్ ఇచ్చి పనిలోనికి పిలుచుకో
ఖా;- సరే అమ్మీ ఒక విశయం చెప్పు నీకూ సుచేత్ కూ ఎలా కుదిరిందే ?
ఓఫియా కు పచ్చి వెలక్కాయ గొంతులోపడినట్టయ్యింది.మళ్లీ మొదటికే వచ్చావూ. . .అప్పుడేదో లా జరిగిపోయిందిరా మళ్ళీ ఏం పట్టించుకోవడం లేదు.
ఖా;- నేనేం అనుకోను లేమ్మా. . . చెప్పూ ప్లీజ్.
ఓ:- ఛీ అలా అడగకూడదురా. . . చాయ్ తాగావుగా వెళ్ళు, సుమేర వచ్చే టైమయ్యింది.
ఖా;- చెబితేనే వెళతా అంటూ మొండి పట్టు పట్టాడు.
ఓ:- ఒరే . . . .అలా అడగకూడదురా
ఖా;- చెబుతావా లేదా చెప్పక పోతే సుమేర కు మీ ఇద్దరిగురించి చెప్పేస్తా. . .
ఓ:- ఒరేయ్ దుష్మన్ చెబుతా కాని, ఇలా మాత్రం బెదరించవదు
ఖా;- అదీ. . . అలా రా దారికి. . . చెప్పు ఎలా కుదురిందో ?
ఓ:- camp వెళ్లాం కదా అక్కడ ఓ టెంపల్ లో ఆయనే ముందుగా అడ్వాన్స్ అయ్యాడు.
ఖా;- దాంతో నీవు కూడా అడ్వాన్స్ అయిపోయావా
ఊ అంది తల ఊపుతూ
ఖా;- నా చేతికి ఏదైనా పుస్తక ఇచ్చావా లేదా నీవు చదివిపెడుతున్నావా
ఓఫియా అర్థం కాకా చూసింది
ఖా;- లేకపోతే ఎలా కుదిరిందో చెప్పవే అంటే ఏదో పుస్తకం చదివి నట్టు చెబుతావా. . ఇలా కాదు నేను అడుగుతాను నీవు చెప్పు సరేనా
ఓ:- ఆ సరే అడుగు
ఖా;- సుచేత్ నిన్ను ముందుగా ఎక్కడినుండి మొదలుపెట్టాడు. .అంటే ముందుగా ముద్దులతో మొదలుపెట్టాడా లేక ఏక్ దం తనది నీలో దింపేసాడా?
ఓఫియా కు వాడి పచ్చిమాటలకు సిగ్గుముంచుకొచ్చింది అదే సమయంలో కాస్త కంపరంగా నూ అనిపించింది. . .ఛీ అంది మొహం ఎర్రగా చేసుకొంటూ. .
ఖా;- ఛీ అంటావేమిటీ నాకు అర్థం కాదు నీవు వాడితో దెంగించుకొన్నదే నిజమయినప్పుడు . . .జరిగింది చెప్పడానికి సిగ్గెందుకూ
ఓఫియా కు ఉద్వేంగంగా అనిపించింది. . .ఖాసీంలో ఉద్రేకపు లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. . .వీడు అడిగింది చెప్పకపోతే వైల్డ్ గా తయారయ్యే అవకాశం ఉందనుకొని అవునురా ఆయనే ముందుగా మొదలుపెట్టాడు.
ఖా;- ఎలా చేసుకొన్నారు. .నిలబడా ? పడుకొనా? లేక వొంకొనా ?
ఓ:- ముందుగా నిలబడే మొదలుపెట్టాడురా . .
ఖా;- నిబడి ఉన్నాప్పుడు మీ ఇద్దరికీ పట్టేలా దొరికిందే. . .
ఓ:- ఓఫియా ఏదో చెబుతా ఉంటే
బయటకెళ్ళిన సుమేర వచ్చింది. . .ఇద్దరూ కిచెన్ లో మటాడుకోవడం చూసి నేరుగా తన గదిలోనికెళ్ళింది .
ఖాసీం కు చాయ్ ఇచ్చి కిచెన్ లోనే వాడితో హస్క్ మొదలు పెట్టింది ఓఫియా . . .దాంతో ఓఫియా కాని ఖాసీం కాని సుమేర వచ్చింది చూసుకోలేదు.
పెళ్ళామేమీ కాదు . . . రోజూ కలుసుకోవడానికి
The post తెలివైన మూర్ఖుడు – Part 7 appeared first on Telugu Sex Stories.