దమయంతి ఆంటీ – Part 14

రాణి ఒక్కసారి నా వైపు తిరిగి సిగ్గుతో మొహని కి అడ్డంగా
చేతులు పెట్టు కుంది. నేను ఆ చేతులు రెండు తప్పించి తన పెదాలను అందుకున్నా. అప్పుడు మొదలైంది అసలు కధ. నేను తనని ముద్దు పెట్టు కుంటొంటే తను నాకు తీగ లాగ అల్లుకు పోతోంది. నేను మెల్ల గా నా చేతులకు పని చెప్పి తన జాకెట్ ఇప్పగానే సళ్ళు ఒక్క సారి గా బయట పడ్డాయి.
నేను రాణి పెదాలని వదలకుండా ఒక చేత్తో సళ్ళు పిసకడం మొదలు పెట్టాను. సళ్ళు ముచికలు చింత పిక్క రంగులో చిన్నవి గా ఉన్నాయి. ఒక చేత్తో పిసుకుతూ మరోక సన్ను నోటితో ముచికపై చిన్నగా కొరుకుతొంటే ఆగ లేక రాణి నా జుట్టు పట్టుకుని తన మీద కి లాక్కుంటోంది. నేను కొంచం కిందకి పాకి చీర తప్పించి బొడ్డు చుట్టూ నా నోటితో గుండ్రంగా తిప్పుతుంటే ఆగలేక రొప్పుతుంది. నా చేతిని కిందకి జరిపి చీర ఎత్తడానికి ప్రయత్నిస్తే, తను నా చేతిని ఆపి
“వద్దు రవి, నాకు బయం” అంది.
“అసలెంది చేసుకోపోతే మజా ఏముంది?” అన్నా.
“ఏమన్నా ఐతే?”
“ఏమి కాదు, ఒక్కసారి కి పర్వాలేదులే”
“నీకేం, మగాడివి, ఏమ్మన్నా ఐతే నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటావా?”
నేను ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడి, దీనికేమో పెళ్ళి పిచ్చి, ఐనా దీన్ని నాకు ఎందుకు పెళ్ళిచేస్తారు, నాకన్నా పెద్దది కదా అనుకుని
“సరే, ఏమన్నా ఐతే తప్పకుండా పెళ్ళి చేసుకుంటానులే” అని మళ్ళీ లంగా పైకి ఎత్తడం మొదలు పెట్టాను.
తను మాత్రం సిగ్గుతో నన్ను చెయ్య పెట్ట నియ్యటం లేదు.
నేను మొరటు గా తన చేయి పక్కకి లాగి చీర బలవంతంగా పైకి ఎత్తాను. తను సిగ్గుతో తల పక్కకి తిప్పుకుంది. నా చేయి పూకు మీద వేస్తే నున్నగా ఉంది.
పూకు మీద మెల్ల గా రాస్తూ “రాణి , మొన్న ను వ్వు నీళ్ళ గదిలో చేసిన పని ఇదన్నమాట”
“సిగ్గు లేకుండా చూసినది చాలక మళ్ళి అడగడం ఒకటా ?”
“అది సరే గాని, మరి తరువాత చేసిన పని ఏమిటి?’
” మరి ఏం చేయ మంటావ్, నీలాటి ఆగ లేక, సరేనా?”
మగాడు దొరక్క,
“ఇంక నేను దొరి కాను గా, ఆ పనికి స్వస్తి చెప్పుదువు గాని” అంటూ నా వేలు పూకు మద్యలోకి తోసి గొల్లి మీటడం మొదలు పెట్టాను.
గొల్లి మీటుతొంటే, తమకంగా నాకేసి చూస్తోంది. నా వేలు
మెల్ల గా లోపలికి తోసి ముందికీ, వెనక్కి ఆడిస్తోంటే ఆగలేక పూకు పై పైకి ఎత్తుతోంది.
“రాణి , నేను చేస్తోంటే బాగుందా, నువ్వు చేసుకునేటప్పుడు బాగుందా?”
“చీ, సిగ్గులేని మాటలన్ని మాట్లాడతావ్”
“చేసుకునేటప్పుడు లేని సిగ్గు, మాట్లాడటనికి ఎందుకు, ఐనా ఇలా మాట్లాడు కుంటు చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది” అని నేను రాణి చెయ్యని నా మొడ్డ దగ్గర పెట్టా.
రాణి సిగ్గు గా నా మొడ్డని పట్టుకుంది. మెల్లి గ నా మొడ్డని చేతులతో కొలత వేస్తోంది.
“ఏం రాణి కొలత సరిపోతుందా?”
“అమ్మో నాకైతే, ఇంత పెద్దది నా లోపల కి పడుతుందా అని అను మానంగా ఉంది”
“అదే పూకు గొప్పదనం ఎంత పెద్ద మొడ్డ నైనా అమాంతం మింగే శక్తి ఉంది, చూద్దువు గాని” అని నేను రాణి రెండు కాళ్ళ మద్యనా మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని, రాణి కాళ్ళు రెండూ ఎడమ చేసా.
ఇప్పుడు పూకు చక్కగా విచ్చుకుని తడి తడిగా మెరుస్తోంది. రాణి మీదకి వాలి నా మొడ్డని గురిగా
పూకు దగ్గర పెట్టి లోపలికి తోసా. సర్రు మని కత్తిలాగ లోపలికి చొచ్చుకు పోయింది.
రాణి ఒక్క సారి గ”అమ్మో మెల్లగా, మెల్ల గా” అంటొంది.
పూకులోకి నా మొడ్డ పూర్తిగా వెళ్ళటం లేదు. మెల్ల మెల్ల గా లోపలికి తోస్తున్నాను. తను మాత్రం మెల్ల గా మెల్ల గా అంటూ మొహం బాధ గా పెడుతోంది. మొదటి సారి మూలంగా నొప్పి పెడుతొందనుకుంటా, మరింత రెచ్చకొడితే మార్గం సులువవుతుందని సళ్ళు గట్టిగా చీకుతు ఒక సన్ను పిసుకుతూ,
“రాణి నీ సళ్ళలోంచి పాలు రావటం లేదేంటి”
“ఏమి ఎరగని నంగ నాచిలాగ మాట్లాడ కు, నాకు పిల్లలు పుడితే వస్తాయిగాని, ఇప్పుడెందుకు వస్తాయి”
“ఐతే పిల్లలు పుట్టే దాకా కృషి చేద్దా మా?”
అలా “ఇది గో రవి, నువ్వు చేయించు కోను”
“ఊరికే అన్నానులే, భయపడకు” అంటూ నా మొడ్డని బలంగా మరింత లొపలికి దోపా,
ఒక్క సారి రాణి “అమ్మా నొప్పి, ఇంక వద్దు” అంది.
ఆ ని మషంలో ఆపడం ఎవరితరం, “పర్వాలేదు, కొద్ది సేపు ఓర్చుకో” అంటూ నేను విజృంబించ సాగాను.
తను మూల్గుతున్నా, రొప్పుతున్నా, లెక్కచేయకుండా, ఆపకుండా దెంగుతున్నా. నా మొడ్డని చాలా బిగుతుగా ఏవో నరాలు పట్టు కున్నట్లు గా ఉండి లోపలికి వెళ్ళడం కష్టం గానే ఉంది. రాను రాను నేను కొంచెం వేగం పెంచి ఆడిస్తోంటే రాణి మెల్ల మెల్ల గా రసం కారుస్తోందనుకుంటా, మొడ్డ సులువుగా వెల్తోంది.
పూకంతా బాగా బంద గా ఉంది. నా దెబ్బ వేగానికి రాణి మూలు గుతోంది. నేను ఆపకుండా ఆలానే చేస్తూ కొంత సేపటి కి నా నిల్వ ఉన్న సరుకంతా దాని పూకులో పోసి మొడ్డ బయటకు తీయకుండా రాణి గుండెల మీద వాలి పోయా.
ఆయాసం, ఆవేశం తగ్గాక రాణీ “రవి, ఒక సారి లే నాకు కింద మండుతోంది”
దీని పూకు చిరిగిందనుకుని పక్కకి దొల్లి పూకు మీద చేయి వేసా. చేతికి తడిగా తగిలింది. చేతి మీద చూస్తే రక్తం కనపడింది.
“రాణి నీ కన్నెపొర చిరిగింది, వెళ్ళి నీళ్ళగదిలో కడుక్కుని రా”
రాణి పైకి లేచి తన పూకు తడుముకుని “అమ్మో, రక్తం ఇప్పుడు ఏంచేయాలి? డాక్టర్ అడిగితే ఏం చెప్పాలి” అంటూ రాగం తీసింది.
“రాణి, ఏం కాదన్నానా, ముందు నువ్వు ఆ రక్తం కడుక్కుని రా” అని అనునయించాను.
రాణి మాత్రం భయం భయంగా నీళ్ళగ దిలోకి వెళ్ళింది. మరోక కన్నెపూకుని దెంగానన్న ఆనందంతో, రాణి వెనకాల బాత్ రూంకి దారితీసా. రాణి నేల మీద కూర్చుని వంగుని పూకు చూసుకుంటూ కడుక్కుంటోంది. పైకి లేచి నన్ను చూసి
“ను వ్వు ఎందుకు వచ్చావ్, చేసిన దంతా చేసి” అంది.
” మరి నేను కూడా కడుక్కోవాలి కదా” అన్నాను నవ్వుతో.
రాణి కోపంగా నాకేసి చూసి గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది.
నేను నా మొడ్డ కి అంటుకున్న రక్తాన్ని సుబంగా కడుక్కుని గదిలోకి వెళ్ళేసరికి రాణి పక్కకి తిరిగి పడుకుంది. నేను మెల్ల గా రాణి పక్కన పడుకుని రాణిని నావంక తిప్పుకున్నాను.
“రాణి, ఏం బయం లేదు. ఇది మామూలే, నీకు ఇదే
మొదట సారి మూలంగా రక్తం వచ్చింది. నువ్వేమి డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళ నవసరంలేదు, మరోసారి చేసుకుంటే అల వాటై పోతుంది”
“నిజంగా డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళిన వసరం లేదా?”
“ఏమి అవసరం లేదు, మరోసారి చేసుకున్నాక చూడు కావాలంటే”
“ఈ వంకతో మరోసారి చేద్దామను కుంటున్నావా? నాకు బాగా మంట గా ఉంది. చచ్చినా చేయని వ్వను” అని పక్కకి తిరిగి పడుకుంది.
నేను రాణి మీద చేయి వేసి ఈ రోజు కు ఇంతే ప్రాప్తి, రేపు చూద్దాం దీని పని అను నిద్ర కుప్రక మించా.
(ఇంకా ఉంది)
The post దమయంతి ఆంటీ – Part 14 appeared first on Telugu Sex Stories.