దమయంతి ఆంటీ – Part 3 daily updated Telugu sex stories

నాకు సడెన్ గా రాత్రి నేను చూసిన అంకుల్, ద మయంతి రాక్షస క్రీడ గుర్తుకు వచ్చింది. పాపం ఆంటీ ఎలా వుందో అని అనుకున్నా. కొంచంసేపు అయ్యాకా వెళ్లాలి అనుకున్నా. సుందరమ్మతో కొద్దిగా అనుభవం వచ్చినా ఎందుకో తృప్తిగా లేదు. ఎలాగైనా ఆంటీని పడగొట్టాలి, ఆంటీ మంచి వయసులో వుంది, నిన్న రాత్రి చూసిన ఆంటీ సల్లు కళ్లలో మెదులుతున్నాయి.చక్కటి సైజు ఆంటీని సాధిస్తే చాలు, నా జీవితానికి అనిపించింది.మెల్లగా మనసు చదువు మీదకు మళ్లించి, తరువాత గడియారంకేసి చూసే సరికి 1.00 అయ్యింది. ఒకసారి ఆంటీని చూద్దామనిపించింది. లేచి తలుపు తాళం వేసి ఆంటీ ఇంటికి వెళ్లా. బహుశా ఆంటీ ఒక్కతే వుండి వుంటుంది, అంకుల్ క్యాంపు వెళ్లాడు, గౌరి ఏదో పేరంటం అని వెళ్లింది.ఆంటీ ఇంటికి వెళ్లే సరికి ఇల్లంతా చాలా నిశ్శబ్దం గా వుంది. చప్పుడు చేయకుండా ఇంట్లోకి వెళ్లాను. ఆంటీ హాల్ లో లేదు, తన గదిలో మంచం మీద పడుకొని ఏదో ఆలోచిస్తోంది. నేను “ఆంటీ ఏమి చేస్తున్నావు?” అన్నాను.ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడి మంచం మీద నుంచి లేచి మంచం అంచున కూర్చుంది.“ఏమయ్యా, పొద్దున్న చెప్పకుండా వెళ్లిపోయావు?” అంది.“ఊరికినే ఆంటీ మీరు ఇంకా లేవలేదు, మళ్ళీ వస్తాను కదా అని వెళ్లిపోయా” అంటూ ఆంటీ మొహంలోకి చూసా.ఆంటీ మొహం వాచినట్లుగా వుంది, కళ్లు ఉబ్బి ఎర్రగా ఉన్నాయి. బహుశా రాత్రంతా ఏడిచింది కాబోలు. మెల్లగా ఆంటీకి కొద్దిగా దగ్గరగా వెళ్లేను.“ఏంటి ఆంటీ అలాగ ఉన్నావు”“ఏమి లేదయ్యా, ఒంట్లో బాగా లేదు” “లేదు ఆంటీ అబద్దం చెబుతున్నావు”“నీ దగ్గర అబద్దాలెందుకు”“ఐతే నిజం చెప్పు, రాత్రంతా ఏడిచావు కదా.”ఆంటీ ఆశ్చర్యంగా నాకేసి చూసింది. ‘వీడికి ఎలా తెలుసా అని.’ ఇంక నాకు అంకుల్ మీద కోపం ఆగలేదు.“ఆంటీ తప్పో ఒప్పో తెలీదు, నేను రాత్రి అంకుల్ మిమ్మల్ని ఎలా బాధపెట్టాడో చూసాను. తప్పు ఐతే క్షమించు.”ఒక్కసారి ఆంటీ మొహంలో ఆశ్చర్యం. ఒక్కసారిగా మంచం మీద నుంచి లేచి నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను కావలించుకొని ఏడవసాగింది. నాకు ఏమి చెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు. ఆంటీ నా కన్నా పొడవుగా ఉంటుంది. నన్ను కావలించుకునే సరికి సరిగ్గా నా మొహం ఆంటీ రెండు సల్ల మీదా వుంది. నాకు ఒక పక్కన కుతూహలం. ఒక పక్క ఆనందం. మెల్లగా నా చేత్తో ఆంటీ తల ఎత్తాను. ఆంటీ ఏడుస్తోంది.“ఆంటీ ఏడవకు. ఏడిస్తే నేను చూడలేను” అంటూ నా చేతులతో కన్నీళ్లు తుడిచాను. ఆంటీ బుగ్గల మీద చారికలు కూడా తుడిచాను.“ఆంటీ ఏడవద్దన్నానా” అంటూ మంచం మీద కూర్చొ బెట్టాను.“రవీ రాత్రి జరిగింది చూసానన్నావు? అంతా చూసావా!” అంది.సిగ్గుతో తల వంచుకుని బుర్ర ఊపాను.“అలా చూడటం తప్పు కదూ!”“ఏమో నాకు తెలియదు, నీ ఏడుపు వినిపించి నిన్ను అంకుల్ ఏమి చేస్తున్నాడో అని చూసా. తరువాత మిగతాది చూడకుండా ఉండలేక పోయా.”“నిజంగా నేనంటే అంత ఇష్టమా?”“అవును ఆంటీ… రాత్రి అంకుల్ మీద నాకు చాలా కోపం వచ్చింది.”“చూడవయ్యా మీ అంకుల్ నన్ను ఎలా బాధ పెడుతున్నాడో? నాకు ఇష్టం లేని పనులన్నీ చేయమంటాడు. బాగా తాగి వస్తాడు, ఆయన చెప్పినట్లు చేయకపోతే కొడతాడు, ఇంకా కోపం ఎక్కువయితే బయటికి పోయి ఏ బజార్ దాని దగ్గరో పడుకుని వస్తాడు, చిన్నవాడివి నీకు చెప్పకూడదు, ఐనా నాకు ఎవరున్నారు చెప్పుకోడాని కి ఇక్కడ” అంటూ మళ్లీ ఏడవసాగింది.“ఆంటీ ఏడవద్దన్ననా అంటూ తల ఎత్తి, కన్నీళ్లు తుడిచి ఏడ వద్దు ప్లీజ్ నేను చూడలేను” అని ఆంటీ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టా.ఆంటీ నా రెండు చేతులు పక్కకు తీసి మంచం మీద నుండి లేచి బాత్ రూం లోకి వెళ్లింది. కొంతవరకూ బాగానే సాధించాననిపించింది. ఆంటీ మొహం కడుక్కొని వచ్చింది.“ఆంటీ భోజనం చేసావా?”“లేదయ్య చెయ్యాలని లేదు”“అలా భోజనం మానేస్తే ఎలా? ఉండు నేను తెస్తాను అని చనువుగా వాళ్ల వంట గదిలోకి వెళ్లి కంచంలో కూరా అన్నము కలిపి తెచ్చా.”ఆంటీ మొహం టవలుతో తుడుచుకుని మంచం మీద కూర్చుంది. ఆంటీ చేతికి ఆ కంచం ఇచ్చా. కంచం ఒక చేత్తో పట్టుకుని నా మొహంలోకి చూసింది. నేను నవ్వాను, ఆంటీ అన్నం తినటం లేదు.“ఆంటీ నువ్వు తింటావా? నన్ను తినిపించమంటావా?”“తినిపించు, చాలా రోజులు అయింది, ఎవరైనా అన్నం పెడితే తిని”నేను మెల్లగా ఆంటీ దగ్గరకు వెళ్లి, ఆంటీ చేతిలో కంచం తీసుకుని చిన్న చిన్న ముద్దలు చేసి ఆంటీ నోట్లో పెడుతున్నా. ఆంటీ పెదాలు ఎర్రగా దొండ పళ్లలా ఉన్నాయి. కూరా అన్నం అయిపోయాకా మళ్ళీ వంట గదిలోకి వెడుతూంటే “పెరుగు కలిపి తేవయ్యా, అంత కన్నా తినలేను” అంది.నేను పెరుగు కలిపి మళ్ళీ ముద్దలు పెట్టసాగాను. ఆంటీ నవ్వుతూ ప్రేమగా నా కళ్లలోకి చూస్తోంది. ఇలాంటి మంచి అవకాశం ఇచ్చిన ఆ దేవుడికి నా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి . ఆఖరి ముద్ద పెట్టి నోట్లో నుంచి చేయి తీస్తుండగా ఆంటీ తన పళ్లతో నా చేతిని పట్టుకుని గట్టి గా కొరికింది.“అమ్మా” అన్నాను.వెంటనే వదిలేసి “ఏమి, నొప్పిగా ఉందా?”“లేదు, చాలా తియ్యగా ఉంది” అన్నాను. ఆంటీ లేచి కంచం తీసుకుని, బాత్ రూం లోకి వెళ్లి చేయి కడుక్కున్ని వచ్చింది.“రవీ, ఈ రోజు నుంచి మన మిద్దరమూ మంచి ఫ్రెండ్స్ లా వుండాలి , ఎవరూ మనసులో ఏమున్నా దాచకూడదు, సరేనా?” అంది.“సరే ఆంటీ” అన్నాను.ఆంటీ నా దగ్గరకు వచ్చి నా రెండు బుగ్గలకూ గట్టిగా ముద్దు పెట్టింది. నేను అక్కడ కాదు ఇక్కడా” అని నా పెదాలు చూపించాను.“అమ్మా… ఎంత ఆశ!”“నువ్వే అన్నావుగా, ఈ రోజు నుండీ మనసులో ఏమున్నా దాచకుండా చెప్పాలని, అందుకే అడిగా”ఇంతలో సైకిలు చప్పుడయింది.“మా గౌరి వచ్చినట్లుంది” అంటూ హాల్ లోకి వెళ్లింది.నేను ఆమె వెనకే హాల్ లోకి వచ్చేసా.గౌరి చేతిలో చిన్న సంచితో ఇంట్లోకి వచ్చింది.“ఏమే గౌరీ, పేరంటం బాగా జరిగిందా? నేను రాలేదేమని ఆంటీ అడిగారా?”“బాగానే జరిగింది” అని తన గదిలోకి వెళ్లింది.“ఏమి పేరంటం ఆంటీ ఇప్పుడు ఏమీ పండగలు కూడా లేవు?”“వాళ్ల ఫ్రెండ్ చెల్లెలు పెద్ద మనిషి అయ్యిందయ్యా”“పెద్ద మనిషి అవడం అంటే ఏంటి ఆంటీ?”“నోరు మూసుకుంటావా, తన్నాలా?”నేను నవ్వు కుంటూ “ఆంటీ రాత్రి వస్తాను, మా నాన్న రాక పోతే” అని మా ఇంటి దారి పట్టాను.జరిగిన వన్నీ తలచుకుంటూ, భోజనం చేసి పడుకున్నా.‘నిజంగా ఈ రోజు ఎంత మంచి రోజు, రెండు అనుభవాలు,’ తలచుకుంటూ పడుకున్నా.సాయంత్రం నాన్న వచ్చారు. ఇద్దరం కలసి 7 గంటలకు బజార్ కు వెళ్లాం. మొదటి వారం మూలంగా నాన్న ఇంటికి కావలసిన అన్ని కిరణా సామాన్లు, బియ్యం కొని ఆయన వెనకాలే వస్తానని చెప్పి నన్ను రిక్షాలో వెళ్లి పొమ్మన్నారు.అలా రోజులు గడుస్తున్నాయి. నాకు ఒళ్లు వేడి ఎక్కినప్పుడల్లా, సుందరమ్మ సల్లు పిసికే వాడిని. ఆమె నా మొడ్డని ఆడించేది. రసం బయటకు వచ్చేది. ఒకసారి సుందరమ్మ పూకు మీద చెయ్యి వేసా.“బాబూ, దాని మీద చెయ్యి వేస్తే ఇంక ఎప్పుడూ నిన్ను తాకను, నా సల్లు ముట్టుకోనివ్వను” అని బెదిరించింది.బహుశా ఆమెకు నాన్న తో సంబంధం వుండటం వల్ల, నాకు చాన్సు ఇవ్వటం లేదనుకుంటా. ఒక రోజు సుందరమ్మని అడిగాను“నువ్వు నా మొడ్డని పట్టుకుని ఆడి స్తోంటే ఎందుకు హాయిగా ఉంటూంది? ఎందుకు రసం బయటకి వస్తూంది?” అని.దానికి సుందరమ్మ “బాబూ, దీన్నే హస్త ప్రయోగం అంటారు. పెళ్లి కాని కురాళ్లు ఆడది దొరికేదాకా ఇలా చేసుకుని, సరుకు దింపుకుంటారు. నేను నీకు చేస్తున్నాను గాని, నీకు నువ్వే చేసుకోవచ్చు” అని చెప్పింది.“సుందరమ్మా, మరి అయితే మగ వాళ్లు ఇలా చేసుకుంటారు బాగానే వుంది, మరి పెళ్లి కాని ఆడవాళ్ల పరిస్థితి ఏమిటి?”“కొందరు ఆడవాళ్లు, స్నానం చేసేటప్పుడు సల్లు మెల్లిగా నొక్కుకుంటూ వాళ్ల చేతి వేళ్లలో ఏది పొడవుగా వుంటుందో, దాన్ని పూకులో పెట్టి ఆడించుకుంటారు”“అలా ఎందుకు, ఎవరికయినా అవకాశం ఇవ్వచ్చుకదా!”“మా ఆడవాళ్లకు చాలా భయం బాబూ, ఎవరికయినా తెలిస్తే ఇంక పెళ్లి అవదని, దాన్ని దెంగినవాడు, వాడి పని చక్కపెట్టుకుని, ఆనక మోజు తీరి, దీని జోలికి రాడు. పైగా ఊరంతా చెబుతాడు దాన్ని దెంగానని”అలా సుందరమ్మ నాకు సెక్స్ లో గురువులాగా అన్ని విషయాలు చెప్పేది. ఒక రోజు సాయంత్రం, మామూలుగానే నా గదిలోకి వచ్చి నా పక్కన కూర్చుని, నా మొడ్డని పట్టుకుంది. నేను సుందరమ్మ రెండు సల్లూ బయటకు తీసి పిసక సాగాను.సుందరమ్మ సుతారంగా నా మొడ్డని రాయడం మొదలు పెట్టింది. నా మొడ్డ మెల్లి గా కొంచెం కొంచెం లేవడం మొదలయింది. సుందరమ్మ తన అర చేత్తో నా మొడ్డని పట్టుకుని, గట్టిగా ఆడించ సాగింది. నాకు ఆకాశంలో తేలిపోతున్నట్లుగా ఉంది. సుందరమ్మ ఇంకా గట్టిగా నా మొడ్డని పట్టుకుని, స్పీడ్ పెంచేస్తోంది.ఉన్నట్టుండి, ఒక్కసారి, నాకు ఏదో బ్లేడుతో కోసినట్లు అయింది, “అమ్మా” అన్నాను.సుందరమ్మ నవ్వుతూ “ఈ రోజు నువ్వు కూడా పెద్ద మనుషుల లిస్ట్లో చేరిపోయావు” అంది.నాకు ఏమీ అర్ధం కాక అయోమయంగా చూసాను. నాకు మొడ్డ దగ్గర నొప్పి పెడుతోంది.సుందరమ్మ తన అరచేతిని చూపించింది. చేతి నిండా రక్తం. నేను నా మొడ్డకేసి చూసుకున్నా. నా మొడ్డ ముందర ఉన్న గుండుకు, వెనక చర్మానికి కలిసి ఉన్న నరం తెగి పోయి, రక్తం కారుతోంది. నాకు చాలా భయం వేసింది.సుందరమ్మ నవ్వుతూ “భయపడకయ్యా, కొందరు మగ వాళ్ల కి చిన్నప్పుడు ఈ సమస్య ఉంటుంది. కొందరికి కొంత కాలానికి తెగి పోతుంది, మరి కొందరు తెగక పోతే, డాక్టర్ తో కట్ చేయించుకుంటారు” అని చెప్పింది.నన్ను తానే బాత్ రూంలోకి తీసుకెళ్లి, మెల్లగా నా మొడ్డ మీద నీళ్లు పోసి శుభ్రం చేసింది. “భయపడకు, ఏదైనా ఆయింట్ మెంట్ రాసుకుంటే, రెండు రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది. ఆ తరువాత నువ్వు ఏ ఆడదాన్ని ఐనా కుమ్మడానికి పూర్తి అర్హత వచ్చినట్లే” అని నవ్వి, నా బుగ్గ గిల్లి వెళ్లి పోయింది.నాకు రెండు రోజుల దాకా ఆ పుండు మానలేదు. ఎక్కడికి వెళ్లలేదు. నాన్న కూడా ఇంటి వద్దే ఉండటంతో రెండు రోజులు (బుద్ధి మంతుడులా) చదువు మీదకు మనసు మళ్లించా.ఒక రోజు సాయంత్రం బయటకు వెళ్లి వచ్చిన నాకు ఆంటీ ఇల్లు తాళం వేసి కనబడింది. ‘ఏంటి చెప్మా, ఆంటీ ఎక్కడకు వెళ్లింది, కనీసం చెప్ప లేదు’ అనుకుని ఇంట్లోకి వెళ్లిపోయా. బట్టలు మార్చు కొంటూంటే, నాన్న పిలిచి “ఒరే, మీ అంకుల్ తమ్ముడు పెళ్లిట, అంకుల్, గౌరి విజయవాడ వెళ్లారు. ఆంటీ ఒక్కత్తే ఉంటుందట, నిన్ను 3 రోజులు సాయంగా పడుకోడానికి వాళ్లింటికి రాత్రి పంపించ లమని అడిగి, బజార్ లోకి వెళ్లింది” అన్నారు.పాపం ఆంటీ, అంకుల్ వాళ్లది లవ్వు మేరేజ్. అంకుల్ వాళ్ల ఫేమిలీకి ఆంటీ అంటే కోపం. వాళ్ల ఇంటికి రనీయరు. బహుశా అందుకే అంకుల్, గౌరిని ఒక్కదాన్ని తీసుకుని వెళ్లి ఉంటాడు. నాకు దొరికిన ఈ 3 రోజుల అవకాశాన్ని ఎలాగైనా వినియోగించాలి అనుకున్నా.ఇంతలో సుందరమ్మ నా గదిలోకి వచ్చి మెల్లగా “మంచి చాన్సు కొట్టినావయ్యా, ఎలాగో ఆంటీని ముగ్గులోకి దింపు” అంది.“నాకు ధైర్యం చాలటం లేదు” అన్నాను.“ముందు ఏదో కారణంగా సల్ల మీద చెయ్యి వెయ్య వయ్యా… అదే నీ దారికి వస్తుంది. ఎలాగూ దాని మొగుడు అస్తమానూ క్యాంపులకి పోతాడు” అంది.నాకు సుందరమ్మ ఆంటీని అలా ‘అదీ’, ‘దాన్ని’ అనడం బాధ కలిగింది. నేను ఏమీ మాట్లాడ లేదు. సుందరమ్మ నా చెవి గిల్లి వెళ్లిపోయింది. రాత్రి 8 గంటలయ్యాకా నాన్నకు టిఫిన్ పెట్టి, నేను భోజనం చేసి, పైజమా, చొక్కా వేసుకొని, 2 పుస్తకాలు పట్టుకుని, ఆంటీ ఇంటికి వెళ్లాను.ఆంటీ ఒక్కర్తే, సోఫాలో కూర్చుని లేసు అల్లుకుంటోంది.నన్ను చూసి “రావయ్యా రవీ, నీ కోసమే చూస్తున్నా, భోజనం అయ్యిందా” అంది.“ఇప్పుడే అయ్యింది ఆంటీ”“ఇంతకీ నీ భోజనం అయ్యిందా?” అని నేను ఆంటీ ఎదురుగా ఉన్న సోఫాలో కూర్చున్నా.“లేదయ్య, ఈ రోజు గురువారం, నేను భోజనం చెయ్యను”ఆంటీ చీరలోనే ఉంది, తెల్ల చీర మీద నీలం రంగు డిజైను.ఆంటీని అలాగే చూస్తూ “ఆంటీ నువ్వు, నైటీస్ వేసుకోవా” అన్నాను.“ఎప్పుడో మా పెళ్లయిన కొత్తలో, మీ అంకుల్ మద్రాస్ నుంచి తెచ్చారయ్యా, ఫారిన్ ది, అది అప్పుడప్పుడు కట్టుకునేదాన్ని, గౌరి పెద్దది అయ్యాకా కట్టుకోవడం మానేసాను”“ఆంటీ ఈ రోజు ఎవరూ లేరు కదా, ఒక్కసారి నైటీ వేసుకో, నాకు చూడాలని ఉంది”“అలాగే” అంటూ లేచి తన గదిలోకి వెళ్లి బట్టల బీరువాలోంచి నైటీ తీసి, టవల్ తీసుకుని బాత్ రూంలోకి వెళ్లింది.నేను ఆ సోఫాలోనే రకరకాల ఊహలలో తేలుతున్నా.ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు, ఆంటీ వచ్చి ఎదురు సోఫాలో కూర్చుని “ఏం రవీ, కలలు మాని ఈ ప్రపంచంలోకి వస్తావా?” అంది.“లేదు ఆంటీ, చదువుకున్న పాఠాలు మననం చేసుకుంటున్నా”.ఆంటీ వేసుకొచ్చిన నైటీ బ్లాక్ కలర్. వెల్వెట్ లాగా మెరుస్తోంది, క్లాత్ చాలా పలుచగా ఉంది. అందులోంచి ఆంటీ వంపు సొంపులు చక్కగా కనబడుతున్నాయి. అసలే ఆంటీ తెల్లగా ఉంటుందేమో, నల్ల నైటీలోంచి బంగారంలాగా ఆమె వళ్లు కనపడుతోంది. నైటీ బాగా ఓల్డ్ మోడల్, పూర్వం ఇంగ్లీష్ సినిమాలో హీరోయిన్లు నైత్ గౌన్ వేసుకునేవారు, ఇది కూడా అట్లానే ఉంది. కాళ్ల దాకా ముందు వైపే ఓపెన్ గా ఉంది. ప్రెస్స్ బట్టన్స్ ఉన్నాయి. ఆ బట్టన్స్ అన్నీ ఊడ దీసేస్తే నగ్నంగా చూడవచ్చు. నైటీలోంచి ఆంటీ వేసుకున్న ఎర్ర పేంటీ బ్రౌన్ గా కనపడుతోంది.“ఏమైనా కబుర్లు చెప్పు ఆంటీ”ఆంటీ తన చిన్నప్పటి నుంచి, తన కధ అంతా చెప్పింది. అంకుల్ ను ఎలా ప్రేమించిందీ, ఎలా పెద్దలని కాదని పెళ్లి చేసుకున్నదీ, ఆమె అంకుల్తో ఊహించుకున్న కలలూ, తీరా గౌరి పుట్టిన తరువాత నుంచి అంకుల్ ప్రవర్తనలో మార్పు అన్నీ యేకరువు పెట్టింది.ఆమె జీవితం అంతా విన్న తరువాత, నాకు ఆంటీ అంకుల్ తో ఎంత అసంతృప్తిగా ఉన్నదీ అర్ధ మయింది. నేను ఆంటీ వంకా, ఆమె సల్ల వంకా చూసినప్పుడు, ఆంటీ నాకేసి చూస్తే చూపులు తిప్పుకునే వాడిని. నాకు ఆంటీ ఏమీ అర్ధం కావటం లేదు. ఆమెకు నిజంగా నేనంటే ఇష్టమా, లేక చనువుగా ఉంటోందా?అలా మా కబుర్లతో రాత్రి 11 గంటలు అయ్యింది. ఆంటీ నాకు సోఫా లో పక్క వేసి “నేను పడుకుంటానయ్యా, రేపు పొద్దున్నే లేవాలి, శుక్రవారం, ఒకవేళ నీకు ఒక్కడికే సోఫాలో పడుకోడానికి భయం వేస్తే, నా గదిలోకి వచ్చెయ్యి ” అని తన గదిలోకి వెళ్లి పోయింది.నాకు ఏమి చెయ్యాలో పాలుపోవడం లేదు. ఆంటీ ఇష్టపూర్వకంగానే నన్ను పిలిచిందా, లేక కుర్రాడిని కదా అని పిలిచిందా అని. ఏమైనా ఈరోజు తెలుస్తుంది కధ.నేను కొంచంసేపు చదువుకొని, వీధి తలుపులు గడియ పెట్టి లైటు ఆర్పి, ఆంటీ గది దగ్గరకు వెళ్లా. ఆంటీ గదిలో బెడ్ లైటు వెలుగుతోంది. ఆంటీ మంచం మీద ఆ పక్కకు తిరిగి పడుకుంది. బెడ్ లైటు వెలుతురులో ఆంటీ పిర్రలు వీపు చక్కగా కనపడుతున్నాయి.నేను మెల్లగా వెళ్లి మంచం మీద ఇవతల పడుకున్నా. నాకు నిద్ర పట్టడం లేదు, పక్కకు తిరిగి చూసా. ఆంటీ నా పక్కకు దొర్లి, నాకు కొద్దిగా దగ్గరగా పడుకుంటా. కొంచెం సేపు ఆగి , నేను నిద్ర నటించి, మెల్లగా నా చేయి ఆంటీ గుండెల మీద వేసా. కళ్లు కొద్దిగా తెరచి ఆంటీ రెస్పాన్సు కోసం చూడసాగాను.ఆంటీ కళ్లు తెరిచి, మెల్లగా నా చేతిని పక్కన పెట్టి, నాకేసి చూసింది. నేను బాగా నిద్రలో ఉన్నట్లు నటించా. ఆంటీ మెల్లగా తన నైటీ పై బొత్తాలు మూడు విప్పింది. మెల్లగా నా చేయి పట్టుకుని తన సల్ల మీద వేసుకొని సుతారంగా పాము కుంటున్నది. నేను లేస్తే ఆంటీ మళ్లీ చేయి వదిలేస్తుందేమో అని, పడుకున్నట్లే నటిస్తున్నా. ఆంటీ అలా నా చెయ్యి తన రెండు సల్ల మీద రాసుకుంటూ మెల్లగా ఆ చేతిని తన పొట్ట మీదకు తీసుకు వెళ్లింది. బొడ్డు చుట్టూ రాసుకుని మళ్లీ నా చెయ్యి పక్కన పెట్టింది.మళ్ళీ పక్కకు తిరిగి నాకేసి చూసింది. నేను పడుకునే ఉన్నాను. తను మెల్లగా మంచం మీద కూర్చుని, నైటీ బట్టన్స్ అన్నీ విప్పి, మెల్లగా తన పేంటీ తీసి పక్కన పడేసింది. మళ్లీ పడుకొని, నా చేతిని తన పూకు దగ్గర, పెట్టి పావుకుంటోంది. నా చేతి వేళల్లో ఒక దాన్ని మెల్లగా తన పూకు మధ్యలో రాసుకొంటూ, మూలుగుతోంది. రాను రాను, నా వేలు పూకులో పెట్టుకుని గట్టిగా ఊపసాగింది.నాకు ఇదే అవకాశమని, ఒక్కసారి మెలుకువ వచ్చినట్లు లేచి చూసాను. ఆంటీ నా చేతిని వదిలి, ఆ ప్రక్కకు తిరిగి పోయింది. నాకు చాలా ధైర్యం వచ్చి, మెల్లగా నా చెయ్యి ఆంటీ మీద వేసి, ప్రక్కకు తిప్పాను. ఆంటీ తన రెండు చేతులు మొహం మీద కప్పుకుంది. బహుశా సిగ్గేసి అనుకుంటా.మెల్లగా నా చేత్తో ఆమె సల్లను రెండూ నొక్కసాగాను. ఆంటీ రెండు చేతులు నా మీద వేసి, నన్ను తన మీదకు లాక్కుంది. నేను ఆంటీ మీద పడుకుని, ఆమె పెదాలను సున్నితంగా అందుకుని, ఆమె నోట్లో రసాలన్ని జురుకోసాగాను. చేతులతో సల్లు రెండూ మెల్లగా పిసుకుతూంటే ఆంటీ మెలికలు తిరుగుతూ, మూలుగుతోంది. నేను ఒక సన్ను నోటితో మెల్లగా చీకసాగాను.ఆంటీ తన చెయ్యి ఒకటి నా మీద నుండి తీసి కిందకి జాపి నా పైజమా బట్టన్స్ విప్పసాగింది. నా మొడ్డ బాగా పైకి లేచి ఉంది. ఆంటీ తన చేత్తో నా మొడ్డని పట్టుకుని ఆడించడం మొదలు పెట్టింది. నాకు థ్రిల్డ్ ఎక్కువ కాసాగింది. రాను రాను ఆంటీ స్పీడ్ పెంచేస్తోంది. నాకు ఏదో అయిపోతోంది. ఇది కలా నిజమా తెలియటం లేదు.ఆంటీ పెంచిన స్పీడ్ కి నా లో రసాలన్నీ ఒక్కసారి బయటకు వచ్చాయి. ఆంటీ చేతి మీద ఆంటీ పొట్ట మీదా పడ్డాయి. ఆంటీ ఆ రసాన్ని ఆత్రుతగా చేత్తో తీసుకుని నాక సాగింది. నాకు ఆ చర్య ఎందుకో జుగుప్సగా అనిపించింది. ఆంటీ మెల్లగా నన్ను పక్కకు తోసి “ఈ రోజుకి ఇంత వరకూ చాలు, పడుకో, మిగతాది, రేపు నేర్చుకుందువు గాని” అని నా మీద కాలు, చెయ్యి వేసి, పడుకుంది.నాకు నిద్ర వచ్చేంత వరకూ సల్లు పిసుకుతూ, చీకుతూ, మెల్లగా నిద్రలోకి జారాను.(ఇంకా ఉంది)