దేవత లాంటి అత్తగారు – Part 1

దేవత లాంటి అత్తగారులావణ్యా, రాత్రుళ్ళు అలవాటయ్యా. కాఫీ తాగుతున్న లావణ్య ఉలిక్కిపడి చూసేసరికి అత్తగారు పంకజం కొంటెగా నవ్వుతూ కనిపించింది.లావణ్య సిగ్గుపడి కనీకనిపించకుండ అవును అనంట్లు తలూపింది.లావణ్యకి పంకజం కొడుకుతో పెళ్ళయి నెలరోజులైంది. మొగుడూ తనూ హానీమూన్ కి వెళ్ళి వచ్చి వారం రోజులైంది. ఈవారం రోజులూ లావణ్య తన అలవాటు ప్రకారం ఉదయం ఏడుకి నిద్ర లేచేసరికి అప్పటికే అత్తగారు బ్రెష్షుమీద పేస్టు పెట్టి ఇచ్చి, పళ్ళు తోముకొని రాగానే కాఫీ ఇచ్చేది. హానీమూన్ నుంచి వచ్చిన ఈవారంలో తనకే సిగ్గనిపించి ఉదయం ఆరుకి నిద్రలేవటం మొదలెట్టించి. కాఫీ తాగి తను సింకు దగ్గర గ్లాసు పెట్టేసరికి మామగారు చెమట్లు కక్కుకుంటూ వచ్చారు. లావణ్య మామగారిని చూసింది గానీ, మామగారు లావణనిని గానీ చూడలేదు. “పద రోజులో రెండో రౌండు వేసుకుందాం అని” అత్తగారిని రెక్కపట్టూకొని వాళ్ళ బెడ్రూంలోకి తీసుకుపోయారు. అత్తగారు మామూలుగానే లోపలికెళిపోయింది.సింకు దగ్గర నుంచి డైనింగ్ టేబిల్ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చున్న లావణ్యకి ఏం చెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు. అరగంటపాటు అలాగే కుర్చీలో కూర్చొని ఉండిపోయింది. చూడబోతే ఇది వీళ్ళ డైలీ రొటీన్ లా ఉన్నట్టుంది. ఈరోజు మొదటిసారిగా తను ఆరింటికి లేచింది. అరగంట గడిసేకా అత్తగారి బెడ్రూం తలుపు చప్పుడవటంతో లావణ్యకి అత్తగారి మొహం చూడ్డానికి సిగ్గేసి గబుక్కున బాత్రూంలో దూరింది.బాత్రూం నుంచొచ్చి అతికష్టం మీద అత్తగారీతో కిచెన్ లో పనిచేసింది. అందరూ కలిసి తొమ్మిదికి టిఫినులు చేసేకా తండ్రీ కొడుకులిద్దరూ షాపుకి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళది టౌనులో పెద్ద ఫర్నీచరు షాపు. నెలకి ఐదారు లక్షల రాబడి.ఇద్దరూ వెళ్ళగానే అత్తగారూ కోడలూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళేకా, “ఎందుకురా నన్ను చూడ్డనికి ఇబ్బంది పడుతున్నావు?” అంది, అత్తగారు తనని దగ్గరకు తీసుకొని నుదిటీమీద ముద్దుపెట్టి.అదీ, అదీ అని సణిగింది లావణ్య.“నేనూ మీ మావగారూ ఉదయాన్నే నాళుగున్నరకి ఒక రౌందు వేసుకొని, ఆయన్ని నేను జిమ్ముకి కి పంపి నేను కిచెన్ లో దూరుతాను. జిం నుంచి వచ్చాకా ఆయన చెమట వంటితో ఇలాగే నన్ను లాక్కొని, అప్పటికి నేనూ చిరు చెమటతో ఉంటే ….” అత్తగారు ఆగింది.కోడలు సిగ్గూతో తలవంచుకుంది. “సరే. నీకు వినటం ఇష్టం లేకపోతే చెప్పనులే” అంది. “రేపటినుండీ, నువ్వు ఏడుకే నిద్రలే. అప్పుడు ఈసిగ్గులేని దంపతులిని చూసే బాధ తప్పుతుంది”అదికాదత్తయ్యగారూ.గారూ గీరూ అన్నావంటే నీతో మాట్లాడను.అదికాదత్తయ్యా. మీరు కిచెన్ లో పని చేస్తుంటే నేను బెడ్రూమ్ళొ పడూక్కోవటం తప్పుకదా.అవునూ, నువ్వూ మావాడు రాత్రుళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు.మళ్ళి తల వాల్చేసింది. ఆలోచనలు తొలిరాత్రికెళ్ళాయి.పెళ్ళికి ముందు మొదటి రాత్రి గురించి ఎన్నో వింది. పూకు చినిగి రకతం వస్తుందనీ, అలా రాకపోతే కన్నెకాదని మొగుడు అనుమానిస్తాడనీ మూడు అంతా మంట మంటగా ఉంటుందనీ ఇలా.తనమొదటి రాత్రి మొగుడూ నెమ్మదిగా మాటల్లో పెట్టిన అరగంట తర్వాత అర్ధం అయ్యింది, తన సళ్ళు నెమ్మదిగా జాకెట్టుమించే తడూముతున్నాడని. సిగ్గుతో సమాదానాలు చెప్పటం ఆపింది.వెంటనే చేతులు సళ్ళ్మించీ తీసి నీక్కోపం వస్తే వద్దులే అని మళ్ళీ మాటలు మొదలెట్టేడు.మాటలు మొదలెట్టిండేగానీ మళ్ళి సళ్ళమీద చేతులు పడితే బావుణ్ణు అనిపించిండి. రెండోసారి సళ్ళమీద చేతులేసినప్పుడు మాటలు ఆపలేదు.మాటలు మద్యలో బుగ్గమీద ముద్దులు పెడుతూ గెడ్డాన్ని నోట్లోకి తీసుకున్నాడు. పెదాలు లాక్ చేసి నాలుకతో తన నోటిని మొత్తం తడుమేసాడు. తనుకూడా కొంచెం పెన వేసుకుంది. జాకెట్టు ఒక్కో హుక్కూ తీస్తూ ఉంటే ఆఖరిహుక్కు తియ్యటంలో సాయం చేసింది కూడా.ఇంతసేపూ పెదాలు విడకుండానే ఉన్నాయి. తన మొహం మీంచీ మొహం తీసి బ్రా లోంచీ పక్కలకు వచ్చిన సళ్ళ్ని నాళుకూ రెండో సన్ను బ్రా లేని ప్రాంతంలో తడూమసాగాడు.ఎప్పుడు ఎలా సహకరించిందో గుర్తులేదు గానీ సళ్ళు నలుపుడూ చీకుడూ అవుతూ ఉండగా తన పేంటీమీద మొగుడి అరచెయ్యి పడ్డకా మళ్ళో ఈలోకంలో కి వచ్చింది.అప్పుడు గాని లావణకి తెలీలేదు తనచీరా లంగా విడీపోయాయని.అప్పుడే మొగుడు తలని పొత్తికడూమీద పెట్టి, బొడ్డంతా నాలుకతో కెలుకుతూ పేంటీ కిందకి లాగేసాడు. పెంటీ మోకాళ్ళాకిందికి జారాకా, తనే కాళ్ళు అందులోంచి తీసింది. పెళ్ళికి ముందు కబుర్ల ప్రకారం, ఇప్పుడూ మొడుగు బట్టలిప్పాలి. కానీ అలా చెయ్యకుండా తొడలమద్య తలపెట్టేసరికి ఉలిక్కిపడీ చీ చీ అంటు తొడలు దగ్గరకి జరిపేసింది. ఇప్పుడు పూచీలిక మొత్తం మూసుకుపోయి, పొత్తికడుపు దిగువున, చీలికకు ముందు ఆతులు మాత్రమే ఉన్నాయి.మొగుడూ ఏమాత్రం తొణక్కుండా ఆ ఆతులినే మామిడి టెంక పీచు చీకినట్టు చీకటం మొదలెట్టాడు. చిన్నపిల్లాడికి కాళ్ళమీద బోర్లా పడూక్కోబెట్టి నీళ్ళు పోస్తున్న పొజిషన్లో మొగుడు తన కాళ్ళమీద బోర్లా పడుక్కొని బొచ్చు నాకుతున్నాడు. రెండు చేతులతో సళ్ళు నలపసాగాడు.సళ్ళనలుపుడి మైమరచిపోయిన తను ఎప్పుడు తొడలు తెరిచిందో గానీ, పూచీలికలో నాలుక దూర్కా జిల్లుమనిపించి తొడలు గట్టిగా మూయటంతో, మొగుడి తల నొక్కుకుపోయింది. మొగుడు కూర్చొని తల పట్ట్టుకొని అబ్బా అన్నాడు.తను గాబరాగా లేచి కూర్చొని, అయ్యో సారీ అంది. తల నొక్కేసావు అంటూ మళ్ళీ తల నొక్కుకో సాగాడుఅయ్యో, సారీ ఉండండి ఝండూబాం రాస్తాను అని మసక బెడ్ లైట్ వెలుగులో బెడ్ దిగి తన హేండ్ బేగులో నుంచి జందూబాం తీసింది.మొగుడెప్పుడు మంచం దిగేడో గానీ, నాళుగు ట్యూబ్ లైట్లూ ఒకేసారి వెలిగాయి. ఒంటిమీద నూలు పోగులేకుండా తను. ఏమయ్యిందో తెలిసేలోపలే, తన్ని వాటేసుకొని మళ్ళో నోరు చీకేస్తూ, పిర్రలు పిసకసాగాడు. లైటు ఆర్పండి అని చెవిలో చెప్పింది. కౌగిలి విడకుండానే స్విత్చ్ బోర్డు దెగ్గిరికి తీసుకెళ్ళీ లైట్ఆర్పాకా బెడ్ దగ్గరకెళ్ళి, తను సళ్ళు చీకుతూ ఉంటే జెండు బాం రాసింది. ఇప్పుడూ తలనొప్పి తగ్గింది అని మళ్ళీ తొడలు విప్పదీసి చీలిక నాకసాగాడు. ఈసారి మరి తొడలు ముయ్యలేదు గానీ, కొంచెం సేపయ్యేసరికి తనప్రమేయం లేకుండానే బాగా విప్పదీసింది. పూకంటా నాలుకతో కెలిక్కెలి వదిలేకా పూకులో టిమటిమలు పెరిగాయి.తనని వెల్లకిలా పడుక్కోబెట్టి తనమీద బోర్లా పడూక్కొని తనచేత్తో నాచెయ్యిపట్టూకొని, చొక్కా బటన్ దగ్గరకి తీసుకెళ్ళాడు. నేనూ రెండొ చెయ్యి కూడ తెచ్చి, ఒక్కో గుండీనీ చొక్కానీ వెప్పేసాను. బనీను కింది అంచులుమీద నాచెయ్యి వేసుకున్నాడు. బనీను లాగేసాను.శోభనపు పెళ్ళికోడుకు కదా పంచె ఎప్పుడో ఊడినట్టుంది. తన డ్రాయర్ మీద నాచెయ్యి పెట్టించుకొన్నప్పుప్పుడు మాత్రం నా చెయ్యి కదపలేదు.తను నామీద సరిగ్గా బోర్లా పడూక్కున్నాడు కదా. వొంటిమీద డ్రాయర్ తప్ప ఏదీ లేదు. నా వొంటి మీద అదికూడా లేదు. నా రెండు చేతులనూ తన నడూముకు చెరోఈ వేపూ వేసుకొని, నా ఒక్కో వేలినీ, తన ద్రాయర్ లోకి దూర్చుకున్నాడు. మొహాన్ని ముద్దులతో ముంచెత్తుతూ, చాతితో సళ్ళనీ, డ్రాయర్ మీదనుంచే మొడ్డతో పూకునీ అదుకుతూ తన చేతిని నా తొడలమద్య చేర్చి, పూకుని వేళ్ళతో కెలకసాగాడూ.ఇంక నేను ఆగలేక డ్రాయర్ ని ఒక్క అంగుళాం కిందికి తోసాను. నా చేతి మీద చెయ్యేసి ఇంకా కిందికి నెట్టేడు. నేను డ్రాయర్ బాగా కిందికి లాగేసాను. ఇప్పుడు ఇద్దరం ఒక్కలాగే ఉన్నాం. నా రెండు చేతుల్నీ తన మొడ్డపై వేసుకొని, ఒక చేత్తో సళ్ళు నలుపుతూ ఇంకో చేత్తో పూకు కెలుకుతూ ఉంటే, నేను కూడా మొడ్డని సవర దియ్య సాగాను. మళ్ళి నన్ను వెల్లకిలా పడుక్కోబెట్టి నామీదెక్కాదు. నేను కాల్లు వెడల్పు చేసాను.తన నడుం ఊపుతూ, మొడ్డతో పూచీలికను రుద్ద సాగాడు. ఇక నాకు టిమలు ఎక్కువయ్యి, నేనూ నడుం ఉపాను. ఒక చేత్తో నా చీలికి అంచనా పట్టి, ఇంకో చెత్తో మొడ్డ గుండుని చీలిక మీద పెట్టి నొక్కాడు. టిమటిమలకు నొప్పి తోడయ్యింది. దూరట్లేదు.నొప్పీ, దూరిస్తే బావున్నన్న ఫీలింగు.నా మించీ లేచి, నాకాళ్ళు మడత పెట్టి, మోకాళ్ళు సళ్ళకి తగిలేలా పెట్టేసరికి పూకు ఉబ్బెత్తుగా, నాకిన నాకుళ్ళకి విచ్చుకొని ఉంది. దాని మీద మొడ్డ గుండు పెట్టి రెందు చేతుల్నీ నా సంకలపక్క పెట్టి, రెండు కాళ్ళనీ బెడ్డు కీ ఆనించాడు. ఇప్పుడూతన బరువంతా, చేతులూ, కాళ్ళు, మొడ్డ మీద ఆనింది. ఆబరువుకి నాపూకు చీలిక కొంచెం విచ్చుకుంది. నెమ్మదిగా కదులుతూ, మొడ్డగుందు పూచేలికనుంది జారకుండా చేస్తూ ఉంటీ నొప్పి తగ్గి సమ్మసమంగా టిమటిమలు పెరుగసాగాయి.నేను నా లోకంలో ఉండగానే, నడుం తో ఒక్క గుద్దు గుద్ది, చేతులూ కాళ్ళని గాల్లోకి లేపాడు. నడూం గుద్దు పోటూ, కాళ్ళూ చేతులూ గాల్లోకి లేపేసరికి తన శరీర బరువూ అంత ఒక్కసారి మొడ్డమీద పడేసరికి అది కస్సుని దూరింది.అమ్మా అని అరిచేసరికి నా తల పట్టూకొని, న నోట్లో మళ్ళీ తన నాలుక పెట్టేసాడు. పూకంతా మంట.వొళ్ళంతా ఉన్న బరువు హాయిగా ఉంది. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది. తన నోట్లో నాపూకు రసాలున్నాయని. వెంటనే తల తిప్పాను. మళ్ళి బలవంతంగా నోరు చప్పరించబోతూ ఉంటే, చీ, అక్కడ నోరు పెట్టారు. నోరు కడూక్కుంటే గానీ మళ్ళీ నా నోటికి మీనోరు తగలనివ్వకండి అన్నాను.ఎక్కడ నోరు పెట్టను. మెడమీదా అన్నా. కాదు అక్కడ అంది. ఎక్కడో చెప్పు మళ్ళీ అన్నాను. చీ అది చెప్పడనికి అసయ్యం అంది.ఎక్కడొ పేరు చెబితే నీనోట్లో నోరు పెట్టను అన్నాను. దాని పేరు చెప్పటం ఎక్కువ అసయ్యమా, అక్కడ పెట్టీన నోరు నీ నోట్లో పెట్టడం ఎక్కువ సయ్యమా అన్నాను.కొంచెం సేపు నా తల పక్కకు తిప్పే ఉంచాను. తను కూడా నానోట్లో నోరు పెట్టే ప్రయత్నం చెయ్యలేదు. నెమ్మదిగా బుగ్గ చప్పరించ సాగారు. అప్పుడూ తెలిసింది, పూకులో మంట తగ్గినట్టు. మొడ్డ కూడా కొంచేం చిక్కినట్టుంది. మెత్తబడ్డట్టుంది. నాకేం చెయ్యాలో తెలీక ఉచ్చపోయటం ఆపినట్టు అన్నాను. అంతే, నా పూకు పెడలు బిగిసి మళ్ళి మొడ్డా నిక్కింది. మళ్ళి నొప్పి పెరిగింది గానీ, మొదటంత లేదు.అంతలో తన నోరు బుగ్గమించి నోటివేపు వస్తూ ఉంటే, ప్లీజ్ అక్కడ పెట్టిన నోరు నా నోటికి తగిలించకండి వాంతి వస్తుంది అన్నాను.ఎక్కడ చెప్పిన నోరో చెప్పు అన్నాడు. ఉచ్చపోసుకొనే చోట పెట్టిన నోరు అంది. దాని పేరు అన్నాదు. మళ్ళీ మొడ్ద మెత్తబడింది.నేను ముందు మీరు చెప్పండి, నేను మళ్ళి చెబతాను అన్నాను. తను నాచెవిలో, గుద్ద అన్నాడు. నేను ఠక్కున, కాదు అన్నాను. మరేంటో చెప్పు అన్నాడు. నేను సిగ్గుపడ్డను. మళ్ళి ఎందుకో ఒక్కసారి ఉచ్చ ఆపుకున్నట్టు చేసేసాను. మొడ్డ మళ్ళి నిక్కింది. నొప్పి బాగా తగ్గింది. తను నాచెవిలో పూకు అన్నాడు.నేను తన చెవిలో పూ… అన్నాను. గుసగుసగా. పూ ఏమిటీ అన్నాడు తన నోరొ నా నోటికి దగ్గర తెస్తూ ఉంటే నా నోరు తన చెవి దగ్గరకి తీసుకెళ్ళి గుసగుసగా పూ….. కు అన్నాను. మొడ్డ ఎంత గట్టిబడిందంటే, నాకు పూకు కలుక్కుమంది. అంటే దూరినతరవత రెండు సార్లు నిక్కినదానికన్నా ఎక్కువ నిక్కింది. నేను కూడా కలుక్కుమన్న పూ పెదాల్ని చప్పరించాను. సరిగ్గా వినిపించలేదు అన్నాడూ.ఈసారి, నేను కొంచెం గట్టిగా గుసగుసలతో పూ కు అన్నాను. ఈసారి తన నడుం ఒక్క అంగుళం పైకెత్తి, మళ్ళి లోపలికి తోసాడు.మంటా అన్నాను. ఎక్కడ మంట అన్నాడు. నాకు మంటతో పాటు తీట కూడ పెరగడంతో, చెవిలో గుసగుసలుగా పూ…కు మండుతోంది అన్నాను. వెంటనే ఎందుకు మండుతోంది అన్నాడు. మీరు కదులుతుంటే, అన్నాను. కదలటం ఆపి మొడ్డని ఆపి ఆపి నిగిడించటం మొదలెట్టాడు. సమ్మసమ్మగ ఉంది. కొంచెం సేపయ్యేసరికి కదిలితే బావున్ననిపించింది.చెవిలో, మంట తగ్గింది అన్నాను. ఎక్కడ అన్నాడు. రెండు సార్లు సిగ్గుపడ్డత్తు నటించి, పూకులో మంట తగ్గింది అన్నాడు.ఈసారి కదలకుండా, తల మొహం మీంచీ తీసి సళ్ళు చీకడం మొదలెట్టి, సళ్ళు కొరకటం మొదలెట్టాడు. నేను పూకు పెదాలు వదులూ బిగుతూ చేస్తూ ఉండగా, సళ్ళ ముచ్చికలిని కరిచేడు. కరవద్దు అన్నాను. ఎక్కడ కవద్దు అన్నాను.మీరు చెప్పండి అన్నాను. సళ్ళు అన్నాడు. నేను చెవిలో గుసగుసగా, సళ్ళు కరవ వద్దు అన్నాను. వెంటనే మొహాన్ని పైకెత్తాడు. నేను పర్వాలేదు అని తన తల సళ్ళకి అదుముకున్నాను. అయినా తను చప్పరించలేదు.నేను చెవిలో చప్పరించండి అన్నా. ఏం చప్పరించాలి అన్నాడు. నేను సళ్ళు చప్పరించండి అన్నాఉ.సళ్ళు చప్పరిస్తూ నడుం కదపటం మొదలెట్టి, మళ్ళి ఆపి మండుతోండ అన్నాడు. లేదు మంట తగ్గింది అన్నాను.ఎక్కడ అడిగేడు. నేను చెవిలో పూకులో మంట తగ్గింది. కదలండి అంది. నామొగుడు నడుం కదపటం ఆపి, తన చాతి కదపటం మొదలెట్టేడు. ఇలాగేనా కదిలేది అన్నాడు. కాదు నడుం పైకీ కిందంకీ కదపండి అన్నాను.దాన్ని ఏమంటారు అన్నాదు. నేను మీరు చెప్పంది అన్నాను. నా చెవిలో దెంగడం అన్నాడు. అని ఆగిపోయాడు. నేను చెవిలో దెంగండి అన్నాను. దెంగే టప్పుడు అండీ అనొద్దు, అన్నాడే గానీ దెంగటం మొదలెట్టలేదు. నేను చెవిలో గుసగుసలతో దెంగు అన్నాను.అలా కాదు దెంగుతున్నప్పుడూ నన్ను ఒరేయ్ అని పిలవాలి అని కదలికలన్ని ఆపి, తన చెవిని నా నోటికి దగ్గరకి తెచ్చాడు. నేను దెం…..గ…..రా అన్నాను, కొంచెం గుసగుసలుగా.ఇంక చూస్కో. ఒకటే గుద్దుళ్ళూ దెంగుళ్ళూ. పావుగంట తర్వాత కార్చుకున్నాడు. నేను బాత్రూంకెళ్ళి చూద్దును కదా పూకు మీద బొచ్చంతా తెల్లగా, ఎర్రగా ఉంది. మంట ఎక్కువగానే ఉన్నా, దెంగుకుంటున్నంతసేపూ తెలియలేదు.పెళ్ళికి ముందు విన్న ప్రకారం, పూకు చినిగిన మంట తట్టుకోవటం చాలా కష్టం. నాకు పూకు చినిగింది గానీ, మరీ అంత మంట లేదు.తొలిరాత్రి మళ్ళి నన్ను దెంగలేదు. మేమిద్దరం, వొంటిమిద నూలుపోగులేకుండా పెనవేసుకొని నిద్రపోయాం