దొంగ Part 5

నిజంగా నాకు కాళీ లేక వేరేపని మీద చాలా బిజీగా ఉండి అప్డేట్ ఇవ్వలేక పోయాను ఇప్పుడు సైట్ ఓపెంచేస్తే ఒకతను చాలా చిరాకు పడుతున్నారు.
నిజమే మీ చిరాకుకి అర్దం ఉంది కానీ…
నేను రోజూ అప్డేట్ పెట్టినప్పుడు మీరు ఎందుకు ఎంకరేజ్ చెయ్యలేదు????? కనీసం బాగుంది అని ఎందుకు అనలేదు??
మీకు కనీసం బాగుంది అని చిన్నా మెసేజ్ పెట్టడానికి కుదరదు కానీ మా పనులు మానుకుని మీకోసం కనీసం 2 లేక మూడు గంటలు కూర్చుని అప్డేట్ మాత్రం పెట్టెయ్యాలి అంతేగా??
ఇదేమి న్యాయం అండీ?? మీరే చెప్పండి
నేను చాలా స్టోరీస్ చదివాను చూశాను మన తెలుగు రీడర్స్ ఆ కద రైటర్కి చిరాకు దొబ్బి రాయడం మానేసే వరకూ ఒకనీసపు ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా ఇవ్వరు ఏదో పని మీద ఒక మూడు నాలుగు రోజులో లేక అంతకన్న ఎక్కువ టైమో కద రాయడం ఆపితే మాత్రం ఇదిగో ఇలా రడీ ఐపోతారు తిట్టడానికి
ఆపేసిన తరవాత తిట్టడానికి రడీఅయ్యేదానికటే ఆ కద రన్నింగ్ లో ఉన్నాపుడూ బాగుంది అని ఒక చిన్నా మెసేజ్ మెడితే కనీసం ఈయనన్న రోజూ మెసేజ్ పెడుతున్నాడు అని రైటర్కి కొంచెం త్రుప్తి ఉంటుంది ఆయన వేస్ట్ చేసుకునే టైం కి
మీకు ఒక విషయం తెలిసినట్టు లేదు
ఈ సైట్ లో ఉన్నా అన్ని కదలూ వేరే వేరే సొంత బ్లాగ్ల్స్ లోనూ సైట్స్ లోనూ కాపీ చేసుకుని పెట్టేసుకుని యాడ్స్ తో మనీ సంపాదించుకుంటున్నారు చాలా మంది.
ఈ సైట్ లో కద రాసినందుకు సింగిల్ పైసా కూడా ఇవ్వరు టైం బొక్క పెట్టుకుని కరెంట్ బిల్ల్ బొక్క పెట్టుకుని కద రాసి ఇదిగో ఏదో పని మీద నో లేక టైం దొరకకో కొంచెం లేట్ ఐతే మాత్రం ఇదిగో ఇలా అతిగా ఆవేశపడిపోతారు కొంతమంది.
ప్లీజ్ అర్దం చేసుకోండి
ఒక్క పైసా ఉపయోగం లేకపోయినా ఇక్కడ కద రాసి అప్లోడ్ చేసేది ఎందుకూ?? మీ అందరు దానిని చదివి ఎంజాయ్ చెస్తారు అనేకదా
మాకొకళ్ళకే టేలెంట్ ఉంది అని మేము అనడం లేదు ప్రతీ ఒక్కళ్ళకీ ఉంటుంది ట్యాలెంట్ దానిని బయటకి తీయ్యడమే చాలా మందికి కుదరదు అంతే
నేనేమి గొప్పవాడిని కాదు
ఎవ్వరినైనా నొప్పించి ఉంటే క్షమించండి తెలుగు రైటర్స్ ని ఆదరించండి అభిమానించండి ఎంకరేజ్ చెయ్యండి
ఆ ఆంటీ దగ్గర నేను పొందిన సెక్స్ అనుభవం అదిరిపొయింది అప్పుడు నిర్ణయించుకున్నా దొంగతనానికి వెళ్ళిన ప్రతి చోటా ఆడదానిని దెంగెయ్యాలి అనుకున్న
ఆ ఆంటీ దగ్గరనుండీ తెచ్చిన నగలు సగం ఉంచేసి సగం మాత్రం ఒక బంగారం కొట్టు వాడితో కాంట్రాక్ట్ పెట్టుకుని వాడికి అమ్మేశా డబ్బు తీసుకుని మనకి కావలసినవన్ని కొనుకుని మిడిల్ క్లాసు నుండి అబవ్ మిడిల్ క్లాస్ పొజిషన్ కి వచ్చేశా ఒక బండి కొన్నాను నా దగ్గర ఉన్నా నగలు దాయడం కొంచెం కష్టంగానే ఉంది అందుకే ఒక పెద్ద భీరువా తీసుకుని దాని సీక్రెట్ అరల్లో ఆ నగలు దాచాను
నేను ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని అక్కడే ఉండేవాడిని తిండి తిప్పలు అన్ని బయటే పడుకోవడానికి ఇంటికి అలా కొంచెంకాలం గడిశాకా
నేను ఉండే ప్రక్క పోర్షన్ లో ఆవిడ నాతో మట్లాడడం మొదలెట్టింది
ఒక 40 ఉండొచ్చేమో మరీ సూపర్ ఫిగర్ కాదు గాని పరవలేదు
మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలి నగలు అవి పెద్దగా లేవు మెడలో సూత్రల తాడు నల్ల పూసలు వేసుకునేది బయటకి వెళుతున్నప్పుడు
ఆంటీతో మాట్లాడుతూ కొంచెం దగ్గరయ్యాను ఆంటీ నాతో సర్దాగా మాట్లడేది వాళ్ళ ఆయన గురించి అన్ని చెప్పేది ఎదో ప్రెయివేటు కంపెనిలో గుమస్తా అంట పొద్దున్నా వెళితే మళ్ళి సాయింత్రమే బోజనాలు అకక్డే పెడతారంట
పొద్దున్న నుండీ సాయింత్రం వవరకూ ఆంటీ ఒక్కద్దే ఉండేది
నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది
నిదానంగా ఆంటీని గోకి లైన్లో పెట్టుకుంటే కావలసినప్పుడల్లా కుమ్ముకోవ్చ్చుకదా అనిపించింది
వెంటన పని మొదలెట్టా
అంకుల్ అసలు వేస్తునాడా అన్నది తెలుసుకోవాలి ఎలా?? అనుకుని నిదానంగా అంకుల్ గురించి విష్యాలు అడిగాను ఆవిడ ఒక్కోటి అన్ని చెప్పింది పరసనల్ విష్యాలు కాకుండా
ఆవిడ నన్ను బాగా నమ్మినట్టు అన్ని నాతో చెప్పేసింది
అప్పుడు నేను డైరక్ట్ ఐపోయి
ఆంటీ అంకుల్ మిమ్మల్ని వేసుతున్నారా?? అన్నాను
ఆవిడ విని కూడ విననట్టు నటించింది అందుకే నేను మళ్ళి అడిగాను అదే మాట అప్పుడూ ఆవిడ చీ ఏమి మాటలు అవి అని సిగ్గు పడింది ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరు కదా మనిద్దరమె కదా అన్నాను
ఆవిడ తల ఒంచుకుంది
పోనీలేంది మీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పొద్దులే అన్నాను
అబ్బే అదేమి లేదు అంది.
మరి ఐతే చెప్పండి అన్నాను
ఏమి చెప్పాలి అంది
అదే అంకుల్ మిమ్మల్ని రోజూ వేస్తారా అన్నాను
ఆవిడ తల ఒంచుకుని సిగ్గుపడుతుంది హుమ్మ్ చెప్పండి మరి అన్నాను
రోజూ ఏమి కాదు వారానికి ఒకసారో రెండు సర్లో అంతే అంది తల ఒంచుకునే
అదీ సంతతి అందుకే మీరు ఇలాగే ఉండిపోయారు అన్నాను
ఎలా అంది అనుమానంగా తనని చుసుకుంటూ..
అస్సలు నలగ కుండా అన్నాను
చీ పడు పిల్లాడా మరీ సిగ్గులేదు బాబూ అంది సిగ్గుపడుతూ
మీరు ఊ అంటే అంకుల్ ఇప్పటివరకూ చూపించని రుచులని నేను చూపిస్తాను అన్నాను
హీయ్య్ ఏమి మాట్లాడుతున్నవో తెలుస్తుందా నీ వయసెక్కడా నా వయసెక్కడ పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు మానుకోవడం మంచిది అంది.
అబ్బహ్ భిగి సదలని ఒల్లు మీది కోఏఎ నాగు వయసు నాది ఇద్దరం కలిస్తే అబ్బహ్ శృంగార సామ్రాజ్యాన్ని ఏలవచ్చు అన్నాను ఆవిడని కౌగిలించుకుంటూ
హేయ్య్య్ అబ్బహ్ చెప్పేది నీకే ఏంటిదీ ఎవరన్నా వస్తారూ అంది
ఆవిడని నేను తెగ నలిపేస్తూ మెడమీద బుగ్గల మీద అప్పుడప్పుడు పెదవు ల మీద ముద్దులు పెట్టేస్తున్నా
అయ్యోఓ తలుపు కూడా వేసి లేదు ఎవరన్నా వస్తే కొంపలంటుకుంటాయ్ అంది గాబరాగా
ఎవరూ రారులే అని నేను ఆవిడని మరింత పొదవి పట్టుకుని నలిపేస్తున్నా
అబ్బహ్ చెపితే వినవు కదా తలుపు వేసి వస్తాను ఉండు ఎందుకంత ఆత్రం మీ అంకుల్ సాయింత్రం వరకూ రారులే అంది చిన్నగా నవ్వుతూ.
ఆహా నా మొగుడు వచ్చేదాకా నీదానినే అని చెప్పకనే చెప్పింది కదా అందుకే ఆవిడని వదిలాను వెంటనే తలుపు దగ్గరకి వేసి లోపలకి గెడ పెట్టి నాదగ్గరకి వస్తూ నా కళ్ళల్ళోకి కళ్ళు పెట్టి చూస్తుంది.
ఆవిడని మంచం మీదకి తోసి నేను ఆవిడ మీద పడి దొరికిన చోటల్లా నలిపేస్తున్నా బాగా కసెక్కి ఉన్నట్టు ఉన్నావే నా మీద అంది
మరి ఇంత అందగత్తె కళ్ళ ముందు అందలు అరబోస్తుంటే కోరిక పుట్టక ఏమి చేస్తుంది అన్నాను
అబ్బోఓ ఏమి అందాలు ఆరబోశానమ్మా నీకు అంది
పైట జార్చి సళ్ళు చూపించావ్
పైట చాటు బొడ్డు చూపించావ్
పని చేసుకునేటపుడూ చీరా లంగాని బొడ్డులో దోపినప్పుడూ నీ కాళ్ల పిక్కలు తొడలు చూపించావ్
స్తానం చేసి బాత్రూం లోనుండీ మీ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడూ నీ వీపు చూపించావ్ ఒకటేమిటి అన్ని చుసేసినట్టే కానీ పూర్తి నగ్నంగా చుడలేదంతే అన్నాను
మరి మీ అంకుల్ వచ్చే లోపు ఆ కోరిక కూడా తీర్చేసుకో ఐతే అంది
ఆవిడ మాటలకి నన్ను నేనే నమలేక పోయా ఆవిడ అంత కొపరేట్ చేస్తుంది అనుకోలేదు అస్సలు అలాంటిది ఆవిడే అడిగి చేయించుకునేసరికి నా కోరిక డబుల్ అయ్యింది…
అలా మంచం ఎక్కించిన రెండు నిముషాలకే ఇద్దరం నగ్నంగా తయారైపోయాం అప్పటికే కౌగిలింతలు ముద్దులు పెట్టుకుని కైపెక్కి ఉన్నాం కదా నా మొడ్డ లేచింది నేను బట్టలన్నీ విప్పేసరికి నా మొడ్డ చూస్తూ ఉండిపోయింది. ఏంటీ అలా చూస్తున్నారూ అన్నాను ఏంటి ఇది అమ్మోఓ ఇంతుంది అంది నేను చిన్నగా నవ్వాను. అమ్మోఓ గాడిద మొడ్డ లాగా ఉందిగా ఇంతుంది ఏంటీ పూకులో పెడితే నోటిలోకి వచ్చేలా ఉంది గా అంది నా మొడ్డ మీద చెయ్యవేసి గుప్పిటలోకి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ అమ్మోఓ ఇది గుప్పిటలోకి కూడా పట్టడం లేదు ఏమేసి పెంచావ్ దీనిని అమ్మోఓ ఇంత మొడ్డ కూడా ఉంటుందా?? అంది
ఇంత మొడ్డ పెట్టుకుని దీనిని ఇంతకాలం కాళీగా ఉంచావా?? అంది మరేమి చెయ్యాలి అన్నాను ఏదన్నా చేస్తాం అంటే వద్దంటామా ఏంటీ అంది నా మొడ్డ వంక చూస్తూ మీరు అవకాశం ఇస్తారోఓ ఇవ్వరఓఓ అని అన్నాను.
అప్పటికి అవకాశం కుదిరినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి చూపిస్తూనే ఉన్నాను కదా ఆడదానిని అంతకన్న డైరక్ట్గా ఏమి అదుగుతాం మీరే అర్దం చేసుకోవాలి గానీ అంది అవునా ఏదో మామోలుగా కనిపిస్తున్నాయ్ అనుకున్నాను గాని మీరు చూపిస్తున్నారు అనుకోలేదు అన్నాను, నా మొగుడు సరిగ్గా చెయ్యడంలేదు నువ్వు తగులుకో అని అంటారా ఏంటీ అంది నవ్వుతూ. ఆంటీని ఒకసారి తేరిపారా చూశాను ఏంటి అలా చూస్తున్నావ్ అంది ఎక్కడా ఒక్కా మడత కూడా పడలేదుగా అన్నాను.
గట్టిగా దెంగితే అరిగిపోతాను అనుకునే టైపు మీ అంకుల్ అంది ఐతే అన్ని అరగ గొట్టలన్న మాట అన్నాను నీది పెడితే అరగడం కాదు పగలడం ఖాయం అంది నవ్వుతూ ఇంతుంది గా ఐనా పగులుతుంది అంటావా అని నా అరచేతిని తన మధన మందిరం మీద వేశాను
ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ష్హ్ హ్హ ఒరేఏఏఏయ్య్య్య్ అలా చెయ్య పెట్టేసావ్ ఏంటిరా బాబూ అంది మొడ్డ పెట్టమని పిలిచి చెయ్య వేస్తే నే విలవిలలాడిపోతున్నవే అన్నాను
ఈ మురిపాలు ఏమి మీ అంకుల్కి తెలియవు రా మీదెక్కి బొక్కలో పెట్టి ఆడించడం కారిన వెంటనే కిందకి దిగి అటు తిరిగి పడుకోవడం అంతే అంది
నీకు అన్ని రుచులూ నేను చూపిస్తాలే ఆంటీ అని నా చూపుడు వేలు పూ గాడిలోకి పోనిచ్చి పైనుండీ కిందకి కదిపాను నా వేలుకు మద్యలో ఎదో అడ్డుపడినట్టుగా అనిపించి కొంచెం గట్టిగా రుద్దాను
ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్ష్హ్ అబ్బహ్హ్ ఒరేఏయ్య్ నా గొల్లిని కెలుకుతున్నావ్ ఏంటిరా గొల్లిగా అంది నీ పూకు బలుపు చూస్తున్నానే నా కసిపురుగా అన్నాను
పైన ఎంత ఎదిగినా బొక్క చిన్నదేరా నీది పెట్టేటప్పుడు కొంచెం చూసి పెట్టు అంది
నీ బొక్క వెడల్పు చెయ్యడనికే కదే ముందు వేళ్ళు పెట్టి ఆడించేదీ అని నా చూపుడు వేలు ఆంటీ పూ బొక్కలోకి తోశాను
అబ్బాహ్హ్…నిదానం నీ ఆత్రం చూస్తుంటే ఇప్పటివరకూ దేనిని తగులుకున్నట్టు లేవు కోతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్టుగా నీకు నా కొబ్బరి చిప్ప దొరికింది అంది నవ్వుతూ
అవును ఆంటీ కాస్త మీరే అన్ని నేర్పించి చేయించుకోవాలి అన్నాను
మూరెడు మొడ్డ పెట్టుకుని ఏమి తెలియకపోతే ఎలా సర్లే నాకు తప్పుతుందా అని నా మొడ్డ చేతిలోకి తీసుకుని ముందోలు వెనక్కి లాగి లోపల ఎర్రబాల్ ని కళ్ళార్పకుండా చూస్తుంది ఏంటి అలా చూస్తున్నారూ అన్నాను
దీనిని కుడుస్తారంట రా కుడిస్తే ఎలా ఉంటుందోఓ అంది ఏఏ అంకుల్ గారిది ఎప్పుడూ కుడవలేదా అన్నాను నీదైతే చెరుకు గెడలాగా ఏపుగా ఎదిగింది కాబట్టి చూస్తుంటే కుడవాలనిపిస్తుంది ఆయనది పచ్చిమిరపకాయలాగా చిన్నగా ఉంటుంది దానినేమి కుడుస్తాం అంది ఇద్దరం కలిసి నవ్వుకుని మరి ఎదో అంటున్నారు గా ఆ రుచేంటో చూపించండి మరీ అన్నాను అదేరా ఎలా కుడవాలో ఏంటో నాకూ తెలిసిచావదు అంది
అవునా?? అసలు కుడవడం అంటే ఏంటీ అన్నాను చీకడం రా అంది ఓహోఓ చీకడం అంటే మామోలుగా నోటిలో పెట్టుకుని చీకెయ్యండీ మద్య మద్యలో మీకు ఇంకా ఏమన్న చెయ్యలనిపిస్తే అది కూడా చేసెయ్యాండీ అంతే అన్నాను
అంతే అంటావా సరే రా రా ఐతే అని తన ముఖాన్ని నా మొడ్డ దగ్గరగా తీసుకుని వచ్చి అలాగే చూస్తుంది హుమ్మ్ కానీయ్ అన్నాను.
The post దొంగ Part 5 appeared first on Telugu Sex Stories.