దొంగ Part 6

అలా దగ్గరగా చూస్తున్నా ఆంటీని ఎంకరేజ్ చేసేసరికి నా మొడ్డ గుండును నోటొలోకి పెట్టుకుని మళ్ళి వెంటనే తీసేసింది ఏంటీ అన్నాను ఇదేంటి ఇలా ఉంది అంది ఎలా ఉందీ అన్నాను అదోలా ఉంది అంది బాలేదా అన్నాను బాగుంది అంది.
మరి ఎందుకు తీసేశారూ? అన్నాను
మళ్ళీ నోటిలోకి తీసుకుంది
ఇంక ఆవిడ నా మొడ్డని ఇంకా కొంచెం లోనకి లాకుంటూ ఐస్ చీకినట్తు చీకేస్తుంది
అమ్మోఓఓ అమ్మోఓఓ ఆంటీ రాదు రాదు అంటూనే ఇంతిలా చీకేస్తునారు?? అమ్మోఓఓ మీరు అలా చీకుతుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాను హ్హా హహ హ్హ ఇస్స్స్స్ హ హ హా హేఏయ్య్ అంటీ అమ్మోఓఓ హాహ్ అహాహ్హహ్ ఇస్స్స్… అంటూ నా లావ ని ఆవిడ నోటిలోకి చిమ్మేశా.
నా మొడ్డ ఫోర్స్గా ఆవిడ గొంతులోకి పిచికారీ కొడుతుల్లోకి ఆవిడ కూడా నా రసాలని మింగేసింది
కొంచెం సేపు చీకి నా మొడ్డని బయటకి తీసి
ఇంత మొడ్డ ఉంది ఎంతసేపు దంచి దంచి వదులుతుందో అని నేను అనుకుంటే నువ్వేంటీ ఇంత తొందరగా కార్చేసుకున్నావ్ అంది
అమ్మోఓ మీరు అలా చీకుతుంటే నాకు ఎదో ఐపోయింది ఆంటీ తట్టుకోలేకపోయాను అన్నాను
ఆవిడ నా మొడ్డ ఒంక చూసి అబ్బహ్ ఇప్పుడే లొట్టేడు కార్చి కూడా ఇంకా నుంచునే ఉందేంటిరా నీ మొడ్డ అంది నవ్వుతూ.
ఏమో నాకేమి తెలుసూ అన్నాను
దీనిపని ఇలా కాదురా అని ఆవిడ నా మొడ్డని చేతిలోకి తీసుకుని చాలా కసిగా ఊపుతుంది
ఆ ఊపుడికి నాకు కొంచెం నొప్పి అనిపించినా ఓర్చుకున్నా ఆవిడ మాత్రం ఇంకా ఇంకా ఆవేశంగా ఊపేస్తుంది అమ్మోఓ ఇది ఇంత గులెత్తి పోతుందా?? మొడ్డ కనిపించేసరికి ఇంక మన లోకంలో లేదు అనుకుని
దీని కసి తీరా దెంగి దీని బొక్కలన్ని లూజ్ చెసెయ్యాలి అనుకున్నా
అబ్బహ్ ఆంటీ ఏంటా ఊపుడూ నా మొడ్డ విరిగిపోయేలా ఉంది అన్నాను
పచ్చడి బండలాగా ఉంది ఇదెంతుకు విరుగుతుంది రా అంది
అబ్బహ్ అలా చేతితో ఊపకపోతే నోటిలో పెట్టుకోవచ్చుగా అన్నాను
ఏంటీ నా చీకుడు బాగా నచ్చినదా?? అంది
నోటిలో పెట్టుకోవే నీ నోటికి నా దెబ్బా రుచి చూపిస్తానూ అనుకుంటూ అమ్మోఓ ఎంత బాగుందోఓ అన్నాను
మళ్ళి నోటిలోకి పెటుకుని చీకుతుంది అబ్బహ్ ఆంటీ ఒకసారి ఉండండి అన్నాను ఆవిడ అపింది చీకడం. నేను నా చేతులు ఆవిడ తల మీద వేసి గట్టిగా పట్టుకుని నా నడుముని ముందుకు నెట్టాను నా మొడ్డ కొన వెళ్ళి తన అంగుడికి తగిలింది ఆవిడ కళ్ళు తేలేసి చూస్తుంది కొంచెం వెనక్కి లాగి మళ్ళి తోశాను వద్దు అన్నట్టు కళ్ళతోనే సైగ చేస్తుంది
ఇప్పుడు చూడవే నా కసి నీకు చూపిస్తా అనుకుని నా దెబ్బా చిన్నచిన్నగా దరువు వెస్తున్నా నా చేతులతో ఆవిడ తలని బలంగా పట్తుకున్నాను గా ఇంక ఆవిడకి కదలడానికి అవకాశం లేదు నేణు నా దెబ్బా కొద్ది కొద్దిగా లోనకి నెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నా
ఆవిడ పళ్లతో నా మొడ్డని కొరకడానికి చూస్తుంది ఇంది పని కాదనిపించి నా మొడ్దని ఇంకొంచెం లోనకి నెట్టాను అది సరిగ్గా దారి చూసుకుని ఆవిడ గొంతులోకి పోవడానికి రడి అయ్యింది
ఆవిదకి ఏమి చెయ్యాలో అర్దం కాక తగ గింజుకుంటుంది
నేణు మెల్లిగా దరువు మొదలెట్టా మెల్లి మెల్లిగా నాది లొనకి నెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ కొదిరినంత లోనకి తోస్తూ దెంగుఇతున్నాను ఆవిడ నోటిని
ఆవిడ కళ్ళలోనుండీ నీళ్ళు కారుతున్నాయ్ అదంతా నాకు అనవసరం అనుకున్నట్టుగా నా పని నేను చేసుకునిపోతున్నాను
కొత్త కొత్త చోట్లకి నా మొడ్డ వెళుతూ కొత్త కుఖాలని ఇచ్చేసరికి నాకు మళ్ళి ఐపోవచ్చి నా రసలని ఆవిడ గొంతులోనే పిచికారీ కొట్టేశా
రెండు దెబ్బలు ఊపి మెళ్ళిగా నా మొడ్డ ఆవిడ నోటిలోనుండీ తీశాను
ఆవిడ మంచం మీద పడిపోయి తెగ ఆయసపడుతూ గాలిపీల్చుకుని కొంచెం సేపటికి తేరుకుని
నువ్వు మనిషివా పసువ్వ అంది కోపంగా కొంచెం సేపు ఉంటే చచ్చేదానిని తెలుసా అంది కోపంగా
అంటే మీకు బాగా కొరికగా ఉందన్నారనీ అన్నాను
అంటే?? మాత్రం ఇలా కదలకుండా పట్తుకుని మరీ గొంతులోకి తోసేస్తావా నీ మొడ్డని అంది కోపంగా
నాకు కొత్త రుచి చూపించారు కదా మీకు కూడా కొత్త రుచి చుపిందాం అనీ అలా చేశా సోరీ ఆంటీ అన్నాను
కొత్త రుచి చూపించడానికి చంపేస్తావా?? అంది కోప్మగానే
అబ్బహ్ సోరీ చెపుతున్నాఉ కదా ఎదో అలా జరిగిపోయింది సోరీ అన్నాను
కొంచెం సేపు ఆగితే చచ్చేదానిని తెలుసా అంది
అయ్యోఓ మంగారు గుడ్లు పెట్టే బాతులాంటి మిమల్ని ఎందుకు చపుకుంటాను రోజూ కొంచె కొంచెం మీ అందాన్ని జుర్రుకుంటాను కనీ అన్నాను
ఇంకెప్పుడూ ఇలా చెయ్యకూ అంది
అబ్బహ్ సోరీ చెపుతున్నను కదా అని వెంటనే ఆవిడని కౌగిలించుకుని లిప్ టు లిప్ కిస్స్ పెడుతూ కౌగిలిని భిగించాను
ఆవిడకూడా నాకు కోపరేట్ చేసింది పెదవులని చీకుతూ కౌగిలి భిగిస్తుంది
ఆవిద చళ్ళు నాగుండెల మీద నలిగిపోతున్నాయ్
ఆవిడ మెడలో వేలాడుతున్నా రెందు పేట్ల సూత్రాల గొలుసు దానికి వేలాడుతునా సూత్రాలు మా ఇద్దరిమద్యనా నలిగిపోతూ మా ఇద్దరిని గుచ్చుతున్నాయ్
నేను ఆవిడ పెదవులని వదిలి అబ్బహ్ గొలుసు గుచ్చుకుంటుంది కదా తీసెయ్యనా?? అన్నాను
మరి వాళ్ళ ఆవిడని ఇలా నలిపేస్తుంటే నా మొగుడు గుచ్చకేమి చేస్తాడూ అంది నవ్వు మొఖం పెట్టి
ఇక్కడ మీ ఆయన లేడుగా ఎలా గుచ్చుతాడూ?? అన్నాను.
హుమ్మ్ ఎందుకు లేడూ ఇదిగో నా మొగుడూ అంటూ మా ఇద్దరి మద్యనుండీ తన సూత్రాల గొలుసు బయటకి లాగి చూపించింది
ఏంటీ ఇదా?? అన్నాను నవ్వుతూ
ఏంటీ నా మొగుడుని చూస్తే నీకు నవ్వులాటగా ఉందా?? అని తన సూత్రల వంక చూస్తూ చూడండీ ఈ కుర్రాడు మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుతున్నాడూ… అంది.
ఐతే నీ మొగుడి ముందే నీ బాయిలు ఎలా పిసుకుతానో చూడు నీ మొగుడూ ఏమి చేస్తాడో నేనూ చూస్తాను అని ఆవిడ రెండు సళ్ళు నా రెండు చేతుల్లోకీ తీసుకుని పిసుకుతూ బాగా మర్దిస్తూ అలా కుదుళ్ళనుండీ ముచ్చికల దాకా సవరదీస్తూ తెగ నలిపేస్తున్నాను
ఇస్స్స్స్స్స్ అబ్బహ్హ్హ్హ్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అహ్హ హహహ్ హహ ఏఏఏయ్య్య్య్య్ అబ్బహ్ ఏమండీ ఈ కుర్రాడు చూడండి నా చళ్ళు ఎలా కసిగా పిసికేస్తునాడో
పెళ్ళి ఐన కాడ నుండీ ఎప్పుడన్నా మీ మొఖం పెట్టుకుని ఇలా పిసికారా?? ఆఅహ్హ అబ్బాహ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్ ఒరేఏఏయ్య్య్య్య్ కుర్రాడా నా మొగుడు ముందే ఏంటా పిసుకుడూ ఆయన ఏమనుకుంటారూ?? తప్పుకాదా?? ఇక వదులూ అంది కోపం నటిస్తున్నాట్టు
అమ్మోఓ దీనికి ఎక సెకాలు బాగా ఎక్కువేఏ అనుకుని
ఏంటి అంకుల్ గారూ కనీసం నలగొట్టకపోతే ఎలా ఆంటీ ఒళ్ళు చూడండి ఎలా?? నలిపేకొద్దీ ఎలా ఎదురు తిరుగుతుందో అని సళ్ళు గట్టిగా పిసికి ముచ్చికల్ని గిల్లాను.
ఆహ్హ ఇస్స్స్స్ ఏమండీ ఈపిల్లాడు గిల్లుతున్నాడు కూడా.. అంది గారంగా.
ఒరేఏయ్య్ అంకుల్ గా నీ పెళ్ళాం మాంచి కాక మీద ఉంది నువ్వు ఎలాగూ ఇన్నాళ్ళూ దెంగలేదు ఇప్పటినుండీ నాకు అప్పచెప్పేయ్య్ రాత్రి పగలూ కుమ్ముడే కుమ్ముడు అన్నాను
అబ్బహ్ ఏంటండీ మిమల్నే అడుగుతున్నాడు నన్ను దెంగుతానూ అని… ?? అంది గారంగా
ఐనా నిన్ను అడిగేది ఏంటి రా ఎర్రిపూకా ఇంత కసిగా దెంగించుకోవడానికి సిద్దంగా ఉన్నా నీ పెళ్ళాన్ని గుల తీరా దెంగకుండా?? అన్నాను.
ఏమండీ చూడండీ మీతోనే నన్ను దెంగుతానూ అంటున్నాడు వీడికి ఎంత దైర్యం అంది.
నీ యమ్మా నీకు ఇలా కాదే అని సళ్ళు గటిగా ఒడిసి పట్టుకుని నా ముఖాన్ని ఆవిడ తొడల సందులో దాకుని ఉన్నా పూకు పీటం మీద పెట్టి నా నోటిని సరిగ్గా ఆవిడ పూకు మీద ఆంచాను.
ఇస్స్స్ష్హ్హ్హ్ హీఎయ్య్య్య్ చీ అక్కడ నోరు పెట్టావేంటీ చీ లెగూ అంది చిరాకు పడినట్టు.
నేను మెల్లిగ నా పెదవులు కదపడం మొదలెట్టాను
చీ చెండాలం అక్కడ నోరు పెట్టకూడదూ అంది
నేను ఒకసారి ఆవిడ పూకు మీదనుండి తల పైకి ఎత్తి ఇందాకడ నువ్వు నా మొడ్డని గొంతులోకి దిగేసుకుని మరీ దెంగించుకున్నప్పుడు లేదు గానీ నేను నీ పూకు నాకితే వచ్చిందా చెండాలం అని మళ్ళి నా నోటిని పూకు మీద ఆంచి చీకడం మొదలెట్టాను ముందు మెల్లిగా స్టార్ట్ చేసి నిదానంగా దొరికింది దొరికినట్టు చీకేస్తున్నా పూ రెమ్మాలూ రెమ్మలు విడతీసి లోపలా చీకేసి ఇంక ఇది పని కాదు అని నా నాలుక పూ గాడిలోకి పెట్టి కదిపాను
ఇస్స్స్స్స్ష్హ్హ్హ్హ్ హామ్మోఓఓఓ ఏంఇ చేశావురా ప్రాణం జిల్లార్చుకునిపోయిందీ అంది నేను మళ్ళి ఆవిడ గొల్లిని నా నాలుకతో కదిపాను
మళ్ళి అలాగే కసిగా మూలిగి ఆవిద చేతులు నా తల మీద వేసి ఆవిడ చేతి వేళ్ళను నా జుట్టులోకి పంపించి నా ముఖాన్ని ఆవిడ పూకుమీదకి వేసి మరింత హత్తుకుంటుంది
నా నాలుకతో కెలుకుడు మొదలెట్టాను అలా పూగాడిలో అంతా కదుపుతూ కెలుకుతూ మెల్లిగా నా నాలుక కొనని పూ బొక్కకి తగిలించాను
మళ్ళి ఆవిడ ఒక్క కుదుపు లా కదిలింది ఊర్రేఏఏఏయ్య్య్య్ చంపేస్తున్నావురా అక్కడ నోరు పెడితె ఇంత సుఖంగా ఉంటుందా?? అబ్బహ్హ బ్బాహ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్ష్హ్ ఒర్రేఏఏఏయ్య్య్ ఇస్స్స్స్ అంటూ మూలుగుతుంది
నా నాలుక కొనని బొక్కకి తగిలిస్తూ కొంచెం సేపు కదిలించి మెల్లిగా నాలుక కొన సూదిగా చేసి ఆవిడ పూ బొక్కలొకి తోశాను
ఆవిడ నా ముఖాన్ని ఆవిడ పూకుమీదకి మరింత గట్టిగా హత్తుకుని ఇస్స్స్ష్హ్హా అని డీఎప్ గా ఓక్ మూలుగు మూలిగింది
నా నాలుకకి పూ బొక్కలోపలనుండీ బయటకి వస్తున్నా జిగట తగులుతుంది ఉప్పగా ఒగరుగా మత్తుగా ఉంది దాని రుచి నా నాలుకని ఇంకొంచెం లోనకి తోసి ఆ వచ్చే రసాలని బయటకి లాగుతూ నోటిలోకి జుర్రుకుంటునాను
అలా జుర్రుతుంటే ఆవిడ ఒరేఏయ్య్య్ ఒరేఏయ్య్య్ అయ్యబాబ్బోఓయ్య్య్ అయ్యబాబోఓయ్య్య్ చంపేస్తున్నావ్ కదరా.
ఇన్ని రోజులూ అనవసరంగా వృదా చేసేశావ్ కదరా
సరే రా ఇవ్వాళ్టినుండీ నేను నీ దానిని నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వచ్చి నన్ను నీ సొంత పెళ్లాన్ని దెంగినట్టు దెంగుకో అని మూలుగుతూ ఆవిడ తన రసాలని కారుస్తుంది నేను ఆవిడ పూ రసాన్ని మొత్తం జుర్రేసుకుని బొక్క దగ్గర బోరు సున్నాలాగా చేసి ఆంచి ఒక్కసారి సుర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్రు మని లోనకి పీల్చాను
అయ్యాబా బోఓఓఓఓఓఓఓయ్య్య్య్య్య్య్య్య్య్య్ చంపేఏశావ్ కదరా అని నా తనలి మరింత పూకుకేసి హత్తుకుంది ఆవిడ
కొంచెం సేపటికి నా తల అటు ఇటూ కదిపాను ఆవిడ నన్ను వదిలింది నేను పైకి లేచి ఆవిడ మెడలో వేలాడుతునా సూత్రాలని చూస్తూ అబ్బహ్ అంకుల్ మీ ఆవిడ పూకు రసం బలే రుచిగా ఉంది అన్నాను
ఆవిడ నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకుని ఒకసారి నన్ను ఒదిలి ఆవిడ మెడలోనుండీ సూత్రాల గొలుసు తీసేసి పక్కన పాడేసింది
ఏంటీ అన్నాను
ఈరోజునుండీ నువ్వేరా నా అసలు నొగుడివీ అంది నన్ను కౌగిలించుకుంటూ
నేను ఆవిడని కౌగిలించుకుని నలిపేస్తూ నా పెళ్ళాం గారికి పూకునాకుడు నచ్చిందా అన్నాను
మామోలుగా లేదు పిచ్చెక్కించావ్ అంది
ఇద్దరం కౌగిలించుకుని అలాగే కొంచెం సేపు ఉన్నాం…
అప్పటికే రెండు సార్లు నేను ఒకసారి ఆవిడ కార్చుకుని కొద్దిగా నీరసం అనిపించినా కొత్త పూకు కదా ఆ మోజుతో మాంచి కసిగానే ఉంది నాకు కానీ వెంటనే పని మొదలెడతం కన్నా కొంచెం సేపు ఆగితే బాగా దెంగవచ్చు కదా అని అనుకున్నా.
ఈలోపు వాళ్ళ ముందలి తలుపు ఎవరో కొడుతున్నారు ఆవిడ నన్ను వదిలి నా ముఖంలోకి చూస్తుంది ఇప్పుడెలా అన్నట్టు ఏమి పర్లేదు అని నేను ఉండే పోర్షన్ కి వాళ్ళు ఉండే పోర్షన్ కి ఒక గదిలో గదిలోనుండీ గదిలోకి తలుపు ఉంది దానిని చూపించా ఆపక్కన తీసి ఉందా?? అంది
హా తీసే వచ్చా అన్నాను
సరే ఐతే ఎవరో చూస్తాను నువ్వు నీ గదిలోకి వెళ్ళు అంది నేను నా పోర్షన్ లోకి వెళ్ళి ముందలి తలుపు తీసుకుని బయటకి వచ్చా ఎవరో చూద్దాం అని ఎవరో ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ తలుపు దగ్గర నుంచుని తలుపుని కొడుతున్నారు నేను బయటకి వెళ్ళేసరికి వీళ్ళు లేరా అండీ అని అడిగింది వాళ్ళ లో ఒకావిడ హా ఉన్నారండీ అటువైపు ఏదన్నా పనిలో ఉన్నరేమో నేను చెపుతాను ఉండండి అని ఆవిడని కళ్లతో స్కేన్ చేశా అబ్బోఓ సోలిడ్ ఫిగర్ దేనికది బలంగా ఎదిగి ఒళ్ళు మాంచి నునుపుతేరి ఉంది పిట్ట లడ్డులాగా ఉంది ఎవడోగానీ బాగానే గుద్దుతున్నట్టు ఉన్నాడు అనుకుంటూ లోనకి వచ్చా
ఈలోపు ఆతలుపు తెరిచిన సౌండ్ వచ్చింది మరి మనమేమో ఆవిడ ఒంటిమీద నూలుపోగులేకుండా ఒలిచేశాం అయ్యే చీర కట్టుకోవడానికి టైం పట్టినట్టు ఉంది
వాళ్ళు లోనకి వెళ్ళారు చాల సేపు ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక రెండు గంటలు తరవాత వెళ్ళారు
వాళ్ళు వెళ్ళిన కొంచెం సేపటికి మద్యలో తలుపు తీసుకుని వాళ్ల గదిలోకి వెళ్ళా ముందలి తలుపు వేసి లేదూ అని గబ గబా వెళ్ళి ముందలి తలుపు గెడపెట్టి వచ్చింది
వెంటనే మా ఇద్దరి ఒంటిమీద బట్టలన్నీ ఒక్కోటిగా వొలిచేసి అప్పుడే పుట్టిన పాపయిల్లాగా తయారయ్యాం మంచం మీదకి ఎక్కి మళ్ళి ఆవిడ ఒల్లంతా దొరికిన చోటల్లా ముద్దులు పెట్టి ఆవిడకి బాగా కైపు ఎక్కించి ఇంక నా మొడ్డ దెబ్బ రుచి చూపించాలి అని ఆవిడ పు చీలిక విడతీసి నా మొడ్డ గుండుని సరిగ్గా పూ బొక్కా దగ్గర ఆంచి లోనకి నెట్టాను
బొక్క చిన్నది నా మొడ్డేమో పెద్దది లోనకి పోలేదు సరే అని నా వేళ్ళు ఆవిడ పూ బొక్కలోకి పోనిచ్చి బాగా ఆదించి కొద్దిగా వెడల్పు చేసి మళ్ళి ప్రయత్నించాను కొద్దిగా లూజ్ అయ్యింది ఈసారి నా మొడ్డ గుండు లోనకి పట్టింది ఇంకేముంది ఆవిడ పూకు పగలడం ఖాయం అనుకుని గట్టిగా ఒక్కా తోపు తోశా కెవ్వూ మని అరిచింది నాదేమో కొంచెం లోనకి వెళ్ళింది మళ్ళి బయటకి తీసి ఇంకోంచెం గట్టిగా లోనకి తోశా ఇందాకడకంటే కొంచె గట్టిగా అరిచింది నాది సగమే వెళ్ళింది
ఇంక లాభం లేదనిపించి మళ్ళి బయటకి లాగి ఈసారి నా బలం అంతా నడుములోకి తెచ్చుకుని ఒక్క తోపు తోశా నా మొడ్డ మొత్తం ఆవిద పూకులోకి దిగబడిపోయింది ఆవిడ మాతం కెవ్వుమని అరిచింది రోడుమీదకి వినపడెలా
నన్ను చూస్తూ ఏరా నన్ను చపేద్దాం అనుకుంటున్నావా?? అంది
నేను నీ పెళ్ళాన్ని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వచ్చి మీదెక్కేయ్ అన్నావ్ ఒకసారి తోస్తేనే ఇలా అంటున్నావ్ అన్నాను
ఇంత మొరటు వెదవ్వని తెలియకా అలా అన్నాను నా పూకు పైనుండీ కిందకి చిరిగిపోయింది మంటెత్తిపోతుంది ఇప్పుడు వద్దు తీసెయ్య్ అంది.
పెట్టింది తియ్యడానికా దెంగడానికి అని కొంచెం సేపు అలాగే ఉంచి నిదానంగా దరువు మొదలెట్టా ఆవిడ బాదని అలాగే బరిస్తుంది
నేను మాత్రం ఆవిడ గోల మనకి అనవసరం నిదానంగా అదే సర్ద్దుకుంటుంది లే అని నాపని నేను చూసుకునిపోతున్నా
దెబ్బ దెబ్బకీ ఆవిడ రక రకాలుగా మూలుగుతుంది బాధతో
ఏంటీ ఇంకా నెప్పి తగ్గలేదా?? అన్నాను
నొప్పి తగ్గడానికి నువ్వు పెట్టింది ఏమన్నా చీపురు పుల్ల అనుకున్నావా?? అంది
మరి తీసెయ్యమంటావా అన్నాను
ఇంతవరకూ వచ్చాకా తీసెయ్యడం ఎందుకూ ఏది ఐతే అది అయ్యింది దెంగూ అంది
ఓరినీయమ్మా ఇంత బాదలో కూడా దెంగించుకుంటారా ఆడవాళ్ళు అనుకున్నా పాపం అనిపించి చిన్నగా దరువు వేస్తున్నా ఒరేఏఏయ్య్య్ ఏంటి నిదానంగా దెంగుతున్నావ్ గట్టి దెబ్బ వెయ్యరా అంది
అమ్మనీయమ్మా దీనికి లైన్లో పడినట్టు ఉంది అని ఇంక నేను రెచ్చిపోయా
బాగా దరువు వేసే కొద్ది ఆవిడ కూడా నాకు కోపరేట్ చేస్తుంది
ఇంకేముందీ ఆవిడని మంచం మీదనుండి లేపాను పక్కమీద రక్తపు మరకలు అబ్బోఓ నా పెళ్ళాం కన్నెపూకు ఇపుడే చిరిగినట్టు ఉంది అన్నాను
నా మొగుడూ మొడ్డ పెట్టరా అంటే పచ్చడి బండ పెట్టేశాడు మరి పగలకేమి చేస్తుంది నా చిట్టిపూకు అంది.
రావే ఇలా వచ్చి ఒంగో అని ఒంగోపెట్టి దెంగాను మళ్ళి డాగీ యాంగిల్ లో దెంగి అప్పుడు కార్చేశాను ఆవిడ పూకులోతుల్లో
ఆవిడ నగ్నంగానే ఆ మంచం మీద దుప్పటి మార్చి వంటింటిలోకి వెళ్ళి పూకు కడుకుని వచ్చింది
నను చూసి ఒరేయ్య్ రంకు మొగుడా నీ మొడ్డ కూడా కడుకుని రా అంది నేను కూడా వెళ్ళి కడుకుని వచ్చా
మళ్ళి మా పని మొదలెట్టి ఇద్దరం కసి తీరా దెంగులాడూకున్నాం సాయింత్రం వాళ్ళ ఆయన వచ్చేవరకు ఒకరి కౌగిలిలో ఒకళ్ళు నలిగిపోతూ అవదులు లేని దెంగులాటలో సుఖలని అనుభవించాం
వాళ్ళ ఆయన వచ్చేసరికి మళ్ళి నా గదిలోకి నేను వెళ్ళాను ఆవిడ నిదానంగా వచ్చి తలుపు తెరిచింది
నేను తలుపు దగ్గరే నుంచుని వాళ్ళ మాటలు వింటున్నా
అంకుల్ ఆంటీని ఏంటి అలా నడుస్తున్నవ్ అన్నారు బాత్రూం లో జారి పడ్డాను అంది అయ్యోఓ గట్టిగా తగిలిందా అన్నాడు అంకుల్ హా కొంచెం పరవాలేదులే తగ్గిపోతుందిలే అంది
అమ్మ దీనెమ్మోఓ రంకు నేర్చింది బొంకు నేర్వదా అన్న సామిత నిజం చేసింది అనిపించింది ఆవిడ మాటలు వినేసరికి.
ఇంక ఆరోజు మొదలు మనకి ఎప్పుడు కుతి ఎక్కితే అప్పుడు ఆవిడ మీదకి ఎక్కేసేవాడిని ఆవిడ కూడా మాంచి కసిగా వద్దు అనకుండా దెంగించుకునేది నాతో ఒక్కోసారి ఐతే రాత్రి పూట వాళ్ళ ఆయన పడుకున్నాకా నా గదిలోకి వచ్చి కుతి తీరా దెంగించుకునేది కూడా ఆవిడ
ముందు ఆంటీ దగ్గర దెంగుకొచ్చిన నగలు ఈవిడకి రెండూ నెక్లెస్ లూ చంద్రహారాల గొలుసు ఇచ్చాను. తెగ సంబర పడిపోయింది అనుకోండి
ఆతరవాత నిన్ను ఒకటి అడుగుతాను చేసిపెడతావా?? అన్నాను
అడిగిచూడు అంది..
The post దొంగ Part 6 appeared first on Telugu Sex Stories.