నన్ను నలిపై

ఈకధ నా సొంత అనుభవం. నేను తొమ్మిదవ క్లాస్ మధ్యలొ ఉన్నాను. మేము కొత్త గాఆ పొర్షొన్ లొ రెంట్ కిదిగాము. పక్కన పొర్షొన్ లొఓనర్ వాళ్ళు ఉంటారు. మా ఓనర్ వాళ్ళకోడలు పద్మావతి. వయసు 26, 27 మద్యలొ ఉంటుంది. మాంచి అందం, కత్తిలాంటి ముక్కు, చలాకి కనులు వాటికిందఅందమైన పెదాల మీద ఎప్పుడూకవ్వించే నవ్వు. అప్పటికి ఆమెకు ఏడు యేళ్లవయసు ఉన్న కూతురు ఉంది.
వ్యవసాయం చెసే ఫ్యామిలొ నుంచిరావడం, చిన్నపటి నుంచి పొలం ఇంకఇంటి పనుల వల్ల నాట్చురల్గానే ఎక్కడికక్కడ తీర్చిదిద్దినటు ఉండే వళ్లు అమెది. ఆమెను అక్కా అని పిలిచేవాడిని అప్పటికి నాకు ఇంకా “ఆ” విషయాలు అంతగా తెలీదు. ఇల్లుమా స్కూల్ కి దగ్గరగా ఉండేదిఅందుకని ఇంటెర్వల్ లొ ఇంటికి వచ్చిపొయేవాడిని. పగలు మా ఇంటిలొఎవరు ఉండరు అలాగే వాళ్ళఇంటిలొ కూడ ఎవరు ఉండరు. వాళ్ళ పాపని స్కూల్ కిపంపి, ఇంటి పనులు ఐపోయాక, స్నానం చేసి, స్కూల్ కిక్యారేజి తీసుకువెళ్ళి తినిపించి వచ్చేది. మధ్యాహ్నం ఇంట్లొ ఒక్కటే ఉండేది. వీక్లీలు, నొవెల్స్ ఆమె కాలక్షెపం. అనుకొకుండాఒక రొజు, నేను స్కూల్ఇంటెర్వెల్ లొ ఇంటికి వచ్చాను. ఎప్పుడూ నేను, నా ఫ్రెండ్ఇంటికి వచ్చి వెళ్తుంటాము కానిఆ రొజు నేను ఒక్కడినేవచ్చాను. ఇంటి తాళం తీసికిచెన్ లొకి వెళ్లి వాటర్తాగి ఎందుకో పెరటి తలుపు తీశాను.
మా బాత్రూంకి కొంచం దూరం లొవాళ్ళ బాత్రూం ఉంటుంది, నీళ్ళ చప్పుడు అవుతుంటేనాలొ ఎదొ తెలీని ప్రకంపనంమొదలయ్యింది. మెల్లిగ అడుగులు వాళ్ళ బాత్రూం వైపునాకు తెలియకుండానే పడ్డాయి. ఆది ఓపెన్ టాప్బాత్రూం, డోర్ మీద నీలంరంగు పూల చీర, తెల్లలంగా, టవల్ ఇంక జాకెట్ఉన్నయి. వాటిని చూడగానే నా శరీరం లొవెచ్చని ఆవిర్లు మొదలయ్యాయి..
మెల్లగఅడుగులొ అడుగు వేస్తూ బాత్రూండోరు దగ్గరకు వచ్చి కింద ఉన్నగ్యాప్ లొంచి వంగి చూశాను. పచ్చటి ఆమె తొడలు, పైనించిపడుతున్ననీళ్ల తొ మిలమిల మెరుస్తూనాకు కనిపించాయి. నా కాళ్లు వణికిపోతున్నాయి, గొంతు తడారిపొతుంది, చిరు చెమట్లు పడుతున్నాయి. కొంచం ధైర్యం చెసి తలుపుని మెల్లిగతెరవడానికి ట్రై చేశాను. లక్కీగాఅది తెరుచుకుంది, నా కళ్ల ముందునా జీవితం లొ చూస్తున్న మొదటిస్త్రీ. ఆద్బుతం ఆ అందం, తెలుగుపాఠాలలొ కావ్యనాయకి వర్ణన ఎలా ఉంటుందోఅలా ఉంది నా ముందునున్నశిల్పం. నా అదృశ్టం కొద్దీఅప్పుడే తలస్నానం చేస్తుంది, కుంకుడి కాయల రసంలొ దంచినమందార ఆకులు కలిపి పొసుకుంటుందిఅనుకుంటా ఆ పచ్చటి వంటిపైన జాలు వారుతున్న నురగ, నీళ్ల తొ ఆ మద్యహ్నంకొబ్బరి ఆకుల మధ్యనుండి పడుతున్నసూర్యకిరణాల వెలుగులొ నా కళ్ళని జిగెల్మనిపించే విధంగా ఉంది ఆ సీన్. ఆమె చేతులు ఎత్తి తల రుద్దుకుంటుటెఆమె పాలిండ్లు మెల్లగ అటు ఇటు ఊగుతూభలె గమ్మత్తుగా అందంగా ఉన్నయి. వాటి మీద ఉన్నపింక్ కలర్ నిపుల్స్,చుట్టూఉన్న లైట్ బ్రౌన్ కలర్సర్కిల్ నాకు పిచ్చెకిస్తున్నాయి. ఆ గుండెలమధ్య చిక్కుకున్న మందార అకు తోపాటు మెల్లిగ జారుతున్న నురగ వెంట కదులుతుందినా చూపు. ఆ రొమ్ములకిందనుండి ఉదరముమీదుగా నడుముని తాకుతూ నీళ్లని మింగి వదిలెస్తున్న ఆబొడ్డు ని చూస్తుంటే నాకువీపు లొంచి సన్నని వణుకుస్టార్ట్ అయ్యింది. ఆ ‘కటి’ ప్రదేశం, చుట్టూ నల్లని కురులతొ ఎర్రని పగడం లా మెరిసిపొతూకనిపించింది. బహుశా తలంటు ఐపొవస్తుందెమొఇంక ఎక్కువగ నీళ్ళు పొసుకుంటూ స్నానం కానిస్తుంది. ఓక్కొక్క మగ్ నీళ్లకి నాకళ్లలొంచి రక్తం వస్తొందా అన్నట్టురెప్ప వెయ్యకుండా నింపుకొంటున్నాను ఆ అందాన్ని.
ఛటుక్కునగుర్తుకొచ్ఛింది, నన్ను ఆమె చూస్తేఎమౌతుందొ అని డోర్ నిక్లోజ్చేసి అక్కడ నుండి బయలుదేరాను. శబ్దం రాకుండా మా పెరటి తలుపువేసి అలా వెళ్లి వచ్చిబెడ్ మీద పడిపోయాను. వళ్లంతాఒకటే ఆవిర్లు, శరీరంలొ నరనరం జిల్ల్ జిల్ల్మంటులాగుతుంది, నా వంట్లొ ఏదొతెలీని అలజడి, నాకు తెలీకుండానే నాచెయ్యి నా నిక్కర్ గుండీలువిప్పింది అప్పుడే వస్తున్న లెత వెంట్రుకలను నెత్తుకుంటూవెచ్హని రక్తంతొ నిగిడివున్న నా అంగాన్ని చుడుతూపైకి కిందకి వూపూతూ ఉంటే నా శరీరంలొ పులకింతలు కలుగుతున్నయి, కళ్ల ముందు ఆబంగారు స్తనాలు వాటి చుట్టూ నురగ, మధ్య మద్య మందార అకులు, ఆ స్త్రీ శరీరం లొని ప్రతిఅణువు నా కళ్లలొ మెదులుతుంది. నా నరనరం లొని వేడినాకు స్పస్టంగా తెలుస్తొంది, ఆ వేడి నాఅంగం లొంచి తెల్లని లావాలాఎగచిమ్మింది. జల్లుమంటూ నా వళ్ళు వణుకుతూమెల్లిగ చల్లబడింది. ఆప్పటికి కాని నేను మనిషినికాలేక పొయాను.
యేదోకొంచం గిల్టీ ఫీలింగ్ కలిగింది. అమెను నేను “పద్మక్కా” అని పిలిచేవాడిని. ఛీ ఇది తప్పుఅని నా మనసు చెప్త్తొంది. ఎంత మార్పు, అప్పటిదాక ఆ అందం తొమధించిన నా తిక్క మనసునిసర్ధి చెప్పి మెల్లగ స్కూల్ లొ కి వెళ్లాను, సంస్కృతం క్లాస్, దమయంతి, దుష్యంతుల ప్రణయం గురించి నడుస్తుంది క్లాస్, బొయ్స్ అందరు చాలా చక్కగవింటున్నారు, గార్ల్స్ కొంచం ఇబ్బంది నటిస్తూవింటున్నారు. నా మనసు మాత్రంఆ నురగ, మందార ఆకులు, బంగరు పాలిండ్లు, కీకారణ్యం లొ ఉన్న ఆపగడపు దీవి, నున్నటి తొడలు, గుండ్రటి పిరుదులు, నల్లని ఆ శీరొజాలు, చంద్రబింబంలాంటిఆ మోము, ఎర్రని పెదాలు, సంపెంగ లాంటి ఆ ముక్కు….నా మనసు నిండాగింగిరాలు కొడుతున్నాయి. అప్పటి నుండి నా చూపులు, నా ఆలోచనలు ఆమె మీదకు మారాయి. , ఇల్లు ఊడిచేటప్పుడు,ఇల్లు తడి గుడ్దతొతుడిచేటప్పుడు,ఇంటి ముందు నీళ్లుకొట్టేతప్పుడు, ముగ్గు పెట్టేటప్పుడు, జడ వేసుకునేటప్పుడు, బట్టలుఆరెసేటప్పుడు, ఆరిన బట్టలు మడతపెట్టెటప్పుదు, డైరెక్తర్ వంశీ సినీమా లొహీరొయిన్ లా కనిపించేది. నుదుటకుంకుమ బొట్టు, మెడలొ పసుపుతాడు, కాళ్ళపట్టీలతొ, నదిచేటప్పుడు సయ్యాడే పిరుదుల నాట్యం, కనిపించీ కనిపించకుండా కొంగుచాటున దొబూచులాడే ఆ జత మామిడ్లు, నడిచేటప్పుదు కుచ్చెళ్ల పైన గిలిగింతలు పెట్టేబొడ్దు, కుచ్చిళ్లు పైకి దోపినప్పుడు ఆపిక్కల నునుపు, వంపు తిరిగిన నున్ననినడుము, సన్నని ఆ వెన్నుని గడియారలొలకం ల చూపిస్తూ మూస్తూఆ నల్లని జడ. ఆమె నాకనుల పండుగ, నా కలలరాణి, ఆఅందం ఎంత చూసినా తనివితీరనిది. ఉదయం మజ్జిగ చిలికేటప్పుడు వెనుక నుంచి చూస్తే, పీట మీద తన గుండ్రటిపిరుదులు కవ్వం చిలికినప్పుడు అటుఇటు మెల్లిగ కదులుతుంటే, ముందు నుంచి ఆబంగినపళ్లు ఒకదానిని ఒకతి నెత్తుకుంటూ, ఆపసిడి లొయ నా కళ్లలొకోరిక పెంచేది. రొజూ అమెను చూస్తూ, ఆమెతొ ఎదో చెయ్యాలి అనినా మనసు, శరీరం తహతహలాడేది. కాని నాకు యేమిచెయ్యాలొ ఎలా తనని నావైపుకి లాగాలొ అనే అలొచనలతొ సతమవుతూఒక ఆరునెలలు గడచి పొయాయి. (To be continued in Part-02
The post నన్ను నలిపై appeared first on Telugu Sex Stories.