నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 3

గోడనీంచి ఏ అడుగు వెనక్కేసి , ఆవిడ పిఱ్ఱల్నట్టుకుని తన మొత్తకొత్తేసుకుంటూ పిచ్చ స్పీడుతో ఊగిపోయాడే!…ఆ స్పీడు పెరుగుతూన్న కొద్దీ నీ ఫ్రెండు మొహంలో చిరునవ్వు వైశాల్యం పెరిగిపోయిందే!…
…మీ ఆయన భుజాల మీద మోచేతులానిస్తూ కాస్త వెనక్కి వంగి…తీరలే…కోరికా!… అని కువకువలాడుతూ చకచకా మొత్తనూపేసరికి , ఆవిడ్ని గోడకదిమేసి , భళ్ళు మని చిప్పిల్లిపోయాడే నా మరిదీ!… ఎంత మురిసిపోయిందోనమ్మా నీ ఫ్రెండూ…ఎడతెరిపిలేకుండా మీ ఆయన మొహం మీద ముద్దులమీద ముద్దులు కురిపించేసి బిఱ్ఱు గా కావలించేసుకుందే!… చూస్తూన్న నాకూ …అవుట్… ఐపోడంతో గోడ మీదే తలెట్టుకుని కళ్ళు మూసేసుకున్నానమ్మా!…
…ఎంత సేపలా ఉండిపోయానో తెలీలేదుగానీ … గదిలోకి తీస్కెళ్ళండి బాబూ!… అంటూన్న నీ మనూ వేడికోలు వినిపించేసరికి తెలివొఛ్ఛి , చూశానమ్మా వాళ్ళ వైపూ… ఎంతెంత కార్చేసుకున్నారో గానీ..నా మరిది తొడలమీంచి చిక్కటి తెల్లటి ధారలు నేల మీదికి కారిపోతున్నాయనుకో!…అంటూ తొడలమధ్య ఒత్తుకుంది పరిమళ…
…సర్లే!…ఆ తర్వాతైనా గదిలోకెళ్ళిపోయావా!?…అంది కవిత కోపాన్నణుచుకుంటూ …
…వెళ్దామనుకుంటూటే …అవసరం…గుర్తొచ్చి , ఆ పనిలో కూర్చున్నానే…ఇంతలో …కదల్రేంటీ?… అంటూన్న మనూ గొంతు వినిపించేసరికి …అలాగే!…అంటూన్న నా మరిది గొంతూ… ఆవెంటే ఓ రెండు…థప్…థప్ …చప్పుళ్ళు…వినిపించేసరికి ఇక్కడే ఒంకో షో నా!?!…అనుకుంటూ ఆగిపోయా!… , ఛీ!…ఈ కదల్డం కాదు నేనన్నది!…గదిలోకని!!…ఐనా ఇంత వెఱ్ఱేంటి బాబూ మీకూ… ఇది మూడో…సారి…అంటూన్న ఆవిడ గొంతులో తమకం వినిపించేసరికి చెవులు రిక్కించా!
…అక్కడికి మీకు లేనట్టూ!… పక్కమీదికెళ్దామా?…అంటున్న మరిది మాటలూ బరువుగా అడుగుల చప్పుడూ వినిపించి మా బెడ్రూంలోకెళ్దామనుకుంటూంటే , … అమ్మో!…మళ్ళీ బిగుస్తున్నారు…ఒద్దుబాబూ… మా ఆయనొచ్చేస్తారేమో!…నన్ను పక్కమీద పడుక్కోబెట్టెళ్ళిపోండి …ప్లీజ్…అంటూన్న మాలతిగొంతు దూరంగా వినిపించింది…బాత్రూం తలుపెయ్యకుండా బెడ్రూంలోకెళ్ళారని అర్థమైపోడంతో …ఇంకే…మైనా…వినిపిస్తాయని అక్కడే ఉండిపోయానోయ్… ఒక్క మాలతి గొంతే సన్నగా…తమకంగా వినిపిస్తూంది… …ఒద్దం…టున్నా…నా!… ఇష్ష్ …విన్రు కదా!…ఇందా…కట్లా…కాకుండా… తొందరగా ఆపేయాలి మరి!…ఉఁ…సరేనా!!… ఏయ్…ఛీ…ఇలా…గేంటీ?…ఒ…ద్దు…బాబూ!…ఉఁహుఁ…ఉఁహూఁ… అంటూన్న మనూ దొంగేడుపూ…ఆపైన ఆవిడ మైకపు మూలుగులూ ,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంగళ సూత్రం బిళ్ళలు కొట్టుకుంటూన్న చప్పుడ్లే వినిపిస్తూంటే నాకు పిచ్చెక్కిపోయి …గొల్లిని…కెలుక్కుంటూ కూర్చుండి పోయానమ్మా!… నాక్కూడా… ఐ…పో…యిం…తర్వాత …కడు…క్కుని…,ఓ నిర్ణయానికొచ్చేస్తూ కడుక్కుని మా బెడ్రూంలోకెళ్లిపోయానోయ్…అంటూ కవిత మొహం లోకి చూసింది పరిమళ…ఆ నిర్ణయమేంటో అడగవా!?…అన్నట్లు…
…మరి నిన్నేనాకెందుకు చెప్పలే?…అంది కవిత ఆవిడ చూపుని లక్ష్యపెట్టకుండా…
…ఎక్కడా?…నువ్వింటికొచ్చిన కాసేపట్లోనే మళ్ళీ సింగారించుకుని , మనూ ,ఆవిడ మొగుడూ తో షాపింగ్ కి బైల్దేరావ్ గా?…అంటూ కవిత మీదే తోసేసింది , మాట మీదుంచుకోకుండా…
…హుఁ…ఇంత ద్రోహం చేసి నాకు చీర కొనిసుందా లంజముండా!?…దాని మొహాన్న కొడతానది…ముందు ఈ మనిషిని నిలదియ్యాలి…అంటూ హుంకరించింది…
…అలాగే చేద్దుగానికానీ…మిగిలిన …మూడు…సార్లూ…ఎలా చేసుకున్నారో కనుక్కునీ!… అంటూ రెచ్చగొట్టింది పరిమళ…
…చెమడాలెక్కదీసి మరీ కనుక్కుంటాను…అంటూ చిందులు తొక్కి లేచింది కవిత
…నీ ఇష్టం!… నేనైతే … భర్తల మార్పిడిసంధ్య…సుశీలా శీల భంగం ఎంక్యైరీ… లా… నీ బావ చేత …చేయిం..చు…కుంటూ కనుక్కున్నా!… రేపు పూసగుచ్చినట్లు చెప్పాలి మరి!…అంటూ అగ్ని మీద ఆజ్యం పోసింది పరిమళ …/30
…మర్నాడు మధ్యాహ్నం మూడున్నరకి… అంటే కవిత స్కూల్ నుంచి ఇంటికొచ్చిన ఓ అరగంటైందో లేదో… వచ్చావా కవితా!?… అంటూ వచ్చేసింది పరిమళ…ఓ చంకలో జోగుతూన్న పిల్లాడ్నీ, మరో చేతిలో ఓ టిఫెన్ డబ్బానీ పుచ్చుకుని…
… ఇప్పుడే!…కాఫీ పెడ్దామనుకుంటూన్నా..కలుపుకొస్తా…కూర్చో!… అంది కవిత వెనక్కి తిరగబోతూ…
…ముందీ ఆలూ బజ్జీలు కానిద్దాం… అంటూ కవితనాపి , పిల్లాడ్ని మంచం మీద పడుకోబెట్టి దివాన్ మీద సెటిలైంది పరిమళ… ఓ రెండు నిముషాలు మౌనంగా తిన్నతర్వాత…అడిగావా!?…అంటూ కదిపింది పరిమళ…
ఊఁ!… అంది కవిత మరో బజ్జీ అందుకుంటూ… ఏవన్నాడేంటి నా మరిది!?…
…నోరిప్పలేదు కాసేపు…చెప్పవేం?… అని రెట్టించేసరికి నెమ్మదిగా మొదలెట్టాడు… అంది కవిత గర్వంగా!…
…ఊఁ…అంది …కా…నీ…మన్నట్లు…
…రెండోసారైం…తర్వాత… బాత్రూంలోకెళ్ళినావిడ ఎంతకీ బైటికిరాకపోతే …ఏం అఘాయిత్యం చేసిందో!… అని భయమేసి, తలుపేసుండడంతో పాసేజ్ వైపునుంచి లోపలికెళ్ళా!… అంటూ గొణిగాడు…
…అలా ఎందుకుచేస్తుందీ!?…ఏం చేశావ్ దాన్నీ?…
…అసలూ… అంటూ ఏదో చెప్పబోతూంటే… …ఐనా ఆఫీసుకెళ్ళిపోతానన్నావ్ గా!మళ్ళీ ఇంటికెందుకొచ్చావ్?…అంటూ లంకించుకున్నా …
…ఆవిడ్ని దింపడానికి…అంటూ సమాధానం…
…మరి లోపలికెందుకొచ్చినట్లో!?…
…ఆవిడకి తలుపు తీయడం రాలా!…
…ఆ వంకతో లోపలికొచ్చి దాన్ని…రేప్…చేశావా?…
…ఛ!…ఏంటా మాటా?…నీతో ఇన్ని చెప్పుకున్నావిడ తనేంచేసిందో చెప్పలేదా?…అన్నాడు కోపంగా…
…నువ్వు చెప్పచ్చుగా!…అన్నా , కాస్త తగ్గి…
…అడిగించోట వాళ్ళని దింపేసి వెళ్ళిపోబోయిన వాడ్నే… కాసేపాగమంటే ఆగా!…ఆ తర్వాత …నాకు లేటౌతుంది… ఇంటిదగ్గర దింపెళ్లిపో!…అని వాళ్ళాయన ఈవిడ్నోఆటో ఎక్కిస్తే… సందు తిరగ్గానే ఆటో లోంచి దిగిపోయి బైక్ ఎక్కికూర్చుంది…అదీ నీ…కన్నా…దగ్గరగా!… అనాపి నా మొహంలోకి చూశాడు
… వినిపించేలా…లంజ…ముండ…అంటూ సన్నగా గొణిగి… ఆ తరవాత దాని వెనకే ఇంట్లోకొచ్చి మీదడిపోయావ్!…అన్నా… నాకు తెలీదూ నీసంగతీ!…అన్నట్లు…
….అలా ఏం చెయ్యలా!…సరే!…నే ఆఫీసుకెళ్ళొస్తా!… అంటూ వెనక్కి తిరగబోతూంటే , …అప్పటిదాకా నిండుగా కప్పుకున్న పైటని …జారిపోయేలా…ఎడం భుజం మీదికి సర్దుకుని …ఇపుడే వెళ్ళాలా!?… అంటూ ఒయ్యారంగా ఒళ్ళువిరుచుకుంది నీ ఫ్రెండు!…అన్నాడు
…ఐతే మాత్రం!? …నీ బుధ్ధేమైపోయింది!?…అన్నా…
…ఐతే మాత్రమా?!…పక్కింటి ప్రకాశ్ ముందాపన్జేజేసి చూడు!…అన్నాడే…అతగాడు నీ మీదడిపోకపోతే చూడు, అన్నట్లూ!…!…అంది కవిత , ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతో
…అంటే!…పర్మిషనిచ్చేశాడన్నమాట నా మరిది!…ఎప్పుడేర్పాటు చెయ్యనూ!…అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ…
…ఛీ!…అదేంకాదు…
…ఎందుకమ్మా మొహమాటం…అప్పుడప్పుడు జార్చేస్తూనేఉన్నావ్ గా!…కాకపోతే వెంటనే సర్దేసుకుంటున్నావ్…
…ఛీ!…నేనెప్పుడు చేశానూ!?…అంటూ సిగ్గుగా కోప్పడింది కవిత…
…పొద్దున్నపూట , నీ ముగ్గుడబ్బాచప్పుడు వినిపించగానే ఈయన బైటికెందుకు పరిగెత్తుతున్నాడా!?…అని డౌటొచ్చి వెనకాలే ఒచ్చానోరోజు…పిక్కలు కనిపించేలా కుచ్చెళ్ళెగ్గట్టి , నిలకడ్లేని ఒంటిపొర పైటని సర్దుకుంటూన్నట్లుగా నీ …జోడు తాటిపళ్ళ…ని చూపించేస్తూ ముగ్గులెట్టేస్తున్నావ్ ,మధ్యమధ్యలో మా ఆయన వైపోర చూపులూ , ముసిముసి నవ్వులూ విసిరుతూ!…మీ ఇద్దర్నీ నే గమనిస్తూనే ఉన్నా అప్పట్నీంచీ!…అంటూ కవితబుగ్గమీద చూపుడువేల్తో ఓ పోటు పొడిచింది పరిమళ…
…ఛీ!…నేనేం కావాల్ని చెయ్యలా!…గాలికి జారిందేమో!…ఐనా ఓ ఆరడుగుల అందగాడు ఆరాధనగా చూస్తూంటే గర్వమనిపించదేంటీ?!…అంతే!… అంది బుగ్గలు కందిపోతూంటే…
…డౌటు తీరిపోయింది…ఊఁ…కానీ!… అంది పరిమళ అల్లరిగా…
…అదేం కాదన్నానా!…ఇంతకీ విషయం వింటావా వినవా!?…అంటూ గదిమింది కవిత ,కనురెప్పలు వాల్చుకుంటూ…
…చెప్పూ!…నీదే ఆలస్యం…అంది పరిమళ సొట్టబుగ్గల చిరునవ్వుతో…
… నేనేం మాట్లాడ్లేకపోడం చూసి …పొద్దున్నీంచీ నన్నిలాగే రెచ్చగొడ్తూందావిడ…అన్నాడు నీ మరిది ఫిర్యాదుగా!……పొద్దున్నీంచీనా?…ఏమేం చేసిందో వివరంగా చెప్పు!…ఎవరెవర్ని రెచ్చగొట్టారో నే తేలుస్తా!…అంటూ ఆర్డర్ జారీ చేశానమ్మా!……మొన్న పొద్దున్న…వాళ్లు తలుపు తట్టగానే…నన్ను…కె.ఎల్.పి.డి… చేసి…వచ్చే!…వచ్చే!…అంటూ పరిగెత్తావా!…అంటూ కవిత చెప్పేస్తూంటే…
…ఆగాగు!… ఆ కె.ఎల్.పి.డీ…ఏంటీ!…ఏం చేశావ్ నువ్వూ?…అంటూ అడ్డుపడింది పరిమళ…
…నే ఉచ్చరించలేనుబాబూ ,ఆ సిగ్గుతప్పిన మాటలూ!…అంటూ ముడుచుకుపోయింది…
…ఇది మరీ బావుంది…చెప్పకపోతే నాకెలా తెలుస్తూందీ?… అంత సిగ్గైతే నా చెవిలో చెప్పు!…అంటూ ముందుకొంగింది…
…గుసగుసగా ఆ ఎబ్రివేషన్ పరిమళ చెవినేసి అరచేతుల్లో మొహం దాచుకుంది కవిత…
…ఛీ!…ఏమక్కర్లే!…తనేమన్నాడో వినూ!…నీ వెనకే నేనూ బైటికొచ్చా…గొడవ చేస్తూన్న …నీ…వాడ్ని… లుంగీ మీంచే బుజ్జగిస్తూ… సరిగ్గా అదే టైంకి ఆవిడ పరిగెత్తుకొచ్చేసింది పాసేజ్ లోకి…గోడకతుక్కుపోయా! ఆవిడకి దోవివ్వడానికి!… ఐనా ఆవిడ …బొడి…పెలు…నా ఛాతీ ని గీరేశాయ్…దాంతోనే సర్దుకోబోతూన్న నీ…వాడు… మళ్ళీ అల్లరి మొదలెట్టేశాడు… అంటూ చెప్పేస్తూంటే…
…బొడి…పె…లేంటీ? చనుమొనలంటారు వా…ట్ని…మీ మగాళ్ళకీ ఉంటాయవి…అంటూ షర్ట్ మీంచే తన…వాట్నందుకుని గిల్లేశానే!… అంటూ పరిమళ మొహం లోకి చూసింది…
…మంచిపన్జేశావ్!…కానీ …ఆ సన్నటి పాసేజ్ లో సగానికి పైగా ఆక్రమించేసిందేమోనమ్మా నా మరిది ఛాతీ!…అంది పరిమళ జీరగా…
…తనూ అదేమాటన్నాడ్లే!…దాంతో ఒళ్ళు మండి …చూద్దాం దా!…అంటూ పాసేజ్ లోకి లాక్కెళ్ళా!…అంటూంటే…
…నీ…వీ…గీరాయా!?…అంటూ అడ్డొచ్చింది…
…ఉఁ…హూఁ…కా…స్త… తగిలీ…తగల్నట్టు…తగిలాయ్…దాంతోనే నాకొళ్ళు వేడెక్కిపోయింది…ఎలాగో అదుపు చేసుకుని…తగల్లేదు కదా!…అబధ్ధాలాపి, జరిగింది జరిగినట్లు చెప్పు… అంటూ నా నడుమట్టూకోబోతూన్న తన చేతుల్నట్టుకుని గదిలోకి లాక్కొచ్చా!…అంటూ చెప్పేస్తూన్నదే!… సడెన్ గా ఆపేసి…ఏంటా చూపూ!…అంటూ సిగ్గుగా పైట సర్దుకుంది…
…ఎందుకమ్మా అంత సిగ్గూ!…ఇద్దరం ఆడాళ్ళమే!… అంటూ కవిత పైట దిగలాగేసి…కాసేపు ఆవిడ స్థన సంపద ని పరికించి… అర్థమైంది!…అంది పరిమళ , ఓ డిటెక్టివ్ లాగ…
…ఏంటో!?…. అంటూ పైట లాక్కుంది , పరిమళ చేతుల్లోంచి…
…నీ…వెందుకు గీరుకో లేదో!…ఆవిడ…వి…ఎందుకు గీరుకున్నాయో!…
…అప్పుడే చెప్పావ్ గా…నావి చింతపిక్కలనీ…దానివి గులాబి మొగ్గలనీ!… అంటూ రుసరుసలాడింది…చనుమొనల్ని నిమురుకుంటూ…
…ఇంకో కారణం కూడా ఉంది…ఆవిడవీ…నీవీ తాటిపళ్ళే… సైజుకీ , బింకాలకీ ఎవరికెవరూ తీసిపోరు…అందుకేననుకుంటా!…నీ బావ వెఱ్ఱెక్కిపోతూంట!…
…అదా నీకర్థమౌతా!…అని పెదాల్ని బిగించి చురచుర్లాడింది , ముసిముసి నవ్వుని పైకిరానీకుండా…
…వినూ!…పక్కటెముకల కైవారం…ముఖ్యంగా రొమ్ముల కింద…నీదెక్కువా…ఆవిడ్ది తక్కువా!…ఔనా!…
…ఏమో!…గమనించలా!…
…నీ బ్రా నంబరెంతా?…
…థర్టీఫోర్…సి… …నీ దెంతేంటీ?…
…నాది …థర్టీ సిక్స్- డి లే…గ్యారెంటీగా ఆవిడ్ది …థర్టీ టూ… సి… ఐ ఉంటుంది… అంది పరిమళ…
…ఉహూఁ…దాన్ది థర్టీ టూ…డి+ …అన్జెచెప్పింది…
…అహ్ఁ…భర్తల మార్పిడి సంధ్య సైజది!…
…అహాఁ…పొద్దున్న చూడగానే అనిపించింది …ఓ అరడుగు మేరకి ముందుకి పొడుచుకొచ్చిన దాని రొమ్ముల్ని చూసే సరికి …ఎంత…పెంచేసిందిదీ!?…అని… ఆమాటే అడిగేసరికి …ఛీ పోవే!…అంటూ తప్పించుకుంది…మధ్యాహ్నం బైటికెళ్దామని ఇద్దరం బట్టలు మార్చుకుంటూంటే గుర్తొచ్చి అడిగేశా!…అపుడూ తెలుస్త…
…అదీ సంగతి!…కైవారం తక్కువా… కప్ సైజెక్కువా!…వీటికి సాయం పై మొనలూ పొడుగే!…ఎదరకి పొడుచుకు రాకేమౌతాయీ!…గీరుకోక ఏమౌతాయీ!… సర్లే!…గీసుకుంటే…ఏమైందిటా…
…నాకైతే ఒళ్ళంతా కరెంట్ పాకినట్లైంది కవీ…ఆ…స్పర్శకీ! …నీ మనూ ఐతే నిలువెల్లా వణికిపోయింది … బిరుసెక్కిపోయిన ఆ బొ…డి…పె…లకి చిక్కుకుపోయిందేమో!…కొండల మధ్య పారే సన్నటి ఏరులా ఐపోయిందనుకోఆవిడ పైటా!…అంటూ పరవశించిపోయాడ్లే … …కవిత్వమాపి విషయం చెప్పు…అని గదిమా…
పవిట అడ్డూ పోయేసరికి క్లోజ్డ్ నెక్ బ్లౌజ్ కూడా దాచలేకపోయింది కవీ!…బొప్పాసు పళ్ళల్లాంటి ఆవిడ ఉబ్బుల్నీ…గుడ్లప్పగించి …వా…ట్నే…చూస్తూ ఉండిపోయా!…అన్నాడమ్మా!…
…లటుక్కున వాట్నట్టేసుకున్నావా?…అంటూ గుడ్లురిమా…
…ఆవిడకీ అలా అనిపించిందేమో!… చివుక్కున వెనక్కి తిరిగింది…ఏమైందోతెలీదుగానీ, మరుక్షణం నా చేతులు ఆవిడ పల్చటి నడుం చుట్టూ ,నిగిడిపోయిన నీ…వాడు…ఆవిడ వెఛ్ఛటి పిఱ్ఱలమధ్యా , సెటిలైపోయున్నాయి… ఆ వెచ్చదనానికి మత్తెక్కిపోయి , ఓ అరచేత్తో ఆవిడ పొత్తికడుపునాక్రమించేసి , దగ్గరకి లాక్కున్నా కవీ!…ఎందుకోగానీ… మత్తుగా నిష్టూర్చి… నా వైప…దో…లా… చూస్తూ బాత్రూం లోకి దూరిందావిడ.., నాకు పిచ్చెక్కిపోయిందనుకో…ఇంతలో నువ్వు వంటింట్లోకి పిలిచావ్…అంటూ నా మీద తోసేబోయాడు…
…పిల్చావా!?
…తనకీ దాని మొగుడికీ కాఫీ తీసుకెళ్తాడని పిల్చాలే, ఇదంతా తెలీక….అప్పుడే…కె ఎల్ పి డి…కి శిక్ష అనుభవిస్త!…అంది కవిత కందిపోయిన మొహంతో…
…గోడకొత్తేసా!…కిచన్ ప్లాట్ ఫాం మీద పడుబెట్టా?… అంటూ కూపీలాగింది పరిమళ జీర గొంతుకతో…
…రెండూ కాదూ…డా…గీ!…అర నిముషం లో అరవై సార్లు…పిచ్చ స్పీడులో దంచాడు తల్లీ…
…లెక్క కూడానా!…
…ఓర్చుకోడానికి చేస్తూంటాలే!…
…అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పగలవ్?…
…ఒకటి…అనుకునేలోగా …రెండు… , రెండు లెక్కెట్టేలోగా మరో రెండూ…ఇలా దెబ్బ మీద దెబ్బ పడుతూంటే, …ఎవరి కంటా పడ్నీకు భగవంతుడా!…అని వేడుకుంటూ లెక్కెట్టుకుంటూ పోయా!…ముప్పై అనుకున్నానో లేదో…ఇల్లూ , ఒళ్ళూ…చేశేశాడు…
…అబ్బ!…నిజమా!?…భలే ఉందమ్మా!…నేనూ ట్రై చేస్తా…అంటూ కళ్ళు మూసుకుంది పరిమళ…/31
… చెప్పడం ఆపేయచ్చన్నమాట!…అంది కవిత కొంటెగా…
…నేనన్నానా ఆమాట!…కానీ!!…
…ఆవిడలా ఆహ్వానిస్తే ఆగలేకపోయా కవీ!…తలుపులు గడియెట్టేసి ఆవిడ నడుమట్టుకుని మీదకి లాక్కున్నా!…
పర్లేదే!…ప్రవరాఖ్యుడనుకున్నా…ఇంతసేపూ మీ నాటకం చూసి!… అంటూనా మెడచుట్టూ చేతులేసింది … కౌగిట్లోకి లాక్కుని పిరుదుల్ని మొత్తకొత్తేసుకుంటూ అధరాల్ని జుర్రేసుకుంటూటే … ఊఁ…ఊఁ…అంటూ విలవిల్లాడిందావిడ … ఏంటో!…అనుకుని కౌగిలి సడలించా… …ఓ అడుగు వెనక్కేసి …అబ్బ…నలిగి…పోయా!… అందావిడ ఎగూపిరితో…
పవిటని దాటుకుని పొంగుతూన్న ఆవిడ గుబ్బలు చూసేసరికి వెఱ్ఱెక్కిపోయింది కవీ! చటుక్కున ముందుకొంగి చీర కొంగట్టుకుని గుంజా…ఆగలేక…
…అంటూ నా కొంగూ దిగలాగేయబోయాడమ్మా!…ఏయ్!…చిరిగిపోతుంది…అంటూ చటుక్కున పైట పిన్ను తీసేశా
…నీ మరిది కళ్ళల్లో కోరిక చూసి
…ఆవిడా ఇలాగే…ఇష్ష్…కొత్త చీర…చిరిగి పోతూందీ!…అంటూ మరో అడుగు వెనక్కేసి చక చకా పైట పిన్నునీ , కుచ్చెళ్ళ పిన్నునీ తప్పించింది… ముందుకొంగి చీర కుచ్చెళ్ళలోంచి అరచేయి చొప్పించేశా… అంటూ నా కుచ్చెళ్ళలోకీ అరచేయి చొప్పించేశాడోయ్…
…ప్రత్యక్షపురాణమన్నమాట!…కానీ!…అంది పరిమళ…
…గాడిదగుడడ్డేంకాదూ!… ఛీ…కొడ్తూ ఓ చేత్తో కుచ్చెళ్ళట్టుకుని, మరో చేత్తో లోపలికి చొచ్చుకొచ్చేసిన నీ మరిది చేతిని గిచ్చేస్తూ బైటికి లాగేశా!…అంది కవిత కళ్ళు మెరిపిస్తూ…
…ఛ!…అదేంపనీ!…ఏవన్నాడేంటీ!…
…ఏవంటాడూ…అహ్ఁ…అని చెయ్యివిదులుస్తూ…నువ్విలా రాక్షసిలా గిల్లేశావ్ గానీ!…ఆవిడైతేనా!…ఎంత సున్నితంగానో!…అంటూ కళ్ళు మూసేసుకున్నాడే పరవశంగా…
…కామ పిశాచిలాంటి దానికీ…కట్టుకున్న భార్యైన నాకూ పోలికేంటీ… అని నిలదీశా… …కోరికలు తీరటంలేదేమో…ఆవిడ్ని తిట్టకు…ప్లీజ్!…అంటూ వాపోయాడు… సర్లే!…ఇంతకీ ఏంచేసిందేంటీ!?…
… సిగ్గుపడిపోతూ …ఛీ!…కొట్టి , సున్నితంగా బైటికి లాగేసింది నా చెయ్యిని… దాన్తో పాటు కుచ్చెళ్ళూ బైటికొచ్చేసి చీర ఆవిడ చుట్టూ కుప్ప కూలిపోయింది… …ఏ…య్య్…అంటూ ఆవిడ బైటికి గెంతేసరికి చనుబంతులూ జంప్ చేశాయ్… మరొక్కసారి పిసి…కేద్దా…మని చేతులు జాపా!…
…ఏంటాతొందరా?…అంటూ నన్ను వెనక్కి తోసేసి , రొమ్ముల్ని చేతుల్తో కప్పుకుంటూ…మీరిలాగేనా!?… అందావిడ కొంటెనవ్వుతో…
…చివాల్న షర్టూ , బనీనూ ఇప్పేసి మళ్ళీ చేతులు జాపా!… అమ్మో!… కొత్త బ్లౌజిది…మీ చేతుల్లో పడితే …టప…టప…లాడించేస్తారు… అంటూ చివుక్కున వెనక్కి తిరిగి… దగ్గరకొచ్చేస్తున్నానేమో నని ఓర కంటితో నన్ను గమనిస్తూ…చకచకా హుక్సు విడదీసి, బ్లౌజిప్పిపారేసి మంచం మీద బోర్లా పడిపోయింది నీ ఫ్రెండు… అంటూనే సడెన్ గా …వీ…ట్న…ట్టేసుకుని కసిగా ఒత్తేశాడే!…పట పట్లాడిపోయాయనుకో ఓ రెండు కుట్లూ!…ఛీ!…వేళా పాళా లేకుండా ఏంటిదీ … అంటూ తోసేయబోయా!
…ఎహె!…ఫోజు కొట్టకు!…అంటూ నన్ను వెలకిలా పరుపు మీదికి తోసేసి మీదడిపోయాడమ్మా!… …అబ్బ! ఆగు…బట్టలు మారుకోకుండా ఏంటీ పనీ!… అంటూ ఆపబోయా!…అదెంత సేపూ!?… అంటూ చిటికెలో షర్టూ , బనీనూ విప్పావతలపడేసి బ్లౌజ్ హుక్కుల్ని తెంపీడానికి పూనుకున్నాడమ్మా! …చెప్పేదాపేసి ఏంటీపనీ?…నాదీ కొత్త బ్లౌజే!…అంటూ నేనే తీసి పక్కనడేసి …ఊఁ…చెప్పూ!…అంటూ పరుపు మీద బోర్లా పడిపోయి బ్రాసియర్ హుక్కుని తియ్యడానికి చేతులు వీపు మీదికి మడుస్తూంటే… అంటూ కవిత చెప్పుకుపోతూంటే…
…ఇంట్లో వేసుకోడమెప్పట్నుంచి మొదలెట్టావ్!?…అంటూ అడ్డుపడింది పరిమళ…
…అలా బ్రేకులేసేయ్యకు!…నిన్న ఉద్యోగానికి సెలక్ట్ అయ్యానన్న శుభవార్త నీకు చెబ్దామని వచ్చేశాగా …నీ నోట మా ఆయన రంకు పురాణం విన్న తరవాత , ఎలా నిలదీయాలా…అని ఉడికిపోతూ , బైటికెళ్ళొచ్చిన బట్టలు మార్చుకోకుండా అలాగే ఉండిపోయా!… అంచేతా!…అని చుఱ్ఱుమంది…
…ఆఁహాఁ…కానీ!…
…ఆవిడా నీలాగే పడిపోయి ఇలాగే బ్రాసియర్ హుక్కుని తియ్యడానికి తంటాలు పడుతూంటే …ఆ భ్యాగ్యం నాదీ!…అంటూ , కవ్విస్తూన్న ఆవిడ పిఱ్ఱల్ని ఓ సారొత్తి ,ఆపైన వాటికి నీవాడ్నొత్తేస్తూ దగ్గరకి జరిగా!…అంటూ నా …వా…ట్నీ ఒత్తి… అలాగే మీద పడ్డాడే … నా వీపుని నిమురుతూంటే , బ్రా హుక్కిప్పేసి చేతులు కప్స్ లోకి దోపేస్తాడని ఎదురుచూస్తూండిపోయా!…ఓ పావు నిముషం ఆగినా ఏమీ చలనం లేకపోడంతో ఓరగా వెనక్కి చూశా!…కళ్ళు మూసుకుని చిరునవ్వులు చిందించేస్తూ కలలు కనేస్తున్నాడు…ఒళ్ళు మండిపోయి , ఓ చెయ్యిని వెనక్కి విసిరా!… అంటూ తలుచుకు తలుచుకు నవ్వింది కవిత…/32
…నవ్వైనా చెప్పు!…చెప్పైనా నవ్వు!!…అంది పరిమళ కాస్త చిరాగ్గా
…కనీసం నా నవ్వుబట్టైనా ఊహించలేవూ?… అంది, కష్టపడి నవ్వునదుపుచేసుకుంటూ…
…అహ్…అక్కడా!…ముందూ వెనకా చూసుకోవద్దూ!…కంది…పోయాడా , మన…వాడూ?… అంటూ కూకలేసింది…
…కురిపించావ్ లే సానుభూతి!…నీ మరిదిలాంటి మొద్దుచర్మం వాడికేం కందిపోదు!…ఐతే , గియ్తే …బా…వ…లాంటి వాడికౌతుందేమో!… అంటూ ఓరగా పరిమళ మొహంలోకి చూసింది కవిత…
…ట్రై… చేసి…చూడు!…అంది కవ్వింపుగా…
…ఛీ!…అలాంటాలోచన్లేవీ లేవు…అంది బుంగమూతెట్టుకుని…
…పెదాలు బిగబట్టి నవ్వాపుకుంటూ మౌనంగా ఉండిపోయింది పరిమళ…
…అవునూ!…మన…వాడంటావేంటీ?…నా కన్నూ , బావ కన్నూ కప్పి…కా…ని…చ్చావేంటీ?…అంటూ ఎదురుదాడికి దిగింది
… ఓ రోజులో అంత టైమెక్కడుందీ?…నేడో రేపో …మన…వి…కాకపోతాయేంటీ…ఆ…రెండూ!?…నువ్వొప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నే అంత పనీ చేసేసి , ఆ పైన నిన్ను నీ బావ పక్కన… అంటూంటే… చటుక్కున పరిమళ నోరు మూసేసి …అ…బ్బ…ఆపు తల్లీ!…వింటే నిజమనుకునేరూ!!… అంది కవిత సిగ్గుపడిపోతూ…
…సరే!…కధ కానీమరి…
…అహ్!…ఏంటాపనీ!…అంటూ కాసేపు…దాని…గుండు…ని రుద్దుకుని ఆపైన ఛటుక్కున నా బ్రా హుక్కిప్పేసి… కప్స్ లోపలికి అరచేతుల్ని దూర్చి గుబ్బల్నందుకుని,చూపుడు వేళ్లతో మొనల్ని కెలుకుతూ … కాస్త బెట్టు చేసినా ఆవిడా ఇలాగే విప్పించుకుని…ఓ అర నిముషం పాటు పర్మిషనిచ్చి…ఆపైన నా చేతుల్ని పక్కలకి తోసేసి పరుపుకి గుబ్బల్నొత్తేసుకుంది… …అబ్బ!…వెచ్చదనం!…ఏం బింకం!!…కోసి , మండుటెండలో మర్చిపోయిన తాటి పళ్ళంటే నమ్ము!…ఓ మాట చెప్తా!…ఏవనుకోకేం… అంటూ నా మొహంలోకి చూశాడు…
…ఏం చెప్తాడో అర్థమైపోడంతో ఒళ్ళు చిరచిరలాడినా …పర్లేదులే!…చెప్పు!… అన్నానమ్మా!…
…నీ వా…టి…కన్నా బింకం కవీ , ఆవిడవీ!…రాళ్ళే అనుకో!…అన్నాడు బెరుగ్గా!…ఇప్పుడంటే డబ్బున్న ముసిలాడ్ని చేసుకుని అందలమెక్కి తిరుగుతూందిగానీ…కాయ కష్టం చేసుకుని బతికిన మనిషది…రాళ్ళల్లా కాక వెన్నముద్దల్లా ఉంటాయేంటీ!…త్వరగా ముగించు…నాకొళ్ళంటుకుపోతూంది…అంటూ కసిరానే!…
…మళ్ళీ వా…ట్నాక్రమించబోతూంటే , కళ్ళతో బలేగా సైగ చేసిందోయ్ నే వేసుకున్న జీన్ పాంట్ వైపూ…దాంతో ఆ పన్లో పడ్డా!…అంటూ ట్రౌజర్ జిప్ ని …స…ర్ర్…మంటూ దిగలాగి , ట్రౌజర్నినడుం మీంచి కిందికి తోసీడానికి తంటాలు పడుతూ…
…ఇ…ది…గో!…ఇలాగే ఐంది ఆరోజూ!… …నిగిడిపోయిన …నీ…వాడి వల్ల … ట్రౌజర్ విప్పీయడానికి నే తంటాలడుతూంటే , ఓ మోచేతిమీద కాస్త పైకి లేచి, మరో చేత్తో రొమ్ముల్ని కప్పుకుని భుజాలు కుదుపుతూ కొంటెగా నవ్విందావిడ… ఒళ్ళుమండి ఇంకాస్త బలంగా లాగా ట్రౌజర్ని!… అండర్వేరూ ఒచ్చేసింది దాంతో!…కళ్ళు పెద్దవిచేసి ఓ లిప్త …చూ…సి… అ…మ్మో!!…అన్నట్లు పెదాలు కదుపుతూ తలగడాలో మొహం దూర్చేసింది కవీ!… అంటూ గర్వంగా నా మొహం లోకి చూశాడే! …పే…ద్ద…ఘనుడివి కదూ!…చెప్తూ పో!…అన్నానోయ్ , నీ మరిది గర్వాన్ని చూసీ!…!… అంటూ ఆగింది రియాక్షన్ కోసం ఎదురుచూస్తూ…
…కళ్ళమోడ్పుగా మూసుకుని …ఊఁ…కొట్టూరుకుంది…
…మొన్న …చూ…సిం…ది… నెమరేసుకుంటూన్నట్లుంది సిగ్గుమాలింది…అని పళ్ళు నూరుకుంటూ…చెప్తున్నా వినూ! అంటూ పరిమళ్ని కుదిపి…
…వెంటనే ఆవిడ మీదడిపోయి …లంగాలోకి వేళ్ళు జొనిపేసి ముడికోసం వెతికేశా…అంటూ మొదలెట్టాడే!…ఊఁ…కొట్టా! …కితకితలెట్టాయేమో కిలకిలా నవ్వుతూ పల్చటి నడుంని మెలికలు తిప్పేసింది…ఎలాగో బొందు ముడి చేజిక్కించుకుని , దాన్నూడ్లాగి…పన్లోపనిగా లంగానీ కిందికి లాగేశా!…అంటూ నా పెట్టీకోట్ నీ దిగలాగేసి… …నా వాట్ని…పిసికేశాడు… ఛీ! కొట్టి…చు…ర్రు…మనేలా చేతులమీదొక్కటేశానే…
…ఏవన్నాడూ!?…
…ఏ…య్… అంటూ …ఆ…పనాపి…పెట్టీకోట్ దిగలాగీగానే ఆవిడ నడుం ని మెలికలు తిప్పేసింది తప్ప నీలా చేయి చురుకుదనం చూపించలా!…అన్నాడే … చేతులు రుద్దుకుంటూ!…నేము కట్టుకున్న భార్యన్నీ!…అది రంకు ముండా నూ! …అంటూ ఫెడీ మని సమాధానం చెప్పేసి…ఊఁ…కానీ!…అన్నా
….అబ్బ!…తిట్లాపవుకదా!…రెండరచేతుల్తోనూ ఆవిడ నడుం వంపుల్ని రుద్దేసరికి మళ్ళీ మెలికలు తిరిగిపోయింది కవీ… పొత్రాల్లాంటి …పిరుదు లొకదాని…మీదికింకో…టి…ఎక్కి…పోయేట్లూ!… ఆగలేక వా…ట్నీ…కందిపోయేలా పిసికేశా!…సన్నగా మూలిగింది తప్ప ఏమన్లా!… రెడీగానే ఉందిలే!… అనుకుని పొత్తికడుపుకింద చేతులు దూర్చి వెలకిలా తిప్పేద్దామని ట్రై చేశా…తిరగలే!… ఏంటా అని తల కాస్త పైకెత్తా!… శరీరాన్ని పరుపుకొత్తేసి రెండుచేతుల్తోనూ మంచం తలకట్టు దగ్గర ఊచల్ని పట్టుకునుంది…కాస్త ముందుకొంగి నడుం దగ్గర కితకితలెట్టా!…పిఱ్ఱలు నీ…వాడి…కి… ఇంకింత కసిగా రుద్దుకునేట్టుగా నడుం మెలికలు తిప్పేసింది తప్ప వెలకిలా తిరగలా…
…చంకల్లో ట్రై చేద్దామని మెల్లిగా చేతులు పైకి జరుపుతూంటే …పక్కలకి పొంగిన ఆవిడ …గుండ్రాలకి తగిలాయ్ నా వేళ్ళు… షాక్…కొట్టినదాన్లా …వణికి… పోయింది కవీ ఆవిడా!… ఆ కదలిక కి …నీ వాడు… ఆవిడ పిఱ్ఱల్లోకి దూరిపోయాడనుకో!… అంటూ మై మరుపుగా కళ్ళుమూసుకుని నా పిఱ్ఱల మీద సెటిలైపోయాడే!…
…అడ్డమైన ముండల…కి…అడ్డమైన…చోట్ల…ల్లో… దోపేసి…నీవాడు…నీవాడంటావేంటీ!?…అంటూ తనని పక్కకి తోసేస్తూ వెలకిలా తిరిగిపోయి…ఊఁ…కానీ!… అన్నానే
…ఏ…దో…అప్పుచ్చుకుంది తప్ప…అచ్చంగా నీవాడుకాడేంటీ?…అంటూ నాతొడలిప్పదీసి…దిం…ప…బోయాడోయ్… ఏ…య్…అంటూ చటుక్కున పక్కకి తిరిగిపోయా… …కానీ… అన్నావ్ గా!?…అన్నాడు ఆశ్చర్యం నటిస్తూ… నే …కానీ…అన్నది కధని…అన్నా చురచురా చూస్తూ… అలాగే చెప్తాలే!…అంటూ నా తొడల్నమాంతంగా విడదీసి , ధాష్టీకంగా వాటి మధ్య సెటిలైపోయేసరికి…దా…న్నీ…ఇలాగే…రే…ప్…చేశావా!?…అన్నానోయ్… శరీరంఅదుపు తప్పడంతో… వీ…లు గా సర్దుకుంటూ
… ఛ…అన్నాడు , …దా…న్ని…నా రెమ్మల మీద రుద్దుతూ… …మరి!…అన్నాను!…నడుమెత్తాలన్న కోరికని కష్టం మీద అణుచుకుంటూ… …మరోసారి ఆవిడ …గుం…డ్రా…ల్ని… నిమిరేసరికి , నీలాగే …చటుక్కున వెనక్కి తిరిగిపోయి నా మెడచుట్టూ చేతులల్లేసింది… … ఆవిడ వెచ్చటి, మెత్తటి గుబ్బలు నా మెడ ఒంపుల్లోనూ , చెంపలకీ ఒత్తేసుకుంటూంటే మత్తెక్కిపోయిందనుకో!… అంటూ నీ మరిది మైమరుపుగా చెప్పేస్తూంటే , ఆగ…లేక , నేనూ బిఱ్ఱుగా కావలించేసుకుని , నీ మొహాన్ని…వా…టి … మీదకి లాక్కుందేమో!…లేకపోతే …అక్క…డెలా…ఒత్తుకుంటాయీ!…అంటూ నిలదీశానమ్మా!… అని కవితంటూంటే…
…డౌటేం అక్కర్లా!…నీ వా…టి…విషయం చెప్పలేనుగానీ…నా…వైతే…గ్యారెంటీ!…అంది పరిమళ , కవిత రొమ్ముల వైపు కన్నుగీటి…
…అంటే…నీ వాటంత… పెద్దవా…దాని ఆయుధాలూ!?… అంది కచ్చగా…
…కప్ సైజులు కాస్త చిన్నవైనా వీపు కైవారం తక్కువకదమ్మా!…అంచేతా!……ఇంకో విషయం చెప్పనా!…నీకన్నా పొడగరీ!…అంచేతేమో కూడానూ… తనేమన్నాడూ?…
…నీలా ఎనాలిసిస్ ఏమీ చేయలే! …ఆవిడలా ఏంచెయ్యలా… ఇంకాస్త పెద్ద…వేమో… కవీ!…అన్నాడు నా…వాట్ని నిమురుతూ…కొత్తగా దొరికిన ముండ కదూ!…అలాగే అనిపిస్తాయ్లే!…అంటూ తన చేతుల్ని పక్కలకి తోసేస్తూ వెనక్కి వాలిపోయి…కానీ కధ!…అన్నాను…
…ఆవిడ్ని నెమ్మదిగా పరుపుమీదికి వాల్చి, పగడాల్లాంటి తడి పెదాల్నందుకోబోతే అందీ అందనట్లు కవ్వించాయ్ తప్ప… ఇలా…పూ…ర్తి…గా అందవే!… అంటూ నా …వా…ట్నందుకుని ఓ అరనిముషం జుర్రేసుకున్నాడే!… ఊఁ…ఊఁ…ఊఁ…అంటూ కాసేపు పెనుగులాడి విడిపించుకుని …నాకం…టే అలవా…టైపోయింది…గానీ … గెడ్డాలూ… మీసాలూ… గుచ్చుకుంటాయని మొహం పక్కకి తిప్పుకుందేమో!…అన్నానమ్మా…ఊపిరి తిప్పుకుంటూ…
The post నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 3 appeared first on Telugu Sex Stories.