నా అండర్వేర్ లో ఏమి ఉందొ నువ్వు చూసావు కదా 2 sex stories in telugu script

మనం ఇప్పుడు ఈ తెలుగు సెక్స్ కథలు లో రెండోవ పార్ట్ కి వచ్చాము. అయితే ఆగిన చోటనే మొదలెడతాను నా ఈ కథ. అయిన నాకు చూపించ వలసిందే అని అన్నాను. నీకు కావాలి అంటే నువ్వే విప్పి చూడు అని అన్నది. నేను తన లేగ్గింగ్స్ ని కిందకి లాగాను. తను సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుంది. నేను తన లేగ్గింగ్స్ ని మోకాళ్ళ వరకు లాగాను. తన panty ని నా రెండు చేతులతో పట్టుకున్నాను. నా గుండెలు చాలా వేగం హా కొట్టు కుంటూ ఉన్నాయి. తన పరిస్తితి కూడ అలానే ఉంది.నేను ఇంకా కిందకి తన panty ని లాగాను. తను అకక్డ చాలా క్లీన్ గా షేవ్ చేసుకొని ఉంది. తన పింక్ రంగు లో ఉన్న ఆ లవ్ హోల్ ని చూసి నేను నన్ను కంట్రోల్ చేసుకో లేక పోయాను. నేను తన కాలు బాగా వేరు చేసి తన పూకు మీద కిస్ చేసాను. తను చాలా వణికి పోయి నట్టు అయిపొయింది. నేను మెల్లగా కాసేపు తన పూకు ని నాకాను.తను నా తల ని తన పూకు కేసి గట్టిగా నొక్కు కుంది. నేను కాసేపు కిస్ చేసిన తర్వాత ఇంకా క్లోజ్ చేసేయి అని అనండి. ఎందుకు క్లోజ్ చేయాలి, నాకు ఇలా నీ పూకు నకితే బాగుంది అని అన్నాను. నాకు బాగానే ఉంది. కాని ఇంకా చాలు నేను అవుట్ అఫ్ కంట్రోల్ అయిపోతు ఉన్నాను అని అన్నది. నేను ఇంకా మరి అలా బలవంతం చేయడం ఎందుకు అని తన పూకు ని గట్టిగా ఒక సారి కిస్ చేసి తన panty ని పైకి ఎత్తే సాను.తను లేగ్గింగ్ ని మాములు గా వేసేసు కుంది. తను ఆ రాత్రి ఇంటికి వెళ్లి పోయింది. ఆ తర్వాత్ అకొన్ని రోజులకి తను మల్లి నా ఫ్లాట్ కి వచ్చింది. నేను మల్లి తనని ఒక సారి panty లో చూపించ మని అడిగాను. నువ్వు నన్ను బాగానే కిస్ చేస్తూ ఉన్నావు కాని మరి నా సంగతి ఏంటి అని అన్నది. నువ్వు కూడ కిస్ చేస్తావ ని అడిగాను. తను తన పేస్ ని తన చేతులతో దాచుకొని ఛీ బాబు అని అన్నది. మరి నన్ను ఎందుకు అల అదోగావు నీకు అక్కడ కిస్ చేయాలి అని ఉంటె చెప్పు అని అన్నాను. తను తన పేస్ ని అవును అనట్టు ఊపింది. నేను తన లోయర్ ని కిందకి లాగాను. ముందు నీ ప్యాంటు విప్పు అని అన్నది. నేను నా ప్యాంటు ని విప్పే సాను. ఆ అండర్వేర్ కూడ విప్పేయి అని అన్నది. నేను నా అండర్వేర్ ని కూడ విప్పే సాను.తన లోయర్ ని నేను లాగే సాను. తన panty ని కూడ విప్పాను. తను తన టి-షర్టు ని గట్టిగా లాక్కుని తన పూకు ని కవర్ చేసుకోవా దానికి ట్రై చేసింది. నేను నీకు కిస్ పెత్తన, నువ్వు నాకు క్స్స్ పెడతావ అని అన్నాను. నేను నీకు పెడతాను అని అన్నది. మనం ఇద్దరం ఒకటే సారి కిస్ చేసుకో వచ్చి అని అన్నాను. పెదాల దెగ్గర అలా కిస్ చేసు కోవడం కుదురు తుంది కాని అక్కడ ఎలా కుదురుతుంది అని అడిగింది తను.నేను తనకి 69 position లో కుదుర్తుంది అని చెప్పను. నేను తనకి 69 position లో పడుకోమని అన్నాను. తను అలా పడుకుంది. నేను తన పూకు ని మెల్లగా కిస్ చేయ సాగాను. తను నా సుళ్ళ ని తన చేతి లోకి తీసుకుంది. నాకు బాగా హీట్ ఎక్కి పోయింది. తన నోట్లో పెట్టుకుంది కనీసం ఒక 10 సెకండ్స్ చీకే సరికి ఒక్క సారి లేచి వెళ్లి వాష్ బేసిన్ లో కక్కు కుండు. ఏమైంది అని అడిగాను.ఏమి లేదు, కాస్త ఉప్పగా ఉంది అని అన్నది. నీకు ప్రాబ్లం గా ఉంటె చీక వద్దు అని అన్నాను. తను కాసేపటికి నా సుళ్ళ ని మల్లి తన నోట్లో పెట్టుకుని చీకింది. ఈ టైం తను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ నా సుళ్ళ ని చీక సాగింది. నేను కూడ తన పూకు ని చాలా సేపు కిస్ చేసాను. కాసేపు మేము అలా కిస్ చేసుకున్న తర్వాత నేను తన వంక చూసి మనం ఇంకా కాస్త అడ్వాన్సు అవుదామా అని అన్నాను. అమ్మో వద్దు అని అన్నది. తను మళ్ళి ఇంటికి వెళ్లి పోయింది. ఆ తర్వాత రోజు తను నాకు కాల్ చేసింది.ఏమిటి విషయం అని అడిగాను. ఏమి లేదు. నాకు అదోలగా ఉంది అని అన్నది. ఎదో లాగా అంటే ఏమిటి అని అన్నాను. ఏమో తెలియదు నాకు ఎదో కావాలి అనిపిస్తూ ఉంది అని అన్నది. ఎలా అనిపిస్తుంది అని మళ్ళి అడిగా. మనం రియల్ సెక్స్ చేసుకో వచ్చా అని అన్నది. మరి నీకు గర్భం వస్తే అని అన్నాను. నువ్వే ఎదో ఒకటి చేయి నాకు మాత్రం నీతో సెక్స్ చేసుకోవాలి అని ఉంది అంది. ఓకే అని అన్నాను.ఆ వీక్ ఎండ్ తను నా ఇంటికి వచ్చంది. మేము ఆల్రెడీ మా మేటర్ డిస్కస్ చేసుకున్నందు వలన నేను కూడ తనతో సెక్స్ కి రెడీ అయ్యాను. కాని నేను కండోమ్ కూడ తెచ్చుకో లేదు అని తనకి చెప్పను. కండోమ్ పెట్టు కుంటే సెక్స్ లో బాగోదు అంట కదా అని అన్నది. నాకు ఐడియా లేదు అని అన్నాను. మరి ఎలాగా అని అన్నది.ఓకే ఆపని చేయి నువ్వు అవుట్ అయిపోయే తప్పుడు నీ సుళ్ళ నా పూకు లో నుండి బయటకి తీసేయి. అప్పుడు నాకు కడుపు రాదు కదా అని అన్నది. నేను సరే అని అన్నాను. తను తన లోయర్ ని విప్పేసింది. నేను నా ప్యాంటు ని అండర్వేర్ ని విప్పే సాను. తన panty ని కూడ నేను విప్పే సాను. నేను తన మీదకి ఎక్కి తన కాలు వెడల్పు గా చేసాను.కాస్త మెల్లగా ఎంటర్ అవ్వు అని అన్నది. నేను సరే అని అన్నాను. నాకు ఆ సెక్స్ అనుభవం అదే మొదటి సారి. తను కూడ ఎప్పుడు ఎవరితో సెక్స్ చేయలేదు. నేను తన పూకు లోకి ఎంటర్ అవ్వ దానికి చాలా ట్రై చేసాను. కాని నా సుల్లా తన పూకు లోకి దూర్చ లేక పోతు ఉన్నాను.తను ఇంకా బాగా తొడలు సెపరేట్ చేసింది. నా సుళ్ళ ని తన చేతి లోకి తీసుకుంది తన పూకు నేత్రన్సు లో పెట్టుకుంది. నేను మెల్లగా తన పూకు లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ట్రై చేసాను. ఐన నేను తన పూకు లోకి నా సుళ్ళ ని దూర్చ లేక పోయాను. తన పూకు చాలా టైట్ గా ఉంది. తను మెల్ల మెల్లగా నా సుళ్ళ తో తన పూకు దెగ్గర రుబ్ చేస్తూ కుంటూ ఉంది తన పూకు లోకి సుళ్ళ ని దుర్చు కుంది. నేను ఇంకా మెల్లగా తనకి స్ట్రోక్స్ ఇస్తూ తన పూకు లోకి మెల్ల మెల్లగా ప్రవేశించాను.ఇప్పుడు నా సుళ్ళ తన పూకు సగం వరకు దూరింది. తను నొప్పి గా ఉంది ఇంక మేల్లగా చేయి అని అన్నది. నేను తన పూకు లోకి నా ఫింగర్స్ రెండు దూర్చి తన పూకు ని కాస్త ఫ్రీ చేసాను. అప్పటికి తన పూకు దెగ్గర కాస్త ఫ్రీ అయ్యింది. తన కి నేను స్లో మూమెంట్స్ ఇస్తూ దేన్గా సాగాను. మేము అలా కాసేపు మెల్ల మెల్లగా సెక్స్ చేసు కున్నాము. కాసేపటికి తన పూకు ఇంకా ఫ్రీ అయ్యింది. నేను తన సొల్లు ని పిసక సాగాను.నా సుళ్ళ మొత్తం ఇప్పుడు తన పూకు లోకి దూరి పోయి ఉంది. నేను ఇంకా మెల్లగా తనని దేంగా సాగాను. ఫాస్ట్ గా ఫాస్ట్ గా ఫాస్ట్ గా అంటూ తను కళ్ళు మూసుకొని కలవ రించా సాగింది. ఇంతక ముందు మెల్లగా చేయి మని అన్నావు కదా అని అన్నాను. ఇందాక నొప్పిగా ఉంది అందుకే మెల్లగా చేయమని అన్నాను అంది. మరి ఇప్పుడు నొప్పి తగ్గింద అని అన్నాను. నొప్పి తగ్గింది కాబట్టే స్పీడ్ గా చేయమంటూ ఉన్నాను అంది.నేను కాస్త స్పీడ్ పెంచి దేంగా సాగాను. తను కళ్ళు మూసుకుని మెల్లగా ములగ సాగింది. నేను అలా తనని దేన్గుతూనే ఉన్నాను. తను నన్ను దెగ్గరికి లక్కుని కిస్ చేస్తూ గట్టిగ ములగ సాగింది. తనకి ఫుల్ సుఖం గా అనిపించింది అని నాకు అర్థం అయ్యింది. తను అలానే అరుస్తూ మూలుగుతూ నన్ను ఇంకా గట్టిగా హాగ్ చేసుకుని అవుట్ చేసు కుంది. కాని నాకు మాత్రం అసలు తృప్తి లేదు. తనకి ఎక్కడ కడుపు వచ్చేస్తుందో అని నా భామ అందుకే నేను ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేయలేక పోయా. ఎక్కడి తో పార్ట్ 2 పూర్తీ. త్వరలో మీ ముందు మరింత కథ తో ఉంటాను.