నా దేవత | telugu sexstories

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాజ్. మాది వైజాగ్ నేను ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. నేను ఫస్ట్ టైమ్ నా కథ రాస్తూనాను ఏమైనా తప్పులు వుంటే క్షమించండి.. ఇంకా నా కథ లోకి వేలాధం. మా తాతకు ముగ్గురు కూతుళ్లు.‌1. విజయ (పెద్దమ్మ) 2. మంజుల ( మా అమ్మ) 3. కళ్యాణి (పిన్ని). మా అమ్మ కు నేను ఒకనే కొడుకునీ ఒకడినే అని గారంగ పెంచారు. నేను అంటే మా అమ్మకు ప్రాణం నాకూ కూడా మా అమ్మ అంటే పిచ్చి. ఎందుకంటే అంతా అందంగా వుంటుంది. అమ్మ ఏజ్ 38. చాలా సెక్సీ గా వుంటుంది. ఇంకా స్టోరీ లోకి వెళ్లధం. నేను ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి వచ్చాను మా అమ్మ ఎదురుగా వచ్చి0ది. ఎమ్ నాన్న అలా డల్గా వున్నావు అంది. సరే గానీ ఫ్రెష్ ఐ రా నీకు tea ఇస్తాను అంది సరే అమ్మ అని నేను ఫ్రెష్ ఐ T. V చూస్తుంటే అమ్మ వచ్చి tea ఇచ్చి0దీ. Um చెప్పు నాన్న ఎందుకు డల్ గా వున్నావు.ఎవరైనా అమ్మాయి హ్యాండ్ ‌ ఇచ్చి0ధా అని అమ్మ నను ఎగతాళి చేసింది. ఛీ ఫో అమ్మ. అన్నాను. ఎందుకంటే అమ్మకు నన్ను ఏడిపించడం చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే మా అమ్మ నాకూ బేస్ ఫ్రెండ్. మరి చెపు ఎందుకు అలా వున్నావు. నాకూ హైదరాబాద్ transfer aindhi అన్నాను అంతే అమ్మ కళ్లలో నీళ్లు తిరిగి ఏడవఢం స్టార్ట్ చేసింది. అమ్మ వూరుకో ఎందుకు ఏడుస్తూనావు అని అమ్మను దగ్గరికీ తీసుకోని కళ్లు తుడుస్తూవున్న ఛీ పోరా నాతో మాట్లాడకు అని లేచి తన రూమ్ కి వెళ్ళింది. అమ్మ అమ్మ అంటూ వెనకాల వేళ్ళను అమ్మ మంచం పై కూర్చుని ఏడుస్తూ వుంది నన్ను చూసి నన్ను గట్టిగా వాతెసుకుంది.నాన్న నన్ను వదిలి వేళ్లకు రా నిన్ను చూడకుండా ఒక రోజు కూడా వుండలేను అని ఏడుస్తూ వుంది. అమ్మ తల ఎతీ ఒక్క సంవత్సరంమే కదా అన్నాను. ఏమో రా నిన్ను విడచి ఒక రోజు కూడా వుండలేదు అంది నాకూ కూడా అంతే అమ్మ నిన్ను ఎప్పుడూ వెళ్ళ లేదు కధా అన్నాను. ఐనా అమ్మ విన్నడం లేదు ఇంకా నాకూ కోపం వచ్చి అమ్మ పెదవులు గట్టిగా కోరికను అలా ముద్దు పెట్టుకున్నాము అలా 5 మినిట్స్ ఒకరి ఎంగిలి ఒకరి జురుకూనాము అబ్బ వదలరా నాకూ ఊపిరి ఆడడం లేదు అని నన్ను తొసేసింధి చూడ రా వెధవ రక్తం ఎలా వస్తుందో అంది అయ్యో సారీ అమ్మ అని అమ్మ పెదవుల నుండి వచ్చిన రక్తని నా నాలుక తో నాకూతూవున్న అమ్మ ummm ummmm అంటూ ములుగుతుంథి అలా అమ్మ నా నాలుకను తన పెదవులు తో చికి0థి అల్లా నన్ను కూడా కొరికేసింధి అబ్బ అమ్మ అన్నాను బాగా aindha అని అమ్మ నవ్వి0ధీ నేను నా చేతితో అమ్మ కళ్లు తుడిచి నువ్వు ఎప్పుడు ఎలాగై సంతోషంగా వుండాలి అమ్మ నువ్వు ఏడుస్తూ వుంటే నేను తాటుకోలెను. అన్నాను. నా బంగారుతండ్రి అంటూ ననుముద్దులతో ముంచేసింధి. ఓకే మరి నేను హైదరాబాద్ వెల్లోచా అన్నాను. నాన్న ఈ అమ్మను మరిచిపోవుగా అంది. నిను ఎలా మార్చిపోత అమ్మ నాకూ పడక సుఖ0 నేర్పిన నా గురువు నువ్వు ఛీ పోరా కొంటె వెధవ. నిజం చెపు అమ్మ నువ్వు నన్ను వదిలి వుండలేవా లేదా నా మొడ కోసమే గా ఈ ఏడుపూ. అవును రా అది నా ముద్దుల కొడుకు మొడ నాకే సొంతం ఇంకా ఎవరికీ కాదు జీవితం మొత్తం నా పుకులోనే పెట్టుకుని వుంటా. అలా అని ఎవరికైనా ఇచావో కోసి పడేస్టా. అనీ నా మొడను బయటకు తీసి నోట్లోకి తీసుకొని చీకసాగి0ధీ నాకూ ప్రాణాలు గాలిలో తెలినటు వుంది.Umm చికవే లంజా umm అబ్బ ummm మొడను చికడం లో బాగా ఆరి తేరవే ummmm. అంత నా కొడుకు పుణ్యమే సారీ నా రంకు మొగుడు పుణ్యమే అంటూ umm. లంజా నాకూ కారి పోతుందే అని నోట్లోకి నా వీర్యం మొత్తం కర్చెసా ఎలా వుండే అమ్మ నీ కొడుకు వీర్యం చాలా టెస్ట్ గా వుంది రా అంది umm ఎందుకు వుండదు రుచి నీ ముద్దుల కొడుకుధీ కదా. అనీ నేను బయటకి వేళ్ళను ఎక్కడికి రా అంది అమ్మ. ఫోన్ చేస్తున్న అమ్మ మా ఫ్రెండ్ కి ఎందుకు రా అని అడిగి. అదే అమ్మ హైదరాబాద్ లో రూమ్ చూడమని ఎందుకు రా ఎమ్ అవసరం లేదు అంది. ఎమైన్డీ అమ్మ మళ్లీ నువ్వు బయట వుండటం నాకూ ఇష్టం లేదు. మా అక్క విజయ మీ పెద్దమ్మ వుంది కదావాళ్లతో వుండు అంది.కానీ అమ్మ ఇంకేంమాట్లాడాకూ అంటూ పెద్దమ్మ కూ ఫోన్ చేసింది. హలో అక్కా బాగునావ అంది umm బాగానే ఉన్నా నువ్వు నేను కూడా బాగున. చెప్పు చాలా రోజుల తర్వాత ఫోన్ చేశావు. అక్క రాజ్ గాడికి హైదరాబాద్ transfer అంది అలా నా వాడినీ ఇంట్లో నీతో వుంచుకో అంది చాలా సంతోషంగా వుంది నాకూ వాడిని చూసి చాలా ఏలు aindi వాడు ఒక్కడే కధా మన కుటుంబాన్ని వున్న మగ పిల్లవాడు అంది. అక్క ఇప్పుడు వాడు పిల్లాడు కాదు మగాడు అయ్యాడు అనీ నా మొడ్డను చూస్తూ అంది అమ్మ . అలాగ ఐతే వాడి మగతన0 ఏంటో ఇక్కడికి వచ్చాక నేనూ చూస్తా అంది అక్కా సరే నీకే తెలుస్తుంది లే అనీ ఫోన్ పెట్టేసింధి అమ్మ.