నా బయోపిక్ !! కన్య నుంచి భార్య – 1

నమస్కారం !!!!! నేను మీ మానస నీ !! ఈ కాధ మీ అందరు ఇంగ్లీష్ ఫాంట్ లో చదివే ఉంటారు !!! అందరి కోరిక మేరకు తెలుగు లో రాస్తున్న !!!నా పేరు మానస , నా హైట్ 5’4, నా బరువు సుుంఅరు 50kgs , న్ నా ఒంంపులు 32-24-33.ఇక కత లోకి వెళ్తే 2016 లో న వయసు 20 ఇంకా మా ఆయన వయసు 54!! నేను అప్పుడే నా ఇంటర్ పూర్తి చేసుకొని లైఫ్ నీ ఎంజాయ్ చేయాలని బెంగళూర్ లో ఇంజనీరింగ్ లో జాయిన్ అయ్యాను !! హాస్టల్ లో కాకుండా బయట హాస్టల్ లో చేరాను!!ఇంకా కాలేజ్ కి వెళ్ళడానికి నాకు స్కూటీ ఇప్పించారు !!!నేను నా మొదటి సెక్స్ వీడియో నా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చూసాను !! చూసి షాక్ అయ్యాను ఇంకా అప్పటినుండి రోజు చుస్తువచ్చేదని చాలా బాగా నచ్చేవి అండ్ న నా పుకూ లో చాలా జిలగా ఉండేది అండ్ నా వేళ్ళు పెట్టుకోవాలని చూసాను గానీ చాలా నోపీ గా ఉండేది సో అప్పుఅప్పుడు చేసేదాన్ని !! ఒక రోజు చూస్తుంటే ఒక వీడియో లో 60 యేల అతను 16 వయసు ఉన్న అమ్మాయి నీ dengutunadam చూసి నాకు చాలా బాగా ఆనీపించిందీ సో అప్పటినుంచి న కన్యత్వం వయసున్న అంకుల్ కి అర్పించాలని అనుకున్నా !!! ఇంకా రోజులు పోతూందేవి !! ఒక రోజు కాలేజ్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక అంకుల్ నీ గుద్దేశాను !! అంకుల్ కిందా పడిపోయారు నేను స్కూటీ లోనుంచి దీగి చూసాను అంకుల్ మోకాలికి గాయం ఆయింది !! నేను ఇంకా లేట్ చేయకుండా అంకుల నీ హాస్పిటల్ కి తీసుకొని వెళ్ళి కట్టు కట్టించి అంకుల్ నీ వల్లా ఇంటి కి తీసుకొని వెళ్ళాను !!! అది ఒక వన్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు !! అంకుల్ నీ ఇంట్లోకి తీసుకోని వెళ్ళి బెడ్ మీదా కూర్చుకొని పెట్టాను !! ఇంకా నేను అంకుల్ కి సార్రీ చెప్తూ ఏడవడం మొదలు పెట్టాను !!! అంకుల్ నను చూసి ” ఎం జరగలేదు కదా ఏడ్డవకు అన్ని చెప్పి బెడ్ మీద పడుకున్నాడు”ఇంకా అంకుల్ పేరు సతీష , అయ్యన వయస్సు 54!!! హాస్పటల్ ఫామ్ లో చూసాను !! అంకుల్ పెళ్లి కాలేదు , అయ్యన వక్కరే ఉన్నటారంట!! ఆయన వచ్చి గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్నాడు అండ్ నేను నా గురించి చెప్పాను అంకుల్ కి !! ఇంకా అంకుల్ ఈ గాయం తో వంటా చేయలేరు అన్ని నేను చేస్తాను అన్నీ చెప్పీ వంటగదిలో వంటా చేస్సి !!! అంకుల్ రూం కి తీసుకొని వెళ్ళి అంకుల్ నీ లేపాను అండ్ ఇంకా అయ్యనకి తినిపించడం మొదలుపెట్టాను పప్పు ఇంకా చేశాను !!! అంకుల్ తింటూ తింటూ నా!!!సళ్ళు ని chustunaru!! తింటూ ఒక్కసారిగా నా వేళ్ళు. కరిచారు !!!! నేను గట్టిగా ahhhhh!!!! అరిచాను !!!!!అంకుల్ సోర్రీ చెప్పారు నేను ఇట్స్ ఒకే అన్నీ చెప్పీ అంకుల్ కి టాబ్లెట్స్ ఇచ్చీ అండ్ నా ఫోన్ నంబర్ ఐచ్చీ ఏడ్డిన ప్రోబ్లం ఉంటే ఫోన్ చేయమని చెప్పి నా రొమ్మ్ కి వచ్చేసాను . ఆ రోజునాకు నిద్రా పట్టలేదు అండ్ ఒక ఐడియా వచ్చింది నా ఫాంటసీఈ అంకుల్ మీదా తీర్చుకుందామని అండ్ అంకుల్ గురించి చెప్పాలంటే అంకుల్ ఫుల్ ఫైట్ గా ఉన్నారు కాని బ్లాక్ గా ఉంటారు ఇంకా హైట్ వచ్చి 6 ఫీట్ ఉంటారు !! అంకుల్ చాలా భారీగా ఉన్నారు !!! నేను ఎలాగైనా అంకుల్ తో సెక్స్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాను !!! నైట్ 10:00 కీ అంకుల్ WhatsApp లో మేస్సజ్చేశారు ఇంకా అలానే చాట్ చేస్తున్నాం , ఇంకా నేను ఏలగాయినా రేపే సెక్స్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాను సో టెర్రస్ పై వెళ్ళి అంకుల్ కి ఫోన్ చేశాను !!! నేను అంకుల్ లైఫ్ గురించి అడగడం మొదలుపెట్టానునేను: అంకుల్ మీరు ఇంకా ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు?అంకుల్: నేను అందంగా ఉండాను !! ఇంకా వయసు కూడా అయిపొయింది!!!నేను: అయ్యో !!! అయినా మగాడితో అందం కాదు మాగతనం చూడాలిఅంకుల్: హ హ హ !!!ఇంకా నేను నా కామం అప్పుకోలేకనేను: అంకుల్ నేను ఒక్క విషయం అడగవచ్చా?అంకుల్: హా అడుగు!నేను:మీరు మీ కామాని యేల కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నారు?అంకుల్: లంజలని దెంగుతాను డబ్బులు ఇచ్చి!!! ఎందుకు అలాఅడీగాయవ్!!నేను: ఎం లేదు !!! రేపు ఆదివారం కదా రేపు కూడా వచ్చి మెక్కు వంటా చేసీ పెడతాను!!అన్ని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసాను!! అలా ఆ రోజు నాకు నిద్రా పట్టలేదు!!ఇంకా నిద్రా లెచ్చి స్నానం చేసి నా పుక్కు మొత్తం నీట్ గా క్లీన్ చేసుకొని పసుపు చీర కట్టను !!! స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ తో అండ్ చీర కావాలని బోడు కిందా కి కట్టి అంకుల్ దెగ్గరకి బయలుదేరాను!!![Image: images.jpg]
image uploadమీకు చెప్పలేదు కదా నా బొడ్డు లోతు గా ఉంటుంది!! సరిగా చెప్పాలంటే న బొడ్దులోకి ఓనేరుప్పీ కాయిన్ సరిగా సరిపోతుంది!!! అంకుల్ ఇంటి డోర్ బెల్ కొట్టాను !! అంకుల్ సిగరెట్ తాగుతూ వచ్చి ఓపెన్ చేశారు!! నను చూసి సిగ్రట్ నీ పడేయాలని చూశారు కాని నేను ఇట్స్ ఒకే అంకుల్ ఎం కాదులెండి!!నేను: సిగరెట్ తో పట్టు మీకు ఇంకా ఎం అలవాట్లు ఉన్నాయిఅంకుల్: గుట్కా,ఇంకా అప్యూఏపుడపుడు మందు కూడా తాగుతాను!!!అంకుల్ బెడ్ మీదా కూర్చున్నారు ఇంకా అయ్యన కాశీగా నా బొడ్డు నీ చూస్తున్నారు నేను సిగ్గు తో అలానే అయ్యన ముందు నిలబడి ఉన్నాను !!!! ఇంకా నేను కాఫీ చేసుకొని వస్తాను అన్ని చెప్పి కిచెన్ లోకి వెళ్ళాను . కిచెన్ లోకి వెళ్లి అంకుల్ నా బొడ్డుకే పడిపోయారు అన్ని సిగ్గుతో నవ్వుకుంటునా !!! కాఫీ చేస్తున్న . అంకుల్ కిచెన్ లోకి వచ్చారు నేను అంకుల్ వైపు తిరిగాను ! ” నీనా నువు అలా మాట్లాడినా తర్వాత నాకు అస్సలు నిద్రా పట్టలేదు”ఎందుకు నా న్సెక్స్ లైఫ్ గురించి అదిగ్యవ్ ? అని అడిగారు నేేనుసిగ్గుతో స్మైల్ ఇచ్చాను ఇక అంకుల్ కి అర్ధం అయ్యింది!!అంకుల్ : రాత్రి మొత్తం నా మోడ్డ నిలబడి ఉంది ఇప్పుడు కూడా కావాలనే చీర కట్టుకొని అదికూడా బొడ్డు కిందకి కట్టవ్!!ఇంకా లాభం లేదు అన్నినేను:అవును అంకుల్ నాకు మీతో సెక్స్ చేయాలని వుంది అండ్ నా కన్యత్వం మీకు అర్పించలని ఉంది!! అని ఓపెన్ గా చెప్పేశాను!!!అంకుల్ నను వెంటనే హత్తుకున్నారు !!! నేను వెంటనే అంకుల్ నీ నెట్టేసి ముందు కాఫీ teskuondi అన్ని ఇచ్చాను,తర్వాత అంకుల్ కాఫీ తాగుతూ నా బొడ్డు నీ చూస్తున్నారు !!! నేను సిగ్గుతో అలానే అయ్యన ముందు నిలబడ్డాడు!!! ఇంకా అంకుల్ కాఫీ పక్కనా పెట్టేసి నను తన దగ్గరకి లాకొని నా బొడ్డు నీ కిస్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు !! నాకు ఒక్కసారిగా కరెంట షాక్ లగా అనిపించింది ఇంకా మెల్లిగా ముల్గాడం మొదలుపెట్టాను ” ahhhhh” సెక్సీ గా తర్వాత నను బెడ్ మీదా పడుకొనిపెట్టి కాఫీ నా బొడ్డులోకి పోసి నాకడం స్టార్ట్ చేశారు umahhhhhhh!!! తర్వాత అంకుల్ నా చేతులు గట్టిగ పట్టేసుకుని నా బొడ్డు నీ గటిిగా కరిచసారు !!! నేను ammmmaaaaa !!! అరిిచా .న నా బొడ్డు రెడ్ గా అయిపోయిందిఇంకా అంకుల్ నాకు లిప్కిస్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు నేను కూడా అయ్యనా నోట్లో నా నాలుక పెట్టి ఇద్దరి నాలుకలు సక్ చేస్తున్నాం!!!ఇంకా అంకుల్ కసి తో నా లిప్స్ నీ గట్టిగ కొరికరూ!!! నేను వెంటనే అంకుల్ నీ నెట్టసే ఇంకా అంకుల్ నను పైకి లేపి నా చీర మొత్తం లాగేసారు !!!! ఇదే మొదటి సారి నేను ఒక్క మగాడి ఏద్దురు గా ఉండడం నేను సిగ్గు తో నా చేతులతో నా సళ్ళు నీ ఇంకా ఒక్క చేతో నా పుకూని కవర్ చేసుకున !!! ఇంకా నను చూసి అంకుల్ మోడ్డ లుంగీ లో నిలబడింది !!!! అంకుల్ ఒక్కసైగ తన్న లుంగీ విప్పేసారు అయ్యన మోడ్డ నాకు తెలిసి 7″ ఉంటుంది అండ్ చాలా లావుగా ఇంకా నలాగా ఉంది !!! ఫుల్ హైర్ ఉంది !!!నేను అంకుల్ మోడ్డ నీ చూసి సిగ్గుతో తలా దించుకొని ఉన్నాను అప్పుడు అంకుల్ నా దగ్గరకి వచ్చి నా రెండు చేతులు నా పుకూ నుంచి ఇంకా నా సళ్ళు నుంచి తీశారు నేను ఇంకా తట్టుకోలేక అంకుల్ నీ గట్టిగ హత్తుకున్నాను !!! అంకుల్ చాలా హైట్ అండ్ ఫిట్ గా ఉంటారు నన్ను తనా హత్తు లోనాను నలిపేసారు!!!అంకుల్ నను హత్త్తుకునప్పుడు అంకుల్ మోడ్డ న బొడ్డు లోకిదీిగింది!!! ఇంకా అంకుల్ నను అలాన్. నా బొడ్డు నీ దెంగ్యరు!!నేను అంకుల్ అట్టలకి లొంగిపోయను!!! అయ్యన ఎం చేసిన చేయించుకోవాలని అన్నుకునా!!! ఇంకా నను అంకుల్ తన చేతులతో నను పైకి లేపి నాకు లిప్ కిస్ ఇచ్చారు!!!! నను బెడ్ మీద పడేసి నా మీద కి ఆకలితో ఉన్న సింహం లాగా వచ్చారు !!! నా రెండు సల్లుని తన రెండు చేతులతో నలిపేస్తూ నా మొఖం మీద మూడులా వర్షం కురిపించారు!!! తర్వాత అంకుల్ కిందకి వెళ్ళి న పుక్కుని చూసి తటూ కొలేక నా పుక్కూ నీ జూరాడం స్టార్ట్ చేశారు . నేను ఇన్ని యేళ్లు దాచుకున్న నా కన్యత్వం ఇప్పుడు ఒక్క మగ్గడు అనుభవిస్తునడు!! అంకుల్్. జురుతుంటే అంకుల్మీసాలు నా పుకుకి గుచ్చుకుంటున్నాయి!! ఇంకా నేను నాకు స్వర్గం లో ఉన్నట్లుంది!!!! తర్వాత నను uncle పైకి లేపి తన మోడ్డ నీ చీకామనారు !!! అంకుల్ మోడ్డ చాలా రొట్టగా ఉంది !!! అంకుల్ మస్త్రుబ్యూఏటే చేసి క్లీన్ చేసుకొరంట!! అందుకే అలానే ఉంది!! అంకుల్ మోడ్డ నీ నోట్లో పెట్టుకొని చీకడం స్టార్ట్ చేసాను ఇంతకీ మీకు చెప్పలేదు కదా నేను మోడ్డ నీ సక్ చేయడం ఆరతిపందు మీద నేర్చుకున్న !!! అలా అంకుల్ మోడ్డ నోట్లో పెట్టుకొని సక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను !! అంకుల్ మోడ్డ ఉప్పగా ఉంది!!! అలా చీకి చీకి అంకుల్ మోడ్డ మొత్తం క్లీన్ చేశానుఅంకుల్: అబ్బాయా ఎం చేుకుతునవ్ !!!! Ahhhh అలానే చీకూ!!!Ahhhతర్వాత నా రెడు కళ్ళు లేపి మిషనరీ పోసిషన్ లో నను పడుకోపెట్టి తనా మోడ్డ నపుక్కు లోకి తోస్యరు నేను అంకుల్ please అంకుల్ స్లో గా చేయండి !!!అంకుల్: ahhh!! నువు ఇంకా కన్యవెన !!!నేను: అవును!!అంకుల్: హో నేను చాలా లక్కీ!!!అని చిన్న తన మొడ్డని నా పుకులోకి తోసరు!!! అండ్ మళ్లీ బయటికి తీసి ఇరీసారి గట్టిగ తోసారు!!!నా కన్యత్వం పోయింది న పుక్కులోనుంచి రక్తం రావడం స్టార్ట్ అయ్యింది !!! నేను ఎడవడం మొడ్డలు పెట్టాను!!! అంకుల్ నను కిస్స్ చేసి ఎం కాదు బేబీ!!!! అన్ని అలానే తానా మోడ్డ నీ 10 నిమిషాలు పెట్టినా సళ్లని చీకడం స్టార్ట్ చేశారు ఇంకా నా నొప్పి కాస్త సుఖం గా మారింది !!! నా nipples Ni tana చేతో గత్త లాగుతుంనాడు!!!! నా బూబ్స్ మొత్తం రెడ్ గా అయిపోయాయి!!! ఇంకా నను గట్టిగ దేన్గడం స్టార్ట్ చేసాడు నేను నిపితో ఏడ్డుస్తు దెంగించుకున్న!!! ఇంకా కొంచం సేపటికి సుఖం గా అపించింది ఇంకా నేను మూలుగుతూ దేన్గండి దేన్గండి !!! అంటునా అలనాను 15 నిమిషాలు డెంగీ లాస్ట్ కి నను గట్టిగా డెంగడాం మొదలుపెట్టాడుఇంకా నాకు అర్థం అయ్యింది నా పుకులో కారుస్తు!!! నేను అంకుల్ ప్లీజ్ లోపల కర్చకండి!!!అంకుల్: నీ లాంటి కన్య్యా పుకూ లో కర్చకుండ ఇంకా ఇక్కడ కర్చలైనీగట్టి గట్టి గా దేంగి నా పుకులో కార్చెసాడు !!!!ఇంకా నేను ఏడుస్తూ!!! అంకుల్ వచ్చి ఎంకాదు బాబు ఈ టాబ్లెట్స్ వేసుకో!! ఇంకా నేను ఆ టాబ్లెట్స్ వేసుకొని ఇంకా అంకుల్ నా మెడ మీద కి వచ్చి నా ఓలు మొత్తం జుర్రేసాడు!!!ఇంకా తర్వాత అలా రెండు రౌండ్లు వేసాయారు!! ఇంకా నేను లేచి వెళ్ళి నా పుకూ మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని అండ్ చీర కట్టి నా హాస్టల్ కి బయలు దేరాను !!!!నేను: hmmm థాంక్స్ అంకుల్ !!! మీ అండర్వేర్ ఇస్స్తర దాన్ని వాసన చూస్తూ రాత్రి ఫింగరింగ్ చేసుకుంటాను!!!అంకుల్: నేకు చాలా కాశీ ఎక్కువే!!!అన్ని తన అండర్వేర్ న మొఖం మీద వీసారారు ahhhhh చాలా రోతగా ఉందిఇంకా అంకుల్ నా దగ్గరకి వచ్చి నా చీర పైకి లేపి నా ప్యాంటీ తీసుకున్నారు!!అంకుల్ దెంగుడికి నేను సరిగా నడవలేకపోతున!!! ఇంకా అలా స్కూటీ పై నా హాస్టల్ కి వెళ్ళాను!!! నేను స్నానం చేయకుండా అలానే అంకుల్ అండర్వేర్ వాసన పిల్లుస్తు అలానే సుఖం గా నిద్రపోయాను!!!!