నా మొదటి ముద్దు నీ నిలువు పెదాల మీద ! – పార్ట్ 09

తనకునా ఆత్రం అర్థం అయిందనుకుంటా. తను తన మొహాన్ని ఇంకాదగ్గరకు తీసుకువచ్చి నా నాభిని ముద్దాడాడు. “ఆహ్…” అప్రయత్నంగా నానోట్లోంచి వచ్చింది. తనకు నా బాడీలోఉన్న ప్రతి అంగుళం తెలిసినట్లుఎక్కడ పట్టుకుంటే నాలో సెగలు పుడతాయోతెలిసినట్లు అనిపించింది. తన పెదవుల్లోంచి వేడినా నాభిలో సెగలు పుట్టించినట్లు ఉంది. తన పెదవుల్లో ఏదో మాయ ఉందిఅని మళ్ళిమళ్ళి అనుకోకుండా ఉండలేక పోయాను. తను ఆ పెదవులుఎక్కడ పెడితే అక్కడ సెగలు పుట్టించేస్తున్నాడుగురుడు అనుకున్నాను. తను అలానే తనపెదవులను ఇంకా కిందకు తీసుకెళ్ళపోయాడు. తను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో నాకు అర్థం అయింది. ఇక తను అక్కడికి మళ్ళివెళ్తే తట్టుకునే ఓపిక నాలో లేదు. అందుకే వెంటనే చేతులతో తన తల అందుకొనితన జుట్టులో వెళ్ళు పోనిచ్చి పైకి లాక్కున్నాను. “నాకుతెలుసు డియర్ నువ్వు ఎక్కడకువేల్తున్నావో, కానీ ఇప్పుడు కాదు!” గదమాయిస్తున్నట్లుగానే అన్నాను. తను ఒక నవ్వుతోనా ఆర్డర్ ని స్వీకరించాడు.తనుమళ్ళి నా పైకి వచ్చాడు. తను చేతులపైన భారమంతా వేసి ఏదో పుష్అప్స్ తీస్తున్నట్లు నా మీద బాలన్స్అయ్యాడు. ఇప్పుడు నాలో ప్రవేశించడానికి రెడీగాఉన్నాడు. నేను మా ఇద్దరికలయిక ఎలా ఉందొ చూడాలనిదిండు మీదనుంచి తల కొంచం పైకెత్తాను. తన మొడ్డ నా వైపేచూస్తోంది! ఆ మొడ్డ నావైపే చూస్తూ “చూడు నేనే నీపని పట్టేది ఇక కాస్కో” అని వార్నింగ్ ఇస్తున్నట్లుఉంది. నాకు అలాంటి ఆలోచనరావడంతో నన్ను ఒకరకమైన సిగ్గుఆవహించింది. కానీ ఎంతైన అదినా ప్రియమైన మొడ్డ కదా అనిదాన్ని చూస్తూ గాల్లో ఒక ముద్దు విసిరాను. ఇక ఆగలేను అన్నట్లు చేయి తన పిర్రమీదవేసి ఇక కిందకి వచ్చిమొదలు పెట్టు అన్నట్లు కోచంగట్టిగానే చరిచాను. నేను తనని ఆహ్వానిస్తూనా తొడలు తెరిచి పట్టుకున్నాను. తను నా కాళ్ళ మధ్యలోస్థలం చేసుకుని పొజిషన్ లోకి వచ్చాడు. అప్పుడునాకు గుర్తుకు వచ్చింది ఆ మొడ్డ సైజు! నిన్న దాన్ని దగ్గరగా చూసాను కదా? ఇప్పుడు నాలోఒకవిధమైన బెరుకు మొదలయింది. మా అయన సన్నటిమోడ్డకు అలవాటు పడ్డ నాలోకి అంతపెద్ద లావాటి మొడ్డ నాలో ఎలావెళ్తుందో అని.తనుతన మోడ్డను చేత్తో పట్టుకొని నా పూకు చీలికలోపెట్టి ఆ చీలికను వెడల్పుచేస్తున్నట్లు పైకి కిందకు రాసాడు. అది నా పూగోడలను ఒరుసుకుంటూవెళ్తూ క్లిటోరిస్ కు తగులుతోంది. తనుచేస్తున్న ఆ పనికి నాశరీరం మొత్తం కంపించింది. “శ్రీ ఇంకా వెయిట్చెయ్యడం నా వల్ల కాదుబాబు! ప్లీజ్” అని మాత్రం తనచెవిలో అనగలిగాను. తను నా కళ్ళలోచూసి చిలిపిగా నవ్వాడు. తను తన మొడ్డనాబ్ ని పూరెమ్మాల మధ్యఉంచి నా కళ్ళలో చూస్తూ“రెడీనా? అని నవ్వుతూ అడిగాడు. “ఫుల్ గా రెడీ” అని నవ్వుతూ తననుఎంకరేజ్ చేశాను. తను తన పిరుదులనుకొంచం దించాడు. తన నాబ్ నాలోప్రవేశించింది. ఓహ్… గాడ్… నిజంగా బాగా టైట్ గాఅనిపించింది. ఇక మొత్తం వెళ్తేఎలా ఉంటుందో? కానీ ఎంత కష్టమైనదాన్ని మొత్తం దోపుకోవాలనే కోరిక బలంగా పెరగసాగింది. నా పూగోడలు ఎంత నొప్పైనా ఇంకాకావాలని తనని ఆహ్వానించసాగాయి. నాపూకు మొత్తం తడి తడిగా ఉంది. అలా తడిగా ఉండడం ఇప్పుడుఎంతైన ఉపయోగపడింది. లేకపోతే ఆ గాడిద మొడ్డనా చిట్టి పూకుని పచ్చడి పచ్కడి చేసేసేదే!శ్రీతన అంగాన్ని ఇంకా ముందుకు తోసాడు. సగం వరకు వెళ్ళిందనుకుంటా. దానికంటేముందుకు తొయ్యడం తనవల్ల కాలేదు అనుకుంటా. నా పూకు అంతకంటేలోపలకు తనను రానివ్వలేదు. నేనుకళ్ళు మూసుకున్నాను. ఒక రెండు చుక్కలకన్నీరు నా కాళ్ళ కొనలనుండిచెవుల దగ్గరకు జారాయి. అది ఆనందంతో వచ్చేఆనందభాష్పాలు అని వేరే చెప్పక్కర్లేదు. నా చేయి శ్రీ పిరుదులనుగట్టిగా కిందకు తోస్తోంది. అది తనను ఇంకాముందుకు వెళ్ళమని ఎంకరేజ్ చేస్తుందని అనుకుంటా. ఇక ముందుకు పోలేకతను మోడ్డను కొంచం వెనక్కు లాగాడు. అలా నాబ్ వరకు బయటకులాగి మళ్ళి దించా…డు! ఈ సారికాస్త గట్టిగానే దించాడు. నాకైతే కన్నెరికం జరిగినట్లే అనిపిస్తోంది. తనేదో తీసేసిన వైన్బాటిల్ కి మళ్ళి బిరడాబిగిస్తున్నట్లు ఉంది. అంత టైట్గా ఉంది. తను మళ్ళివెనక్కు లాగాడు. అప్పడు నా పూరెమ్మలు బయటకువిచ్చుకున్నాయి. అలా విచ్చుకునే ఉన్నపెదవుల్లోకి తను మళ్ళి తోయ్యడంతోఈ సారి ఇంకాస్త లోపలకువెళ్ళింది. ఈ సారి సగంకంటే పైనే పోయుంటది. ఇంకారెండు ఇంచీలు బయటే ఉన్నట్లు ఉంది! ఈ సారి మళ్ళి ఒకసారిబయటకు లాగి మళ్ళి దించాడు. అంతే! నాకు మొదటి భావప్రాప్తికలిగింది. నా పూకులోంచి రసాలుబాగా ఊరసాగాయి. నా శరీరం మొత్తంఒక్కసారిగా కదలిపోయినట్లు అనిపించింది. అంతటితోఆగను అన్నట్లు శ్రీ మళ్ళి తనదండాన్ని నా పూకులోంచి బయటకులాగాడు. ఈ సారి బలమంతాఉపయోగించి కిందకు దించాడు! తన పిర్ర కండరాలుబిగుసుకోవడం నా చేతులకు స్పష్టంగాతెలుస్తోంది. నా మెత్తటి చేతులతోవాటిని పాముతూ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను. ఈ సారి తనుపూర్తిగా దూరిపోయాడు. నా భావప్రాప్తి వలనచేరిన రసాలు నా పూకుచిత్తడి కాకుండా బాగా ఉపయోగపడ్డాయి. తనుఅలా పూర్తిగా దిగడంతో తన మొడ్డ నాపూకులో ఇంతవరకెన్నడూ ఎవరూ చూడని లోతులుతరచి చూసినట్లు అయింది. మా అయన మొడ్డఆ లోతులు ఎప్పుడూ చూసి ఉండదు. శ్రీమొడ్డ లావే కాదు పొడవులోకూడా మా అయన కంటేచాలా పెద్దది అని అప్పుడు నాకుఅర్థం అయింది. లావుగా ఉండడంతో దాని పొడవు అర్థంకాలేదు. “ఆ…ఆ…ఆ…ఆ..హ్……” పెద్ద మూలుగు నానోట్లోంచి వెలువడింది. శ్రీ తన పెదవులతోనా పెదవులు మూసేశాడు. దాంతో ఆ తరువాతవచ్చే మూల్గులన్ని మా ఇద్దరి నోట్లోనేఆగిపోయాయి. నాకైతే ప్రపంచం ఇలా నిలిచిపోతే బాగుంటుందిఅనిపించింది. స్వర్గం అంటే ఇదే! నాకుకావాల్సింది ఇదే! దీనికోసమే నేనుఇన్ని రోజులుగా పరితపించింది. శ్రీకి నేను పడే ఆరాటంఅర్థం అయినట్లుంది. అందుకే కొంచం గాప్ ఇచ్చాడు. నాకు కొంచం ఊపిరి తెసుకునేసమయం ఇచ్చాడు. తన సైజుకు నాపూకు కూడా అలవాటు పడ్డానికిఈ టైం కాస్త హెల్ప్అయింది. మా పెదవులు కలిసిపోయిముద్దడుకుంటూనే ఉన్నాయి.కొంచంసేపుతర్వాత శ్రీ తల పైకెత్తినా కళ్ళలో చూసాడు. “శ్రీ ప్లీజ్ నాకుఇంకా కావాలి.. అపద్దు ప్లీజ్…” అన్నాన్నేను. నా గొంతు బ్రతిమిలాడడంఅర్థం అవుతోనే ఉంది. తను నాబాధ అర్థం చేసుకున్నట్లు తనదండాన్ని పైకి కిందకు ఊపసాగాడు. తను మొదలంటా తీసి వెనక్కి తోస్తున్నాడు. తను పైకి లాగినప్పుడు తనమొడ్డ నాబ్ మాత్రమే నాపూరెమ్మల మధ్య ఉంది. కిందకుదించినప్పుడు తన పొడవు మొత్తంలోపలకి వెళ్ళిపోయి తన మొడ్డ మొదలునా దిమ్మను కోట్టుకొంటోంది. తను కిందకు దించినప్పుడుతన వట్టలు నా పూకుకి గుద్దకిఉన్న మధ్య భాగాన్ని తాకుతూతాళం వేస్తున్నాయి. “ఆహ్….అద్భుతంగా స్వర్గంలో ఉన్నట్లు ఉంది” అనిపించింది. నేను నాకు తెలీకుండానేతన ఊపులకు ఎదురెత్తులు ఇవ్వసాగాను. దాంతో తను ఇంకాలోతులకు వెళ్ళాడేమో అనిపించింది. నాకైతే తన మొడ్డ నాపూకులోంచి పైకెళ్ళి గుండెలదాక చేరుతున్నట్లు అనిపించిందినేనుతన మోహంలో చూసాను. తను కళ్ళు మూసుకొనిఉన్నాడు. తన తన “మొదటిదెంగుడు” బాగాఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటా. తను రిథమిక్ గాకదులుతూ ధ్యానం చేస్తున్నట్లు చేస్తున్నాడు. తన ఊపులు వేగంగాలేవు. కానీ ప్రతి స్ట్రోక్బలంగా ఉంది. ఎక్కడో పూకులోతుల్లో తగలాలి అన్నట్లు బలంగా పోడుస్తున్నాడు. తనేదోఆ బొక్కలోంచి నా బాడీలోకి ఎంటర్అయిపోదామా అని ప్రయత్నిస్తున్నట్లు నాకు అనిపించింది. తన ప్రతి స్ట్రోక్ అంతబలంగా అంత డీప్ గాఉంది. ఇలాంటి దెంగుడు నేను మొదటిసారి అనుభవిస్తున్నాను. మా ఆయనెప్పుడు వేగంగా చేసేస్తాడు. తొందరగా అయిపోతాడు. మొత్తం పైకెత్తి పూర్తిగా కిందకు దించడు. శ్రీకి మాత్రం లోకంలో టైం అంతా తనదగ్గరేఉన్నట్లు నిదానంగా చేస్తున్నాడు. ఆసాంతం మొడ్డ పూర్తిగా బయటకులాగి దాన్ని పొడుగుతా దించుతున్నాడు. తను ఇంత నింపాదిగాదెంగుతుంటే ఇది తనకు మొదటిసారిఅంటే నాకు నమ్మకశ్యం కావడంలేదు. కానీ శ్రీకి నాతోఅబద్దాలు ఆడాల్సిన అవసరం లేదు. తనకుఇది మొదటిసారి అని తన బాడీమొత్తం సంతోషంతో ఊగిపోవడంలో అర్థం అవుతోంది.తనకుఈ దెంగుడు తొందరగా అయిపోవడం ఇష్టం లేదనుకుంటా. అందుకేతను నిగ్రహంగా చేస్తున్నాడు అనుకుంటా. తను కళ్ళు మూసుకొనికాన్సంట్రేట్ చేస్తున్నాడు. నకు తెలిసీ తనుఏదో బయట విషయాలు ఆలోచిస్తూఉంటాడు. అలా చేస్తే ఎక్కువసేపుచెయ్యగలరని నేను ఎక్కడో చదివాను. నాక్కూడా తను ఈ మొదటిదెంగుడు బాగా ఎంజాయ్ చెయ్యడమేకావాల్సింది. నేను నా కన్నెరికంచేసినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యానోనాకు తెలుసు. ఇప్పుడు తను కూడా నాకుతన మొదటిసారి అనుభవిస్తున్నాడు. తనకు ఈ అనుభవంజీవితాంతం గుర్తుండిపోయేలా ఉండాలి అనేదే నా ఆశ. దానికోసం నేను ఏమి చెయ్యడానికైనారెడీనే. ఇలాంటి ఆలోచనల్లో ఉండగానే తన బలమైన పోట్లకునా పూకు హరీ అనేసింది! అది నా రెండో భావప్రాప్తి!!!“ఓ…హ్…హ్… హ్… శ్రీ…… దెంగు నా రాజా! నా పూకు పగలదెంగు!!” అంటూకేకలు పెట్టసాగాను! “ఓహ్..హ్… డియర్ ఫక్ మీ…” అంటూకార్చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాను.నేనుమా ఆయనతో చేసేటప్పుడు పెద్దగామాట్లాడను. ఏదో చీకట్లో కలిసిపోయేమూల్గులు తప్ప. కానీ శ్రీనన్ను దెంగుతున్నప్పుడు తట్టుకోలేక పోతున్నాను. అందుకే నా మూల్గులుకాస్త కేకల్లాబయటకి వస్తున్నాయి. నాకైతే “ఆహా… చూడండి నా ప్రభువు, నారంకుమొగుడు, నా పోటుగాడు నన్నుఎంత బాగా దెంగుతున్నాడో చూడండి” అనిగట్టిగా అరిచి ప్రపంచానికి చాటాలిఅన్నట్లు అనిపిస్తోంది. “ఓహ్… అబ్బా… చంపెసావురా నా రంకుమోగాడా…”అంటూ పూర్తిగా కార్చేసినా కాళ్ళు తన పిరుదుల చుట్టూమెలేసి తనను గట్టిగా కట్టిపడేసాను. నాకు రెండోసారి అయిపొయింది! నా పూకులోంచి రసాలు ధారగా కారుతూగుద్దవైపు ప్రవహిస్తూ ఆ గుద్ద బొక్కదగ్గరనిలిచిపోతున్నాయి. మొదటిసారి సారి వచ్చిన భావప్రాప్తిఒక ప్రకంపన అయితే ఇదో పెద్దభూకంపంలా ఉంది! నా పూరెమ్మలుతన మడ్డను గట్టిగా పట్టుకున్నాయి. నా గుండె చప్పుడునాకు స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది.శ్రీకాసేపు గాప్ ఇచ్చాడు. తనుకూడా సేదతీరినట్లు ఊపిరిపీల్చుకున్నాడు. తన ఊపిరి నామేడమీద వెచ్కగా తగులుతోంది. తను మెల్లగా తలపైకెత్తి నా కళ్ళలోకి చూసాడు. కొన్ని కురులు నా మొహం మీదపరుచుకొని ఉన్నాయి. తన ఊపిరి వేగానికిఅవి అటుఇటు ఊగుతున్నాయి. మేమిద్దరం అల ఒకరి కళ్ళలోఒకరు చూసుకుంటూ సేద తీరుతున్నాము. మేముఅనుభవించే సుఖాలని వర్ణించేదానికి మాటలుసరిపోవు. అందుకే మా కళ్ళే మాట్లాడుకున్నాయి. తను మెల్లగా నా మొహం మీదకురులను తన వేళ్ళతో వెనక్కుతీసి నా కురులను దువ్వసాగాడు. నాలోపల ఉన్న బుజ్జడు చిన్నగాకదిలాడు. “నా పని ఇంకాఅయిపోలేదు” అనిచెప్తున్నాడనుకుంటా. అలా చేసింది శ్రీనేఅని నాకు అర్థం అయినవ్వి నా పెదవులతో తనపెదవులు అందుకున్నాను.శ్రీధర్(శ్రీ) స్వగతం:నేనుతన కళ్ళలో చూసినప్పుడు తను నా దెంగుడుప్రతిక్షణం ఎంజాయ్ చేసింది అని అర్థం అయింది. అఫ్ కోర్స్ నేను కూడా పూర్తిగాఎంజాయ్ చేస్తున్నాను కానీ ఈ మొదటిదెంగుడు అంత తొందరగా అయిపోవడంనాకు ఇష్టం లేదు. నేనుతల పైకెత్తి గడియారం వంక చూసాను. 10 గంటలుకావస్తోంది. మొత్తానికి నేను దెంగుడు మొదలుపెట్టి 10-15 నిముషాలు అయినట్లు ఉంది. కానీ నేనుఅప్పుడే అయిపోకూడదు. అందుకే నేను నాకు సెక్సుమీద ఉన్న నాలెడ్జ్ అంతాఉపయోగిస్తున్నాను. నేను చదివిన చీపుబూతు పుస్తకాలనుండి కామసూత్ర వరకు అన్ని గుర్తుకుతెచ్చుకుంటూ ఉన్నాను. ఇంతా చదివి నేర్చుకున్నదంతామొదటి దెంగుడులో అక్కరకు రాకపోతే ఇంకెందుకు? అనిపించింది. అందుకే నేను చేస్తున్న ప్రతికదలికా జాగ్రత్తగా ఒక పద్దతి ప్రకారంచేస్తున్నాను. ఇప్పటికే తను రెండోసారి భావప్రాప్తిపొందింది. కాబట్టి తన బొక్క కొంచంలూజ్ అయి ఉంటుంది. దాంతోనేను ఇంకా కాస్త ఎక్కువసేపుచెయ్యడానికి వీలౌతుంది. లేకపోతే తన టైట్ బొక్కనుదెంగుతూ ఎక్కువసేపు నిగ్రహించుకోవడం కష్టంగా ఉంది. ఇప్పటికే ఒకసారిఅయిపోతుంది అన ఫీలింగ్ కలిగింది. వెంటనే కళ్ళు మూసుకొని ఎప్పుడోనేను చిన్నతనంలో చేసిన పనులు గుర్తుచెసుకోవడం మొదలు పెట్టాను. ఇదినేను చదివిన డైవర్షన్ ట్రిక్. దాంతో కొంచం నిలదొక్కుకొనితన రెండో భావప్రాప్తి వరకుచెయ్యగలిగాను. అలానే నేను కామసూత్రలోచదివినట్లు వేగంగా చెయ్యకుండా నింపాదిగా, బలంగా, డీప్ స్ట్రోక్స్ ఇస్తూచేశాను. అది తనకు నచ్చినట్లేఉంది. అంతేకాకుండా నేను కూడా ఎక్కువసేపుచేయ్యగలుగుతున్నాను. అన్ని నేను అనుకున్నట్లేజరుతున్నాయి.కాకపోతేఈ రోజు నాకు ఒకవిషయం అర్థం అయింది. రోజుచేత్తో చేసుకోవడంలో ఉన్న సుఖం ఒకఎత్తయితే ఈ సుఖం దానికివందరెట్లు సుఖంగా ఉంది. తన మెత్తడిపూగోడలు నా మోడ్డను మసాజ్చేస్తుంటే ఎంతో హాయిగా ఉంది. భావు లాంటి అందగత్తె పూకుబిగువు, మెత్తదనం, ఆ రాసాలవల్ల వచ్చినజారుడుతనం స్వర్గాన్నే చూపించాయి. ఇప్పుడు అర్థం అయింది నేనుజీవితంలో ఇన్నిరోజులు ఏమి మిస్ అయ్యానో! కానీ ఇన్నిరోజులు మడి కట్టుకొనికూర్చున్నందుకు భావన లాంటి ఆడదినాకు దొరికింది అనుకుంటా. నా జీవితంలో తనురావడంతో ఇన్నిరోజులూ నేను మిస్ అయిందానికిబాలన్స్ అయిపోయింది అనుకున్నాను. భావన అందం తనప్రతి అంగుళంలో ఉంది. తన అందాన్నిఅందని లోతులవరకు చవి చూసాను. నేనుఒక “లక్కీ బాస్టర్డ్” అని వేరే చెప్పక్కర్లేదు.ప్రపంచలోచాలా అమ్మాయిలు అందంగా ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు భావప్రాప్తిపొందినప్పుడే వాళ్ళ అందం పరాకాష్టకుచేరుతుంది అని ఎక్కడో చదివాను. అది ఇప్పుడు భావు మొహం చూస్తోంటేతెలుస్తోంది. తన మోహంలో పరిపూర్ణసంతృప్తి, ఒకరకమైన అలసట, ఇక చాలుఅన్న భావన, ఒక రకమైనదగ్గరితనం ఇవన్ని కలసిన ఒక ఎక్స్ప్రెషన్! తన మనసులో ఏమిఅనుకుంటుందో నేను ఊహించుకోగలను. నాకుకచ్చితంగా తెలుసు తను నా దెంగుడుచాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. ఇప్పటివరకు తనకు ఒకేరోజు రెండోసారిభావప్రాప్తి వచ్సి ఉండదు. మొదటిసారిభావప్రాప్తి అయినా వచ్చి ఉంటదోలేదో కూడా అనుమానమే! ఇప్పుడు రెండుసార్లు అప్పుడే చేసేసుకుంది. నేను ఇంకా ఆగాలనిలేను. ఇంకోసారి అయినా కావాల్సిందే. తనబాడీలో ప్రతి అంగుళం నేనుఇచ్చిన సుఖం నచ్చింది అనిచెప్తున్నట్లు తను నన్ను గట్టిగాకరుచుకొనే ఉంది.మాబుజ్జాడు ఈ గాప్ లోమళ్ళి బలం పుంజుకున్నట్లు ఉన్నాడు. నా లావాటి మొడ్డ ఇంకా తనలోతుల్లోనే ఉంది. కానీ ఇప్పుడునా “ఆ” అయిపోయే ఫీలింగ్ ఆగిపోయింది. తన భావప్రాప్తి ఒకవిధంగానా క్లైమాక్స్ ని దూరం చేసిందనేచెప్పాలి. ఇప్పుడు మావాడు ఇంకా కొంచంసేపు హాపీగాదూసుకెళ్ళిపోతాడు. ఇంతకూ ముందు ఇంకాకాసేపు భావుకి కాకపోయి ఉంటె మా వాడిపని అయిపోయి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు నేనుతేరుకున్నాను. నాకు ఈ “మొదటిదెంగుడు” తొందరగాఅయిపోవడం ఏ మాత్రం ఇష్టంలేదు.తనకళ్ళలోకి లోతుగా చూస్తూ మళ్ళి నా ఊపుడుమొదలు పెట్టాను. తను నాచుట్టూ ఉన్నతన పట్టుని కాస్త సడలించింది. తనుకూడా నా కళ్ళలోకి చూసినవ్వింది. “ఒరేయ్ రాస్కల్ నువ్వుఇంకా అయిపోలేదు కదా?” అన్న అర్థంఆ నవ్వులో తొంగిచూసింది. నేను కూడా కొంటెగాచూస్తూ నా ఊపుడు వేగంపెంచాను. నేను ఊహించినట్లే తనబొక్క లూజ్ అయింది. మావాడుకాస్త ఈజీగా లోపలకి వెళ్లివస్తున్నాడు. బిగుతు బొక్కకు వేగం తక్కువ కావాలి. కానీ ఇప్పుడు లూజ్ అవడంతో దానికిసరిపోయేటట్లు నేను కొంచం వేగాన్నిపెంచాను. నా బుజ్జోడు ఆజారుడు బొక్క స్మూత్ గామస్సాజ్ చేస్తుంటే తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. తను నన్ను గట్టిగా దగ్గరకుతీసుకొని తన మొహాన్ని నామెడ వొంపులో దాచుకుంది. ఇప్పుడు తను కాళ్ళు ఇంకాస్తఎడం చేని మోకాళ్ళ దగ్గరమదిచింది. అది కామసూత్రలో ఒకపొజిషన్. తను తెలిసీ చేసిందోలేక తెలీక చేసిందో తెలీదు. దాంతో నేను ఇంకా లోపలకువెళ్ళడానికి వీలైంది. అలా కొంచాసేపు దెంగాకఇంకో యాంగిల్ ట్రై చేద్దామని అనుకున్నాను. అదే తనతో అన్నాను“భావు వేరే యాంగిల్ట్రై చేద్దామ?”“ప్రభువు గారు ఎలా చెబితేఅలానే…” అంది నన్ను కొంటెగా చూస్తూ.నేనుతన పైనుండి లేచాను. అలా పైకి లేచేటప్పుడుతన బొక్కలోన్చి మావాడు బయటకు వచ్చినప్పుడు “తప్” అన్నశబ్దం వచ్చింది. అలానే లేచి ఉన్నమోడ్డతో నేను మోకాళ్ళమీద కుర్చోనితనను ముందుకు వచ్చి వొంకోమని అడిగాడు. తనకు నేను వొంకోబెట్టి దెంగబోతున్నానుఅని అర్థం అయింది. తనుమారు మాట్లాడకుండా నా ముందుకు వచ్చిమోచేతులమీదకు వంగుతూ తన గుద్దని పైకిలేపింది. ఇప్పుడు తన నున్నటి మెత్తటిపిర్రలు గాల్లో లేచి నన్ను కొల్లగోట్టుకోఅన్నట్లు ఆహ్వానిస్తున్నాయి. నేను నా చేతినితన పిర్రలమీద వేసి మెల్లగా రుద్డాను. అలా రుద్దుతూ తన వెన్ను మీదనా చేతిని నిమురుతూ తన మెడ వరకుతీసుకెళ్ళాను. తన ఒళ్ళు జలదరించిందినాకు క్లియర్ గా కనబడింది. అప్పుడుతను ఆ యాంగిల్ లోదెంగించుకోవడానికి రెడీ అయింది కన్ఫర్మ్అయింది. నేను మళ్ళి తనపిర్రల మీద చేతులు వేసికొంచం నిమిరాను. తను మ్.. అంటూమూలిగింది. అలానే నిమురుతూ ఆపిర్రలను రెండు చేతులతో ఎడంచేశాను. “ఆహా…” అంటూ నోరు తెరవడంఈ సారి నావంతు అయింది. తన గుద్ద “సూపర్” అనుకోకుండా ఉండలేక పోయాను. తన గుద్దకూడా తనముచ్సికల్లా కొంచం తేనే రంగులోఉంది. ముచ్సికలకంటే కాస్త ముదురు రంగుఅనుకుంటా.. దాని షేప్ కూడాఅద్బుతంగా ఉంది. వెంటనే తనగుద్ద దెంగెయ్యాలనే కోరిక బలవంతంగా ఆపుకున్నాను. ఇంకోసారి దాని పని తప్పకుండాపడతాను అని మనసులో గట్టిగానిశ్చయించుకున్నాను. (To be continued in Part-10)