నా మొదటి ముద్దు నీ నిలువు పెదాల మీద ! – పార్ట్ 06

నాకైతేరాక్షసంగా ముందుకు దూకి రేప్ చేసేద్దామన్నంతఆవేశం వస్తోంది. వెంటనే తన దగ్గరకు వెళ్లితలను గట్టిగా పట్టుకొని నోటినిండా నా మోడ్డను కుక్కేయాలనేకోరికను బలవంతంగా ఆపుకుంటున్నాను. ఒకవేళ అలా చేస్తేతనకు ఆ పని నచ్కకపోతే? ఇంకేమైనా ఉండ? నా భావునినేను బాధ పెట్టగాలనా? అందుకేతనిచ్చే ఈ తీయటి బాధనుఎంత కష్టమైన భరించడానికి సిద్దమయ్యాను.తనుకొంచం వెనక్కు జరిగి నెమ్మదిగా తనచీర కొంగును కిందకు జార్చింది. అల జార్చి తనబ్లావుస్ హుక్స్ తియ్యడం మొదలుపెట్టింది. “ఓహ్ గాడ్!” అప్పుడుతన ప్లాన్ నాకు అర్థం అయింది! తనను సాయంత్రం అంతగా ఊరించినందుకు ఇప్పుడునన్ను నేను తిట్టుకోసాగాను. తనుఇప్పుడు నాకు అంతకు రెండింతలవిరహాన్ని ఇవ్వబోతోంది. తను ఇప్పుడు తనఅందాలను చూపించి నన్ను ఊరించబోతోంది. కానీనేను మాత్రం తను టచ్ చెయ్యకూడదు. అదీ కండిషన్! ఇంతకంటే నరకం ఇంకోటి ఉండదుఅనుకుంటా. నాకు పిచ్చెక్కిపోయింది. ఇప్పటికే ఆలశ్యంఅయిపోయింది అని నా ఒళ్ళంతాతిమ్మిరెక్కిందా అన్నట్లు ఉంది, ఇప్పుడు తనుఈ స్ట్రిప్ టీజ్ మొదలు పెడితేఇక నా సంగతి అంతే! “హారి భగవంతుడా ఈ శిక్ష పరాయిమగాడికి కూడా రాకూడదు” అనుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాను. “హేయ్… చీటింగ్” అంటూతను కళ్ళు తెరిచె ఉంచాలనిగొడవ చేసింది. ఇక చేసేదిలేక కళ్ళుతెరిచి చూసాను. తను అప్పటికే బ్లవుస్తీసేసి నావైపు చూస్తోంది. “ఆహా ఏమి ఆసౌందర్యం?” అనుకోకుండా ఉండలేక పోయాను.“భావు అదికూడా తెసెయ్యిప్లీజ్” తన బ్రాను చూపిస్తూ అన్నాను. అల అడగడంలో నాతెలివి లేకపోలేదు. లేకపోతే తను మళ్ళి ఒకసారిమా వాణ్ని నోట్లోపెట్టుకొని “అయ్యో మరిచిపోయాను” అంటూ మళ్ళి బ్రాతియ్యడానికి వేల్తుందేమో అన్న అనుమానం. మళ్ళిఇంకోసారి విరహం వస్తే మాబుజ్జడికి ఇక ఆత్మహత్యే శరణ్యం. తను ఏమనుకుందో ఏమో ఏమీ మారాంచెయ్యకుండా నా వైపు ఒకనవ్వు విసిరి బ్రా తియ్యడం మొదలుపెట్టింది. నేను ఆత్రంగా నోరెళ్ళబెట్టిచూస్తున్నాను. తను బ్రా తెసేసిపక్కకు విసిరి తన బంతులకు స్వాతంత్ర్యంఇచ్చినట్లు ప్రకటించింది. “వావ్” అన్న శబ్దం అప్రయత్నంగానా నోటివెంట వచ్చేసింది. ఇంతవరకూ నేను తన అందాలనుచూడనేలేదు. తన త్రికోణాన్ని జుర్రుకున్నానేకానీ తన పైన అంతస్తులోఇంత గొప్ప అందాలు ఉన్నయనివాటిని కుడా ఆస్వాదించాలని ఈమట్టి బుర్రకు ఇంతవరక ఆలోచన రాలేదు. కాకపోతేతను వాటిని ముట్టుకోనివ్వకుండా ఊరిస్తుందని వేరే చెప్పక్కర్లేదు.తనుతన స్కై బ్లూ కలర్చీర నడువరకు మాత్రమే ఉంచుకొని ఆచ్చాదనలేని తన అందాలను ఆరబోసినా ముందు మోకాళ్ళమీద నిల్చొనిఉంది. తన పల్చటి పొట్టమీదదిష్టిచుక్కలా ఉన్న అందమైన బొడ్డు. అదో అద్భుతమైన సీనులా ఉంది. తన బాడీపైభాగం మొత్తం దర్శనం ఇవ్వడంతో మా బుజ్జడు “సైసై” అని ఎగిరాడు. తనకింద అందాలు సాయంత్రమే చూసేసాను, ఉప్పుడు తన పైన అందాలతోనన్ను కనివిందు చేసింది. తనకు అద్బుతమైన ఫిగరుఉంది. బాడి మొత్తం సాఫ్ట్గా ఉంటూ ప్రతి షేపురెచ్కాగోట్టేలా ఉన్నాయి. అటువంటి అందాన్ని చూస్తూ నేను ఎలా నిగ్రహించుకోగాలిగానోఆ దేవుడికే తెలియాలి. నేనుతనని అలా చూస్తున్నంతసేపు ఊపిరిపీల్చుకోవడం మర్చిపోయాననే చెప్పాలి. తన అందానికి దాసుడినిఅయిపోయాను. నా మిగతా జ్ఞానేంద్రియాలుపనిచెయ్యడం మానేసాయనుకుంటా… ఒక్కకళ్ళు మాత్రం అప్పగించినట్లు తన బంతుల అందాలనుచూస్తున్నాయి. తన చనులు మరీటీనేజ్ అమ్మాయిలా గట్టిగా లేవు, మరీ వాలిపోయిలేవు. చాలా సాఫ్ట్ గాఉంటూనే మంచి షేపులో ఉన్నాయి. వాటి మెత్తదనం తెలుసుకోవడానికి ముట్టుకోనక్కరలేదు. చూస్తేనే తెలిసిపోయింది. తన ముచ్చికలు ముదురుతేనే రంగులో ఉన్నాయి. ఆ కలర్ మనఇండియన్ అమ్మాయిలలో చాలా అరుదుగా ఉంటుంది. నేను చాలా బూతు సినిమాలుచుసిన అనుభవంతో చెబుతున్నాను. నేను బూతు సినిమాల్లోచుసిన అందగత్తెలందరి అందం భావు బంతులఅందం ముందు దిగదుడుపే అనిచెప్పాలి. మలయాళం సినిమాల్లో రేష్మ అని ఒకఅమ్మాయి ఉంటుంది. తను కూడా తెల్లటితెలుపుతో తేనెరంగు ముచ్చికలతో అదిరిపోతుంది. భావు ముచ్సికల అందానికికాస్త దగ్గరగా రాగలిగేది ఆ రేష్మ బంతులఅందాలుమాత్రమే అనిపించింది. ఆ అందాలను చూస్తూకను రెప్ప వెయ్యడం మర్చిపోయాను. నేను ఏ జన్మలో చేసినఅదృష్టమో ఈ అందాలు చూసేభాగ్యం దక్కింది. ఒక్క చూడ్డమేంటి కొద్దిసేపట్లోఅవి నా సొంతం. ఆఆలోచన రావడంతోనే నా బుజ్జడు సంతోషంతోఎగిరిగంతేసాడు.తనుమళ్ళి నా మొడ్డ దగ్గరకురాసాగింది. నా మొడ్డ అంతకుముందుతన నోరు వదిలిన తడితోలైట్ వెలుతుర్లో మెరిసిపోతోంది. ఈ సరి మళ్ళిమొడ్డ దగ్గరకు వచ్చి దాన్ని నోట్లోతీసుకోవడాని తలను వంచింది. అలావంగడంతో గట్టిపడిన తన చనుమొనలు నాతొడలకు తగిలాయి. “ఓహ్…” కరెంటు షాక్ కొట్టినట్లు అయింది. ఇప్పుడు అర్థం అయింది తనుచేస్తున్న పని మధ్యలో వదిలిపెట్టిఎందుకు వెళ్ళిందో. తను నా మొడ్డకుడుస్తున్నంతసేపు నా తొడలకు ఆబంతులతో మసాజ్ చెయ్యాలని తనప్లాన్ కాబోలు. తనకు మగవాణ్ణి ఎలామురిపించాలో బాగా తెలిసినట్లు ఉంది. ఆ క్షణంలో నేను తను ఇంకాపెద్ద దాసున్ని అయిపోయాను. దాసున్నేంటి తన సేవకుడిని, తనబంటుని అయిపోయానని చెప్పాలి. నేను తల కొంచంవెనక్కు వాల్చి తనివ్వబోయే సుఖాన్ని తలుచుకుంటూ కళ్ళు మూసుకున్నాను. తననుచూస్తూ ముట్టుకోకుండా ఉండడం నావల్ల కానిపని అని తనకు కూడాతెలిసిపోయినట్లు ఉంది. తను కూడానేను ఈ విరహాన్ని, తనుచేసే టీజింగ్ ని ఇక ఎక్కువసేపుతట్టుకోలేనని తెలుసుకుంది.తనునన్ను కరుణించి ఇక ఏడిపించిది చాల్లేఅని నా బుజ్జాడి మీదఅసలుపని మొదలుపెడదామని డిసైడ్ చేస్కున్నట్లు ఉంది. తను నన్నుపైకి లేచి వీపు గోడవైపుగా ఆన్చి కాళ్ళు చాపుకొనికుర్చోమంది. మారుమాట్లాడకుండా తను చెప్పినట్లు చేసాను. తను నా కాళ్ళ మధ్యకువచ్చి తన బాడీ పైబాగాన్నిణా తొడల మీదకు తెచ్చింది. తన బంతులు నా తొడలకు అతుక్కుపోయాయి. అలాగే మోచేతిమీద కొంచం లేచి వదులుగాఉన్న తన జుట్టుని పైకిపట్టుకొని వెనక ముడిలాగా వేసింది. తను నా మొడ్డ కుడిచేటప్పుడునాకు వ్యూ క్లియర్ గాఉండాలని కాబోలు. తన చేతులను నాతొడల మీదుగా వేసి తన రెండుఅరచేతులను నా మొడ్డ బేస్దగ్గరకు తెచ్చింది. నా మోకాల్లదగ్గర నుండిఉన్న సందులో తను సర్దుకుంది. దాంతోతన నడుం వంపులు నాబోటనవేల్లకు తగులుతోంది. నేను మెల్లగా నాబొటనవేలితో తన నడుం వంపునిమెల్లగా నిమిరినట్లు రుద్దాను. తను నా కళ్ళలోచూసి “నా నడుం నచ్చిందా” అన్నట్లు చూసి నవ్వింది. ఆనవ్వు కంటిన్యూ చేస్తూనే తలను దించి నామోడ్డవైపు వెళ్ళింది. నాకైతే రసాలు జివ్వున పొంగివట్టల్లోకి వచ్చినట్లు అనిపించింది. నా వట్టలు ఆల్రెడీబరువుగా అనిపిస్తున్నాయి.ఆచ్చాదనలేని తన నడుము పైభాగం నా కాళ్ళకు అతుక్కుపోయినట్లుకరుచుకుంది. అలా గట్టిగా కరుచుకోవడంవల్ల తన గుండె చప్పుడుతెలుస్తోంది. తనగుండె రెట్టింపు వేగంతో కొట్టుకుంటోంది. తన మనసులో తనుఎలా ఫీల్ అవుతోందో నేనుఊహించుకోగలను. తనకు కూడా వళ్ళాయనతోకాకుండా వేరే మగాడికి ఇంతదగ్గరా రావడం ఇదే మొదటిసారి. కానీ తనుకూడా నా మొడ్డ కొసంపరితపించిపోతు ఉంటుంది అనేది క్లియర్ గాతెలుస్తోంది. తను తన రెండుఅరచేతులతో నా మొడ్డ బేస్ని పట్టుకుని మెల్లగా నోరుతెరిచింది. తన మెత్తటి వెచ్చటితడి నోరు నా మోడ్డనుమింగడం మొదలుపెట్టింది. నా నల్లటి మొడ్డతన ఎర్రటి పెదాల్లోకి మయమవసాగింది. తనకు కూడా లోపలికూరుకోవాలని ఆత్రంగా ఉన్నట్లు ఉంది. తను నామొత్తం మింగేయాలని చూస్తున్నట్లుగా నోరు పెద్దగా తెరిచితన పెదవులను కిందకు తోయ్యసాగింది. నా గాడిద మొడ్డఅంత ఈజీగా వెల్లదని నాకుతెలుసు. తను మొదట ఆసైజుకి అలవాటు పడాలి. కానీ తనకు అవేమిపట్టనట్లు ఉంది. తను తనతలను ఇంకా కిందికి దించింది.తననోట్లో నా మోడ్డకేదో అడ్దోచ్సినట్లు అనిపించింది. నా మొడ్డ సగంవరకు లోపలికి వెళ్ళింది. పాపం తను అంతవరకేతీసుకోగలదు అనుకుంటా. తన పెదవులను మోడ్డచుట్టుఅలానే వేసి ఉంచింది. తనపళ్ళు కొంచంకూడా తగలడం లేదు. తనుఇది బాగా ప్రాక్టీసు చేసినట్లుఉంది. మెత్తటి పెదవులు మోడ్డను గట్టిగా పట్టుకున్నాయి. ఆ పట్టు అద్బుతంగాఉంది. నాకుతెలిసి ఏ అమ్మాయి అయినపళ్ళు తగలకుండా అంత మోడ్డను మింగడంకష్టమే. కానీ భావుకు ఆట్రిక్ ఏదో తెలిసినట్లు ఉంది. తన పెదవులు పూర్తిగా స్ట్రెచ్ అయినట్లు ఉన్నాయి. ఏదో మంత్రమేసినట్లు ఉంది. నోటినిఅలానే ఉంచి ఒక్కసారి గట్టిగాపీల్చింది. “అబ్బా ఎంత బాగాచేసింది” అనుకోకుండాఉండలేక పోయాను. నా నోట్లోంచి చిన్నమూలుగు వచ్చింది. ఆ మూలుగు తననుఇంకా ఎంకరేజ్ చేసినట్లు ఉంది. ఇక ఏమాత్రం ఆలశ్యం చేయకుండా తన తలను పైకికిందకు ఊపసాగింది.