నిర్మలమ్మ ఎపుడు చాల సీరియస్ గ ఉంటున్ది – 11

సాయంత్రం బడి అయిపోయే సమయానికి బడి దగ్గరకి చేరుకున్నాడు ఆచారి గారు. అపుడే నిర్మలమ్మ హ్యాండ్ బాగ్ సర్దుకుంటూ ఉంది బయలు దేరాడు. ఆచారి గారిని చూడగానే సంతోషం గ లేచి ఎదురు వెళ్లి నమస్కారం చెప్పి బడి లోకి ఆహ్వానించి కుర్చీ ఇచ్చింది. నిజం చెప్పాలంటే ..ఆచారి గారు నిర్మలమ్మ ని ఎపుడు సరిగా పాటించుకోలేదు. ఆమెని సరిగ్గా చూడలేదు కూడా.
మొదటి సరి ఆమెని దగ్గరగా పరీక్ష గ చూసే అవకాశం వచ్చింది. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లినపుడు కూడా అంట అవకాశం రాలేదు. ఆ రోజు నిర్మలమ్మ పూల చీర కట్టుకొని,ఎర్ర రంగు జాకెట్ వేసుకొని ఉంది. సిల్క్ చీర లో ఉండటం వాళ్ళ ఆమె వయసు పెద్దగా కనిపించడం లేదు. జాకెట్ బాడీ కి పెయింట్ వేసినట్టు బిర్రుగా అతుక్కొని ఉంది. జబ్బలు దగ్గర కొవ్వు పేరుకొని గుండ్రం గ కన్పిస్తున్నాయి .ఆ భుజాల కిందుగా జాకెట్ మడతలు పడి చంకలోకి దారితీసుకున్నాయి. చంక దగ్గర చుట్టూ చెమట పట్టి ఉంది. అప్పటికే చాల సార్లు పట్టి ఆరిపోయినట్టు ఉన్నాయి మరకలు. అవి చూడగానే ఆచారి గారికి కామం తలకి ఎక్కేసింది.
నిర్మలమ్మ తలా లో అక్కడ అక్కడ కొంచం తెల్ల వెంట్రుకలు కనిపిస్తున్నాయి. కానీ మొహం చుస్తే అసలు వయసు తెలియదు. కొంచం నలుపు అయినా ప్రకాశవంతం అయినా మొహం. నిండుగా ఉండే చెక్కిళ్ళు. కింద పెదవి కొంచం లావుగా ఉంది. చాలా సెక్సీ ఉంది ఆ పెదవి. ” ఏంటి సర్..ఇలా వచ్చారు…ఏదన్న పని మీద వచ్చారా” అంది నిర్మలమ్మ నిశ్శబ్దాన్ని ఛేదిస్తూ. “ఎం లేదు నిర్మల గారు…పని మీద వెళ్తూ మిమ్మల్ని ఒకసారి పలకరించి పోదామని వచ్చాను” అన్నాడు ఆచారి గారు. అయన ఆలా అనేసరికి నిర్మలమ్మ కి చాల అనడం కలిగింది. “థాంక్స్ అండి..” అండి కృతజ్ఞతగా.
” ఒక్క నిమిషం సార్…కిటికీ క్లోజ్ చేసి వస్తాను..మళ్ళా వర్షం పడితే నీళ్లు లోపలి వచ్చేస్తాయి” అని చెప్పి లేచి వెళ్లి ఎదురుగ ఉన్న కిటికీ వేసి పైన గడి పెటింది. ఆ సమయం లో గడి పెట్టడానికి చెయ్యి పైకి ఎత్తడం తో చెమట తో తడిచిన జాకెట్ దర్శనం ఇచ్చింది ఆచారి గారికి. చంక భాగం బాగా బిర్రుగా ఉంది. అంటే అక్కడ బాగా కొవ్వు ఉంది ని అర్ధం అయింది ఆచారి గారికి. కిటికీ లో నుండి వచ్చిన గాలి ఆమె శరీర పరిమళాన్ని ఆచారి ముక్కు కి కొంచం అందించింది. కమ్మటి సేంట్ వాసనా.
మధ్యలో మత్తుగా చెమట వాసనా..ప్రాణం లాగేసినట్టు అనిపించింది ఆచారి గారికి. ” నిర్మలమ్మ గారు…మీరు ఏ సేంట్ వాడతారు..చాల బాగుంది పరిమళం” అన్నాడు ఆచారి గారు. వెంటనే నిర్మలమ్మ తన బాగ్ లో నుండి బాటిల్ బయటకి తీసి చూపించింది. “మీకు కావాలి అంటే తీసుకోండి సార్,..మా ఇంట్లో ఇంకా ఉన్నాయి” అండి నిర్మలమ్మ ఉత్సాహం గ. “కానీ అది ఆడవాళ్ళ సేంట్ అనుకుంట..మగ వాళ్ళు వాడితే బాగోదు అనుకుంట…అయినా ఏ వయసులో నాకు ఎందుకు మాడం..
ఉరికే అడిగా” అన్నాడు నవ్వుతు. అయన ఆలా అనడం తో మళ్ళీ అడగడం పద్దతి కాదు అనిపించి బాగ్ లో పెట్టుకుంది నిర్మలమ్మ.“సార్ బస్సు వచ్చే టైం అయింది…బయలుదేరుదామా” అండి నిర్మలమ్మ వినయం గ వాచ్ చూస్తూ. వెంటనే ఆచారి గారు అయన తలా ని రెండు చేతులతో పట్టుకొని “అబా..నొప్పి…ఆ …”అంటూ అరవగానే నిర్మలమ్మ ఆందోళనగా లేచి అయన దగ్గర కి వచ్చి “ఏమైంది సార్” అండి అయన తలా పట్టుకొని. నిజం గానే తలా కొంచం వేడిగా ఉంది కానీ అది తలా నొప్పి వచ్చిన నొప్పి కాదు అని నిర్మలమ్మకి తెలియదు. “ాబ…తట్టుకోలేకపోతున్న..జండూబామ్ ఉంటె కొంచం ఇస్తారా..”అన్నాడు ఆచారి బాధ నటిస్తూ.
వెంటనే నిర్మలమ్మ తన బాగ్ లో ఉన్న జండూ బాం తీసి ఆయనకి ఇస్తే బాగుండదు అనిపించి తానే అయన కణతలకి రాయసాగింది. ఆమె అంట దగ్గరగా ఉండటం తో ఆమె జెక్ట్ నుండి వస్తున్న వాసనా ఇంకా బాగా తెలుస్తోంది ఆచారి గారికి. ఆ వాసనకి అయన వశం తప్పి పోతున్నాడు. ఆ సమయం లో నిర్మలమ్మ ఆయనకి ఒక దేవత లాగా కనిపించింది. రంభ…ఊర్వశి..మేనకా అందరు కలిస్తే ఏర్పడ్డ కామ శిల్పం ల అనిపించింది నిర్మలమ్మ . నిజం గానే నిర్మలమ్మ ని చుస్తే ఎవరికీ అయినా మూడ్ వస్తుంది.