నిర్మలమ్మ ఎపుడు చాల సీరియస్ గ ఉంటున్ది – 10

రామిరెడ్డి కావాలని బుడిపేని ఆబగా చీకుతూ లావణ్య చూడాలని నిర్మలమ్మ పిర్రలను గట్టిగ పిసకసాగాడు. మధ్య మధ్యలో పిర్రల మధ్య వేలు పెట్టి పొడవసాగాడు. ఆ పోటు కి నిర్మలమ్మ ఎగిరి ఎగిరి పడసాగింది. ఇంకా లాభం లేదు అనుకున్న లావణ్య ,నిర్మలమ్మ ని చెయ్యి పట్టుకొని పక్క కి తీసింది. ” ఆపండి మామలు…పుట్టిన దగ్గర నుండి ఆడ వాసనా ఎరగని వాళ్ళ లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు….మీరు మరీ…” అంది పక్కకి లాగి నిర్మలమ్మ గుండెల మీద పవిట కప్పుతూ. అపుడు రామిరెడ్డి అందుకొని ” అడా వాసనా బాగానే తెలుసు…కానీ నే అత్త సంక వాసన చూడు..నీకు అర్ధం అవుతుంది…ఈ వయసులో కూడా ఇత్త ఉంది అంటే…పెళ్లి అయినా కొత్తలో …బాగా దెంగించుకునే ఉంటది …” అనడు కసిగా.సంక అనే పదం వినగానే లావణ్య కి కొంచం ఇబ్బంది జి అనిపించి..” ఛీ..ఏంటి మామ..ఆ మాటలు..మరీ పచ్చిగా…” అని నవ్వుతు.”అత్తమ్మ…ఇంకా బయలుదేరడం…జాకెట్ మార్చుకుందాం ర” అని గాడి లోకి తీసుకెళ్లింది. కొంచం సేపటికి ఇద్దరు మార్చుకొని బయటకి వచ్చారు. ఈ అవకాశం కోసమే రామిరెడ్డి కాసుకొని ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఈ జాకెట్ లావణ్య వేసుకుంటే బుడిపెలు చూడొచ్చు అని ప్లాన్. లావణ్య బయటకి రాగానే చుసిన రామిరెడ్డి ఆశల మీద నీళ్లు చల్లినట్టు అయింది. లావణ్య ఆ చిరిగినా బొక్కల దగ్గర కర్చీఫ్ అడ్డం పెట్టేసింది జాకెట్ లోపల. కాబట్టి ఏమి కనిపించడం లేదు. రామిరెడ్డి మొహం చూసి పగలబడి నవింది లావణ్య. ఏ లోగ నిర్మలమ్మ తాళి బొట్టు తీసేసింది. ఇంతలో కార్ కూడా వచ్చింది.ఇద్దరు మల్లి కలుద్దాం అని రెడ్డ్ బ్రోస్ కి చెప్పి బయలుదేరారు.కార్ బయలుదేరి ఓరి బయటకి వచ్చింది.అత్త కోడళ్ళు ఇద్దరు వెనక సీట్ లో కూర్చొని ఉన్నారు. వాళ్ళ కార్ కి ఆచారి గారు టీవీఎస్ బైక్ మీద ఎదురు వచ్చారు. ఆచారి గారిని చూడగానే నిర్మలమ్మ లావణ్యతో” ఛీ..వేడు ఎదురయ్యాడు..దరిద్రుడు…” అని అనగానే లావణ్య ” అత్తమ్మ..ఎందుకు అయన అంటే కోపం..మంచోడు కాదా” అని అడిగింది. అపుడు నిర్మలమ్మ ” ఎవడు..వాడా…పరమ నీచుడు…వాడికి ఎస్ సి లు అంటే కోపం…ఫ్రీ గ ఉద్యోగాలు వస్తాయని వాడి ఫీలింగ్…అసలు లెక్క లేకుండా మాట్లాడతాడు వెధవ…నేను చిన్నప్పటి నుండి మెరిట్ స్టూడెంట్స్ ని…న జాబ్ కూడా ఓపెన్ క్యాటగిరీ లో వచ్చింది..వాడికి ఇది తెలియదు…ఒకవేళ తెలిసిన వాడి బుడ్డి మారదు ” అంది కోపం గ.ఆమె కోపం ,బాధ అర్ధం చేసుకున్న లావణ్య వెంటనే కార్ ఆపమంది. ఎందుకో నిర్మలమ్మ కి అర్ధం కాలేదు. వెంటనే కార్ దిగిన లావణ్య కొంచం వెనక్కి వచ్చి ” ఆచారి గారు…ఒకసారి ఆగుతారా” అని పిలవగా..అప్పటికే కొంచం ముందుకు వెళ్లిన ఆచారి గారు వెనక్కి వచ్చి “ఏంటి”అన్నట్టు చూసాడు. ” ఎం లేదు ఆచారి గారు…ఇంట్లో వ్రతం చేసుకోవాలి..మీకు వేలు కుదురుతుందేమో అని అడగాలని పిలిచాను ” అంది లావణ్య వినయం గ. అపుడు ఆహార గారు ” మీ ఇంట్లో వ్రతం ఏంటి..మీరు క్రిస్టియన్స్ కదా..” అనడు అనుమానం గ. ” మా అత్త వాళ్ళ క్రిస్టియన్స్ …నేను హిందూ…” అంది లావణ్య గొప్పగా.