నీ పూకుకి నా మొడ్డ బాగ అలవాటు పడిపోయింది – Part 2

నాదగ్గరకొచ్చి నన్ను కౌగలించుకుని “నా మీదకోపంతో నన్ను అనుభవించాను అనుకుంటున్నావుకదూ? కాదు, మా అమ్మనాన్నల మీద కోపంతో నేనేనువ్వు నన్నభువించేలా రెచ్చగొట్టాను. అసలు మనిద్దరి ప్రేమగురించినెల క్రితం ఇంట్లో మాట్లాడాను. అసలు ఎవరు ఏవిటిఅని కూడ అడక్కుండ విరుచుకుపడ్డారు. నిన్ను ఎవరికిచ్చి పెళ్ళి చెయ్యాలో మేమప్పుడే డిసైడ్ చేసేసుకున్నాం.తనని తప్ప మరెవరన్నఅంటే ఇద్దరం ప్రాణాలు తీసుకుంటామని బెదిరించారు. అతనే డేవిడ్. నీఅనుమానం నిజమే. మొదటి సారి కలుసుకున్నప్పుడేతనలో మగతనం లేదని, తనవల్లనాకు ఎలాంటి సుఖం ఉండదని ఓపన్గా చెప్పాడు. అంతవరకు తనని మెచ్చుకోవచ్చు. అటుఅమ్మానాన్నలని కోల్పోలేక, ఇటు నిన్ను ఒదులుకోలేకచిత్రహింస అనుభవించాను. చివరికి పేరెంట్స్ వైపే మొగ్గుచూపాల్సి వచ్చింది. అందుకే నీకు నా కన్నెతనాన్నిఅర్పించుకున్నాను.నా జీవితంలో మొదటి, చివరి మగాడివి నువ్వే” అంది. “మరిదంతా ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు?” అడిగాను. “చెబితే ఏం చేసేవాడివి. నీమంచితనం నాకు తెలుసు. మౌనంగాఉండిపోయేవాడివేగాని దీనికి ఒప్పుకునేవాడివా? రెచ్చగొట్టాను కాబట్టే రెచ్చిపోయావు. అమ్మో నీలో అంతఉద్రేకం ఉందని ఇప్పుడే తెలిసింది” అంది నా పెదాల మీదముద్దు పెట్టుకుంటు. “పార్టికి ఎవరెవరిని పిలిచావేంటి?” అన్నాను. “ఎవ్వరూ లేదు.ఇప్పుడునీకిచ్చాగ పార్టి. అదే రేపు ఉదయందాకకంటిన్యూ” అంది నా ప్యాంట్జిప్ మీదికి చేయి పోనిస్తు. “నేనొప్పుకోను” అన్నాను దూరంగా జరుగుతు. తను నిరాశగా నావంక చూసింది. “ఇలా ఒంటిమీద గుడ్డలుంటేఒప్పుకోను” అని క్షణంలో తనగుడ్డలిప్పేసాను. నేను నగ్నంగా మారాకబెడ్ మీదికి చేరుకున్నాము. అప్పుడే సీల్ ఓపన్ చేసినతన బొక్కలోకి మొడ్డని తోసి దెంగడం మొదటెట్టాను. నా తోపుళ్ళకు తను ఊగిపోతూ “అమ్మోఅమాయకుడిలా కనబడతావుగాని, అసాధ్యుడివి” అంది నాకు అనువుగాఎదురొత్తులిస్తూ. “రేపు ఉదయందాక పార్టిఇస్తానన్నావ్ అమ్మాయ్ గుర్తుంచుకో” అన్నాను మొడ్డని మొత్తలు రెండు గుద్డుకునేలా పూకులోపలికితోస్తు. “పార్టినా?” అడిగింది తను. “పార్టి అంటే నీ పూకు. రేపటిదాక నేనెన్నిసార్లు అడిగితే అన్ని సార్లూ ఇవ్వాలి” అన్నాను. నా దెంగుడుకి మంచంవిరిగేలా ఉంది. తను నోటిమీదచెయ్యి పెట్టుకుని నిన్నటిదాక నాకు తెలిసిన మోహనేననువ్వు?” అంది ఆశ్చర్యంగా. “తీరిగ్గఆశ్చర్యపోదువుగాని నాది సరిగ్గా దూరడంలేదు. పూకుని ఇంకొచెం పైకెత్తి పట్టుకో” అన్నాను. తను నవ్వుతు “నీకెలాఇష్టమో చెప్పు, అలా చేస్తాను” అంది.మర్రొజువరకువిచ్చలవిడిగా తనని అనుభవించాను. నేనుబయలుదేరేటప్పుడు తన కళ్ళలో నీళ్ళు. “నిన్నకూడ ఇలాగే ఏడ్చి కార్యంజరిపించేసావు. ఇప్పుడు మళ్ళి ఏడిస్తే మరోసారిమంచం ఎక్కాల్సొస్తుంది చూడు” అన్నాను. తనకు నవ్వొచ్చేసింది. దగ్గరకొచ్చిపెదాలందిచింది. తనివితీర ముద్దుపెట్టుకుని బయలుదేరాను. మొదటిసారి సెక్స్ సుఖాన్ని అనుభవించాననే సంతోషం నాలో ఏ మాత్రంలేదు. ఏదో తెలియని బాధ. మరుసటిరోజు మధ్యాహ్నం చిన్నకునుకు తీస్తుండగా కాలింగ్ బెల్ మోగింది. నేనేవెళ్ళి తలుపుతీసాను.ఎదురుగా మేరి, వాళ్ళ అమ్మనాన్న! “రండి” అంటు లోపలికి పిలిచాను. మేరి కళ్ళలో చిలిపి నవ్వు! అమ్మ నాన్నను పిలిచివాళ్ళను పరిచయం చేసాను. వాళ్ళ నాన్న మాట్లాడ్డంమొదలెట్టారు. “మీ అబ్బాయి, మాఅమ్మాయి ప్రేమించుకున్నారు” అనే మాటతో! “తనుచెప్తున్నప్పుడు కుర్రాడెవరనికూడ అడక్కుండా కోప్పడ్డాం. మా తరుపు బంధువులఅబ్బాయి పెళ్ళి కుదిర్చేసాం కూడ. దాదాపుగా అన్నిపనులు పూర్తయ్యాయి. కాని అబ్బాయిగురించి కొంచెంబ్యాడ్ ఒపినియన్ రావడం మొదలైంది. ప్రతిఒక్కళ్ళు మీ అమ్మాయి జీవితంచేతులారా పాడుచేస్తున్నారనే వాళ్ళే.ఇకమేమే తనకిష్టమైన కుర్రాడికే ఇద్డామనుకున్నాము. మీ అభ్యంతరం లేకపోతే…” అన్నారు. నాకెలాంటి అభ్యంతరం లేదు. మొన్న తనుశుభలేఖ ఏఇచ్చెళ్ళాక అమ్మాయి కుందనపు బొమ్మలా ఉందనుకున్నాం. ఈ రోజుల్లో అలాంటిపట్టింపులు ఏవి నడవవు. ఔనునువ్వుకూడ ఒక్కమాటి మాతో చెప్పలేదివిట్రా?” అన్నారు నాన్న. అమ్మ మేరి బుగ్గలు చిదుముతూమాక్కూడ ఇలాంటి కోడలొస్తే బాగుంటుండి అనుకున్నాముగాని, తనే కోడలుగా వస్తుందనిఅనుకోలేదు” అంది. నాకు షాక్మీద షాక్ తగులుతున్నట్లుంది.“మీరింత సులభంగాఒప్పుకుంటారనుకోలేదు” అంది మేరివాళ్ళమ్మ. “అవున్రా ఆడపిల్ల అంత బాధపడి చివరికివాళ్ళ పేరెంట్స్ ని ఒప్పించి మనింటికితీసుకొచ్చింది. అసలిది నువ్వు చేయాల్సిన పని. ఊరికే ఉండిపోయావేవిట్రా?” అన్నారు నాన్న. “మీ అబ్బాయికి అంతధైర్యం ఉండుంటే, నేనింత కష్టపడి ఉండాల్సొచ్చేది కాదు మావయ్యా” అందివరస కలిపేస్తు. “ఏవీ కాదు స్టడీస్కంప్లీట్ చేసి ఉద్యోగంలో స్థిరపడ్డాకమీకు చెప్పి పెళ్ళిచేసుకుందామనుకున్నాను” అన్నాను ఉక్రోషంగ. “మీ అబ్బాయి నిజంగానచ్చాడండి. అదే కరెక్ట్ పద్ధతి” అన్నారు మేరి నాన్న నన్నుమెచ్చుకుంటు. “మా అబ్బాయి మీకునచ్చాడు. మీ అమ్మాయి మాకునచ్చింది. అలా మనందరం బయటకెళ్ళొద్దాంరండి. వాళ్ళిద్దరు ఏకాంతంగా ఇంకా ఏవన్న అనుమానాలుంటేతీర్చుకుని ఓ క్లారిటీకొస్తారు” అంటు బయలుదేరారు.వాళ్ళునలుగురు కారులో బయలుదేరారు మమ్మల్నిద్దర్ని ఇంట్లో ఒదిలి. “అవునూ పెళ్ళి వయసుకొచ్చినవాళ్ళనిలా ఒదిలేసి వెళ్ళారేంటి?” అన్నాను తనతో. నీ పేరెంట్స్లాగానే నేను కూడ మొన్నటిదాకనువ్వు భలే అమాయకుడివి అనుకున్నాను. ఒకసారి పైకెక్కితే భూకంపమే అని తెలిసింది” అందిచిలిపిగ. “మళ్ళి పెళ్ళి డ్రెస్వేసుకున్నావేవిటి?” అన్నాను. “ఏం నాకు బాగోలేదాఇది” అడిగింది. “బాగోటమా, అప్సరసలా ఉన్నావు. రా మా ఇల్లుచూపిస్తా” అని పైకి తీసుకెళ్ళాను. “ఇల్లు చూపిస్తానని బెడ్ రూముకి తీసుకొచ్చావేంటి?” అంది.“బెడ్ రూమ్ కూడఇంట్లో ఓ భాగమేనే మొద్దూ” అన్నాను తనని కౌగిలించుకుంటు. తనునా పెదాల మీద చిన్నముద్దుపెట్టి. “ఏవన్నా అనుమానాలుంటే చెప్పు క్లారిఫై చేస్తా” అంది నవ్వుతూ. “ఓఅనుమానం. ఈ రోజన్నా ప్యాంటివేసుకున్నావా? లేక మొన్నటిలాగ గాలికొదిలావా?” అన్నాను. “థూ.. పోకిరీ” అందినా చెంప గిల్లుతూ. “ఓసారి చూసేస్తానుండు” అని తనని మంచంమీద పడుకోబెట్టాను. తన కాళ్ళమధ్యకు చేరిగౌనును పూర్తిగా పైకెత్తాను. పచ్చని తొడలు చూడగానే నాదిరెడీ ఐపోయింది. తెల్లని ప్యాంటి వేసుకునుంది. “ప్యాంటి కూడ మ్యాచింగా?” అన్నానుదాన్ని కిందికి జారుస్తు. “చూస్తానని చెప్పి విప్పుతున్నావేంటి” అంది. “నేను చూస్తానని చెప్పిందిప్యాంటిని కాదు. నీ పూకుని” అన్నాను నా ప్యాంట్ షర్ట్విప్పి పక్కన పడేస్తు.నిక్కబొడుచుకునున్ననా మొడ్డని చూసి తనుకూడ వేడెక్కింది. మొడ్డని తన పూకులో పెట్టినెట్టాను. ఒక్క తోపుకే నాదిపూర్తిగా లోపలికి దూరిపోయింది. “ఆహ్.. మోహన్” అందికైపుగా. “నీ పూకుకి నామొడ్డ బాగ అలవాటు పడిపోయిందిచూడు, ఒక్కసారికే లోపలి లాగేసుకుంది” అన్నానుదెంగడం ప్రారంభిస్తు. తన్ను మత్తుగా మూలుగుతూనాకు అనువుగా కదులుతోంది. “ఇంకా గట్టిగా, ఇంకా” అంటుంటే నేను రెచ్చిపోతు మొడ్డనిబలంగా ఆడిస్తున్నాను. “మంచం విరిగేట్లుంది నీదెబ్బకి” అంది పూకుని పైపైకెత్తిఅందిస్తు.“ఫర్వాలేదు. ఇది విరిగితే ఈసారి ఇనప మంచం చేయిస్తా. అప్పుడు ఇంకా గట్టిగా దెంగొచ్చు” అన్నాను. దాదాపు పావుగంటకి తన పూకునిండా కార్చిపైన వాలిపోయాను. తను నా వెన్నునిమురుతూ పడుకుంది. పది నిమిషాల తరువాతలేచి బాత్ రూముకెళ్ళి మొడ్డకంటినజిగటను కడుక్కుని బయటకొచ్చాను. తను బెడ్ సర్దుతూఉంది. ఒంగినప్పుడు గుండ్రని గుద్ద అందగా కనబడుతోంది. వెనకి నించి తన గౌనునుపైకెత్తి “ఆరోజు కూడ ఇలాగేగుద్ద చూపించి రెండోసారి చేసేలా చేసావు ఇవాళ కూడ అలాగేఉంది పరిస్థితి” అన్నాను.“అయ్యో ఒద్దు మొహన్. అమ్మా వాళ్ళంతా వచ్చేస్తారేమో” అంది. నీకు మాఅమ్మ సంగతి తెలియదు. ఒకసారి బయటకు బయలుదేరిందంటే నాన్నపర్స్ ఖాలి చెయ్యంది ఇంటికిరాదు. దానికి ఓ రెండు గంటలైనటైమ్ పట్టిస్తుంది” అంటు తన గుడ్డల్నివిప్పడం మొదలెట్టాను. 
ఇద్దరం మంచం మీదికి చేరుకున్నాము. పూకులోకి మొడ్డని బిర్రుగా దూర్చి దెంగడం మొదలెట్టానో లేదో తన ఫోన్మోగింది.పుణ్యానికిమొబైల్ తన చేతికి అందేంతదూరంగానే ఉండటంతో తను కాల్ రిసీవ్చేసుకుంది. నేను ఇంకా స్పీడ్గా దెంగుతున్నాను. ఓ చేత్తో ఆపమంటూతను మాట్లాడుతోంది. “అమ్మా.. ఇంట్లోనే ఉన్నాము. మీరెంతసేపటికి వస్తారు?.. అదా, మోహన్ డెక్పెట్టాడు. సరే.. అలాగే” అనిఫోన్ కట్ చేసింది. “అబ్బ, ఆపమంటే ఆపవే. ఆ చప్పుళ్ళేంటిఅని అమ్మ అడుగుతుమ్టే ప్రాణంపోయినట్లైంది. నువ్వు డెక్ ఆన్ చేసావనిచెప్పి ఎలాగో మ్యానేజ్ చేసాను” అంది కోప్పడుతూ. నేను నవ్వుతూ “మనమొత్తలు చేస్తున్న చప్పుడ్ని డెక్ లో వచ్చేడ్రమ్స్ శబ్దానికి పోల్చావన్నమాట. అయితే దరువు పెంచాలన్నమాట.ముందు నువ్వు ఎదురొత్తులివ్వు. ఆహ్.. అలాగ” అంటూదెంగుతున్నాను. ఈ సారి ఔటవ్వడానికికొంచెం ఎక్కువసేపే పట్టింది. ఇద్దరం ఒకే సారి బాత్రూముకెళ్ళి క్లీన్ చేసుకొచ్చాము. ఇప్పుడే బట్టలేసుకోవద్డు అని చెప్పి తనఒళ్ళొ తలపెట్టి పడుకున్నాను. “సడన్ గా వాళ్ళోచ్చేస్తేకష్టం మోహన్. డ్రెస్ వేసేసుకుంటాను ప్లీస్” అని తను మారాంచేస్తుంది. “వద్దు. వాళ్ళు వచ్చేది కార్ శబ్దంతో తెలుస్తుంది. నేను వెళ్ళి తలుపు తీసేలోగ నువ్వుడ్రెస్సప్ ఔదువుగాని” అన్నాను. తను నా జుట్టులోవేళ్ళు జొనిపి నిమురుతూ మాట్లాడుతోంది. నేను పక్కకి తిరిగాను. కంటికి తన పూకు ఊరిస్తుకనబడింది.ఇకఆగలేక గట్టిగా ముద్దుపెట్టాను. “అదిగో మళ్ళి చిలిపిపనులు మొదలెట్టావ్. ముందు పైకి లే. కిందికెళ్ళి కూర్చుందాం” అంది. “కొంచెం మావాడివపైన జాలి చూపించు” అన్నానునిక్కబొడుచుకునున్న నా మొడ్డని చూపిస్తు. “ఇంతసేపు చూపించింది చాల్లేదా? మీ వాడెప్పుడూ అలాగేఉంటాడ్లే” అంది తన చేత్తోనా మొడ్డని బిగించి పట్టుకుని ఆడిస్తు. నేను స్పీకర్ ఫోన్ఆన్ చేసి నాన్నకు ఫోన్చేసాను “ఎక్కడున్నారు నాన్న?” అడిగాను. “మీ అమ్మ సంగతితెలిసిందేగదరా. షాపింగ్ ఓ పట్టాన తెమల్చదు” అన్నారు.“నేను మేరి అలాబయటకెళ్తాము. ఇంటికి తాళం వేస్తున్నాను. మీరువచ్చే ముందు ఫోన్ చేస్తేఆ టైముకు మేముకూడ రిటర్న్ అవుతాము, సరిపోతుంది” అన్నాను. “ఇప్పుడప్పుడే ముగించేటట్లు లేదు. మీరు వెళ్ళిరండి. అలాగే ఫోన్ చేస్తాలే” అన్నారు నాన్న. “విన్నావా?” అన్నాను. అవును ఏవిటన్నట్లుగా కళ్ళెగరేసింది. “ఇంకా మనకు మినిమం గంటటైముందన్న మాట” అన్నాను. “దేనికి?” అడిగింది.“మూడో రౌండ్ వేసుకోడానికి” అన్నాను తన తొడలు విడదీస్తు. “అయ్యో మళ్ళీనా” అని చెప్పేటప్పటికే నామొడ్డ తన పూకులోపలకి నెట్టిఆడిస్తున్నాను. “భగవంతుడా, ఈ అల్లరిపిల్లాడ్ని ఎలాభరించేదిరా?” అంది నా కళ్ళల్లోకిచూస్తు. “భరించుదాన్ని భార్య అంటారు. అలాగేఇంకొంచెం కాళ్ళు పైకెత్తి పూకుని అందిస్తూ ఉంటే చాలు. మరోముప్పావు గంట దెంగుడుకి రెడీఅవ్వు. వాళ్ళొచ్చేలోపు కార్చుకునేలా దెంగుతానని మాటిస్తున్నాను” అన్నాను. తను నవ్వుతూ ఎదురొత్తులివ్వడంమొదలెట్టింది. మా మొత్తల చప్పుడుతోరూము మారుమ్రోగుతోంది.