పక్కింటి బేబీ అక్కతో నా ఎక్ స్పీరియంస్ PART 2

కొన్నిఏండు గడిచిపోయ్యాయి. నాకప్పుడు ఇరవై దాటింది.ఒకరోజున మా అమ్మానాన్న ఏదోపనిమీద ఊరికెళ్ళారు. సాయంత్రంవేళ డోర్ బెల్ మోగింది.తలుపుతీశా. ఎదురుగా ఉన్న మనిషిని చూచి ఉలిక్కి పడ్డా. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్న ఆవిడ నా చిన్నప్పటి బేబీ అక్క.

“రవీ ఏరా? ఎంత పెద్దవాడివయ్యావురా? లోపలికి రమ్మనికూడా చెప్పవా?” అంటు నన్ను తోసుకుంటు లోపలికివచ్చింది.నేను తలుపు వేసి “ అక్కా, నిన్ను ఇన్ని ఏండ్ల తర్వాత చూచి ఒక్కసారి షాక్ అయ్యాను. నువ్వుకూడా ఎంత మారిపోయావు. కొంచెం లావెక్కావు బాగా తెల్లపడ్డావు. ఇప్పుడు చాలా చక్కగా ఉన్నావు!” అన్నా.“సరేకాని కానిని మంచినీళ్ళు ఇవ్వు. పిన్ని బాబాయ్ ఏరీ?”“అమ్మావాళ్ళు పనిమీద ఊరికెళ్ళారు. రేపో ఎల్లుండో వచ్చేస్తారు” అని వాటర్ గ్లాస్ అందించా.“అల్లానా? మాకు ఈవూరు ట్రాంస్ ఫర్ ఐంది. ప్రస్తుతం హోటల్ లోదిగాం. మీ పోర్షన్ ఖాళీగా ఉందేమో అని, పిన్ని బాబాయిని చూచి పోదామని వచ్చాను. ఆ పోర్షన్ లో ఎవ్వరూ ఉన్నట్లు లేరే” అన్నది.“లేదక్కా. మీరెళ్ళింతర్వాత ఎవ్వరికీ అద్దెకివ్వలేదు. మీకైతే మమ్మీ డాడి వద్దనరు. నువ్వొక్కదానివే వచ్చావా? బావగారేరి? ““ఆయన నన్ను హోటల్ లోదించి టూర్ మీద వెళ్ళారు. ఇంకా రెండుమూడు రోజుల తర్వాతగాని రారు. ఆయనది మెడికల్ రెప్ జాబ్. మొన్ననే ప్రమోషన్ మీద ఈ ఊరు ట్రాంస్ ఫర్ చేశారు. ఆయన వచ్చిందాక నేను హోటెల్ లోనే ఉంటాను.”“అదేంటి అక్కా? మేము లేమనుకుంన్నావా? తమ్ముడు, చెల్లి హోటెల్ లోనే ఉన్నారా? ““లేదురా రవీ. మాకింకా పిల్లలు పుట్టలేదు. పెళ్ళై నాలుగేళ్ళైంది. సరే మళ్ళీ పిన్ని వాళ్ళు వచ్చింతర్వాత వస్తా”“ నీకేమన్నా పిచ్చి పట్టిందా? అమ్మావాళ్ళు లేకపోతే నేను లేనా? ఏ హోటల్? ఇప్పుడే వెళ్ళి కార్లో సామాను తెచ్చుకుందాము.”
“సామాను రేపో ఎల్లుండో వస్తుంది. ఇప్పుడైతే ఓ రెండు సూట్కేసులలో బట్టాలున్నాయి. అంతే?“ఐతే ఉండు. నేను కాఫీ పెట్టి తెస్తాను. తాగి వెళ్దాము. నీసూట్కేసులు కార్లో తెచ్చుకుందాము.”“నీ మొహం. నేనుండగా నీవు కాఫీపెడతావా? పద నేను కలుపుతాను” అని నన్ను తోసుకుంటూ కిచెన్ లోకి తీసుకెళ్ళింది.కాఫీతీసుకొని ఇద్దరం గదిలో సోఫాలోకూర్చొని కబుర్లలోపడ్డాము.“రవీ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావురా?”
“నేను ఎం టెక్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నానక్కా. తర్వాత చూడాలి. రేంక్ వస్తే రీసెర్చ్ లేకపోతే జాబ్.”“పెళ్ళెప్పుడు చేసుకుంటావు?”“అదేంటక్కా….ఇంకా చదువుకాలేదు, అప్పుడే పెళ్ళా? ఐనా నీలాంటి చక్కటి పిల్లదొరికేదాకా పేళ్ళిమాటెత్తను!” అని జోక్ విసిరేను.“ఐతే ఇద్దరో ముగ్గురో గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటార్లే”
“లేదక్కా. నేనెవ్వరితో పెట్టుకోలేదు. చిన్నప్పటి మనం చేసిన పనులతర్వాత నాకు చాలారోజులు చాలా తిక్కగా ఉండేది. నెమ్మదిగా మర్చిపోయి చదువులో పడిపోయాను. ఇప్పుడు చదువై పోఇంతర్వాతనే గర్ల్ ఫ్రేండు ! సరే పద పోదాం నీసామాను తెచ్చుకుందాం” అని కారుతాళాలు తీసుకొని వెళ్ళి హోటెల్ రూం ఖాళీచేఇంచి ఇంటికి తీసుకువచ్చాను. డాడీకి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పాను. “మంచి పని చేశావురా. మాకు రావటానికి ఇంకొక నాలుగు రోజులు పడుతుంది. ఏదీ బేబీకివ్వు” అని బేబీ అక్కతో నాన్న అమ్మ ఇద్దరూ మాట్లాడి వాళొచ్చిందాక ఇక్కడే ఉండమని చెప్పారు.ఇంక అక్కే వంటపని తీసుకొని మమ్మీ వాళ్ళువొచ్చిందాకా చ్చార్జ్ తీసుకొంది.
భోజనం టౖం కి వచ్చి “రవీ తొందరగా స్నానంచేసిరా. నాకు ఆకలౌతుంది.”నేను వెంటనే స్నానంచేసి తుండు కట్టుకొని బట్టలేసుకోటానికి బైటికొచ్చాని. అక్క అక్కడే కూర్చొని టీవీ చూస్తుంది. నా అలికిడికె తలతిప్పి నన్ను చూచి చిరునవ్వు నవ్వి “ రవీ ఎంత ఎదిగావురా? చాలా చక్కగా ఉన్నావురా! నిన్నుచూచి ఏపిల్లా ఎట్రాక్ట్ అవ్వలేదంటే నమ్మబుద్ది కావటంలేదురా!”భోజనాలదగ్గరకూడా నన్ను ఒకటే మెచ్చుడు. నాకు కొంచెం మొహమాటంగా ఉంది.“రవీ, నీకు మన చిన్నతనంలో చేసినవన్నీ గుర్తున్నాయిరా? నేనైతే ఆరోజులు ఎప్పుడూ మర్చిపోలేనురా”“ఎందుకు గుర్తులేవూ? నేను అప్పటికి ఇంకా చిన్నవాడినైనా అన్ని డిటైల్స్ గుర్తున్నాయి. సరే ఇప్పుడవన్నీ ఎందుకు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి? నీకు పేళ్ళి ఐంది కదా. అన్నిరకాలుగా అనుభవించుతుండాలి!”
“ఏదోసామెత చెప్పినట్లు, అన్నీఉన్నై కాని పిల్లలు పుట్టలేదురా. అదేకొరతగా ఉంది. ఏదో స్థల మార్పిడి వల్ల ఇక్కడన్నాపుడతారేమో చూడాలి. !”భోజనాలైంతర్వాత అక్క చాలా పల్చటి నైటీవేసుకొని వచ్చి పక్కన కూర్చుంది. నాకు అప్పటివరకూ అక్కా అని ఉన్న ఫీలింగ్ ఆవిరౖపోఇంది. గుటకలేస్తూ చూస్తూ ఉండిపోయాను.నేను చిన్నప్పుడు చూచిన సళ్ళు ఇప్పుడు కనీసం ఐదింతలౖనై! సన్నగా ఉన్న ఆ నడుము కొంచెం కండపట్టింది. చూస్తే కళ్ళు తిప్పుకోలేకుండా తయారైంది. ఇక నడుముకింద పిర్రలైతే ఊఫ్ అనిపిస్తున్నై! మొహంలోకూడా ఓరకమౖన మెరుపు వొచ్చింది.“ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు? నేను నువ్వు చూచిన చిన్నప్పటి బేబీ అక్కనే!”
“లేదక్కా! అప్పటికీ ఇప్పటికీ కంపేరిజనే లేదు. ఇప్పుడు చాలా బాగున్నావు” అనేశాను.“సరే ఇప్పుడు మనంపడుకునేదెక్కడా?”“నీవు గెస్ట్ రూంలోపడుకో. నేనిక్కడ నా రూంలో పడుకుంటాను” అన్నా.“సరే చూపించు” అని లేచింది. నేనుకూడాలేచి అక్కను గెస్ట్ రూంలోకి తీసుకెళ్ళా. “ఒరే రవీ, నీవుకూడా ఇక్కడే పడుకోరాదురా? కొంచెంసేపు కబుర్లుచెప్పుకుందాము. ఇక్కడ డబుల్ బెడ్ ఉందికదా? ఇక్కడే పడుకుందాము” అంది.“వొద్దులే అక్కా. బాగుండదు. నేనక్కడే పడుకుంటాను”“ఏం? అక్కదగ్గర పడుకోటానికి భయంగా ఉందా? సిగ్గుగా ఉందా? మనదగ్గర దాపరికాలేం లేవురా. దా ఇక్కడే పడుకో” అని చెయ్యి పట్టుకొని మంచం మీదికి లాగింది. నేను దాదాపు అక్క మీద పడబోయినాను.‘ఒరే రవీ మేము ఇక్కడనుంచి వెళ్ళిపోయింతర్వాత నీవు ఎక్కడ పడుకునేవాడివిరా? ఆ తలుపుచిల్లి గుర్తున్నదా? ““ మీరు వెళ్ళిపోయింతర్వాత ఇంటి రిపైర్లలో ఆ చిల్లి మూసేశారు. ఆ తర్వాత నాకు ఎప్పుడూ అమ్మా నాన్నని అలా చూడటానికి వీలుకాలేదు. కానీ చాలా రోజులు నువ్వుచేసిన పనులు, నా చేత చేఇంచిన పనులూ మర్చిపోలేక పోయినా. ఇప్పుడు నువ్వొచ్చి మళ్ళీ అన్ని రెఫ్రెష్ చెశావు” అని స్మైల్ ఇచ్చా.“నేను కూడా చాలారోజులు మర్చిపోలేక పోఇనా. తర్వాత కాలేజిలోచేరితే మగ పిల్లలు గుటకలేస్తూ చూచేవారు. ఒకళ్ళిద్దరు బేచిలర్ లెక్చెరర్స్ కూడా లైన్ కొట్టేవారు. కాని ఎప్పుడూ నీవే గుర్తొచ్చి అటువంటి పనులు చెయ్యలేదు. తర్వాత పేళ్ళైందనుకో” అంది.
“అక్కా అప్పుడు చేసిన పనులూ చూచిన పనులూ ఇప్పుడు మీఆయనతోచేస్తావా?”“ఎందుకు చెయ్యనురా? అది అందరూ మొగ ఆడ చేసుకునేపనులేకదా? నాకు అప్పుడే వయస్సులో అడుగు పెట్టిన సమయం. అంతా క్యూరియాసిటీ. లోపల హార్మోన్ ల అలజడి. అప్పుడు నాకు బై చాంస్ నీవు దొరికేవు. తలుపులో చిల్లి కనపడింది. ఇంక కంట్రోల్ ఎలా ఉంటుంది? కానీ తర్వాత ఎప్పుడూ అలాంటి పనులు చేయ్యలేదు”“సరే పడుకో లేట్ ఐంది.” అని అటుతిరిగి పడుకున్నా. రెండు నిమిషాలలో నా నడుంమీద అక్క చెయ్యి పడింది.“అక్కా, ఇప్పుడు నీకు పెళ్ళిఐంది కదా? నిన్ను అక్కా అని పిలుస్తానుకదా? ఇప్పుడు అలా చేయటం మంచిదికాదుకదా? పడుకో’ అని నెమ్మదిగా అక్కచెయ్యి తీసి పక్కకు జరిగా.
“ఒరే చిన్నప్పుడు కూడా అక్కా అని పిలిచావుకదా? అప్పుడు కూడా మనం హేపీగా చేసుకున్నాము కదా? నాకు అవన్నీ బాగా గుర్తుకొస్తున్నాఇరా.” అని నా బుజం మీద చెయ్యి వేసి నన్ను గట్టిగా తనవైపు తిప్పుకుంది. నేనటువైపు తిరగగానే గట్టిగా కావలించుకొని ముద్దు పెట్టుకుంది. నన్ను వదలకుండా లిప్లాక్ చేసింది. ఆమె స్పర్శకి నా రక్తం బాయిల్ అవటం మొదలైంది. నా లుంగీలో కదలిక మొదలైంది. అదివరకు తగిలిన చిన్న చిన్నమెత్తటి సళ్ళు ఇప్పుడు టెన్నిస్ బాలంత బిగిగా తగిలాయి. బేబీ వొళ్ళంతా నా వొంటిని అతుక్కుపోయింది.“అక్కా, మరొక్కసారి ఆలోచించుకొ. నీవు ఇప్పుడు ఇలా చేయడం బాగుంటుందా. తర్వాత బాధ పడే పరిస్థితికలగ కూడదు.”
“ రవీ అలాంటి పరిస్థితి రాదు. ఒకటి మనిద్దరం చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్స్ మి. రెండు మీ బావగారికి స్పెర్మ్ కౌంట్ చాలా కొంచెంగా ఉంది. పిల్లలు పుట్టే చాంస్ తక్కువని డాక్టర్లు చెప్పారు. ఆయన ఏదొ ట్రీట్ మెంటు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు నీతో నాకు కడుపొస్తే ఆ ట్రీట్మెంట్ ఎఫ్ఫెక్ట్ అను కుంటారు. ఆయనకు కూడా ఈమధ్య పిల్లలుకలగలేదనె భావనతో ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వస్తున్నది. అందుకు నీ హెల్ప్ కావాలి. అనుకోకుండా ఈవూరు ట్రాంస్ ఫర్ అవటం మా అదృష్టం అనుకుంటా. ఐ డునాట్ థింక్ యు విల్ల్ డిస్సెప్పాఇంట్ మి. ఇక నన్ను అందరిఎదురుగానే అక్కా అని పిలు. ప్లీస్ హెల్ప్ మి.” అని కన్నీళ్ళుతుడుచుకుంది.“అదేమిటక్కా అలా బేలవైపోయావు. ఏమో నువ్వన్నట్లు ట్రీట్ మెంటుతో బావగారికి ఇంప్రూవ్మ్ంటు ఉంటుందేమో. అప్పుడు నీకు పిల్లలు పుడతారేమో. నాతో పిల్లలు పుడితే నీకు ఎప్పటికీ ఒక గిల్ట్ మిగిలిపోతుందేమో. అందుకని ఆలోచించుకుంటావని అన్నాను.”
“ఒరేరవీ, నీవు నాకంటే చిన్నవాడివి. లేకపోతే నీతో అప్పుడే దెంగిచుకొనేదానిని. నాకు నివ్వంటే చాల ఇష్ట్ంరా. నీవల్ల నా కడుపు పండితే నేనెప్పుడూ నీకు ఋణపడి ఉంటానురా. నాకు చాల సంతోష్ంగా కూడా ఉంటుంది. మీ బావగారికీ తన సంతానం అనె కాన్ఫిడెంస్ వస్తుంది. కడుపు సంగతి పక్కనపెట్టు. ఇప్పుడు నిన్ను చూస్తుంటే పాతవేషాలన్నీ గుర్తొచ్చి నాకు చాలా మూడ్ వచ్చింది. కమాన్. లెట్ అస్ ఎంజాయ్!” అంటూ మళ్ళీ నాదగ్గరకొచ్చి గట్టిగా కావలించుకుంది. నాకు చాంస్ ఇవ్వకుండా నా నోట్లో నోరుపెట్టి నా నాలికని తన నోట్లోకి లాక్కొని విపరీతంగా సక్ చేయటం మొదలుపెట్టింది. చిన్నప్పటి విషయాలన్నీ మళ్ళీ సినిమారీళ్ళలా బుర్రలో కదిలినై. నా మొడ్డ గడకర్రలాగా లేచిపోఇంది. నా మొడ్డ బేబీ తొడలను పొడిచేస్తున్నది. నా రెండు చేతులతో బేబీని గట్టిగా బిగించేశాను. నాలో ఆవేశ్ం కట్టలు తెంచుకుని వొచ్చేసింది. బేబీని గట్టిగా కిందికి తోసి దాని పైకి పొర్లాను. దాని సళ్ళు నా చెస్ట్ ప్రెజర్కి బాగా వొత్తుకు పోఇనౖ. ఒకచేతితో బేబీ సళ్ళని పిసికి పిసికి లిప్లాక్ వొదలకుండా నొక్కేశాను. బేబీ తన ఎడంచేత్తో నా వీపుమీద బిగించి కుడి చేత్తో నా మొడ్డని పిసకటంమొదలెట్టింది. పిసికి పిసికి నా లుంగీ నడుందగ్గరనుంచ్ ఊడతీసింది. నేను నడుం పైకెత్తి లుంగి పూర్తిగా విప్పనిచ్చాను. బేబీ నా మొడ్డని గట్టిగా పట్టుకొని ఊపసాగింది. నేను చేత్తో బేబీ పూకు మీద నైటీమీదనుంచే నొక్కాను. బేబీ రెండుకాళ్ళూ వెడంచేసి బాగా దారి ఇచ్చింది.నేను కొంచెం లేచి బేబీ ని కూర్చోబెట్టి నౖటీ విప్పటానికి ప్రయత్నించాను. తనుకూడ గుద్దని పైకెత్తి నైటీన్ పూర్తిగా విప్పనిచ్చింది. దాని సళ్ళుచూచేప్పటికి నాకు మతిపోఇంది. ఒకచేత్తో ఒకసన్ను పిసుకుతూ రెండో సన్నును నోట్లో పెట్టుకొని సక్కింగ్ మొదలు పెట్టాను. రబ్బర్ బాల్ ని నొక్కితే మళ్ళీ వెనక్కి తన్నినట్లు బేబీ సళ్ళు ఎదురు తిరుగుతూ మరీమరీ బిగుసుకు పోతున్నై. నా రెండోచెయ్యి బేబీ పూకు మీదకు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయింది. నారింగ్ ఫింగర్ దాని పూకు లోకి ఎంటర్ ఐంది. దాని పూకులో ఏదో లూబ్రికెంట్ ఉన్నట్లు నా వేలు పూకు లోపలిదాకా సర్ర్ ని దూరిపోఇంది. నావేలు బేబీ పూకులోకి పెట్టిన వెంటనే బేబీ తన కాళ్ళురెండు దగ్గరగా చేసి గట్టిగా నొక్కుకుంది.
దాని నడుములో కండరాలు బిగుసుకు పోఇనై. బేబీకి విపరీతమైన ఆవేశ్ంవొచ్చింది. నన్ను కిందికి తోసి నామీదికెక్కి నోటితొ నా నోటిదగ్గరనుంచిముద్దులు పెడుతూ నా రొమ్ములమీద నా పొట్టమీద అక్కడనించి నేరుగా నామొడ్డని నోట్లోపెట్టుకొని ఆడించటంమొదలు పెటట్టింది. అలా తన పూకుని అరవయ్ తొమ్మిది పోస్లో నా మొహందగ్గరకు తెచ్చిందొ. అప్పుడే నెను దాని అసలు పూకుని క్లియర్ గా చూచాను. ఇప్పటిదాకా చిన్నప్పుడు అది నాకించుకున్న, అప్పుడపుడే మొలుస్తున్న వెంట్రుకలతొ చిన్న చిల్లితోఉన్న పూకే నా ఊహలో ఉన్నది. ఇప్పటి నున్నగా బన్నులా ఉబ్బిన చక్కటి పూకు చూచేప్పటికి నాకేనోరూరింది. అప్పుడేదొరకమైన వాసన అనిపించింన వాసన ఇప్పుడు నా మొడ్డకి ఎనర్జీ ఇస్తున్న సెంట్ లా అనిపించింది. బేబీ మొత్తని నా మూతిదగ్గరకు లాక్కొని, దాని పూకు మీద చటుక్కున్ ముద్దు పెట్టుకున్నాను. బేబీ తన రెండుకాళ్ళు నా తలకి రెండువై పులా వేసి తన పూకుని నా నోటిదగ్గరకు తెచ్చి “చీకరా రవీ చీకు” అన్నట్లుగా నా నోటిమీద నొక్కింది. నేను దాని బటన్ మీద రెండు పెదిమలతో గట్టిగా పట్టుకొని నాలికతో నిమిరాను. బేబీకి పెచ్చెక్కి పోఇంది. ఊఊఊ ఆఆఆ అబ్బా అంటూ మూలగటంమొదలుపెట్టింది. నేను నా నాలికని దాని పూకు లోపలిదాకా తోసి లోపల చుట్టూతిప్పసాగేను. దాని మూలుగుడెక్కువైంది. ఒక్కసారిగా తన పూకుని నా నోటిమీద నొక్కి అతుక్కు పోఇంది. మొడ్డ చీకుడు ఆపి లేచి కూర్చుంది. “ రవీ, ఎప్పుడునేర్చావురా ఇంత ఎక్ష్స్ పీరియంస్? అసలు గర్ ల్ ఫ్రెండే లేరంటివే. నాకు కారిపోయేట్లుగా మౌథింగ్ చేశావు. ఇంతవరకు బావగారు కూడా ఎప్పుడూ చెయ్యలేదు. ఐ లవ్ యు రవీ” అంటూ మళ్ళీ లిప్లాక్ చేసింది.
“ఇదంతా నివునేర్పిన వెద్యే అక్కా. అప్పటినుంచి నిజంగా ఒక్క పూకైనా చూడలేదు. పాలకోవా లాంటి నీ పూకు చూచాక నిన్ను మొదటిసారి చీకిన రోజుగుర్తుకొచ్చింది. అందుకే అంత ఆవేశంవొచ్చింది. కానీ నీపూకు ఎంత బాగుందక్కా!“మనిద్దర్ం ఉన్నప్పుడు అక్కా అనవాకు. బేబీనేఅను. అక్కా అంటే ఆవేశ్ం తగ్గుతుంది. సరే కబుర్లు మాని అసలు పనికి వొద్దాం. ముందర నీవు ఎక్కి దెంగు. తరవాత రౌండ్ స్ లో అన్ని ఏంగిల్స్ లో దెంగుకుందాము” అని వెల్లకిలా పడుకొని రెండుకాళ్లు మోకాళ్ళదగ్గరనుంచి మడిచి తొడల దగ్గరనుంచి పేకెత్తింది. ఆ పొజి షన్ లో దాని పూకు పెదిమలు కొంచెం విచ్చుకొని విచ్చుకోబోయే మందారం లాగ కనిపించింది. నేనాపుకోలేక వెంటనే వొంగి మళ్ళీ నాకటం మొదలు పెట్టాను. “అబ్బా చంపవాకురా…రవీ ఇంక నీ మొడ్డని దించెయ్యరా.
కం ఆన్ మై డియర్” అని ప్రాంప్ట్ చెసింది. నేను లేచి బేబీ రెండు కాళ్ళు విడదీసి దాని మీదికి వంగి నా మొడ్డని దాని పూకు లోకి తొయ్యటానికి రెడీ అయ్యాను. బేబీ తన చేత్తో నా మోడ్డని పట్టుకొని సరిగ్గా పూకు పొజిషన్ కి ఎడ్జెస్ట్ చేసి “ఊ” అన్నది. నేను ఒక్కజెర్క్ తో నా మొడ్డని మొత్తమంతా తోసేశాను. అప్పటికే బాగ లూబ్రికేటైన పూకులోకి నా మొడ్డ లోపలిదాకా దూసుకుపోఇంది. ఆ తోపుడికి బేబీ నన్ను రెండు చేతులతో లాక్కొని గట్టిగా లిప్లాక్ చేసి తన నడుముతో ఎదురు జెర్క్ లివ్వట్ం మొదలెట్టింది. నేనుకూడా చాంస్ వొదలకుండా దంపుడు మొదలు పెట్టాను. ఒక్కొక్క దంపుడుకీ కదిలిపోతూ “అబ్బా అమ్మా కొట్టరా ఇంకా కొట్టరా” అంటూ పలవరించటం మొదలు పెట్టింది. నేను ఆ పూకు దంపుడుతో పాటు వొదలకుండా దాని సళ్ళని మార్చి మార్చ్ చీకుతూ పిసుకుతూ దెంగుడు స్పీడ్ పెంచుతున్నాను. నిజంచెప్పాలంటే స్పీడ్ దానంతటదే పెరిగి పోవటం మొదలైంది. ప్రతి సారి నా మొడ్డ దాని పూకులోతులకి పోతున్నప్పుడు నా కు కొత్త కొత్త అనుభూతి కలుగుతుంది. బేబి సళ్ళతోపాటు దాని బుగ్గలు దాని మెడ దాని చెవుల కిందా ముద్దులు పెడుతుంటే అది మెలికెలు తిరిగి పోతుంది. “అమ్మా రవీ కొట్టరా, కొట్టరా ఊ ఊ ఆ ఆఆ అబ్బా చంపేస్తున్నావురా” అంటూ ఆపకుండా పలవరింస్తున్నది. దాని కళ్ళలో ఎర్ర జీర కనిపించింది. కళ్లు తేలెస్తూ “రవీ ఆపవాకురా నాకై పోతున్నదిరా .. అమ్మా దెంగరా అమ్మా ఆపకురా…నీవుకూడా కార్చుకోరా డఊఊఊఊ” అని రెండుకాళ్ళూ నా నడుంచుట్టూ చుట్టి గట్టిగా బిగించి నడుం ఊపటానికి కూడా వీలు లేకుండా బిగించి “ఉస్ సు ఉస్ సు “ అంటుంటే దాని పూకులొని కండరాలు నా మొడ్డని గట్టిగా షేక్ హేండ్ ఇచ్చినప్పుడు అలా పట్టుకొని అదరటం మొదలైనై. నాకు కూడా ఒళ్ళ్ంతా కరెంటు కొడుతున్నట్లు అనిపించింది. నా మొడ్డలోనుంచి ఏదోకారిపోతున్న అధ్బుత మైన ఫీలింగ్ వొచ్చింది. నేను దానిని గట్టిగా కావలించుకొని ముద్దు పెడుతూ నా మొడ్డని పోఇనంత లోపలికి తోసి అతుక్కు పోఇనాను. నా రసమంతా దాని పూకులోకి కారిపోఇ నెమ్మదికా బైటికి కారటం మొదలైంది. నేను వెనక్కి జరిగి నా మొడ్డని బైటికి తీయబోతే బేబీ కాళ్ళు బిగేసి, “ అబ్బా ఇలానే ఉండరా కొంచెంసేపు. ఇంత అనుభవం ఎప్పుడూరాలేదురా రవీ. భలేగా దెంగావురా” అని చాల సేపు తన మీదనే కావలించుకొని పట్టుకుంది. “రవీ నిజంచెప్పరా, నీవింతవరకూ ఎవ్వరినీ దెంగలేదా? నిజంచెప్పు”“బేబీ, నిజంగా చెప్తున్నాను. మొదటిసారి నీవు నా బెల్లకాయ చప్పరించావు.
నా చేత నీ మొగ్గ లాంటి పూకును నాకించుకున్నావు. ఆ తర్వాత ఇవ్వాళ నాకు దెంగుడు చాంస్ ఇంచ్చావు. కాని భలే అనుభవం ఇచ్చావు. ఐ లవ్ యూ టూ” అంటు బేబీ సన్నునొక్కుతూ దాని లిప్స్ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను.అలా కొంచెంసేపు పడుకొని, లేచి బేబీ బాథ్ రూంకి వెళుతూ నన్ను చూచి కన్ను గీటింది. ఆడది కన్ను గీటితే వెంటపడని మొగ ధీరుడుంటాడా? నేను కూడా దాని వెనకనే చేరి దాని పిర్రలు పిసుకుతూ ఒకవేలు పిర్రల మధ్యకు తోసి బాత్ రూంలోకి వెళ్ళాము. బేబీ కమ్మోడ్ మీద కూర్చొని సుయ్యి మని ఉచ్చ పోసి షవర్ తో తన పూకు కడుక్కున్నది. ఎదురుగా నుంచొని చూస్తున్న నా చెయ్యి పట్టుకొని దగ్గరకు లాగి ఒక చేత్తో నా మొడ్డపట్టుకొని రెండో చేత్తో షవర్ నీళ్ళు వొదులుతూ చక్కగా కడిగింది. కడిగి నన్ను దగ్గరకు లాక్కొని నా మొడ్డని ముద్దు పెట్టుకొని లేచి నుంచుంది. ఇప్పుడు దాని సళ్ళు పొట్ట పూకు అన్ని నిదానంగా చుస్తుంటే నాకు మళ్ళీ కదలిక మొదలైంది. నేను కూడా దానిని దగ్గరకు లాక్కొని సళ్ళు పిసుకుతూ లిప్ లాక్ చేశాను. అది కూడా రెస్పాండ్ ఐ, “కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ దెంగుకుందాము. మీ బావగారు వచ్చిందాక, పిన్ని బాబాయ్ వచ్చిందాక మనకు ఇదేపని.! “ అంటూ ఇద్దరం మంచం మీదకి దారి తీశాం. అలానే ఒకళ్ళనొకళ్ళ్ం అతుక్కు పోయి తడుముకుంటూ ఓగంట సేపు కబుర్లు చెప్పుకున్నాము. ఒకళ్ళనొకళ్ళు తడుముకుంటూ పిసుక్కుంటూ కావలించుకుంటూ పాత రోజులూ అప్పుడు చెసిన పనులూ మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటే ఇద్దరి లోను మళ్ళీ వేడి రగలటం మొదలైంది. బేబీ నా మొడ్డని వొదలకుండా నెమ్మది నెమ్మది గా పిసుకుతూనే ఉంది. “ బేబీ, నా మొడ్డ నీ మొగుడి మొడ్డంత బావుందా “ అని అడిగాను.“నిజంచెప్తే మా ఆయన మొడ్డ నీ మొడ్డకంటే కొంచెం పెద్దది. కాని ఇవ్వాళ నీమొడ్డ ఇచ్చినంత ఆనందం, సుఖ్ం ఎప్పుడూ అనుభవించలేదురా. అందుట్లో ఆయన ఇంతసేపు దెంగలేరు. ఏదో నాకు తృప్తి కలుగుతున్నదిగాని, ఇంత సుఖం ఎప్పుడూ అనుభవించలేదురా.” అంటూ మళ్ళీ మూడ్ లోకి వచ్చింది. నామీదికి పొర్లి ఒకచేత్తో నా మొడ్డని సవరించుతూ నాతో లిప్లాక్ చేసింది. నా మొడ్డ కూడా గాలి పోసుకొవటంమొదలెట్టుకుంది. నేను కూడా బేబీని గట్టిగా కావలించుకొని దాని సళ్ళమీద ఎటాక్ మొదలు పెట్టాను. ఒకచేత్తో దాని పూకు తడుముతూ దాని గొల్లి పిసుకుతుంటే దానికి ప్రాణాలు గాలిలో తేలుతున్నట్లనిపించింది. తన చెయ్యిని దాని పూకుమీదున్న నా చెయ్యి పైన వెసి గట్టిగ పూకును నొక్కుకుంది. నా చూపుడు వేలు దాని పూకు రెమ్మల మధ్యనుంచి లోపలికి ప్రవేశం ఐంది. అప్పటికే కొంచెం తడి మొదలైంది. ఆతడి స్మర్శకు నా మొడ్డ బలంగా లేచింది. నా మొడ్డ గట్టి తనానికి బేబీ రెస్పాండ్ ఐ వెనక్కి తిరిగ్ నా మొడ్డ బుడిపెను నోట్లో పెట్టుకొని తన చేత్తో మొడ్డని పైకీ కిందికీ ఆడించింది. బేబీ నా మొడ్డ చీకటానికి అటు తిరిగినప్పుడు దాని పూకు నా వైపు తిరిగింది. నేను దాని నడుం పైన చేతులువేసి దాని పూకుని నా వైపు తిప్పుకున్నాను. నేను వెల్లకిలా పడుకున్నాను. ఇప్పుడు దాని పూకు నా కళ్ళకెదురుగా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నది. అబ్బా ఎంత బాగుందొ అనుకొన్నాను. నా రెండువేళ్ళతో దాని పూకు పెదాలు విడిచేసి లోపలికి చూస్తే మంచి గులాబీ రంగులో దాని పూకుకనిపించింది. ఒక్కసారి నా వేలు నెమ్మదిగా లోపలిదాకా తోశాను. దాని పూకు వేడితో ఒకరకమైన అనుభూతి కలిగింది. దాని పూకు మదపు వాసన, నా స్పర్మ్ వాసన నాకు భలేకిక్కిచ్చింది. దాని పూకు నా నోటి దగ్గరకు లాక్కొని నెమ్మదిగా నా నాలికతో పూకు పైనించి కిందిదాకా నాకేను. తరవాత నాలికను పూకు లోపలికి తోసాను. “ఊఊఊ” అన్నది. నా నాలికతోనే దాని గొల్లిని కెలికా ను. దానితో బేబీ రెచ్చిపోఇంది. వెనక్కితిరిగి, “ఒరే ఇందాక నువ్వు నన్ను దెంగావు. ఇప్పుడు నా టర్న్” అంటూ నా మీదికెక్కి నా మొడ్డని ఒకచేత్తోపట్టుకొని తన పూకు లో గురిచూచుకొని నెమ్మదిగా దించుకొంది. నా మొడ్డ అలా దాని పూకులోకి పోవటం ఆ వెచ్చదనం అనుభవించటం నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. నా మొడ్డ పూర్తిగా లోపలికి పోఇంది. బేబీ అలానే తన మొత్తని గట్టిగా నా మొత్తకివేసి తొక్కి పేట్ట్ంది. అల నొక్కిపెట్టి నామీదకి వొంగి నా నోటిమీద తన నోరు పెట్టి చాల గట్టిగా కిస్స్ చేసింది. నేను దాని బుజాల మీద చేతులేసి కొంచెంగా లేపి నా తలకాయను కొంచెం పైకెత్తి దాని సన్నును ఒక చేత్తోఓ అదిమిపట్టి దాని ముచ్చికను నోట్లో పెట్టుకొని నాలికతో చప్పరించటం మొదలెట్టాను. నా చప్పరించటంతో దాని పూకులోని మసిల్స్ గట్టిగా బిగుసుకున్నాయి. బేబీ ఆగలేక దంపుడు మొదలెట్టింది. దాని పూకుని నా మొడ్డమీదికి నొక్కి నొక్కి దంచసాగింది. ఆపకుండా పది పదిహేను సార్లు చాలా స్పీడ్ గా దెంగి ఆగి ఊపిరి పీల్చుకొని నా మీద పడుకుంది. నేను దాని సళ్ళమీద ఎటేక్ ఆపలేదు. దాని పూకు కొంచెం రెస్ట్ కోసరం ఆగినట్లుంది. నేను దానిని రెస్ట్ తీసుకోనివ్వకుండా కిందనించి ఎదురు దెంగుడు ఏత్తెత్తి కొట్టటం మొదలు పెట్టా. దానికి మళ్ళీ ఊపు వచ్చింది. మళ్ళీ లేచి విపరీత మైన స్పీడ్ తో దెంగుతూ , “అమ్మా, అబ్బా, రవీ ఐ లవ్ యూ వెరీ మచ్. ఇలా ఎప్పుడూ మజా రాలేదురా. అమ్మా అబ్బా నాకైపోతున్నదిరా, ఐపోతున్నదిరా అమ్మా అమ్మా అబ్బా “ అంటూ కార్చేసుకుని నన్ను అతుక్కుపోఇంది. నాకింకా కారలా. “బేబీ నాకింకా కారలేదు ఎలా?” అన్నా.“ఒక్క నిమిషం ఆగు” అని నామీద నుంచిలేచి మోకాళ్ళమీద కూర్చొని బుజాలు కిందికి చెసి గుద్దని పైకి లేపి “ రవీ, నీవు ఇప్పుడు వెనకనించి నా పూకుని దెంగు. నీకైపోతుంది.” అన్నది. నేను నా మొడ్డతడిని గుడ్డతో కొంచెంతుడిచి బేబీ వెనక్కిపోఇ నా మొడ్డాని దాని పూకులోకి దూర్చి కుక్కలు దెంగుకున్నట్లు ముందుకి వెనక్కి తోస్తూ దెంగటంమొదలెట్టాను. అదొ కొత్తరకం అనిపించింది. బేబీ నడుంని గట్టిగా పట్టుకొని విపరితమైన స్పీడ్తో దెంగటం మొదలెట్టాను. ఒకచేత్తో దాని తొడల కిందకుండా దాని గొల్లిని పిసుకుతూ ఇంకొక చేత్తో దాని సళ్ళు పిసుకుతూ దాని మెడమీద వీపుమీద ముద్దులు పెడుతూ స్పీడ్ పేంచేసరికి దాని పూకులో మళ్ళి కదలిక మొదలౖంది. అల్లా ఏడెనిమిది నిమిషాలు దున్నేప్పటికి నాకు దగ్గరపడింది.“బేబీ నాకు ఐపోతున్నదే” అన్నా. “కొట్టారా కొట్టు. అమ్మా దంచరా …. నాకూ ఐపోతుంది…అమ్మా కొట్టు…ఊఊఊ ఇంకా గట్టిగా “ అని పలవరించుతూ ఒక్కసారిగా ఢీలా పడిపోఇంది. నాకు కూడా ఓ పది జెర్క్ లతో నా వీర్యం తో దాని పూకు నింపేశా. రెండుసార్లు దెంగేసరికి నా మొడ్దా బుడిపె బాగా సెంసిటివ్ ఐంది. దాని పూకులోనుంచి బైటికి లాగుతున్నప్పుడు కూడా భలే మంచి ఫీలింగ్ కలిగింది. నేను వెలాకిలా పడుకోని నా మొడ్డను దాని నైటీతోనే తుడుచుకున్నాను. అది మటుకు ఆ పొజిషన్ లోనే ఉండిపోయింది. దాని సళ్ళు వేలాడుతూ భలే టెంప్టింగా ఉన్నౖ. ఒక చేత్తో పిసుకుతూ “ ఏంటి బేబీ అల్లానే ఉండిపోయావు?”“నా పూకులో నీస్పెర్మ్ ఎంతసేపు ఉంటే ప్రెగ్న్ంసీకి అంత మంచిదిరా” అని నన్ను దగ్గరకు లాక్కొని ముద్దు పెట్టుకుంది.ఇలా మాదెంగుడు పోగ్రాం ఐదు రోజులు పాటు నాన్ స్టాప్గా జరిగిపోఇంది.మా అమ్మా, నాన్న, బేబీ భర్త ఒకేరోజు వచ్చారు. అప్పటితో ఓ వార్ం పదిరోజులు మాకు ప్రైవసీ దొరకలేదు. కాని చాంస్ దొరికినప్పుడల్లా స్పీడ్ ఫక్, ఈజీ ఫక్, రిలాక్స్ డ్ ఫక్ అలా కొంత కాలం జరిగింది. ఓ మూడు నెలల పాటు ఏంమీ రిజల్ట్ కనపడలేదు. ఆతర్వాత ఓరోజు బేబి నన్ను వాళ్ళగదిలోకి ప్ల్చి గట్టిగా కావలించుకొని ముద్దుపెట్టి “ఒరే రవీ, నీవు నాన్నవౌబోతున్నావురా. చాలా చాలా థేంక్స్ రా!” అంటు నన్ను ఊపిరి సలుపుకోనివ్వకుండా ముద్దుల వర్షంకురిపించింది. ఆ తర్వాత ప్రెగ్నెంసీ టెస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసింది. అప్పటినించీ మాదెంగుడు ప్రోగ్రామ్లు చాలా తగ్గిపోఇనై. కాని బేబీకి నామీద చాలా ప్రేమ, అభిమానం కనపడింది. చాంన్స్ దొరికినప్పుడల్లా బ్లోజాబో, హేండ్ జాబో చేస్తుండేది. టైంప్రకారం ఏ కాంప్లికేషంలు లేకుండా పండంటి ఆడపిల్లనుకన్నది. బెబీ భర్తకౖతే తనంత వీరుడులేడన్న ఆనందం కలిగింది! డెలివరీ తర్వాత పిల్లను చూడటానికె వెళ్ళాము. బేబీ ఎవ్వరూ చూడకుండా “థేంక్స్ రా రవీ”అని కన్వేచేస్తున్నట్లు నా చెయ్యి పట్టుకొని మెత్తగా నొక్కింది. నాకు పుట్టిన బేబీను చూచి నాకూ చాలా ఆనందంవేసింది.ప్రజలలో ఒక అపోహ ఉంది. ఆడది ఎక్కువ సెక్సీగా దెంగించుకుంటే ఆడపిల్ల పుడుతుంది. మోగవాడు ఎక్కువ సెక్సీగా ఉండి సెక్సీగా దెంగితే మొగపిల్లవాడు పుడతాడని!బేబీకి ఒక సంతానంకలిగిందన్న సంతోషంతో దాని మనస్సులో త్రుప్తి కలిగి కొంచెం సెక్స్ ఫీలింగ్ తగ్గిందేమో తెలియదు. మా దెంగుడు ప్రోగ్రాం లో బాగానే రెస్పాండ్ అయ్యేది.బేబీ నాతో తన సెకెండ్ బెబీకోసరంకూడా మాట్లాడింది. అల్లానే ఇద్దర్ం ఛాంస్ దొరికినప్పుడల్లా బ్బాథ్ రూంలోకూడా వొదలకుండా దెంగుకున్నాము. పాప ఏడోనెలలో మళ్ళీ బేబీ నెలతప్పింది. నాతో అంతేసంతోషంగా చెప్పింది. ఈసారికూడా ఏ ప్రాబ్ల్ంలీకుండా గుండంటి మొగబిడ్డను కన్నది. ఆతర్వాత ఒక సంవత్సరంతర్వాత వాళ్ళకు ట్రాంస్ఫర్ ఐంది. అప్పటిదాకా మా దెంగుడు ప్రోగ్రాం మటుకు జరుగుతునేఉంది. వాళ్ళు ఊరు మారేముందు, బేబీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని హెల్ప్ కోసరం పిలిచింది. ఇంకో నాలుగురోజులలో షిఫ్ట్ ఔతారనంగా“ఒరే రవీ! పిల్లలు పుట్టింతర్వాత మనం ఈజిగా ఫ్రీగా గడపలేదురా. ఎక్కడన్నా ఒక హోటల్లో ఒక్కరోజుకు రూంబుక్ చెయ్యి. ఒకరోజు ఫ్రీగా గడుపుదాము. మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తామో “ అని ఫోన్ చేసి చెప్పింది. అలానే ఓ మంచిహోటల్ లో రూంబుక్ చేశాను. పొద్దున నించి రాత్రి ఏడింటిదాక స్వర్గ్ం చూపించింది. అదంతా రాయాలంటే ఇంకొక ఎపిసోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది.అందుకని ఇక్కడే సమాప్తం చేస్తున్నాను.మన కధల రీడర్స్ అందరూ నా కధలను లైక్ చేశారు, చేస్తారు అని భావిస్తూమీ రామిరెడ్డి.ఎవరైనా కమెంట్స్ గాని క్రిటిసిజం గాని సజెషంస్ గాని ఇవ్వదలుచుకుంటే[email protected] కి మెసేజ్ పంపగలరు. ధేంక్స్ టు ఆల్ !!!
56877-48124cookie-checkపక్కింటి బేబీ అక్కతో నా ఎక్ స్పీరియంస్ PART 2no