పరాయి మొగుడు – పక్కోడి పెళ్ళాం 4

రాజేష్ సరితలు ఆ తమకం నుండి తేరుకొనేసరికి సాయంత్రం నాలుగు గంటలు అయ్యింది. “అమ్మో! ఆయన వచ్చే టైమ్ అయ్యింది.” అంటూ సరిత లేచి గబగబా డ్రెసప్ అయ్యింది. రాజేష్ కూడా లేచి డ్రెస్ వేసుకున్నాడు. తరువాత ఆమెని గట్టిగా కౌగిలించుకొని “మళ్ళీ రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకి వచ్చేస్తాను, ఓకేనా?” అన్నాడు. ఆమె అతన్ని విడిపించుకొని “ఇలా రోజూ వచ్చేస్తే మరి నీ ఉద్యోగం!?” అంది. అతను కాస్త విచారంగా “అబ్బా, అదొకటి ఉందికదా, మరెలా? రోజూ నీ తొడల మధ్య స్వారీ చేయకపోతే నా బుజ్జిగాడు గొడవ చేసేస్తాడు.” అన్నాడు. “ఏమో మరి, ఆ విషయం నువ్వే అలోచించు. పొరపాటున కూడా రేపు రాకు.” అంది ఆమె. “ఎందుకూ!?” అన్నాడు అతను విస్మయంగా. “రేపు శనివారం మహాప్రభో, ఆయనకి ఆఫీస్ సెలవు. ఇకవెళ్ళు.” అని అతన్ని బలవంతంగా బయటకి పంపించింది.
అక్కడ ఊరిశివార్లలో ఉన్న శివ, లలితల మధ్య ఇదేరకమైన సంభాషణ జరుగుతుంది. రేపు ఎలా కలవడం అన్నదే వాళ్ళ ఆలోచన కూడా. ఆలోచిస్తూనే డ్రైవ్ చేస్తున్న శివతో “తొందరగా పోనీయ్. మళ్ళీ లేట్ అయితే ఆయన వచ్చేస్తాడు.” అని తొందర చేస్తుంది లలిత. “అబ్బా, అప్పుడే నిన్ను వదిలి వెళ్ళాలంటే ఏదోలా ఉంది లలితా.” అన్నాడు శివ. “మ్… వదలకపోతే! అలా రోజంతా వాయిస్తూనే ఉంటావా?” అంది ఆమె. “అబ్బా, అలా మాట్లాడకే బాబూ, ఇక్కడ వేడెక్కిపోతుంది.” అన్నాడు అతను. “అవునా ఏదీ చూడనీ.” అతని దండాన్ని ఫేంట్ పైనుండే నొక్కింది. “స్.” అన్నాడతను. “అబ్బే, ఇలా నీ వేడి తెలియడం లేదు.” అని అతని ఫేంట్ జిప్ తీసి, అతికష్టం మీద అండర్ వేర్ నుండి అతని బుసలు కొడుతున్న అతని అంగాన్ని బయటకి లాగి, “మ్…నిజమే, కాలిపోతుంది.” అంది. అతను కంగారుగా బయటకి చూస్తున్నాడు దారిలో పోయేవారు ఎవరైనా చూస్తారేమోనని. ఆమె వెంటనే తన హేండ్ బేగ్ లోంచి ఒక నేప్ కీన్ తీసి అతని అంగం కనబడకుండా తన చేతిపై కప్పింది. అతను రిలాక్స్ అయ్యాడు. ఆమె నేప్ కీన్ చాటునుండి అతని అంగాన్ని బిగించి పట్టుకొని “మ్…మరీ పగలు అయిపోయింది గానీ, అదే రాత్రి అయితేనా…” అంది. “మ్…రాత్రి అయితే..?” అన్నాడతను. ఆమె మూతిని సున్నాలా చుట్టి “నీ రసం మొత్తం బయటకి పీల్చేదాన్ని.” అంది. ఆమె అలా అనగానే అతని దండం మరింత కొట్టుకోసాగింది. “అబ్బా, అలా కొట్టుకోకే, ఏదో చేస్తా కదా.” అని అతని దండాన్ని ఆడించడం మొదలు పెట్టింది. అతనికి వళ్ళంతా వణికి పోతుంది. ఆమె కసిగా తోలుని బాగా వెనకి లాగి, ఎర్రటి గుండుని బొటన వేలితో రుద్దసాగింది. అతను “మ్..” అని భారంగా ఊపిరి పీలుస్తున్నాడు. ఆమె తోలును ముందుకు తెచ్చి, మళ్ళీ ఒక్కసారిగా వెనక్కి లాగింది. అతని ప్రాణాలు లుంగచుట్టుకు పోతున్నాయ్ ఆమె చేతిపనికి. ఆమె ఇక రెచ్చిపోతూ దానిని అలాగే వెనక్కీ ముందుకీ ఆడిస్తూ “ఎలా ఉంది నా రంకు మగడా.” అంది. “నీయమ్మ, నీ పువ్వుకంటే నీ చేతికే ఇంకా పవర్ ఉన్నట్టుందే. మ్…అబ్బా…” అని మూలుగుతున్నాడు. “మ్…పొద్దున్నుండీ మూడుసార్లు దులిపావ్. ఇంకా దీని పొగరు అణగలేదు చూడు.” అంటూ, మరింత వేగంగా ఊపసాగింది. అతను అతికష్టం మీద ఓర్చుకుంటూ, డ్రైవింగ్ మీద కాన్సెంట్రేట్ చేస్తున్నాడు. ఇంతలో ఆమె సెల్ మోగింది. ఆమె ఊపుడు కొనసాగిస్తూనే సెల్ చూసింది. రాజేష్ కాల్ చేస్తున్నాడు. వెంటనే ఎటెండ్ అయ్యి “ఏంటండీ?” అన్నది. “ఎక్కడున్నావ్?” అన్నాడు అతను. “మ్…శివుడి లింగానికి అభిషేకం చేస్తున్నాను.” అంది శివ దండాన్ని కసిగా నలుపుతూ. “అవునా! మరి ఇంటికి ఎంతసేపట్లొ వస్తావ్?” అన్నాడతను. “మ్..అభిషేకం అవ్వగానే వచ్చేస్తానండీ.” అంది. “సరే, నిష్ఠగా చెయ్యి.” అని కాల్ కట్ చేసాడు. మొగుడితో మాట్లాడుతూ ఆమె తన లింగాన్ని ఆడిస్తూంటే అతనికి ఫుల్ గా ఎక్కిపోయి, అతని అంగం ఆమె చేతిని అభిషేకించింది. ఆమె చివరి బొట్టు బయటకి వచ్చేవరకూ పిండి, నేప్ కీన్ తో తుడిచి “మ్…ఇప్పుడు చల్లారిందా!” అంది. అతను హాయిగా నవ్వి “బాగా.” అని కార్ ని పక్కకి ఆపి తన ఫేంట్ సరిచేసుకుని, సెల్ తీసి రాజేష్ కి కాల్ చేసాడు. ఆమె కంగారుగా “ఎందుకూ?” అంటూ ఉండగానే, అవతలి వైపు రాజేష్ సెల్ లిఫ్ట్ చేసాడు. “ఒరేయ్, నైట్ మన రెగ్యులర్ బార్ కి వచ్చేయ్. ఎంజాయ్ చేద్దాం.” అన్నాడు. అవతలి వైపు నుండి అతను సరే అనగానే కాల్ కట్ చేసాడు. ఆమె ఆశ్చర్యంగా చూసి “ఏంటీ, ఈ సడెన్ పార్టీ?” అంది. “ఆఁ…ఇంత అందమైన పెళ్ళాన్ని నాకు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చినందుకు.” అని మళ్ళీ కార్ స్టార్ట్ చేసాడు.
రాజేష్, శివలు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు బార్లో కలిసారు. ఇద్దరూ చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఉండరా మరీ, తేరగా పక్కోడి పెళ్ళాం దొరికితే! ఇద్దరూ తమకి కావలసినవి ఆర్డర్ చేసుకొని, కబుర్లలో పడ్డారు. ఇంతలో వాళ్ళ సెల్ లకు ఒకేసారి మెసేజ్ లు వచ్చాయి. తీసి చూస్తే అవి ప్రియురాళ్ళ మెసేజ్ లు. “మరీ ఎక్కువగా తాగొద్దు.” అని ఆ మెసేజ్ ల సారాంశం. అది చూసి ఇద్దరూ ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ ఒకరికి ఒకరు దొరికిపోయారు. “ఏంట్రా, మెసేజ్ చూసి మురిసిపోతున్నావ్? ఏదైనా స్పెషలా?” అని ఇద్దరూ ఓకేసారి ఒకరిని ఒకరు అడిగారు. మళ్ళీ నవ్వుకొన్నారు. ఈ సారి శివ అడిగాడు “ఏంట్రా, లవరా?” అని. రాజేష్ కాస్త గిల్టీగా ఫీల్ అయి, సర్దుకొని “అవునురా, నీదీ అదే కేసా?” అన్నాడు. ఈ సారి శివ కాస్త గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యి, అంతలోనే వీడుకూడా ఎవడి పెళ్ళాన్నో పట్టేడు కదా…అనుకొని, “అవునురా.” అన్నాడు. “మ్…ఆంటీనా?” అని అడిగాడు రాజేష్. “అవునురా.” అన్నాడు శివ. “ఓ…నా కేస్ కూడా ఆంటీనే.” అని ఆనందంగా “చియర్స్.” అన్నాడు. చియర్స్ కొట్టి నెమ్మదిగా తాగుతూ మరింత హుషారుగా తమతమ ప్రియురాళ్ళతో ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో చెప్పుకోసాగారు. ఎవడికి వాడు ఎదుటివాడి పెళ్ళాన్ని వేసేస్తున్నామన్న మగతనపు ఈగోతో రెచ్చిపోతున్నారు. అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా మొదట శివకి కాల్ వచ్చింది అతని భార్య నుండి. “ఎవర్రా! నీ లవరేనా?” అన్నాడు రాజేష్. “కాదురా బాబు! పెళ్ళాం.” అని కాల్ ఎటెండ్ అయ్యాడు. అటువైపునుండి సరిత “ఏమండీ, రేపు ఎలానూ వీకెండ్ కదా, అన్నయ్యని వదినతో మన ఇంటికి వచ్చేయమని చెప్పండి. సరదాగా ఇక్కడే గడిపేద్దాం.” అంది. ‘అబ్బా, భలే చాన్స్ ఇస్తున్నావే.’ అనుకొని, “సరే, మీ అన్నయ్యతో నువ్వే చెప్పు ఆ మేటర్.” అని సెల్ రాజేష్ కి ఇచ్చాడు. అతను తీసుకొని “హలో..” అనగానే, అటువైపు నుండి ముద్దుల వర్షం కురిపించి, “రేపు వదినని తీసుకొని ఇంటికి రా అన్నయ్యా.” అంది. “అలాగే, చెల్లెలు అడిగితే రాకుండా ఉంటానా!” అని అంటూ ఉండగా, అతని సెల్ మోగింది. శివ సెల్ ని అతనికి ఇచ్చేసి తన సెల్ ఎత్తాడు రాజేష్. అటువైపునుండి లలిత కూడా శివ, సరితలను ఇంటికి పిలవమని చెప్పింది. రాజేష్ నవ్వుతూ “ఆ ఛాన్స్ మనకి ఇవ్వలేదే మీ అన్నావదినలు. వాళ్ళ ఇంటికే రమ్మని ఆల్ రెడీ చెప్పేసారు.” అన్నాడు. “అవునా! ఏదీ ఒకసారి అన్నయ్యకి ఇవ్వండి.” అంది లలిత. రాజేష్ శివకి సెల్ అందించాడు. అతను హలో అనగానే “రేపు నీ ఇంట్లో ఎలా సెట్ చేస్తావో తెలీదు. మినిమమ్ ఒక రౌండ్ అన్నా వేయాలి. ఓకేనా?” అంది. “అలాగే చెల్లెమ్మా.” అని కాల్ కట్ చేసాడు శివ. తరువాత తమ తాగుడు కార్యక్రమం ముగించి ఎవరి ఇళ్ళకు వారు చేరుకున్నారు. ఆ రాత్రి కూడా… ఓపికలు లేకపోయినా, సాధ్యమైనంతగా మొగుళ్ళు పెళ్ళాలకూ, పెళ్ళాలు మొగుళ్ళకూ స్వర్గాన్ని చూపించారు.
మరుసటి రోజూ అందరకీ కాస్త నీరసంగా ఉండడంతో, కాస్త ఆలస్యంగానే నిద్ర లేచారు. అటూఇటుగా ఉదయం పదిగంటలకి కలిసారు అందరూ శివ ఇంటిలో. లోపలకి రాగానే ఎవరూ గమనించకుండా, శివకి గాలిలోనే ముద్దుని అందించింది లలిత. సరిత మాత్రం పద్దతిగా షేక్ హేండ్ ఇచ్చింది రాజేష్ కి. అయితే ఆమె వేళ్ళతో అతని చేతిలో గిలిగింతలు పెట్టిన విషయం మాత్రం ఎవరికీ తెలీదు. ధీర వనితలు ఎవరిదారిన వాళ్ళు సైగలతో రెచ్చిపోతుంటే, మగధీరులు మాత్రం ఏం చేయాలో తెలీక దారులు వెతుక్కుంటున్నారు. ఏదో ఒక అమ్మాయిని పడగొట్టామని గర్వంతో కాలర్ ఎగరేసుకోవడమే గానీ, తమని పడగొట్టే అవకాశం అమ్మాయిలే ఇస్తారని తెలుసుకోలేని తెలివితక్కువ వాళ్ళు ఈ మగధీరులు. పాపం
ఏం చేస్తారూ, అవకాశం కోసం ఎదురుచూడడం తప్ప. ఇంతలో సరిత వంటగదిలోకి వెళ్ళబోతుంటే, “ఏంటీ, ఈ రోజు స్పెషల్?” అని అడిగింది లలిత. ఆమె గబగబా లిస్ట్ చెప్పి, చివరిలో “సాంబార్” అనగానే, లలిత ఉత్సాహంగా “సాంబారా!? మీ అన్నయ్య దానిలో ఎక్స్ పర్ట్ తెలుసా!” అంది. సరిత రాజేష్ వైపు చూసి “అవునా అన్నయ్యా!” అంది. అతను ఉత్సాహంగా “యా…” అన్నాడు. “అయితే కొంచెం హెల్ప్ చేయొచ్చుకదా.” అంది ఎవరూ చూడకుండా కింది పెదవిని నాలుకతో రాస్తూ. వెంటనే లలిత “అవునండీ, పోయి హెల్ప్ చేయండి.” అంది. వెంటనే సరిత “వదినా, నువ్వు మీ అన్నయ్యతో కలసి, కాస్త లోపల బట్టలు సర్దవచ్చుకదా… ప్లీజ్..” అనగానే, లలిత “ఓకే, మీ అన్నా చెల్లెళ్ళు వంట పని చూడండి, మా అన్నా చెల్లెళ్ళం ఇంటి పని చూస్తాం.” అని, శివ తో “రా అన్నాయ్యా..” అని
కదిలింది. రాజేష్ సరితనీ, శివ లలితనీ ఫాలో అయ్యారు. సరితతో పాటూ వంటగదిలోకి వెళ్ళిన రాజేష్ కాస్త పొలైట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంటే, “గదిలో బట్టలు సర్ధడానికి మినిమమ్ గంట పడుతుంది తెలుసా?” అంది సరిత నర్మగర్భంగా. వెంటనే రాజేష్ ఆనందంగా సరితని చుట్టేసాడు. అక్కడ బెడ్ రూమ్ లో లలిత వళ్ళు విరుచుకొని తలుపు బోల్ట్ పెట్టింది. రెండు వైపులా ఒకే సారి చూడలేము కాబట్టి, మనం శివ, లలితలను ఫాలో అయిపోదాం.ఆమె బోల్ట్ బెట్టగానే శివ కంగారుగా “ఏయ్! గబుక్కున వాళ్ళు వచ్చేస్తే?” అన్నాడు. “మా ఆయన సాంబారు పెట్టేసరికి మినిమమ్ వన్ అవర్ పడుతుంది.” అని, సెల్ లో ఒక గంటకు అలార్మ్ సెట్ చేసి, అతని చేతుల్ని తన నడుము మీదకి లాక్కుంది. అతను ఉత్సాహంగా “అలాగా..” అని ఆమెని దగ్గరకి లాక్కొని, తన చేతులను ఆమె పిరుదుల పైకి జరిపాడు. ఏదో అనుమానం వచ్చి తడిమితే, పేంటీ తగలలేదు. ఆశ్చర్యంగా ఆమె వైపు చూస్తే “చూసింది చాలులే, లేటవుతుందని నేనే వేసుకు రాలేదు.” అని మంచం పై కూర్చుంది. అతను గబగబా షర్ట్ తీసేయబోతుంటే, “అదెందుకూ, ఏది అవసరమో అది తియ్యి చాలు.” అని అతని బెల్ట్ పెట్టుకొని ముందుకు లాగి, బెల్ట్ బకుల్, ఫేంట్ హుక్, జిప్పూ తీసి, ఫేంట్ ని కిందకి లాగింది. అండర్ వేర్ లో బందీ అయిఉన్న అతని బుజ్జిగాడు స్వాతంత్ర్యం ప్రసాదించమని గిలగిలా కొట్టుకుంటున్నాడు. అండర్ వేర్ మీద నుండే అతని బుజ్జిగాడిని ముద్దు పెట్టుకొని, “లోపల నుండి తీసినా, మళ్ళీ లోపలకే పోవాలి. తొందరెందుకూ?” అని అండర్ వేర్ నుండి దానిని బయటకి లాగింది. బుసలు కొడుతున్న నాగులా బుస్సుమని పైకి లేచింది అది. లటుక్కున నోటితో అందుకుంది దాన్ని. ఆపుకోలేక “స్..” అన్నాడు శివ. ఆమె అతని కళ్ళలోకే చిలిపిగా చూస్తూ, నోటి నుండి దానిని బయటకి తీసి “చెప్పాకదా నిన్న, ఏం చేస్తానో..” అని మళ్ళీ అందుకుంది నోటితో.
“మ్…లలితా…నువ్వు సూపరే, నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చీకు. చెరుకు గడని పిప్పి చేసినట్టు పిప్పి చేసేయ్.” అని తమకంగా కళ్ళు మూసుకున్నాడు. ఆమె అతని చేతులని తన భుజాల పైకి వేసుకొని, ఐస్ ఫ్రూట్ ని చీకినట్టు, నెమ్మదిగా చీకసాగింది. ఆమె భుజాలని గట్టిగా నొక్కి, ఆమె చంకలలో చేతిని దూర్చి పిసకసాగాడు అతను. ఆమె “మ్..” అంటూ, అతని అంగాన్ని నోటిలోనుండి బయటకి తీసి, తోలును మొత్తం వెనక్కి లాగింది. ఎర్రటి గుండు మిలమిలా మెరుస్తుంది. ఆమె చీకుడు ఆపగానే కళ్ళు తెరిచి ఆమె వైపు చూసాడు. ఆమె చిన్నగా నవ్వి, ఆ గుండు చుట్టూ నాలుకతో రాసి, మళ్ళీ అతని కళ్ళలోకి చూసింది. ఆమె చేష్టలతో పాటూ, ఆమె చూపులూ అతన్ని చంపేస్తున్నాయి. ఆమె చేతిలో ఎగిరి పడుతున్న అతని దండం ఎంతసేపు తట్టుకొని నిలబడగలదో అర్ధం కావడం లేదు అతనికి. ఆమె మాత్రం ఒడుపుగా ఒక నరాన్ని ఒత్తి పట్టుకొని, గుండుని పెదాలతో చప్పరించసాగింది. అతను నెమ్మదిగా నడుము ఊపుతున్నాడు. ఆమె అంగం మొత్తాన్ని ముద్దులు పెడుతూ, నాలుకతో తడి చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తుంది. తట్టుకోలేక అతను కక్కేయ బోతుంటే, బోటన వేలితో ఒక నరాన్ని నొక్కిపట్టి, ఒక పదిక్షణాలు అలాగే ఉంచింది. బయటకి రాబోతున్న ద్రవం అలాగే లోపలకి వెళ్ళిపోయింది. రిలాక్సుడ్ గా ఊపిరి తీసుకున్నాడు అతను. ఈ సారి దానిని తన గొంతు వరకూ దించుకొంది లలిత. తలను ముందుకూ, వెనక్కీ ఆడిస్తూ పెదాలతో దానిని నొక్కుతూ రెచ్చిపోతుంది ఆమె. అతను ఆమె తల వెనుక చేతిని వేసి, గట్టిగా నొక్కుకొని, నడుము ఊపడం తప్ప ఏమీ చేయలేక పోతున్నాడు. ఆమె తన అతను కక్కేయకుండా జాగ్రత్త పడుతూ, కుతి తీరేంత వరకూ చప్పరించీ “మ్…ఐస్ ఫ్రూట్ బావుంది. మరి నువ్వు ఐస్ క్రీమ్ ఏమైనా తింటావా!?” అంది కొంటెగా . అతను ఆమె ముందు మోకాళ్ళపై కూర్చుని, ఆమె చీరని పైకి లేపేసాడు. “మ్..” అని మంచంపైకి వాలుతూ, తన కాళ్ళు ఎడం చేసింది ఆమె. ఇంతలో అతను పైకి లేచాడు. “మ్..” అంది ఏమయ్యిందీ అన్నట్టు. అతను టేబుల్ పైన ఉన్న టార్చ్ లైట్ తీసుకొని, ఆమె తొడల మధ్యలో ఫోకస్ చేసాడు. అతను అలా చేయగానే ఆమెకి కైపెక్కి పోయింది. టర్చ్ లైట్ వెలుతురులో తడెక్కి పోయిన ఆమె పువ్వు మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. ఆమె పూ..పెదవులు కంటికి కనిపించనంత చిన్నగా కంపిస్తున్నాయి. అతను వేళ్ళతో వాటిని ఒకసారి పరామర్శించాడు. అవి వణికే వేగం పెరిగింది. ఆ వణుకుని ఆపడానికి అన్నట్టు అతను రెండు వేళ్ళతో పూ..పెదవులు రెండింటినీ కలిపి గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. “స్…” అంది ఆమె తన మొత్తను పైకి ఎత్తుతూ. అతను నెమ్మదిగా తన వేళ్ళతో ఆమె పూపెదవులను విడదీసి, నెమ్మదిగా ఒక వేలిని లోపలకి తోసాడు. ద్వారం మొదటిలోనే తగిలింది ఆమె కామ కీల. దానిపై ఒడుపుగా నొక్కగానే, ఆమె ఎగిరిపడి “శివా..” అంది తమకంగా. అతను తన తలను ఆమె తొడల మధ్యకి దూర్చి, ఆమె మదన కీలను ముని పళ్ళతో చిన్నగా కొరికాడు. “మ్మ్..మ్మ్..” అని మొత్తను పైకెత్తి, అతని తలని కొట్టింది ఆమె. అతనికి పట్టు దొరికినట్టయ్యి, అలాగే దానిని పంటితో చిన్నగా రాస్తూ, నాలుకతో లోపల లోతుల్ని కొలవసాగాడు. ఆమె అల్లాడిపోతూ “స్..స్..” అంటూ వగరుస్తూ, చిక్కని ఐస్ క్రీమ్ ని ప్రసాదంలా అతనికి అందిస్తుంది. చివరకి ఇక తట్టుకోలేక, “మ్..వచ్చేయ్…రా..” అంది. అతను అత్రంగా ఆమెమీదకి పాకి, తోడల మధ్యలో తన దండాన్ని వేడిగా దింపాడు. “ఊమ్…” అంది తమకంగా ఆమె. ఆమెకి నచ్చే స్టైల్ లో విరగ కుమ్మడానికి రెడీ అయ్యి ఒక్కపోటు పొడవగానే, మంచం గట్టిగా కిర్రు మంటూ శబ్ధం చేసింది. అతను భయంతో ఆగిపోయి, నెమ్మదిగా వాయించసాగాడు. అప్పటికే రసాన్ని వరదలా చిందిన ఆమె పువ్వు ఆ చిన్న వాయింపునే తట్టుకోలేక మెత్తగా మూలుగుతుంది. దానితోపాటే ఆమె కూడా “మ్..హా..” అని మూలుగుతుంది కళ్ళు మూసుకొని. ఆమె అలా మూలుగుతుంటే, ఒక పక్క విపరీతంగా కసెక్కి పోతున్నా, చప్పుడు వినబడకుండా ఆడిస్తుంటే, సెల్ లో సెట్ చేసిన అల్లర్మ్ గణగణమని మోగడం ప్రారంభించింది. ఇక ఆగలేక, ఆ శబ్ధంలో మంచం శబ్ధాన్ని కలిపేస్తూ గట్టిగా నాలుగు కుమ్ములు కుమ్మి, ఆమెలోకి కక్కేసాడు శివ.
ఇక వంటగదిలో ఏమి జరిగిందో చూద్దాం.
సరితతో పాటూ వంటగదిలోకి వెళ్ళిన రాజేష్ కాస్త పొలైట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంటే, “గదిలో బట్టలు సర్ధడానికి మినిమమ్ గంట పడుతుంది తెలుసా?” అంది సరిత నర్మగర్భంగా. వెంటనే రాజేష్ ఆనందంగా సరితని చుట్టేసాడు. ఆమె అతన్ని విడిపించుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ “అయ్యో! పొరపాటున వాళ్ళు బయటకి వస్తే!?” అంది కాస్త కంగారుగా. “వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే.” అంటూ, ఆమె పిరుదులపై చేయి వేసి నొక్కాడు రాజేష్. సరిత “స్..” అని, “అబ్బా! వెంటనే ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసేయడంలో మాస్టర్ వి నువ్వు.” అంది కువకువలాడుతూ. “స్టార్ట్ చేయడానికి సరిపడే కీ ఇక్కడే ఉందిగా.” అన్నాడు లెగిసిన తన అంగాన్ని, ఆమె పొత్తికడుపుపై వత్తుతూ. “మ్..” అని మూలిగింది సరిత. ఆమెని అలాగే తీసుకుపోయి గోడకి ఆనించాడు. చేతుల్ని ముందుకు తెచ్చి, ఆమె నడుముని పిడికిళ్ళలో నలుపుతూ “ఏంటీ! ఒక్కరోజులోనే నీ నడుము చిక్కిపోయిందీ!” అన్నాడు ఆమె బుగ్గను నాకుతూ. “మ్…రాత్రంతా నీ మీద బెంగ పెట్టుకొనీ..” అంది ఆమె. మరింత కసిగా ఆమె నడుముని నలుపుతూ, నాలుకతో ఆమె కింద పెదవిని రాయసాగాడు. “స్..” అని మూలుగుతుంది ఆమె పరవశంగా. “నీ మూలుగులతోనే సగం మూడ్ తెప్పించేస్తావే..” అంటూ, ఆమె పెదవిని కసుక్కున కొరికాడు. “అబ్బా…” అంది ఆమె తమకంగా, మొత్తను ముందుకు నెడుతూ. అతను తన చేతిని ఆమె పొత్తికడుపు పైకి తెచ్చి, నిమురుతూ, చేతిని చీర కుచ్చిళ్ళ లోనికి దూర్చి, ఆమె బిళ్ళను మెత్తగా పిసికాడు. “ఆహ్…రా…జే…ష్…” అంది ఆమె నిలువెల్లా వణికిపోతూ. అతను ఆమె బిళ్ళను అలాగే నలుపుతూ, చేతిని మరింత లోపకి తోసాడు. ఆమె అతనికి అనువుగా, తన కాళ్ళను కాస్త ఎడం చేసింది. అదే అదనుగా అతను తన వేలిని ఆమె పువ్వు లోనికి కసుక్కున తోసాడు. “అవ్..” అంది ఆమె తన తొడలను దగ్గరకి నొక్కుకుంటూ. వెచ్చగా తడిగా తగులుతుంది ఆమె పూ..లోపలి భాగం అతని చేతికి. నెమ్మదిగా వేలితో కెలకసాగాడు అతను. ఆమె గిలగిలలాడిపోతూ, “స్..హబ్బా…నీ వేలితోనే సగం స్వర్గం చూపిస్తున్నావ్ కదరా…” అంది మైకంగా. అతను మరింత సమ్మగా కెలుకుతూ, “మరి, నాకు కూడా చూపించవచ్చుగా సగం స్వర్గం.” అన్నాడు. ఆమె అతని జిప్ ని కిందకి లాగి, అండర్ వేర్ లో చెయ్యి పెట్టి, అతని అంగాన్ని అందుకొని బయటకి లాగింది. అప్పుడే కొలిమినుండి తీసిన ఇనప కడ్డీలా కాలిపోతుంది అది. దానిని తన బొడ్డుకి ఆనించుకొని “మ్..” అంది ఆమె. అతను ఆమె బొడ్డులోకి ఒక్కసారిగా గుచ్చాడు తన అంగాన్ని. పొత్తికడుపులోకి అది మెత్తని కత్తిలా దిగేసరికి “మ్..” అని అరిచింది ఆమె. దాన్ని అలాగే చేత్తో పట్టుకొని, పొత్తి కడుపుని ముందుకూ, వెనక్కీ ఆడిస్తూ…దాని కొనకి రాపిడి కలగజేస్తుంది. చేత్తో దానిని కసిగా నలుపుతుంది. ఆమె చేష్టలకి కసెక్కిపోతుంది అతనికి. అలాగే కసిగా నలుపుతూ “కనిపిస్తుందా సగం స్వర్గం..” అంది ఆమె. “సగం కాదే, ముప్పాతిక స్వర్గం కనిపిస్తుంది.” అంటూ, మరింత గట్టిగా బొడ్డులోకి గుచ్చసాగాడు. “స్..ఆహ్..మ్..” అంటూ మెలికలు తిరిగిపోతుంది ఆమె. తమకం ఆపుకోలేక అతని పెదవులను తినేయసాగింది. ఇంతలో అతను ఆమెని గోడకు ఆనించే, ఆమె చీరను పైకెత్తేసాడు. తొడల మధ్యలో రెండు చేతులూ ఉంచి, ఆమె పిరుదులను ఆసరాగా చేసుకొని, ఆమెని కాస్త పైకెత్తి, తన అంగాన్ని ఆమె పూ చీలికకు ఆనించాడు. ఆమె ఒక కాలిని పైకెత్తి, అతని నడుము చుట్టూ వేసింది. అతను గురి చూసి ఒక్కపోటు పొడిచాడు. “మ్..” అంటూ, ఒక్క ఉదుటున రెండో కాలు కూడా లేపి, అతని నడుము చుట్టూ బిగించింది. అతను ఆమె పిర్రల కింద తన చేతులను అలాగే ఉంచి, ఆమెని గోడకి అదిమి పెట్టి, కసిగా కుమ్మసాగాడు. ఆమె మరింత కసిగా అతని మెడను, బుగ్గలనూ, పెదాలనూ కొరుకుతూ రెచ్చిపోతుంది. వెనకనుంది గోడ దాపూ, ముందు నుండి ప్రియుని తోపూ…ఆమెని కుమ్మేస్తున్నాయ్. “పొడవరా, రంకుమగడా…అవతల నా మొగుడు ఉన్నాడని చూడకు…మ్…మ్..కుమ్ము..” అంటూ తన మొత్తతో అతన్ని మొత్తేస్తుంది. అప్పటికే ఆమె ఊటబావిలో వస్తున్న వరదలకి, అతని అంగం మరింత సాఫీగా తన పని తాను చేసుకుపోతుంది. అసలే కొత్త పొజిషనూ, పైగా పక్క గదిలో ఆమె మొగుడు ఉండగా, తను ఆమెని కుమ్ముతున్నానన్న మగతనపు సేటిస్ఫేక్షన్ తో, అతను క్లైమేక్స్ కి చేరుకున్నాడు. అప్పటికి ఆమెకూడా సంతృప్తి అంచులకి చేరుకొని రొప్పుతుంది. “మ్… కార్చేయరా… లేక పోతే నా పువ్వు సొమ్మసిల్లిపోతుందీ…” అంది కసిగా. ఆమె అలా అనడంతోనే అతను జివ్వున ఆమెలోకి తన రసాన్ని ఎగజిమ్మాడు. “స్..” అంటూ, ఆమె అతనికి అతుక్కుపోయింది. కొద్దిసేపు ఒకరి మొహాలను మరొకరు నాకుతూ ఉండిపోయారు. ఇంతలో స్టవ్ పైన పెట్టిన రైస్ కుక్కర్ ‘కయ్’ మని విజిల్ వేయగానే, ఇద్దరూ ఉలిక్కిపడి విడిపోయారు. గబగబా పక్కనే ఉన్న కామన్ బాత్ రూం లోకి పోయి, క్లీన్ చేసుకొని, ఏమీ ఎరగనట్టు వంటగది లోకి చేరుకొని, వంట పని మొదలెట్టారు. మరో పది నిమిషాలకి లలిత, శివలు బయటకి వచ్చారు. రాగానే లలిత వంట గదిలోకి దూరింది. రాజేష్ బయటకి వచ్చేసాడు. వస్తూ, లలితను వెనకనుండి కేజువల్ గా చూస్తే, అక్కడ కాస్త తడిగా కనిపించింది. అనుమానంగా భృకుటి ముడివేసాడు. లలితతో పాటూ వంటగదిలోకి వెళ్ళిన శివ కాళ్ళకి జిగురుగా ఏదో అంటుకుంటే, కిందకి చూసాడు. అక్కడ రెండు చుక్కలు తెల్లగా ఉన్న ద్రవం చూసాడు. అనుమానంగా తన పెళ్ళాన్ని చూసాడు. ఆమె జుట్టురేగిపోయి ఉంది. అక్కడితో ఇద్దరి మిత్రులకూ అర్ధమయింది. ఒకరికి తెలియకుండా మరొకరు పక్కోడి పెళ్ళాలని వాయించేస్తున్నామని. ఆ తరువాత ఇద్దరు మిత్రులూ అన్యమనస్కంగానే భోజనం చేసారు. కొద్దిసేపటి తరువాత రాజేష్, లలిత తమ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు.
ఆ రాత్రంతా ఆ మగాళ్ళకు నిద్ర పట్టలేదు. తాను చేసిన తప్పే అవతలి వాళ్ళు చేసారన్న స్పృహే కలగడం లేదు వాళ్ళకి. ఎవరికి వారు, తన భార్య పరాయి మొగుడితో పడుకోవడం తమ మగతనానికి అవమానంగా ఫీల్ అవుతున్నారు. లేచి తమ భార్యలని నిలదీద్దాం అనుకొని, అంతలోనే మరింత బలమైన ఆధారం దొరికే వరకు వెయిట్ చేయాలి అనుకున్నారు. అంతే కాదు, ఆ ఆధారం దొరికే అవకాశం తామే ఇవ్వాలని కూడా డిసైడ్ అయ్యారు. మరుసటి రోజు నుండి తమ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
మొదటగా శివ చేసిన ఏర్పాట్లు ఏమిటో చూద్దాం.
అతను తనకు తెలిసిన మీడియా మిత్రుని ద్వారా కొన్ని రహస్య కెమేరాలు సంపాదించి, భార్య లేనప్పుడు ఇంట్లో రహస్య ప్రదేశాల్లో అమర్చాడు. వంటగది, బాత్ రూం లతో సహా ఏ ప్రదేశాన్నీ వదిలి పెట్టలేదు. ఒకసారి అన్నిటినీ చెక్ చేసుకొని “నీయమ్మా! నాకే ద్రోహం చేస్తావా! నీ బండారం ఎలా బయట పెడతానో చూడు.” అనుకున్నాడు కసిగా. సాధ్యమైనంత వరకూ ఇంటికి లేట్ గా వస్తూ, ఆ విషయాన్ని భార్యకి తెలిసేటట్టు చేసాడు. ఇంటికి వచ్చాకా, భార్య లేనప్పుడు, ప్రతీరోజూ ఆ కెమేరాల ఫుటేజ్ పరిశీలించసాగాడు. అయితే అతనికి అనుమానించ దగ్గ అంశం ఏమీ కనిపించలేదు. ఒక వారం తరువాత, “అనవసరంగా తన భార్యని అనుమానించానా !” అని అనుకున్నాడతను.
మరోవైపు రాజేష్, తెలిసిన కాంటాక్ట్స్ తో, లలిత సెల్ ని ట్రేప్ చేయించాడు. తను కేంప్ కి వెళుతున్నానని అబద్దం చెప్పి, ఒక హొటల్ లో రూమ్ తీసుకొని, ఆమెకి వచ్చే ప్రతీ కాల్ వినసాగాడు. వారం రోజులు విన్నా, అతనికి అనుమానాన్ని బలపరిచే ఒక్క కాల్ కూడా రాలేదు. “అనవసరంగా ఆమెని అనుమానించానా!” అన్న అనుమానం అతనికి కూడా కలిగింది.
మొత్తానికి శివ, రాజేష్ లు ఇద్దరూ అయోమయంలో పడిపోయారు. వీళ్ళని అయోమయంలో పడేసిన వాళ్ళ పెళ్ళాలు మాత్రం మామూలుగానే ఉన్నారు. వాళ్ళు అలా ఉండడానికి కారణం తెలియాలంటే, మళ్ళీ వారం రోజులు వెనక్కి వెళ్ళాలి. మరి, సరదాగా వెళ్ళి చూద్దామా!?
దాదాపు వారం క్రితం శివ ఇంట్లో జరిగిన భాగోతంలో మొగుళ్ళకు పెళ్ళాల మీద అనుమానం వచ్చినట్టుగానే, పెళ్ళాలకు కూడా మొగుళ్ళమీద అనుమానం వచ్చింది. ఆ రోజు సాయంత్రం ఇద్దరూ గుళ్ళో కలుసుకున్నారు. మొదట లలితే అడిగింది “వదినా! ఒకమాట అడుగుతాను, నిజం చెబుతావా?” అని. సరితకి అర్ధమైపోయింది ఆమె అడగదలుచుకున్నదేమిటో. “నేనూ అడిగితే, నువ్వు కూడా నిజం చెబుతావా?” అంది ఆమె నవ్వుతూ. దానితో లలిత కూడా నవ్వేసి “సో, మనిద్దరం పరాయి మొగుళ్ళతో దెంగించుకుంటున్నామన్న మాట.” అంది. వెంటనే సరిత “మన రంకు వ్యవహారంపై మన మొగుళ్ళకి అనుమానం వచ్చినట్టుంది.” అంది. “అవును, నాకు కూడా అదే డౌట్ వచ్చింది. ఏం చేద్దాం!?” అంది లలిత. “ఏముందీ, కొంత కాలం మనం మన రంకు మొగుళ్ళని దగ్గరకి రాకుండా చూసుకుంటే సరి.” అంది సరిత. లలిత ఏమీ మాట్లాడకుండా తల దించుకుంది. అదిచూసి సరిత “ఏంటి వదినా, మీ అన్నతో కొంతకాలం వేయించుకోకుండా ఉండలేవా!?” అంది హాస్యంగా. “ఆఁ..నువ్వు మాత్రం? మీ అన్నయ్య మొడ్డ వదిలి ఉండగలవా?” అంది లలిత. పకపకా నవ్వింది సరిత. “అమ్మో! పైకి అమాయకురాలిలా కనిపిస్తావు గానీ, చాలా కసి ఉందే!” అంది సరిత. “అదేగా మీ ఆయనకి నచ్చింది.” అంది లలిత. మళ్ళీ నవ్వి చెప్పింది సరిత, “జాగ్రత్త వదినా, ఒక వారం, పదిరోజులు ఓపిక పట్టు. మళ్ళీ మన రంకు సంసారాలు మొదలెడదాం.” అని, జాగ్రత్తలు చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. అదీ కథ. అందుకే మొగుళ్ళకి దొరకకుండా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసేసారు. ఈ పిచ్చిమొగుళ్ళు మాత్రం తమ భార్యలను అపార్ధం చేసుకున్నందుకు కుమిలిపోయి, అందుకు పరిహారంగా తమ భార్యలతో కలసి, సెకండ్ హానీమూన్ కి ప్లేన్ చేసారు. అనుకోకుండా జంటలు రెండూ ఒకేఊరికి, ఒకే ట్రైన్ లో టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారు. ( “అనుకోకుండా..” అనేది భర్తల ఫీలింగ్. ఈ విషయంలో భార్యల ప్లేనింగ్ ఉందన్న విషయం వాళ్ళకి తెలీదు పాపం.)
ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్స్ వాళ్ళవి. ఎలానూ వెళ్ళేది ఒకేఊరు కాబట్టి, భార్యల సలహా మీద, టీ.సీని మేనేజ్ చేసి, ఒకే క్యూబికల్ లో బెర్త్ లు సంపాదించారు. లోపల ఒక సీట్ మీద లలిత, రాజేష్ కూర్చున్నారు. ఎదురు సీట్ మీద, లలితకు ఎదురుగా శివ, రాజేష్ కి ఎదురుగా సరిత కూర్చున్నారు. ట్రైన్ బయలుదేరింది. అందరూ సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. ఇంతలో లలిత పైట కాస్త పక్కకి తప్పించింది, సళ్ళ మధ్య చీలిక కనిపించీ కనిపించనట్టుగా. నెమ్మదిగా కాలిని ముందుకి జరిపి, శివ కాలిని తొక్కింది. అతను ఉలిక్కిపడి ఆమెని చూసాడు. ఆమె చిన్నగా నవ్వుతూ తన సళ్ళ వైపు చూడమన్నట్టు సైగ చేసింది. ఆ మాత్రం చూసేసరికే అతని నరాలు జివ్వుమన్నాయి. అది గమనించిన సరిత “అమ్మ దొంగముండా, మొదలెట్టేసింది.” అనుకొని, తను కూడా రాజేష్ కాలిని కెలికింది. అతను కంగారుగా సరితని చూసాడు. ఆమె రహస్యంగా ఒక ముద్దుని విసిరింది. ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోయాడతను. మొగుళ్ళ అవస్తలు చూసి, పెళ్ళాలు విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేయసాగారు. ఆ ఎంజాయ్ మెంట్ లో, వాళ్ళకి కింద వేడెక్కిపోసాగింది. నెమ్మదిగా లేచి ఇద్దరూ టాయిలెట్ దగ్గరికి చేరారు. అక్కడికి చేరగానే లలిత సరితని గట్టిగా పట్టుకొని “వదినా, ఇంజన్ ఫుల్ గా వేడెక్కిపోయింది. ఎలా?” అంది. “నాకూ అలానే ఉంది వదినా. అర్జెంట్ గా మీ ఆయనది దిగితేగానీ చల్లారేట్టు లేదు. ఏం చేద్దాం?” అంది దిగులుగా. “హబ్బా!” అని మూలిగింది లలిత. “ఏమయిందీ?” అంది సరిత. “ఇవి చూడు ఎలా బరువెక్కిపోయాయో!?” అంది లలిత తన సళ్ళని చూపిస్తూ. సరిత అటూఇటూ చూసి, ఆమె సళ్ళపై చేతులు వేసి కసిగా నొక్కింది. “స్..” అంది తమకంగా లలిత. ఆమె అలా అనేసరికి తట్టుకోలేక చటుక్కున దగ్గరకి లాక్కొని, ఆమె పెదాలపై ముద్దుపెట్టేసింది సరిత. “అబ్బా, వదినా..” అంటూ ఆమెని గట్టిగా అదిమేసుకుంది లలిత. “అబ్బా, ఎంత దూల ఉందే నీకూ!?” అంటూ, ఆమె పిర్రలపై చేయి వేసి నలపసాగింది సరిత. ఇంతలో తన చేతులని సరిత పిర్రలపై వేసి, వత్తుతూ “అబ్బా, నీ పిర్రలు ఏం మెత్తగా ఉన్నాయి వదినా, అందుకే మీ అన్నయ్య అలా పడి చస్తున్నాడు.” అంది. ఇద్దరికీ ఆరాటం పెరిగిపోసాగింది. లలిత ఇక తట్టుకోలేక, సరితను టాయిలెట్ లోకి లాగి బోల్ట్ పెట్టేసింది. సరిత కంగారుగా “ఏయ్! ఏమిటిదీ!?” అంది. “ప్లీజ్, ఏదో ఒకటి చెయ్ వదినా, తట్టుకోలేకపోతున్నానూ…” అంటూ ఆమెని మీదకి లాక్కుంది. అమెకి కూడా వేడిగానే ఉండడంతో, లలితను గట్టిగా కౌగిలించుకొని “మ్…ఏం చెయ్యమంటావు చెప్పూ?” అంది. బదులుగా ఆమె తన పెదవులను సరిత పెదవులకు ఆనించింది. ఆమె చిన్నగా లలిత కింద పెదవిని అందుకుని చప్పరించసాగింది. “మ్…” అని తియ్యగా మూలిగింది లలిత. ఆమె మూలుగుడికి అకస్మాత్తుగా తాను మగాడిని అయిపోయిన ఫీలింగ్ వచ్చేసింది సరితకు. అంతే, చిన్నగా లలిత పెదవిని కొరికింది. “అహ్..” అంది ఆమె. తరువాత లలిత పైట తొలగించి, ఆమె జాకెట్ హుక్స్ తొలగించింది. నల్లరంగు బ్రాలో వెన్నముద్దల్లా మెరిసి పోతున్నాయి ఆమె సళ్ళు. వాటిని చూస్తూంటే సరితకే నోరూరిపోయింది. బ్రాని తప్పించి, రెండు సళ్ళనూ మెత్తగా పిసక సాగింది. తన్మయత్వంతో కళ్ళుమూసుకొని “స్..అబ్బా వదినా…అలాగే పిసుకు వదినా..” అంటూ అల్లాడి పోతుంది లలిత. వాటిని అలా నలుపుతూనే, లలిత పెదవులను కసిగా చీకుతుంది. అలా చీకుతుంటే, అదోరకమైన మత్తు ఆవరిస్తుంది సరితకి. మరింత జుర్రుకోడానికి, తన నాలుకను ఆమె నోట్లోకి దూర్చింది. తన నాలుకతో ఆమె నాలుకను పెనవేసింది లలిత. కింద పువ్వులో దండాన్ని వేసి వాయిస్తున్నట్టు, లలిత నోటిలో తన నాలుకతో వాయించసాగింది సరిత. సరిత నాలుక ఆమె బుగ్గలకు తగుతూ ఉంటే, సన్నగా మూలుగుతుంది లలిత. ఆ సుఖానికి ఆమె కళ్ళు తేలిపోతున్నాయి. తట్టుకోలేక, సరిత పిర్రలను కసిగా నలిపేస్తుంది. లలిత నోటిని అలా కాసేపు వాయించి, కిందకి దిగింది సరిత. వెన్న ముద్దల్లా ఊరిస్తున్న సళ్ళను నోటితో అందుకుంది. లలిత ఆమె తలను తన సళ్ళకి గట్టిగా అదుముకుంది. సరిత, లలిత సళ్ళను చీకుతూనే, ఆమె చీరను పైకి లేపింది. పేంటీ పక్కనుండి సందు చేసుకొని, ఆమె పువ్వులో వేలు పెట్టింది. “ఓహ్…” అంటూ, ఒక కాలిని టాయ్ లెట్ బేసిన్ పై పెట్టింది లలిత. మరింత అనువుగా ఉండడంతో, తన వేలిని మరింత కసిగా లోపలకి నెట్టింది సరిత. “ఆవ్..హా..వదినా, ఇంకా లోపలకి పెట్టు వదినా..” అంటుంది లలిత చిగురుటాకులా వణికిపోతూ. సరిత వేలిని కాస్త పక్కకి తిప్పేసరికి, లలిత క్లిటారిస్ కిటకిటా కొట్టుకుంటూ వేలికి తగిలింది. దానిని గట్టిగా అదిమే సరికి, ఒక్కసారిగా ఎగిరిపడి “మ్..” అని మూలిగింది లలిత. సరిత వేలికి దొరికిన క్లిటారిస్ ను మృదువుగా సవరదీస్తూ, లలిత సళ్ళను కసిగా కుడవసాగింది. దాంతో లలితకు లోపల రసాలు విపరీతంగా ఊరసాగాయి. “హ..హా..హా..” అంటూ రొప్పుతుంది. అలా రొప్పుతూనే క్లైమేక్స్ కు చేరుకుంది. ఆమె ఊపిరి తీయడంలో వచ్చిన తేడాను గమనించగానే, సరితకు అర్ధమైపోయింది, ఆమెకి పూర్తిగా దూల తీరిపోయిందని. మరి కొన్నిసార్లు, లలిత క్లిటారిస్ ను మీటి, నెమ్మదిగా వేలిని బయటకి తీసేసింది. లలిత నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి “థేంక్స్ వదినా..” అంది మనస్పూర్తిగా. సరిత చిన్నగా నవ్వి ఆమెని ముద్దు పెట్టుకొని “ఇక వెళదామా!” అంది. లలిత సిగ్గుగా తల ఊపి, బట్టలు సర్దుకోగానే, ఇద్దరూ బయటకు వచ్చి, తమ మొగుళ్ళ దగ్గరకి చేరారు. వాళ్ళు ఆశ్చర్యంగా పెళ్ళాలని చూసి “ఇంతసేపు ఏం చేస్తున్నారూ?” అని అడిగారు. “ఆడాళ్ళకు అనేకమైన పనులు ఉంటాయి. అన్నీ మీకు చెప్పాలా!?” అని కసురుకొని, ఇద్దరూ పై బెర్త్ ఎక్కి పడకేసేసారు.
మర్నాడు ఉదయం ఎనిమిదింటికి ట్రైన్ దిగారు వాళ్ళు. ముందుగానే బుక్ చేసుకున్న హోటల్ కి వెళ్ళి, రూమ్స్ లోకి చెక్ ఇన్ అయ్యి, రిఫ్రెష్ అయ్యారు. తరువాత బయటకి వచ్చి, సాయంత్రం వరకూ సైట్ సీయింగ్ లో ఎంజాయ్ చేసారు. తరువాత ఒక రెస్టారెంట్లో సెటిల్ అయ్యారు. ఎప్పటిలాగే శివ ఎదురుగా లలిత, రాజేష్ ఎదురుగా సరిత కూర్చున్నారు. ఇద్దరు ఆడవాళ్ళూ తమ కాళ్ళు ముందుకి జరిపి, తమ ప్రియుల కాళ్ళు తాకారు. వాళ్ళు మొదట ఉలిక్కిపడినా, ప్రియురాళ్ళ స్పర్శ తగిలి చాలా కాలం కావడంతో, ఎగ్జైట్ అయ్యి, నెమ్మదిగా వాళ్ళ కాలివేళ్ళతో ఆడుకోసాగారు. ఆడాళ్ళిద్దరికీ దురద విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఎలాగైనా ఆ రాత్రి ప్రియుడితో వాయింపు లేకపోతే, తట్టుకునేట్టు లేదు వాళ్ళ పరిస్థితి. లలితకైతే మరీ ఎక్కువగా ఉంది. ఆమె టేబుల్ కిందనుండి ఒక కాలు ఎత్తి, శివ కాళ్ళ మధ్య నుండి పైకి లేపుతూ, నెమ్మదిగా అతని తొడల మధ్యకి చేర్చి, అతని అంగంపై బొటనవేలితో చిన్నగా నొక్కింది. అతను ఉలిక్కిపడి, పక్కనే ఉన్న సరిత వైపు చూసి, ఆమె తనని గమనించక పోవడంతో, నెమ్మదిగా తన కుర్చీని టేబుల్ లోపలకి జరిపుకున్నాడు. అతను అలా జరపడం కను చివర్లనుండి గమనించి, ఓరగా లలిత వైపు చూసింది. ఆమె చిలిపిగా నవ్వింది. “సరే, కానీయ్.” అన్నట్టుగా లలిత వైపు చూపు విసిరి, తను రాజేష్ పై కాన్సెంట్రేట్ చేసింది.
ఇటువైపు లలిత, శివ అంగంపై తన బొటనవేలితో వత్తిడి పెంచసాగింది. దానితో అల్లాడిపోసాగాడు శివ. మెల్లగా తన చేతిని, కాళ్ళమధ్యకి చేర్చి, లలిత పాదంపై చిన్నగా నొక్కసాగాడు. ఆమె రెండో కాలితో, అతని కాలిపై చిన్నగా తన్నింది. అతను అర్ఢం చేసుకొని, నెమ్మదిగా తన కాలితో, ఆమె చీరను పైకి ఎత్తసాగాడు. ఆ లేట్ ని భరించలేక, తనే చీరను తొడలవరకూ ఎత్తేసింది లలిత. శివ తన కాలి వేళ్ళతో, ఆమె తొడలను నొక్కుతూ, ఆమె పువ్వు వద్దకి చేరుకున్నాడు. ఆమె కాస్త ఎడ్జస్ట్ అయ్యి, పేంటీని కాస్త జరిపి, అతని బొటనవేలు, తన పూ.. చీలికను తాకేట్టుగా కూర్చుంది. అతను నెమ్మదిగా వేలిని లోపలకి తోసి, కెలకసాగాడు. అప్పటికే చిత్తడిగా ఉన్న ఆమె పువ్వు, అతని వేలికి సులువుగానే దారి ఇచ్చింది. వేలిని కాస్త లోపలకి తోసి, పూ…గోడలకు అదుముతూ, ముందుకూ వెనక్కూ కదపసాగాడు. ఆ తమకంలో మూలగడానికి కూడా అవకాశం లేకపోవడంతో, వస్తున్న మూలుగును గొంతులోనే ఆపుకుంటూ పరవశించిపోసాగింది లలిత. ఆ పరవశంలో అతని అంగాన్ని, బొటన వేలితో పిచ్చిపిచ్చిగా నొక్కేయసాగింది. ఫేంటూ, అండర్ వేర్ లో ఇరుక్కుపోయిన అంగం బయటకి వచ్చే దారిలేక, గిలగిలా కొట్టుకుంటున్నాడు శివ. ఇటువైపు, వేలి తోపుడుతో లలితకి స్వర్గం కనబడుతుంటే, అతనికి బాధతో నరకం కనిపించసాగింది. ఇద్దరికీ అంత ఏ.సీ హొటల్ లోనూ చెమటలు పడుతున్నాయి. కొద్దిసేపటికి లలితకి దూల కాస్త ఉపశమించింది. నెమ్మదిగా అతని తొడల మధ్యనుండి కాలిని కిందకి దించింది. “హమ్మయ్య.” అనుకున్నాడు శివ. అతను కూడా తన కాలిని కిందకి దించి మామూలుగా కూర్చున్నాడు. కాసేపటికి ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ వచ్చేసింది. అందరూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ, డిన్నర్ ముగించి లేచారు.
The post పరాయి మొగుడు – పక్కోడి పెళ్ళాం 4 appeared first on Telugu Sex Stories.