పరాయి మొగుడు – పక్కోడి పెళ్ళాం 7

బయటకి వెళ్ళిన మగాళ్ళు తిరిగి వచ్చేసరికి, ఇద్దరూ ఏమీ ఎరగనట్టు కూర్చున్నారు. సాయంత్రానికి టిక్కెట్లు తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు. ఇక మిగిలిన సమయమంతా అక్కడ షాపింగ్ చేయడానికీ, మిగిలిన ప్రదేశాలని చూడడానికీ సరిపోయింది. మొత్తానికి అన్నీ సర్దుకొని, ట్రైన్ ఎక్కేసారు. సామాన్లను సర్దేసరికి ట్రైన్ కదిలింది. లలిత, సరిత నెమ్మదిగా లేచి డోర్ దగ్గరకి చేరి కబుర్లలో పడ్డారు. అంతలో ఒక వ్యక్తి వాళ్ళ దగ్గరకి వచ్చి, పలకరింపుగా నవ్వాడు. వాళ్ళు అయోమయంగా చూసేసరికి, “మీరు దిగిన లాడ్జ్ లోనే నేను పని చేసేది.” అన్నాడు.
“అలాగా!” అన్నట్టు నవ్వారు ఇద్దరూ. “మీరిద్దరూ నాకో పని చేసిపెట్టాలి.” అన్నాడతను. ఇద్దరూ ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకున్నారు. “మీ మొహాలు చూసుకోవడం కాదు. కాస్త ఇది చూడండి.” అంటూ, తన సెల్ లో ఒక విడియో చూపించాడు. అది చూడగానే సరిత మొహం మాడిపోయింది. అది తను రాజేష్ తో తోటలో రెచ్చిపోతున్నప్పుడు తీసిన విడియో. “నైటీ తో అంత రాత్రి బయటకు వెళ్తుంటే, డౌట్ వచ్చి ఫాలో అయ్యా. లైట్ తక్కువయినా బాగా వచ్చిందిగా విడియో.” అన్నాడతను వంకరగా నవ్వుతూ. సరిత గొంతు తడారిపోతుంది. లలిత సానుభూతిగా ఆమె భుజంపై చేయి వేసింది.
ఆమెని చూస్తూ, “మీ విడియో ఇంకా బాగా వచ్చింది.” అంటూ, మరో విడియో చూపించాడు. రూమ్ లో ఆమె శివతో రెచ్చిపోతున్న విడియో. “ఇలాంటి బేరాలు తగులుతాయనే కొన్ని రూముల్లో కెమేరాలు ఏర్పాటు చేసా. మీ బేడ్ లక్. సరిగ్గా కెమేరా ఉన్న రూమ్ లోనే చేరారు.” అన్నాడు. లలిత, సరిత ఇద్దరూ వణికిపోసాగారు. కొద్ది నిమిషాలు ఆగి, “చెప్పండి. నేను అడిగింది చేస్తారా!?” అన్నాడతను. లలిత కాస్త తేరుకొని, భయం భయంగా అడిగింది, “ఏం చేయాలీ?” అని. అతను దీర్ఘంగా ఊపిరితీసుకొని, “ఇద్దరు ఆడవాళ్ళని ఒకేసారి, ఒకే బెడ్ మీద అనుభవించాలని ఎన్నాళ్ళనుండో కోరిక.
ఇంతవరకూ మీ అంత కసి ఉన్న ఆడవాళ్ళను ఎప్పుడూ చూడలేదు.” అని నవ్వుతూ, మరో విడియో ప్లే చేసాడు. అది సరిత, లలితలు రూమ్ లో చేసుకున్న శృంగారం. అతను వేడెక్కిపోతూ, “నీయమ్మ, ఎంత కసిగా ఉన్నారే! అప్పుడే లోపలకి వచ్చి వంగోబెట్టి దెంగేద్దామనిపించింది. అంతలోనే మీ మొగుళ్ళు వచ్చేసారు. సరే చెప్పండి. ఎప్పుడు చేసుకుందాం!?” అన్నాడు. ఇద్దరూ ఏమీమాట్లాడలేదు. అసలు బుర్ర పని చేస్తేనే కదా ఏమైనా మాట్లాడేది. వాళ్ళ పరిస్థితి అర్ధం చేసుకున్నట్టు, “సరే! ఇంతకు మించి మీకు దారి లేదు. మీ ఎడ్రెస్ లు నాకు తెలుసు. రిజిస్టర్ లో రాసారుగా. ట్రైన్ దిగేలోగా, ఎవరింటికి రమ్మంటారో చెప్పండి చాలు.” అన్నాడు.
అతను ఆ మాత్రం గేప్ ఇచ్చేసరికి గబగబా అక్కడనుండి వెళ్ళిపోబోయారు. “ఆగండి.” అంటూ, వాళ్ళ సెల్స్ నుండి తన సెల్ కి మిస్సుడ్ కాల్ ఇచ్చుకొని “ఇక వెళ్ళండి.” అన్నాడు. బిక్కు బిక్కుమంటూ తమ మొగుళ్ళ దగ్గరకి పోయారు వాళ్ళు. ఇక ఆ రాత్రంతా నిద్ర పట్టలేదు వాళ్ళకి. తమ పరిస్థితి మొగుళ్ళు గమనించకుండా, బెర్త్ ఎక్కేసి, నిద్ర నటించేసారు. ఇంటికి చేరేవరకూ జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసారు.
తన మొగుడు బయటకి పోగానే, సరిత లలితకి కాల్ చేసి గుడికి రమ్మంది. ఇద్దరూ గుడిలో కలుసుకున్నారు. సరిత ఆత్రంగా అడిగింది లలితని “ఏం చేద్దాం వదినా!?” అని. లలిత మాత్రం చాలా కూల్ గా ఉంది. “వాడు అడిగినదానికి ఒప్పుకోకపోతే వదులుతాడంటావా!?” అంది లలిత. “అయితే వేరే దారి లేదా!?” అంది సరిత బిక్క మొహంతో. “ఇంకొక్క దారి మాత్రమే ఉంది.” అంది లలిత. “ఏంటదీ!?” ఆత్రం ఆపుకోలేకపోతుంది సరిత. “మన విషయం మన మొగుళ్ళకి తెలిసేట్టు చేయడమే.” అంది లలిత. “అమ్మో! ఇంకేమైనా ఉందా!” అంది సరిత గుండెల మీద చేయి వేసుకుంటూ. “అదొక్కటే దారి కనిపిస్తుంది.
వీడు ఇంతటితో వదులుతాడని నమ్మకమేమిటీ? అయినా మనం మాత్రమే తప్పు చేయలేదు కదా. మన మొగుళ్ళు కూడా తప్పు చేసారు కదా.” అంది లలిత. సరిత కాసేపు మౌనంగా ఉండి, “నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే అనుకో. మరి మన వాళ్ళతో ఈ మేటర్ చెప్పేదెలా!?” అంది సరిత. లలిత నవ్వుతూ “ఇంతకాలం తెలియకుండా ఎలా మేనేజ్ చేసామో, అలాగే తెలిసేట్టు చేద్దాం.” అంది. “అబ్బా! టెన్షన్ తో చంపకు. ఎలా చేద్దామో చెప్పు.” అంది సరిత. లలిత ఆమె చెవిలో తన ప్లేన్ చెప్పింది. అది వినగానే సరిత మొహం విప్పారింది. అయినా గుణుస్తూ, “ఏమో! నాకు ఆ ధైర్యం లేదుగానీ, నువ్వే మొదలెట్టు.” అంది. “సరే తప్పుతుందా.
నేనే మొదలెడతా.” అని, తన సెల్ వైపు చూస్తూ “ఏంటీ వీడింకా కాల్ చేయలేదూ!?” అంటూ ఉండగా ఆమె సెల్ రింగ్ అయింది. అవతల వైపు బ్లాక్ మెయిలర్. కాల్ అటెండ్ అయ్యి, “ప్లీజ్! మేము కొన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. ఒక్క రెండు రోజులు టైం ఇవ్వు.” అంది లలిత. “అబ్బా! రెండు రోజులా!? రోజూ మీ అందాలు గుర్తుకు వచ్చి చచ్చిపోతున్నాను. ముఖ్యంగా నీ సళ్ళు, దాని పిర్రలు. స్..స్..ఎప్పుడు అందిస్తారే!” అన్నాడు వాడు కసెక్కిపోతూ. “ఇస్తాం, ఇస్తాం…తొందరపడొద్దు. మాకూ ఒకేసారి ఒకడితో వాయించుకోవడం అంటే, ఆత్రంగానే ఉంది. కానీ, నీకు తెలుసుగా, మా మొగుళ్ళకి తెలియకుండా మేనేజ్ చేయాలిగా, ప్లీజ్.” అంది లలిత. ఆమె మాట్లాడే తీరుని నోరు వెళ్ళ బెట్టి చూస్తుంది సరిత.
అవతలనుండి బ్లాక్ మెయిలర్ “అబ్బా! నీ మాటలు వింటుంటే, ఇప్పుడే నీ నోట్లో పెట్టేయాలని ఉండి.” అన్నాడు. అవతల చేతి పని చేసుకుంటునట్టున్నాడు. మాట్లాడుతూనే ఆయాస పడిపోతున్నాడు అతను. లలిత అతనికి జవాబు చెబుతూ “ఒక్క నోట్లోనే కాదు, నీ ఇష్టం వచ్చిన చోట పెట్టి కుమ్ముకో. సరేనా. బై.” అని కాల్ కట్ చేసింది. “అబ్బా! భలే మాట్లాడావు వదినా. వాడి పరిస్థితి ఏమిటోగానీ, నాకు ఫుల్ గా వేడెక్కిపోయింది.” అంది సరిత లలితను గట్టిగా వాటేసుకుంటూ. “అమ్మో, గుళ్ళో దుకాణం పెడితే బావుండదుగానీ, పద.” అంటూ ఆమెని విడిపించుకొని ముందుకు నడిచింది. ఆ తరువాత ఇద్దరూ ఎవరి ఇళ్ళకు వాళ్ళు చేరుకున్నారు.
అనుకున్న ప్లేన్ ప్రకారం, ఆ రోజు సాయంత్రం లలిత, రాజేష్ ను తీసుకొని, సరిత ఇంటికి వచ్చింది. ఆనందంగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు సరిత, శివలు. లోపలకి వస్తూ, ఎవరకీ కనబడకుండా, ఒక చీటీని శివ చేతిలో పెట్టింది లలిత. అతను కంగారుగా దాన్ని తన జేబులో కుక్కుకొని, అందరూ హాల్ లో కూర్చున్నాక, బాత్ రూం లోకి వెళ్ళి దాన్ని చదివాడు. “నా సళ్ళు బరువెక్కిపోయాయి. కింద బాగా వేడెక్కిపోయి ఉంది. మా ఆయన్ని బయటకి, మీ ఆవిడను వంట గదిలోకి పంపి, నన్ను వాయించవచ్చుగా..” అని రాసి ఉంది అందులో. దాని కింద ఆమె పెదవుల లిప్ స్టిక్ ముద్ర కూడా ఉంది. దాన్ని చదవగానే వేడెక్కిపోయింది అతనికి.
మళ్ళీ దాని వైపు చూసాడు. కింద PTO అని ఉంది. వెనక్కి తిప్పి చూస్తే, “మళ్ళీ నీకు ఇబ్బందని బ్రా, పేంటీ…రెండూ లేకుండా వచ్చాను. ఇక దున్నుకోవడమే ఆలశ్యం.” అని రాసి ఉంది అక్కడ. అది చదవగానే, అండర్ వేర్ చించుకొని బయటకి వచ్చేంతగా గట్టి పడిపోయింది అతని అంగం. అతికష్టం మీద దానిని లోపల సర్ధుకొని, బయటకి వచ్చాడు. అతను హాల్ లోకి వచ్చి, కూర్చుంటూ ఉండగా, లలిత మూతిని సున్నాలా పెట్టి, సీక్రెట్ గా ఒక ముద్దు విసిరింది. అతను ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతూ, ఆమె ఎదురుగా కూర్చున్నాడు. ఆమె అటూఇటూ చూసి, నెమ్మదిగా తన పైటను కాస్త పక్కకి తప్పించి, తన సళ్ళ మధ్య చీలికను అతనికి పచ్చిగా చూపించసాగింది. తట్టుకోలేకపోతున్నాడు శివ. ఎలాగో కొద్దిసేపు మేనేజ్ చేసి, రాజేష్ తో “ఏరా! మందు కొడదామా!?” అని అడిగాడు. రాజేష్ కంగారుగా ఆడాళ్ళిద్దరివైపూ చూసాడు. “తెచ్చుకోండీ.
మీరు తాగుతూ ఎంజాయ్ చేయండి. మేము చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తాం.” అన్నారు ఇద్దరూ. వెంటనే శివ రాజేష్ తో “ఒరేయ్! నువ్వు పోయి బాటిల్ తీసుకురా. నేను ఇక్కడ కావలసిన ఏర్పాట్లు చేస్తాను.” అన్నాడు. రాజేష్ “సరే.” అని బయలుదేరాడు. అతను రావడానికి గంట పైనే పడుతుందని శివకి తెలుసు. “పద, మనం వెళ్ళి వంటపని చేసుకుందాం.” అని సరిత లలితతో అని వంట గదివైపు కదిలింది. లలిత శివను తనను గమనించేట్టుగా, వయ్యారంగా పిర్రలు ఊపుకుంటూ ముందుకు కదిలింది. మరింత కసెక్కిపోయింది శివకి. రాజేష్ ని అయితే బయటకి పంపాడు గానీ, ఆమెని బెడ్ రూంలోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలో అర్ధం కావడం లేదు.
ఇంతలో లలిత యదాలాపంగా బెడ్ రూంలోకి చూసి, “అదేంటి వదినా! ఉతికిన బట్టలన్నీ మంచంమీదే పడేసావూ!?” అంది. సరిత వెంటనే “అరెరే! మరచిపోయాను వదినా. ప్లీజ్, నేను వంట చేస్తుంటాను. నువ్వు కాస్త మడత పెట్టేయవా..” అంది. “నేనా!?” అంది లలిత. “ప్లీజ్! కావలంటే మీ అన్నయ్య హెల్ప్ చేస్తాడు.” అంది. లలిత శివ వైపు కొంటెగా చూస్తూ, “హెల్ప్ చేస్తావా అన్నయ్యా!” అంది. అతను అనుకోని ఆ అవకాశానికి ఉబ్బి తబ్బిబ్బు అయిపోతూ, “అలాగే చెల్లెమ్మా, పద.” అని లేచి బెడ్ రూంలోకి నడిచాడు. సరిత వంటగదిలోకి పోయింది. అసలు ఈ బట్టల వ్యవహారం ఆడాళ్ళిద్దరూ ముందే ప్లేన్ చేసారని అతనికి తెలీదు.
The post పరాయి మొగుడు – పక్కోడి పెళ్ళాం 7 appeared first on Telugu Sex Stories.