పల్లెటూళ్ళో రాజ్యం – 5

పెరట్లో మామయ్య స్నానం చేస్తూ ఉంటే-మధు రాజ్యం జాకెట్టు విప్పి-చెయ్యి పైకెత్తి చంకలు గొరుగుతున్నాడు. రెండు చంకలు గొరిగి నీళ్ళతో కడుగుతూ ఉంటే
మామయ్య:”రాజ్యం,అన్నీ చేయించుకొంటున్నావు,మంచి రంకు మొగుడు దొరికేడు నీ కోరికలు తీర్చడానికి-పూకు పగల దెంగడానికి” అన్నాడు.
పల్లెటూళ్ళో రాజ్యం – 4→
మధు లంగా విప్పి తొడలు విడదీసి-పూకు మీది ఆతులు గొరుగుతూ ఉంటే-
రాజ్యం:”మీరు ఒప్పుకున్నందుకు-మీ ఎదురుగానే అన్నీ చేయించుకొంటున్నాను-దెంగించుకొంటున్నాను”
గీకిన పూకుని నీళ్ళతో కడిగి-మధు చుప్ మని ముద్దాడగానే
రాజ్యం;”చూడండి,పూకుని గీకి ఎలా ముద్దాడుతున్నాడో,అందుకే నాకు మధు అంటే పిచ్చి” అంటూ ఉంటే మదు రెండు తొడలను రెండు చేతులతో పట్టుకొని-నాలికను పూకులోకి దోపి-పూకును నాలికతో దెంగడము మొదలెట్టాడు.రాజ్యం రెండు చేతులతో మధు తలని ఇంకా పూకులోకి నొక్కుకుంటూ-తాళి కట్టిన మొగుడు ఎదురుగానే తనకు నచ్చిన మధుతో పూకు ని నాలికతో దెంగించుకుంటూ ఉంది. స్నానము పూర్తి చేసుకొని వెళుతూ
మామయ్య:”స్నానాలు చేసుకొని రండి,నేను బైటకు వెళ్ళాలి”
అప్పుడే కార్చుకొన్న రాజ్యం పూకు రసాల్ని చీకుతూ-
మధు:”ఆ వచ్చేస్తాము మామయ్యా” అంటూ లేచి-నిగిడిన మొడ్డని-రాజ్యం పూకులోకి దింపేసి
మధు:”రాజీ-మరీ మామయ్య ఎదురుగానే నిన్ను దెంగడము ఒక్కోసారి అదొలాఉందే ” అంటూ మొడ్డని బైటకు తీసి మరోసారి కసక్కున పూకులోకి దూర్చి-రెండు చేతులతో కసితీరా నలిపేస్తూ మధు రాజ్యాన్ని 20 నిమిషాలు దెంగి పూకు నిండా తల్లని వీర్యాన్ని నింపేసి-మీద వాలిపోయి పెదాలు కొరుకుతూ-చంకలు నాకుతూ ఉంటే
రాజ్యం:”పొద్దూన్నే ఏమి సుఖం చూపించావురా మగడా” అంటూ మధు ని వాటేసుకొంది.
స్నానాలు చేసి వచ్చేసరికి-మామయ్య తయారయ్యి బయటకు వెళ్ళాడు. మధు జుత్తు విప్పుతు ఉంటే వచ్చిన పనిమనిషి రంగితో
రాజ్యం:”ఇవాళ నుంచి మాస్టారుకి 45 రోజులు సెలవలు.నువ్వు ఉన్నా మాకు నచ్చినట్టు మేముంటాము.ఎక్కడా బైట వాగకు” అంది.
రాజ్యం జుత్తుని ఎడం పిడికిడిలో పట్టుకొని దువ్వుతూ
మధు:”రంగీ,మీ అమ్మగారు సంగతి తెలుసుగా, జాగ్రత్త” అన్నాడు నవ్వుతూ .
మధు దువ్విన జుత్తుని ముడిగా చుడుతూ ఉంటే
రాజ్యం:”రంగీ పేలు చూపించుకుంటావా మాస్టారుగారి చేత,బాగా తీస్తారు” అంది నవ్వుతూ
రంగి:”పొండి అమ్మగారూ” అంటూ ఇంటి పనులు చేసుకోవడము మొదలెట్టింది.
రాజ్యాన్ని పలచటి చీరలో జాకెట్టులోంచి బలిసిన సళ్ళు మధ్య చీలికతో కనిపిస్తూ-తయారుచేసాడు మధు.
రంగి పని చేస్తున్నంతసేపూ-రాజ్యం మధు ఒళ్ళో కూచొని-మధుని ముద్దాడుతూ-మధు చేతులు రాజ్యాన్ని చుట్టేసి-పిర్రలు-సళ్ళు పిసుకుతూ-
మధు:”రాజీ,మరి సుభద్ర తో ఏమిటి సంగతి.”
రాజ్యం:”సుభద్ర నాకన్నా మూడేళ్ళే చిన్నది,పిట పిటలాడుతూ ఉంటుంది,పిల్లలు ఇంకా లేరు”
రాజ్యం సళ్ళ చీలిక మధ్య ముద్దాడుతూ
మధు:”మరీ-కడుపు చెయ్యమంటావా సుభద్రకి”
మధు తలని సళ్ళకి హత్తుకుంటూ
రాజ్యం:”మీ మావయ్య అందుకే సుభద్ర ని రమ్మన్నాడేమో అని నా అనుమానం”
మధు నాలికని సళ్ల మధ్య దూర్చి నాకుతూ
మధు:”మరి,రాజీ గారి సలహా”మధు చేతులు పిర్రలని చీరమీంచే నలుపుతూ ఉంటే
రాజ్యం:”దాన్ని నేను చెల్లెలుగా చూస్తా,మామయ్య చెబితే-నీకు కావల్సినట్టు దెంగి దెంగి కడుపు చెయ్యి,అదికూడా నన్ను దెంగాకే దాన్ని దెంగేది నా కొడకా,అర్ధమయ్యిందా”
అంటూ మధు పెదాలని ముద్దాడుతూ చిన్నగా కొరికింది.
మధు సాయంత్రం రాజ్యానికి తల దువ్వుతూ ఉంటే మామయ్య వచ్చి కుర్చిలో కూచుంటూ
మమయ్య:”రాజ్యం-మధూ,సుభద్రని నేనే రమ్మన్నాను”
రాజ్యం:”నేను అదే మధుకి చెప్పాను ” అంది నవ్వుతూ.
మామయ్య:”మధూ,సుభద్ర అత్తగారు ఇంకా కడుపు రాలేదని సాధిస్తున్నాదిట.నువ్వు రాజాన్ని దెంగడము చూసేక-నీ వల్ల సుభద్ర కి కడుపు వస్తే బాగుంటుంది అని పిలిపిస్తున్నాను”
రాజ్యాని నిలబెట్టి జడ వెయ్యడము మొదలెట్టి-
మధు:”మామయ్యా,రాజీకి కడుపు వచ్చినా పరవాలేదా”
మామయ్య:”చూడు మధూ,నేను 20 ఏళ్ళు చిన్నదైన రాజ్యాని పెళ్ళి చేసుకోవడము మొదటి తప్పు.అందుకే తను నీ వల్ల కడుపు తెచ్చుకున్నా,నాకు అభ్యంతరము లేదు”
పూర్తిగా అల్లిన జడని మెడ మీదకి ముడిగా చుట్టి
పిన్నులు పెడుతూ
మధు:”అలాగే మామయ్య,అవును నేను రాజీని మీ ఎదురుగా దెంగుతూ ఉంటే-ఒక్క సారైనా మీకు రాజీ పూకులో పెట్టాలనిపించలేదా” అంటు రాజ్యం ముడిని ముద్దాడి-రాజ్యాని తన వైపు తిప్పుకొని పెదాలు ముద్దాడాడు.
రాజ్యం:”ఏమండీ,మధు దెంగాక,మీదిలేస్తే వచ్చి దెంగండి పరవాలేదు” అంది.
రాజ్యం పిర్రలని పిసుకుతూ
మధు:”మామయ్య,ఈ రాత్రి రాజ్యాని ఇద్దరం దెంగుదాము,సరెన రాజీ” అంటూ రాజ్యానికి మిగిలిన సింగారం పూర్తి చేసాడు
మధు చీర కడుతూ ఉంటే
మామయ్య:”ఎక్కువసేపు ఉందదు”
రాజ్యం:”పర్వాలేదు.నా దూల మధు దెంగుడుతో తీరుతుంది.మీరు పెట్టండి”
రాత్రి మామయ్యని కుర్చీలో కూచోమని-మధు-రాజ్యం తం దెంగుడు కార్యక్రమం మొదలెట్టారు.
మధు రాజ్యాన్ని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని-చెవి రింగులు-మంగళ సూత్రం-చేతి గాజులు-తీసి పక్కన పెట్టేసాడు. రాజ్యం ఎదురుగా నిలబడగానే-పైట తప్పించి-లోతెన బొడ్డులో నాలిక దోపి నాకుతూ-చీర విప్పేసి-లంగా ముడి విప్పగానే-ఒంటిమీద జాకెట్టు-జుత్తు ముడితో చల్లని చందమామ వెలుగులో మెరిసిపోతోంది మధు రాజీ. రాజాన్ని ఒల్లోఅకి లాక్కొని-జాకెట్టు పైనుంచి సళ్ళు పిసుకుతూ-పెదాలు ముద్దాడుతూ-5 నిమిషాలలో జాకెట్టు పూర్తిగా విప్పేసి- నగ్నంగా తయారు చేసాడు మధు రాజ్యాన్ని.
మధు లుంగీ షర్ట్ రాజ్యం అప్పటికే విప్పేసింది.నగ్నంగా నిలబడ్ద రాజ్యాని వెనకనుంచి వాటేసుకొని-మొడ్డ గుద్ద కన్ననికి రాపాడిస్తూ-ఒక చేత్తో సళ్ళు చనుమొనలు నలుపుతూ-రెండో చేత్తో జుత్తు ముడిలో పిన్నులు తీసి-ముడి విప్పేసాడు.ఒత్తైన జుత్తుతో పొడవాటి జడ మధు మీదుగా వెనక్కి వాలింది. జడని సళ్ళ మీద వేసి-మధు రాజ్యం ఒళ్ళుని నలిపేస్తూ-జడ పూర్తిగా వెప్పేసరికి-రాజ్యం మొహం ఇద్దరూ ఆ ఒత్తైన జుత్తుతో కప్పుకుపోయారు.
మధు-రాజ్యం మంచం మీదకు చేరి-మధు రాజ్యం జుత్తుని మంచం కిందకు వేసి-చంకలు పైకెత్తి నాకుతూ-
మధు:”రాజీ-పంగ విప్పదీయే లంజా”
రాజ్యం నిగిడిన మధు మొడ్డని చేతులోకి తీసుకొని సవరిస్తూ పంగ విప్పుకొని పూకులోకి దూర్చుకొని
రాజ్యం:”దెంగరా నీ పెళ్ళాని దొంగనా కొడకా” అంటూ మధు ఎత్తి ఎత్తి దెంగుతూ ఉంటే అరుస్తోంది.
అలా 20 నిమిషాలు దెంగి ఇద్దరూ కార్చుకొన్నక-మధు రాజ్యాన్ని బోర్లా పడుక్కోబెట్టి-వెనక నుంచి దెంగడము మొదలెట్టాడు.ఇంకో 20 నిమిషాలు దెంగి ఇద్దరూ కార్చుకొన్నాక-రాజ్యాని వెల్లకిలా పదుఖ్ఖోబెట్టి-కాళ్ళు మడతబెట్టి-పంగ విప్పి-తను కుడిచేత్తో నదుమునుచుట్టేసి-పెదాలు ముద్దాడుతూ
మధు:”రాజీ మామయ్యని కాళ్ళు పట్టుకొని పెత్తమని చెప్పు ” అన్నాడు.
మధు పూకులో వేళ్ళు పెట్టి కెలుకుతూ ఉంటే
రాజ్యం:”ఏమండి,నా పూకులో దూర్చుకొమడి,మీది లేచినట్టుం ఉంది” అంది.
మధు వేళ్ళు తీసి పూకుని నొక్కి వదిలి-రాజ్యాని నలిపి పిసుకుతూ ఉంటే-మామయ్య రాజ్యం మడిచిన మోకాళ్ళు పట్టుకొని తన మొడ్డని పూకులో దూర్చి ఒక్కాసారిగా కార్చేసుకొన్నాడు.మధు పిసుకుల్లకి-నాకుళ్ళకి ఆనందిస్తున్న రాజ్యానికి మామయ్య మొడ్డ పెట్టద్ము-కార్చుకోవడము పెద్దగా తెలియలేదు.
మామయ్య వెళ్ళి పడుక్కొన్నాక,మధు-రాజ్యం వెళ్ళి స్నానం చేసి-ఒకరిది ఒకరు ఒకరు కడుక్కొని వచ్చారు.
ఆ రాత్రి రాజ్యం మధుని నిద్రపోనివ్వలేదు.ఒంగోని-పక్కలొ వెనకనుంచి-ఒళ్ళో కూచోని-6 సార్లు దెంగించుకొని-ఇద్దరూ కౌగిలించుకొని పడుక్కొన్నారు.
అలా వారానికి ఒకసారి మధు మామయ్యని రాజ్యం పూకులో పెట్టి కార్చుకొనమనేవాడు.
అలా మధు-రాజ్యం వారం రోజులు కొత్త దంపతులు లాగా రాత్రి=పగలు తేడా లేకుందా ఎక్కడపడితే అక్కడ దెంగుకొనేవారు.
ఒక రోజు మధు రాజ్యాన్ని నగ్నముగా ఒళ్ళో కూచోబెట్టుకొని తలదువ్వి పేలు తీస్తూ ఉంటే-మామయ్య కూతురు సుభద్ర వచ్చింది.
————————————————————————————————-
The post పల్లెటూళ్ళో రాజ్యం – 5 appeared first on Telugu Sex Stories.