పూకు లో మొడ్డ పెట్టడం నన్ను కదలనివ్వకుండా telugusexstories com

నీ తల్లి లంటి దాన్ని ర ఇలా చేయకూడదు”అలా లోపలకి వెళ్ళి బెడ్ రూము తలుపులు వేసి కూర్చుండిపోయాను కొద్ది క్షణాలు అసలు ఏమి జరుగుతుందో అర్దం కాలేదు ఇప్పుడు కుమార్ కి మొఖం చూపించాలంటేనే నాకేదోలా ఉంది ఇనా తప్పదు కనుక గబ గబా స్నానం చేసెసి చీర కట్టుకుని స్కూలు కి రెడీ అయినట్టు అయిపోయి హాలు లోకి వచ్చాను కుమార్ టి.
వి చూస్తూ కూర్చున్నాడు ఇక వెళ్ళతమే వాడ్ని పలకరిస్తూ సారీ రా స్కూలు కి టైము అయిపోయింది అందుకే హడావిడి గా రెడ్య్ అవ్వాల్సొచ్చింది చెప్పు అమ్మ ఎలా ఉంది ఎంటి సంగతులు అని గడ గడా అనేసాను ఇంట్లో అంతా బౌన్నరాంటి అమ్మ మీకు ఇవి ఇవ్వమంది అని జున్ను ఇంకా ఏవో స్వీట్లు ఇచ్చాడు నువ్వు కాలేజీ లు చూసుకోటానికి ఒస్తావని కమల చెప్పింది ఇది మీ ఇల్లే అనుకో అస్సలు మొహమాట పడకు నాకు స్కూలు కి టైము అయ్యింది వెళ్ళొస్తాను అని ఇంట్లో అన్ని చూపించి స్కూలు కి వెళ్ళి పోయాను ఆరోజు సాయంత్రం ఇంటికోస్తుంటే కమల ఫోను చేసింది సారీ సరితా సుద్ద్న్ గా ఇంటికి చుట్తాలోచ్చారు అందుకని నిన్న ఫొను చేయడం కుదరలేదు అబ్బా పరవలేదు లేవె బాబు నువ్వెం కంగారు పడకు అన్ని నేను చూసుకుంటా లె అన్నాను నాకు తెలుసే చూసుకుంటావని ఆ నమ్మకంతోనే పంపాను ఒక చిన్న మాట ఇవాళ కుమార్ తో మాట్లాడాను అంతా బానె ఉంది కాని ఇవాళ మోత్తం వాడికి దారులు కనుక్కొవడమే సరిపోయిందంట కొంచెం అన్నయ గారిని స్రమ అనుకోకుందా వాడితో కాలేజిలకి వెళ్ళమంటావా పెద్దవాళ్ళు వేళ్ళి కాలేజి లో మాట్లాడితే ఇంకా బాఉంటుంది కాదా అంది అవ్ననుకో కాని ఈయన కాంపు కెళ్ళారే ఇంకొ రెండు మూడు రోజులు పట్టచ్చు రావడానికి. పోని నేను రేపు సెలవు పెట్టి వెళ్తాను లె నువ్ కంగారు పడకు అన్నాను.
ప్లీజ్ ఆ పని చేసి పున్యం కట్టుకోవే అంది ఏడిసావ్ లే అవన్ని నేను చూసుకుంటాను నువ్ పెద్ద పెద్ద మాటలు వాడకు తల్లి నీకు దన్నం అని పెట్టేసాను. ఇంటి దగ్గర తలుపు లోపల నుంచి గడియ వేసి ఉంది బెల్ కొట్టిన చాలా సేపటికి కుమార్ చ్చి తలుపు తీసాడు మొఖం కాస్త చమటలు పట్టి ఉంది నిద్ర లేచినట్టు ముద్ద ముద్ద గా మాట్లాడూతున్నాడు కుమార్ సారి ఆంటీ నిద్ర లో వినపడలేదు అన్నాడూ కాని వాడునిద్రపోలేదని నాకు అర్దమైపొఇంది వాడు ఎం చేస్తూ ఉండుంటాడో కూడా నాకు దాదాపు అర్దమైపోయింది సరెలె వయసు అలాంటిది అని నవ్వుకుని నా గదిలోకి వెళ్ళాను ఫ్రెష్ అయ్యి మొహం కడుక్కుని కొంచెం టీ కలిపి కుమార్ కి కూడా ఇచ్చి నీకు దారులు తెలీడం లేదంత కదా కమల ఫోను చేసింది రేపు సెలవు పెట్టేసి నీతో కాలెజిలకి నేను కూడా ఒస్తాను కంగారు పడకు అన్నాను ఇది వినగానే వాడి మొఖం లో ఏదో ఆనందం తొంగి చూడటం నేను గమనిస్తూనే ఉన్నాను.
కాసేపు కుమార్ తో వాళ్ళ ఇంటి సంగతులు అవి ఇవీ మాట్లాడుతూ కూచున్నాను బాగా సరదా అయిన మనిషి కుమార్ ఇట్టే కలిసిపొతాడు తెలీకుండానే వాడి కబుర్లతో అరగంట గడిచిపోయింది సరే నేను స్నానం చేసి వస్తా అని బాత్రూము కి వెల్టే అక్కడ నేను నిన్న రాత్రి వేసుకున్న బ్రా పాంటీ ఒక మూల పడేసి కనపడ్దాయి నిన్న అవన్ని కలిపి విడీచిన బట్తలతో కలిపి పడేసాను అది నాకు గుర్తుంది అవి చేతులోకి తెసుకుని చూస్తే నా బ్రా కప్పు లోపల జిగురు జిగురు గా తగిలింది అది వాసన చూదగానే నాకు విషయం అంతా అర్దమయిపోయింది అంటే కుమార్ నా బ్రా లో కొట్టుకుంటున్నాడనమాట ఇప్పటికే నా జీవితం లోకి చాలా మంది ప్రవేసించారు కుమార్ కి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది వాడ్ని పక్కదారి పట్టనివ్వకూడదు అనిపించింది పైగా కమల కొడుకంటే నా కొడుకుతో సమానమే ఎన్నటికీ అలా జరగనీయకూడదు అని నిశ్చయించుకున్నాను స్నానం ముగించి వాడి ముందు నైటీలు అవి వేసుకు తిరగడం మంచిది కాదనిపించి మాములు సిల్కు చీర కట్టుకుని వంట చేయడానికి వంటగదిలోకి వెళ్ళే పాటికి అక్కడ కుమార్ కూరగాయలు కట్ చేస్తూ కనిపించాడు అయ్యో నీకెందుకుర ఇవన్ని నేను చేసుకుంటాను టీ.
వి చూస్తూ కూర్చో పద అన్నాను ఏమికాదు ఆంటీ నేను కూడా సాయం చేస్తాను ఇంట్లొ అమ్మకి కూడా నేను ఇలానే సాయం చేస్తూ ఉంటాను అన్నాడు ఇంక నేను ఏమి మాట్లాడలేక పోయాను మొత్తానికి ఇద్దరమూ కలిసి వంట పూర్తి చేసాను వాడు కేవలం నా దగ్గర ఉండతానికి ఇలా సాయం చేస్తా అని కూచున్నాడని అర్దమైపోయింది ఎందుకంటే వాడికి ఈ పనులు ఏమి అలవాటు లేవని వాడు పనులు చేసేటప్పుడు చూస్తే అర్దమయిపోతుంది.
పైగా ఏమాత్రం చాన్స్ దొరికినా వాడు నా ఒంటికి తగులుతున్నాడు రాసుకుంటూ ఉన్నాడు చాలా తైవిగా తప్పు పట్టతానికి లేకుండా వాడు నాకు రాసుకుంటున్నాడు నేను సాద్యమైనంతవరకు దూరం జరుగుతూనే ఉన్నాను కాని ఉపయోగం లేకపోయింది ఇలానే ఉంటే వీడు స్రుతి మించి పోవడం ఖాయం అనుకున్నాను. మొత్తానికి ఎలాగో భొజనాలు కానించి వాడికి బెడ్రూము లోనే పడుకొమని చెప్పి నేను హాలు లొ సోఫా మీద పడుకుందం అని ఒచ్చి టి.వి పెట్టుకుని కూర్చున్నాను.
అలా టి.వీ చూస్తూ నిద్రలోకి జారుతుండగా కుమార్ లేచి ఒచ్చి ఆంటీ నాకు బయంగా ఉంది మీరు కూడా లోపల పడుకోండి కవాలంటే నేను కింద పడుకుంటాను అన్నాడు అలా అంటుంటే నాకే చిన్నతనంగా అనిపించింది కాని వాడు చేసిన పనులు అలా ఉన్నాఇ ఇంకా స్రుతి మించకూడదని నేను దూరంగ ఒచ్చి పడుకున్నాను ఇక చేసేదేమీ లేక సరె పద లోపల పడుకుందం ఐ నేను మంచం గోడకి ఆనుకుని ఉన్న వైపు పడుకుని ఇంకోవైపు వాడ్ని పడుకోమని అన్నాను వాడుకూడా పడుకున్నాడు నాకు తొందరగానే నిద్ర పట్టేసింది మద్య రాత్రి లో మెలుకువ ఒచ్చింది తీరా చూస్తే కుమార్ నాకు కరుచుకుని నన్ను గట్టిగా వాతేసుకుని బోసిగా ఉన్న నా నడుము ని పొడికిలి తో పిసుకుతున్నట్టు పట్టుకుని నా సళ్ళ మీద వాడి బుగ్గ ఉండేలా తల పెట్టుకుని నా తొడల మీద వాడి కాలు వేసుకుని మత్తుగా నిద్రపోతున్నాడు అది నిజమైన నిద్రో లేక నటనో అర్దం కావట్లేదు కష్టపడి కస్త పక్కకి జరుపుతుంటే మల్లి వాడు నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుని పడుకున్నాడు.
సర్లె నిద్ర లో ఉన్నట్టున్నాడు అనుకుని నేను కూడా పడుకో తానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఇంతలో నా తొడలకి ఎదో తగులుతు పొతూ ఉంది ఎమిటా అది అని కిందకి చూస్తే వాడి నైట్ పాంట్ నుంచి తన్నుకొస్తున్న వాడి మొడ్డ వాడు నిద్రలో కలకంటున్నాడా లేక నిజంగా చేస్తున్నాడా అర్దం కావట్లేదు అలా నే నిద్రలో ఎదో మూలుగుతూ నా నడుము పట్టుకుని పిసికేస్తున్నాడు అలానే చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నట్టుండి పూర్తిగా నా మీదకి ఒచ్చేసి నా నోట్లో వాడి నోరు తోసేసాడు ఒక్క క్షణం నాకేమి అర్దం కాలేదు వాడి పట్టు చాలా గట్టిగా ఉంది నన్ను కొంచం కూడా కదలనివ్వకుండా అలా పట్టి ఉంచేసాడు ఆంటీ ప్లీజ్ ఆంటీ ఒక్కసారి ఒక్కసారి అంటూ నా సళ్ళ పైన జాకెట్ పైనుంచే ముద్దులు పెడుతూ కొరుకుతూ వాటిని చీకేసున్నాడు ఒకపక్క కోరిక రాజుకుంటుంది కాని ఎట్టి పరిస్తితుల్లొ వీడితో చేయకూడదనుకుని గట్టిగా మనసు కూడా పీకుతుంది ఏమి చేయాలొ అర్దం కావట్లేదు ఇంకాసేపు ఆగితే నేను లొంగిపోతాను అని నాక్కుదా అర్దమయిపోతుంది ఇల రకరకాలుగా నేను ఆలొచిస్తున్న సమయం లొ ఎప్పుడు లేపాడొ కాని నా చీర లంగా పైకి లేపేసి వాడి నైట్ పాంట్ కిందకి లాగేసుకుని వాడి మోడ్డ నా పూకు లోపలకి గట్టిగా దోపేసాడు పూకు ని నిలువునా చీరెసినట్లైంది కెవ్వ్వ్ మని అరిచాను కాని వాడు ఆగలేదు రెయ్య్ కుమార్ ఏమి చేస్తున్నావు ర రెయ్య్ కుమార్ తప్పు రా నేను నీ తల్లి లంటి దాన్ని ర ఇలా చేయకూడదు రా ఒద్దు ఆపేయి అంటున్నాను వాడు ఏమి వినేలా కనిపించలేదు నాకు మనా సళ్ళు పట్టుకుని గట్టిగా నలిపేస్తూ కస్సుమని మళ్ళీ లోపలకి దించేసాడు నాకు తెలీకుండానే మత్తుగా ఒక మూలుగు ఒచ్చింది అది విన్న వాడి మోడ్డ నా పూకు లోనే ఇంకా బలిసినట్టు అనిపించింది నాకు వాడు ఇక దంచికొట్టటం మొదలు పెట్టాడు క్షణ క్షణానికి నాలో ప్రతిఘటన తగ్గిఫోతుంది మూలుగులు ఆపుకోవటానికి కష్టంగా ఉన్నాయి నా శక్తి కొలదీ ప్రయత్నిస్తున్నా కూడా ఇక నా వల్ల కాలేదు వాడ్ని గత్తిగా వాటేసుకుని నా ఎదురొత్తులివ్వసాగాను వాడు అలానే కొట్టి కొట్టి తొందరగానే కార్చేసుకుని నన్ను కరుచుకుపోయాడు బేల గ ఉన్న వాడీ మొఖాం చూసి జాలేసి వాడి జుట్టు నిమిరుతూ అడుకున్నాను కాని ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేకపోయాను వీడు పని మొదలెట్టి మద్యలో ఆపేసి నాలో బాగా గుల రేపాడు వాడు అలానే నిద్రలోకి జారుకున్నాడు వాడ్ని పక్కకి జరిపి లేచి చీర సరిచేసుకుని తలుపులు తాళం పెట్టి పక్కింటాయనని లేపి వాళ్ళింట్లో దూరి కసితీరా దెంగించుకుని మళ్ళీ తెల్లారుజామున నా గదిలోకి ఒచ్చి కాం గా పడుకున్నాను కొద్ది సేపటికి కుమార్ సారీ ఆంటీ మిమ్మల్ని మొన్న చూసిన దగ్గర నుంచి ఎదో పిచ్చి పట్టినట్టు అయిపోయింది అందుకే ఇందాక నిద్రలో ఉన్నట్టు చేసేసాను కాని మిమ్మల్ని సుఖపెట్టలేకపోయాను కదా ఇకా నేను జీవితాంతం ఇంతేనా నేను పెళ్ళి చేసుకున్నా కూడా తనని సుఖపెట్టలేను కదా అంటూ కొంచం బాధతో నిండిన గొంతుతో అన్నాడు నేను వాడి వైపు తిరిగి మొదటి సాఋఇ ఎవరికైనా ఇంతే కాని ఒక్క విషయం గుర్తు పెట్టుకో నువ్ చేసిన పని మీ అమ్మకి చెప్తే సిగ్గుతో చచ్చిపోతుంది కాబట్టి చేప్పట్లేదు ఇంకోసారి ఇలాంటి వేషాలు వేసావంటే ఊరుకునేది లేదు అని కొంచెం గట్టిగా చెప్పాను
పడుకుని ఆలొచిస్తుంటే అనిపించింది ఇది వాడికి కచ్చితంగా మొదటిసారి కాదు అంత సరిగ్గ గురిచూసి నా పూకు లో మొడ్డ పెట్టడం నన్ను కదలనివ్వకుండా బిగించిన పట్టు కచ్చితంగా ఇది వీడి మోదటిసారి కాదు వీడు నాటకాలు ఆడుతున్నాడు అనుకుని చూద్దం లె అని నిద్రలోకి జారుకున్నాను
4363210cookie-checkపూకు లో మొడ్డ పెట్టడం నన్ను కదలనివ్వకుండాno