పూర్ణానందం – 14

అందం …”
“బావ సంగతి సరేలే.. ఇక నీ సంగతి చెప్పు…. నీ పెళ్ళాం వెనుక నుంచి నాకన్నా బాగుంటుందేమో కదా….”
“లేదే… దాని సీటు నీదాని కన్నా పెద్దది కదా… ఈ అందం రాదు దాని కి.. ”
ఇక ఇంతటితో చాలిస్తే బాగుంటుందేమో.. మరీ ఒవర్ అను కుంటే… అందుకే…
“చాలా థాంక్సురా నీ కాంప్లి మెంట్ల కు.. అయితే ఇలాంటి పల్చటి చీరలు రెండు మూడు తెప్పించుకుంటే బాగుంటుంది కదూ మీ బావ గారితో… “, అని వాడి కెదురుగా నిలబడి… ఇంకొక సారి నా అందాలను చూపించాను…
నీలం
“అవునే…. లేత పింకులో.. లేత పసుపు లో.. లేత రంగులో చాలా బాగుంటుంది… ”
“ఇంకే మిరా… నువ్వే సెలెక్ట్ చేసావు…. ఇక ఆ డ్రెస్సు కూడా వేసు కొస్తానుండు… “, అని పిరలూ పు కుంటూ నా బె డూ ముకు వచ్చాను… ప్రతి కదలికలో వాడిని
వెర్రెక్కించాలని నాత పన.. చీరను విప్పేశాను… మళ్ళీ ఏదో గుర్తుకు వచ్చినట్లు.. రూము తలుపు వెనుక నుంచి బయటకు తొంగి చూస్తూ…
“ఏరా ఆనంద్…..ఇంత కూ ఈ బా .. పాంటీలే కదా… వెయ్యాల్సింది”, అంటూ చేతిని బయట కు పెట్టి నా రొమ్ములూ తొడల వైపు చూపిస్తున్నట్లు బయట నుంచి తలుపు వెనుక నున్న నా బాడీ కి చూపిస్తూ ఓకే నా అంటూ తల గట్టి గా ఊపాను… నేను అవి కూడా విప్పి న్యూడ్ గా ఉన్నానని అనుకున్నాడే మో.. కళ్ళు ఇంత విగా పెట్టి తలుపు సందులోంచి ఏదన్నా కనపడుతుందేమో అని ఆశ గా చూశాడు… నేను నవ్వుతూ…. తలుపు మూశాను..
ఆ డ్రెస్సు వేసు కోడాని కి ఒక్క నిముషము కూడా పట్టలేదు… లోపలి స్లీవ్ లెస్ వేసుకొని పైన సూట్ వేసుకున్నాను… తీరా అద్దములో చూస్తే…. అయ్య బాబోయి… ఇదే మిటీ ఇలా కనిపిస్తుంది… బ్రా పాంటీలతోనే ఉన్నానా అని పిస్తుంది… రెండు మడతలున్నా… చీర కవర్ చేసినంత కూడా కవర్ చేయటం లేదు… ఇక తొడలు కొట్టొచ్చినట్లు కనపడుతున్న్నయి… తాల్లు బిగువు గా కట్టాను కదా….. గజ్జల్లో నుంచి ముందుకు వచ్చి… పూరెమ్మల షేపులు కూడా పాంటీ లోనుంచి బాగా తెలిసిపోతుంది… అయ్య బాబోయి మొగుని ముందర కూడా
ఇలాంటి
డ్రెస్సులో నిలబడలేదు.. ఇప్పుడెలా….
శోభనపు పెళ్ళికూతురులా అయ్యింది నాపరిస్తితి.. అడుగు ముందు కెయ్యాలంటే ఏదో సిగ్గు… కానీ ఆ త్రిల్ ను ఎంజాయ్ చెయ్యాలని ఒకటే ఉబ లాటం… (శోభనపు పెళ్ళికూతురు కూడా అంతే కదా… రూములోకెళ్ళాలంటే అదొక సిగ్గు.. కానీ లోపలి కి వెళ్ళి ఎప్పుడెప్పుడు గూటం దింపుకుందామా అని వళ్ళంతా ఒకటే తాపం)… నా పరిస్తితి కూడా అంతే…. ఆ… ఆ చీరలోనే వళ్ళంతా చూపెట్టానంట… వాడు కూడా బోసి మొలలోనే చూశాడంట దీనిలో ఏముందిలే …అను కుంటూ.. తలుపు తీసి… మెల్ల మెల్ల గా అడుగులు వేస్తూ వాడి దగ్గరికి వచ్చి వాడి కళ్ళల్లో కి చూశాను…
వాడి కళ్ళన్నీ నా గజ్జల్లో నే ఉన్నాయి… ఏదో పసిపిల్లాడి కి కొత్త బొమ్మ దొరి కి నట్లు పరీక్షగా చూస్తున్నాడు… ఇక వాడి చూ పును తట్టు కోలే క…
“ఏ మిరా ఆనంద్… అలా చూస్తున్నావు… కొంపదీసి మీ కొత్త బాసు గుర్తు కొచ్చిందా… ”
“చీ .. పోవే… అది కాదే…. ఆడ్రెస్సు నీ మరదలు కన్నా.. నీకు
అంత కరెక్టు గా సరి పోయిందే అని …. కరెక్టు గా కూర్చున్నది … నడుము దగ్గర ఆ కుచ్చిల్లు సరిగ్గా ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయంటే… నీ నడుము కొరకే కుట్టిందా అని పిస్తుంది… కాని ఒకటి మాత్రం నిజమే… ”
“ఏ మిటి రా….”
“చీరలో ఉన్నంత ఎఫెక్టివ్ గా ఇందులో కనిపించడం లేదు… ఇందులో కూడా బాగున్నావు… కానీ నా ఉద్దే ష్య ములో చీరతో కంపేర్ చేస్తే అని..”
“నిజ మా… మంచి పని చేశావు… అయితే మీబావను కొన వద్దని చెపుతాను… ”
“ఆహా… వద్దని కాదే…. చీర నీకు రోజూ వెయ్యాలంటే కష్టము కదా… ఇది వెరైటీ గా వెయ్యొచ్చు అని … నువ్వు అడ గాల కానీ ఎందుకు తీసుకొని రాడూ… దాని కి తోడు ఈ డ్రెస్సుకు మాచింగ్ లాగా లోపల బ్రా పాంటీలు వేశావంటే.. రోజు కొక కాంబి నేషన్ తో బావను అట్రాక్ట్ చెయ్యొచ్చు…. ”
“అంతే నంటా వా… మీ ఆవిడకు ఈ డెస్సు నాకన్నా బాగుందే మో కదా….”
“అవునే….. అంటే.. అది చీర సరిగా కట్టదు కదా… అందుకే ఈ డై స్సులో నాకు బాగుంటుంది… ”
“ఏమోరా… ఈ డ్రెస్సు నాకు బాగుంటుందనుకున్నాను…. నన్ను డిస పాయింట్ చేశావు… ఈజీ గా ఉంటుందని…. అబ్బా ఆ చీరను కట్టాలంటే.. పాంటీ మీద చాలా కష్టం.. ఇదైతే సులభ ము గా వేసు కోవచ్చని … ”
“అదే మీ కాదే… నువ్వు రెండూ వేసుకున్నావు కదూ… లోపలి గౌనూ పెన సూటూ…. సూటు తీస్తే బాగుంటుందే మో చూద్దామా.. నీ మరదలు లోపలి గౌనే వేసేది… ”
” మరి అలా చెప్పవే మి… ఉండు పెది తీసివేస్తాను… కుచ్చిల్లు కుచ్చిల్లు గా ఉంది. ఎందుకు రెండూ కలిపి అమ్ముతున్నారో మరి .. ఎలాగూ బయట వేసుకోము కదా….”
” అవును ఆ పైది దండ గ నిపిస్తుంది… కావాలంటే నువ్వే లోపలి కి వెళ్ళి చూసుకో…”
“సెలెక్ట్ చేసే వాడి పి నువ్వు కదా… లోపలి కి వెళ్ళి నేను చూస్తే ఏమి తెలుస్తుంది… “, అంటూ… చ క చ కా దాని బటన్ లు తీసి…
దాన్ని తీసి సోఫా మీద పడేసి… వాడి ముందు నిలబడి…
“ఇప్పుడు చెప్పరా…. ఇప్పుడన్నా నచ్చిందా… ”
అంతే వాడి కళ్ళు జిగేలు మన్నాయి… అందులో ఆ గౌను
మోకాళ్ళ పైకి ఉంది… దానికి తోడు ఒంటి పోర్వ కదా… ఉల్లి పొరలా ఉండి అసలు వేసుకున్నట్లే లేదు… బొడూ…. తొడలూ కొట్టొచ్చినట్లు కనపడుతుంటే… తొడల మధ్యనే ఉంది వాడి చూపు… అవును మరి పూరె మ్మలు పాంటీ లో నుంచి ఊరిస్తున్నాయే మో.. ఇంకా పరీక్షగా చూస్తున్నాడు…..
చూస్తుంటే మెల్ల మెల్ల గా వీడిలో కసి పెరుగుతున్నట్లుంది… ఒక పక్కన పైన రొమ్ములు మూడవ వంతు బ్రా పక్కల నుంచి కనిపిస్తున్నాయి… ఆ బా కప్పులా గా ఉండక బట్టలాగా ఉండటముతో.. ముచ్చికలు పొడుచు కొచ్చాయి… చూస్తుంటే వాడి కి ఫుల్ మీల్స్ పెడుతున్నట్లుంది… చూపు మాత్రం మరల్చటం లేదు……
“అబ్బా.. ఏమిటి రా…. అలా చూస్తున్నావు….. ఇంత కూ నచ్చిందా లేదా…”
“అబ్బా.. అదుర్సే…. అదుర్స్…. దీని ముందర చీర ఎందుకూ పనికి రాదు… ఆహా… ఈ పాంటీ కి డ్రెస్సుకు చక్కటి
కాంబి నేషన్… ఈ పాంటీ.. నీ షేపుల కు లైనింగ్ ఇచ్చినట్లుంది.. అంత చక్కగా కుదిరింది… బాకు పాంటీ కి కాంబి నేషన్ కుదరలేదు… రెండూ వేరే వేరే చోట కొన్నవి కదా….. బావను బా పాంటీ జత లాగా కొన మని చెప్పు… పాంటీ కింద ఒక ఆ కోణ ములాగా కవర్ చేస్తున్నప్పుడు .. పైన కూడా రెండు త్రికోణాల్లా గా బ్రా కవర్ చేస్తే… ఈ డ్రెస్సులో అధిరిపోతుంది…..
“అమ్మో.. అమ్మో… ఎంత కరెక్టు గా చెప్పావు రా…. ఇలాంటి గౌన్ లేత రంగుల్లో ఒక అర డజన్ … వాటి కన్నా కొద్ది డార్కు రంగుల్లో బా పాంటీలు ఈ తాల్ల లాంటివి ఒక డజన్ తెప్పించు కుంటే బాగుంటుంది కదూ….. ”
“అవునే…. ఆ బా పాంటీలే చీర కు కూడా వేసుకున్నావంటే… రోజు కొక రంగులో బావను పిచ్చెక్కించొచ్చు… వెనక్కు తిరుగు… వెనుక కూడా ఎలాగుంటుందో చూస్తాను….”
అమ్మో.. ఇక వెనుక పిరలు ఫుల్ ఎక్స్ పోజింగ్ లో చూస్తే… లొట్టలేస్తాడే మో…. బాగా టెంప్ట్ అయి పిసకడు కదా… అను కుంటూ… వెనక్కు తిరిగాను… చూడరా బాబూ… పిర్రలు చూడు… పూర్ణ కుంభాల్లా ఉన్నాయి కదు రా…. ఇంకా అలా చూస్తున్నావేరా… ఒక పట్టు బట్టు … అబ్బబ్బా… నీచేత
పిసికించు కోవాల నుందిరా… అని ఎదురుచూస్తూ.. ఒక ని ము ష మా గాను ….
వాడి నుంచి మాట లేదు… కనీసం పట్టు కొని పిసుకుతాడేమో అను కుంటే అది కూడా లేదు… మళ్ళీ లేచి పరారయ్యాడా అని డౌట్ వచ్చింది… తలతిప్పి మెల్ల గా వాడి వైపు చూశాను… నా పిర్రల మధ్య చూస్తూ… లుంగీ మీద చెయ్యి వేసి నలుపుకుంటు న్నాడు….
ఓరి భడవా… మరి అంత కసిరేగితే… చేత్తో నా పిరలు పిసక కుండా… అలా తొడల మధ్య నలుపుకుంటు న్నావే రా… గాడిదా… ఒక అడు గుదూరములో కూడాలే ను.. చెయ్యి వేస్తే… అందుతాయి… ఛీ.. … ఇంత చూపించి నా వేస్టు కదురా… అనుకుంటూ.. వాడిని చూడ కుండా.. తలను తిప్పి..
” మాటా పలుకూ లేదే మిటి రా… వెనుక బాగున్నానా లేదా…. అవునులే నీ పెళ్ళాం లాగా పెద్ద సీటు కాదు కదా…. “, అంటూ వాడి వైపు తిరిగాను…..
పాపం అప్పటి కే సర్దుకున్నాడే ……. .
“లేదే…. అంత సన్న తాల్లతో పాంటీ నీ నడుముకు అంత
అందాన్నిస్తుంటే… అలానే చూస్తుండి పోయాను…. “.. ఓయబ్బో… నాకు తెలుసులే రా వెధవా… నీ జొల్లు కూతలు ఎవడు నమ్ముతాడి క్కడ.. నేనే మీ.. పాంటీలో పూలు పెట్టు కున్నాన ను కున్నావా……
“హమ్మయ్యా…. ఈ డ్రెస్సుల సెలెక్షన్ అయి పోయింది…. అబ్బా కాళ్ళు నొస్తున్నాయి…. అలా బెడూ ముకు వెళ్తాము పదా… నువ్వు పీసీ చూసు కుందువు… నేను మంచం మీద కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుందా ము … నువ్వెళ్ళి పీసీ ఆన్ చెయ్యి… నేను వెళ్ళి పాయసం ఇంకొక డోసు తెస్తాను… “, అంటూ వాడి చెయ్యిని పట్టు కొని లే పాను…
వాడు నవ్వుతూ…..
” పాయసం చాలా బాగుంది… ఏమిటో ఈరోజు భలే టీట్ ఇస్తున్నావు…”, అని నావెంట బెడూ ము దాకా వచ్చాడు…
“అవును రా…. ఫాషన్ డిజైనర్ లాగా అంత బాగా నా బెడూం
డ్రెస్సులు సెలెక్ట్ చేశావు కదు రా… నువ్వు తియ్యటి కబుర్లు చెప్పాలి గానీ.. రోజూ పాయసం చేసి ట్రీట్ ఇవ్వనూ… … “, అంటూ వాడిని బెడూ ములోకి నెట్టి.. రెండు కప్పుల్లో మిగిలిన పాయసాన్ని వేసు కొచ్చాను…. వాడు నేను డ్రెస్సు
మార్చుకొస్తాననుకు న్నాడే మో… నేను అలాగే ఆ ఉల్లి పొర గౌనులో వచ్చేసరికి వాడి కి లేని ఉత్సాహ మొచ్చినట్లు వాడి కళ్ళే చెబుతున్నాయి…
వాడి కి ఒక కప్పిచ్చి.. నేను మంచం వార గా వాడికి ఎదురుగా కూర్చున్ని… కాళ్ళను ఎడం చేసి.. నేల కానించి … పాయసాన్ని స్పూనుతో తీసుకుంటున్నాను… ఎలా కూర్చున్నానంటే… ఆ ఉల్లి పొర గౌనులో తొడల మధ్య పాంటీ భాగం బాగా ఉబ్బుగా వచ్చి….. ఆ పాయస మే మీ జురు కుంటా వు రా… నా పూత రేకులు తిన రా… అని ఇంకా కవ్వించాల ని….
వాడు పీసీ చూస్తున్నవాడల్లే…..ఒక్కసారిగా నా గజ్జల్లో చూశాడు… నేను అదే మి పట్టించు కొన కుండా… పాయసాన్ని కొద్ది కొద్ది గా జురు కుంటున్నాను… వాడు అలా చూస్తుంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది.. కొంపదీసి నా బుజ్జి ముండ జొల్లు కార్చిందా అని… కానీ తడితడిగా ఆ సెంసేషన్ ఏమీ లేదే…. అబ్బా ఎందుకు వాడు అంత పరీక్షగా చూస్తున్నాడబ్బా అను కుంటుంటే…. వాడు నావైపు చూసి…
” మొక్కుబడి ఎప్పుడు తీర్చావ క్కా…” అని అనటముతో ఉలిక్కి పడ్డాను ….
ఇంకా ఉంది…
The post పూర్ణానందం – 14 appeared first on Telugu Sex Stories.