పూర్ణానందం 6

ఆ రోజు ఆది వారం.. ఎలాగైనా వీడి సంగతి చూడాలని .. మధ్యాహ్నం భోంచేసి ఇద్దరమూ సోఫాలో కూర్చుని టివీ చూస్తున్నాము.. వాడు కొంచెము సేపు చూసి.. నావైపుతిరిగి ..
“అక్కా… నువ్వు టీ వీ చూసేలాగైతే నేను నెట్ చూస్తావే..” అని వేడు కుంటున్నట్లు ముఖం పెట్టాడు ..
” సరే రా.. టీ వీ లో మంచి సినిమా వస్తుంది కదా…. ఈ రోజు పడు కోనులే.. నువ్వెంత సేపైనా నెట్ చూసుకో… ” అని అన్నానో లేదో వాడి ముఖం వెలిగి పోయింది.. అంతే నా బెడ్ రూము కెళ్ళాడు.. నేను టివీ సౌండ్ కొద్దిగా ఎక్కువ చేసి సినిమా చూస్తున్నాను…
20 నిముషాలు అయ్యాక.. వీడేమి చేస్తున్నాడో చూడాల ని.. ఏ మాత్రం శబ్దం చేయకుండా నెమ్మది గా అడుగులు వేసుకుంటూ బెడూం తలుపు దగ్గరి కి చేరి లోనికి తొంగి చూశాను.. పీసీ మాఫీటర్ లో ఏదో మసక మసక గా బొమ్మలు కనపడుతున్నాయి.. వాడు దానికెళ్ళే చూస్తూ న్నాడు.. ఒక చెయ్యి తొడల మధ్య నలుపుకుంటున్నాడు… కొద్ది సేపు అలాగే నిలబడి చూశాను.. వాడు ఆధ్యాసలోనే ఉన్నాడు.. కొద్ది గా ధైర్యం చేసుకొని మెల్ల గా అడుగులేస్తూ.. వాడి వెనక్కు చేరుకొని… ఆ బొమ్మలే మిటా అని చూస్తే ఇంకే ముంది.. తెల్ల గుంట బోసి మొలతో స్విమ్మింగ్ పూల్ గట్టు మీద పంగ చాపి కూర్చుని ఉంది.. వాడు ఆ బొమ్మనే చూస్తూ.. ఒక చేతిని లుంగి మీద నుంచే తొడల మధ్య రుద్దు కుంటున్నాడు…
అమ్మో వీడు ఈ బొమ్మలా చూసేది.. అందుకే నా ఆరోజు ఇవి చూసి వేడెక్కి నన్ను బోసి మొలతో చూడాలని అడిగింది.. వీడి పెళ్ళాం ఊరికెళ్ళిన ప్పటి నుంచి … వీడు ఆగలేకున్నట్లున్నాడు.. ఇక వీడిని అట పట్టించాల్సిందే….
ఇంతలో ఆ బొమ్మ మారి ఇంకొక బొమ్మ వచ్చింది.. అదే గుంట.. ఇప్పుడు గట్టు మీద కూర్చుని కాళ్ళను నీళ్ళలోకి దించి వెనక్కు చేతుల మీద జారి గిలబడి.. వళ్ళు విరుచు కుంటూ
కూర్చున్నది.. అలా కూర్చోట ములో తొడల మధ్య పూబిళ్ళ క్లియర్ గా లేత రోజా రంగులో కనబడుతుంది.. అబ్బా ఎంత ముద్దిస్తుందో.. అచ్చం స్నేహ బిళ్ళ లాగే ఉంది…
“ఇదా రా నువ్వు చేస్తున్న ఘన కార్యం .. ఏదో ఆఫీసు పని అనుకున్నాను.. అయినా ఇవే మీ బుద్ధులురా.. ” ,అని గట్టి గా వాడి కి వినపడేలా గా అనే సరికి వాడు ఒక్క సారి షాక్ తిన్నట్లు నావైపుతిరిగి చూశాడు.. దొరి కి పోయినట్లు అలాగే నావైపు చూస్తుండి పోయాడు..
“ఇదన్నమాట.. ఆరోజు వీటిని చూసేనా నన్ను బోసి మొలతో నిలబెట్టింది.. ఇంక లాభం లేదు… నీ పెళ్ళాం కు చెప్పాల్సిందే.. లేకుంటే నువ్వు పక్కదారులు తొక్కా వంటే తను నన్ను తిట్టుకుంటుంది.. నీతమ్మున్ని మందలించలేక పోయావా వదినా అంటూ…..”, అని అనటముతో వాడు బిత్తర పోయాడు.. వాడు ఇక నన్ను వేడు కుంటున్నట్లు…..
” వద్దే అక్కా… దానికి చెప్పొద్దు.. దానికి చెప్పావంటే నీకు తెలిసిందే కదా.. అమ్మానాన్నల ను పిలుచు కొచ్చి నానా రభస చేస్తుంది.. ఇక చూడనులెయ్యే…”, అని కంప్యూటర్ ను కట్టెయ్యబోయాడు.. వచ్చిన అవకాశాన్ని వదులు కుంటానా….
“ఇలాంటి బొమ్మలు కూడా నెట్ లో చూడొచ్చారా… ఇంత కూ ఎక్కడి విరా… ” అని పొడిగించాను….
“లేదక్కా… ఒక యాహూ గూప్ నుంచి పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ఫైల్లు నాకు రోజూ మెయిల్లో వస్తాయి.. పొద్దు పోక చూస్తుంటాను…” పొద్దు పోక అని ఎలా అంటున్నాడో చూడు… పెళ్ళాం లేక వళ్ళు వేడెక్కి అని చెప్పొచ్చుక దా… –
“ఏ దేశాంది రా ఈ తెల్ల గుంట.. అంద ము గా ఉంది కదూ.. ”
“అవున క్కా.. ఇవి ఫారిన్ దేశానివి.. ఒక దేశ మని కాదు అన్నిదేశాల ఆడోళ్ళ ఫోటోలు వస్తుంటాయి.. ఒక్కొక్క సారి ఇండియావి కూడా వస్తాయి….”
అమ్మయ్య గురుడు దారిలోకి వస్తున్నాడు.. మన దెబ్బకు భయపడి పోయాడు మరి .. మరదలుకు చెప్తానని అధిరిపడినట్లున్నాడు… అందుకే అడిగి నదానికి అప్పచెప్పినట్లు జవాబు ఇస్తున్నాడు… ఈ ఛాంసు వదల కూడదు… అను కుంటూ…
“అబ్బా! ఈగుంట ఏముంది రా… ఇంత అంద ము గా ఉంది.. ఇలా బట్టలిప్పుకొని ఎలా ఫోటోలు తీపించు కుంటుంది రా…
డబ్బుల
కోసమైతే బీద దానిలా కనపడటం లేదే…”
వాడి కి అసహన ము గా ఉంది… కాని తప్పలేదు..
“ఫారిన్ అమ్మాయిలు చాలా బాగుంటారు…..బీద వాల్లె నా గుర్తుపట్టలే ము… డబ్బుల కొరకు మాడల్ గా ఇలా బట్టల్లే కుండా ఫోటోలు దిగుతారు..”
“ఎవరు తీస్తారురా ఇలాటి ఫోటోలు.. మరీ అలా బట్టలు లేకుండా తీపించు కుంటే ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా….”
“లేదక్కా… ఫారిన్ లో పెద్దలకు మాత మే కొరకు adult
magazines ఉంటాయట… ప్లేబాయ్ అని ఒక పతి క ఉందట.. దానిలో ఈబొమ్మలు వేస్తారు.. మన దేశం లాగా అక్కడి గవర్నమెంట్ ఏమి అనదట… ”
“నిజము గానా… అందుకే ఈ బొమ్మలు అంత బాగా ఉన్నాయి… పొఫెషనల్ గా ఉన్నాయి కదూ.. భలే పోజిచ్చింది రా…అయితే జపాన్ లో మీబావ కూడా ఇలాంటి వి చూస్తుంటాడే మో… ”
నేనలా అడగటం వాడికి వింత గా ఉన్నట్లుంది.. అందులో నగ్నము గా ఉన్న బొమ్మల ను ఒకవైపు చూస్తూ ప్రశ్నలేయడం
వాడికి ఆశ్చర్యమేస్తున్నట్లుంది.. నాకు ఒక్కసారి నా బోసి మొలను చూపించాక అంత సిగ్గు పడాల్సిన అవసరం లేదని పించింది… కాని వాడి మీద నాకు పట్టు దొరికింది కదా.. అందుకే ఏమీ అనలే కున్నాడు.. ఆరోజు నాబట్టలి ప్పదీ స్తున్నప్పుడు చూపు వేరు… ఇప్పుడు దీన ముగా నావైపు చూస్తున్న చూపు వేరు.. అందుకే నా ప్రశ్నకు తల ఊపడం కన్న ఏమీ చెయ్యలేక పోయాడు… నాకు ఇంకా పొడిగించాలని…
“అదే మిటి రా అలా ఉంది…అక్కడ.. అక్కడ కొద్ది
గానే ఉన్నాయెందుకు వెంటు కలు.. ” అని ఆ ఫోటోను చూస్తూ అడి గాను.. అందులో ఉన్న గుంట తొడల మధ్య పూబిళ్ళ చుట్టూ నున్నగా ఉండి.. పూబిళ్ళ పైభా గాన గుండ ము గా కొన్ని వెంట్రుకలు పెద్ద రూపాయి బిళ్ళంత బొట్టు లాగా ట్రిం చేయబడి ఉన్నాయి..
అలా ఆ పూబిళ్ళ మీద ఉన్న వెంటు కలను గురించి అడిగే సరికి వాడు ఒక్కసారి నా వైపు కళ్ళెగ రెసి చూశాడు.. ఇంత పచ్చిగా అడుగుతుందే మిటబ్బా.. అను కుంటూ… బిక్క మొగ మేసుకొని చూస్తున్నాడు….
“నీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా… చెప్పరా బాబూ.. అచ్చం
అమ్మోరి బొట్టు లాగా లేదూ.. “.. అని చిరునవ్వు నవ్వుతూ.. వాడి భుజము మీద ఒక్క పోటు పొడిచాను… వాడు తప్పదన్నట్లు…
“అది ఒక ఫాషన్ అను కుంటాన క్కా..”
“ఇదే మీ ఫాషన్ రా… బాబూ… ముఖం మీదంటే పర్వాలేదు కనుబొమ్మల లా గా… మరీ అక్కడ నా.. నాకు నవ్వొస్తుంది రా.. అదేనా ఇంకా ఏమన్న ఫాషన్ చూసావా… కొంపదీసి మాకి క్కడ మీసాలున్నాయని చూపిస్తాయా… ”
“చీ … పోవే… నువ్వు మరీనూ…. అలా అప్పుడప్పుడు చూశాను… మా మూలుగా అయితే చాలా మందికి అక్కడ ఒక్క
వెంటు క కూడా లేకుండా క్లీన్ గా ఉంటుంది… కొంత మంది కి అక్కడ నల్ల గా అడవిలాగా ఉంటుంది…” అమ్మో నిజమే.. బొమ్మలు చూడ్డ ములో… వీడి దుష్టి అంతా తొడల మధ్యనే ఉంది
” నాలా గా కదూ.. ”
వాడు నిజముగ బిత్తర పోయాడు..
“ఆరోజు చూశావు కదు రా.. అందుకే అడుగుతున్నా….”
“సారీ అక్కా… ఆరోజు చూసినందుకు… “..అని బిక్కు బిక్కు మంటూ ముఖం పెట్టాడు…
VAN
“ఆరోజు సంగతి ఆరోజే.. అయిపోయిందానికి అనుకుని చేసేదే ముంది… అయినా అది నీ తప్పుకాదులే … ఇలా బొమ్మలు చూస్తూ.. వళ్ళు వేడెక్కింటుంది.. నీ పెళ్ళాం లేదనే కదా.. ఇలా బొమ్మలు చూడటం అల వాటు చే సుకున్నావు…. ”
ou
“అవున క్కా.. అది ఉంటే నాకు బాగా పొద్దు పోయేది… నీకు తెలుసు కదా… భలే కబుర్లు చెపుతుంది… అది లేకుంటే ఏదో బోసిగా ఉన్నట్లుంది… నువ్వా ఆఫీసు నుంచి బాగా అలసి పోయి వస్తావు… నిన్నెందుకు డిస్తబ్ చేయాలి అనుకుంటూ ఇలా నెట్ కు అల వాటు పడ్డాను….
అమ్మయ్య దారిలోకి వస్తున్నాడు.. అనుకుంటూ….
“ఒరే ఆనంద్.. ఒకటి అడుగుతాను ఒప్పుకుంటా వా…”
“ఏ మిట క్కా……”
“రెండు వారాలు కూడా కాలేదు మీ పెళ్ళాము ఊరికెళ్ళి…..
దానికే తట్టు కోలే కున్నావే… ఇక మీ బావ 3 నెలలయింది కదా వెళ్ళి.. ఇక నాకె లాగుంటుంది రా… ”
“అవున క్కా.. నాకిప్పుడర్త మయింది నువ్వు చాట్ ఎందుకు చేస్తున్నావో… కానీ ఆరోజు పచ్చిగా అలా నీ చాట్ చదువుతుంటే నాకు నీ మీద పిచ్చికోపము వచ్చింది… కాని నువ్వేమో స్నేహ ఇంటికి వెళ్ళావు.. వచ్చేటప్పటికి కోపము తగ్గిందను కో…. కానీ ఆరాత్రి మళ్ళీ నెట్ లో కూర్చుని ఈ
బొమ్మలు చూస్తుంటే.. నీ చాట్ జ్ఞప్తికి వచ్చి…… ఈబొమ్మలను చూస్తూ నన్ను నేనే కంటోల్ చేసుకోలేక పోయాను… ”
“తెలుసు..తెలుసు రా.. ఇప్పుడర్త మయిందిలే రా.. ఇద్ద రిదీ తప్పుంది… ఇక ఆవిషయం మర్చిపో… నీతో రోజూ నీ పెళ్ళాం లాగా కబుర్లు చెప్పాలి అంతే కదా.. ఈ రోజు నుంచి చూసుకో.. నాకబుర్ల దెబ్బకు నువ్వే పారి పోతావు చూడు… ఇలా బొమ్మలు చూస్తూ కబుర్లు చెప్పుకుంటే నీకు బాగుంటుందే మో కదా… “, అని నవ్వుతూ వాడి తలను పట్టు కొని వూపాను…
“చీ..చీ… నన్నల్ల రి పట్టిస్తున్నావు … “, అని వాడిలో నవ్వు ముఖం కనపడింది…. అ మ్మయ్యా…. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్.. ఇక వీడిని ఈజీ గా మన దారిలోకి తెచ్చి… స్నేహ మీది కి పురికొల్పి.. బాగా ఆడు కోవచ్చు… … అబ్బా.. ఎలా వీడితో ఇలా మాట్లాడ గలి గానా
The post పూర్ణానందం 6 appeared first on Telugu Sex Stories.