ప్రమీల చెప్పిన కధ 10

సుబ్బలక్ష్మి అత్తయ్య , రెండు దువ్వెనలు కొప్పులో దూర్చుకొని-పైట నడుములో దోపుకొని-రెండు తెల్ల తువ్వాళ్ళు తీసుకొచ్చి రవి చేతికిచ్చింది. రవి నా మంచము పక్కనే చిన్న స్తూల్ మీద కూచొంట్-సుబ్బలక్ష్మి అత్తయ్య రవి ముందు కూచుంది. రవి నెత్తిమీద ముడిలోని పిన్నులు తీస్తూ ” పిన్నీ , జుత్తు కొసలు ఒక అంగుళం కట్ చేస్తాను. అప్పుడు జడ చివరలు బాగా ఉంటాయి, జుత్తు పెరుగుంది.” అని రవి అన్నాడు. ”
ఇప్పుడే చేస్తావా ” అంది అత్తయ్య. “నువ్వునిలబడితే 10 నిమిషాలు కట్ చేయడానికి-ఆ తర్వాత నీ తలలో పరిగెడుతున్న పేల మీద నా దాడి”అన్నాడు రవి విప్పిన జుత్తుని వేళ్ళతో పైనుంచి కింద వరకు సవరిస్తూ . రజని” చేయించుకోండి అత్తయ్యా , రవి ఏదీ అవసరము లేనిదే చెప్పడు ” అంది. ” కానీవయ్యా రవీ నా కోడలు కూడా చేయించుకోమంటోంది ” అంది సుబ్బలక్ష్మి అత్తయ్య.అత్తయ్యని లేపుతూ ” ప్రమీ మన కత్తెర తీసుకురా ” అన్నాడు. నేను కత్తెర తెచ్చేసరికి- అత్తయ జుత్తుని దువ్వి కొసలు సరిచేస్తున్నాడు. రవి అత్తయ్య జుత్తుని దువ్వుతూ చివరలు ఒక అంగుళం కత్తిరించగానే – ఆ జుత్తు కిందపడింది. జుత్తుని జాగ్రత్తగా ట్రిం చేయడానికి రవి 20 నిమిషాలు తీసుకున్నాడు.
కింద ఒక తెల్ల తువ్వాలు పరిచాడు రవి. సుబ్బలక్ష్మి కూచున్నాక , జుత్తుని పైకెత్తి,వీపు మీద ఇంకో తెల్ల తువ్వాలు పరిచాడు. జుత్తుని దువ్వి , రెండు చేతులకి పని చెప్పాడు రవి.రవి వేళ్ళు చక చకా అత్తయ్య జుత్తుని విడదీస్తూ పేలు కుక్కుతున్నాదు. మధ్యలో పేలు తీసి అత్తయ్య చేతిలో పెడుతున్నాడు. 15 నిమిషాలు పేలు చేతులతో తీసి .అప్పుడు పేల దువ్వెన చేతిలోకి తీసుకొన్నాడు.
ఎడంచేతితో అత్తయ్య తలని పట్టి వంచి ,కుడిచేత్తో దువ్వెన ఒత్తైన జుత్తులోకి దూర్చి కిందకి దువ్వుతూ ఉంటే , పేలు కింద తల్ల్ తువ్వాలు మీద పడడం మొదలైంది. ఎడంచేతిని జుత్తులోనే ఉంచి, కుడిచేత్తో కిందపేలని అత్తయ్య చేతిలో పెడుతున్నాడు. అత్తయ్యని రెండు కాళ్ల మధ్యకి సర్దుకొని-రెండు చేతులు జుత్తులోనికి పోనిచ్చి- చక చకా పరిగెడుతున్న పేలుని కుక్కడము రవి చేస్తున్నాడు.”పిన్నీ బాగున్నాదా పేలు తీస్తూ ఉంటే ” అన్నాదు రవి సుబ్బలక్ష్మి జుత్తుని రెందు చేతులతో సర్దుతూ .
“రవీ పేరుతో పిలువు ప్రతీసారీ పిన్ని అంటే అదొలా ఉంది. ” అంది. ” పేరుతో అంటే సుబ్బులు అని పిలవాలి పిన్నీ , సరేనా” అన్నాడు రవి వెనుక జుత్తుని విడదీసి పేలు కుక్కూతూ.మద్య మధ్య రవి సుబ్బలక్ష్మి నడుము పట్టుకొని తనకు అనుకూలంగా అత్తయ్యని సర్దుకుంటున్నాడు. అత్తయ్య కూడా అల్లాగె రవి తిప్పినట్టు తిరుగుతోంది. అలా తిప్పుతున్నాప్పుడు నడుము చుట్టూ తిప్పి దోపుకున్న కొంగు ఊడిపొయినా అత్తయ్య పట్టించుకోలేదు. రజని ఊడిపోయిన కొంగు చూపిస్తూ ” బావా ఏ వయసు వాళ్ళనైనా జుత్తు మీద తనకున్న అభిమానముతో మార్చేస్తాడు.అత్తయ్యని చూడు ” అంది.
నేను నవ్వుతూ ” కొంతసేపు చీర విప్పేసినా ఆశ్చర్యపోనక్కరలేదు ” అన్నా. తలని వంచి పేలు తీస్తున్న రవి నా పక్క చూసి చిన్నగా నవ్వాడు.రవి అప్పటికే గంట పైగా శ్రద్ధగా పేలు తీస్తున్నాడేమో-అత్తయ్య ఒత్తైన జుత్తు మొత్తం వీపు మొఖం నిండా పరుచుకొంది. జుత్తుని రెండు చేతులతో వెనక్కి సర్దుతూ ” పిన్నీ ఇన్ని పేలు తీస్తున్నాప్పుడు, జుత్తు ఇలాగే పడుతుంది, కొంతసేపు జుత్తుని దువ్వి మళ్ళీ తీస్తాను ” అని జుత్తుని మూడు పాయలు చేసి దువ్వడము మొదలెట్టాడు. వీపు మీద పరిచిన తువ్వాలు తీసెసి తల దువ్వుతూ ఉంటే- పైట జారి పోయింది.రవి పైట తీసి సర్దాడు జుత్తుని పైకెత్తి దువ్వుతూ “కొంగుని దోపమంటావా పిన్నీ ” అన్నాడు.” పర్వాలేదు , నీ పని కానీ రవీ, హాయిగా ఉంది ” అంది సుబ్బలక్ష్మి. అలా రవి 5 గంటల పాటు సుబ్బలక్ష్మి అత్తయ్యకి పేలు తీస్తూ, తల దువ్వుతూ ఉన్నాడు.
సాయంత్రం మళ్ళీ నాకు , రజనికి జడ వేసి-భవానీకి నూనె రాసి జడవేసి-మళ్ళి అత్తయ్య జుత్తుని చేతిలోకి తీసుకొన్నాడు. సుబ్బలక్ష్మి తలని తనకి ఎలా కావలో అలా తిప్పుతూ పేలు రాత్రి వరకూ తీసి-అప్పుడు సుబ్బలక్ష్మికి పడుక్కోబొయేముందు చక్కటి జడ వేసి అప్పుడు వదిలాడు.
పిన్ని జుత్తుతో బాగా ఆడి ఉన్నాడేమో , భవానీ జడ విప్పి తల దువ్వి భుజాన్న వేసుకొని బెడ్రూం లోకి వెళితే మ్నేను వెనకాలే వెళ్ళి-తలుపులు వేసాను. ఆ వేడిలో భవానీ దిమ్మని రక రకాలుగా వాయించేసాడు.భవానీ కి కూడా నిద్ర అక్కర్లేదెమో, బొక్కలో అయిదుసార్లు నింపించుకొంది.
The post ప్రమీల చెప్పిన కధ 10 appeared first on Telugu Sex Stories.