ప్రమీల చెప్పిన కధ 2 | telugu sex stories com

ఆ రోజు మధ్యాహ్నం , నన్ను నగ్నంగా కూచోబెట్టుకొని – తలంటిన జుత్తు దువ్వి నూనె రాయడానికి రవి నాను రెండు కాళ్ళ మధ్య సర్ది – జుత్తుని నాలుగు పాయలు చేసి దువ్వడం మొదలెట్టాడు.ప్రమీల చెప్పిన కధ 1→మధ్య పాయని దువ్వుతూ ఉంటే మిగిలిన పాయలు నా మొహాన్ని సళ్ళని కప్పు తున్నాయి.రవి అలా తలంటిన ఎజుత్తుని దువ్వుతూ ఉంటే , చెల్లి 23 ఏళ్ళ రజని గుర్తొచ్చింది. 5 ఏళ్ళై పెళ్ళయిన – దానికి పిల్లలు లేరని కావాలని తపన. నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటే – నూనె రాస్తూ – సళ్ళని పిసుకుతూ – ” ఏంటి ప్రమీ మాట్లాడటం లేదూ ” అన్నాడు. రెండు చేతులూ తలలో దూర్చి మాసాజ్ చేస్త్తూ , తలని వెనక్కి తిప్పి – నా నోట్లో నోరు దూర్చి ఇద్దరం ముద్దులాడుకొన్నాము.తలకి – జుత్తుకి నూనె రాసి – తల దువ్వుతూ ఉంటే ” రవీ నా చెల్లి రజని కి పెళ్ళి అయి 5 సంవత్సరాలు అయిందిరా , వస్తుందిట “అంది.”నీ చెల్లి కానీ నీ అమ్మ వచ్చినా నిన్ను ఇల్లగే ఉంచి నీకు అన్నీ వాళ్ళ ముందరే చేస్తానే ” అంతూ నా చంకల కిందుగా చేతులు పోనిచ్చి నన్ను ముద్దాడాడు.చక్కగా నూనె రాసిన జుత్తుని దువ్వి ముడి వేసి మధ్యాహ్న కార్యక్రమానికి తయారవుతూ ఉంటే ” అలాగే చేద్దుగానిరా నా ముద్దుల మొగుడా” అంటూ ఉంటే – నన్ను వంగోపెట్టి- వెనకనుంచి నా కిష్తమైన విధంగా దిమ్మ లో దూర్చగానే-కిందనుంచి ఒత్తులు ఇస్తూ ఉంటే . నా సళ్ళు రెండూ పిసుకుతూ కార్చేసాడు. ఇద్దరం పెరట్లో చెట్టు కింద పడుక్కొన్నాము.సాయత్రం నాకు తల దువ్వుతూ – పాపిట లేకుండా జుత్తుని బాగా పైకి దువ్వుతూ – సగం ముడి మెడమీదకి వచ్చేలా వేస్తున్నంత సేపూ – రజని కొలతలు – దాని జుత్తు రవికి కళ్ళకి కట్టినట్టు చెప్పా. నా ముడిలోకి పిన్నులు గుచ్చి ముడి కదలకుండా సర్దుతూ ” ప్రమీ ఇద్దరూ బట్టలిప్పుకొని ఒకై మూద ఒకరు దొర్లుతారెంటే – రజని కొలతలు ఇంతబాగా చెప్పావు ” అన్నాడు.దొశకాయలాంటి బొట్టు దిద్ది కళ్ళకు కాటుక పెట్టి-పల్చతి చీర జాకెట్టు కట్టాడు. వాటిలోంచి – నా సళ్ళ బరువులు ,చనుమొనలు పిర్రలు రవికి కన్నుల విందు చేస్తున్నాయి.మర్నాడు రవి నన్ను చక్కని జడ వేసి తయారు చేసి ఒళ్ళో కూచో పెట్టుకొని – జడని సళ్ళ చుట్టూ చుడుతూ -నా చంకలు మెడ – బొడ్డు ముద్దాడుతూ – ఇద్దరం సరసాలలో మునిగి ఉండగా రజని వచ్చింది.జడ వేసుకొని దాన్ని ముడిగా చుట్టి , భారీ సల్లు పిర్రలు కొట్టొచ్చెటట్టు ఉన్న చీర జాకెట్టులో రతీ దేవిలా వచ్చింది. ” రవీ ఇదేనురా నా చెల్లెలు రజని ” అనగానే ” నువ్వు చెప్పిన కొలతలకంటే భారీగానే ఉంది గుంట ” అన్నాడు. ” బావా , బాగున్నాన ” అంటూ రజని రవిని వాటేసుకొని ముద్దాడి – ” స్నానం చేసి వస్తానర్రా “అని లోపలికి వెళ్ళింది. వెంటనే రవి నా జదని చేతికి చుట్టుకొని – నన్ను నగ్నంగా చేసి నన్ను మీద ఎక్కించుకొని – దూర్చేసాడు.అలా ఇద్దరం వాయించుకొంటూ ఉంటే – రజని లంగా జాకెట్టు లో స్నానం చేసి వచ్చింది.” బావా తల దువ్వి పెడతావా ” అంటూ . ” రవీ రజని తల దువ్వి- దిమ్మలో పెట్తమంటోంది చూసుకో ” అంటూ నన్ను గత్తిగ లాక్కొని – ఇద్దరం కార్చేసుకొన్నాము. “రజనీ తల దువ్వాలంటే నా ప్రమీ లా ఉండాలే గుంటా ” అంటూ రవి ,రజని జాకెట్టు లంగా విప్పి – దిమ్మమీది బొచ్చుచూసి ” ప్రమీ దీనికి ఇక్కడ పేలు పట్టేస్తాయెమోనే ” అన్నాడు. నేను నవ్వుతూ – శుభ్రం గీకేయిరా ” అన్నా రవి రజని ముడి విప్పి జడని ఒక్కో పాయ విప్పుతూ దువ్వుతూ ఉంటే. రవి రజని జడని విప్పి – చక్కగా దువ్వి ముడి వేస్తూ ” ప్రమీ దీనికి ఇప్పుడే గొరగాలె , సామాను పట్రా ” అన్నాడు.ముందుగా చంకలు రెండు గొరిగి – ” ప్రమీ నాకి చూడనా ” అని నా పర్మిషన్ అడిగాడు. నేను నాకరా అంటే – నా ఎదురుగా నా చేల్లి చంకలు రెండు నాకి నున్నగ ఉన్నాయో లేదో చూసాడు. “అక్కా కింద ఎప్ప్పుడూ గీకించుకోలేదే ” అంటే – రవి నా దిమ్మని విప్పి చూపిస్తూ – చూడు నీ అక్కది ఎంతలా బంగారంలా మెరుస్తోందో- మూడు రోజుల్కి ఒకసారి గీకుతున్నాను తెలుసా” అన్నాదు నా దిమ్మని నిమురుతూ.” రవీ నువ్వు దాని దిమ్మని ఒళ్ళో పెట్టుకో – నెను దాని తలని ఒళ్ళో పెట్టుకుంటాను నువ్వు గీసినంత సేపూ , అలాగేనా రజనీ ” అంటూ కూర్చొని రజని తలని ఒళ్ళో పెట్టుకోగానే – నున్నతి మెత్తని రవి ముడి వేసిన జుట్టు నా దిమ్మకి తగిలింది. రెండు కాళ్ళువిప్పదీసి రజని మొత్తని తన ఒళ్ళో పెట్టుకొని- రవి దిమ్మ మీది తుప్పని నీళ్ళతో బాగా తడిపాడు.ఆతులు బాగా తడిసాక మెల్లగా గొరిగాదు.దిమ్మా పెదాల దగ్గర గీకుతున్నాప్పుడు , నేను రజని తలని నిమురుతూ ఉంటే , రవి వేళ్ళు దిమ్మలోకి దోపి- రెండు పక్కల నున్నగా గొరిగాడు.నీళ్ళతో బాగా కడిగి నా వైపు చూసాడు. ” నేను నవ్వుతూ నాకి చూడు రవీ నున్నగా వచ్చిందో లేదో ” అనగానే – రవి వంగి రజని దిమ్మని,పెదాలని నాకి ” ఇప్పుడు బాగుందే గుంటా”అన్నాడు దిమ్మని నిమురుతూ. అలా దగ్గరుండి నా చెల్లెలికి నున్నగా నా ముద్దుల మొగుడి చేత చంకలు దిమ్మ నున్నగా గొరిగింపించాను .రవి మా ఇద్దరినీ ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని- ఒక చేత్తో రజని విప్పిన జుత్తుని సవరిస్తూ సళ్ళమీద వేసి పిసుకుతూ రెండో చేత్తో నా జడని నా సళ్ళ చుట్టూ వేస్తూ – ముగ్గురం మస్తుగా మజా చేస్తున్నాము.” రవీ నేను వంట చేసి వస్తాను కానీ – ఈ లోగా రజనీ కి తల దువ్వి జడవెయ్యి” అన్నా. రవి నా జడని ముడిగా చుట్టి వంట చేసినప్పుడు ఇబ్బంది లేకుందా ముడిని కదలకుండా పిన్నులు పెట్టి సర్దాడు. ఇంత చిన్న విషయాలు కూడా జాగ్రత్తగా చూస్తాదు కాబట్టే , వీడంటే నాకు ప్రాణం అయ్యాడు.రవి రజని కి తల దువ్వుతూ పేలు తీస్తున్నాడు. మధ్యలఒ రజని పదాలని వీపుని ముద్దడుతున్నాడు.నేను వంట చేసి వచ్చేసరికి రజని తన జుత్తుతో రవిని కప్పేసి- మీద ఎక్కి ఊగుతున్నాది. రవి రజనిని గట్టిగా లాక్కొని కార్చేసాడు అప్పుడే. నేను నవ్వుతూ ” అయిందర్రా ,రవీ దానికి జడవేసీ , భోజనాలు చేద్దాం “అన్నా .నేను పక్కన కూచొంటే – రవి రజని కి తల దువ్వి చక్కగా జడ వేసాదు. భోజనాలప్పుడు పెద్ద జడ అడ్డం పడ కుండా నెత్తిమీదకి ముడిలా వేసి పిన్నులు పెట్టాడు.