ప్రేమ+శ్రుంగారం=ఈ కథ – Part 3

సైలెట్ గా ఉండి మంచి అమ్మాయినె పడెసావు అన్నారు మరి పార్టీ ఎప్పుడు అని అడుగారు ఇస్తాను అని రాజ్ సమాదానం ఇచ్చాడు ఇంతలొ అక్కడికి లావణ్య వచ్చింది లావణ్య డ్రెస్ మారిపొయింది సారీ విప్పెసి జీన్స్ టి.షర్ట్ వెసుకుంది ఈ డ్రెస్స్ ఎక్కడిది అని రాజ్ అడిగాడు వచ్చటప్పుడు హాండ్ బ్యాగ్ లొ పెట్టుకొని వచ్చాను అని చెప్పింది సరె పదా అని ఇద్దరు కలిసి బయటకి వచ్చారు ఇద్దరు రాజ్ బైక్ మీద ఎక్కి ఇంటికి బయలుదేరారు.నువ్వు మంచి వాడివి అనుకున్నాను అంది లావణ్య ఇప్పుడు ఎమయింది నేను మంచి వాడికి కాదు అని ఎందుకు అంటున్నావు అని అడిగాడు.
లవ్ ప్రపొసల్ ఒప్పుకొగానె అలా ముద్దు పెట్టెస్తారా అని అడిగింది.రాజ్ చిన్నగా నవ్వి ముద్దు పెట్టుకుంటె ఒకరి మీద ఇంకొకరికి హక్కులు ఇచ్చుకున్నట్టు అన్నడు.అబ్బొ ఎమి అనుకున్నాను కాని నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కి చాలా తెలుసు అంది లావణ్య నాకు ఎమెమి టెలుసు నీకు ముందు ముందు చూపిస్తా అన్నాడు రాజ్ నవ్వుతూ అయినా నువ్వు ఇంత త్వరగా ఒప్పుకుంటావు అనుకొలెదు అన్నడు.
నువ్వు నన్ను ఎప్పుడు చూసాను మొదటి సారీ అని అడిగింది నిన్ను రాగింగ్ చేసారుగా అప్పుడె చూసాను చూడగానె ప్రెమించాను అన్నాడు.కాని నేను నిన్ను లాస్ట్ ఇయర్ చూసాను అప్పటి నుండె ప్రెమించాను అందుకె నువు చదివె కాలెజ్ లొనె నేను చేరాను అంది లావణ్య మరి ఎందుకు చెప్పలేదు అని రాజ్ అడిగాడు మేము అమ్మాయిలం మేము చెప్పము ముందు ంఊరె చెప్పాలి మేము ఒప్పుకొవాలి అంది.ఇంతలొ లావణ్య ఇల్లు వచ్చెసింది ఇంట్లొకి వెల్దాం రా అని రాజ్ నొ పిలిచింది వద్దు మల్లి ఎప్పుడైన వస్తా అన్నాడు పై నుండి మమ్మీ చూసింది నువు పైకి వచ్చి కలిసి వెల్లు అంది లావణ్య.
మరి మీ మమ్మీ ఎమి అనదా అని అడిగాడు ఎమి అనకుడదనె నిన్ను రమంటున్నాను అంది సరె అని బైక్ పార్క్ చేసి లావణ్య ఇంట్లొకి వెల్లారు రాజ్ ని సొఫాలొ కూర్చొమని చెప్పింది లావణ్య.లావణ్య తన మమ్మీని పిలిచి రాజ్ ని పరిచయం చేసి లావణ్య లొపలకి వెల్లింది ఎక్కడ ఉంటావు వాబు అని లావణ్య అమ్మ అడిగింది ఇక్కడె పక్కన ఉంటా అని చెప్పాడు లావణ్య లొపలి నుండి వాటర్ తీసుకొని వచ్చింది రాజ్ కి వాటర్ ఇచ్చి పక్కన కూర్చుంది మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి నేను టీ పెత్తుకొసతా అని లావణ్య మమ్మి లొపలకి వెల్లింది లావణ్య వాల్ల మమ్మి లొపలకి వెల్లాక నీ డాడీ ఎం చేస్తాడు అని అడిగాడు రాజ్ టెక్స్ టైల్స్ బిసినెస్ అని లావణ్య చెప్పింది ఓ.
కె అన్నడు రాజ్ లావణ్య ని చుస్తున్నాడు ఎంటి అని కళ్ళతొ అడిగింది ఎమి లేదు అని చెపాడు రాజ్.లావణ్య మమ్మీ టీ తీసుకొని వచ్చింది రాజ్ టీ తీసుకొచ్చి లావణ్య మమ్మీని థాంక్స్ చెప్పాడు అందరు కలిసి టీ తాగుతున్నారు లావణ్య మమ్మీ రాజ్ గురించి అడిగి తెలుసుకుంది అందరు టీ కప్స్ టెబల్ మీద పెట్టారు నేను వెల్లాము అని రాజ్ లేచాదు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండు అంది లావణ్య మమ్మీ సరె ఆంటి అని రాజ్ బయలుదేరాడు జాజ్ ని పంపించి వస్తా అని లావణ్య కూడా రాజ్ తొ బయటకి వచ్చింది బయటకి రాగానె లావణ్యని కౌగిలించుకొని లావణ్య బుగ్గ్య్ మీద ముద్దు పెట్టుకొబొయాడు లావణ్య రాజ్ ని తొసి మమ్మీ చూస్తుంది అంది రాజ్ కిందకి దిగి ఎదురుగా ఉన్న షాప్ లొ సిగరెట్ తీసుకొని బైక్ ఎక్కి తన రూం కి వెల్లాడు.
రూం కి వెల్లి సిగరెట్ వెలిగించాడు తన ఫొన్ మెసెజ్ సౌండ్ వచ్చింది ఫొన్ తీసి చుసాడు లావణ్య మెసెజ్ చేసింది
లావణ్య:ఎం చేస్తున్నావు
రాజ్:సిగరెట్ తాగుతున్నాను
లావణ్య:రొజుకి ఎన్ని తాగుతావు
రాజ్:3 లెదా 4
లావణ్య:నాకు ఒక మాట ఇస్తావా?
రాజ్:సిగరెట్ మానెస్తా అనా?
లావణ్య:లెదు పెంచకు
రాజ్:సరె
కాని రాజ్ మనసులొ లావణ్య తనని ఎంత ప్రెమిస్తుంది అనుకున్నాడు
లావణ్య:ఇంకా ఎంటి
రాజ్:సారీలొ నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు
లావణ్య:నువు కొనిచ్చిందె కదా
రాజ్:అయినా నువ్వు కట్టుకుంటెనె కదా
లావణ్య:నా ఫ్రెండ్స్ కూడా బాగుంది అన్నారు.
రాజ్:సరె
లావణ్య:ఇంకా
రాజ్:నువ్ ఎం చేస్తున్నావు
లావణ్య:బెడ్ మీద ఉన్నాను
రాజ్:నేను నీ బెడ్ మీద నీ పక్కన పడుకొని నీ పెదాలమీద ముద్దు పెట్టుకుంటె…….
లావణ్య:అబ్బొ అయ్యగారికి చాలా ఆశలు ఉన్నాయె
రాజ్:ప్రతీ మనిషికి ఉంటాయి కదా
లావణ్య:కాని నీకూ మరీ ఎక్కువ ఉన్నాయి
రాజ్:ఆ మాత్రం ఆశించకూడదా నీ నుండి
లావణ్య:నేను నీదానిని నీ ఇష్టం
రాజ్:థాంక్స్,ఇంకా
లావణ్య:చెప్పాలి
రాజ్:రెపు సండె కదా ఎంటి ప్లాన్స్
లావణ్య:ఎమి లెదు
రాజ్:సినిమాకి వెల్దామా
లావణ్య:నేను రాను
రాజ్:ఎందుకు
లావణ్య:ఇంటి దగ్గరె ముద్దు పెట్టుకొవాలని చూసాను నీతొ సినిమాకి వస్తె ఇంకెమయినా ఉందా
రాజ్:హెయ్,నేను నిన్ను ఎమి చేయను ప్లీస్ వెల్దాం
లావణ్య:ఎమి చెయనప్పుడు ఎందుకు వెల్లడం
రాజ్:అయితె చెస్తా
లావణ్య:అందుకె రాను అన్నాను
రాజ్:ప్లీస్ వెల్దాం
లావణ్య:సరె
రాజ్:థాంక్స్,టికెట్స్ తీసుకొని రెడీగా ఉంటా సరెనా
లావణ్య:మరి నన్ను ఎవరు పిక్ చెసుకుంటారు
రాజ్:నువ్వె రా
లావణ్య:అంత లెదు నువ్వె పిక్ చెసుకొ
రాజ్:సరె ంఅరి రెడీగా ఉండు
లావణ్య:ఓ.కె,మమ్మీ పిలుస్తుంది బాయ్
రాజ్:బాయ్
ఎంటి మమ్మీ అని లావణ్య బయటకి వచ్చింది టైం అవుతుంది వచ్చి తిను అంది సరె అని తినడానికి కూర్చుంది లావణ్య,లావణ్య మమ్మీ ఇద్దరు కలిసి తిన్నారు డాడీ ఎప్పూదు వస్తాడు అని అడిగింది లావణ్య ఇంకొ వారం పడుతుంది అని చెప్పింది లావణ్య మమ్మి(పెరు రాని) రేపు డాడీ నన్ను రమ్మానారు అని రాని లావణ్యకి చెప్పింది మల్లి ఎప్పుడు వస్తావు అని లావణ్య అడిగింది 3 రొజులు పట్టొచ్చు అంది రాని ఎప్పుడు బయలుదేరాలి అని లావణ్య అడిగింది రెపు ఉదయమె వెల్లాలి అని రాని అంది సరె అని అక్కడి నుండి వెల్లిపొయింది లావణ్య
అక్కడ రాజ్ ఫొన్ పక్కన పెట్టి ఫ్రెష్ అయి కర్రీ కొసం బయటకి వ్వచ్చాడు కర్రీ తెచ్చుకొని తిడం మొదల్ పెట్టాడు మెసెజ్ వస్తె ఫొన్ తీసి చుసాడు లావణ్య మెసెజ్ చేసింది
లావణ్య:ఎం చేస్తున్నావు
రాజ్:తింటున్నాను,నువ్వు.
లావణ్య:ఇప్పుడె తిని రూం లొకి వచ్చాను,నువ్వు తిన్నాక మెసెజ్ పెట్టు
రాజ్:పర్లెదు చెపూ
లావణ్య:ఎం చెప్పాలి
రాజ్:ఎమైన
లావణ్య:ఎం తింటున్నావు
రాజ్:పప్పు అన్నం
లావణ్య:ఇంకా
రాజ్:చెప్పు
లావణ్య:నువె చెప్పు
రాజ్:ఎ డ్రెస్ వేసుకున్నావు
లావణ్య:ఎందుకు
రాజ్:చెప్పు
లావణ్య:నైటి
రాజ్:ఎ కలర్
లావణ్య:ఎందుకు అడుగుతున్నావు
రాజ్:చెప్పు కదా
లావణ్య:బ్లాక్
రాజ్:అబ్బా నిన్ను ఇప్పుడు చూస్తె అసలు వదలబుద్ది కాదు
లావణ్య:వదలక ఎం చేస్తావు
రాజ్:నిన్ను అమాంతం కౌగిలించుకొని ముద్దు పెట్టెస్తా
లావణ్య:నీకు ఎప్పుడు ఎదె ఆలొచనన
రాజ్:ఎప్పుడు కాదు నువ్వు గుర్తొచ్చినప్పుడు
లావణ్య:బాగానె ఐస్ చేస్తున్నావు
రాజ్:ఐస్ కాదు నిజం
లావణ్య:సరె నాకు నిద్ర వస్తుంది గుడ్ నైట్
రాజ్:గుడ్ నైట్
లావణ్యని రాణి పిలిచింది ఎంటీ మమ్మీ అంటూ రాణి బెడ్ రూం లొకి లావణ్య వెల్లింది ఉదయం ఊరికి వెల్లాలి కదా కాస్తా హెల్ప్ చేయు అని అడిగింది రాణి నావల్ల కాదు నాకు నిద్ర వస్తుంది అని బయటకి వచ్చింది ఇది ఎప్పుడు ఇంతె ఒక్క పని కూడా చేయదు అని విసుక్కుంది లావణ్య తన రూం లొకి వచ్చి పడుకుంది
ఇక ఇక్కడ మన రాజ్ కి నిద్ర పట్ట్డం లేదు ఎందుకొ రాణి గుర్తొచ్చింది వయసు 40 పడుకున్నాను దాటినా ఇంకా యవ్వనంగా ఉంది గుండ్రటి మొహం చిన్నగా ఉండె ముక్కు ఎర్రటి పెదాలు పొడువాటి మెడ 36 సైజ్ లొ ఉండె వక్షొజాలు చీర అడ్డుగా ఉండడం వల్ల బొడ్డు కనిపించ లేదు ముట్టుకుంటె కందిపొతుందెమొ అనిపించె అంత తెలుపు.చీ ఎంటిది లావణ్య గురించి ఆలొచించక లావణ్య మమ్మీ గురించి ఆలొచిస్తున్నా అనుకొని లేచి సిగరెట్ వెలిగించాడు మెల్లిగా సిగరెట్ తాగుతూ లావణ్య గురించి ఆలొచిస్తున్నాడు రేపు ఎ సినిమాకి తీసుకెల్లాలి అని ఆలొచిస్తున్నాడు సరె రేపు చెద్దాం అని పడుకున్నాడు మెల్లిగా నిద్రలొకి జారుకున్నాడు ఉదయం లేచి టైం చూసాడు 9:40 అవుతుంది 11 గంటలకి సినిమా అసలె ఈ ఆడవాళ్ళు రెడి అవడాని ఒక రొజు అయినా సరిపొదు
అనుకుంటూ ఫొన్ తీసి లావణ్యకి ఫొన్ కలిపాడు కాని ఫొన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు మల్లి చేసాడు నాలుగైదు రింగుల తరువాత ఫొన్ లిఫ్ట్ చేసింది గుడ్ మార్నింగ్ డార్లింగ్ అన్నాడు రాజ్ అవతలి వైపు నుండి లావణ్య గుడ్ మార్నింగ్ అని నిద్ర మబ్బుతొ అంది ఇంకా లేవలేదా అని రాజ్ అడిగాడు లేదు అని లావణ్య జవాబు ఇచ్చింది త్వరగా లేచి రెడీ అవ్వు మల్లి లేట్ అవుతుంది అనన్నాడు రాజ్ సరె అని ఫొన్ పెట్టెసింది లావణ్య.రాజ్ కుడా ఫొన్ పక్కన పెట్టి లేచి బ్రెష్ చేసుకొని స్నాననికి వెల్దాం అని టవల్ తీసుకున్నాడు నా డార్లింగ్ లేచిందొ లెదొ అని లావణ్యకి ఫొన్ చేసాడు లావణ్య ఫొన్ లిఫ్ట్ చేసింది లేచావా అని అడిగాడు హ లేచాను అని లావణ్య సరె నేను ఇంకొ 30 నిమిషాలలొ వస్తా అన్నాడు రాజ్.లావణ్య సరె అని ఫొన్ పెట్టెసింది రాజ్ బాత్ రూంలొకి వెలాడు ఫ్రెష్ అయి బైక్ తీసుకొని లావణ్య ఇంటి ముందు దిగి షాప్ లొ సిగరెట్ తీసుకొని లావణ్యకి ఫొన్ చేసాడు లావణ్య ఫొన్ లిఫ్ట్ చేసి హ ఒక 15 మినిషాలలొ రెడీ అవుతా అంది నేను మీ అపార్ట్మెట్ కింద ఉన్నా అని చెప్పాడు మరి పైకి రా అంది లావణ్య వద్దు మల్లి ఆంటి అమైన అనుకుంటుంది అన్నాడు ఇంట్లొ ఎవరు లేరు అంది సరె అని ఫొన్ పెట్టెసాడు ఎవరు లేకుంటె ఎమైన చిలిపి పనులు చేయొచ్చు అని నవ్వుకుంటూ 2 నిమిషాలలొ పైకి వెల్లాడు బెల్ కొట్టాడు లావణ్య డొర్ ఒపెన్ చేసి తల దువ్వుకుంటూ లొపలకి వెల్లింది రాజ్ తన వెనక వెల్లి ఆంటి ఎక్కడికి వెల్లింది అని అడిగాడు డాడీ రమ్మన్నాడు అని మార్నింగ్ బాంబే వెల్లింది అని చెప్పింది లావణ్య అదెంటి మీ డాడి మీతొ ఉండడా అని అడిగాడు లేదు ఎదొ బిసినెస్ పని మీద బాంబే వెల్లాడు
అమ్మని రమ్మన్నాడు ఎదొ పని ఉందంట అంది మల్లి ఎప్పుడు వస్తారు అని అడిగాడు రెండు మూడు రొజులు పట్టొచ్చు అంది రాజ్ లావణ్యని చూస్తున్నాడు బ్లు జీన్స్ టైట్ టీ షర్ట్ వేసుకుంది అద్దం ముందు నిలబడి రెడీ అవుతుంది మెల్లిగా లావణ్య వెనక నిలబడ్డాడు అద్దం లొ లావణ్య రాజ్ ని చూసి ఎంటి అన్నట్టు తల్క్ ఊపి వెనక నుండి లావణ్యని కౌగిలించుకొని డార్లింగ్ ఒక్క ముద్దు పెట్ట్టుకొనా అని అడిగాడు లావణ్య రాజ్ ని విడిపించుకొని కోతి వేషాలు వెయకుండా అక్కడ కూర్చొ అంది ప్లీస్ డార్లింగ్ అని మల్లి కౌగిలించుకున్నాడు ప్లీస్ రా వదులు వద్దు అంది ప్లీస్ వద్దు అనకు డార్లింగ్ అంటూ ఇంకా బిగించాడు తన కౌగిలిని నువ్వు ముద్దుతొ ఆగవు అంది ముద్దు వరకు ఓ.కె కదా అని అడిగాడు అయినా నువ్వు ఆగవు ప్లీస్ రా ఒకటె సరె మరి అక్కడితొనె ఆగాలి సరె అన్నాడు రాజ్ లావణ్య మెల్లిగా తన కాళ్ళని పైకి లేపింది రాజ్ తన చేతులతొ లావణ్య నడుముని పట్టుకొని లావణ్య కళ్ళలొకి చూస్తూ రాజ్ తన పెదాలతొ లావణ్య పెదాలని మూసేసాడు లావణ్య తన కళ్ళు మూసుకొని రాజ్ ముద్దుని ఆస్వాదిస్తుంది మెల్లిగా లావణ్య పెదాలని రాజ్ తన నొటిలొకి తీసుకొని జుర్రుకుంటున్నాడు లావణ్య తన చేతులని రాజ్ జుత్తులొకి జొపి నిమురుతూ జుట్టుని లాగుతుంది రాజ్ తన చేతులతొ లావణ్య నడుముని నొక్కుతున్నాడు లావణ్యకి కొద్దిగా నొప్పిగా అనిపించినా బాగుంది అనిపించింది రాజ్ లావణ్య పెదాలని మార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు లావణ్య కూడా రాజ్ పెదాలని జుర్రుకుంటుంది అలా 5 నిమిషాలు ఒకరి పెదాలని ఒకరు జుర్రుకున్నారు మెల్లిగా రాజ్ తన చేతులని పైకి తెస్తూ లావణ్య సన్నులని
అందుకొబొయాడు వెంటనె లావణ్య రాజ్ ని తొసెసింది ఇద్దరు ఊపిరి బాగా పీల్చుకుంటున్నారు అందుకె చెప్పాను వద్దు నువ్వు అక్కడితొ ఆగవు అంది లావణ్య ఆయసపడుతూ సారీ అన్నాడు రాజ్ వెల్దామా సినిమాకి అని అడిగాడు ఉండు లిప్ స్టిక్ పొయింది వెసుకొవాలి అని లిప్ స్టిక్ తీసుకొని పెదాలకి వెసుకుంది ఈద్దరు బయటకి వచ్చి బైక్ ఎక్కారు లావణ్య బైక్ పైన టు సైడ్ కూర్చొని రాజ్ నడుము చుట్టూ చేతులని వేసి రాజ్ ని గట్టిగా పట్టుకొని కూర్చుంది రాజ్ బైక్ స్టార్ట్ చేసి స్పీడ్ గా తీసుకెల్తున్నాడు ఒక టిఫిన్ సెంటర్ కి వెల్లి టిఫిన్ చేసారు బైక్ ఎక్కి బయలుదేరారు 10 నిమిషాలలొ తియెటర్కి చెరుకున్నారు రష్ మాములుగా ఉంది రాజ్ వెల్లి టికెట్స్ తీసుకొని లొపలకి వెల్లరు కార్నర్ సీట్ నంబర్స్ వచ్చాయి వెల్లి కూర్చున్నారు కొద్ది సెపట్లొ సినిమా మొదలయింది కాసెపటికి రాజ్ తన చేతిని తీసి హాండ్ రెస్ట్ మీద ఉన్న లావణ్య లేతి మీద వేసాడు లావణ్య రాజ్ వైపు చూసింది రాజ్ సినిమా చుస్తున్నాడు రాజ్ మెల్లిగా తన చేతి వేళ్ళని లావణ్య చేతి వేళ్ళ మద్య ఇరికించి లావణ్య చేతిని పట్టుకున్నాడు మెల్లిగా లావణ్య చేతిని తీసుకొని లావణ్య చేయి మీద ముద్దు పెట్టాడు లావణ్యని చూసాడు రాజ్.లావణ్య రాజ్ వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వి మల్లి సినిమా చూస్తుంది రాజ్ లావణ్య చేతిని వదిలి తన చేతిని లావణ్య చుట్టూ వేసాడు లావణ్య రాజ్ కి దగ్గరగా జరిగి రాజ్ ని హత్తుకొని కూర్చుంది రాజ్ ఇంకా దగ్గరకి లాక్కొని ఇంకొ చేతితొ లావణ్య చేతితొ పట్టుకొని సినిమా చుస్తున్నాడు కాపెటి తరువాత రాజ్ తన చేతిని మెల్లిగా కిందకి జరుపుతున్నాడు లావణ్య రాజ్ చేయిని ఆపి పైకి జరిపింది కోతి వేషాలు వేయకు అని మెల్లిగా రాజ్ చేయిని అంది కాని రాజ్ మల్లి మెల్లిగా కిందకి జరుపుతున్నాడు ఈసారి రాజ్ వైపు చూసి కొపంగా నీకె
చెప్పెది అని రాజ్ చేయిని పైకి జరిపింది రాజ్ ఈసారి అలాగె కుర్చొని సినిమా చుస్తున్నాడు ఇంతలొ ఇంటవెల్ అని పడింది రాజ్ బయటకి వెల్లి 1 కూల్ డ్రింక్ 1 పాప్ కార్న్ బకెట్ తీసుకొచ్చాడు ఒక్టె తీసుకొచావ్ అని అడిగింది లావణ్య మరి 2 తీసుకొస్తారా అన్నడు రాజ్ తను ఒక సిప్ తీసుకొని లావణ్యకి ఇచ్చాడు తను ఒక సిప్ తీసుకొని రాజ్ కి ఇచ్చింది సినిమా మొదలయింది ఇద్దరు సినిమా చుస్తున్నారు కూల్ డ్రింక్ అయిపూయింది బాటి కింద ఫెట్టెసాడు రాజ్ మల్లి సినిమా చుస్తున్నాడు.లావణ్య అనుకుంది ఎంటి ఇందకటిలా చేయి వేయట్లేదు అని లావణ్య రాజ్ కి దగ్గరగా జరిగి రాజ్ చేయిని తన బుజం మీద వేసుకుంది రాజ్ లావణ్య వైపు చుసాడు తను సినిమా చూస్తుంది కాసెపటికి రాజ్ తన చేతిని మెల్లిగా కిందకి జరిపాడు రాజ్ ప్లీస్ అంది లావణ్య.డార్లింగ్ కాసెపు అని అడిగాడు వద్దు ప్లీస్ అంది లావణ్య కాని రాజ్ తన ఇంకా కిందికి జరిపాడు లావణ్య తన చేతితొ రాజ్ చేయిని ఆపింది రాజ్ తన మరొ చేయితొ లావణ్య చేతిని పట్టుకున్నాడు రాజ్ తన చేతిని కిందికి జరిపి లావణ్య సన్నుని పట్టుకున్నాడు మెల్లిగా లావణ్య సన్నుని పిసికాడు ఇంత వరకు ఎవరి చేతుకు పడకపొయె సరికి కాస్తా గట్టిగా తగిలాయి లావణ్యన్ వైపు చూసాడు లావణ్య తన కిందకి వేసుకుంది తన కళ్ళ నుండి నీళ్ళు కారుతున్నాయి రాజ్ తన చేతిని పైకి జరిపి సారీ రా అని లావణ్య బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాడు తను కళ్ళు తుడుచుకొని సినిమా చూస్తుంది.
రాజ్ తన సన్నుని పిసికినపుడు ఎదు తెలియని ఫీలింగ్ కలిగింది లావణ్యకి కాని కళ్ళ నుండి నీళ్ళు ఎందుకు కారాయొ తెలీదు ఆ ఫీలింగ్ బాగుంది అనిపించింది అలా ఆలొచిస్తూ కూర్చుంది ది ఎండ్ పడింది ఇద్దరు కలిసి బయటకి వచ్చారు బైక్ స్టార్ట్ చేసాడు రాజ్ లావణ్య బైక్ ఎక్కి రాజ్ ని పట్టుకొని కూర్చుంది బయలుదేరి రెస్టారెంట్ కి వెల్లి లంచ్ చేసారు పొదామా ఇంటికి అని అడిగాడు రాజ్ నాకు ళాంగ్ రైడ్ కి వెల్లాలని ఉంది అంది లావణ్య సరె అని బైక్ స్టార్ట్ చేసాడు రాజ్ లావణ్య బైక్ ఎక్కి కూర్చుంది రాజ్ ఫుల్ల్ ట్యంక్ చెయించాడు ఇద్దరు బయలుదేరారు రాజ్ బైక్ ని హైవె ఎక్కించాడు హైవె మీద స్పీడ్ గా వెల్తున్నారు లావణ్య తన చేతులని రాజ్ తొడల మీద వేసి రాజ్ ని గట్టిగా హత్తుకింది సారీ రా అన్నడు రాజ్ ఆ టైం లొ అలా అయిపొయింది అన్నాడు సరె కాని ఇంకొసారి అలా చేయకు అంది.రాజ్ బైక్ చాలా స్పీడ్ గా నడుపుతున్నాడు మెల్లిగా వర్చం మొదలయింది కాని ఆగడానికి ప్లెస్ లేదు కొంచెం దూరంలొ ఒక చెట్టు కనిపిస్తె దాని కిందికి తీసుకెల్లడు బైక్ ని కాని అప్పటికె ఇద్దరు సగన్ వరకు తడిచిపొయరు ఇద్దరు పక్క పక్కన నిబడ్డారు మెల్లిగా ఈద్దరి శరీరరు తగులుతున్నాయి రాజ్ లావణ్య వైపు చూసాడు డార్లింగ్ అని పిచాడు ఎంటి అని అడిగింది లావణ్య ఒక్క సారి అన్నాడు ఎంటి ఒక్కసారి అంది ఒక్కసారి ముద్దు పెట్టుకుంటాను అన్నాడు ముద్దు వరకు నీకు ఎప్పుడైన ఓ.
కె కాని హద్దులు దాటొద్దు అంది రాజ్ లావణ్య ని దగ్గరకి తీసుకొని తన చేతులతొ లావణ్య నడుముని పట్టుకొని లావణ్య పెదాలని మూసేసాడు లావణ్య పెదాలని రాజ్ తన నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు లావణ్య కింది పెదవిని పై పెదవిని మార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు ఇద్దరు గాలి కూడా దూరనంత హత్తుకున్నారు రాజ్ మెల్లిగా లావణ్య టీ.షర్ట్ ని పైకి లేపి లావణ్య నడుముని పట్టుకొని లావణ్య పెదాలని చీకితూ మెల్లిగా లావణ్య నడుముని నొక్కుతున్నాడు లావణ్య తన కాళ్ళని లేపి రాజ్ ని గట్టిగా హత్తుకింది లావణ్య ఇంకా కసిగా ముద్దు పెట్టుకుంటుంది రాజ్ లావణ్య నడుము చుట్టూ చేతులని వేసి ఇంకా హత్తుకున్నాడు ఎ అచదనం లేని లావణ్య నడుము రాజ్ చేతులతొ పట్టుకునె సరికి రాజ్ కి తన ప్యాంట్ ఉబ్బింది లావణ్య నడుముని పట్టుకొని పిసుకుతూ లావణ్య పెదాలని జుర్రుకుంటున్నాడు లావణ్యకి ఊపిరి ఆడడం కష్టం అయి రాజ్ ని తొసెసింది
The post ప్రేమ+శ్రుంగారం=ఈ కథ – Part 3 appeared first on Telugu Sex Stories.