ప్రేమ+శ్రుంగారం=ఈ కథ – Part 9

లావణ్య పాల గ్లస్స్ తొ గదిలొకి అడుగు పెట్టింది రాజ్ బెడ్ పైన ఉన్నాడు లావణ్య నడుచుకుంటూ రాజ్ దగ్గరకి వెల్లింది రాజ్ ళావణ్య చెతిలొ ఉన్న పాల గ్లాస్ తీసుకొని పక్కన పెట్టాడు లావణ్యని బెడ్ పై కూర్చొపెట్టి లావణ్య పక్కనె రాజ్ కూడా కూర్చున్నాడు.మనం అనుకున్నట్టు జరిగితె అది జీవితం అవదు ఇలా మనం పెళ్ళి చేసుకొని బయటకి వస్తాము అని అనుకొలెదు మన చదువు ఆగిపొయింది ఇప్పుడు మనం బ్రతకడానికి ఒక దారి చూసుకొవాలి అన్నాడు సరె అంది.
ఇంతకి నేను చెపది ఎంటంటె మన జీవితంలొ కొంచెం సెట్ అయె వరకు కాస్తా దూరంగా ఉంటె బాగుంటుంది అన్నాడు లావణ్య రాజ్ ని చూసింది.ఎంటి అని అడిగాడు ఎవరైన అమ్మాయిని లెపుకొస్తె ఎప్పుడెప్పుడా అని చూస్తారు కాని నువ్వు మన జీవితం గురించి ఆలొచుస్తున్నావు నీన్ను చూస్తుంటె నాకు చాలా సంతొషంగా ఉంది అంది.
నిజానికి మన ఫస్ట్ నైట్ ఆరొజె అయిపొయింది కదా అన్నాడు లావణ్య చెవిలొ లావణ్య సిగ్గుపడుతూ నవ్వింది సరె ఆ గ్లాస్ తీసుకొ పాలు తాగి పడుకుందాం అన్నాడు లావణ్య పాల గ్లాస్ రాజ్ కి ఇచ్చింది రాజ్ సగం తాగి సగం లావణ్యకి ఇచ్చాడు లావణ్య మిగిలిన సగం తాగి గ్లాస్ పక్కన పెట్టింది ఇద్దరు బెడ్ మీద పడుకున్నారు కాని ఇద్దరికి నిద్ర రావడం లేదు లావణ్య రాజ్ ని అడిగింది ఇప్పుడు మనం ఎం చేయాలి అని దెని గురించి మాట్లాడుతున్నావు అని అడిగింది రెపటి నుండి అంది ఎదొ ఒక పని చూడాలి కాని మీ డాడి చూసుకుంత బాగా చూసుకొకపొవచ్చు అన్నాడు మీరు ఎలా చూసుకున్నా నాకు సంతొషమె అంది.
కాసెపు ఇద్దరి మద్య మౌనం రాజ్యమెలింది మెల్లిగా ఇద్దరిలొ కోరికా పురివిప్పింది ఎంత కంట్రొల్ చెసుకొవాలనుకున్నా చెసుకొలెక పొతున్నారు ఇద్దరిలొ ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంది ఒక క్షనం లొ ఇద్దరు కోక్రికతొ రగిలి పొతున్నారు రాజ్ లావణ్య వైపు తిరిగాడు లావణ్య లైట్ వెలుతురులొ దెవ కన్యలాగా కనిపిస్తుంది ఎంత కంట్రొల్ చెసుకొవాలనుకున్నా కుదరడం లెదు రాజ్ మెల్లిగా తన చేతిని లావణ్య మీద వేసాడు వెంటనె లావణ్య రాజ్ ని కౌగిలించుకుంది రాజ్ కోరిక హద్దులు దాటింది లావణ్యని కౌగిలించుకొని తన పెదాలతొ లావణ్య పెదాలని అందుకొని చీకుతూ లావణ్యని తన మీదకి లాక్కున్నాడు లావణ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ లావణ్య వీపు పడుముతున్నాడు లావణ్య రాజ్ పెదాలని చీకుతుంది లావణ్యని పక్కకి జరిపి లావణ్య మీదికి ఎక్కాడు లావణ్య పైటని పక్కకి తీసి లావణ్య పరువాలని జాకెట్ మీది నుండె పిసుకుతూ పెదాలని
చీకుతున్నాడు లావణ్య మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ లావణ్య జాకెట్ హుక్కులు తీసాడు లావణ్య మొహం మొత్తం ముద్దులు పెడుతూ లావణ్య జాకెట్ విపెసాడు బ్రా స్ట్రిప్ ని పట్టుకొని బ్రాని లాగెసాడు బ్రా హుక్కులు తెగి బ్రా లావణ్య ఒంటి నుండి వెరయింది లావణ్య పెదాలని చూస్తూ చాలా బాగునాయె నీవి అంటూ లావణ్య పరువాలని పిసుకుతున్నాడు లావణ్యకి నొప్పిగా అనిపించినా కోరిక వల్ల హాయిగా ఉంది మెల్లిగా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ్ హ్ మెల్లిగా నొప్పిగా ఉంది అంటూ మూలుగుతుంది కాని లావణ్య తినెయలనెంత కోరికగా ఉంది రాజ్ కి ళావణ్య పరిస్తితి కూడా ఇంచు మించు అలాగె ఉంది లావణ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని పెదాలని చీకుతూ లావణ్య పరువాలని పిసుకుతున్నాడు లావణ్య పెదాలని చీకుతూ కొరికాడు మెల్లిగా కిందికి జరిగి లావణ్య మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ నాలుకని మెడ మీద ఆడిస్తూ కిందికి జరిగాడు లావణ్య ఒక సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు ఇంకొ సన్నుని పిసుకుతున్నాడు లావణ్య చనుమొనని పంటితొ పట్టుకొని లాగి వదిలాడు అబ్బా మెల్లిగా రా నొప్పిగా ఉంది అంటూ మూలుగుతుంది లావణ్య చనుమొనని వేలితొ పట్టుకొని నలుపుతున్నాడు సన్నుని మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు సన్ను మీద పంటి గాట్లు
పెట్టాడు ఇంకొ సన్నుని మొదల్ల నుండి పత్తుకొని తన బలంతొ గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు చమెస్తున్నావురా అంటూ మూలుగుతుంది రాజ్ పైకి లేచి తన షర్ట్ విపెసాడు లావణ్య పక్కన పడుకొని లావణ్య పెదాలని చప్పరిస్తూ లావణ్య పరువాలని పిసుకుతున్నాడు తన చేతిని లావణ్య బొడ్డు మీద వేసి నడుపుతున్నాడు మెల్లిగా లావణ్య్ని నాకుతూ బొడ్డు వరకు వచ్చి బొడ్డుని నాకుతూ మెల్లిగా కొరికాడు లావణ్య చీరని పైకి లాగి లావణ్య తొడలని తడుముతూ పిసుకుతున్నాడు ఇద్దరికిలొ వేడి చల్లరడమెదు మెల్లిగా లావణ్య చీరని విపెసాడు లంగా బొందు లాగి లంగా విపెసాడు లావణ్య ప్యాంటి లొ చేయి పెట్టాడు లావణ్య పూకు లొనుండి వేడి తగులుతుంది రాజ్ వేళ్ళకి రాజ్ తన వేలిని లావణ్య పూకులొకి తొసాడు లావణ్య సన్నులని చీకుతూ లావణ్య పూకులొ ఆడిస్తున్నాడు రాజ్ తన షాట్ విపెసి ఇన్నర్ వెర్ విపెసి పక్కన పాడెసాడు నగ్నంగా లావణ్య పక్కన చేరాడు లావణ్య ప్యాంటి లొకి చేయి తొసి పూకుని రుద్దుతూ పూకులొకి వేలిని తొసి ఆడిస్తున్నాడు.
లావణ్య రాజ్ మొడ్డని చేతిలొకి తీసుకొని ఆడిస్తుంది ఇద్దరికి కసి బాగా పెరిగిపొయింది రాజ్ లావణ్య పూకులొ వేలిని వేగంగా ఆడిస్తున్నాడు లావణ్య చేతిలొ రాజ్ మొడ్డ బుసలు కొడుతుంది లావణ్య రాజ్ మొడ్డని గట్టిగా పట్టుకొని వేగంగా ఆడిస్తుంది కాని కసి ఇంకా పెరుగుతుంది రాజ్ లెచి లావణ్య కాళ్ళ మద్యలొ కూర్చున్నాడు లావణ్య ప్యాంటిని పట్టుకొని లాగెసాడు లావణ్య పూకు దగ్గర నొటిని పెట్టి ముద్దు పెట్టాడు నాలుకతొ పైకి కిందికి రాసాడు తనలొ రగులుతున్న వేడిని తట్టుకొవడం లావణ్య వల్ల కావడం లేదు రాజ్ చేస్తున్నదానికి ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంది లావణ్య సన్నులని పిసుకుతూ లావణ్య పూకుని నాకుతున్నాడు టన నాలుకని లావణ్య పూకులొకి తొసాడు లావణ్య చనుమొనని పట్టుకొని నలుపుతూ పూకులొపలి గొడలని నాకుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ స్ స్ స్ హ్ హ్ ఇంకా పిసుకు ఇంకా రా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ నా వల్ల కావడం లేదు రా ఇంకా రా అంటూ చిన్నగా అరుస్తుంది రాజ్ తన చేతితొ తన బలం మొత్తం ఉపయొగించి గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు అదీ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ నొప్పిగా ఉంది రా అయినా ఆపకు అంటూ అరుస్తుంది రాజ్ ఇక ఆగలెక పైకి లేచి లావణ్య కాళ్ళ మద్యలొ కూర్చున్నాడు లావణ్య తొడలని పట్టుకొని ఇంకా చాపాడు తన మొడ్డని లావణ్య పూకు మీద పెట్టి ఒక్కసారిగ లొపలికి తొసాడు లావణ్య ఒక్కసారిగా కెవ్వుమంది లావణ్య సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ ఇంకా లొపలికి తొసాడు లావణ్య నొప్పికి మెల్లిగా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ అరుస్తుంది రాజ్ లావణ్య సన్నులని మొదళ్ళ నుండి పట్టుకొని పిసుకుతూ లావణ్యని దెంగుడు మొదలు పెట్టాడు వంగి లావణ్య సన్నులని పిసుకుతూ లావణ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ వేగంగా దెంగుతున్నాడు రాజ్ పైకి లేచి లావణ్య చనుమొనని పట్టుకొని నలుపుతూ ద్దెంగుతున్నాడు రాజ్ పైకి లేచి లావణ్య కాళ్ళని తన భుజాల మీద వేసుకున్నాడు లావణ్యకి ఎమి అర్థం కావడం లేదు ఎం చెస్తున్నాడొ.
రాజ్ లావణ్యకి దగ్గరగా జరిగి లావణ్య తొడలని తడుముతూ లావణ్య పూకులొకి తన మొడ్డని తొసాడు మొత్తం ఒకసారి లొపలికి దూరింది లావణ్య పూకులొ రసాలు ఉరడం మొదలయింది తన మొడ్డని బయటకి లాగి మల్లి వేగంగా లొపలికి తొసాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ అబ్బా నావల్ల కావడం లేదు రా ఇంకా లొపలికి హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ అరుస్తుంది రాజ్ లావణ్య సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ వేగంగా దెంగుతున్నాడు లావణ్య విలవిలలాడుతుంది హ……. మా చంపుతున్నవు కదా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ లావణ్య కార్చెసుకుంది లావణ్య రసాల వల్ల రాజ్ మొడ్డ లావణ్య పూకులొ సులువుగా ఆడుతుంది రాజ్ లావణ్య పై వంగి లావణ్య సన్నులని పిసుకుతూ లావణ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ దెంగుతున్నాడు లావణ్య మెల్లిగా అంటూ అరుస్తుంది రాజ్ వేగంగా దెంగి తన లావాతొ లావణ్య పూకుని నింపెసాడు.
లావణ్య పై నుండి లేచి లావణ్య నడుము చుట్టు చేయి వేసి దగ్గరకి హత్తుకొని పడుకున్నాడు లావణ్య కాసెపటి తరువాత మెల్లిగా లెచి టవల్ తీసుకొని బాత్ రూం లొకి వెల్లి స్నానం చేస్తుంది నీటి చప్పుడుకి రాజ్ కి మెలుకువ వచ్చింది పక్కన లావణ్య లెదు బాత్ రూం వైపు చూసి స్నానం చేస్తుంది కాబొలు అనుకున్నాడు లావణ్యని ఉహించుకొగానె తనలొ మల్లి చలనం మొదలయింది లేచి మెల్లిగా బాత్ రూం దగ్గరకి వెల్లాడు బాత్ రూం తలుపుని మెల్లిగా నెట్టాడు లొపలి వైపు గడియ పెట్టకపొయెసరికి తలుపు కొంచెం తెరుచుకుంది మెల్లిగా బాత్ రూం లొకి వెల్లాడు లావణ్య అటు వైపు తిరిగి ఉంది లావణ్య తన శరీరానికి సబ్బుని రాసి షవర్ ఆన్ చెసింది షవెర్ నుండి నీళ్ళు లావణ్య తల మీద పడి వెంట్రుకలలొకి జారి లావణ్య నడుము మీద నుండి పిరుదుల మద్యలొకి జారి మెల్లిగా కాళ్ళపై నుండి కింద పడుతున్నాయి రాజ్ మెల్లిగా లావణ్య వెనక్కి చేరి తన చేతులతొ లావణ్య నడుముని తడిమాడు లావణ్య వెనక్కి తిరిగి ఎంటి లొపలికి వచ్చావు అంది స్నానం చేయడానికి అన్నాడు నేను చేసాక చెయొచుగా లేదు ఇద్దరం కలిసి చేద్దాం అదెం కుదరదు నువ్వు ముందు బయటకి వెల్లు అంటూ కిందికి చూసింది సిగ్గు లెకుండా అలాగె వచెసావా అంది నీదగ్గర సిగ్గెందుకె అంటూ లావణ్యని దగ్గరకి లాక్కున్నాడు లావణ్య పెదాలని అందుకొని చీకుతూ లావణ్య నడుముని పట్టుకొని గట్టిగా నొక్కాడు లావణ్య రాజ్ ని కౌగిలించుకొని తన చేతులతొ రాజ్ వీపు మీద రక్కుతుంది రాజ్ లావణ్య కింది పెదవిని పై పెదవిని మార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు టన చేతులతొ లావణ్య వీపు నిమురుతూ లావణ్య పిర్రలని చేతుల్లొకి తీసుకొని పిసుకుతున్నాడు లావణ్య కింది పెదవిని చీకుతూ పంటితొ పట్టుకొని లాగి వదిలాడు లావణ్య నొటి నుండి అరుపులు రాకుండా వెంటనె లావణ్య నొటిని మూసెసాడు ఇద్దరు నీళ్ళలొ బాగా తడిచిపొయారు రాజ్ లావణ్య ఎడమ తొడని నిమురుతూ కాళిని పైకి లేపి పట్టుకొని తొడని నొక్కుతున్నాడు లావణ్యకి నొప్పి కలిగి రాజ్ నడుము చుట్టు వేసింది లావణ్య రాజ్ పెదాలని చీకుతుంది ఇద్దరిలొ మల్లి అగ్గి రాజుకుంది రాజ్ లావణ్య రాజ్ తన చేతులని పిర్రల మీది నుండి సన్నుల మీద వేసి సన్నులని పిసుకుతున్నాడు లావణ్యకి ఒక్క కాళు మీద నిలబడటం కష్టం అయింది రాజ్ పెదాలని వదిలి కాళు నొస్తుందీ రా అంది రాజ్ లావణ్యని ఎత్తుకొని బెడ్ రూంలొకి తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పడుకొపెట్టాడు లావణ్య తొడలని తడుముతూ ముద్దు పెడుతూ లావణ్య బొడ్డుని చేరాడు లావణ్య బొడ్డు మీద ముద్దులు పెడుతూ బొడ్డు లొకి నాలుకని తొసాడు.లావణ్య రాజ్ తల మీద చేతులు వేసి తన బొడ్డుకి నొక్కుతుంది ప్రాణాలు లగెస్తున్నవురా చంపకు రా మెల్లిగా హ్ హ్ హ్ అంటూ మూలుగుతుంది రాజ్ పైకి జరిగి లావణ్య సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని పిసుకుతున్నాడు లావణ్య సన్నుని మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు చను మొనని టికిల్ చేస్తూ చను మొన చ్ట్టూ నాలుకతొ రాస్తున్నాడు ఇంకొ చను మొనని వేళ్ళతొ నలుపుతూ సన్నుని పిసుకుతున్నాడు అబ్బా ఎంటిరా బాబు వాటిని అలా పిసుకుతున్నావు మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది లావణ్య.రాజ్ లావణ్య సన్నులని పిసుకుతూ వీటిని చూస్తెనె మతి పొతుంది అలాంటిది ఇంత దగ్గరగా ఉంటె ఆగగలనా అంటూ లావణ్య సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు పైకి పాకి లావణ్య పెదాలని అందుకొని చీకుతూ లావణ్య సన్నులని గట్టిగా పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు మ్ మ్ మ్ మ్ అని మాత్రమె లావణ్య నొటి నుండి వస్తున్నయి రాజ్ తన అంగాన్ని పట్టుకొని లావణ్య పూకు మీద ఆనించి ఒక్కసారిగ లొపలికి తొసాడు అప్పటికె లావణ్య పూకులొ రసాలు ఉరడం వల్ల లావణ్య పూకు అడుగుబాగానికి దిగింది లావణ్య నొటి నుండి స్ అని చిన్న సౌండ్ వచ్చింది రాజ్ లావణ్య కింది పెదవిని చీకుతూ లావణ్య సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ దెంగడం మొదలు పెట్టాడు లావణ్య సన్నుని మొదల్ల నుండి పత్తుకొని పిసుకుతూ తన వేగాన్ని పెంచాడు రాజ్ తన చేతితొ లావణ్య నడుముని పట్టుకొని గట్టిగా పిసిగాడు లావణ్య ఎగిరి పడింది తన చేతులని లావణ్య కిందికి పొనిచ్చి లావణ్య బుజాలని పట్టుకొని కాస్తా పైకి లేచి ఇంకా వేగంగా దెంగుతున్నాడు లావణ్య కళ్ళు మూసుకొని రాజ్ దెంగుడుని ఆస్వాదిస్తుంది రాజ్ లావణ్య వైపు చూసాడు లావణ్య మొహం మొత్తం చిరు చమటలు లావణ్య మెడ మీద సన్నుల మీద చిరు చమటలు పట్టాయి రాజ్ పైకి లేచి మొకాళ్ళ మీద కూర్చొని లావణ్య పూకులొకి తొసాడు తన మొడ్డని.లావణ్య నడుముని పట్టుకొని తడుముతు లావణ్య పూకులొ తన మొడ్డని ఆడిస్తున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ స్ స్ స్ స్ హ్…………
మ్ హా మెల్లిగా ఎక్కడెక్కడొ తగులుతుంది రా మెల్లిగా అంటూ లావణ్య మూలుగుతుంది రాజ్ తన చేతితొ లావణ్య చనుమొనలని నలుపుతూ సన్నుని మొదల్ల నుండి పట్టుకొని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు చమట వల్ల సన్నులు మెరుస్తున్నాయి వాటిని చూస్తూ ఇంకా కసి పెరిగింది తన మొడ్డని బయటకి లాగి లొపలికి తొస్తున్నాడు రాజ్ వేగంగా దెంగి పక్కన పడుకున్నాడు లావణ్య పెదాలని అందుకొని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ లావణ్య పిర్రలని పిసుకుతున్నాడు మెల్లిగా లావణ్యని వదిలి పైకి ఎక్కు అన్నాడు ఎంటి అంది పైకి లేచి నాపైకి ఎక్కు అన్నాడు ఎలా అని అడిగింది లేచి నాకు అటొ కాళు ఇంటొ కాళు వేసి నా నడుము దగ్గర కూర్చొ అన్నాడు లావణ్య లేచి రాజ్ చెప్పినట్టె రాజ్ పైన కూర్చుంది కాస్తా పైకి లేచి నాది నీ దాంట్లొ పెట్టుకొ అన్నాడు ఎలా అని అడిగింది కాస్తా పైకి లేవు అన్నాడు లావణ్య కాస్త పైకి లేచింది రాజ్ తన మొడ్డని పట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు మెల్లిగా కూర్చొ దీని మీద అన్నాడు లావణ్య మెల్లిగా కూర్చుంది రాజ్ తన మొడ్డని లావణ్య పూకులొకి అడ్జెస్ట్ చేసాడు మెల్లిగా కిందికి దిగుతుంది లావణ్య కళ్ళు మూసుకొని కింది పెదవిని కొరుకుతూ మ్ మ్ అంటూ మూలుగుతుంది మెల్లిగా కుర్చుంటుంది రాజ్ కింది నుండి తన నడుముని పైకి లెపి టన మొడ్డని లావణ్య పూకు లొపలికి తొసాడు లావణ్య ఒక్కసారిగా హ్ అని అరిచింది లావణ్య నడుముని పట్టుకొని కిందికి దిగాడు.లావణ్య కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంది మెల్లిగా పైకి కిందికి ఊగు అన్నాడు.లావణ్య మెల్లిగా పైకి కిందికి ఊగడం మొదలెట్టింది రాజ్ లావణ్య చేతులని పట్టుకొని తన చాతి మీద పెట్టాడు లావణ్య మెల్లిగా ఊగుతొంది రాజ్ లావణ్య నడుముని పట్టుకొని కిందికి ఎదురొత్తులు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాడు లావణ్య హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ చంపెస్తున్నవురా మెల్లిగా నావల్ల కాదురా ప్లీస్ రా మెల్లిగా అంటూ అరుస్తుంది రాజ్ లావణ్య సన్నులని చూస్తూ కింది నుండి వేగంగా ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాడు లావణ్య సన్నులు మెల్లిగా పైకి కిందికి ఊగుతున్నాయి వాటిని చూస్తూ కసితొ ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాడు లావణ్య సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు అబ్బా ఇప్పుడు కూడా వాటిని వదలవా అంది అసలు వదలను అవి నా మామిడి పళ్ళు అని లావణ్యని తన మీదకి లాక్కొని సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాడు లావణ్య చనుమొనని పంటితొ పట్టుకొని లాగి వదులుతూ చిన్నగా కొరుకుతున్నాడు స్ స్ స్ మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది రాజ్ లొ కసి బాగా పెరిగిపొయింది లావణ్యని పట్టుకొని పక్కకి తిప్పాడు లావణ్య మీదకి ఎక్కి వేగంగా ఆడిస్తున్నాడు లావణ్యకి చివరికొచెసి కార్చెసుకుంది కాని రాజ్ కి అప్పుడె అయెట్టు లెదు లావణ్య రసాల వల్ల చాలా సులువుగా ఆడుతుంది రాజ్ మొడ్డ లావణ్య పూకులొ.
తపక్ తప్క అంటూ సౌండ్ వస్తుంది రాజ్ లావణ్య పూకు అడుగుబాగం దాకా నుకుతూ బయటకి లాగి మల్లి తొసాడు లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మెల్లిగా రా ఇంకా ఎంత సెపురా అబ్బా హ్ ……….మ్మ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ మూలుగుతుంది రాజ్ లావణ్య సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ లావణ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ దెంగుతున్నాడు లావణ్య చనుమొనలని పట్టుకొని లాగుతూ లావణ్య పెదాలని కొరుకుతున్నాడు లాగి లాగి దెంగుతూ లావణ్య పూకు పావనం చేసాడు
The post ప్రేమ+శ్రుంగారం=ఈ కథ – Part 9 appeared first on Telugu Sex Stories.