ఫస్ట్ టైమ్ ఇంటి పక్క అంటీ తో

హాయ్ నా పేరు చిన్నా. మాది ఒంగోల్ దగ్గర ఒక పల్లెటూరు నేను నా లైఫ్ లో జరిగిన మొదటి సెక్స్ స్టోరీ మీతో పంచుకోవాలని నా ఆలోచన.నా ఏజ్ 24 హైట్ 5.7 వెయిట్ 65 మోడ్డ 5 ఇంచ్నా ఏజ్ 20 నిజంగా జరిగిన కథ మాదీ చిన్న పల్లెటూరు నేను 10త్ క్లాస్ వరకు చదివి తర్వాత మానేసి పెయింటింగ్ పనికి వెళ్తున్నాను అయితే అప్పుడే మా ఇంటి పక్కన వాలు ఎప్పుడూ హైదరాబాద్ పనికి వెళ్తారు కానీ ఒక సంవత్సరం వెళ్ళలేదు నేను చెప్పే ఆంటీ వల్ల హస్బెండ్ వెళ్ళాడు కానీ పిల్లల చదువుకోసం ఆంటీ ఇక్కడే వుండిపోయింది.ఆంటీ గురించి చెప్పాలంటే సైజులు మనకి అంత తెలివి లేదు కానీ మంచి ఫిజిక్ మాత్రం వుంటుంది ఏజ్ 32 వుంటది ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు అందరూ చిన్న పిల్లలు.Ok స్టోరీ లోకి వెళ్తే నేను పని చేసుకొని ఇంటికి వచ్చి తినడం పడుకోవడం తాగడం క్రికెట్ ఆడటం ఇదే పని కానీ ఒక రోజు పని లేదు క్రికెట్ కూడా లేదు ఉదయం పది గంటలకు బయట చెట్టు కింద మంచము వేసుకొని పడుకున్నాను ఆ ఆంటీ ది మా పక్కనే ఇల్లు తను అప్పుడు బట్టలు వుతుకు వుంది నైటీ వేసుకొని అయితే తను నీళ్ళు లాగాలని హౌజ్ వుంటుంది కదా దాంట్లో నిల్ల కోసం వంగుంది అప్పుడు చూసా తన అందం.. అంతకు ముందు ఎప్పుడూ నాకు తనపై చెడు ఆలోచనలు లేవు కానీ తొలిసారి అల చూసే సరికి నాకు తనపై చెడు ఆలోచనలు కలిగాయి అంతే ఇక అప్పటి నుండి తను ఎప్పుడూ బట్టలు వుతికిన చూడ్డం,స్నానం చేస్తుంటే దొంగ చాటుగా చూడటం చూసి చేతితో మోడ్డ కొట్టుకోవడం అల జరిగేవి.ఇలా రోజు పని లేదు క్రికెట్ లేదు ఇదే పని ఇలా చేతు వుండగా ఆమె నేను తనని చూడ్డం గమనించింది కాబోలు నా వైపు చూసి కొప్పడటం చేస్తుంది నాకు చాలా భయంగా వేసింది కానీ కామం ముందు భయం పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఇక చూడ్డం కొట్టుకోవడం ఇదే పని ఇలా చేస్తూ ఉండగా ఒక రోజు వాళ్ళ పక్కింటి వాలు అంటే వాల తోడి కోడళళు వేరే వూరు వెళ్లారు.నైట్ అయింది పిల్లలు నిద్ర పోతున్నారు ఈమె పక్కింటి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి కుళాయి నీరు పడుతుంది,పల్లెటూరు కదా నీళ్ళు ఎప్పుడూ వదిలితే అప్పుడు పట్టుకోవాలి అందుకే నీళ్ళు పడుతూ పైప్ పట్టలేదని నన్ను పిలిచింది నేను కేసువల్ గ వెళ్లి ఏమి తెలియనట్లు పైప్ పెడుతున్న తను ఒంగుని గట్టిగా తాడు పట్టుకుని కడుతుంది నేను తన సళ్ళు చూస్తున్నా తను గమనిచ్చి పైకి లేచి పోయింది ఇక్ నేను వద్దాం అని వెళ్తుంటే నన్ను ఆపినువ్వెంత నీ వయసెంత నువ్వు చేసే పని ఇంటి ఏంటి అని అడుగుతుంది నేను షాక్ మైండ్ పోయింది భయం తో నేను ఎం చేశాను అని అన్న.తను నాకు అన్ని తెలుసు నువ్వు నేను స్నానం చేస్తుంటే దొంగ చాటుగా చూడటం అన్ని తెలుసు పిల్లాడివి కదా ఒక సారి వార్నింగ్ ఇచ్చి చూద్దాం లేదంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్తే సరిపోతుంది అనుకుందం అంట.నేను షాక్ అయ్యాను సార్రీ అని చెప్పా తను పెద్దగా ఏమి అనలేదు ఇక తనకి కూడా ఇష్టమే అని ఆలోచనలు