ఫిల్మీ ఫాంటసీఎస్ – Part 3

ఒక పెద్ద కంపెనీ లో ఇంటర్వూస్ జరుగుతున్నాయి..
మేనేజర్ కీర్తి…ఇంటర్వ్యూ చేస్తోంది..
అందరు వస్తున్నారు..కానీ ఎవ్వరు నచ్చక పంపిస్తోంది కీర్తి…
వచ్చిన వాళ్లలో ఒకడు ఒడ్డు పొడుగు భలే ఉన్నాడు..మనిషి కూడా బానే ఉన్నాడు..
వాడ్ని పిలిచి నాలుగు ప్రశ్నలు అడిగింది..
వాడు మె మె మె మె బె బె బె బె అన్నాడు..
కీర్తి: నీ పేరేంటి ?
అబ్బాయి: గణేష్..
కీర్తి: నీ కసలు ఏమి వచ్చు ?
గణేష్: తిని తిరగడం వచ్చు..
కీర్తి: అది తెలుస్తూనే ఉంది..ఇక్కడ ఏమి పని చేస్తావ్..
గణేష్: ఏమైనా చేస్తా…
వాడి అమాయకత్వం…వాడి బాడీ నచ్చి సరే రేపటి నుంచి రా ఆఫీస్ కి..అంది కీర్తి..
థాంక్స్ మాడం అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు..అల్ ది బెస్ట్ అంది..
మరుసటి రోజు ఆఫీస్ లో గణేష్ ని తన రూమ్ కి పిలిచింది..
గణేష్: గుడ్ మార్నింగ్ మాడం..
కీర్తి: ఆహ్ గుడ్ మార్నింగ్..ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఏమైంది..
గణేష్: అది వర్క్ అవ్వలేదు మాడం..
కీర్తి: ఎందుకు అవ్వలేదు..
గణేష్: అది నాకు ఏమి అర్ధం కావట్లేదు..
కీరి: ఏమి అర్ధం కావాలి..ఆ ఏమి అర్ధం కావాలి..
వస్తాడు లాగా బాడీ పెంచి అమ్మాయిలని ఇంప్రెస్స్ చెయ్యటానికి వస్తారా ఆఫీస్ కి..
గణేష్: లేదు మాడం…చేస్తాను..
కీర్తి: సరే సరే..మీ తో మాట్లాడాలి కూర్చోండి..
గణేష్: చెప్పండి మాడం..
గణేష్: చెప్పండి మాడం..
కీర్తి: నీ సైజు ఎంత ?
గణేష్: దేనిది మాడం ?
కీర్తి: దానిదే ?
గణేష్: మాడం అది..
కీర్తి: ఉమ్మ్ చెప్పు..
గణేష్: మాడం అది నేను ఎప్పుడు కొలవలేదు..
కీర్తి: సరే మీ గుప్పిట తో పట్టినప్పుడు ఎంత ఉంటుంది..
గణేష్: గుప్పిట్లో సరిపోదు మాడం..
కీర్తి: వావ్ నిజమా..మరి మాములుగా ఉన్నప్పుడు ?
గణేష్: నేను చెప్పింది అదే మాడం..
కీర్తి: అవునా..మేరీ లేచినప్పుడు…
గణేష్: సగం గుప్పిట్లో ఉంటుంది..సగం బయట ఉంటుంది..
కీర్తి: వావ్ నిజంగా మీది అంత పెద్దదా ?
ఇంతలో కీర్తి వాళ్ళ..బాస్ ఫోన్..నే కేబిన్ కి వస్తున్నా రిపోర్ట్ రెడీ ఆ అని
కీర్తి: గణేష్, బాస్ వస్తున్నాడు..ఈ టేబుల్ కిందకి దూరండి…తొందరగా..
గణేష్: నా డెస్క్ దగ్గరకి వెళ్తాను కదా…
కీర్తి: వాడు వచ్చేది నీ ప్రాజెక్ట్ కోసమే..అవ్వలేదు అని చెప్తే..నిన్ను పీకేస్తాడు ఉద్యగం లోనుంచి..
గణేష్: ఆమ్మో..వొద్దు మాడం..దూరతా..
గణేష్ టేబుల్ కింద దూరాడు..కీర్తి చైర్ టేబుల్ దగ్గరికి జరుపుకుని కూర్చుంది..
మేనేజర్: కీర్తి, ఆ కొత్తగా వచ్చిన గణేష్ ప్రాజెక్ట్ ఏమైంది ?
కీర్తి: చేసేసి ఉంటాడు సర్..ఇవ్వాళా ఇమ్మన్నాను…సాయంత్రానికి అయిపోతుంది సర్..
మేనేజర్: అసలు ఏది వాడు..
కీర్తి: రాత్రంతా పని చేస్తూనే వున్నాడు సర్..అందుకే రెస్ట్ తీసుకొమ్మని పంపాను…మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి పని అయిపోతుంది..
మేనేజర్: సరే సరే..అని వెళ్ళిపోయాడు..
కీర్తి: ఫోన్ తీసి..వాసు లోపలకి రా..అని పెట్టేసింది..
కేబిన్ లో కీర్తి తల పై లైట్ ఉండటం వాళ్ళ కీర్తి పై నుంచి కింది దాకా కనిపిస్తోంది గణేష్ కి.
కీర్తి కాళ్ళు రెండు దూరం జాపి…ప్యాంటు జిప్ తీసింది..
కింద గణేష్ ఉన్నాడని మర్చిపోయి ప్యాంటు లో వేళ్ళు పెట్టి బిళ్ళని రుద్దుతోంది..
కాళ్ళ ఎదురుగుండా కీర్తి అలా బిళ్ళ రుద్దుకుంటుంటే కింద గణేష్ కి రాయి లాగా అయ్యింది మొడ్డ..
కళ్లప్పగించి చూస్తున్నాడు….కీర్తి మెల్లగా చైర్ ని టేబుల్ దగ్గరికి జరిపింది..
పైన లైట్ వెలుగులో..కీర్తి బిళ్ళ అస్పష్టంగా కనిపిస్తోంది..
కీర్తి కాలుకి గణేష్ తగలగానే అక్కడ గణేష్ ఉన్నాడన్న విషయం గుర్తుకొచ్చి…కిందకి చూసింది..
గణేష్ కంగారుగా చూస్తున్నాడు..వాడి అమాయకత్వానికి ముద్దొచ్చి…కళ్ళెగరేసింది కీర్తి..
ఏమి లేదు అన్నాడు గణేష్..
నాలుక బయటపెట్టి నాకుతావా అంది..
గణేష్ ఏమి మాట్లాడలేదు..కీర్తి కుర్చీలో జాఱిగిలబడి…టేబుల్ కిందకి నడుము దాకా జరిగి…ప్యాంటు కొంచం కిందకి లాగింది..
లోపల పాంటీ లేదు…కొంచం వొంగి గణేష్ తల మీద చెయ్యి వేసి తన బిళ్లకేసి అదుముకుంది..
కీర్తి: కాసేపు నాకు వెళ్లిపోదుగాని…
గణేష్: మాడం..అన్నాడు..
The post ఫిల్మీ ఫాంటసీఎస్ – Part 3 appeared first on Telugu Sex Stories.