ఫ్యామిలీ!

ఎండా కాలము కావడముతో చాలా వుక్కగా వుంది. నిద్ర పోతున్న నేను వుక్కకు లేచి బాతూం వెళ్ళాలి అని వెళ్తున్నా.ఎందుకో మమ్మీ గదిలోకి చూసాను. మమ్మీ మంచము చివర కూర్చుని వుంది.చీర పైట తీసేసి వుంది.తల గాలి లోకి ఎత్తి కింది పెదవి గట్టిగా కొర్కుతున్నది. మమ్మీ చేతులు కిందకు వున్నాయి దేన్నో అదు ముతూ.
మమ్మీ చీరలోపల ఎవరో దూరినట్లున్నారు.
అది డాడీ అని అర్థ మయింది. మమ్మీ మూలుగుతున్నది.డాడీ లేచి మమ్మీని వెల్లకిలా తోసి నగ్నము గా చేసి బలముగా వూపుతున్నాడు. మమ్మీ ఆ ఆ మ్ స్స్ ఆహ్ ఇంకా ఇంకా ఆపకండి అని మూలుగుతున్నది. ఇది చూస్తున్న నాకు ఆగ లేదు. పరిగెత్తి బాత్రూం కు వెళ్ళి వూపుకొని కార్చేసాను.
ఒక రోజు డాడి చెప్పాడు ఈ రోజు మీ తాతయ్య నాన మ్మా వస్తారు ఇక్కడే వుంటారు నెల రోజులు అని. మమ్మీ చెప్పింది మీ బాబాయి కూడా వస్తున్నాడు అని. తాతయ్య నాన మ్మా వచ్చారు. ఇద్దరూ చలాకీ గా వుంటారు. తాతయ్య వయసు 65 నాన్నమ్మ 60.ఇద్దరు చాలా బాగుంటారు.బాబాయి సిని మా హీరోలా వుంటాడు కండలు తిరిగి.
తాతయ్య మమ్మీని కౌగలించు కొన్నాడు. తాతయ్య మమ్మీ నడుము పిసికడము చూసాను.బాబాయి మమ్మీ ఒకరినొకరు అదో రకము గా చూసుకున్నారు.ఏదో జరుగుతున్నది అని పించింది నాకు. మమ్మీ ఆ రోజుండి ఎప్పుడూ కొద్ది గా రెచ్చకొట్టే విధముగా పలుచని చీరలు మినీ జాకెట్స్ వేసుకుంటున్నది.అప్పుడపుడు బా బయటకు కనిపిస్తుంటుంది.
మరుసటి రోజు సాయంత ము నన్ను నా చెల్లి మీనా ను డాడీ సిని మా హాల్ దగ్గర దింపి వెళ్ళాడు. సినిమా అయ్యాక మీనా తన ఫ్రెండ్ ఇంటి కి వెళ్ళింది.నేను ఇంటికి వచ్చాను. ఇల్లంతా నిశ్శబ్ద ముగా వుంది.
వెళ్ళి బె డూంలోకి చూసాను. మమ్మీ తాతయ్య పక్క పక్కన కూర్చున్నారు. మమ్మీ ఏదో వద్దు అన్నట్లు చెపుతున్నది.నేను ఎలాంటి చప్పుడు చేయక చూస్తున్నా.తాతయ్య మమ్మీ దగ్గరకు వంగి ఏదో చెప్పాడు. మమ్మీ లే వబోతుంటే తాతయ్య మమ్మీ చేతులు పట్టు కున్నాడు.ఒక చెయ్యి మమ్మీ సళ్ళ మీద పెట్టి అది మాడు. మమ్మీ “అబ్బా వదలండి మా వయ్యా” అని తాతయ్య పక్కన కూర్చుని మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నది.
అంతలో బెడ్రూం లో వున్న అట్టాడ్జ్ బాత్రూంలో నుండి బాబాయి బయట కు వచ్చాడు. వచ్చి మమ్మీ పక్కన కూర్చుని “ఏ మంటున్నది నాన్నా వదిన” అని మమ్మీ సళ్ళను అద మసాగాడు.
90
ఇద్దరూ మమ్మీ చీర విప్పేసి జాకెట్ బ్రా తీసి చెరో సన్నును నోటి కి అందుకున్నారు. మమ్మీ ఇద్దరి జుట్టూ నిమురుతూ గట్టిగా అదు ముకుంటూ మూలుగుతున్నది. మమ్మీ వెల్ల కిలా పడుకోగానే ఇద్దరు లేచి లుంగీలు విప్పేసారు.”నువ్వు నా నోటి కి అందియవయ్యా” అని బాబాయిది తీసుకొని నోటిలో పెట్టు కొని ” మీరు కింద సంగతి చూ సు కోండి మా వయ్యా” అని తాతయ్య ను లాక్కున్నది.
తాతయ్య చీ కుతుండగా మమ్మీ బాబాయిది చీ కింది. కొద్ది సేపటి కి లేచి మమ్మీ కుక్కలా వంగింది.తన చేతులు పరుపుపైన పెట్టి అది మింది.బాబాయి మమ్మీ వెనక చేరి దూర్చాడు.అబ్బా అన్నది మమ్మీ.బాబాయి వూగుతుంటే మమ్మీ అరుస్తున్నది.అంతలో తాతయ్య మమ్మీ నోట్లో తన గూటాన్ని దూర్చాడు. ఇద్దరూ మారి మార్చి మమ్మీని దెంగారు.నా కళ్ళను నేనే నమ్మలేక పోయాను. నాది వూపుకొని నా గదికి వెళ్ళిపోయాను.
రాత్రి అయ్యక మీనా కు చెప్పాలి అనుకున్నా.డాడీ రాగానే మళ్ళీ మమ్మీ తన రాసలీల మొదలు పెట్టింది. రాత్రి మీనాను నా గది కి పిలిచాను. మీనా కు జరిగింది అంతా చెప్పాను.అ చెయ్యదు కదరా అన్నది.
నా గది తలుపు ఆను కొని బాబాయి వింటున్నాడు అని నాకు తెలియదు.
సడన్ గా లోపలకు వచ్చాడు. మమ్మల్ని చూసి న వ్వాడు.”రాజు నువ్వు మీ మమ్మీ తప్పు చేసింది అనుకుంటున్నావా? కాదు.జస్ట్ మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. మీ డాడీ కి కూడా తెలుసు ఇది. ఇందులో తప్పే మీ లేదు.ఒక కుటుంబ ములో వాళ్ళు ఇలా చెయ్యచ్చు” అన్నాడు. మెల్ల గా వచ్చి మీనా ను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. “బాబాయ్ వదులు” అన్నది.నేను చూస్తుండగానే మీనా ను పరుపు మీద పడుకోబెట్టి “నీ వయసు 18 ఇంకా సిగెందుకు నాదగ్గర” అన్నాడు.
మీనా నైటీ విప్పి సళ్ళను పిసుకుతూ ముద్దులు పెడుతుంటే నేను డాడీ డాడీ అని కేక వేసాను. డాడీ మమ్మీ వచ్చారు.బెడ్ పైన బాబాయి పట్టించు కోకుండా మీనా సళ్ళు చీకుతున్నాడు. డాడీ చూసి ” మీరు పెద్ద వారయ్యారు. చూడు ఎలా చెయ్యాలో”అన్నాడు. మమ్మీ నా దగ్గరకు వచ్చి నా పైన చెయ్యి వేసింది. ముగ్గురమూ బాబాయి మీనా బట్టలు విప్పి దెంగుతుటే చూస్తున్నాము. మీనా నొప్పికి అరుస్తూ మూలుగుతున్నది.
డాడీ తాతయ్యను నానమ్మను పిలిచాడు. వాళ్ళూ వచ్చి “అబ్బో బాగుందే” అన్నారు. డాడీ మమ్మీ చీర విప్పి “మీ మమ్మీ జాకెట్ విప్పు” అన్నాడు.భయపడుతుంటే నానమ్మ “సిగెందుకురా మన వడా” అన్నది. విప్పాక మమ్మీ నా చేతులు తన సళ్ళ పైన వేసుకుంది. మమ్మీ నన్ను లాక్కుని పెదవులపైన ముద్దులు పెడుతుంటే నేను మమ్మీ సళ్ళను పిసుకుతున్నా.అంతలో తాతయ్య వచ్చి నా చేతుల మీదుగా మమ్మీ సళ్ళను అద మసాగాడు.
మమ్మీ నా తల నిమురుతూ ” రాజా మీ తాతయ్య కు నా సళ్ళు చీకడ ము చాలా ఇష్టము. కొద్ది సేపు చీక నివ్వు ఆయన్ను” అని నా తల పక్కెకు తీసింది.నేను పక్కకు జరిగాను. మమ్మీ తాతయ్య్ను లాక్కుని “ఇక చీ కండి మా వయ్యా” అని సళ్ళను తాతయ్య నోటి కి అందించింది. తాతయ్య మమ్మీ సళ్ళని చీకుతుంటే మమ్మీ తాతయ్య తలను అదు ము కొని “అబ్బా ఏంట్రా మగడా ఆ చీకుడు.నెమ్మది గా చీకరా నా ముద్దుల మా వా.చిన్న పిల్లాడు ఐస్ ఫ్రూట్ చీకి నట్లు చీకుతున్నావురా నువ్వు” అంటున్నది . మమ్మీ అలా తాతయ్య ను ఒరే అని పిలుస్తుంటే ఇంకా వినాలి అని వుంది.
బాబాయి తన మొడ్డను మీనా నోటికి అదించాడు. మమ్మీ తాతయ్యను అదు ముకుంటూనే “చాలా బాగుంటుంది మీ బాబాయి మొడ్డా వదల కు మీనా” అన్నది .ఇంత లో డాడీ నానమ్మ బట్టలు విప్పి ఇద్దరూ నగ్నము గా అక్కడే నేల పైన పడుకున్నారు.
డాడీ నానమ్మ సళ్ళను చీకుతున్నాడు. ముసలిది అయినా సళ్ళ బిగువు తగ్గలేదు.ఒకే సారి ఇన్ని చూస్తుంటే నా మతి పోతున్నది.
క98

డాడీ పైకి వాలి నానమ్మ డాడీ మొడ్డ తీసుకొని చీకుతున్నది. “అబ్బా
చీ క మ్మా ఇం కా అబ్బా నీ కొడుకు మొడ్డ నీదేన మ్మా” అని డాడీ నాన మ్మ తలను మొడ్డ కు అది మీ కిందనుండి పైకి వూపుతున్నాడు. తల తిప్పి చూ సాను.తాతయ్య మమ్మీ వెనక్కు వెళ్ళి వెనక నుండి సళ్ళు పిసుకుతూ మమ్మీని దెంగుతున్నాడు. మమ్మీ సళ్ళు వూగుతున్నాయి. మమ్మీ నన్ను ముందుకు రమ్మని పిలిచి నా లుంగీ జార్చేసి వంగి నా మొడ్డ చీ కడము మొదలు పెట్టింది. మమ్మీ నోటి కి సరిపోవడం లేదు. నా మొడ్డ. మంట పుడుతున్నా వదల కుండా చీకుతున్నది.
డాడీ నాన మ్మను వెల్ల కిలా పెట్టి ,తాతయ్య మమ్మీని వంగోబెట్టి బాబాయి
మీనా పైకి ఎక్కి ఒకే సారి దెంగ సాగారు. గది అంతా అరుపులతో మూలుగులతో నిండి పోయింది.నేను వూపుకుంటూ చూస్తున్నా. కొద్ది సేపటి కి అందరూ కార్చేసారు. ముందు గా బాబాయి లేచి ఇప్పుడు నీ వంతు అన్నాడు.నేను మీనా పైకి వాలి నాది దూర్చాను.చిన్నగా మూలిగింది.అందరూ మా ఎదురుగా కూర్చుని చూడ సాగారు.
మమ్మీ తనకు ఇరువైపులా వున్న డాడీ తాతయ్యల మొడ్డలు చేత్తో వూపుతూ మీనా ని దెంగుతున్న నన్ను ” క మాన్ రాజా నా కొడూ కు వని పించాలి అదీ ఇంకా గట్టి గా” అని అంటున్నది.బాబాయి నాన మ్మ ముందు కూర్చుని పూకులోకి నాలుక దూర్చి కెలుకుతుంటే నాన మ్మా “తొందర గా దెంగ రా మన వడా ఇక్కడ నేను వున్నాను తర్వాత” అన్నది.
తొందర గానే కారి పోవడముతో మమ్మీ లేచి నా దగ్గరకి వస్తుంటే నానమ్మ వచ్చి “పెద్ద దాన్ని నేను ముందు” అని నా పైన పడుకుంది.అందరూ చూస్తుండగా నాన మ్మను తర్వాత మమ్మీని కూడా వాయించాను.ఇప్పుడు అందర మూ ఎటు వంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆనంద ము గా వున్నాము. వారానికి ఒక రోజు అందరూ నగ్నము గా తిరాగాలి అని మమ్మీ రూల్ పెట్టింది. అలాగే రోజూ అర గంట గూప్ గా చెయ్యాలి అన్నది.ఎంత మంచి ఫ్యా మిలీ అని వుప్పొంగి పోయాను.
The post ఫ్యామిలీ! appeared first on Telugu Sex Stories.