ఫ్రెండ్ అమ్మ – Part 3

నెక్స్ట్ డే. ఎం జరిగింది అని ప్రవీణ్ అడిగాడు. కానీ ప్రసాద్ ఎం చెప్పలేదు.ఆలా కొన్ని రోజులు గాడి హీనంగా తర్వాత, ఇంజినీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ కి వచ్చింది. హాలిడేస్ లొ ఇంటికి వెళ్ళాము. ఒక రోజు హాలిడేస్ లొ ప్రసాద్ ప్రవీణ్ ఇంటికి వెళ్ళాడు. కీర్తి డోర్ తెరిచింది.అమ్మ : ప్రసాద్. ఎలా ఉన్నావ్ రా?ప్రసాద్ : బాగున్నాను అమ్మ. అమ్మ : ఏంటి ఫోన్ కూడా చెయ్యలేదు. మర్చిపోయావా?ప్రసాద్ : నిన్ను ఎలా మర్చి పోతానమ్మా?అమ్మ : సరే కానీ లోపలికి రా.ప్రసాద్ : ప్రవీణ్ ఉన్నాడా?అమ్మ : ఉన్నాడు.కొంతటైం కేజుయల్ మాట్లాడుకున్నాం. అంతలో ప్రవీణ్ వచ్చాడు.ప్రవీణ్ : ఎప్పుడు వచ్చావురా?ప్రసాద్ : వచ్చి 10 మినిట్స్ అవుతుంది.ఇంకొంచెం సేపు మాట్లాడుకున్న తర్వాత.ప్రసాద్ : అమ్మ. ఈ ఫైనల్ ఇయర్ చాలా క్రిటికల్ అమ్మ. ఎందుకంటే. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ లొ సెలెక్ట్ ఐతే డైరెక్ట్ జాబ్ అమ్మ.అమ్మ : ఐతే బెస్ట్ అఫ్ లక్.ప్రసాద్ : ఒక్కసారి బెస్ట్ అఫ్ లక్ మాత్రమే నా?అమ్మ : ఇంకేం కావాలి.ప్రసాద్ : చాలా రోజు లు తర్వాత వచ్చాను కాదమ్మా. ఏదైనా?అమ్మ : ఏదైనా అంటే?ప్రవీణ్ : గిఫ్ట్ కావాలేమో?అమ్మ : అట్లాంటివి చాలా అయినాయి.ప్రసాద్ : ప్లీజ్ అమ్మ.అమ్మ : ప్రసాద్ నీకు మాత్రం గిఫ్ట్ లేదు.ప్రసాద్ : ఎందుకమ్మ?అమ్మ :నువ్వు చాలా కమర్షియల్ గా తయారయ్యావ్.ప్రసాద్ : అదేంటమ్మ?అమ్మ : గిఫ్ట్ అనేది ఇస్తే తీసుకోవాలి కానీ నువ్వు డిమాండ్ చేస్తున్నావ్.ప్రసాద్ : నువ్వు ఇచ్చినదే కాదమ్మా తీసుకున్న.అమ్మ : అదంతా నాకు తెలుసు. ఇంకా ఆ టాపిక్ వద్దులే.ప్రసాద్ : సరే అమ్మ వాడికి ఇవ్వకపోతే నాకు ఇవ్వమ్మా. ఎప్పుడు వాడికే కదా ఇస్తున్నావ్. సొంత కొడుకైన నాకు ఇవ్వటం లేదు. వాడికే ఎక్కువ ఇచ్చావ్.అమ్మ : సరే కన్నా. నువ్వు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ లొ జాబ్ తెచ్చుకో నీకు గిఫ్ట్ ఇస్తా.ప్రవీణ్ : థాంక్స్ అమ్మ.ప్రసాద్ : నాకు అమ్మ.అమ్మ : నీకేం లేదు.ప్రసాద్ : అమ్మ. ప్లీజ్ అమ్మ.అమ్మ : నీకు ఇప్పటికే ఎక్కువ గిఫ్ట్స్ అయిపోయింది. దాని గురించి మాట్లాడకు.ప్రసాద్ : సరే చూస్తాను అమ్మ. ఎన్ని రోజులు ఇలా.వన్ వీక్ హాలిడేస్ అయిపోయా కాలేజీ కి వెళ్లిపోయాం.క్యాంపస్ ఇంటర్వూస్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఫస్ట్ TCS కంపెనీ వచ్చింది. రిటన్ టెస్ట్ లొ ప్రసాద్, ప్రవీణ్ పక్కపక్కనే కానీ ప్రసాద్ ఎం చూపించలేదు. ప్రసాద్ రిటన్ టెస్ట్ క్లియర్ అయింది. ప్రవీణ్ క్లియర్ కాలేదు.ఆ రోజు రిటన్ టెస్ట్ తరువాతప్రవీణ్ : మామా నాకు ఎందుకు చూపించలేదు?ప్రసాద్ : నీకు ఒక్కడికే గిఫ్ట్ ఇస్తా అంది కదా. మళ్ళీ నేను కమర్షియల్ అని కూడా అమ్మ అంది. అందుకే ఇలా.ప్రవీణ్ : మామా ఇప్పటివరకు నీకె కదమామా అన్నీ ఇచ్చింది. ఈ ఒక్కసారి కి నాకు హెల్ప్ చెయ్యవా?ప్రసాద్ : నాకు కూడా అమ్మ తొ చెప్పి గిఫ్ట్ ఇప్పించు అప్పుడు నీకు హెల్ప్ చేస్తానుప్రవీణ్ : నీకు ఇంత స్వార్థం ఉందని అనుకోలేదు రా. నాకు జాబ్ రాకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఇక మీదట నీకు ఏ గిఫ్ట్ ఇవ్వవద్దని చెప్తాను.ప్రసాద్ : అదీ చూద్దాం నీకళ్ళ ముందే మీ అమ్మ దగ్గర గిఫ్ట్ తీసుకోకపొతే నాపేరు ప్రసాద్ కాదుప్రవీణ్ : అదీ చూద్దాం అంటూ ఇద్దరం విడిపోయాం.తర్వాత 2 మంత్స్ 6 companies వచ్చాయి. ప్రసాద్ TCS లొ సెలెక్ట్ అయ్యాడు. ప్రవీణ్ ఒక్కసారి కూడా రిటన్ ఎక్సమ్ క్లియర్ కాలేదు.ప్రసాద్ : అరేయ్ మామా మనకు GVK వస్తుంది. దానికి రిటన్ టెస్ట్ ఒక్కటే. నీ ఎక్సమ్ నేను రాస్తాను జాబ్ తెప్పిస్తా.ప్రవీణ్ : థాంక్స్ రా మామ.ప్రసాద్ : కానీ ఒకే ఒక కండిషన్.ప్రవీణ్ : ఏంట్రా మామా?ప్రసాద్ : అమ్మ తొ నాకు గిఫ్ట్ ఇప్పించారా.ప్రవీణ్ చాలా సేపు ఆలోచించి. సరే నేను అమ్మ తొ మాట్లాడి చెప్తాను అన్నాడు.అమ్మకి ఫోన్ చేసాడు. జరిగింది అంతా చెప్పాడు. అమ్మ చాలా సేపు మాట్లాడినాక ఒప్పకుంది. కాని తానే గిఫ్ట్ ఇస్తుంది. డిమాండ్ చెయ్యకూడదు అని చెప్పింది. దానికి ఓకే చెప్పాడు ప్రసాద్.GVK రిటన్ టెస్ట్ ప్రవీణ్ ప్లేస్ లొ ప్రసాద్ రాసి జాబ్ తెప్పించాడు.ప్రసాద్ :మామా నీకు జాబ్ వచ్చింది కదా. ఇంకా అమ్మ ని గిఫ్ట్ అడుగు.ప్రవీణ్ : అడిగానురా మామా. ఇద్దరికి మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తాను అని చెప్పింది. ఈ శెనివారం, ఆదివారం ఇంటికి రమ్మని చెప్పింది. శుక్రవారం అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళాము.అమ్మ : ఎలావున్నావ్?ప్రసాద్ : అంత బాగుంది అమ్మ.ప్రవీణ్ : వీడు వాళ్ళఇంటికి కూడా వెళ్లకుండా ఇక్కడీకే వచ్చాడమ్మా.అమ్మ : ఏంటి ప్రసాద్ ఇంటి వెళ్లి రావచ్చు కదా.ప్రసాద్ : నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్లానమ్మా.అమ్మ : ఎందుకు?ప్రసాద్ : సోమవారం ఇక్కడనుండే వెళ్ళిపోతాను.అమ్మ : సరే ని ఇష్టం.నైట్ 9:00 అయింది.ప్రవీణ్ : అమ్మ. మాకు ఇస్తా అన్న గిఫ్ట్.అమ్మ : నీకెందుకు గిఫ్ట్?ప్రవీణ్ : నాకు జాబ్ వచ్చింది కదా.అమ్మ : అది ప్రసాద్ వల్ల కదా.ప్రవీణ్ : అదేంటమ్మ? ఇద్దరికీ ఇస్తాను అన్నావు కాదమ్మా.అమ్మ : నువ్వు కష్టపడి జాబ్ తెచ్చుకోలేదు కదా.ప్రవీణ్: అదేంటమ్మా ఇస్తా అన్నావు కదా.అమ్మ : మరి నీకు నువ్వు గా జాబ్ తెచ్చుకోలేదు కాబట్టి నో గిఫ్ట్.ప్రసాద్ : మరి నాకమ్మ?అమ్మ : నీకు ఇస్తాను. కానీ నువ్వు డిమాండ్ చెయ్యకూడదు.ప్రసాద్ : సరే డిమాండ్ చెయ్యను. ఎం ఇస్తావ్?అమ్మ : ఒక్కసారి ముద్దు పెట్టుకో అంతే ని గిఫ్ట్.ప్రసాద్ : (కొంచం సేపు అలోచించి )సరే అమ్మ ఒక్క ముద్దే .అమ్మ : నీకేం గిఫ్ట్ లేదు. నీకు ముందే ఇవ్వను అన్నాను కదా.ప్రసాద్ :అదేంటమ్మా. ఆ రోజు వీడికి రిటన్ టెస్ట్ పాస్ చేస్తే ఇస్తాను అన్నావ్.ప్రవీణ్ : ఆలా ఎం చెప్పాలే. నేనే ఆలా అన్నానుప్రసాద్ కి ఆ మాటలకి చాలా కోపం వచ్చింది.ప్రసాద్ : అమ్మ నేను నీతో కొంత సేపు పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి.సరే అని ప్రవీణ్ బయటకు వెళ్ళాడు.అమ్మ : చెప్పు.ప్రసాద్ : అమ్మ. నేను నీతో ఎప్పుడు జెన్యూన్ గా ఉన్నాను. కానీ నినుండి నేను ఇది ఎక్సపెక్ట్ చెయ్యలేదు. నీమీద నమ్మకం తొ మన మద్యలో జరిగింది ఎం వాడికి చెప్పలేదు.అమ్మ : ఐతే ఏంటి? ఇప్పుడు చెవుతావా?ప్రసాద్ : అవునమ్మా. నువ్వు ఆలా చేస్తే నేను ఇలానే ఉంటాను. నువ్వు గిఫ్ట్ ఇస్తాను అంటేనే ఇంత దూరం వచ్చింది. నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా మోసం చేస్తున్నావ్అమ్మ : అంతే నన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నావా?ప్రసాద్ :లేదు అమ్మ. నువ్వు ఎలా అనుకుంటే ఆలా.అమ్మ :సరే నీకు ఇప్పుడు ఎం కావాలి?ప్రసాద్ : నాకు గిఫ్ట్ కావాలి?అమ్మ :అదే ఎం గిఫ్ట్?ప్రసాద్ : నాకు ని మొగుడి గా ఉండాలి. అది కూడా ప్రవీణ్ ముందు.అమ్మ : ప్లీజ్ ప్రసాద్. అట్లాంటిది ఎం వద్దు. కావాలంటే రూమ్ లొ ఉండదాం.ప్రసాద్ : లేదమ్మ. వాడిముందు కావాలి.అమ్మ : వాడికి నేను అమ్మ ని. వాడు నన్ను అలా చూడకూడదు.ప్రసాద్ : నేను వాడితో ఛాలెంజ్ చేశాను. నిన్ను వాడికళ్ళముందు న్యూడ్ గా నిలబెడతా అని.అమ్మ : వద్దు ప్రసాద్. ప్లీజ్.ప్రసాద్ : ప్లీజ్ అమ్మ. ఇంకెప్పుడు ఎం అడగను.చాలాసేపు డిస్కషన్ తర్వాత.అమ్మ : సరే కానీ. బ్రా లంగా మాత్రం విప్పడం కుదరదు.ప్రసాద్ : మరి ఎలా?ప్రసాద్ : ఒక్క లంగా ఉన్న పర్వాలేదు కానీ బ్రా తీసేయ్ అమ్మ.అమ్మ : చాలా సేపు డిస్కషన్ తర్వాత ఓకే అన్నది.ఇంకా తరువాత బయటకు వచ్చి ప్రవీణ్ కి చెప్పను. అమ్మ ఈ రోజు గిఫ్ట్ ఇస్తుంది నైట్. నికల్లారా చూద్దువు.ప్రవీణ్ : నేను కూడానా. అవును ఒకే స్ట్రాంజెర్ లాగా.నైట్ 9:00 యింది. బెడ్ రూమ్ మొత్తం మెపువ్వులతొ నిండిపోయింది.ప్రసాద్ : అమ్మ. మొదలు పెడదామా?అమ్మ : నాకు కొంచం సిగ్గుగా ఉంది. ప్రవీణ్ ముందు.ప్రసాద్ : సిగ్గు పడకూడదు. ఈ నైట్ నువ్వు నాకు భార్యవు అంటూ నడుము పైన చేయు వేసాడు. (ప్రవీణ్ ఎదురు గా కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. )అమ్మ : కన్నా. నువ్వు కొంత సేపు బయట ఉండవా ప్లీజ్. (ప్రవీణ్ తొ.)ప్రవీణ్ : ఎందుకమ్మ?అమ్మ :నాకు ని ముందు సిగ్గుగా ఉంటుంది.అమ్మ : నేను చీర విప్పిన తర్వాత రా.ప్రసాద్ : వద్దు బ్రా తీసి బయటకు విసురుతా అప్పుడు రా.సరే అంటూ ప్రవీణ్ వెళ్లి పోయాడు. ఇంకా అమ్మ. తెల్ల చీర కట్టుకొని రెడీ శోభనం పెళ్లి కూతురి లాగా రెడీ అయింది.చీర విప్పేసి పక్కన పడేసా. అది రూమ్ నుండి బయటకు ప్రవీణ్ కి కనిపించేటట్లు విసిరేసి.అమ్మ : కన్నా అది ఎందుకు బయటకు విసిరావ్?ప్రసాద్ : వాడికి తెలియాలి కదా. (జాకెట్ కూడా విసిరేసా/)అమ్మ : బ్రా మాత్రం విసరొద్ద ప్రసాద్.ప్రసాద్ : ఎందుకమ్మా?అమ్మ : వాడు నన్ను ఎప్పుడు ఆలా చూడలేదు.ప్రసాద్ : సరే అమ్మ కానీ ముందు నాకు కావలసింది ఇవ్వు.అమ్మ : ఇంకేం కావాలి?ప్రసాద్ : అదేనమ్మా. అంటూ లంగా కిందకి చూపించాను.అమ్మ :అయ్యో. తప్పదా.ప్రసాద్ : తప్పదమ్మా.అమ్మ : ప్లీజ్ రా.ప్రసాద్ : ప్లీజ్ అమ్మ. (అంటూ బ్రా హుక్ పైన చెయ్యి వేసా .)అమ్మ : వద్దు రా నేను అమ్మ తొ సమానం.ప్రసాద్ : అవునమ్మా కానీ.అమ్మ : కాని ఏంటి? (అంటూ చేయి బ్రా హుక్ పైనుండి తీసేసింది.)ప్రసాద్ : కానీ నువ్వు ఈరోజు నాకు పెళ్ళాం కద. అమ్మ కాదనుకుంటా బ్రా హుక్ పైన చేయి వేసాను.అమ్మ : కన్నా నేను నీకు పెళ్ళాం గా ఉంటాను కానీ నాకు కన్నా కొడుకు ముందు నాకు మొగుడు తొ కూడా నెను ఎప్పుడు ఆ పని చెయ్యలేదు కాబట్టి అర్థం చేస్కో.ప్రసాద్ : సరే అమ్మ అయితే డోర్ లాక్ చేసి రానా.అమ్మ : వాడికి అర్థం అయ్యే లా చెప్పి డోర్ లాక్ చేసి రా.ప్రసాద్ : జరిగింది అంత ప్రవీణ్ కి ఎక్సపలిన్ చేసి డోర్ లాక్ చేసి అమ్మ దగ్గరికి వచాడు.ప్రసాద్ : అమ్మ ఇప్పుడు బ్రా తీస్తాను.అమ్మ : ఆహ్ (అంటూ కళ్ళు మూసిఉంది )బ్రా హుక్ తీయంగా నే సళ్ళు రెండూ బయటకు వచ్చాయి. సళ్ళు గుడి పైన కళాసేలలా నిటారు గా పైకి చూస్తున్నాయి.బ్రా పక్కనే పెట్టాను. మెల్లగా అమ్మ పైకి వచ్చాను. సళ్ళు ను ఒకే 15 నిమషాలు చీకాను. తర్వాత లంగా ముడుకులు వరకు లేపాను.అమ్మ : కన్నా ఇంక చాలు.ప్రసాద్ : నేను లుంగీ పక్కన పడేసి నా మొడ్డ చూపించి. నేను వద్దు అన్న వీడు ఆగట్లేదు అమ్మ.అమ్మ : కన్నా నిది చాలా పెద్దది.ప్రసాద్ : మరి నీది చూపించమ్మా.అమ్మ : వద్దు కన్నా.ప్రసాద్ : నువ్వు ఇస్తా అంటేనే కాదమ్మా డోర్ లాక్ చేసింది.అమ్మ : వద్దు కన్నా. ప్లీజ్.ప్రసాద్ : ప్లీజ్ అమ్మ. (అంటూ లంగా నాడా పైన చేయివేసాను.)అమ్మ : ఇదెందుకు తీస్తున్నవ్?ప్రసాద్ : నీకు తెలీదా?అమ్మ : లంగా మాత్రం తీయలేను కన్నా.ప్రసాద్ : అమ్మ లంగా ముడుకులు వరకు లేపి, రెండు సళ్ళు రెండు చేతులు తొ బాగానే నొక్కుతూ. లంగా ఇంకొంచెం పైకి జరిపాను. అంతే అమ్మ కళ్ళు తెరిచి చూసింది.అప్పటికే ప్రసాద్ మొడ్డ అమ్మ మధన మందిరాన్ని తాకి ముందుకు వెళ్లాడని రెడీ గా ఉంది. అమ్మ పూకులో కి కొంచెం తోసాడు.ప్రసాద్ : అమ్మ. పూకు చాలా టైట్ గా ఉందమ్మా. నా మొడ్డ అంతే సింపుల్ గా వెళ్లట్లేదు. అంటూ గట్టిగ తోసాను.అమ్మ : ఆహాహ్ అహ్హ్హ్. . మెల్లగాఅమ్మ కూడా మెల్లగా ఎదురొత్తులు ఇస్తినది.అమ్మ రెండు కళ్ళు నా భుజం పైన తలకు రెండు వైపులా వేసుకొని ఇంకొంచం తోసా.అమ్మ : కన్నా స్లో. ఏంటి అంత తొందర.ఆఆహ్హ్. స్లోప్రసాద్ : అమ్మ. ఇంకొంచెం హార్డ్ గా చెయ్యాలా? అంటూ తోసాను.అమ్మ : ఆఆహ్హ్ ఆహా ఆఆహ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్ కన్నా స్లో గా చేయిప్రసాద్ : అమ్మ ని మిషనరీ టైప్ లొ ఒక మూడు జర్క్ లు ఇచ్చా.అమ్మ : ఆఁ ఆఁ అహ్హ్హ్ ఆఆహ్హ్ అహ్హ్హ్ అహహహ కన్నా ఇంకా ఫాస్ట్ గా చేయి కన్న.ఒక పక్క అమ్మ పట్టిలు సౌండ్. ఇంకోపక్క తపక్ థక్ థప్ అని సౌండ్స్. అమ్మ లంగా మొత్తం పైకి లేచిపోయింది. నేను అమ్మ ని ఇంకా వదలకుండా దెంగి పూకు లొ మొత్తం రసాలు కార్చేసాను.నెక్స్ట్ పార్ట్ 4 లొ.