ఫ్రెండ్ అమ్మ – Part 4

నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్.ప్రవీణ్: అమ్మ. ఎప్పుడు నువ్వు వాడికే ఇసున్నావ్.నైట్ కుడా వాడికే ఇచ్చావ్. నన్ను అస్సలు లోపలికి కూడా రానీయలేదు.అమ్మ: అదేం లేడు కన్నా.ప్రవీణ్: ఇంకేంటమ్మ. ఎప్పుడు వాడికే ఇస్తున్నవే. నాకు ఒక్కసారి కూడా ఇవ్వలేవా అమ్మ. అసలు నెను ని కొడుకునేనా?అమ్మ: ఏంట్రా అలా మాట్లాడుతున్నావ్?ప్రవీణ్: అవునమ్మా. నువ్వు దేనిలో ఐన పర్షియాలిటీ చూపించు ప్రయారిటీ ప్రసాద్ కి ఇస్తున్నావు. నాకు ఒక్కసారి ఐన గిఫ్ట్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకమ్మ? (అంటూ చాలా ఏడుపు మొకం పెట్టా. ) అమ్మ: కన్నా నేనేం చేసిన నీకోసమే కదా. నాకు నువ్వంటేనే చాలా ఇష్టం.ప్రవీణ్: నేనంటే ఇష్టం అంటున్నవ్ కానీ గిఫ్ట్స్ మాత్రం వాడికే ఇస్తున్నావ్.అమ్మ: నువ్వు బాగా చదువుతావు అని నిన్ను ఎంకరేజ్ చెయ్యటానికి అలా చేశాను.ప్రవీణ్: ఇప్పుడు చదువు అయిపోయింది కదా. జాబ్ కూడా వచ్చింద. ఇంకా ఎందుకమ్మా? నాకు కూడా ఇవ్వచ్చు కాదమ్మా.అమ్మ: కొంత టైం అలోచించి. అసలు నీకేం కావాలిరా?ప్రవీణ్: వాడికి ఎం ఇచ్చావో అదే కావాలి.అమ్మ: వాడికేం ఇవ్వలేదు.ప్రవీణ్: వాడికి ఎం ఇవ్వకుండానే ని బట్టలు అన్నీ విప్పి బయటకు పంపవా. ?అమ్మ: (సైలెంట్ గా ఉంది. )ప్రవీణ్: చెప్పమ్మా.అమ్మ: అదేం లేదు కన్న. లంగా తొ నా బాడీ మొత్తం కవర్ చేసుకొని నా పక్కన వాడు పడుకున్నాడు అంతే.ప్రవీణ్: అన్నీ అబద్దాలే.అమ్మ: లేదు కన్నా అంతే జరిగింది.ప్రవీణ్: నిజం చెప్పు. అమ్మ.అమ్మ: అంతే కన్నా. ఇంతకంటే ఎం జరిగిన నీకు ఆ గిఫ్ట్ ఇస్తా.ప్రవీణ్: ఎం జరిగింది అని నిరూపిస్తే ఆ గిఫ్ట్. (అంటూ కొంచం నవ్వింది. )ప్రవీణ్: సరే అయితే వాడినే అడుగుతా.అమ్మ: సరే అడుగు ఇంకేం జరగలేదంటే నువ్వు నన్ను ఎం గిఫ్ట్ అడగకుండా ఉండాలి.ప్రవీణ్: సరే అమ్మ.నెక్స్ట్ డే ప్రసాద్ ఇంటికి వచ్చాడు.ప్రవీణ్, అమ్మ, ప్రసాద్ ఒకే దగ్గర కూర్చున్నారు.ప్రవీణ్: ప్రసాద్ నీకు అమ్మ ఎం గిఫ్ట్ ఇచ్చింది?ప్రసాద్: అమ్మ నేను కలసి ఒక రోజు రూమ్ లొ పాడుకున్నాము.ప్రవీణ్: పడుకొని ఎం చేసారు.ప్రసాద్: పడుకొని పాడున్నాం. ఇంకేం చేస్తారు?ప్రవీన్: అదే బట్టలు లేకుండా నే ఎం చేశారు?ప్రసాద్: అమ్మ కి లంగా ఉందిగా.అమ్మ: అది నేను చెప్తే నమ్మకం లేదంటే నిన్ను అడుగు తున్నాడు.ప్రవీణ్: ఎందుకు రా అబద్దం చెప్తున్నావ్?ప్రసాద్: ప్రామిస్ మామ అమ్మ లంగా విప్పలేదు.ప్రవీణ్: నిజం చెప్పు మామ. నువ్వు చెప్పిన దాని బట్టి నా గిఫ్ట్ డిపెండ్ అయి ఉంది.ప్రసాద్: నేనైతే అబద్దం చెప్పలేదు.ఇంకా అక్కడితో ఆ డిస్కషన్ అయిపోయింది.ఆ రోజు ఈవెనింగ్. ప్రవీణ్, ప్రసాద్ పర్సనల్ గా. (అమ్మ కి తెలియకుండా మాట్లాడుకున్నారు. )ప్రవీణ్: రేయ్ నువ్వు నన్ను మోసం చేసావ్.ప్రసాద్: రేయ్. నీకు అసలు విషయం అర్థం కాలేదు. నిన్నా అమ్మ ఫోన్ చేసి నాకు ముందుగానే చెప్పింది. ఇలా చెప్పమని.ప్రవీణ్: మరి ప్రామిస్ చేసావ్. అది ఫేక్ ప్రామిస్?ప్రసాద్: కాదురా. అమ్మ లంగా తీయలేదు రా. కానీ.ప్రవీణ్: కానీ.ప్రసాద్: లంగా ఉండగానే.ప్రవీణ్: ఉండగానే.ప్రసాద్: చేసాను.ప్రవీణ్: ఓహ్.నాకైనా ముందే చెప్పొచ్చు కదరా.ప్రసాద్: ఇలా చెప్తే అమ్మ.ప్రవీణ్: అమ్మ ఎం అంది?ప్రసాద్: నాకు మళ్ళీ మంచి గిఫ్ట్ ఇస్త అంది. అది నాకు నచ్చింది. అందుకే రా. సారీ.ప్రవీణ్: నాకు ని సారీ వద్దు.ప్రసాద్: మరేం కావాలి.ప్రవీణ్: ఎం కావాలంటే ఇస్తావా?ప్రసాద్: ఇస్తా రా.ప్రవీణ్: ప్రామిస్?ప్రసాద్: ప్రామిస్.ప్రవీన్: ఐతే నీకు ఇచ్చిన ఆ గిఫ్ట్ నాకు ఇచ్చేసేయ్.ప్రసాద్: అదెలా రా. అమ్మ ఒప్పుకోదుగా.ప్రవీణ్: నీకు అమ్మ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటి. ? నికు నచ్చింది. నాకు ఇవ్వటమే నీకు నచ్చిన గిఫ్ట్ అని చెప్పు. ముందే శివుడు మీద ప్రామిస్ వెయ్యమను. ఇంకా తప్పించు కోలేదు.ప్రసాద్: సరే మామ నీకోసం ఈ సాయం చేస్తా. అమ్మ కాదంటే?ప్రవీణ్: కాదంటే ఉండదు. వెళ్లి అడుగు.నేను(ప్రవీణ్ ) కిరాణా షాపుకి వెళ్ళాను. అంతలో అమ్మ వాడు గిఫ్ట్ నాకు ఇవ్వమని శివుడు పైన ప్రామిస్ చేసి చెప్పినట్టు చేసాడు.నేను వచ్చాను. రాగానే అమ్మ.అమ్మ: ప్రసాద్ గిఫ్ట్ నీకు ఇచ్చాడంట కదా.ప్రవీణ్: అవునమ్మా.అమ్మ: నీకేం కావాలి.ప్రవీణ్: నాకు ఓకే ఒక ముద్దు కావాలి. అదికూడా నీకు వంటి మీద లంగా కూడ లేకుండా. నాకు నచ్చిన దగ్గర.అమ్మ: ప్లీజ్ రా. లంగా మాత్రం ఉండాలి రా.ప్రవీణ్: లంగా ఉంటె నేను ముద్దు ఎక్కడ పెట్టాలి?అమ్మ: అంటే?ప్రవీణ్: అర్ధం కానట్టు నటించడం మానెయ్ అమ్మ.అమ్మ: అమ్మ కొంచెం స్లో వాయిస్ తో ( సరే నువ్వు చెప్పినట్టు లంగా తీసేస్తా, కానీ ఒక టవల్ అయినా వేసుకుంటా. అదికూడా శివుడు పైన ప్రామిస్ చేశాను కాబట్టి.ప్రవీణ్: థాంక్స్ అమ్మ.అమ్మ: మరి ఎప్పుడు కావాలి.ప్రవీణ్: ఎప్పుడో ఎందుకమ్మా. ఈ నైట్ కె.అమ్మ: టెన్షన్ తొ సరే అంది.తర్వాత. అమ్మ, ప్రసాద్ పర్సనల్ గా.అమ్మ: ఏంటి ప్రసాద్ అంతా రివర్స్ అయింది.ప్రసాద్: సారీ అమ్మ. నాతో కూడ శివుడు మీద ప్రామిస్ చేయించాడు.అమ్మ: చూసావా ఆ రోజు లంగా తీసి బయట ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఈ రోజు సేవ్ అయ్యాను. అత్లెస్ట్ టవల్ అయినా ఉంచుకో అన్నాడు.ప్రసాద్: నిజం గాని వాడికి ఇస్తావా?అమ్మ: ఒక ముద్దెగా.ప్రసాద్: కానీ అది ఎక్కడ వరకు వెళ్తుందో.అమ్మ: నేను ఎక్కడికి వీళ్ళనివ్వను గా.ప్రసాద్: సరే చూద్దాం. నేను ఉండాలా? వెళ్లిపోవాలా నైట్ కి.అమ్మ: ని ఇష్టం.ప్రసాద్: నేను ఉంటె ఇబ్బంది ఎం లేదుగా.అమ్మ: నాకేం ఇబ్బంది లేదు.నైట్ 9. 00 అయింది. డిన్నర్ కంప్లీట్ అయింది.బెడ్ మళ్ళీ మల్లెపువ్వులు తో నిండి పోయింది.ప్రవీణ్ వెళ్లి రూమ్ బెడ్ పైన కూర్చున్నాడు. అమ్మ పెళ్లి కూతురు లాగా రెడీ అయి వెళ్ళింది రూమ్ లోకి. అమ్మ, ప్రవీణ్ పక్కన కూర్చున్నారు.ప్రవీణ్: అమ్మ,.అమ్మ: ఆ.ప్రవీణ్: నా గిఫ్ట్.అమ్మ: ఆ ఇక్కడే ఉన్నకదా. చెప్పు.ప్రవీణ్: అమ్మ. నీకు ముందే చెప్పను కదా.అమ్మ: ఏంటి?ప్రవీణ్: బాత్ రూమ్ లొ టవల్ ఉంది. అది కట్టుకో అమ్మ.అమ్మ: కన్నా నీకేం కావాలన్న ఇస్తా కానీ, అది మాత్రం వద్దుప్రవీణ్: మరి శివుని మీద ప్రామిస్ చేసావ్ గా.అమ్మ: ప్లీజ్ కన్నా,.ప్రవీణ్: సరే అమ్మ. ఐతే ఒకే ఒక్క కండిషన్ తొ ఒప్పుకుంటే.అమ్మ: ఏంటి?ప్రవీణ్: అదికూడా నువ్వు ఇంతలా అడుగు తున్నావ్ కాబట్టి. కానీ దానికి ముందే ఒప్పుకుంటే నీకు ఆ ఛాన్స్ ఇస్తా.అమ్మ: ఇంతకీ ఏంటి ఆ ఛాన్స్?ప్రవీణ్: లంగా కానీ బ్రా కానీ వేసుకొవచ్చు.అమ్మ: ఏంటి ఆ కండిషన్?ప్రవీణ్: నాకు ఒక ముద్దు కావాలి ఫ్రెంచ్ కిస్. అదికూడా నాకు నచ్చిన చోట.(కొంచెం సేపు ఆలోచించి ) లంగా ఎలాగో ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే అని చెప్పింది. తర్వాత తన చీర, జాకెట్ బ్రా తీసేసి బాత్రూం నుండి బయటకు వచ్చింది.కీర్తి తన బాయలు బయటకు కనపడకుండా లంగా పైకి కట్టి వచ్చింది.ప్రవీణ్: అమ్మ. మొత్తం కవర్ చేస్తే ఎలా?అమ్మ: మన కండిషన్ ప్రకారం ఒక్క లంగా నే వేసుకున్న.ప్రవీణ్: (చాలా కోపం వచ్చింది. )అమ్మ: చెప్పు ఎక్కడ ఫ్రెంచ్ కిస్ పెడతావో. కానీ లంగా తొ కవర్ కానీ ప్లేస్ లోనే పెట్టాలి.ప్రవీణ్: మళ్ళీ తొండి చేసావ్ అమ్మ.అమ్మ: అదేం కాదు రా. నేను నీకు అమ్మ ను అందుకే నాకు వేరేదారి లేదు.ప్రవీణ్: (కోపం తారాస్థాయి కి చేరింది, కానీ ఎం చెయ్యలేకపోయాడు. )ఇంక చేసేది ఎం లేక 10 మినిట్స్ లిప్ కిస్ చేసి బయటకు వచ్చేసాను.జరిగింది అంతా ప్రసాద్ కి చెప్పాను.ప్రసాద్: నువ్వు అమ్మకి అస్సలు ఛాన్స్ ఇచ్చి ఉండకూడదు.ప్రవీణ్: నాకు ఇప్పుడు అరడమైంది రా.ప్రసాద్: కానీ నా ఛాన్స్ నువ్వు వాడలేదు. నన్ను వాడనివ్వలేదు.ప్రవీణ్: నాకు చాలా బాధగా ఉందిరా.ప్రసాద్: బాధ పడి ఏంటి ప్రయోజనం. నువ్వు వేస్ట్ రా.నా నోటికాడి ఫుడ్ నేల పాలు చేసావ్.ప్రవీణ్: నువ్వు కూడా పుండు మీద కారం జల్లుతున్నావ్ రా.అలా ఒక రోజు గడిచింది. ప్రవీణ్ వాళ్ళు అమ్మ తొ సరిగా మాట్లాడటం మానేసాడు.అమ్మ: ఏంట్రా ఎం మాట్లాడటం లేదు.ప్రవీణ్: నువ్వు నన్ను మోసం చేసావ్ అమ్మ.అమ్మ: మరి నువ్వు నన్ను మోసం చెయ్యలేదా? వాడి గిఫ్ట్ నువ్వు తీసుకోని మోసం చెయ్యలేదా?ప్రవీణ్: వాడి గిఫ్ట్ తీసుకోని నేను యూస్ చెయ్యలేకపోయాను.అమ్మ: సరే కన్నా. ఐపోయింది కదా. వదిలేసీ.ప్రవీణ్: లేదమ్మ. ఇదే లాస్ట్ గిఫ్ట్ అని చెప్పావు కానీ నేను వాడలేదు వాడిని కూడా వాడనివ్వలేదు. అందుకే చాలాగిల్టి గా ఉంది.అమ్మ: సరే. ఇప్పుడేంటి వాడికైనా ఇలానే చేసేదాన్నిప్రవీణ్: సరే అమ్మ. వాడికి కూడా లాస్ట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చేసేయ్ అమ్మ. నాకు గిల్టీ ఫీలింగ్ పోతుంది.అమ్మ: సరే కన్నా. ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి గిఫ్ట్ టాపిక్ రాకుండా నువ్వు ప్రామిస్ చేయి వాడికి లాస్ట్ గిఫ్ట్ ఇస్తాను.ప్రవీణ్: చాలా థాంక్స్ అమ్మ. ఇంకెప్పుడు నేను ఇలాంటి గిఫ్ట్ అడగను. ప్రామిస్.అమ్మ: సరే అయితే. వాడి గిఫ్ట్ వాడినే చెప్పమని చెప్పు.నెక్స్ట్ డే.ప్రసాద్ తొ ప్రవీణ్ జరిగింది అంత చెప్పాడు.ప్రవీణ్: మామ. నేను ఇప్పుడు ని గిఫ్ట్ నీకు ఇచ్చేసాను. కానీ అమ్మ నాకు చేసిన మోసం మాత్రం మర్చిపోలేను. నువ్వే ఎలాగైనా సరైన గుణపాఠం చెప్పాలి.ప్రసాద్: నువ్వేం ఫీల్ అవ్వకు. నేను చెప్తాను.నెక్స్ట్ డే అమ్మని కలిశా. ప్రవీణ్ కూడా ఉన్నాడు.ప్రసాద్: అమ్మ.అమ్మ: ఆ చెప్పు ప్రసాద్.ప్రసాద్: అదేనమ్మా. ప్రవీణ్ నాకు ఈ గిఫ్ట్ రిటర్న్ చేసాడు కదా.అమ్మ: రిటర్న్ కాదు. ని గిఫ్ట్ నీదే. ఇదే లాస్ట్ గిఫ్ట్.ప్రసాద్: సరే అమ్మ. ఇదే లాస్ట్ గిఫ్ట్ కానీ నాకు కావలసింది ఇస్తా అన్నావు.అమ్మ: ఆ ఇస్తాను కానీ లంగా మాత్రం తీయలేను. దానికి ఒప్పుకుంటే ఏమైనా ఓకే.ప్రసాద్: ప్రామిస్?అమ్మ: ప్రామిస్.ప్రసాద్: ప్రవీణ్ పైన ప్రామిస్ చేయి.అమ్మ: ప్రామిస్.ప్రసాద్: నీతో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ హిందీ ది తెలుగు లొ చెయ్యాలి. నేను హీరో నువ్వు హీరోయిన్. అది నాదగ్గరే ఉంచుకుంటా.అమ్మ: మూవీ కదా ఓకే చేసేద్దాం. ఆ మూవీ లొ ఎలా ఉందొ అలాచేయటానికి నాకేం ప్రాబ్లెమ్. పైగా హీరోయిన్ అంటున్నవ్.ప్రసాద్: అవునమ్మా.అమ్మ: ఇంతకీ ఆ మూవీ పేరేంటి?ప్రసాద్: “కీర్తి ఆంటీ”(నేమ్ ఛంజ్డ్. )అమ్మ: అదేం మూవీ.ప్రసాద్: అంకుల్ అని ఉండొచ్చు కానీ ఆంటీ అని ఉండకూడదా?అమ్మ: అదేం లేదు. సరే ఎప్పుడు చేద్దాం.ప్రసాద్: రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం. ?మనకు వీడియో తీసే వాడు కావాలి కాబట్టి ప్రవీణ్ వీడియో తీస్తాడు.అమ్మ: ఓకే.నెక్స్ట్ డే అమ్మ కు సీన్ ఎక్సప్లయిన్ చేసాను.1. ఫస్ట్ డే కొంచెం రొమాన్స్.2. సెకండ్ డే. బ్రా, జాకెట్ తొ యాక్ట్ చెయ్యాలి.3. 3వా రోజు. ఒక్క లంగా తొ యాక్ట్ చెయ్యాలి.4. 4వా రోజు ఒక్క లంగా తొ బూబ్స్ పైన రొమాన్స్5. 5వా రోజు హీరో కంప్లీట్ నేకేడ్, హీరోయిన్ లంగా మోకాళ్ళ వరకు లేపి యాక్ట్ చెయ్యాలి.6. 6వరోజు. ఫస్ట్ పార్ట్ క్లైమాక్.అమ్మ: ఏంటి ఇది అసలు సినిమా యేన?ప్రసాద్: అవునమ్మా. కొంచం అడల్ట్ కంటెంట్ ఉంటుంది.అమ్మ: నేను అస్సలు ఎక్సపెక్ట్ చెయ్యలేదు. మీరు కల్పించిన సినిమానా?ప్రసాద్: నీకు కావాలంటే ఇలాంటి సినిమా లు చూపిస్తానమ్మా.అమ్మ: చి. నాకేం అవసరం లేదు.ప్రసాద్: మరి ఎప్పుడు నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం అమ్మ.అమ్మ: ఎం వద్దు. నాకేం ఇష్టం లేదు.ప్రసాద్: మరి ప్రవీణ్ పైన ప్రామిస్ చేసావ్. నాకోరిక తీరుస్తా అని.ప్రవీణ్: అవునమ్మా.అమ్మ: ఇది మోసం. కోరిక కాదు.ప్రసాద్: ఏదైనా సరే. తీర్చాల్సండే.అమ్మ: ప్లీజ్. రా నన్ను వదిలేయ్ రా.ప్రసాద్: ని ఇష్టం అమ్మ. ప్రవీణ్ పైన ప్రామిస్ చేసావు. వద్దంటే ని ఇష్టం.చాలా సేపు డిస్కషన్ తర్వాత.అమ్మ: సరే చేద్దాం. కానీ నేను లంగా మాత్రం విప్పడం కుదరదు అని చెప్పాను.ప్రసాద్: సరే అమ్మ విప్పడం వద్దు.అమ్మ: సరే రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం.నైట్ కి ఇంటి వెళ్లి స్టోరీ ప్లాన్ చేశాను.ప్రవీణ్ నుండి ఫోన్ వచ్చింది.ప్రవీణ్: మామ నువ్వు నిజం గా బ్రిలియంట్ రా.ప్రసాద్: నేను నీకు ముందే ప్రామిస్ చేశాను.ప్రవీణ్: ఏంటి? (అర్థం కానట్టు. )ప్రసాద్: మన అమ్మ ను ని ముందే.ప్రవీణ్: మామ నీకు ఆ ప్రామిస్ ఇంకా గుర్తు ఉందా?ప్రసాద్: అవును రా.ప్రవీణ్: నాకు చాలా ఎక్సయిటింగ్ గా ఉంది రా.ప్రసాద్: నాకు కూడ రా.ప్రవీణ్: రేపటి నుండి ఆరు రోజు లు పండగే.ప్రసాద్: అవసరం అయితే ఇంకో రెండు కెమెరా తీసుకుందాం.ప్రవీణ్: అలాగే రా నేను ఆరెంజ్ చేస్తాను.ప్రసాద్: రేపు కలుద్దాం. బాయ్ రా.ప్రవీణ్: బాయ్ రా.ఫస్ట్ డే.అమ్మ తొ కొంచెం డాన్స్ పెట్టాం. ప్రసాద్ ఎంట్రన్స్, ఇద్దరు కలసి కొంతసేపు డాన్స్. తర్వాత ప్రసాద్ అమ్మ కళ్ళలోకి చూస్తూ పెదాల పైన ఒక లిప్ కీస్. నడుము పైన చేయి వేసి. అంతవరకు అయింది.నెక్స్ట్ డే.అమ్మ కిచెన్ లొ వంట చేస్తుంది. ప్రసాద్ వెనుకాల వెళ్లి అమ్మ ని ఫ్లిర్ట్ చేసి అలా నడుము పైన చేయి వేసి తనవైపుకు తిప్పుకొని లిప్ కీస్ చేసి. చీర పళ్ళు తీసి కిందన పడేసి.జాకెట్ హుక్ ఒక్కొక్కటీ ఒక్కొక్కటి విప్పి, జాకెట్ మొత్తం తీసేసాడు. అమ్మ పైన బ్రా, కిందకి చీర లంగా తో ఉంది.అమ్మను అలానే పిర్రలు పైన చేయి వేసి కిచెన్ ప్లాట్ఫారం పైన కూర్చోపెట్టు బ్రా పైనుండి సళ్ళు ను బాగా నొక్కు తుంటే అమ్మ ప్రసాద్ చేతులును పక్కకు తెప్పిస్తుంది.థర్డ్ డే.ఇద్దరం అమ్మకి సీన్ ఎక్సప్లయిన్ చేసాం.కిచన్ ప్లాటుఫారం పైన కూర్చోపెట్టి లిప్ లాక్ చేసి. ప్రసాద్ చేతులు బ్యాక్ పెట్టి బ్రా హుక్ తీసాడు. అమ్మ మెల్లగా బ్రా ని తీసేసి బూబ్స్ రెండు చేతులతో కవరింగ్ చేసింది.కానీ ప్రసాద్ మాత్రం అమ్మని సళ్ళు మధ్యనుంచి నిపుల్స్ తప్ప అంతా నాకేస్తున్నాడు. తర్వాత ప్లాటుఫారం కిందకి దించి బెడ్ రూమ్ లోనికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ అమ్మని పడుకోపెట్టాదు.ప్రసాద్ అమ్మ పైన కూర్చొని టీ షర్ట్ తీసేసి అమ్మ పైన పడుకున్నాడు. అమ్మ ని మళ్ళీ లిప్ లాక్ చేసాడు.ఇదంతా వీడియో తీస్తున్న నాకు మొడ్డ 90 డిగ్రీ లకు చేరింది. ఇంకా వాడి పరిస్థితి చెప్పకుండానే తెలుస్తుంది.అమ్మ మాత్రం సళ్ళు పైన చేతులు మాత్రం తీయలేదు. ఇంక ఆరోజు సీన్ కంప్లీట్ అయింది అమ్మ అలానే సళ్ళు కవర్ చేసుకుంటు బట్టలు వేసుకుంది.నైట్ అమ్మ తో ప్రసాద్.అమ్మ రేపు మాత్రం నువ్వు చేతులు మాత్రం తీసేయాలి. అమ్మ: కానీ వాడి ముందు ఎప్పుడు అలా తీయలేదు రా.ప్రసాద్: కానీ స్టోరీ డిమాండ్ చేస్తుంది అమ్మ.అమ్మ: వేరే ఆప్షన్ లేదా?ప్రసాద్: కావాలంటే నా చేతులు తో నివి కవర్ చేసి వాడికి కనిపించకుండా తీద్దాం.అమ్మ: సరే కన్నా. కానీ కనిపించకుండా తీయాలి.ప్రసాద్: సరే అమ్మ.4వా రోజు.ఈ రోజు ప్రసాద్ అమ్మ మొఖం ను గోడ వైపు నిల్చోబెట్టి. సళ్ళు కనిపించకుండా చేతులతో పట్టుకొని అమ్మ ని బెడ్పైన వేసాడు.ఒకచేయి తో అమ్మ ఒక బూబ్ కవర్ చేస్తే ఇంకొకటి వాడి నోటితో నాకు కనపడకుండా చీకుతున్నాడు.అలా ఒకొక్కటి ఒక 1 అవర్ చీకిన తర్వాత వాడి డ్రాయర్ కూడా విప్పి అమ్మ మొకం దగ్గర పెట్టాడు. అంతే. ఆఁ రోజు సీన్ అయిపోయింది.నైట్.ప్రసాద్ ప్రవీణ్ ఫోన్ లొ.ప్రవీణ్: మామా ఏంటి నాకేం కనిపించకుండా నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావ్.ప్రసాద్: అంత నీకోసమే.ప్రవీణ్: నా కోసం ఏంటి?ప్రసాద్: నీకేం కావాలి?ప్రవీణ్: అమ్మ బూబ్స్ చూడాలి.ప్రసాద్: అంతేనా?ప్రవీణ్: అమ్మ ని నేకేడ్ గా చూడాలి.ప్రసాద్: అంతేనా? ఇంకేం వద్దా?ప్రవీణ్: అంటే.ప్రసాద్: చెప్పు.ప్రవీణ్: నాకు కూడ అమ్మ ని.ప్రసాద్: చెప్పు. అమ్మని.ప్రవీణ్: ఒక్కసారైనా.ప్రసాద్: చెప్పారా. ఒక్కసారైనా.ప్రవీణ్: నీకు అర్థం అయింది కదా.ప్రసాద్: ఆ అందుకే. ఇప్పుడు ఇలా చేస్తున్న.ప్రవీణ్: నాకేం అర్థం కాలేదు.ప్రసాద్: రేపు చూడు నీకె తెలుస్తుంది.ప్రవీణ్: సరే రా.5వా రోజు.సీన్ మొదలైంది.అమ్మ గోడ వైపు మొఖం పెట్టి లంగా నడుము కింద కట్టి సళ్ళు రెండు చేతులు తో కవర్ చేస్తూ నిలబడి ఉంది.ప్రసాద్ అండర్ వెర్ కూడ తీసేసి నిగిడి నా మొడ్డ తో అమ్మ వైపు వెళ్లి కరెక్ట్ గా అమ్మ గుద్దని తగిలించాడు. అమ్మ ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుంది.అమ్మ నడుము పైనుండి నిమురుతూ బూబ్స్ పైన చేతులు లాగటానికి చుసిన అమ్మ తీయనీయలేదు. ఒకచేయి లంగా లాడా పైన పెట్టి చెవిలో.(చెయి తియ్యమ్మా లేకపోతే లాడా తీస్తా లంగా జారిపోతుంది నీకు ఓకేనా? ) ఎదో చెప్పాడు. వెంటనే చేయి తీసేసింది.అలా అమ్మ బూబ్స్ పైన రెండు చేతులు వేసి అమ్మ ని కవర్ చేస్తూ బెడ్ పైన పడుకో పెట్టి అమ్మ పైన వాడు పడుకొని అమ్మ చేతులు రెండు పట్టుకొని పైకి చాపి పట్టుకున్నాడు.ఇప్పుడు అమ్మ సళ్ళు రెండు కరెక్ట్ గా వాడి చెస్ట్ కిందకి ఉంది. అమ్మ సళ్ళు మొత్తం వాడి చెస్ట్ తొ కవర్ చేస్తుంది.అమ్మ కి వాడు లిప్ లాక్ చేసాడు. ఒక పది నిమషాలు తర్వాత అమ్మ సళ్ళు పైన చేయి వేసి ఇంకో సళ్ళు బాగా చీకాడు. తర్వాత ఇంకో సళ్ళు చీకాడు.అమ్మ అప్పటికే బాగా మూడ్లోకి వచ్చింది. రెండు సళ్ళు పట్టుకొని అమ్మ చెవిలో, అమ్మ. ఇంక నెక్స్ట్ సీన్ లింగ ప్రవేశం అన్నాడు.అమ్మ: వద్దు ప్రసాద్. నేను ముందే చెప్పగా.ప్రసాద్ మెల్లగా లంగా పైకి లాగుతుంటే అమ్మ కిందకి నెడుతుంది.ప్రసాద్: ప్లీజ్ అమ్మ. ఎం కనిపించకుండా చేస్తాను.అమ్మ: వద్దు కన్నా. వాడు కూడా ఉన్నాడు.ప్రసాద్: అమ్మ. వాడికి కనపడకుండా. చేస్తాను అమ్మ. లేదంటే ని సళ్ళు పైన నా చేయి తీసేస్తా. అప్పుడు అంతా వాడికి కనిపిస్తుంటాయి. నాకు కోపరేట్ చెప్పు నేను అంతా చూస్కుంటా.అంటూ లంగా తొడల వరకు లాగి. ప్రసాద్ మొడ్డ ను మెల్లగా తొడల లోపాలకి వెళ్ళింది. ఒక రెండు నిమషాలు తరువాత అమ్మ కూడ తన తొడలు కొంచెం విడదీసింది.ప్రసాద్ మెల్లగా ముందు కి నెట్టాడు. అమ్మ మెల్లగా కళ్ళు మూసుకుని పెదాలు రెండు బిగబట్టి ఊపిరి గట్టిగాపిలుస్తుంది. ప్రసాద్ తన గుద్దని ఇంకొంచెం ముందుకు తోసాడుఅమ్మ: అహహబ్. అబ్బా. ఆహ్ అహ్హ. అంటూ మూలిగింది.ఇంక అమ్మ తనను తానూ మర్చిపోయా పంగ మొత్తం చాపింది. ఇంక ప్రసాద్ అమ్మ పూకులో తపక్ తపక్ అని ఒక 10 నిమషాలు అలాగే లంగా ఉండగానే దెబ్బలు వేసి దెంగాడు.నెక్స్ట్ పార్ట్ 5 లొ.