ఫ్రెండ్ విడో సిస్టర్ Part-5 | Telugu sex stories

తను : అందుకే న గుద్ద దేన్గుతానే అని దెంగావు బాగానేను: అవను నువు నడుస్తుంటే ని గుద్ద అటు ఇటు వుగుతుంటడితను: అల నువు అంటుంటే నాకు కింద అంత మళ్ళీ రసాలు ఊరుతున్నాయి న మొగుడు కూడా న గుద్ద దెంగలేదు అప్పుడు

నేను: నేను వున్న కదా ని గుద్ద దెంగటానికి మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తమో ఏమో కదాతను: రోజు నన్ను దెంగుత అన్నవ్ కదా మరి ఇక్కడ కలుద్దాం నాకు రోజు నితో దెంగిచ్చుకోవాలని ఉంది నువు ఎప్పుడు అంటే నేను అప్పుడు రెఢీ నితో దెంగించుకొనికినేను: నాకు రోజు దెంగాలనే వుంది నిన్ను కానీ టైం ప్లేస్ సెట్ చేసుకోవాలి మనంతను : ఈరోజు లీవ్ పెడదాం అడైన హోటల్ కి వెళ్లి ఈరోజు ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేదమ నాకు నితో ఫ్రీ గా గడపాలని వుంది నైట్ నుండి అంత బాయం బాయం గానే చేస్కునం కదానేను: అవను నిన్ను వంటి పైన ఏం లేకుండా చూడాలని వుంది అలాగే ని గుద్ద ఏప్పుడు దెంగుదాం అని వుంది తెలుసాతను: అబ్బా అల అనకు నాకు మళ్ళీ మూడ్ వస్తుంది అని మెల్లిగా న పెయింట్ జిప్ తీసి నది బైటికి లాగి కిందకి మీదకి ఊపుతుందినేను: మెల్లిగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో ఒక సండ్లను పిసుకుతూ డ్రైవ్ చేస్తూ మి ఇంట్లో ఈపుడు ఎవరు లేరు కదా ఒక సారి చేసుకుందామా వెళ్ళాకతను: నాకు అలాగే వుంది కానీ చుధం పక్కన రూమ్ వలు లేకపోతే చేసుకుందాం అని న సుల్లి కొడుతూ వుంది ఇంకో 15KM వుంది అనగ పక్కన రూమ్ వలకి కాల్ చేసింది వస్తున ఇంకో 20min లో అని చెప్పిందినేను: వలు వున్నారు కదా మరి ఎలా అని ఆలోచిస్తూ డ్రైవ్ చేస్తూ దగ్గరికి రాగానే ఈదరం సర్దుకొని కూర్చునమ్7:30 అవ్తుంది వల పక్క రూమ్ అమే బైట గేట్ తీసి చిన్న బాబు కోసం అడిగి వెళ్లిపోయిందితను: నన్ను లోపలికి పిలిచింది అదో తిస్కెల్దువుధ అని పక్కరూం ఆమెకు వినిపించేలా పిలిచిందినేను: లోపలి వెళ్ళగానే డోర్ క్లోజ్ చేసి గట్టిగా హగ్ చేసుకొని బెడ్రూం కి టిస్కెల్లి లిపకిస్ చేస్తూ రెండు పిర్రలు కసిగా పిసుకుతుంటే తను కూడా నన్ను హగ్ చేసుకొని కిస్ చేస్తుంది
తను: హ్మ్ న పిర్రలు అంత బాగా నచ్చాయి అల పిసుకుతూనే వున్నావ్ అంటుందినేను: అల పిసుకుతూ మెల్లగా లంగతో పాటు చీర ని కూడా పైకి లేపి తనని బెడ్ పైన ఒంగో మని న పంట్ జిప్ తీసి నా సుల్లి తన పుకు లో ఒక్కసారిగా పెట్ట అప్పటికే రసాలు వురిన పుకు లోకి మొడ్డ సర్రున పోయిందితను: అమ్మ బా..వ అని మూల్గుతూ నోరు ముస్కుంది సౌండ్ బయటికి రాకుండానేను : ఒక 10 నిం బాగా దెంది దెంగి పూకులో కార్చేసి అలానే తనపై పడిపోయాతను: ఒక 5min లో లేచి నాకు కిస్ ఇచ్చి ఈరోజు లీవ్ పెట్టు అని అంత సర్దుకొని నిలు తెచ్చి ఇచ్చిందినేను: నేను అవి తాగి పంట్ వేసుకొని కల్ చేస్తా అని ఒక బ్యాగ్ ఏదో ఒకటి తీస్కొని వచ్చేసాఇంట్లో కి వచ్చి ఫ్రెష్ అయి ఆఫీస్ కి వెళ్తూ తనకి కాల్ చేసాతను: చెప్పు ఎక్కడ వున్నవ్ నేను ఆఫీస్ కి వెళ్తుననేను: ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్య ఆఫీస్ కి ఈరోజు కుదరదు కానీ రేపు లీవ్ పెట్టు బైటికి వెళ్దాం అని చెప్పాతను: సరే పెడతా రేపు ఎక్కడికి వెళ్దాం మరి
నేను: చూద్దాం మంచి హోటల్ కి వెళ్దాం అని చెప్పాతను: హోటల్ వద్దు నాకు బయం ఇంకా ఎక్కడికైనా వెళ్దాం ఎవరు లేని ప్లేస్ కినేను: ఒక మంచి రిసార్ట్ వుంది అక్కడికి వెళ్దాం కానీ అది లాంగ్ సో మారనింగ్ 8 కి స్టార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోయి వర్క్ complete చేసుకొని 5:30 కి కాల్ చేసిందితను: స్టార్ట్ అయ్యవ అని అడిగి అక్కడ వెయిట్ చేయాలి అని అని అంటేనేను: ఒక అడ్రస్ చెప్పి 6 కి అక్కడికి వెళ్లి తనని pick చేసుకొని ORR పైకి ఎక్కి కార్ ని slow ga డ్రైవ్ చేస్తున్నతను:మెల్లిగా నా పాంట్ జీప్ తీసి నా సుల్లి పట్టుకొని మెల్లిగా అడిస్తు రేపు leave పెట్టా ఎక్కడి తిస్కెళ్తునవ్ మరినేను: హైడ్ కి 100 km దూరం లో ఒక రిసార్ట్ వుంది అక్కడ అయితే సేఫ్ మనకి
తను: అయితే నేను 8 కి స్టార్ట్ అవ్త అమైన తిస్కోవల నికు ఏవైనా కోరికలు వుంటాయి కదా రేపు తీర్చుకోవచ్చు కదా అనినేను: అవని నెన్ తెస్త లే నాకు కావాల్సినవి మరి నీకు అమైన కవల నికు అంటూ మెల్లిగా తన సారీ పైకి అంటూ తన తొడలు రస్తునతను: నాకు రేపు చాక్లేట్ తీసుకురా చలు అంటూ నా సుల్లి ని పైకి కిందకీ అంటూ కొడ్తు నిది బాగా చికుత రేపునేను: నాకు ని పుకు బాగా నకలని వుంది చుడు ఎలా వుబ్బింది ని పుకు అంటూ పాంటీ పైనుండే పుకు ని రుద్దుతుంటేతను: ఈపుడు నకుతవ మరి నాకు చాలా కోరిక గ వుంది అదైనా మంచి ప్లేస్ చిడు ఒకసారి చేసుకుందాంనేను: అదే చూస్తున నాకు ట్టెలిసిన ప్లేస్ కి తిస్కెళ్ళ అక్కడ ఎవరూ రారు అని కార్ అపి తనను వెలకల సీట్ లో కి వెళ్ళమని నేను వెళ్ళతను: న పాంటీ మొత్తం తడిసిపోయింది చుడు అంటూ పాంటీ విప్పి పుకు తుడుచుకుంటుంది
నేను: వుండు నేను నకుత కదా ని పుకు రసాలు అని తన రెండు కళ్ళు బాగా తెరిచి పుకు ని మెల్లిగా నకుతునతను: అబ్బా….బా..వ..నువు నాలుక పెట్టగానే నాకు ఎలాగో వుంది నకు బాగా నాకు న పుకు నికే బావ…అమ్మ హ్మ్మ్నేను: ని పుకూ చాలా టేస్టీ గా వుండే అంటూ నాలుకని ఇంకా లోపలికి పుకు లోకి పెట్టి నకుతునతను: అబ్బా ఆహ్మ్ బా..బా పైకి వచ్చి నా పుకు దెంగు రేపు బాగా నకుడువు గానీ న పుకు నికే అని పైకి లాగిందినేను: నది కూడా ఒకసారి చికు అంటూ నా సుల్లి తన నోరు దగ్గర పెట్టతను : ఒక 5 min చీకి ర బావ నా పుకు దెంగు అంటూ తన న సుల్లి పుకు లో సెట్ చేసుకుని ద దెంగు ఆగలేక పోతున బావ….నేను: దెంగుతా నీ పుకు దెంగుతుంటే కాలేజ్ పోరి లంచాల టైట్ గా వుంది అంటూ గట్టిగ దెంగుతూ సండ్లు పిసుకుతూనే లిప్ కిస్ ఇస్స్తు గట్టిగా షార్ట్స్ ఇస్తు
తను: ఆహ్మ్ ఆహ్మ్ బావ…దెంగు బాగా దెంగు నా పుకు చిరిగిపోవలి అంటూ దెంగు అంటూ రసాలు కార్చేసిందినేను:అమ్మ ని పుకు ఏముందే కసి లంజ అంటూ గట్టిగ 5min దేంగి గట్టిగా ఒక్కసారి పుకు కర్చేసి పకన లంగాకి తుడ్చుకొని కూర్చునాతను: తన లంగ తో పుకు తుడుచుకొని వాటర్ బాటిల్ తీస్కొని కార్ పక్కన కడుకొని వచ్చి నా పక్కన కూర్చొనిఅబ్బా ఇప్పుడు హాయ్ గ వుంది
కట్టుకుని మళ్ళీ ముందు సీట్ లో వచ్చి కార్ స్టార్ట్ చేసంID: [email protected]మీఅభిప్రాయాలు సలహాలు సూచనలు మి కోరికలు తీర్చుకోవాలని వుంటే మెయిల్ చేయండి లేడీస్ సీక్రెట్ గా
72206518cookie-checkఫ్రెండ్ విడో సిస్టర్ Part-5no