బస్సు లో పక్క సీటులో ఆంటీ sex stories in telugu

నేను దసరా సెలవులకి హైదరాబాద్ నుండి మా ఊరికి పండగ ముందు రోజు బయలుదేరాను.చివరి బస్ ఈ వచ్చింది. జనాలు బాగానే ఉన్నారు బస్సు లో నిలబడడానికి కూడా స్థలం లేదు. ఎట్లనో అట్లా నాతిప్పులు పడుకుంటా వెనక సీట్ల దగ్గర నిలబడిన.నాపక్క సీట్ల 25 నుండి 30 సంవత్సరాల అంటీ కుసోని ఉంది. గాలికి చిరకొంగు మెల్ల మెల్లగా జారుతుంది.అందుకో నా సుపు ఆంటీ సండ్ల మీద పడ్డది.తెల్ల సండ్లు మధ్యలో కొంచెం చీకటి సుదంగనే నా బుడ్డోడు లేసికుసుందూ. ఎమ్ చేయన్నో తెల్వక ఆంటీ కుసున్న సీతుకు బుద్దొన్ని వత్తుతున్న.ఆంటీ మంచి నిద్రల ఉన్నటుంది అప్పుడప్పుడు ఆమె భుజాన్ని నా మోడ్డ కి అనిస్తుంది.తకినప్పుడల్ల అగమాగం ఐతుంది నాకు.బస్ కొంచెం దూరం పోయినంక అంటి పక్కసిటు ల ఉన్నొలు ఇద్దరు దిగీ పోయిండ్రు.దొరికిందే ఛన్స్ అనుకోని ఆంటీ పక్కనే కుసున్న. ఆంటీ మల్ల పందుకున్నది బస్సు కొంచెం ముందుకు పొంగనే డ్రైవర్ లెట్లు బంద్ చేసిండు.నేను పన్నట్టుగా కన్లు ముస్కున్న.ఆంటీ చేయి మెల్లమెల్లగా నా తొడని తకిస్తుంది.మల్లా నా మోడ్డ లేసింది. సడెన్గా ఆంటీ నామొడ్డని పిసుకుడు స్టార్ట్ చేసింది.మళ్ళా అగమ్ ఐతుంది ఏం చేయన్నో అర్థం కలే కదలకుండా అట్లనే పన్నట్టు కుసున్నా.పిసికి పిసికి మెల్లగా జిప్ ఓపెన్ చేసింది .నాకు లోపల చెడ్డి వేసుకునే అలవాటు లేదు.బుట్టలకెంచి పాముని బయటికి తీసినట్టు నా మొడ్డని బైటికి తీసి నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతున్నది.నోట్లో పెట్టుకోంగనె హాయిగా మంచిగా అనిపిస్తుంది. సప్పుడు చేయకుంటే అట్లనే పన్నట్టు కుసున్న.కొంచెం సేపు చికంగనే నా మోడ్డ ఆంటీ నోట్లో కక్కేసింది.అయిన అంటి నామొడ్డని ఇదుస్థలేదు మొడ్డమీద చర్మాన్ని ఎనకకి లాగి మోడ్డ ముందు ఉండే బాల్ లాంటి పార్టుని ఆమె చూపుడు వేలుతో మెల్లగా మసాజ్ చేస్తుంది.నేను చాలా సార్లు బాత్రూంలో కొట్టుకున్నా కానీ ఈ హాయి అప్పుడు లేదు .ఇంతలో ఆమె దిగవలసిన స్టేజ్ రనే వచ్చింది ఏమి తెలియనట్టుగా ఆమె దిగి వెళ్లిపోయి.