బానిస లంజ సావిత్రి కథ – Part 3 | latets telugu sex stories

నేను బానిస లంజల కోర్టు బోనులో ముద్దాయిగా నిలబడి ఉన్నాను, కోర్టులో జడ్జి, లాయరులు, పోలీసులు, ప్రేక్షకులు అందరు బానిస లంజలె. అమ్మ, అక్క, వదినా, అత్తా, పెళ్లి అయినా నా బానిస లంజ ఫ్రెండ్స్, మా ఇంటి చుట్టుపక్కల నున్నా బానిస గుంటలతో కోర్టు కిక్కిరిసిపోయింది. మేమంతా బానిసలం అని తెలిపేటట్టు, పెద్ద పెద్ద రింగులు ముక్కు మద్యగోడకు పేదల మీద పడేటట్లు పెట్టుకొని, మేడలకి ఒక్కొక్కరు ఒక రకమైనా తోలుపట్టిలు, వీలైనంత కిందికి చీరా కట్టుకొని, సండ్ల సైజు కన్నా రెండు సైజుల తక్కువ పొట్టి జాకెట్ వేసుకొని ఉన్నారు.నేను వాళ్ళంతా కిందికి కాకాపోయినా బొడ్డుకు రెండు ఇంచుల కిందకు తెల్లచీర కట్టుకొని టైటు బ్రా ఒక్కటే కేవలం నా చుచుకంను మాత్రమే కవర్ చేస్తూ మిగితదాంతా కనిపించేటట్లు జాకెట్ వేసుకోకుండా చీరా మాత్రమే నా ఎద పొంగులను దాస్తు, జుట్టు వీరబోసుకొని, బోనులో నిల్చున్నాను. ఈ డ్రెస్ వాళ్ళు ఇచ్చిందే, ఇది ముద్దాయి లంజ డ్రెస్, నన్ను బోనులోకి తీసుకొచ్చే ముందు నాతో ఈ డ్రెస్ వేయించారు.ఇది బానిస లంజల కోర్టు, ఇందులో ఏదైనా బానిస పై ఎవరైనా పిర్యాదు చేస్తే దాన్ని ఇక్కడకు తీసికొచ్చి విచారిస్తారు. అందుకే, ఇక్కడ అందరు బానిసలే ఉంటారు, ఇక్కడ ఒక్క జడ్జిని తప్ప మిగితా అందరిని లంజ అని గాని లేక ఇంకేమయిన దానికి తగినా పేరుతో పిలువాలి. జడ్జి రాగానే అందరు నిలబడి, జడ్జి కూర్చొని, అందరిని కూర్చోమని అనగానే అందరు కూర్చున్నారు, నేను తప్ప.ఈ లంజ దాని మొగుణ్ణి బెడ్డులో సుఖపెట్టడం లేదని దీనిపై, దీని వదిన, అత్తా పిర్యాదు చేశారు, మన బానిసల సమితి దర్యాప్తులో ఇది నేరం చేసింది అనడానికి కొన్ని రుజువులు లబించాయి కావున, విచారణ మొదలు పెట్టండి. నా అక్క నా తరుపునా వాదించే లాయరు, జడ్జిగారు మాకు రుజువులు చూపించాకుండా విచారణ మొదలు పెట్టడం న్యాయం కాదు, రుజువులు మొదట విచారించి, నా క్లాయింటును తరువాత విచారించండి అని వేడుకొంది, కాని దాన్ని జడ్జి దాని మీద పిర్యాదు ఉంటె చాలు, బానిస కోర్టులో ఎంక్వయిరీ చెయ్యడానికి అని అక్క అభ్యర్ధనను కొట్టివేసి విచారణకు అనుమతిని ఇచ్చింది. మనందరికీ ఎంత అవమాన పరిస్తే అంత రేచ్చిపోతంగా, దీన్ని అవమాన పరుస్తూ ఈ లంజను నొక్కి, కెలికి గులేక్కించండే అని బానిస బటులను ఆజ్ఞాపించింది. మా అక్క, ఈ లంజను కదలకుండా కట్టేసి పరీక్షించండి దీనికి ఇదే మొదటి పరీక్షా అది అడ్డు వస్తుంది అని జడ్జిని బతిమిలాడింది. నా వదినా, అత్తా ఏమి అడ్డు చెప్పక పోవడంతో జడ్జి నన్ను బంధించాడానికి అనుమతినిచ్చింది.దాంతో దేవయాని, నా చీర, లంగాతో పైకెత్తి నా మొఖంపై కప్పి నాకు తోడిగించినా జి-స్త్రింగ్ పాంటిని అందరికి చూపించింది, ఆ జి-స్త్రింగ్ పాంటి మరి సన్నినిది అది, కేవలం నేను పాంటి వేసుకున్నాను అని నాకు తెలియడం కోసమే గాని నా కుత్తను దాయల్సిన పని లేదు అన్నట్లు తాడు నా చిలిక రెండు పెదలాను విడదీస్తూ, వెనకున కొండల మధ్యలోంచి వెళ్తోంది, నా షేవ్ చేసినా నున్నని పూ పెదాలు, నా వెనుక గూ గుట్టలు స్పష్టంగా కనిపించి, పాంటి వేసుకున్న ఎం ఉపయోగం లేదు.చూశారుగా ఈ తాడు ఇంకా పొడిగానే ఉంది దీని కుత్తా ఇంకా ఎం కార్చలేదు అంటూ నా గూబోక్కను తడుముతూ దీని వెనుక రంద్రం కూడా ఇంకా తడువా లేదు అని అందరికి కనిపించినా మైకులో విడమరిచి మరి చెప్పి, నా మొఖం నుంచి చీర తీసి సిగ్గుతో, ఇంకా ఏమయినా అంటే ఏడవడాని రెడీగా ఉన్న నన్ను అందరికి చూపించింది. ఇంతలో రాగిణి నా కాళ్ళు బోను అంత వెడం చేసి బోను కింద అడ్డ చెక్కకు బేడీలు వేసి, బోను పైనా చెక్కకు నా చేతులకు కలిపి సంకెళ్ళు వేసింది.