బాబాయ్ బావ అయ్యాడు వదిన కి

నా పేరు మన్ను అన్న కు పెళ్లి అయ్యి 10 ఇయర్ అయింది పాపా 5 క్లాస్డ్ బాబు 1 క్లాస్డ్ కానీ వదిన అందం అలాగే ఉంది మా అన్న కి బిసినెస్ ఉంది ఎప్పుడు ఊర్లు తిరుగుతారు అమ్మ నాన్న విల్లేగ్ లో ఉంటరు నేను సి టి లో వదిన జన్న ఇంట్లో నే ఉంటూ నా జాబ్ చేస్తున్న పాపా బాబు అంటే నాకు చాలా ప్రేమ నను ఇంటికి రాగానే పాపా వాలిపోతుంది వదిన పెరు మాధవి ఎంతో అందం గా ఉంటుంది నాకు క్లోస్ గా నే ఉంటుంది నేను వదిన కోసం స్కూటీ కొన్న తాను చాలా హ్యాపీగా తీసుకుంతి తనకు స్కూటీ రాదు నేను groud తీసుకొని వెళ్లి నేర్పేవాని నేను వెనుక కూర్చొని వదిన కి స్కూటీ నేర్పేవాని బాడీ మొత్తం తగిలేది రోజు నేర్పేవాని ఒక్కో సారిసా నామొడ్డ తనకు తగిలేది తానుస్కూటీ నేర్చుకునే ధ్యాస లో ఉండేది మా అన్న పు నే వేళా దు 12 డే వరకు అక్కడే ఉంటాడు వదిన మార్నింగ్ లేచి పిల్లల ను రెడ్డ్ చేసి టిఫిన్ చేసేది నారూమ్ కి పాపా వచ్చి బాబాయ్ లే మమ్మీ పిలుసుంది నేను వెళ్లి వదిన టూ డే నాకు హాలీ డే అన్న సరే పిల్లలు స్కూల్ బస్ ఎకించి వచ్చాను నేను రెడ్డి ఆయానూ మన్ను నను కొంచెం షాపింగ్ ఉంది అంది సరే వదిన వెళ్దాం అన్న షాపింగ్ ఏఈనింగ్ వరకు జరిగింది పిల్లలు వచ్చే టైంఅయింది నేను పిల్లలకు హోమ్ వర్క్ చయిసున్న వదిన కి కాలికి మొన్న స్కూటీ స్టాండ్ బలం గా తగిలింది అంత కొంచెం నొప్పి తో నడుసింది మేము డిన్నర్ చేసి పాపా బాబు వెళ్లి పడుకున్నారు మార్నింగ్ సండే వదిన కాలికి నేను బోన్ పై దెబ్బ బలంగానే దగిలింది నేను ఆయిల్ తీసుకొని కొంచెం వేడి చేసి వదిన మీ కాలుఇవ్వ డి అన్న వాదు నువ్వు నాకు కాలు పట్టడం బాగోదు లేదు పర్లేదు అని వదిన సోఫ్ఫా లో కూర్చొని ఉంది నేను నైట్ టి ని కొంచెం పై లేపి ఆయిల్ రసున్న వదిన సోఫ్ఫాలో పడుకోండి అన్న తాను నేను తన కాలిని తీసుకొని న తొడపై పెట్టి రసున్న కొంచెం గట్టిగా రసున్న నా చేయి తొడ వరకు వెళ్ళింది తాను మెల్లిగా అంది నాకు తన డ్రాయేర్ కనపడుతూ డి వదిన మోకాలి వరకు నైట్ టి లేపి ఆయిల్ రాస్తూ మెల్లిగా పూకు ని చూస్తూ ఉన్న తాను నను చూసి ఎమ్ చూసునవ్ అంది వదిన ఆయిల్ రాస్తున్న అన్న లేదు నువ్వు నా తొడలు నొక్కుతున్న వ్ అంది లేదు వదిన ఆయిల్ రాసేటప్పు చేయి వెళ్ళిందిఅంటే అన్న తాను పైకి లేచి నువ్వు నా పువ్వు ని చూసున్నావ్ నాకు తెలియదు అన్నుకుంటున్నవా అంది సారి వదిన అన్న మర్ధి చూడడం మేన దెంగడము తెలుసా అంది నవ్వుతూ నేను కొంచెం షాక్ అయిన పర్లేదు మరిది నువ్వు కాకుంటే నా పూకును ఎవరు చూస్తారు చూడ డాం కాదు దెంగుఅంది వదిన మరి అని లిప్ లాక్ చేసాను తాను తాను గోరుకుటుంది నేను వదిన నా రూమ్ కి తీసుకెళ్లి డ్రెస్ తీసేసి నా డ్రెస్ తీసి ముద్దులు పెడుతూబ్ర తీసి డ్రాయేర్ లాగి ఎందుకు రా తొడరా అంది నేను పూకు ని డేగరా రాప్ చేసున్న అబ్బా మన్ను మొడ్డ ని తీసి చుప్పిచ్చు అంది న మొడ్డ 7 నీచ్ చూసి తాను ఆహా ఏమి ఉంది రా బాబు నేను పూకు లో పెట్టి తోసా తాను ఓహ్ అంది మెలిగారా మొగ్గడా మెలిగా దెంగుతున్న వదిన నువ్వు పోర్న్ చూస్తావ్ అంది చాలా చూసా అన్న మరి నువ్వు అలా చేయి అంది వదిన తో ఏళ్ల అనుకుని చేయట్లేదు నీ మొడ్డ లా వదిన దెంగుతూనేఉన్నావుఎంకెమె వదిన నీ మొడ్డ కాకపోతే వొగో పెట్టి దెంగుతున్న పాపా లేచింది మమ్మీ కోసం నా వెతుకుతూ నారూమ్ కి వచ్చింది నేను అప్పుడు వదిన పడుకోబెట్టి దెంగుతున్న తాను డోర్ తీసింది మమ్మీ బాబాయ్ మీ రూ ఎమ్ చేస్తున్నారు అంది మా వదిన మాపై దుప్పటి కాపీ ఏమలేదు నాని కాలికి దెబ్బ తగిలిందికదా స్మాల్ డాడీ మందు రసున్నాడు అంది నేను కూడా అంతే తల్లి అన్న మరి బాబాయ్ నీ మీద ఎందుకు పుష్ చేసున్నాడు వదిన అలచేస్తే నాకు నొప్పి డగుతుంది నువ్వు వెళ్లి పడుకో నాకు నిద్ర రావడం లేదు మమ్మీ నేను ఇక్కడే ఉంటాను అంది సరే నాని నా ఫోన్ తీసుకుంతి గేమ్ అడ్డుకుంటుంది నేను వదిన పూకు ని నకుతున్న ఓహొహ్ మెల్లిగా పాపా ఉంది రా అంది నేను మొడ్డను పూకు లో పెట్టి దెంగుతున్న తాను బాబాయ్ ఎందుకు మమ్మీ ని నుకుతున్నావ్ అంది నొప్పి దాగేవారకు నేను ఫాస్ట్ గా దెంగుతున్న వాడినములుగుతుంది పాపా చూస్తుంది అడుతుంటూ వదిన డాడీ ఈల చేయడం మమ్మీ అంది డాడ్ చేస్తే మీ బాబాయ్ తో ఎందుకు అందినేను కార్చేసావదిన పాపను తీసుకొని వెళ్ళిపడుకుంది అయితే ఈల కొని రోజులు ద్డంగు నాకు పెళ్లి అయింది 6 ఇయర్ అయింది నాకు బాబు మాలి బాబు పుట్టారు పాప 10 క్లాస్డ్ వచ్చింది కానీ అపుడపుడువాడిన దెంగుతాను ఒక్కసారి వదిన ఇంటికి వెళ్ళాను నైట్ అక్కడే ఉన్న అన్న లేదు పాపా చదువుకుటుంది డిన్నర్ చేసి వదిన దూరం నుంచి సైగలు చేస్తుంది రూమ్ కి రా అని పాపకి తెలియకుండా తాను చూసింది తాను బాబాయ్ వేళ్ళు మమ్మీ ని దెంగాడు కి వేళ్ళు అంది నాకు షాక్ నాకు తెలుసు బాబాయ్ మీరు ఏంచేస్తరి నేను చిన్న పిల్లనుకాదుఅంది సరే డాడీ కి చెప్పకు నాని నా చిన్నప్పుడు నుంచి మమ్మ ని దెంగుతునవు నేను చెప్పనా అంది మా వదిన నిదకి వచ్చి బేబీ నువ్వు రూంకి వేళ్ళు అంది ఫస్ట్ నువ్వు వేళ్ళు మమ్మీ అంది మా వదిన కూడా షాక్ తనకు అంత తెలుసు వదిన సారి రా మీ బాబాయితో నేగా అంది మరి పిన్ని ని కూడా డాడీ దెంగుతాడా వదిన లేదు మీ బాబాయ్ బాగా చేస్తారు సరే పని కనిచుకున్న నేను మార్నింగ్ పాపా డాడీ కాఫీ తీసుకో అంది కానీ నా మా వదిన పరువు పోయింది