భర్తల మార్పిడి – భాగం 102

…మీరెందుకూ తప్పుకోడం!?… అంటూనే నన్ను పక్కకి తోసి , …స్నానం చేసొస్తానుండండి బాబూ!…అని కందిపోయిన మొహం తో అంటూ తొడలు ముడుచుకుందావిడ …
…ఎందుకేంటీ!…నీ …ఆకలి…తీరి పోతూందిగా!!…అన్నా…ఆవిడ పొత్తికడుపు నిమురుతూ…
ఆఁ … కడుపు నిండిపోతూంది… అని వెక్కిరింపుగా అంటూ మంచం దిగబోయింది…
…కడుక్కురావడానికి టైం లేదుగా పాపం…అనిపించి , ఆవిడకి త్రోవిద్దామని వెనక్కి జరిగా…
…కానీ మంచం దిగడానికావిడ పక్కకి దొర్లగానే , తన చీర పైకి లేచి , పాత …త…డి…తో మిలమిలా మెరుస్తూన్న ఆవిడ పూరెమ్మలు దర్శనమిచ్చాయి…
…ఎందుకో!ఈ అనుభవమెలా ఉంటుందో చూస్తే!…అనిపించి, చటుక్కున తన నడుమట్టుకుని మంచం మీదికి లాగి…నా…క…త్తి దూసి కసుక్కున దిగేశా…
…అ…మ్మో!.. అంటూ ఆవిడ నోరిప్పుతూండగానే…ముందుకొంగి పెదాలు మూసేసి…, కచకచా వాయించడం మొదలెట్టా… ఓ నాలుగు పోట్లు పొడిచేసరికి ఆవిడ మళ్ళీ కార్చేసుకుందేమో…దో…వ…బాగా ఫ్రీ అయింది…
…ఇక పర్లేదనుకుని , తన పెదాలొదిలేసి స్పీడు పెంచా…
… స్థనాల ఊగులాటని అరచేతుల్తో అదుపు చెయ్యడానికి విఫల ప్రయత్నం చేస్తూ…ఏం…టీ …వె…ఱ్ఱీ!…ఛం…పే …స్తా…రా!….అందావిడ…అదిరిపోతున్న అధరాలతో…
…వాటి ఊగిసలాట చూసేసరికి ,నిజం గానే వెఱ్ఱెక్కిపోయి , ఆవిడ స్థనాల్ని చెరోచేతిలోనూ ఇముడ్చుకుని పిసికేస్తూ దంపుడు కంటిన్యూ చేశా
…భరించలేకపోయిందేమో ఆ నలుపుళ్లనీ…దంపుళ్ళనీ…తనచేతుల్తో నా చేతులు పక్కలకి తోసేస్తూనే ,చటుక్కున కాళ్లు పైకెత్తి నా వీపు చుట్టూ పెనవేస్తూ మీదకి లాక్కుంది…
…సిధ్ధంగా లేనేమో ,ధబాల్న తన మీదడిపోయాను…ఆ పాటుకి ఆవిడ భళ్లుమని ఎగజిమ్మింది…ఆ వేడికి నేనూ చిప్పిల్లిపోతూంటే , అరనవ్వుతో నడుమెత్తి , …అయిందా అబ్బాయిగారి …పని!….అంటూ నా పిఱ్ఱల్ని తన మొత్తకదుముకుంది….
…ఆ కామెంటుకి చిర్రెత్తి…నా గుడ్ ఓల్డ్ టెక్నిక్ ఉపయోగించి , వెళ్ళిపోతా!…అంటూన్న… మద ప్రవాహాన్నాగబట్టి … …చూస్తావా నా తఢాకా!…అంటూ నీ …వా…డ్ని…సగం దాకా బైటికి లాగి , కసుక్కున దిగేశా…మెత్తటి కత్తిపోటు తిన్నదానిలా వణికి…అమ్మ్…మ్మ!….అంటూ మూలిగిందావిడ… ,
…దీనికే!…అంటూ గుండు దాకా బైటికి లాగి , కాసేపు గుండు గాడ్ని ఆవిడ గొల్లికి రాపాడించి ,ఆపైన నడుం సత్తానంతా ఉపయోగించి కొసకంటా దిగేశాను…అ…హ్… అంటూ వెచ్చటి మదం ఎగజిమ్మి మైకంగా కళ్లుమూసుకుందావిడ …ఆ వేడికేమో! ఇక నేనూ అవుట్…ఐపోతాననిపించి … కచకచా మరో నాల్గైదు పోట్లు పొడిచి , ఒగరుస్తూ చిప్పిల్లిపోయి ,ఆవిడ మీద సోలిపోయా…
… సేద తీరేదాకా నా వీపునీ , దండల్నీ మిమిరి…ఏమీ!…డ్యూటీకి వెళ్ళరా!…అంది …ఓ కొంటె అరనవ్వుతో…
…ఒహ్!…అంటూ నే లేవబోతూంటే … వెళ్ళనిస్తాననే!…అంటూ మరోసారి తొడ పట్టు బిగిస్తూ నడుమెత్తింది…దాంతో నా వృషణాల్లో మిగిలున్న ఆఖరు మదపు చుక్క కూడా కారిపోయింది…బలే అనిపించిందనుకో!…ఆ పొజిషన్ లోనే తృప్తిగా నిద్దర్లోకి జారుకుంటూంటే … ఎందుకో , ఓ రాత్రి నేనిలాగే నీమీద పడి నిద్దరోడం గుర్తుకొచ్చింది సంధ్యా!…దాని ఫలితమేమైందో గుర్తురావడంతో భయమేసి పైకి లేవబోయా… ’ అని చెప్పేస్తూంటే…
…ఏ రాత్రి గురించి మాట్లాడుతున్నావ్?!…ఏవైందేంటీ ఆ రోజు…అన్నానే వకూ!, విషయం అర్థమైనా పైకి తేలకుండా… అన్నాను…
‘…ఇంతకీ ఏవైందేంటీ?…తనేమన్నాడూ!…’ అంది వకుళ…
…‘…నువ్వేగా వివరిస్త!…గుర్తు లేనట్లు నాటకాలాడకు…’ అని కసురుకున్నాడు…
…నిజం వికాస్!…గుర్తు రావటంలే!…చెప్పచ్చుగా!!…అంటూ తనని కౌగలించేసుకున్నానే…నా మొహంలో కొంటె నవ్వు తనకి కనపడకుండా….
…‘…నువ్వు చెప్పిన లెక్క ప్రకారం ఆరాత్రే మన పెద్దాడు నీ కడుపున పడత…’ అన్నాడు…
…వెంటనే పుంజాలు తెంచుకుని పారిపోయావా!… అన్నాను వెక్కిరింపుగా
‘…తను వదిల్తేగా!…ఆ విషయం గుర్తురాగానే బెదురుగా పైకి లేవబోయా! …మళ్ళీ ఏవొచ్చిందీ?ఈ రాత్రి నిన్నెక్కడికీ వెళ్ళనీనని చెప్పాగా!… అంటూ గాఠ్ఠిగా తొడలు బిగించేసింది…దాంతో నే కదల్లేకపోయా…’ అన్నాడే!…
…అబధ్ధం చెప్పినా అతికేట్టుండాలి…తనా పల్చటి మనిషి!…నువ్వా ,జమా జెట్టీ లాంటి మగాడివి… నీ ఇష్టం లేకుండా నిన్నాపగలదనే!… అని పొడిచాను మాటల్తో… కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయి…
…‘…ఆడదాని మెత్తటి తొడలసంకెళ్ళలోనుంచి బైటపడాలని ఏమగాడికుంటుంది సంధ్యా!…’ అన్నాడు…
……అదీ!…అలా ఒప్పుకో!…సర్లే!…ఆ తరవాత!?…అన్నాను…
…‘…అవన్నీ చెప్పుకొస్తే ఈ రాత్రి జాగారమే మనకీ…కొన్ని ముఖ్యమైనవి చెప్తా విను… నన్ను తొడసంకెళ్ళతో బంధించిందని చెప్పానా!…కాసేపలాగే ఉండే సరికి , నీ వాడు…మళ్ళీ …బిగిసి…పోయాడు…తెలుస్తూందిగా తనకా విషయం! … ఇష్ష్… మళ్ళీనా!…స్నానం చేసొస్తానంటే విదల్రు కదా!… అంటూ …సంకె…ళ్లిప్పి…పక్కకి దొర్ల బోయింది…
…ఇదైపోయింతరవాత ఇద్దరం కలిసే చేద్దాం స్నానం!…అంటూ ఆవిడ నడుమట్టుకుని మంచం మీదకి లాగి, నా తొడల్తో ఆవిడ తొడల్ని పుస్తకంలా తెరిచేసి…ఒక్క గెంటులో కొసకంటా దిగేశా సంధ్యా!…’ అంటూ తన కుడి తొడని నా పొత్తి కడుపు మీదేశాడే!…
… అబ్బ!…మళ్ళీ ప్రత్యక్ష పురాణం మొదలెడ్తావా?…నా వల్లకాదు…అని విసుక్కుంటూ తన తొడని పక్కకి తోసేసేసరికి…
…‘…అదే ఆవిడకీ , నీకూ తేడా!…ఎప్పుడూ ఒద్దనేది కాదు…చెబ్తున్నాచూడు…కొసకంటా దిగేశా…అని! …అపుడేమందో తెలుసా!?…’ అన్నాడు కాస్త మొహం ముడుచుకుని…
…అది గమనించి ,నా విసుగుని కంట్రోల్ చేసుకుని… చెప్తేగా తెలిసేదీ!…అన్నాను…
…‘…సర్లే…విను!…మీతో స్నానం మొదలెడితే ఈ రాత్రికది పూర్తైనట్లే!… అంటూనే తొడలిప్పుకుని , నే కచ…కచ…కచా …దెం…గు…తూ…పోతూంటే ఎదురొత్తులివ్వడం మొదలెట్టింది…అన్నాడే వకూ!…నువ్వూ ఉన్నావ్!… అన్న ఫీలింగు మొహంలో చూపిస్తూ…
‘…సర్లే!…నువ్వేమన్నావ్?…’ అందది…
…చెడా మడా దులిపేద్దామనుకున్నదాన్నే…ఎలాగో ఓర్చుకుని …రోజూ నీపక్కలో పడుక్కునుంటే తనూ ఇలాగే చేసుండేది!…అయినా ఏంటా బూతుకూతలూ!…అన్నాను తనని గోమూగా మందలిస్తూ…
…‘…మరో మాట ఉపయోగిస్తే చప్పగా ఉంటుంది…’ అంటూ కన్ను గీటి…‘…నా…దెం…గు…డు… తట్టుకోలేక పోయిందేమో! …ఆఁ…ఆఁ..ఆఁ.. … అంటూ అరుపులు కూడా మొదలెట్టింది…ఎవరైనా వింటారేమో అని చటుక్కున నా పెదాల్తో తననోరు మూసేసి , ఓ పావు గంట పైగా వాయించి , ఆ పైన చిప్పిల్లి…పక్కకి దొర్లి పోయా…
…కాసేపైంతరవాత తనేస్థితిలో ఉందో చూద్దామని , శేషతల్పశాయి స్టైల్లో లేచి ట్యూబులైట్ కాంతిలో మెరిసిపోతూన్న తనవైపు చూశా! …ఇంకా నోరు తెరుచుకుని ఒగరుస్తూనే ఉంది…కనురెప్పలరమోడ్పుగా మూతబడున్నాయి… గుబ్బలు ఎగసెగసి పడుతూన్నాయి…మామూలుగా పొడుచుకొచ్చినట్లుండే
,చనుమొనలు అణిగిపోయున్నాయి…
…అయ్యో!…ఇవిలా ఐపోయాయేంటీ!?… అంటూ ముందావిడ చను మచ్చల్నీ , ఆపైన చనుమొనల్నీ చూపుడు వేలు గోరుతో ట్రేస్ చేసేసరికి … అవి …ట…క్కు…మని నిక్కబొడుచుకుపోయాయి….బలే అనిపించి , వాటిని మళ్ళీ నోట్లోకి లాక్కుందామని పెదాల్ని చాపుతూంటే , చటుక్కున నా మొహాన్ని పక్కకి తోసేసి , వాటిని లోపలికి నొక్కేసుకుంటూ మంచం దిగి , దూరంగా పారిపొయి , గబగబా కుచ్చెళ్ళు సర్దుకుని ,ఆ పైన నా వైపు వీపెట్టినా , భుజంమీంచి ఓరగాచూస్తూనే బ్లౌజు హుక్సుతో కుస్తీ పట్టడం మొదలెట్టింది సంధ్యా!…’ అన్నాడు కంప్లైంట్ చేస్తూన్నట్లు…
…ఇప్పుడైనా తెలిసొచ్చిందా!…ఆడదాన్నలా హింసిస్తే ఎలా రియాక్టౌతుందో!…సర్లే!…నువ్వేం చేశావో చెప్పుకో! ’ అన్నాను…
…‘…ఛ!…నేనేమైనా రాక్షసుడ్నా హింసించడానికీ!… నేనలా చేస్తే ,నావైపో మెచ్చికోలు నవ్వు విసుర్తుందేంటీ?…’ అన్నాడు…
…అదెప్పుడూ!?… అన్నాను…
…దూరంగా నిలబడి బ్లౌజు సర్దుకుంటూందని చెప్పాగా!…ఆవిడందంగా …స…ర్దు… కుంటూంటే తన నడుం మెలికల్నీ , పిరుదుల కదలికల్నీ , పక్కకి తిరిగినపుడు జిగేలుమనిపించే స్థనాల మెరుపుల్నీ ఎంజాయ్ చేస్తూఉండిపోయా…
…ఇంతలో ఏమొచ్చిందో…ఏంటా చూపూ!?…అంటూ బాత్రూం వైపు నడిచింది … ఏయ్ సుశీ!…స్నానానికేగా! ఆగు…నేనూ వస్తున్నా!… అన్నా మంచం చివరకి జరుగుతూ…
…ఆఁ…చేద్దాం…సరిగంగ స్నానాలు!!… అంటూ బాత్రూం వైపు పరిగెత్తిందావిడ…
…ఎహె!…ఆగమంటూంటే!… అంటూ నేనూ మంచం దిగి తన వెనక పరిగెత్తా…
…ఆవిడ లేడిలా పరిగెత్తి బాత్రూంలోకి దూరి , ఢభాల్న తలుపేసేసుకుని , ఆ పైన మళ్ళీ తలుపోరగా తెరిచి , నా వైపు చూసి, ఛీ! సిగ్గు లేదు!! అని ,ఎఱ్ఱబడిన మొహంతో అంటూనే ఓ అందమైన చిరునవ్వు విసిరి , చటుక్కున తలుపేసుకుంది…’ అన్నాడే వకూ!… అని ఆగాను…
…‘…లుంగీ జారిపోయినా చూసుకోకుండా ఆవిడ వెనకాతలడ్డాడేమో!…విశ్వరూప సందర్శనమైపోయి…ఛీ!… కొట్టుంటుందావిడ… అవునూ!…సరిగంగ స్నానమంటే…మామూలు స్నానమేగా!…చేస్తే తప్పేంటీ?…’ అందది
… నీ మొహం…అటువంటి స్నానాలు కట్టుకున్న మొగుడితో కలిసి గంగానదిలో చేస్తారు…రంకు మొగుడితో కాదు.. అన్నాను…
‘…అంటే బాత్రూం లో చేస్తే తప్పులేదన్నట్లేగా!…సర్లే!…ఆపైనేం చేశాడుటా!…’ అందది…
…తనూ అదే మాటచెప్పి.తలుపు తియ్యమని కాసేపు బ్రతిమాలాడట!… తను తియ్యనుగాక తియ్యనని మొండికేసిందంటూ చెప్పుకొచ్చాడు…
…మదమెక్కిన ఎద్దులా అలా వెంట పడితే ఏం చేస్తూందీ!?…సర్లే!…ఆపైనేంచేశావో చెప్పుకో!…అన్నాను…
…‘… ఏం చేస్తానూ!…ఈసురోమంటూ వెనక్కొచ్చి మంచం మీద కూలబడ్డా…ఇంతలో పక్కనే ఉన్న స్టూలు మీద పళ్ళూ , మైసూరు పాక్ ముక్కలూ , ఓ రెండు పాల గ్లాసులూ కనిపించాయి. ఆకలనిపించి , చకచకా ఓ నాలుగు మైసూరుపాక్ బిళ్లలు లాగించి , గటగటా ఓ గ్లాసు పాలు తాగేసేసరికి హాయిగా అనిపించి మంచం మీద వెలకిలా వాలిపోతూ గోడగడియారం చూశా… పదింపావు…బాత్రూంలో నీళ్ళ చప్పుడు వింటూంటే అలసటతో కన్నంటినట్లుంది…
… మళ్ళీ కళ్ళు తెరిచేసరికి , ఒళ్లంతా చెమట,చెమట…స్నానం చేస్తే బాగుంటుందనిపించి బాత్రూం వైపు చూశా… ఇంకా నీళ్ల చప్పుడు వినిపిస్తూనేఉంది…ఎంతసేపీవిడ స్నానం!?…అనుకుంటూ టైం చూస్తే పదిన్నర దాటింది…ఇరవైనిముషాలా స్నానానికీ!…అనుకుంటూ బాత్రూం వైపెళ్ళా…
…లోపల్నుంచి నీళ్లచప్పుడూ , ఆవిడ కూనిరాగాలూ వినిపిస్తున్నాయి…చాల్లే స్నానం!…ఇక బైటికి రా!…అంటూ తలుపు తట్టా…అది కిఱ్ఱు మంటూ తెరుచుకుంది…
…షవర్ కింద నగ్నంగా నిలబడి తలస్నానం చేస్తూందావిడ…నన్ను చూడగానే కళ్ళు మూసేసుకుని ,…ఛీ!…చూడ్లేక ఛస్తున్నాను…ముందు బైటికి పొండి!… అంటూ కీచుగా అరిచింది , కాస్త ముందుకొంగి అరచేతుల్తో తొడలమధ్య అందాల్ని కప్పుకుంటూ…
రెండరచేతులూ కలిసి ఆవిడ పూరెమ్మల్ని కప్పాయేమోగానీ తామర తూడ్లల్లాంటి ఆవిడ దండలు మాత్రం బంగారపు బంతుల్ని కప్పలేకపోగా, మరింత ఉబికేట్లుగా దగ్గరకొత్తాయి… …ట్యూబు లైటు కాంతిలో , ఒంటినిండా నీటి బొట్లతో మెరిసిపోయే ఆవిడ్నిచూసేసరికి పిచ్చెక్కిపోయిందనుకో సంధ్యా!…అంటూ కళ్ళు మూసేసుకుని…మీ వకుళా , నేనూ చేసిన స్నానం గుర్తొస్తూంది , తనూ ఇలాగే ధగధగ లాడిపోయిందారోజు …సైజులో సగమున్నా… రంగులోనూ , చనుమొనల పొడుగులోనూ పోటీ పడతాయి సంధ్యా ,ఆవిడ చను గుబ్బలూ…అంటూ నీవాటితో పోలిక తెచ్చాడే!…అవునూ!…మీరిద్దరూ కలిసి స్నానమెప్పుడు చేశారూ?! ’ అన్నాను కొంటెగా…
…‘…మీ ఇంట్లోనే!… రెండు జంటలం ట్విన్స్ కోసం ట్రై చేసేరోజుల్లో… ఐనా గొప్పేముందీ!…నువ్వూ , మా ఆయనా కూడా కలిసి చేశారటగా!…బలే …కడి…గా…వటగా!…ఆ రోజు…ఇప్పటికీ గుర్తుచేసుకుంటాడు…’ అంటూ ఎదురు దాడి చేసి…‘…అది సర్లే!…కధ కానీ!…’ అంటూ నా డొక్కలో చూపుడువేల్తో పొడిచిందది…
…మాట మీదుంచుకోవే…గయ్యాళి దానా!!… అంటూ దాన్ని దెప్పి , నువ్విప్పుడు చేసిన పనే వికాస్ కి చేసేసరికి ,తనూ కలల్లోంచి బైటికొచ్చి…
…‘…ఆవిడ …చూడ్లేక ఛస్తున్నాను…అనేసరికి నా ఒంటివైపు చూసుకున్నా!…’ అంటూ మొదలెట్టాడు…
…ఊఁ…కొట్టా కానీమన్నట్లు…
‘…అప్పుడు తెలిసొచ్చింది , లుంగీ బైటే మర్చిపోయానని…’ అంటూ నాకు కన్ను గీటి…‘…ఎలాగూ స్నానం చెయ్యాలి కదా , అనీ!… అంటూ లోపలికి దూరా…
…ఛీ కొడ్తూ వెనక్కి తిరిగిపోయిందావిడ…తళుక్కున మెరిసిన ఆవిడ పిఱ్ఱల్ని చూసేసరికి నాకు కసెక్కి , రోజు రోజుకీ ఈ బంగారపు కుండలకి రాగిపాలెక్కువైపోతూందేంటీ?… అంటూ అంకినంత మేరకి వాట్ని రెండరచేతుల్లోనూ ఇముడ్చుకుని కసుక్కుమని పిసికా!…
…అమ్మో!…అంటూ వెనక్కి తిరిగిందావిడ… అల్లల్లాడిపోయే చనుగుబ్బలతో…
…కన్నార్పకుండా ఓ అర క్షణం వాటివైపు చూసి ,…ఈ బంగారు బంతుల సంగతీ అంతే!… రాగిపాలెక్కువై పోతూంది …అంటూ వాటి వైపు చేతులు జాపా!…
…చటుక్కున నా చేతుల్ని పక్కలకి తోసేసి , నా మెడచుట్టూ చేతులల్లేస్తూ నా ఛాతీమీదడిపోయి…తన కుడి తొడ నా నడుం మీదేసి పైకి లేచి… మీరూ , మీ స్నేహితుడూ వంతులేసుకుని వేళ్ల అచ్చులడిపోయేలా పిసికి పాకంపడితే కందిపోవేంటీ!…ఏ…వై…నా!!…అంటూ నా ఎడం చెవిలో కువకువలాడిందావిడ…
…అయ్యో…సారీ!…ఏదీ చూడ్నీ!!…అంటూ తన భుజాలట్టుకుని వెనక్కి నెట్టబోయా!…
…ఏమక్కర్లే!…అంటూ మరో తొడనీ నా నడుంమీదేస్తూ పైకి లేచి , తన మొత్తని అప్పటికే లేచిపోయున్న నీ…వాడి…మీదకి సర్దుకోబోయింది…’ అని తను చెప్పేస్తూంటే…
…ఛీ!…అడ్డమైన చోట్లా దిగేసి, మాట్లాడితే …నీ…వా…డు…, నీ…వా…డంటావ్?…ఏంటీ సంగతీ??…అంటూ దులిపేశానే వకూ!…
…‘…అదేంటి సంధ్యా!…అట్లా అంటావ్!?…నీతోనైనా మరోళ్లతోనైనా నేనెప్పుడూ రాజ మార్గమేగా ఎంచుకునేదీ!…’ అన్నాడు దెబ్బతిన్నస్వరంతో…
…తను చెప్పింది నిజమేననిపించి… సర్లే…వెంటనే మొదలెట్టావా వాయింపూ!… అన్నాను…
‘…ఉహూఁ…నా మొత్తని కాస్త వెనక్కి జరిపా! ’ అన్నాడు…
…అదేమీ?…అంటూ కూపీలాగా!…
‘…ఆవిడా ఇదే ప్రశ్నేసింది…పెదాలతో కాదులే…కళ్లతో!…’ అన్నాడు, తోసుకొస్తూన్న కొంటెనవ్వునణచుకుంటూ…
…ఏవని సమాధానం చెప్పుకున్నావ్?!…అన్నాను…
‘…బురద కాళ్లతో కడిగినింట్లో అడుగెడ్తారేంటీ, ఎవరైనా!?…. అన్నా , కొంటెగా…
… సరే!…కడు…క్కునే రండి…అందావిడ ఎఱ్ఱబడుతూన్న బుగ్గల్తో…
…ఇంటికొచ్చిన అతిధుల కాళ్ళకి నీళ్ళిచ్చే సాంప్రదాయం మనది… అన్నాను…
…నీళ్ళకేం భాగ్యం!…అవో!!…అంటూ నల్లా వైపు చూపించింది…పెదాలమీదికి తోసుకొస్తూన్న నవ్వణచుకుంటూ…
…ఉత్తి నీళ్ళివ్వడమే కాదు…కడుగుతారుకూడానూ!…అన్నాను , నీ వా…డి వైపు కనుసైగ చేసి…
…ఛీ…ఏ సంసారీ చేయదలాగ!…అంటూ కనురెప్పలు వాల్చుకుంది…
….మనిద్దరం సంసారం చేస్తూనే ఉన్నాంగా!…ప్లీజ్ సుశీ!…అంటూ బ్రతిమాలాను…
నావల్లకాదు బాబూ ఆపనీ!…అని నా గుండెల్లో మొహం దాచుకుంది…
…ప్లీజ్!…అంటూ ఆవిడ్ని చంకెక్కించుకుని ,…’ అని చెప్పేస్తూంటే…
…ఆ రంకు ముండనెక్కించుకున్నావుగానీ , కట్టుకున్న పెళ్ళాన్ని!…నన్నెన్నడైనా చంకెక్కించుకున్నావా? …అని నిలదీశానే!…
‘…ఛ!…ఆవిడనలా తిట్టకు సంధ్యా! కట్టుకున్న మొగుడ్నీ , నన్నూ తప్ప మరో మగాడ్నెరగదావిడ!…’ అంటూ తెగ బాధ పడిపోయాడే వికాస్!… అన్నాను…
…అంటే!…నన్నేగా వెక్కిరిస్తూంట!…దానికి కారణమెవరో!… అని దెబ్బలాటకి లంకించుకుందామని అనుకున్న దాన్నే…తనరంకు పురాణం సాంతం విని ఆ పైన దులిపేద్దామని నాకోపాన్నదుపుచేసుకోడానికి గుండెల్నిండా గాలి పీలుస్తూ ఉండిపోయానే వకూ!… అని ఆగిపోయాను , బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ…
…నే సెటిలయ్యేదాకా అది కూడా కాసేపు మాట్లాడకుండా ఊరుకుని…‘…నీ కోపాన్ని నేనర్థం చేసుకో గల్నులే!…కానీ చంకెక్కించుకోడమనేది మన బాడీ వెయిట్ మీద ఆధారపడుంటుందమ్మా!…’ అందది అనునయంగా…
…అహాఁ…మాధురీ దీదీనీ , దీపా మేడంనీ మేడమీదకి మోసుకుపోడానికి ఉన్న ఓపిక నాదగ్గరకొచ్చే సరికి ఎందుకుండదో!…అన్నాను ఇంకా కోపం తగ్గక…
‘…అసలు నువ్వెక్కుతానన్నావా?…మన మూడ్ , పార్ట్నర్ మూడ్…అవీ ముఖ్యం …ఆ మూడ్ రాబట్టేకదా మా బాత్ రూంలో నా మొగుడికి …స్టాండింగ్ ఆరూ -తొమ్మిదీ…చేశావ్!…’ అంది వకుళ…
…ఛీ!…ఎవరు చెప్పారే నీకూ!?… అన్నాను మొహంలోకి రక్తం ఎగజిమ్ముతూంటే…
…‘…ఇంకెవరూ!?…చే…యిం…చు…కున్నవాడే!…’ అందది కొంటెగా కన్నుగీటి…
… ఎవరికీ చెప్పనని ప్రామిస్ చేసి , నీకు చెప్పేస్తాడా!…ఈ సారి కనిపించినపుడు దులిపేస్తా చూడు…అన్నాను, సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూ…
‘…అది మీ ఇద్దరి వ్యవహారం!…సందర్భం వచ్చింది కనక చెప్పా!… సర్లే!…మీ ఇద్దరూ రాజీపడ్డారా?…లేకపోతే ఎడమొహం ,పెడమొహంగా పడుకుండిపోయారా?…’ అందది…
…లేదులే!…వాళ్ళ రంకు పురాణం పూర్తిగా వినేదాకా నిద్దరెలా పడుతుందీ!?… అంచేత కాసేపు బ్రతిమాలించు కుని …ఇంతకీ నీ కోరిక చెల్లించిందా ఆవిడ!?…అన్నాను…
…‘…ఆహా!…బ్రహ్మాండంగా!…చెబ్తా విను…ఆవిడ్ని నా కుడి చంకనెక్కించుకున్నానని చెప్పాగా!…ఆ పైన …ప్లీజ్…ప్లీజ్ అని ఆవిడని వేడుకుంటూ నల్లా దగ్గరకి నడిచి నీటి ధారకింద నీవాడుండేట్లుగా నిలబడి…తన చేతిని నా పొత్తికడుపు మీదికి లాక్కుని…ఊఁ…అన్నా!…
…ముందర ఉహూఁ…అంటూ తలతిప్పేసుకున్నా ,ఆపైన కళ్ళు గాఠ్ఠిగా మూసేసుకుని , ఎడంచేత్తో నా మెడని చుట్టేసి, తన గుబ్బల్ని నా ఛాతీకీ , పొట్టకీ రాపాడిస్తూ కొద్దిగా కిందికొంగి, వేళ్ళు కిందికి చాపి , నీ వా…డి… పై భాగాన్ని ముట్టుకుందో లేదో!…చటుక్కున వెనక్కి లాగేసుకుని …ఏంటి బాబూ!…ఈ బంక!!…అంటూ నీటిధార క్రింద వేళ్లని కడుక్కోడం మొదలెట్టింది…
…ప…ని… పూర్తి కాకుండా కడిగేసుకుంటే ఎలా?…ఐనా అదంతా నీ సొత్తేగా!…అంటూ ఆవిడ చెయ్యిని మళ్ళీ…నీ…వాడి మీదకి లాక్కున్నా…
.. ఆఁ…నా ఒక్కర్తిదేనూ!… అని వెక్కిరింపుగా అంటూ ఆవిడ పూర్తిగా ముందుకొంగి , పక్కనే ఉన్న ఒంటిసబ్బు అరచేతులకి పాముకుని, నా వృషణాల్నట్టుకుని కడగడం మొదలెట్టేసరికి …నీ …వా…డు… తొంభై డిగ్రీలకి పైగా నిక్కాడు సంధ్యా!…
…అది చూడడం తో ఏమనిపించిందో తనకి , తల నావైపు తిప్పి , ఓ మెచ్చికోలు చిరునవ్వు విసిరి , నీ వాడి పొడుగూతా సబ్బు నురగ పట్టించి , ఆ పైన గుండు గాడి దగ్గరకొచ్చి , కడుగుతూ…అబ్బ!…ఎంత జిగట బాబూ!…అలా ఒస్తూనే ఉంది…అందావిడ , నా వైపు మరో ఓర చూపు విసిరి…
…పై చర్మం మడతల్లో ఉండిపోయినట్లుంది, మన జాయెంటు స్టాక్… దాన్నివెనక్కి లాగి మరీ కడుగు…అన్నాను…
…ఛీ!…అంటూనే , సున్నితంగా నీ …వా…డి…నట్టుకుని నెమ్మదిగా పై చర్మాన్ని వెనక్కి లాగి కడగడం మొదలెట్టింది … ఆవిడ మెత్తటి వేళ్ల స్పర్శకి …నీ…వా…డు…నూటిరవై డిగ్రీలకి పైగా లేచిపోయి ఆవిడ మొహానికి దగ్గరగా వచ్చేసినట్లున్నాడు….’ అంటూ నా మొగుడు చెప్పేస్తూంటే..
…ఓహో!…పన్లో పనిగా…ఆ… ప…నీ…చేసేసిందన్నమాట!…అన్నానే వకూ కసెక్కి… తనేమన్నాడొ తెలుసా!… అంటూ వకుళ మొహంలోకి చూశాను…
…‘…నువ్వు చెప్పందే ఎలా తెలుసూందమ్మా!…’ అంది వకుళ…
…నువ్వు మీ ఆయనకి గట్టిగా చెప్పాలే!… అన్నాను , మొహమాటంగా!…
…‘…దేని గురించీ!?…’ అందది…
దేని గురించేంటీ!… అనేసి , నా బుగ్గల్లోకి ఎగజిమ్ముతూన్న రక్తపు ఛాయలు దానికి కనిపించి పోతాయేమో నని , మొహం దించుకుని…
…కానీ అది పట్టేసినట్లుంది…‘…ఓహో!…మా ఆయన ఆవిషయం కూడా చెప్పేశాడా మీ ఆయన కీ!… …ఐనా మీఆయనా ఏమీ తక్కువతినలేదులేమ్మా!… మా ఇద్దరి జాయెంటు స్నానాల వివరాలు మా ఆయనకి చెప్పేశాడట…’ అంది వకుళ…
…ఇద్దరూ కలిసి మందుకొట్టుకుంటూ చెప్పుకున్నారేమో!…ఇటువంటి సిగ్గుమాలిన వివరాలు!…చివరికి కొట్టుకున్నారో ఏం పాడో!?… అన్నాను ఆదుర్దాగా…
‘…నాకూ అదే భయమేసి అడిగేశాను మధుని… …ఆఁ… అంటూ బదులు చెప్పాడు సీరియస్ గా… …ఆఁ…అన్నాను , నోట మరో మాట రాక…
…రిలాక్స్!…మేం కొట్టుకున్నది హై-ఫై… అన్నాడు సిగ్గులేకుండా పళ్ళికిలిస్తూ!…’ అంది వకుళ…
…ఛ!…మన మొగుళ్ళకి సిగ్గు బిడియాలు లేవే!…అన్నాను…
…‘…పోన్లేవే!…మనలాగే అరమరికల్లేకుండా ఉన్నారు , దానికి సంతోషించు…సర్లే!…నీ సుశీలేం చేసిందో చెప్పు…’ అంది వకుళ…
…ఏవుందీ! ‘…ఛీ!…ఏంటి బాబూ మీ అ…బ్బా…యీ!…ముట్టుకుంటే ఇలా మీదిమీదికొచ్చేస్తున్నాడూ!… అంటూ పైకి లేచిపోయింది…’ అంటూ మొదలెట్టాడు…
…ఊఁ…కొట్టాను , కానీ అన్నట్లు…
‘… అబ్బాయి ని దగ్గరకి తీసుకుని ముద్దాడఛ్ఛుగా!… అంటూ కన్ను గీటాను…
…ఛీ!…నా వల్లకాదు …ఆ …పాడు పని…అంటూ , తన కుడి తొడని నా నడుం కీ , కుడి చేతిని నా మెడకీ పెనవేసి , తన పూ రెమ్మల్తో నా వృషణాల్నీ, పొత్తికడుపుతో…నీ…వా…డి…నీ అణిచేస్తూ నన్నతుక్కుపోయిందావిడ…
…మూడ్ లోకొచ్చారు అమ్మాయిగారు…అంటూ ఆవిడ పిరుదుల్నట్టుకుని , తన పూరెమ్మలకి నీ…వా…డ్ని…రుద్దుతూ, నెమ్మదిగా పైకెత్తుతూంటే …ఏయ్…ఇక్కడేంటీ?…గదిలోకెళ్దాం… అంటూ బిగుసుకుపోయిందావిడ…
…ఇదో వెరైటీ!…అంటూ గుండు పైదాకా ఎత్తి ఆవిడ పూరెమ్మలకి రుద్దడం మొదలెట్టేసరికి…. ఛీ!…ఏంటిదీ!?… అంటూ నా భుజాల్ని మోచేతులతో ఒత్తేస్తూ గిలగిల్లాడింది…
…దారి కోసం వెతుకులాట…దొరట్లేదు… నువ్వు చూపించరాదూ!… అన్నాను.. , అందుబాటులోకొచ్చిన ఆవిడ స్థనాల్ని వంతుల వారీగా ముద్దాడుతూ…
.ఛీ…కొడ్తూనే , నీ …వా…డ్ని తన రెమ్మల మధ్య సర్దుకుంది…
……గుడ్!… అంటూ తనని నెమ్మదిగా కిందికి దింపుకోడం మొదలెట్టాను…. …ఆఁ…ఏ…య్…ఇంకెంత…సేపూ!… అంటూ , తన గుబ్బల్ని నా ఛాతీకి రుద్దేస్తూ …ఇన్స్టాల్మెంట్సు మీద చెమ్మబారుతూ మెలికలు తిరిగిపోడం మొదలెట్టింది…
… సరే ఐతే!…అంటూ ఒక్కసారి విదిలేశా…థపుక్కుమని చప్పుడు చేస్తూ.. నా మొత్తమీద కూలబడిపోతూ , భళ్ళుమని కార్చేసుకుని నా భుజం మీద సోలిపోయింది…
…కాసేపు తన వెన్నెముక పొడుగూతా రుద్ది , ఆపైన మళ్ళీ తన పిర్రల్ని పైకెత్తుతూంటే… ఐపోయిందిగా!…మళ్ళీ ఏంటీ?…అంటూ నా చెవిలో గొణిగింది…
…అయిపోత నీకూ!…మరి నా సంగతేంటీ!?… అంటూనే గుండు పైదాకా ఎత్తి మరోసారి విదిలేశాను… మరో …థపు…క్కు… చప్పుడుతో నా మొత్తమీద .కూలబడిపోయి …గూళ్ళు కదిలిపోయున్నాయి బాబూ!…నెమ్మదీ!… అందీసారి నాచెవిలో…
…సరే… అని , ఆవిడ చనుమొనలు చీకుతూ నెమ్మదిగా పైకెత్తడం , దింపడం చేశా ఓ రెండుసార్లు….
…బావుందనిపించిందేమో!… మా మొత్తలవైపు దొంగ చూపులు చూడ్డం మొదలెట్టింది…
…అది గమనించి , …ప…ని…చూడాల్నుందా!?…అన్నాను తనకళ్ళల్లోకి చూస్తూ…
…ఛీ…కొట్టి నా ఛాతీకతుక్కుపోయింది…
…మొహమాటపడుతూందనర్థమైపోయి , షవర్ కిందికి జేరి…సుశీ!…షవర్ రాడ్ ని పట్టుకో!… అన్నాను…
…ఎందుకూ?…అంటూనే నే చెప్పిన పని చేసిందావిడ…
…ఊఁ…ఇప్పుడు చూసుకో!…అంటూ కాస్త వెనక్కి జరిగి , మా మొత్తల్ని చూసుకున్నాను… ట్యూబ్ లైట్ కాంతిలో , కాఫీ రంగులో ఉన్న…నీ…వాడు…ఆవిడ గులాబీ రంగు పూరెమ్మల్లోకి నెమ్మదిగా చొచ్చుకుపోవడం స్పష్టంగా కనిపిస్తూంది…
…తలమీదున్న రాడ్ ని పట్టుకోవడం వల్లేమో! అసలే బింకంగా ఉండే ఆవిడ స్థనాలు మరింత బింకంగా ఐపోయాయి… పచ్చటి రంగేమో ఆవిడది… స్థనాల మీద ఆకుపచ్చటి నరాలు కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నాయి …ఉబ్బిపోయిన చనుమొనలు ముందుకి పొడుచుకొస్తున్నాయి…
…ఆ అందాల్ని చూసేసరికి ఆగలేక పోయా సంధ్యా…దాంతో ముందుకొంగి ఆవిడ గుబ్బల్ని ముద్దాడ బోయేసరికి ,మెళ్ళో ఉన్న సూత్రాలూ , నల్లపూసలూ అడ్డు పడడం మొదలెట్టాయి… వాటి మధ్యనీంచే ఎలాగో దోవ చేసుకుని, ఆవిడ చనుమొనల్ని అందుకుని చప్పరిస్తూ ,తన పిఱ్ఱల్ని నెమ్మదిగా పైకెత్తి దించడం మొదలెట్టాను….సరిగ్గా ఇమడలేదేమో అవీ , ప…క్…మని చప్పుడు చేస్తూ నా పెదాల్లోంచి బైట పడిపోడం మొదలెట్టాయి…
…ఛీ!…ఏంటా పాడు చప్పుడూ!… అంటూ నా కళ్ళల్లోకి కొరకొరా చూసిందావిడ…
…ఏం చెయ్యనూ!?…మీ ఆయన అడ్డొస్తున్నాడు…అంటూ నా పని కంటిన్యూ చేశాను…
…ఎహె… అంటూ ఏదో అనబోయిందే!…ఇంతలో బుర్ర లో వెలిగిందేమో!… ఓఅందమైన భుజాల కుదుపుతో వాళ్ళాయన కట్టిన సూత్రాల్నీ, నల్ల పూసల్నీ మెడ వెనక్కి తోసేసి …ఇంక రాడులే!… అంది ఓ కొంటె చిరునవ్వుతో…
…ధాంక్స్… అంటూ ఆవిడ స్థనాల్ని నా చిత్తం వచ్చినట్లు ముద్దాడుతూ తన పిర్రల్ని ఊపడం మొదలెట్టాను…
…కాసేపట్లో తన స్థనాలమీద నే దాడి చేసినప్పుడల్లా ,నా బుఱ్ఱని వెనక్కి తోసేయడం మొదలెట్టిందావిడ…
…ఎందుకా ?…అనుకుని ఆవిడ మొహం వైపు చూశాను…ఎఱ్ఱగా, కోసిన కంద గడ్డలా ఐపోయుందది…దేన్నో సీరియస్ గా చూసేస్తూందావిడ…
…అప్పటిదాకా కళ్ళప్పగించి చూసుకుంటూంనదల్లా నా కళ్ళతో కళ్ళు కలిసేసరికి ,చటుక్కున చూపు తిప్పేసుకుంది…
…చటుక్కున నా బుఱ్ఱలో ట్యూబ్ లైట్ వెలగడంతో నా భుజాల్ని వెనక్కి విరిచి…స్లో మోషన్ లో…ఆవిడ మొత్త ఎత్తడం , దింపడం కంటిన్యూ చేస్తూ…కనిపిస్తూందా!…అన్నాను…
…ఏంటీ కనిపించడం!?…అందావిడ జీరగా…
…అదే!…మన…దెంగు…లాట…అంటూ ఊపుడు కంటిన్యూ చేశాను…
…ఛీ మీకస్సలు సిగ్గులేదు…అంటూ నా భుజాల్ని రెండు చేతుల్తోనూ కిందికొత్తుతూ , తనూ పైకి లేచి కూలబడ్డం మొదలెట్టింది…
మొత్తలు డీకొట్టుకున్నప్పుడల్లా , థపుక్కు ,థపుక్కు చప్పుడ్లు తబలా వాయింపులా ఒకే వరసలో వస్తూనే ఉన్నాయి
…కాసేపట్లో నా ప్రయత్నం లేకుండానే వాయిద్యం లయ పెరిగింది…ఉఁ…ఉఁ…ఉఁ… అంటూ అణిచిపెట్టుకున్న మూల్గులు వినిపించడం మొదలైంది…
…ఏంటా సంగతీ!?… అనుకుంటూ ఆవిడ మొహం వైపు చూశాను…కళ్ళు అరమోడ్పుగా మూసుకుని ,మొత్తలవైపు దొంగచూపులు చూస్తూనే నా ఊపులకి కలిసేట్టుగా తనూ పైకి లేచి పడిపోతూంది… నెమ్మదిగా ఆవిడ కళ్ళతో కళ్ళు కలిపాను…సిగ్గుల మొగ్గైపోతూ మరింత స్పీడుగా ఊగి , థపుక్కుమని నా భుజాలమీద సోలిపోయిందావిడ…
…అయిపోయిందీవిడకి…అనుకుంటూ , ఓ రెండు నిముషాలు తన వీపుని నిమిరి , మెల్లిగా ఆవిడ భుజాల్నట్టుకుని , వెనక్కి లాగి , కాస్త ముందుకొంగుతూ ఆవిడ్ని నా ముంజేతులమీద బాలెన్స్ చేసి , తన పొడుగాటి చనుమొనల్ని వంతులవారీగా చప్పరిస్తూ ఫక్క్…ఫక్క్…మని చప్పుడ్లొచ్చేలా …దెం…గ…డం… మొదలెట్టాను …నా పెదాల్లోంచి ఆవిడ చను మొనలు తప్పించుకున్నప్పుడల్లా …చుప్క్…చుప్క్ మంటూ మరో వెరైటీ చప్పుడ్లు మొదలయ్యాయి…
…ఏయ్!…ఛీ!!…ఏంటీ పాడు చప్పుడ్లూ… అంటూ విలవిల్లాడిందావిడ …
The post భర్తల మార్పిడి – భాగం 102 appeared first on Telugu Sex Stories.